eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargi › Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. - przetargiWrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-04-19
2024-05-08
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/36/2024/S_Wykonywanie robót budowlanych obejmujących remonty lokali mieszkalnych (pustostanów), włączonych do ponownego zasiedlenia i użytkowania w budynkach mieszkalnych Gminy Wrocław
2024-04-18
2024-04-26
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w ramach inwestycji w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Wilczej 1-3-5 we Wrocławiu.
2024-04-17
2024-05-06
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/33/2024/G_Remont budynku przy ul. Gorlickiej 32 i ul. Grunwaldzkiej 86 we Wrocławiu w zakresie remontu balkonów
2024-04-12
2024-04-22
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/32/2024/G_Usługi przeglądów serwisowo-konserwacyjnych i usuwania awarii i usterek urządzeń grzewczych kotłowni i węzłów cieplnych w budynkach Gminy Wrocław w rejonie C, D, E, M, N, J, K, L.
2024-04-04
2024-04-19
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/31/2024/G_Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12b, stanowiącym własność Gminy Wrocław

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-04-05
2024-04-15
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/2/2024/G_Usługi czyszczenia przewodów kominowych dymowych, wentylacyjnych oraz spalinowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji oraz przeglądów kominowych w nieruchomościach Gminy Wrocław.
2024-03-27
2024-04-11
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/25/2024/G_Wykonanie robót w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - remont dachu w budynku mieszkalnym i usługowym przy ul. Pęgowskiej 14 we Wrocławiu.
2024-03-26
2024-04-11
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/82/2023/G_Modernizacja instalacji elektrycznej ze zmianą sposobu ogrzewania w wyznaczonych mieszkaniach gminnych zarządzanych przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
2024-03-21
2024-04-05
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/9/2024/G_Remont budynku przy ul. Gorlickiej 32 i ul. Grunwaldzkiej 86 we Wrocławiu w zakresie remontu balkonów
2024-03-19
2024-04-05
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/4/2024/G _ Remont elewacji frontowej w budynku przy ul. Chudoby 15 we Wrocławiu.
2024-03-14
2024-04-02
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/83/2023/G _ Oświetlenie wnętrz podwórzowych "zaprojektuj i wybuduj" w obrębie ulic: Sienkiewicza-Minkowskiego-Grunwaldzka - Piastowska; Sienkiewicza-Piastowska-Grunwaldzka-Reja...
2024-03-13
2024-03-29
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/72/2023/G _ Wykonanie robót zabezpieczających lokale (pustostany), budynki niezamieszkałe, obiekty małej architektury oraz tereny zewnętrzne, stanowiące własność Gminy Wrocław.
2024-03-01
2024-03-11
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/15/2024/S - Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w ramach inwestycji prowadzonej na rzecz Gminy Wrocław w wielorodzinny..
2024-02-27
2024-03-13
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/21/2024/G_Remont i częściowa przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 34 we Wrocławiu
2024-02-26
2024-03-08
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/77/2023/G _ Świadectwa charakterystyki energetycznej lokali użytkowych i mieszkalnych wynajmowanych, po remontach oraz przeznaczonych do sprzedaży w rejonach D, E, M, N, J, K, C, L , ...
2024-02-14
2024-02-22
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/12/2024/G - Usługi porządkowe w lokalach i pomieszczeniach przynależnych do lokali, stanowiących własność Gminy Wrocław
2024-02-14
2024-03-01
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/64/2023/G_Wykonanie usługi przeglądów serwisowo-konserwacyjnych oraz usuwania awarii i usterek urządzeń grzewczych w budynkach Gminy Wrocław w rejonach C, D, E, M, N, J, K, L
2024-02-09
2024-02-26
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/5/2024/S_Wykonywanie robót budowlanych obejmujących remonty lokali mieszkalnych (pustostanów), włączonych do ponownego zasiedlenia i użytkowania, stanowiących własność Gminy Wrocław.
2024-02-01
2024-02-19
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/68/2023/G_Remont i częściowa przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 34 we Wrocławiu
2024-01-23
2024-02-16
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem przyłączy zewnętrznych do budynku przy ul. Wilczej 1, 3, 5 we Wrocławiu oraz 3-letnią pielęgnacją zieleni.
2024-01-16
2024-01-31
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/80/2023/G_Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - remont dachu w budynku mieszkalnym i usługowym przy ul. Pęgowskiej 14 we Wrocławiu
2024-01-15
2024-01-23
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/73/2023/G - Usługi porządkowe w lokalach i pomieszczeniach przynależnych do lokali, stanowiących własność Gminy Wrocław
2024-01-15
2024-01-23
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/79/2023/G - Usługa całodobowej ochrony nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław ul. Koreańska 1, ul. Więckowskiego 34, ul. Żmigrodzka 225.
2024-01-05
2024-01-23
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. Wykonanie robót remontowych pustostanów stanowiących własność Gminy Wrocław, położonych przy ul. Grunwaldzkiej 7/7, ul. Grunwaldzkiej 7/13, ul. Kraszewskiego 26/21, ul. Gajowej 25/2-3 we Wrocławiu,
2023-12-27
2024-01-05
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. Dzierżawa urządzeń drukujących wielofunkcyjnych wraz z ich serwisem, systemem zarządzania wydrukiem oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-04-19
brak danych
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/15/2024/S - Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w ramach inwestycji prowadzonej na rzecz Gminy Wrocław w wielorodzinny..
2024-04-19
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/5/2024/S_Wykonywanie robót budowlanych obejmujących remonty lokali mieszkalnych (pustostanów), włączonych do ponownego zasiedlenia i użytkowania, stanowiących własność Gminy Wrocław.
2024-04-15
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/25/2024/G_Wykonanie robót w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - remont dachu w budynku mieszkalnym i usługowym przy ul. Pęgowskiej 14 we Wrocławiu.
2024-04-12
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/9/2024/G_Remont budynku przy ul. Gorlickiej 32 i ul. Grunwaldzkiej 86 we Wrocławiu w zakresie remontu balkonów
2024-04-09
brak danych
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/64/2023/G_Wykonanie usługi przeglądów serwisowo-konserwacyjnych oraz usuwania awarii i usterek urządzeń grzewczych w budynkach Gminy Wrocław w rejonach C, D, E, M, N, J, K, L
2024-03-06
brak danych
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/79/2023/G - Usługa całodobowej ochrony nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław ul. Koreańska 1, ul. Więckowskiego 34, ul. Żmigrodzka 225.
2024-03-06
brak danych
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/12/2024/G - Usługi porządkowe w lokalach i pomieszczeniach przynależnych do lokali, stanowiących własność Gminy Wrocław
2024-03-04
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. Wykonanie robót remontowych pustostanów stanowiących własność Gminy Wrocław, położonych przy ul. Grunwaldzkiej 7/7, ul. Grunwaldzkiej 7/13, ul. Kraszewskiego 26/21, ul. Gajowej 25/2-3 we Wrocławiu,
2024-02-28
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/68/2023/G_Remont i częściowa przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 34 we Wrocławiu
2024-02-28
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. Modernizacja instalacji elektrycznej ze zmianą sposobu ogrzewania w wyznaczonych mieszkaniach gminnych zarządzanych przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
2024-02-27
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/81/2023/G,, Wymiana instalacji elektrycznej WLZ i ADM w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
2024-02-16
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/71/2023/G Wykonanie robót remontowych dachu i więźby dachowej budynków przy ul. Św. Jerzego 21 i ul. Św. Jerzego 23 we Wrocławiu
2024-02-15
brak danych
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. Dzierżawa urządzeń drukujących wielofunkcyjnych wraz z ich serwisem, systemem zarządzania wydrukiem oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych
2024-02-14
brak danych
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/73/2023/G - Usługi porządkowe w lokalach i pomieszczeniach przynależnych do lokali, stanowiących własność Gminy Wrocław
2024-02-12
brak danych
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek nierejestrowanych i rejestrowanych o wadze do 2000g niebędących przesyłkami ...
2024-02-12
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/80/2023/G_Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - remont dachu w budynku mieszkalnym i usługowym przy ul. Pęgowskiej 14 we Wrocławiu
2024-02-06
brak danych
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. Świadczenie usług w zakresie sadzenia oraz przesadzenia drzew i krzewów na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław w rejonach C, D, E, J, K, L, M, N Miasta Wrocławia wraz z 3-letnią pielęgnacją zieleni,
2024-02-02
brak danych
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/55/2023/S_ Udzielenie leasingu operacyjnego zwrotnego na fabrycznie nowy sprzęt IT.
2024-02-01
brak danych
Wrocław Usługi Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. WM/SZP/TP/51/2023/S_Udzielenie leasingu operacyjnego zwrotnego na fabrycznie nową klimatyzację.
2024-01-23
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. Rozbiórka budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Nowowiejskiej 84a we Wrocławiu, przyległego do niego budynku niemieszkalnego, budynku gospodarczego oraz dwóch garaży.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.