eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-19
2020-11-27
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-16
2020-11-24
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ "Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu" w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
2020-11-03
2020-11-19
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z wykonaniem oznakowania poziomego masami chemoutwardzalnymi z aktywnymi punktowymi elementami odblaskowymi na terenie Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawa, w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach zadania pn.: "Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga-Północ"
2020-11-02
2020-11-18
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie, w ramach zadania pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie".
2020-10-27
2020-11-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie remontów i utrzymania ulic gminnych w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie
2020-10-06
2020-10-21
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie robót budowlanych budynku Przedszkola nr 167 przy ul Strzeleckiej 16 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania pn. "Modernizacja budynku przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu".
2020-10-02
2020-10-19
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wymiana przewodów zewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej odprowadzających ścieki wód opadowych i bytowo-gospodarczych z części budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 w Warszawie, w ramach zadania pn.: "Remonty bieżące w budynkach".
2020-10-01
2020-10-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Remont obiektu przy ul. Szanajcy 17/19 w Warszawie w ramach zadania p.n.: Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych.
2020-09-15
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie remontów i utrzymania ulic gminnych w Dzielnicy Praga-Północ.
2020-07-22
2020-08-06
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ew. 66/3 i 54 w obrębie 4-15-04 przy ul. Floriańskiej w Warszawie w ramach budżetu obywatelskiego nr 1469 pn. "Tężnia solankowa na skwerze przy ul. Floriańskiej"
2020-06-16
2020-07-02
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie modernizacji placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie w ramach zadania pn.: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.
2020-06-05
2020-06-19
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dwóch pionów sanitariatów budynku Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 w Warszawie w ramach zadania "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych"
2020-05-29
2020-06-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie robót budowlanych budynku przedszkola nr 167 przy ul Strzeleckiej 16 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania pn. "Modernizacja budynku przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu".
2020-05-20
2020-06-05
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ew. 66/3 i 54 w obrębie 4-15-04 przy ul. Floriańskiej w Warszawie w ramach budżetu obywatelskiego nr 1469 pn. "Tężnia solankowa na skwerze przy ul. Floriańskiej"
2020-05-12
2020-05-21
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ.
2020-04-30
2020-05-11
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż polegających na wyposażeniu w urządzenia do usuwania dymu, wytyczeniu drogi pożarowej i wykonanie remontu piwnic w budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kowelskiej 1 w Warszawie w ramach zadania pn.: Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego Józefa Piłsudzkiego przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową drogi pożarowej.
2020-04-28
2020-05-08
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wymiana instalacji elektrycznych i wykonanie instalacji niskoprądowych w budynku Zespołu Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4 w Warszawie, w ramach zadania pn.: "Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego ".
2020-04-24
2020-05-07
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
2020-04-24
2020-05-06
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Modernizacja placu/miejsca zabaw polegającej na wymianie nawierzchni i przestarzałych urządzeń zabawowych, doposażenie w nowe zabawki, wzmocnieniu górki saneczkowej, modernizacji amfiteatru w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21 w Warszawie w ramach zadania pn.: Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21 w Warszawie.
2020-04-24
2020-05-12
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Remont ulicy Korsaka wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, w ramach zadania pn."Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia".
2020-04-08
2020-04-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie ogrodzenia dla szkoły podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie w ramach zadania pn.: "Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Remont obiektu przy ul. Szanajcy 17/19 w Warszawie w ramach zadania p.n.Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych.
2020-10-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie remontów i utrzymania ulic gminnych w Dzielnicy Praga-Północ
2020-09-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ew. 66/3 i 54 w obrębie 4-15-04 przy ul. Floriańskiej w Warszawie w ramach budżetu obywatelskiego nr 1469 pn. "Tężnia solankowa na skwerze przy ul. Floriańskiej"
2020-08-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie modernizacji placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie w ramach zadania pn.Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.
2020-08-07
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dwóch pionów sanitariatów budynku Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 w Warszawie w ramach zadania "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych"
2020-07-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Remont ulicy Korsaka wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, w ramach zadania pn."Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia".
2020-07-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wymiana instalacji elektrycznych i wykonanie instalacji niskoprądowych w budynku Zespołu Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4 w Warszawie, w ramach zadania pn."Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego ".
2020-06-30
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ.
2020-06-30
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż polegających na wyposażeniu w urządzenia do usuwania dymu, wytyczeniu drogi pożarowej i wykonanie remontu piwnic w budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kowelskiej 1 w Warszawie w ramach zadania pn.Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową drogi pożarowej.
2020-06-12
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
2020-06-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Modernizacja placu/miejsca zabaw polegającej na wymianie nawierzchni i przestarzałych urządzeń zabawowych, doposażenie w nowe zabawki, wzmocnieniu górki saneczkowej, modernizacji amfiteatru w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21 w Warszawie w ramach zadania pn.Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21 w Warszawie.
2020-06-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie ogrodzenia dla szkoły podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie w ramach zadania pn."Modernizacja budynku zkoły podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu".
2020-04-27
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku do przepisów ppoż. Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Burdzińskiego 4 w Warszawie w ramach zadania pn.Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego.
2020-04-27
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Obsadzenie roślinami konstrukcji kwiatowych i donic zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sezonie 2020.
2020-04-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Remont dachu w budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13 w Warszawie.
2020-03-05
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie remontów i utrzymania ulic gminnych w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie
2020-02-11
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wzmocnienia skarp górki saneczkowej dla VII Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Namysłowskiej 21 w Warszawie w ramach zadania "Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21".
2020-01-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego i likwidacja kotłowni olejowej w budynku Zespołu szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 w Warszawie
2020-01-08
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Dostawa monitorów interaktywnych wraz z oprogramowaniem przeznaczonych dla nowych pomieszczeń powstałych w wyniku nadbudowy kondygnacji oraz adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie, w ramach inwestycji pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu".
2019-12-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ "Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu" w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.