eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE - przetargiREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-06-02
2023-06-20
Zielona Góra Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE Dostawa foteli dla dawców, do pobierania krwi.
2023-06-01
2023-06-13
Kielce Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KIELCACH Dostawy zestawów do Autopheresis C, do PCS - 2, płynu do aferez, igieł, cytrynianu sodu.
2023-06-01
2023-06-16
Słupsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Dostawa urządzeń medycznych- Separatora do poboru osocza metodą plazmaferezy automatycznej i cieplarki
2023-05-29
2023-06-15
Szczecin Roboty budowlane REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE MODERNIZACJA TRZECH WEJŚĆ DO BUDYNKU RCKIK W SZCZECINIE (..)
2023-05-26
2023-06-12
Gdańsk Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Remont działu dawców w budynku głównej siedziby RCKiK w Gdańsku z modernizacją instalacji CO i wymianą węzła CO oraz modernizacją instalacji energetycznej
2023-05-26
2023-06-12
Rzeszów Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Remont i modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku głównego RCKiK w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 14 wraz z wymianą istniejącego oświetlenia
2023-05-25
2023-06-13
Łódź Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi Malowanie wraz z naprawami ubytków w elewacji budynku RCKiK w Łodzi
2023-05-24
2023-06-12
Łódź Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej i terenu zewnętrznego z budową miejsc postojowych i drogi manewrowej dla samochodów osobowych i dostawczych przy budynku RCKiK w Łodzi
2023-05-23
2023-06-07
Zielona Góra Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE Zakup paliwa dla pojazdów użytkowanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
2023-05-22
2023-06-05
Kalisz Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (część 1)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-05
brak danych
Lublin dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Odczynniki do badania krwi.
2005-12-20
brak danych
Gdańsk dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dostawa odczynników, materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych, również związanych z procesem pulowania i archiwizacji) oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania, niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA, HIV, RNA, HCV, DNA, HBV metodami biolo

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-25
2023-06-02
Lublin Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Dostawa filtrów antyleukocytarnych do filtrowania KKCz
2023-05-25
2023-06-02
Lublin Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Terenowych Oddziałów oraz siedziby RCKiK w Lublinie- 7 części
2023-05-25
2023-06-02
Opole Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OPOLU Dostawa wagomieszarek do pobierania krwi oraz zgrzewarek do drenów PCV
2023-05-25
2023-06-02
Łódź Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi Sukcesywne dostarczanie mikrokuwet, materiałów kontrolnych oraz czyścików do analizatorów: HemoCue 201DM i HemoCue Plasma Low Hb.
2023-05-24
2023-06-01
Kraków Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Zakup środków trwałych - chłodziarka, cieplarka, wagomieszarki, zgrzewarki
2023-05-24
2023-06-01
Kraków Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Zakup środków ochrony indywidualnej
2023-05-18
2023-05-29
Warszawa Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej
2023-05-18
2023-05-31
Kalisz Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU Dostawa wirówki do preparatyki krwi do RCKiK w Kaliszu w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE
2023-05-18
2023-05-29
Gdańsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Dostawa sprzętu informatycznego
2023-05-18
2023-05-30
Słupsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Dostawa probówek do pobierania próbek krwi metodą próżniową, igły przeziernikowe i uchwyty do pobierania
2023-05-17
2023-05-26
Radom Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. DR KONRADA VIETHA W RADOMIU "ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA SEPARATORA KOMÓRKOWEGO DO POBIERANIA KONCENEATU KRWINEK PŁYTKOWYCH ORAZ OSOCZA METODĄ AFEREZY Z TRANSMISJĄ DANYCH DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO W ILOŚCI 2 SZTUK".
2023-05-17
2023-05-26
Radom Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. DR KONRADA VIETHA W RADOMIU "Zakup i dostawa analizatora biochemicznego wraz z odczynnikami i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań ".
2023-05-15
2023-05-23
Katowice Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach "Modernizacja systemu BMS i RMS oraz remont pomieszczeń strefy kontrolowanej Banku Tkanek"
2023-05-12
2023-05-22
Katowice Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Dostawa zestawów do preparatyki zlewanego KKP i jednoczesnej filtracji
2023-05-12
2023-05-25
Wrocław Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu "Dostawa fabrycznie nowych urządzeń chłodniczych dla RCKIK we Wrocławiu w podziale na cztery zadania : Zad.1 - dostawa zamrażarki do przechowywania osocza świeżo mrożonego w ilości 1 szt....."
2023-05-12
2023-05-25
Wrocław Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu "Dostawa komory laminarnej z jałowym przepływem powietrza w dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu"
2023-05-12
2023-05-26
Zielona Góra Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE Dostawa wagomieszarek do pobierania krwi pełnej.
2023-05-11
2023-05-19
Bydgoszcz Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy (6-ZP-2023) DOSTAWA URZĄDZENIA DO JAŁOWEGO ŁĄCZENIA DRENÓW WRAZ Z MATERIAŁAMI EKSPLOATACYJNYMI
2023-05-11
2023-05-19
Wałbrzych Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu Dostawa 2 sztuk wirówek do krwi lub jej składników wraz z wyposażeniem
2023-05-11
2023-05-29
Słupsk Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Robota budowlana na wykonanie Windy Towarowej przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-06-02
brak danych
Zielona Góra Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE Dostawa wirówek laboratoryjnych
2023-06-02
brak danych
Wałbrzych Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu Dostawa urządzeń do przechowywania oraz transportu krwi i jej składników, w podziale na 3 części - II postępowanie
2023-06-02
brak danych
Warszawa Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej
2023-06-01
brak danych
Wałbrzych Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu Dostawa zamrażarki do szokowego mrożenia osocza na potrzeby RCKIK w Wałbrzychu - II postępowanie
2023-06-01
brak danych
Wałbrzych Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu Dostawa urządzeń do przechowywania oraz transportu krwi i jej składników, w podziale na 3 części - II postępowanie
2023-06-01
brak danych
Katowice Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach "Dostawa systemu do pomiaru temperatury ludzkiego ciała za pomocą kamery termowizyjnej z black body lub rozwiązania równoważnego w ilości 12 szt."
2023-06-01
brak danych
Białystok Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU Dostawa oprogramowania do migracji danych ZP/TP-15/23
2023-06-01
brak danych
Kraków Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Zakup środków trwałych - chłodziarka, cieplarka, wagomieszarki, zgrzewarki
2023-06-01
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Robota budowlana na wykonanie Windy Towarowej przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
2023-05-29
brak danych
Szczecin Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE FOTEL DLA DAWCÓW DO POBIERANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW
2023-05-26
brak danych
Wrocław Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń i oprogramowania Magazynu Składników Krwi w tym przeglądy techniczne, walidacje, diagnostyka naprawy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa.....
2023-05-25
brak danych
Kielce Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KIELCACH Dostawy odczynników do badań immunohematologicznych
2023-05-25
brak danych
Kalisz Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (część 1-2)
2023-05-19
brak danych
Olsztyn Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Ochrona obiektu
2023-05-18
brak danych
Rzeszów Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do oznaczania hemoglobiny (HGB) wraz z usługą serwisową urządzeń
2023-05-16
brak danych
Poznań Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa rękawic medycznych, plastrów do zatrzymywania krwawienia oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
2023-05-16
brak danych
Wałbrzych Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu Dostawa pojemników do pobierania i preparatyki krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy
2023-05-16
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu "Wykonanie nowej hydroizolacji dachu płaskiego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu"
2023-05-12
brak danych
Radom Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. DR KONRADA VIETHA W RADOMIU "Zakup specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Radomiu"
2023-05-12
brak danych
Lublin Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Dostawa samochodów na potrzeby RCKiK w Lublinie- 2 części

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.