eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - przetargiZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-28
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 i 6 w roku 2020 i 2021 - roboty podobne 1 do umowy nr 160/19/NZ/GN/PS z 21.10.2019 (ZP/PN/Rb/84/19).
2020-10-28
2020-11-09
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Ochrona mienia budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie wraz z terenem przyległym - w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2020-10-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanu
2020-10-27
2020-11-09
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Dostawa paliwa gazowego do nieruchomości administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021
2020-10-27
2020-11-12
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy remont drogi oraz chodnika przy ul. Nowolipie 18A - 20A w Warszawie
2020-10-26
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64 w Warszawie - aktualizacja dokumentacji projektowej.
2020-10-26
2020-11-10
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: ul. Potrzebnej 21 m 1, ul. Łuczek 10 m 6, ul. 1 Sierpnia 32a m 18.
2020-10-26
2020-11-10
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych ( 6 pustostanów - 6 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.104.2020
2020-10-26
2020-11-10
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. J. Dąbrowskiego 117 w Warszawie polegającej na doposażeniu instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, wykonanie kotłowni z montażem pomp ciepła oraz montażem paneli fotowoltaicznych
2020-10-26
2020-11-10
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanu nr 7D w budynku mieszkalnym przy ul. Górnośląskiej 10 w Warszawie.
2020-10-26
2020-11-10
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wileńska 31 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.105.2020
2020-10-26
2020-10-29
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Usługi pocztowe dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Grębałowskiej 23/25 w Warszawie
2020-10-26
2020-11-10
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i lokali, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali gminnych oraz urządzeń i instalacji terenowych na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (dalej też: ZGN) oraz w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach nie będących nie będących w administracji ZGN, położonych na terenie: DOM Służewiec, DOM Wierzbno.
2020-10-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wykonanie przebudowy lokalu użytkowego na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" w budynku przy al. Armii Ludowej 9 w Warszawie
2020-10-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wykonanie przebudowy lokalu użytkowego na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" w budynku przy al. Armii Ludowej 9 w Warszawie
2020-10-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wykonanie przebudowy lokalu użytkowego na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" w budynku przy al. Armii Ludowej 9 w Warszawie
2020-10-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wykonanie przebudowy lokalu użytkowego na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" w budynku przy al. Armii Ludowej 9 w Warszawie
2020-10-23
2020-11-10
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Mazowieckiej 3/5 m 20 i ul. Elektoralnej 11 m 58 w Warszawie.
2020-10-23
2020-11-10
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanu nr 167 w budynku mieszkalnym przy ul. Andersa 33 w Warszawie.
2020-10-23
2020-11-09
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i lokali, usuwanie i zabezpieczanie awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach, lokalach oraz urządzeniach i instalacjach terenowych na terenach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (dalej też: ZGN) oraz w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach nie będących w administracji ZGN, położonych na terenie DOM Służewiec, DOM Madalińskiego, DOM Wierzbno, DOM Wiśniowa, DOM Polkowska.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-11-28
brak danych
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wyk.bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych usuwania i zabezpieczania awarii oraz wyk.czynnośći usługowych niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych na terenie 4 ADM-ów w budynkach administrowanych przez ZGN Mokotów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-21
2020-10-05
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18L w Warszawie.
2020-10-20
2020-10-28
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby jednostki i użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie
2020-10-15
2020-10-23
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych wielkogabarytowych - rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych wskazanych przez ZGN Praga - Po-łudnie m. st. Warszawy do miejsc składowania, wynoszenie odpadów komunalnych wielokogabarytowych - rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania do miejsc składowania (np. przy altanie śmietnikowej) oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych lub załadunek i wywóz odpadów poremontowych na składowisko.
2020-10-14
2020-10-23
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na doposażenie w etażową instalację ogrzewania i ciepłej wody oraz przystosowanie lokalowej instalacji gazu do podłączenia dwufunkcyjnego kotła gazowego w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. J. Dąbrowskiego 19 w Warszawie
2020-10-13
2020-10-28
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ w sprawności technicznej w zakresie sanitarnej. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.97.2020
2020-10-13
2020-10-19
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Wykonanie audytów energetycznych i programów funkcjonalno-użytkowych
2020-10-13
2020-10-27
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 79 w Warszawie.
2020-10-12
2020-10-27
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Nowolipki (3 lokale)
2020-10-12
2020-10-20
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy dostawa i wymiana/montaż wodomierzy wody zimnej i ciepłej na wodomierze wyposażone w moduły odczytu zdalnego w systemie inkasenckim bezprzewodowym oraz wymiana ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących w 100% własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
2020-10-12
2020-10-27
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych ( 9 pustostanów - 9 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.96.2020
2020-10-12
2020-10-20
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Wykonanie koncepcji na podstawie założeń funkcjonalno - użytkowych placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku szkolnym i rodzinnego klubu Malucha dla lokalizacji przy ul. Suwalskiej 11 w Warszawie oraz wykonanie kompletnych branżowych dokumentacji projektowo kosztorysowych z uzyskaniem pozwolenia na budowę
2020-10-09
2020-10-26
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 54 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.93.2020
2020-10-09
2020-10-26
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 51 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.92.2020
2020-10-09
2020-10-27
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 31 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.95.2020
2020-10-08
2020-10-26
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Kowieńskiej 23 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.94.2020
2020-10-08
2020-10-22
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz Remont mieszkalnych lokali komunalnych w 3 częściach - - część I - ul. Krasińskiego 20 m. 94, al. Wojska polskiego 58 m. 30 - część II - ul. Marii Kazimiery 1 m. 44, ul. Wyspiańskiego 6/8 m. 14, ul. Sybilli 9 m. 13 - część III - ul. Sułkowskiego 2 m. 22, ul. Marii Kazimiery 1 m. 35 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2020-10-07
2020-10-22
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych ( 9 pustostanów - 9 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.91.2020
2020-10-07
2020-10-23
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanu
2020-10-07
2020-10-23
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanu nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Jaworzyńskiej 4 w Warszawie.
2020-10-07
2020-10-15
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Kompleksowa usługa codziennej dezynfekcji budynków stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście w podziale na sześć części przetargowych (poszczególne ADK)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 25 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawyDNZP.261.84.2020
2020-10-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 33 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawyDNZP.261.86.2020
2020-10-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy robót budowlanych na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy polegającychCzęść 1na remoncie chodników przy budynkach ul. J. Kasprowicza 52, ul. E. Schroegera 75/79 Część 2na remoncie chodników przy budynku ul. J. Kasprowicza 88
2020-10-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Zakup dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem, koszy na śmieci z daszkiem, stojaków rowerowych pojedynczych tzw. "U" kształtnych, betonowych donic ogrodniczych; demontaż starych koszy na śmieci wraz z ich utylizacją oraz wykonanieutwardzeń terenu z kostki brukowej pod stojakami rowerowymi (tzw. "U" kształtnymi), a także wykonanie robót polegających na wymianie piasku w piaskownicach na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów będących własnością m. st. Warszawy.
2020-10-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych ( 6 pustostanów - 4 części). Oznaczenie sprawyDNZP.261.89.2020
2020-10-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów - 7 części). Oznaczenie sprawyDNZP.261.80.2020
2020-10-22
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy świadczenie usług konserwacyjnych dźwigów osobowych w tym pogotowie techniczne w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracje Domów Komunalnych Nr 2, 4 ,5 i 6
2020-10-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Remont studni doświetlającej w poziomie "0" oraz "-1" w oficynie budynku przy ulicy Al. Jerozolimskie 51 w Warszawie
2020-10-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Janiszowskiej 3 w Warszawie
2020-10-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki przy ul. Piaskowej 9 m. 58, 59, 60, 61, 62, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 158, 159, 160, 161, 162, 163 w Warszawie - zamówienie uzupełniające (piętro 3)
2020-10-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szwedzkiej 15 w Warszawie. Oznaczenie sprawyDNZP.261.81.2020
2020-10-21
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zamówienie z wolnej ręki polegające na powtórzeniu podobnych usług konserwacyjnych w branży domofonów w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 1
2020-10-21
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej - inwentaryzacji technicznej w branży budowlanej dla budynku przy ul. Krasickiego 16A - działka nr 39 z obrębu 1-02-15 w Warszawie
2020-10-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawylokal nr 26 w budynku przy ul. 1 Sierpnia 44, lokal nr 48 w budynku przy ul. Rejonowej 6/8 oraz lokal nr 16 w budynku przy ul. Rybnickiej 46
2020-10-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawylokal nr 13 w budynku przy ul. Czardasza 19 oraz lokal nr 1 w budynku przy ul. Wagonowej 9.
2020-10-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - w podziale na 3 części przetargoweS. Noakowskiego 12 m. 47, Piwna 31/33 m. 9, Freta 20/24 m. 17
2020-10-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Zieleń to życie - Stworzenie zielonego otoczenia wokół budynków przy ul. Częstochowskiej 11/15, 17, 19, Dorotowskiej 2 i Białobrzeskiej 36 wraz z rewitalizacją altanki śmietnikowej
2020-10-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Wykonanie rewitalizacji terenu pn. Zielony skwer przy Rokosowskiej
2020-10-16
brak danych
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Dostawa sprzętu serwerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i potrzebnym wsparciem dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2020-10-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wykonanie robót budowlanych polegających na połączeniu i remoncie lokalu nr 2 i 16, nr 4 i 5; nr 8 i 9; nr 11 i 12 oraz remont lokalu nr 14 i łazienki w budynku Lipowa 1a w Warszawie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.