eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Węgliniec

Gmina Węgliniec - przetargiGmina Węgliniec - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-02-23
2021-03-03
Węgliniec dostawy Gmina Węgliniec Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie
2021-02-17
2021-02-25
Węgliniec usługi Gmina Węgliniec Wykonanie projektów budowanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Węgliniec
Gmina Węgliniec - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-31
2021-01-18
Węgliniec Dostawy Gmina Węgliniec Dostawa materiałów dydaktycznych
2020-11-26
2020-12-14
Węgliniec Roboty budowlane Gmina Węgliniec "Przebudowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego w Węglińcu".
2020-11-03
2020-11-13
Węgliniec Usługi Gmina Węgliniec Zimowe utrzymaniem dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021r."
2020-10-22
2020-11-06
Węgliniec Roboty budowlane Gmina Węgliniec Utwardzenie nawierzchni przy sali gimnastycznej w Ruszowie
2020-10-21
2020-10-30
Węgliniec Usługi Gmina Węgliniec "Zimowe utrzymaniem dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021r."
2020-10-21
2020-10-30
Węgliniec Usługi Gmina Węgliniec "Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2021 - 2022"
2020-10-19
2020-10-28
Węgliniec Usługi Gmina Węgliniec Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
2020-10-06
2020-10-14
Węgliniec Usługi Gmina Węgliniec Zimowe utrzymaniem dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021r.
2020-09-24
2020-10-05
Węgliniec Usługi Gmina Węgliniec Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
2020-09-16
2020-09-25
Węgliniec Usługi Gmina Węgliniec Zimowe utrzymaniem dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021r."
2020-09-14
2020-09-22
Węgliniec Dostawy Gmina Węgliniec Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych.
2020-09-10
2020-09-25
Węgliniec Roboty budowlane Gmina Węgliniec "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie - ul. Leśna".
2020-08-04
2020-08-20
Węgliniec Roboty budowlane Gmina Węgliniec "Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu w systemie zaprojektuj i wybuduj".
2020-07-20
2020-08-04
Węgliniec Roboty budowlane Gmina Węgliniec "Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu - modernizacja oszklonej części sali widowiskowej w zakresie ogrzewania i wentylacji"
2020-07-09
2020-07-17
Węgliniec Usługi Gmina Węgliniec Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2020/2021.
2020-07-08
2020-07-16
Węgliniec Usługi Gmina Węgliniec Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w roku szkolnym 2020/2021
2020-07-02
2020-07-17
Węgliniec Roboty budowlane Gmina Węgliniec "Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu - modernizacja oszklonej części sali widowiskowej w zakresie ogrzewania i wentylacji"
2020-07-01
2020-07-16
Węgliniec Roboty budowlane Gmina Węgliniec Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec
2020-06-30
2020-07-09
Węgliniec Dostawy Gmina Węgliniec Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu
2020-06-25
2020-07-14
Węgliniec Roboty budowlane Gmina Węgliniec "Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu w systemie zaprojektuj i wybuduj".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Węgliniec
Gmina Węgliniec - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-01-11
brak danych
Węgliniec Roboty budowlane Gmina Węgliniec "Przebudowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego w Węglińcu".
2021-01-07
brak danych
Węgliniec Roboty budowlane Gmina Węgliniec Utwardzenie nawierzchni przy sali gimnastycznej w Ruszowie
2020-12-15
brak danych
Węgliniec Usługi Gmina Węgliniec Zimowe utrzymaniem dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021r.
2020-11-19
brak danych
Węgliniec Usługi Gmina Węgliniec Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
2020-11-13
brak danych
Węgliniec Dostawy Gmina Węgliniec Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych.
2020-10-15
brak danych
Węgliniec Roboty budowlane Gmina Węgliniec "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie - ul. Leśna".
2020-10-13
brak danych
Węgliniec Usługi Gmina Węgliniec "Zimowe utrzymaniem dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021r."
2020-09-21
brak danych
Węgliniec Usługi Gmina Węgliniec Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Węgliniec
2020-08-21
brak danych
Węgliniec Roboty budowlane Gmina Węgliniec Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec
2020-08-20
brak danych
Węgliniec Usługi Gmina Węgliniec Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2020/2021.
2020-07-30
brak danych
Węgliniec Dostawy Gmina Węgliniec Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu
2020-07-27
brak danych
Węgliniec Roboty budowlane Gmina Węgliniec Przebudowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul. Zielona.
2020-07-27
brak danych
Węgliniec Usługi Gmina Węgliniec Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w roku szkolnym 2020/2021
2020-07-03
brak danych
Węgliniec Usługi Gmina Węgliniec Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi gminnej nr 103639D (ul. Sikorskiego w Węglińcu) wraz z infrastrukturą techniczno - kanalizacyjną"
2020-06-22
brak danych
Węgliniec Usługi Gmina Węgliniec Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn."Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
2020-06-22
brak danych
Węgliniec Roboty budowlane Gmina Węgliniec Przebudowa drogi gminnej - ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczno - kanalizacyjną
2020-06-02
brak danych
Węgliniec Dostawy Gmina Węgliniec Dostawa materiałów dydaktycznych
2020-05-22
brak danych
Węgliniec Roboty budowlane Gmina Węgliniec Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
2020-04-28
brak danych
Węgliniec Roboty budowlane Gmina Węgliniec BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH W GMINIE WĘGLINIEC W 2020 r.
2020-02-10
brak danych
Węgliniec Usługi Gmina Węgliniec Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Węgliniec

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Węgliniec
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.