eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego - przetargiUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-11-26
2021-12-06
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Zamówienie wspólne na dostawę tuszów, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek Województwa Dolnośląskiego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-15
brak danych
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wykonanie i dostawa 8 pojazdów szynowych z napędem spalinowym do realizacji przewozów pasażerskich.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-11-18
2021-11-26
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Zamówienie wspólne na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów biurowych dla jednostek Województwa Dolnośląskiego
2021-11-15
2021-11-23
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Zamówienie wspólne na świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia na rzecz wybranych jednostek Województwa Dolnośląskiego
2021-11-05
2021-11-16
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych on-line dla pracowników UMWD w tym dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 z zakresu kultury języka polskiego w komunikacji (...)
2021-10-29
2021-11-09
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych z zakresu tworzenia dostępnych dokumentów dla pracowników UMWD, w tym zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020
2021-10-27
2021-11-05
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi
2021-10-18
2021-10-27
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych on-line dla pracowników UMWD
2021-09-29
2021-10-07
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja wrocławska, w której w 2020 r. został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu
2021-09-15
2021-09-23
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Skład, korekta i publikacja jednostronicowych materiałów informacyjno-promocyjnych na łamach prasy lokalnej
2021-08-31
2021-09-09
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja wrocławska, w której w 2020 r. został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu
2021-08-17
2021-08-27
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Usługi polegające na organizacji i obsłudze spotkań i konferencji związanych z realizacją zadań zamawiającego
2021-08-11
2021-08-20
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Dostawa materiałów promocyjnych wielkogabarytowych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
2021-07-27
2021-08-04
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych on-line dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020
2021-07-20
2021-07-29
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego, polegających na zapewnieniu Użytkownikom dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach abonamentu
2021-07-12
2021-07-21
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia pn.: "Zarządzanie zmianą w świecie VUCA" dla członków WRDS WD
2021-06-16
2021-06-28
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego "Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2021-2027",
2021-06-14
2021-06-22
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Wynajem powierzchni wraz z zabudową na targach Polagra 2021 w Poznaniu na potrzeby projektu pn. "Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych"
2021-05-31
2021-06-10
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Organizacja i przeprowadzenie szkoleń on-line z zakresu zarządzania zespołem w warunkach pracy zdalnej dla pracowników UMWD, w tym zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020.
2021-05-07
2021-05-17
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Wykonanie i dostawa stelaży wystawienniczych wraz z planszami obrandowanymi logotypami Dolnego Śląska oraz montażem, demontażem i transportem zgodnie ze SOPZ
2021-05-05
2021-05-14
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Produkcja filmów promujących turystykę rowerową na Dolnym Śląsku
2021-04-19
2021-04-28
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Organizacja objazdowej, plenerowej wystawy zdjęć przedstawiającej projekty realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 oraz promocja medialna wydarzenia

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-12-01
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi
2021-11-30
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Wynajem urządzenia multimedialnego Leia Display XL X-300 wraz z przygotowaniem materiałów graficznych i aplikacji podczas Expo 2020 w Dubaju
2021-11-18
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych z zakresu tworzenia dostępnych dokumentów dla pracowników UMWD, w tym zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020
2021-11-10
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Skład, korekta i publikacja jednostronicowych materiałów informacyjno-promocyjnych na łamach prasy lokalnej
2021-11-03
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja wrocławska, w której w 2020 r. został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu
2021-10-28
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Przeprowadzenie promocji Województwa Dolnośląskiego podczas XXV edycji Finału Konkursu "Dolnośląski Klucz Sukcesu"
2021-10-12
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Usługi polegające na organizacji i obsłudze spotkań i konferencji związanych z realizacją zadań zamawiającego
2021-09-30
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych on-line dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020
2021-09-22
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Dostawa materiałów promocyjnych wielkogabarytowych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
2021-09-15
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja wrocławska, w której w 2020 r. został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu
2021-09-14
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia pn.: "Zarządzanie zmianą w świecie VUCA" dla członków WRDS WD
2021-09-09
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Wynajem urządzenia multimedialnego Leia Display XL X-300 wraz przygotowaniem materiałów graficznych i aplikacji podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu
2021-09-07
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego, polegających na zapewnieniu Użytkownikom dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach abonamentu
2021-08-25
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego "Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2021-2027",
2021-08-10
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Wynajem powierzchni wraz z zabudową na targach Polagra 2021 w Poznaniu na potrzeby projektu pn. "Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych"
2021-07-28
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Organizacja i przeprowadzenie szkoleń on-line z zakresu zarządzania zespołem w warunkach pracy zdalnej dla pracowników UMWD, w tym zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020.
2021-07-06
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Produkcja filmów promujących turystykę rowerową na Dolnym Śląsku
2021-06-24
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Organizacja objazdowej, plenerowej wystawy zdjęć przedstawiającej projekty realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 oraz promocja medialna wydarzenia
2021-06-23
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Zapewnienie usług cateringowych w związku z wydarzeniami organizowanymi w RBWD Drezno w ramach projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza"
2021-06-14
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego Wykonanie i dostawa stelaży wystawienniczych wraz z planszami obrandowanymi logotypami Dolnego Śląska oraz montażem, demontażem i transportem zgodnie ze SOPZ

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląśkiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.