eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O.
Kolonia 1/---
19-300 Ełk
woj. warmińsko-mazurskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

426

Łączna wartość
wygranych przetargów

169 455 474 zł

Liczba zamawiających

35

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie warmińsko-mazurskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O. zamówień to 169 455 474,29 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2010 (56 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Miasto Ełk.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 12 264 050,55 PLN w ramach ogłoszonego przez Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie przetargu, którego przedmiotem było Przebudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Sędki - Wysokie od km 303+050 do km 309+600..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 482,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej wytwarzanej na zimno do usuwania ubytków w nawierzchniach bitumicznych Przetarg ogłoszony był przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.


Liczba udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 15 3 691 406,27 PLN 9
2016 26 12 262 755,66 PLN 16
2015 32 17 133 330,60 PLN 16
2014 37 16 098 728,25 PLN 20
2013 47 11 858 126,35 PLN 21
2012 52 17 003 043,70 PLN 17
2011 53 15 052 608,30 PLN 18
2010 56 26 258 083,36 PLN 20
2009 50 21 266 365,89 PLN 17
2008 42 8 881 377,93 PLN 17
2007 16 19 949 647,98 PLN 7
RAZEM: 426 169 455 474,29 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (244 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 25 080 851,70 zł). Przetargi, w których wygrywa firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych, Bitum i asfalt, Roboty w zakresie budowy dróg, Roboty drogowe, Roboty odwadniającePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Ełk (116 przetargów na łączną kwotę 84 711 370,97 zł). Olsztyn (107 przetargów na łączną kwotę 44 450 042,14 zł). Łomża (31 przetargów na łączną kwotę 3 010 131,00 zł). Olecko (20 przetargów na łączną kwotę 7 225 230,05 zł). Pisz (14 przetargi na łączną kwotę 1 580 786,50 zł).

Lista przetargów, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-08-29 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

"Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia".
152 323,20 PLN
2017-06-06 Ełk

Gmina Ełk
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do miejscowości Talusy Osada - I etap
324 898,90 PLN
2017-05-08 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowana na zimno wraz z rozładunkiem, w łącznej ilości 100 Mg
44 280,00 PLN
2017-05-05 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dąbrowskie w km 2+860 - 3+133 w ciągu drogi nr 1876N
210 950,35 PLN
2017-05-05 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi w m. Kucze w km 11+705 - 12+050 w ciągu drogi nr 1878N
280 076,81 PLN
2017-04-11 Ciechanów

Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawy

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów do napraw nawierzchni bitumicznych z podziałem na częściCzęść 1 - Zakup i sukcesywna dostawa w 2017r. - 75 ton mieszanki mineralno- bitumicznej na zimno do napraw nawierzchni bitumicznych. Część 2 - Zakup i sukcesywna dostawa w 2017r. - 60 ton emulsji szybkoropzadowej K1-70% do napraw nawierzchni bitumicznych
31 365,00 PLN
2017-04-10 Augustów

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Dostawy

"Zakup masy asfaltowej na zimno oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC wraz z sukcesywną dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w ciągu roku 2017"
72 422,40 PLN
2017-04-10 Mrągowo

Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej oraz masy na zimno do usuwania ubytków w nawierzchniach bitumicznych
141 204,00 PLN
2017-04-06 Kalinowo

Gmina Kalinowo
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie
306 824,62 PLN
2017-03-28 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

"Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia".
195 533,10 PLN
2017-03-27 Kalinowo

Gmina Kalinowo
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Iwaśki.
682 448,38 PLN
2017-03-09 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Kochanowskiego na odcinku od ul. Matejki do ul. Emilii Plater
410 825,20 PLN
2017-03-08 Mońki

Starostwo Powiatowe
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów nawierzchni dróg na zimno
55 104,00 PLN
2017-02-15 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Miasta Ełk w 2017 roku
347 248,00 PLN
2017-01-13 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Jaćwingów w Ełku - II etap
435 902,31 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 3 691 406,27 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-29 Stare Juchy

Gmina Stare Juchy
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Skomack Wielki - Skomack Wielki Osada, przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1942N w miejscowości Stare Krzywe oraz odcinka prowadzącego przez miejscowość Nowe Krzywe, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeziorowskie
83 098,94 PLN
2016-12-06 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

"Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16) ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej" część II - Przebudowa ulicy Kolonia
4 534 132,22 PLN
2016-11-17 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Woszczele na odcinku Liski - Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0
1 543 216,83 PLN
2016-09-12 Kalinowo

Gmina Kalinowo
Usługi

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół
309 872,89 PLN
2016-08-31 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Słonecznej w Ełku
868 962,48 PLN
2016-08-22 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

EMULSJA ASFALTOWA
19 372,50 PLN
2016-08-19 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Jaćwingów w Ełku
194 070,48 PLN
2016-08-16 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C 65 B3 PU/RC
19 384,80 PLN
2016-07-14 Wieliczki

Gmina Wieliczki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Wieliczki w miejscowości Sobole od km 0+000 do km 0+410 na działce nr 102 w obrębie Sobole, Gmina Wieliczki
115 158,01 PLN
2016-07-08 Prostki

Urząd Gminy w Prostkach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 178044 N na odcinku Sokółki-Miłusze
979 093,02 PLN
2016-07-06 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Dostawy

Dostawa 50 ton mieszanki min. - asfalt. do układania na zimno do OD Iława i OD Susz Karolewo
20 910,00 PLN
2016-06-02 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 63 w miejscowości Miłki od km 51+875 do km 52+615
572 687,51 PLN
2016-04-27 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C 65 B3 PU/RC, emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C69 B3 PU, masa mineralno-asfaltowa workowana na zimno
194 229,30 PLN
2016-04-12 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Grunwaldzkiej do promenady
119 296,68 PLN
2016-04-12 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

BUDOWA CHODNIKA I PARKINGÓW W UL. BRONIEWSKIEGO Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI JEZDNI
221 923,67 PLN
2016-04-07 Sejny

Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawy

Sukcesywne dostawy materiałów do naprawy nawierzchni drogowych: mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno.
24 960,00 PLN
2016-04-04 Giżycko

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1718 N dr. kraj. nr 63 -Rydzewo- Jagodne Małe w m. Rydzewo.
1 271 767,98 PLN
  Augustów

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Dostawy

Zakup masy asfaltowej na zimno oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC wraz z sukcesywną dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w ciągu roku 2016
141 280,00 PLN
2016-04-04   Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych wraz z sukcesywną dostawą z miejsca wytworzenia samochodami specjalnymi - cysternami do Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w ciągu roku 2016. Łączna ilość objęta zamówieniem do 120 ton. 77 280,00 PLN
2016-04-04   Zakup masy asfaltowej na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni wraz z sukcesywną dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w ciągu roku 2016. Łączna ilość objęta zamówieniem do 200 ton 64 000,00 PLN
2016-03-22 Mońki

Starostwo Powiatowe
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65 B 3 PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów nawierzchni dróg na zimno
136 253,25 PLN
  Olecko

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Dostawy

Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco, mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno, emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego
132 274,20 PLN
2016-03-18   Zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC 76 629,00 PLN
2016-03-18   Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno 55 645,20 PLN
2016-03-01 Pisz

Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
Dostawy

ZADANIE NR 2 - Dostawa 40 ton mieszanki mineralno - bitumicznej -na zimno- (workowanej) do wbudowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od - 20oC do 40oC
17 367,60 PLN
2016-02-29 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wraz z transportem do Rejonu w Ełku przy ulicy Kolonia 1.
76 456,80 PLN
2016-02-09 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Dostawy

Zakup i dostawę 750 ton masy na zimno do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2016 roku.
322 875,00 PLN
2016-02-08 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe spękań nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Ełku w 2016 roku
344 111,50 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 12 262 755,66 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-18 Białystok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno przy zastosowaniu lepiszcza - asfaltu modyfikowanego do napraw nawierzchni drogowych sposobem na zimno
321 177,60 PLN
2015-12-04 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni ul. Piłsudskiego w Ełku
131 864,61 PLN
2015-10-13 Mońki

Starostwo Powiatowe
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania nawierzchni remontów dróg w 2015 r.
28 339,20 PLN
2015-09-30 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 65 na odcinku Oracze - Ełk od km 65+000 do km 65+751
678 629,55 PLN
2015-09-29 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Remont nawierzchni na ul. Towarowej w Ełku
113 277,00 PLN
2015-09-22 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

BUDOWA ODCINKA ULICY SZOSA OBWODOWA W EŁKU
448 090,19 PLN
2015-09-16 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni (nakładek) w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Szczytnie - zamówienie uzupełniające
919 548,00 PLN
2015-08-18 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULICY KILIŃSKIEGO W EŁKU - III ETAP
1 167 486,81 PLN
2015-08-04 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa około 75 ton mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno pakowanej w worki dla GDDKiA Oddział w Olsztynie, Rejonu w Szczytnie i Obwodu Drogowego w Pieckach
36 900,00 PLN
2015-08-03 Prostki

Urząd Gminy w Prostkach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 178044 N na odcinku Miłusze-Lipińskie Małe
1 190 340,95 PLN
2015-07-21 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa - utwardzenie istniejącej jezdni, ciągu pieszego i zatoki autobusowej w m. Piaski
141 963,28 PLN
2015-07-17 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Emulsje asfaltowe.
50 799,00 PLN
2015-07-06 Stare Juchy

Gmina Stare Juchy
Roboty budowlane

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Szczecinowo o Dobra Wola gmina Stare Juchy
161 497,84 PLN
2015-07-02 Wysokie Mazowieckie

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

dostawa do 45 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych
54 076,95 PLN
2015-05-04 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C 65 B3 PU/RC, emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C69 C 69 B3 PU, masa mineralno-asfaltowa workowana na zimno
315 765,60 PLN
2015-04-28 Ciechanów

Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawy

Zakup i sukcesywna dostawa w 2015r. 135 ton mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno do napraw nawierzchni bitumicznych
60 608,25 PLN
2015-04-14 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania ulic Kajki, Tuwima, Grodzieńska w Ełku
2 009 692,31 PLN
2015-04-01 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO ORAZ WYKONANIE PRAWOSKRĘTU Z UL. MICKIEWICZA W EŁKU
2 023 800,04 PLN
2015-03-26 Sejny

Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawy

Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC.
51 600,00 PLN
2015-03-25 Olecko

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N na odcinku dr. kraj. nr 65 - Małe Olecko
3 917 188,62 PLN
2015-03-23 Augustów

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Dostawy

Zakup masy asfaltowej na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni wraz z sukcesywną dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w ciągu roku 2015. Łączna ilość objęta zamówieniem do 200 ton.
95 448,00 PLN
2015-03-20 Kalinowo

Gmina Kalinowo
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 179020N Wierzbowo - Szeszki.
484 668,82 PLN
  Olecko

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Dostawy

Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco, mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno, emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego
136 284,00 PLN
2015-03-19   Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego 46 740,00 PLN
2015-03-19   Zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego 89 544,00 PLN
2015-03-17 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1917N Grabnik - Rożyńsk - do dr. kraj. nr 16 przez m. Rożyńsk
1 032 834,12 PLN
2015-03-16 Pisz

Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
Dostawy

ZADANIE NR 2 - Dostawa 40 ton mieszanki mineralno - bitumicznej -na zimno- (workowanej) do wbudowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od - 20oC do 40oC
20 664,00 PLN
2015-03-11 Giżycko

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi pow. nr 1712N (ul. Składowa) w miejscowości Wydminy.
660 225,39 PLN
2015-02-25 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Ełku w 2015 roku
69 988,97 PLN
2015-02-20 Mońki

Starostwo Powiatowe
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni dróg na zimno w 2015 r.
170 662,50 PLN
2015-02-19 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno
119 925,00 PLN
2015-02-09 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Ełku w 2015 roku
369 984,00 PLN
2015-01-26 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej na zimno do usuwania ubytków w nawierzchniach bitumicznych
150 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 17 133 330,60 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-11-12 Siemiatycze

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
Dostawy

Sukcesywna dostawa masy asfaltowej na zimno do siedziby PZD w Siemiatyczach
29 372,40 PLN
2014-10-23 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg wojewódzkich polegający na wykonaniu warstwy ścieralnej w ciągu dr. woj. nr 655 i 661 - zamówienie uzupełniające
610 231,29 PLN
2014-10-22 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Ełku w 2014 roku - II
445 916,40 PLN
2014-10-08 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Utwardzenie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1935 N Krzywe - dr. nr 1872 N w miejscowości Krzywe
209 389,17 PLN
2014-10-06 Stare Juchy

Gmina Stare Juchy
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Mickiewicza i Chopina w Starych Juchach
415 889,92 PLN
2014-09-29 Suwałki

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Roboty budowlane

Budowa ulicy Żelaznej w Ełku od ulicy Przemysłowej do ul. Krzemowej
747 941,32 PLN
2014-09-29 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C69 B3 PU
62 914,50 PLN
2014-09-03 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Gen. Stefana Grota Roweckiego w Ełku - etap III
1 198 610,76 PLN
2014-08-14 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg wojewódzkich polegający na wykonaniu warstwy ścieralnej w ciągu dr. woj. nr 655 i 661
1 335 030,93 PLN
2014-08-12 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 65 na odcinku m. Gąski od km 50+930 do km 51+730.
1 137 415,75 PLN
2014-08-04 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 16 na odcinku Krzyżewo - Prawdziska od km 318+715 do km 320+000.
1 517 736,11 PLN
2014-07-01 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

BUDOWA ULICY WIELKANOCNEJ
278 504,47 PLN
2014-06-16 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno na bazy Rejonu Ełk w Ełku i Orzyszu.
265 680,00 PLN
2014-05-23 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Budowa ulicy Czesława Miłosza w Ełku
335 934,89 PLN
2014-05-19 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez odbudowę dróg powiatowycha) nr 1945 N Dorsze - Marcinowo - Kalinowo w km 3+850 - 4+340, 4+635 - 4+975, 5+100 - 5+184, 5+295 - 5+900 wraz z przepustem w km 0+080,5; b) nr 1917 N Grabnik - Rożyńsk - dr. kraj nr 16 w km 6+739 - 6+814 wraz z przepustem w km 6+776 - roboty uzupełniające dla drogi nr 1945 N
312 999,98 PLN
2014-05-12 Ełk

Urząd Gminy w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w m. Krokocie na drogę o nawierzchni asfaltowej
11 827,64 PLN
2014-04-30 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez odbudowę dróg powiatowycha) nr 1945 N Dorsze - Marcinowo - Kalinowo w km 3+850 - 4+340, 4+635 - 4+975, 5+100 - 5+184, 5+295 - 5+900 wraz z przepustem w km 0+080,5 b) nr 1917 N Grabnik - Rożyńsk - dr. kraj nr 16 w km 6+739 - 6+814 wraz z przepustem w km 6+776
1 520 293,27 PLN
2014-04-30 Olecko

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Roboty budowlane

Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo - Chełchy - dr. kraj. nr 16 w m. Babki Gąseckie
2 120 124,05 PLN
2014-04-10 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej układanej na zimno w workach po 30kg z dostawą do GDDKiA Rejon w Giżycku ul. Węgorzewska 4 w ilości 60Mg.
33 874,20 PLN
2014-04-02 Gołdap

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
Dostawy

Zakup emulsji asfaltowej
91 512,00 PLN
2014-03-31 Sejny

Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawy

Sukcesywne dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno
17 800,00 PLN
2014-03-26 Siemiatycze

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
Dostawy

Sukcesywna dostawa masy asfaltowej na zimno do siedziby PZD w Siemiatyczach
34 267,80 PLN
2014-03-25 Sejny

Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawy

Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC
51 900,00 PLN
2014-03-24 Suwałki

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Zakup emulsji asfaltowej
125 460,00 PLN
  Olecko

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Dostawy

Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco, mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno, emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego
150 582,75 PLN
2014-03-20   Zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego 85 731,00 PLN
2014-03-20   Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego 64 851,75 PLN
2014-03-20 Kalinowo

Gmina Kalinowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Kalinowie wraz z infrastrukturą cmentarza.
545 809,55 PLN
2014-03-18 Wegorzewo

Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach
Dostawy

Zadanie nr 2 - dostawa emulsji kationowej szybkorozpadowej C65 B3PU/RC w ilości 35 ton.
66 512,25 PLN
2014-03-14 Ełk

Urząd Gminy w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krokocie na drogę o nawierzchni asfaltowej
689 063,52 PLN
2014-03-14 Kalinowo

Gmina Kalinowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej publicznej w Milewie.
499 189,33 PLN
2014-03-11 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno
191 880,00 PLN
2014-03-07 Pisz

Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
Dostawy

ZADANIE NR 2 - Dostawa 40 ton mieszanki mineralno - bitumicznej -na zimno- (workowanej) do wbudowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od - 20oC do 40oC
20 664,00 PLN
2014-03-03 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Ełku w 2014 roku.
379 578,00 PLN
2014-02-24 Augustów

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Dostawy

Zakup masy asfaltowej na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni wraz z sukcesywną dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w ciągu roku 2013. Łączna ilość objęta zamówieniem do 200 ton
84 000,00 PLN
2014-02-13 Mońki

Starostwo Powiatowe
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg
190 404,00 PLN
2014-02-06 Mrągowo

Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawy

Dostawa masy mineralno-asfaltowej wytwarzanej na zimno do usuwania ubytków w nawierzchniach bitumicznych
20 418,00 PLN
2014-01-29 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej na zimno do usuwania ubytków w nawierzchniach bitumicznych
350 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 16 098 728,25 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-11-25 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego - zamówienie uzupełniające
275 772,46 PLN
2013-10-16 Grajewo

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
Dostawy

Zakup masy asfaltowej na zimno wraz z dostawą do Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie
10 332,00 PLN
2013-10-03 Wydminy

Urząd Gminy w Wydminach
Roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136049N Czarnówka gm. Wydminy Etap I
225 172,41 PLN
2013-10-03 Wydminy

Urząd Gminy w Wydminach
Roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni drogi do m-ści Gawliki Małe na dz. 271; 13/4; 13/6 obręb Wężówka gm. Wydminy.
176 479,17 PLN
2013-09-23 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Remont cząstkowy ( masą na gorąco z WMB) na: drodze wojewódzkiej nr 656 Staświny - Zelki - Ełk w km 0+000 ÷ 39+333; drodze wojewódzkiej nr 661 Cimochy - Kalinowo w km 0+000 ÷ 13+617
905 280,00 PLN
2013-08-13 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego - zamówienie uzupełniające
345 088,00 PLN
2013-08-12 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Dostawy

Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno, w ilości 100 Mg
66 420,00 PLN
2013-08-08 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 16 na odcinku Ełk - Talusy od km 285+680 do km 286+200.
540 214,16 PLN
2013-08-05 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C69 B3 PU.
147 661,50 PLN
2013-07-17 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Dostawy

Dostawa 50 ton mieszanki min. - asfalt. do układania na zimno do OD Iława i OD Susz Karolewo.
31 242,00 PLN
2013-07-11 Ełk

Urząd Gminy w Ełku
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe do zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w m. Mrozy Wielkie, gmina Ełk
55 377,16 PLN
2013-07-08 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno w ilości 50 Mg, (workowaną) z dostawą na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy
29 520,00 PLN
2013-07-04 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej średnioziarnistej na zimno do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku
12 792,00 PLN
2013-07-04 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Dostawy

Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno
116 604,00 PLN
2013-07-01 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C65 B3 PU/RC.
61 254,00 PLN
2013-06-03 Stare Juchy

Gmina Stare Juchy
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kolejowej w Starych Juchach
195 216,04 PLN
2013-05-14 Grajewo

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
Dostawy

zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
34 440,00 PLN
2013-05-02 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C65 B3 PU/RC.
123 246,00 PLN
2013-05-02 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejonu w Lidzbarku Warmińskim..
58 400,00 PLN
  Augustów

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Dostawy

Zakup masy asfaltowej na zimno oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC wraz z sukcesywną dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w ciągu roku 2013
331 239,00 PLN
2013-04-18   Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych wraz z sukcesywną dostawą z miejsca wytworzenia samochodami specjalnymi - cysternami do Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w ciągu roku 2013. Łączna ilość objęta zamówieniem do 100 ton 205 041,00 PLN
2013-04-18   Zakup masy asfaltowej na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni wraz z sukcesywną dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w ciągu roku 2013. Łączna ilość objęta zamówieniem do 200 ton 126 198,00 PLN
2013-04-17 Hajnówka

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
Dostawy

nie dotyczy
570 627,75 PLN
2013-04-03 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa 150 ton mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno pakowanej w worki dla GDDKiA Oddział w Olsztynie, Rejon w Szczytnie i Obwodu Drogowego w Pieckach
98 707,50 PLN
2013-04-02 Mrągowo

Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej oraz masy mineralno-asfaltowej wytwarzanej na zimno do usuwania ubytków w nawierzchniach bitumicznych
131 610,00 PLN
2013-03-28 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N dr. woj. nr 655 (Pietrasze) - Stare Juchy - Bałamutowo - Woszczele przez m. Szczecinowo od km 4+748 do km 6+545
1 106 503,35 PLN
2013-03-28 Suwałki

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Zakup emulsji asfaltowej
139 482,00 PLN
2013-03-25 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Dostawy

Dostawa 50 ton mieszanki min. - asfalt. do układania na zimno do OD Iława i OD Susz Karolewo.
29 520,00 PLN
2013-03-25 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno w ilości 60 Mg, (workowaną) z dostawą na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy.
33 210,00 PLN
2013-03-19 Siemiatycze

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
Dostawy

Sukcesywna dostawa masy asfaltowej na zimno do siedziby PZD w Siemiatyczach
55 350,00 PLN
2013-03-14 Kalinowo

Gmina Kalinowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179018 N Romanowo - Romoty
799 038,41 PLN
2013-03-14 Ełk

Urząd Gminy w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w m. Mrozy Wielkie, gmina Ełk
418 624,65 PLN
2013-03-12 Mońki

Starostwo Powiatowe
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 65 B3 PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno
167 895,00 PLN
2013-03-08 Ełk

Miasto Ełk
Usługi

Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni rozbieralnej z elementów betonowych na terenie miasta Ełku w 2013 roku
62 323,98 PLN
2013-03-07 Giżycko

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogowych. Zadanie nr 1 Zakup mieszanki mineralno -asfaltowej, stosowanej na zimno w temperaturach od -20 C do + 40 C, w ilości 10 Mg.
6 826,50 PLN
2013-03-07 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy - Cimochy - Dorsze - Kalinowo na odcinku Piętki - Kalinowo
1 956 367,55 PLN
2013-02-28 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Dostawy

Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno, w ilości 80 Mg
53 923,20 PLN
  Olecko

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Dostawy

Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco, mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno, emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C-65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego
215 133,15 PLN
2013-02-27   Zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego 139 359,00 PLN
2013-02-27   Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego 75 774,15 PLN
2013-02-25 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa masy mineralno - bitumicznej drobnoziarnistej na zimno w ilości 131 Mg na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z transportem i rozładunkiem w Obwodzie Drogowym w Nidzicy, Lidzbarku oraz Iławie
72 991,89 PLN
2013-02-21 Ełk

Miasto Ełk
Usługi

Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Ełku w 2013 roku
69 977,16 PLN
2013-02-19 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno na bazę Rejonu w Ełku i bazę materiałową w Orzyszu.
265 680,00 PLN
2013-02-19 Ełk

Miasto Ełk
Usługi

Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Ełku w 2013 roku
349 881,62 PLN
  Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego z podziałem na 5 zadań
1 195 434,54 PLN
2013-02-18   Zadanie nr 3 - Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z otaczarki na drogach krajowych nr 65, 65b 477 479,85 PLN
2013-02-18   Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z otaczarki na drogach krajowych nr 16, 16d, 65, 65a 717 954,69 PLN
2013-02-18 Pułtusk

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Dostawa masy na zimno do Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.
59 409,00 PLN
2013-01-29 Grajewo

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
Dostawy

zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
57 859,20 PLN
2013-01-22 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej na zimno do usuwania ubytków w nawierzchniach bitumicznych
200 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 11 858 126,35 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-10-30 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Wykonania robót dodatkowych wynikłych w trakcie przebudowy ul. Armii Krajowej w Ełku realizowanej wg umowy nr 31/ZI/2012 z dnia 26.07.2012 r.
292 527,73 PLN
2012-10-15 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego
86 444,40 PLN
2012-10-02 Mrągowo

Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawy

Dostawa masy mineralno-asfaltowej wytwarzanej na zimno do usuwania ubytków w nawierzchniach bitumicznych
10 221,30 PLN
2012-09-19 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Dostawy

Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno, w ilości 50 Mg
34 071,00 PLN
2012-09-19 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH W KWARTALE ULIC MAGAZYNOWA - WAWELSKA
97 173,12 PLN
2012-09-04 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi woj. nr 661 Cimochy - Kalinowo od km 7+929 do km 8+763 o dług. 0,834 km w m. Milewo
451 640,78 PLN
2012-09-04 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno w ilości 60 Mg, (workowaną) z dostawą na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy
40 442,40 PLN
2012-08-30 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno, średnioziarnistej, wraz z transportem do Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu
153 504,00 PLN
2012-08-20 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Remont nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na ulicy Gdańskiej w Ełku
178 316,18 PLN
2012-08-16 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULICY KILIŃSKIEGO NA ODCINKU OD MOSTU NA RZECE EŁK DO ULICY TARGOWEJ W RAMACH KONTYNUACJI PRZEBUDOWY ULICY WOJSKA POLSKIEGO
3 198 000,00 PLN
2012-08-09 Ełk

Urząd Gminy w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Lepaki Małe-Mołdzie, gmina Ełk- zamówienia dodatkowe
31 719,84 PLN
2012-08-08 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego - II postępowanie
218 208,15 PLN
2012-08-02 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Dostawy

Dostawa 50 ton mieszanki min. - asfalt. do układania na zimno do OD Iława i OD Susz Karolewo.
31 057,50 PLN
2012-07-26 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ W EŁKU
1 259 274,62 PLN
  Olecko

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Dostawy

Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno i emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego
44 209,28 PLN
2012-07-25   Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno 20 138,18 PLN
2012-07-25   Zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC 24 071,10 PLN
2012-07-17 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1852 N Zelki - Skomack Wlk. - Rożyńsk - Bartosze - do dr. kraj. nr 16 w miejscowości Skomack Wielki
511 887,97 PLN
2012-06-28 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULICY PIWNIKA PONUREGO NA OSIEDLU KONIECZKI W EŁKU
1 568 705,14 PLN
  Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej średnioziarnistej (w workach) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych w okresie letnim dróg wojewódzkich i powiatowych w ilości 79Mg oraz w okresie zimowym dróg wojewódzkich i powiatowych w ilości 120Mg z podziałem na 2 części
140 742,75 PLN
2012-06-19   DOSTAWA MASY OKRES LETNI 55 872,75 PLN
2012-06-19   DOSTAWA MASY OKRES ZIMOWY 84 870,00 PLN
2012-06-13 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N - zaprojektuj i wybuduj
225 090,00 PLN
2012-06-04 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ W EŁKU
472 625,47 PLN
2012-05-29 Grajewo

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
Dostawy

Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
20 664,00 PLN
2012-05-24 Mońki

Starostwo Powiatowe
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg
154 119,00 PLN
2012-05-23 Mrągowo

Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej
83 258,70 PLN
2012-05-22 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Sukcesywny zakup 100 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C 69 B3 PU oraz sukcesywny zakup 60 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C 65 B3 PU/ RC, odbieranej transportem zamawiającego, punkt odbioru emulsji- loco Łomża.
420 168,00 PLN
2012-05-07 Grajewo

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
Roboty budowlane

zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC (K1-65) do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych.
46 444,80 PLN
2012-05-02 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno w ilości 30 Mg, (workowaną) z dostawą na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy.
21 402,00 PLN
2012-04-30 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco z otaczarki na drogach krajowych nr: 16 Olsztyn-Ełk-gr. wojew. km 261+730-323+234; 16a km 0+000-2+181 (ul. Sikorskiego, Łukaszewicza); 65 Gołdap-Olecko-Ełk-gr. wojew. km 47+000-89+792; 65a km 0+000-3+705 (ul. Przemysłowa)
322 007,85 PLN
2012-04-19 Hajnówka

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
Dostawy

Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU..
781 818,75 PLN
2012-04-13 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Roboty budowlane konieczne do ukończenia realizacji zadania pn.Remont ul. Suwalskiej droga krajowa nr 16 (od km 294+500 do km 295+754) i ul. Łukasiewicza droga krajowa 16a (od km 1+470 do km 2+050) w ramach inwestycjiBudowa obwodnicy Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65
71 840,98 PLN
2012-04-11 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 65 od km 69+825 do km 70+840 w miejscowości Ełk ul. Grajewska - strona lewa (1,015 km)
704 517,56 PLN
2012-04-10 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 65 od km 69+825 do km 70+167 w miejscowości Ełk ul. Grajewska - strona prawa (0,342 km)
278 449,49 PLN
2012-04-04 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej 1921 N od drogi woj. 667 (Rakowo Małe) - Rożyńsk Wlk. - Guty Rożyńskie - Wojtele w km 1+861,46 do km 5+560,87 o łącznej długości 3699,11 mb - II etap
919 568,74 PLN
2012-03-22 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Dostawy

Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C 65 B3 PU/RC w ilości do 100 ton
245 385,00 PLN
  Pisz

Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
Dostawy

PZD.3210.2.2012 - ZADANIE NR 1 - Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC z przepompowaniem do zbiornika ustawionego na wysokości ca 3 m. . - ZADANIE NR 2 - Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno (workowanej) do wbudowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od - 20 oC do 40oC.
450 585,90 PLN
2012-03-20   ZADANIE NR 2 - Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej - na zimno- (workowanej) do wbudowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od - 20oC do 40oC 26 420,40 PLN
2012-03-20   ZADANIE NR 1 - Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC z przepompowaniem do zbiornika ustawionego na wys. ca 3 m 424 165,50 PLN
  Giżycko

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogowych. Zadanie nr 1 Zakup mieszanki mineralno -asfaltowej, stosowanej na zimno w temperaturach od -20C do + 40 C, w ilości 15 Mg; Zadanie 2 Zakup emulsji asfaltowo kationowej szybkorozpadowej C65 B3PU/RC wraz z dostawą do Obwodu Drogowego w Giżycku, przy ul. Suwalskiej 19, w ilości 40,5 Mg; Zadanie 3 - Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej dla warstw ścieralnych dla kategorii ruchu KR2, w ilości 27 Mg.
109 436,18 PLN
2012-03-19   Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogowych. Zadanie nr 1 Zakup mieszanki mineralno -asfaltowej, stosowanej na zimno w temperaturach od -20C do + 40 C, w ilości 15 Mg. 10 055,25 PLN
2012-03-19   Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogowych. Zadanie 2 Zakup emulsji asfaltowo kationowej szybkorozpadowej C65 B3PU/RC wraz z dostawą do Obwodu Drogowego w Giżycku, przy ul. Suwalskiej 19, w ilości 40,5 Mg 99 380,93 PLN
  Suwałki

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Zakup materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych
142 100,00 PLN
2012-03-08   mieszanka mineralno asfaltowa do stosowania na zimno w ilości do 40 Mg. 22 400,00 PLN
2012-03-08   emulsja asfaltowa klasy C65 B3 PU/RC w ilości do 60 Mg 119 700,00 PLN
2012-03-05 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawy do siedziby Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno
26 200,00 PLN
2012-02-29 Grajewo

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
Dostawy

Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
33 087,00 PLN
  Olecko

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Dostawy

Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco, mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno, emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego.
140 158,50 PLN
2012-02-29   Zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego 100 607,85 PLN
2012-02-29   Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego 39 550,65 PLN
2012-02-27 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Ełckie - do dr. nr 1872 N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Ełckie - Etap I
2 196 920,04 PLN
2012-02-15 Wysokie Mazowieckie

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

dostawa do 30 ton masy asfaltowej na zimno do siedziby ZDP w Wysokiem Mazowieckiem
15 570,00 PLN
2012-02-14 Ełk

Miasto Ełk
Usługi

Remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Ełku w 2012 r.
80 048,63 PLN
2012-02-13 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

3/Z-13/2012 Awaryjne naprawy barier energochłonnych oraz wydłużenie istniejących odcinków na drogach krajowych nr 16, 59 i 63 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Giżycku
71 955,00 PLN
2012-02-07 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawy mieszanki mineralno asfaltowej 0-8 mm do stosowania na zimno.
32 379,75 PLN
2012-02-06 Ełk

Miasto Ełk
Usługi

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Ełku w 2012 r.
389 295,00 PLN
2012-01-25 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno- asfaltowej wytwarzanej na zimno do usuwania ubytków w nawierzchniach bitumicznych
199 801,20 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 17 003 043,70 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-29 Białystok

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno przy zastosowaniu lepiszcza - asfaltu modyfikowanego do napraw nawierzchni drogowych sposobem na zimno
542 602,20 PLN
2011-12-29 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej średnioziarnistej na zimno do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku
10 105,68 PLN
2011-12-22 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej średnioziarnistej na zimno do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku
50 528,40 PLN
2011-12-16 Lidzbark Warmiński

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
Dostawy

dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno
3 253,35 PLN
2011-11-25 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno w ilości 50 Mg, (workowaną) z dostawą na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy.
30 319,50 PLN
2011-11-21 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa 200 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno na bazy rejonu Ełk w Ełku i Orzyszu.
127 920,00 PLN
2011-11-18 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Dostawy

Dostawa 25Mg masy mineralno - asfaltowej na zimno
15 190,50 PLN
2011-11-10 Prostki

Urząd Gminy w Prostkach
Roboty budowlane

Remont dróg w miejscowościach Bobry i Borki gm. Prostki
201 701,66 PLN
2011-10-21 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Wykonanie nakładek z mieszanki mineralno - bitumicznej na wybranych ulicach miasta Ełk
146 425,80 PLN
  Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z sezonie zimowym 2011/2012 z podziałem na 2 części
58 880,00 PLN
2011-10-14   Dostawę mieszanki mineralno - bitumicznej średnioziarnistej (w workach) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych w okresie zimowym dróg powiatowych w ilości 40Mg 20 480,00 PLN
2011-10-14   dostawa w/w mieszanki do remontów dróg wojewódzkich w okresie zimowym w ilości 75Mg 38 400,00 PLN
2011-10-11 Ełk

Miasto Ełk
Usługi

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Ełku w 2011r. - II
49 335,90 PLN
2011-09-19 Mrągowo

Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawy

Dostawa masy na zimno
20 000,00 PLN
2011-09-15 Pisz

Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
Dostawy

PZD.II.3431/12/2011 Dostawa 60 ton emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC z przepompowaniem do zbiornika ustawionego na wysokości ca 3 m
123 246,00 PLN
2011-08-24 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa około 150 ton mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno pakowanej w worki dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Rejon w Szczytnie i bazy materiałowej w Pieckach
91 881,00 PLN
2011-08-23 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Dostawy

Dostawa 50 ton mieszanki min. - asfalt. do układania na zimno do OD Iława i OD Susz Karolewo.
29 458,50 PLN
  Giżycko

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogowych
46 863,00 PLN
2011-08-18   Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogowych. Zadanie nr 1- Zakup mieszanki mineralno -asfaltowej do wbudowania na zimno w temperaturach od -20C do + 40 C, w ilości 5 Mg; 3 198,00 PLN
2011-08-18   Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogowych. Zadanie 2 - Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowo kationowej szybkorozpadowej, C65 B3PU/RC, w ilości 20 Mg. 43 665,00 PLN
2011-07-25 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1861 N - Skomack Wlk. - Rostki - Ogródek w km 0+000 - 0+830 o długości 0,830 km
191 026,50 PLN
2011-07-15 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa (na własny koszt) masy mineralno - bitumicznej drobnoziarnistej na zimno w ilości 12 Mg na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z transportem do Obwodu Drogowego w Nidzicy, Lidzbarku oraz Iławie.
7 822,80 PLN
2011-07-15 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa (na własny koszt) masy mineralno - bitumicznej drobnoziarnistej na zimno w ilości 12 Mg na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z transportem do Obwodu Drogowego w Nidzicy, Lidzbarku oraz Iławie.
7 822,80 PLN
2011-07-06 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa (nakładki) odcinków drogi krajowej nr 65 w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni - część nr 2.
257 481,19 PLN
2011-06-14 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Rozbudowa skrzyżowania DK 16 z drogą powiatową nr 1907N do msc. Chełchy wraz z budową zatok autobusowych
430 209,60 PLN
2011-06-09 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Budowa zjazdów publicznych z drogi gminnej (działka nr 2841) w Ełku
81 188,71 PLN
  Augustów

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Dostawy

Zakup masy asfaltowej na zimno oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC wraz z sukcesywną dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w ciągu roku 2011
332 542,80 PLN
2011-04-15   Zakup masy asfaltowej na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni wraz z sukcesywną dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w ciągu roku 2011. Łączna ilość objęta zamówieniem do 200 ton 120 294,00 PLN
2011-04-15   Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych wraz z sukcesywną dostawą z miejsca wytworzenia samochodami specjalnymi - cysternami do Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w ciągu roku 2011. Łączna ilość objęta zamówieniem do 120 ton 212 248,80 PLN
2011-04-07 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Remont nawierzchni gruntowych i żwirowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Ełckiego
118 006,20 PLN
2011-03-30 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC do obwodów drogowych w Olsztynku, Barczewie i Dobrym Mieście wraz z rozładunkiem, w łącznej ilosci do 130 Mg
229 936,20 PLN
2011-03-22 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje przy ul. Krzemowej w Ełku
2 258 885,92 PLN
2011-03-16 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Dostawy

Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C 65 B3 PU/RC w ilości do 100 ton
178 350,00 PLN
2011-03-15 Gołdap

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
Dostawy

Zakup emulsji asfaltowej i masy na zimno
62 607,00 PLN
  Pisz

Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
Dostawy

PZD.II.3431/3/2011 ZADANIE NR 1 - Dostawa 150 ton emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC z przepompowaniem do zbiornika ustawionego na wys. ca 3 m; ZADANIE NR 2 - Dostawa 40 ton mieszanki mineralno - bitumicznej - na zimno- ( workowanej ) do wbudowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp. od - 20oC do 40oC.
289 173,00 PLN
2011-03-15   ZADANIE NR 2 24 600,00 PLN
2011-03-15   ZADANIE NR 1 264 573,00 PLN
2011-03-14 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Sukcesywny zakup 90 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C 69 B3 PU oraz sukcesywny zakup 40 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C 65 B4 RC, odbieranej transportem zamawiającego, punkt odbioru emulsji- loco Łomża.
253 503,00 PLN
2011-03-07 Kalinowo

Gmina Kalinowo
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Mikołajki - Szczudły, gm. Kalinowo.
2 426 804,88 PLN
2011-03-07 Mrągowo

Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej
91 327,50 PLN
2011-03-04 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1864 N o przebiegudroga wojewódzka nr 667 - Monety - Zdedy - Mostołty - Ełk na odcinkach w miejscowościachTracze, Mąki, Szarejki w gminie Ełk
2 096 429,29 PLN
2011-03-04 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Zamkowej w ciągu drogi powiatowej nr 1864 N na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do granicy miasta Ełk
2 530 692,92 PLN
2011-03-01 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno w ilości 100 Mg,(workowaną) z dostawą na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy
58 794,00 PLN
  Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej średnioziarnistej (w workach) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych w okresie letnim i zimowym dróg wojewódzkich i powiatowych z podziałem na 3 części
70 000,00 PLN
2011-02-25   dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej do remontów dróg powiatowych w okresie letnim w ilości 25Mg 12 500,00 PLN
2011-02-25   Część nr 1 - dostawa w/w mieszanki do remontów dróg wojewódzkich w okresie zimowym w ilości 40Mg 20 000,00 PLN
2011-02-25   dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej do remontów dróg wojewódzkich w okresie letnim w ilości 75Mg 37 500,00 PLN
2011-02-23 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Dostawy

Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno
182 286,00 PLN
  Olecko

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Dostawy

Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco, mieszanki mineralno asfaltowej na zimno, emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego.
145 324,50 PLN
2011-02-22   Zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego 86 899,50 PLN
2011-02-22   Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego 58 425,00 PLN
2011-02-17 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z otaczarki - część I.
474 780,00 PLN
  Suwałki

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Zakup materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych
114 800,00 PLN
2011-02-17   dostawa (transportem Wykonawcy) mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno 20 600,00 PLN
2011-02-17   zakup emulsji asfaltowej klasy C65 B3 PU/RC. 94 200,00 PLN
2011-02-08 Ełk

Miasto Ełk
Usługi

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Ełku w 2011r.
406 096,50 PLN
2011-02-08 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa masy mineralno - bitumicznej drobnoziarnistej na zimno w ilości 67 Mg na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z transportem do Obwodu Drogowego w Nidzicy, Lidzbarku oraz Iławie.
43 677,30 PLN
2011-02-04 Ciechanów

Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawy

Zakup i sukcesywna dostawa w 2011r. 120 ton mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno do napraw nawierzchni bitumicznych
67 453,20 PLN
2011-01-27 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa 120 Mg mieszanki mineralno-safaltowej na zimno na bazy Rejonu Ełk w Ełku i Orzyszu.
73 800,00 PLN
2011-01-17 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

R.OL-4/2011 Dostawy mieszanki mineralno asfaltowej do wbudowania na zimno
24 075,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 15 052 608,30 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-07 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Dostawy

Dostawa 50 ton mieszanki min. - asfalt. do układania na zimno do OD Iława i OD Susz Karolewo.
29 402,00 PLN
2010-11-22 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawy

Wykonanie dostawy mieszanki mineralno bitumicznej na zimno wraz z transportem do Obwodów Drogowych RDW w Elblągu w ilości 216 Mg.
127 543,68 PLN
2010-11-12 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Rozbudowa promenady pieszo- rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora Ełckiego
505 608,19 PLN
2010-10-27 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Dostawy

Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno.
15 250,00 PLN
2010-09-30 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa około 140 ton mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno pakowanej w worki dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Rejon w Szczytnie i bazy materiałowej w Pieckach
72 800,00 PLN
2010-09-27 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Mechaniczny remont cząstkowy ( masą na gorąco ) na: drodze wojewódzkiej nr 656 Staświny - Zelki - Ełk w km 0+000 ÷ 39+333; drodze wojewódzkiej nr 661 Cimochy - Kalinowo w km 0+000 ÷ 13+624; drodze wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Ełcka - Drygały - Biała Piska w km 0+000 ÷ 28+073.
756 066,21 PLN
2010-09-23 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Budowa ulicy Wileńskiej w Ełku- I etap
1 892 916,40 PLN
2010-09-22 Stare Juchy

Gmina Stare Juchy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej we wsi Skomack Wielki , gm. Stare Juchy
289 504,56 PLN
2010-09-21 Prostki

Urząd Gminy w Prostkach
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULICY KONOPNICKIEJ W PROSTKACH - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE
81 399,46 PLN
2010-09-15 Ełk

Urząd Gminy w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Kałęczyny-Regiel oraz drogi gminnej we wsi Regiel, Gmina Ełk
2 103 692,99 PLN
2010-08-16 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej K1-70.
64 574,60 PLN
2010-08-02 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Budowa ronda z uspokojeniem ruchu drogi krajowej nr 16 z drogą wojewódzką nr 661 w m. Kalinowo - II postępowanie.
3 218 727,76 PLN
2010-07-26 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej K1-70.
115 656,00 PLN
  Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawę mieszanki mineralno - bitumicznej średnioziarnistej (w workach) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych w okresie letnim i zimowym dróg wojewódzkich i powiatowych z podziałem na 4 części
84 150,00 PLN
2010-07-07   dostawa w/w mieszanki do remontów dróg wojewódzkich w okresie letnim w ilości 30 Mg 15 300,00 PLN
2010-07-07   dostawa w/w mieszanki do remontów dróg powiatowych w okresie zimowym w ilości 45Mg 22 950,00 PLN
2010-07-07   dostawa w/w mieszanki do remontów dróg wojewódzkich w okresie zimowym w ilości 65 Mg 33 150,00 PLN
2010-07-07   dostawa w/w mieszanki do remontów dróg powiatowych w okresie letnim w ilości 25 Mg 12 750,00 PLN
2010-06-25 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa około 50 ton mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno pakowanej w worki dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Rejon w Szczytnie i bazy materiałowej w Pieckach - zamówienie uzupełniające.
4 950,00 PLN
2010-06-21 Prostki

Urząd Gminy w Prostkach
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KATARZYNOWO
149 769,00 PLN
2010-06-01 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ełckiego - roboty uzupełniające
85 653,03 PLN
2010-05-21 Lidzbark Warmiński

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
Dostawy

Zakup i dostawa masy na zimno
21 160,00 PLN
2010-05-20 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni na odcinku Miechowo - Bobry w ciągu drogi powiatowej nr 1868 N Bajtkowo - Śniepie - Borki - Bobry (dr. kraj. nr 65) o długości 1,920 km
438 624,36 PLN
2010-05-20 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Guty Rożyńskie w ciągu drogi powiatowej nr 1921 N dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie - Wojtele o długości 0,800 km
226 236,23 PLN
2010-05-10 Hajnówka

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
Dostawy

Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1- 70.
665 986,00 PLN
2010-05-05 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1864 N - ul. Zamkowa w Ełku
133 697,53 PLN
2010-05-05 Siemiatycze

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
Dostawy

Dostawa masy asfaltowej na zimno (wraz z transportem) do siedziby PZD w Siemiatyczach
124 440,00 PLN
2010-04-30 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Modernizacja ul. Pięknej w Ełku
589 063,52 PLN
  Olecko

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Dostawy

Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco, mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno, emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K-1 (65%) do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego
139 751,00 PLN
2010-04-20   Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego 57 950,00 PLN
2010-04-20   Zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K-1 (65%) do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego 81 801,00 PLN
2010-04-20 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu ełckiego poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową
196 466,57 PLN
2010-04-20 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ełckiego
482 314,80 PLN
  Węgorzewo

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Dostawy

Część 1 - dostawa emulsji kationowej szybkorozpadowej w ilości 75 ton orazCzęść 2 - dostawa masy mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno w ilości 225 ton.
253 821,00 PLN
2010-04-16   Dostawa emulsji kationowej szybkorozpadowej o zawartości asfaltu min. 65% w ilości 75 ton (część 1) 116 571,00 PLN
2010-04-16   Część 2 - Dostawa masy mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno, przeznaczonej do remontu nawierzchni drogowych w ilości 225 ton. 137 250,00 PLN
2010-04-15 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Modernizacja ulicy Mickiewicza w Ełku- II etap
6 710 000,00 PLN
2010-04-08 Gołdap

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
Dostawy

Zakup emulsji asfaltowej K-1 65% i masy na zimno typu canderbit.
57 200,00 PLN
2010-03-30 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa masy mineralno - bitumicznej drobnoziarnistej na zimno w ilości 98 Mg na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z transportem do Obwodu Drogowego w Nidzicy, Lidzbarku oraz Iławie
57 867,04 PLN
2010-03-24 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych nr 16, 58, 63 i 65 administrowanych przez Rejon w Ełku - część nr 1.
410 652,00 PLN
2010-03-23 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostaw 90 ton masy mineralno-asfaltowej na zimno na bazę Rejonu Ełk w Ełku i Orzyszu.
54 900,00 PLN
2010-03-23 Ełk

Miasto Ełk
Usługi

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Ełku w 2010r.
396 474,39 PLN
2010-03-23 Ełk

Miasto Ełk
Usługi

Remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Ełku
79 999,97 PLN
  Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Dostawa materiałów drogowych tj; masy mineralno-asfaltowej (workowanej-(25-30 kg) na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy, emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej K-1-65 odbieranej na transport zamawiającego, punkt odbioru emulsji- loco Łomża, oraz żwiru frakcjonowanego (2-8mm) z dostawą na bazę ZDP w Łomży.
110 400,00 PLN
2010-03-22   Dostawa emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej K1-65 w postaci sukcesywnych dostaw emulsji, transportem wykonawcy do m. Łomża. 86 400,00 PLN
2010-03-22   Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno transportem wykonawcy na bazę ZDP w Łomży, ul. Poligonowa 30.. 24 000,00 PLN
2010-03-22 Suwałki

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

mieszanka mineralno asfaltowa do stosowania na zimno
12 750,00 PLN
2010-03-18 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Bahrkego w Ełku
1 208 192,89 PLN
2010-03-15 Wysokie Mazowieckie

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Dostawa do 150 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych
2 011 750,00 PLN
  Pisz

Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
Dostawy

ZADANIE NR 1 - Dostawa emulsji asfaltowej K 1-65 z przepompowaniem do zbiornika ustawionego na wysokości ca 3 m. ZADANIE NR 2 - Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno ( workowanej ) do wbudowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp.
312 686,00 PLN
2010-03-15   ZADANIE NR 2 24 400,00 PLN
2010-03-15   ZADANIE NR 1 288 286,00 PLN
2010-03-11 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Dostawy

Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K 1-65 w ilości do 120 ton
202 032,00 PLN
2010-03-03 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno bitumicznej na zimno w workach po 30 kg z dostawą do GDDKiA Rejon w Giżycku ul. Węgorzewska 4
43 200,00 PLN
2010-03-01 Mrągowo

Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej i masy na zimno
147 071,00 PLN
2010-02-15 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1878N Sędki -Sypitki - Borzymy od km 9+796 do km 10+700 oraz 1933N Wysokie - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Ełckie od km 8+985 do km 9+361 w miejscowości Sypitki o długości łącznej 1,28 km
1 284 573,18 PLN
2010-02-01 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa około 50 ton mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno pakowanej w worki dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Rejon w Szczytnie i bazy materiałowej w Pieckach
24 750,00 PLN
  Giżycko

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogowychZadanie 1- Zakup mieszanki mineralno -asfaltowej do wbudowania na zimno w temperaturach od minus 20 stopni Celsjusza do plus 40 stopni Celsjusza , w ilości 30 Mg; Zadanie 2- Zakup wraz z dostawą emulsji asf
70 800,00 PLN
2010-01-14   Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogowych: Zadanie 2- Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1 65 , w ilości 40Mg; 55 800,00 PLN
2010-01-14   Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogowych: Zadanie 1- Zakup mieszanki mineralno -asfaltowej do wbudowania na zimno w temperaturach od minus 20 stopni Celsjusza do plus 40 stopni Celsjusza , w ilości 30 Mg; 15 000,00 PLN
2010-01-12 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawy mieszanki mineralno asfaltowej do wbudowania na zimno, do siedziby Rejonu w Ostródzie
43 560,00 PLN
2010-01-11 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Dostawy

Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno
150 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 26 258 083,36 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-03 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

nie dotyczy
9 700,00 PLN
2009-12-01 Suwałki

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno.
7 500,00 PLN
2009-11-27 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej wraz z transportem do obwodów drogowych RDW w Elblągu w ilości 216 Mg.
129 124,80 PLN
  Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

RDW.K/W/P-DM/3220/60/2009 - Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej średnioziarnistej (w workach) na zimno do remontów nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych w okresie zimowym z podziałem na 2 części.
60 180,00 PLN
2009-11-05   Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej do remontów dróg wojewódzkich w okresie zimowym w ilości 68 Mg 34 680,00 PLN
2009-11-05   Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej do remontów dróg powiatowych w okresie zimowym w ilości 50 Mg 25 500,00 PLN
2009-10-28 Ełk

Urząd Gminy w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Stradunach
807 791,45 PLN
2009-09-29 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Dostawa 53,8 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej K1-70, transportem wykonawcy - loco budowa, z przeznaczeniem do wykonania potrójnego powierzchniowego utrwalenia na dr. pow. nr 1939B Modzele Stare - Nowe Wyrzyki, gm. Łomża.
72 092,00 PLN
2009-09-21 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

R.OL-30/2009 DOSTAWY MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ DO WBUDOWANIA NA ZIMNO W ILOŚCI 30 MG
15 570,00 PLN
2009-09-17 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Budowa ul. Wrzosowej i Konwaliowej na os. Pod Lasem w Ełku
973 130,41 PLN
2009-09-15 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej K1-70, transportem wykonawcy do m. Łomża, z przeznaczeniem do powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego.
43 416,00 PLN
2009-08-14 Siemiatycze

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
Dostawy

Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz z transportem do siedziby PZD w Siemiatyczach
38 250,00 PLN
2009-08-05 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej, niemodyfikowanej K1 65 do obwodów drogowych w Olsztynku, Barczewie i Dobrym Mieście wraz z rozładunkiem, w łącznej ilości do 45Mg.
1 235,00 PLN
2009-07-29 Iława

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej stosowanej na zimno.
23 950,00 PLN
2009-07-24 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Dostawa 20 Mg masy mineralno-asfaltowej na zimno na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy
9 700,00 PLN
  Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

RDW.K/W/P-DM/3220/38/2009 - Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej średnioziarnistej (w workach) na zimno do remontów nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych w okresie letnim z podziałem na 2 części
33 150,00 PLN
2009-07-13   Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej do remontów dróg powiatowych w okresie letnim w ilości 25 Mg. 12 750,00 PLN
2009-07-13   Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej do remontów dróg wojewódzkich w okresie letnim w ilości 40 Mg. 20 400,00 PLN
2009-07-06 Ełk

Urząd Gminy w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 177037N Kałęczyny-Giże na drogę o nawierzchni twardej
1 227 363,58 PLN
2009-06-29 Wysokie Mazowieckie

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

dostawa 60 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych.
68 400,00 PLN
2009-06-29 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych poprzez wykonanie dwukrotnego i jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym na wybranych odcinkach dróg na terenie powiatu ełckiego - roboty uzupełniające
66 880,00 PLN
2009-06-25 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa ciągu pieszego przy ul. Nadjeziornej w Ełku
349 366,01 PLN
2009-06-25 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej
17 290,00 PLN
2009-06-24 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Sukcesywny zakup 6 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej K-1 - 70 oraz 15 Mg emulsji K-1-65 asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej,odbieranej transportem zamawiającego, punkt odbioru emulsji- loco Łomża.
26 190,00 PLN
2009-06-15 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej średnioziarnistej na zimno w ilości 110 Mg do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku
55 000,00 PLN
2009-06-05 Kalinowo

Urząd Gminy Kalinowo
Roboty budowlane

Wykonanie według opracowanej dokumentacji technicznej remontu odcinka drogi gminnej Nr 179010 N Maże - Stare Cimochy, gm. Kalinowo.
268 421,36 PLN
2009-05-25 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych poprzez wykonanie dwukrotnego i jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym na wybranych odcinkach dróg na terenie powiatu ełckiego
172 100,00 PLN
2009-05-05 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Modernizacja polegająca na wykonaniu trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi 2 - 6,3 mm, 6,3 - 12,8 mm, 12,8 - 20mm i emulsją asfaltową drogi powiatowej Nr 1927 N Laśmiady - Bałamutowo w km 0+000 - 1+745 km, długości 1,745 km
77 600,15 PLN
2009-04-30 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Remont drogi poprzez wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia grysami kamiennymi oraz emulsją asfaltową drogi powiatowej nr 1846 N Stare Juchy - Zawady Ełckie - Gorłówko, w km 2+800 - 6+000
91 776,00 PLN
2009-04-30 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Remont drogi poprzez wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia grysami kamiennymi oraz emulsją asfaltową drogi powiatowej nr 1933 N Wysokie - Sypitki - Wiśniowo Ełckie na odc. Pisanica - Sypitki, w km 4+899 - 8+999
102 889,50 PLN
2009-04-30 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1917 N Grabnik - Rożyńsk - dr. kraj. nr 16 w km 6+475 - 9+925 na odcinku Rożyńsk - dr. kraj. nr 16 poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową
190 120,28 PLN
2009-04-30 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1907 N Babki Gąseckie - Chełchy - dr. kraj. nr 16 w km 3+500 - 4+885 poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową
59 669,73 PLN
  Olecko

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Dostawy

Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco, mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno, emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K -1 (65%) do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego
84 200,00 PLN
2009-04-16   Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego. 27 500,00 PLN
2009-04-16   Zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K-1 (65%) do remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu oleckiego 56 700,00 PLN
2009-04-01 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Sukcesywny zakup 100 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej K-1 - 70 oraz sukcesywny zakup 40 Mg emulsji K-1-65, odbieranej transportem zamawiającego, punkt odbioru emulsji- loco Łomża
178 200,00 PLN
2009-03-30 Ełk

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku
Dostawy

zadanie 2
27 550,00 PLN
2009-03-27 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego - przebudowa dróg powiatowych nr 1714 N, 1859 N (stary nr 302), 1852 N (stary nr 320) w powiecie ełckim
8 687 697,54 PLN
  Pisz

Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
Dostawy

PZD.II.3441/ 4 /2009 ZADANIE NR 1 - Dostawa emulsji asfaltowej z przepompowaniem do zbiornika ustawionego na wys. ca 3 m ZADANIE NR 2 - Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej , na zimno
173 500,00 PLN
2009-03-26   ZADANIE NR 2 - Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej , na zimno 10 000,00 PLN
2009-03-26   ZADANIE NR 1 - Dostawa emulsji asfaltowej z przepompowaniem do zbiornika ustawionego na wys. ca 3m 163 500,00 PLN
2009-03-16 Węgorzewo

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Dostawy

Dostawa: 2) masy mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno przeznaczonej do remontu nawierzchni drogowych w ilości 325 ton
162 500,00 PLN
2009-03-16 Giżycko

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogowej. Zadanie nr 1: Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej, stosowanej na zimno w temperaturach od minus 20 stopni Celsjusza do plus 40 stopni Celsjusza, w ilości 29,5 Mg;
14 750,00 PLN
2009-03-12 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1874 N Prostki - Kopijki w km 0+013 - 2+929 wraz z przebudową mostu w km 0+483 w gminie Prostki, powiat ełcki
2 551 781,99 PLN
2009-03-12 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne - Prostki m. Kurzątki w gminie Prostki, powiat ełcki
595 225,00 PLN
2009-03-11 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych nr 16, 58, 63, 65 administrowanych przez Rejon w Ełku - zadanie nr 1.
349 800,00 PLN
2009-03-05 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa 150 ton masy na zimno wraz z transportem na bazę Rejonu w Ełku, ul. Kolonia 1 i Orzyszu, ul. Mickiewicza 18.
75 000,00 PLN
2009-03-03 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej drobnoziarnistej na zimno w ilości 80 Mg na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z transportem do Obwodu Drogowego w Nidzicy, Lidzbarku oraz Iławie.
37 920,00 PLN
2009-03-02 Sokółka

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
Dostawy

Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno
86 450,00 PLN
2009-02-26 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

Dostawa około 50 ton mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno pakowanej w worki dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Rejon w Szczytnie i bazy materiałowej w Pieckach.
25 000,00 PLN
2009-02-26 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Dostawy

Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K 1-65 w ilości do 120 ton
165 600,00 PLN
2009-02-16 Siemiatycze

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
Dostawy

Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz transportem do siedziby PZD w Siemiatyczach.
77 250,00 PLN
2009-02-13 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 16A w msc. Ełk ul. Sikorskiego od km 0+047 do km 0+925 i od km 1+300 do km 1+400 Kontrakt nr 14/09/OLS.
2 245 863,94 PLN
2009-02-12 Kalinowo

Urząd Gminy Kalinowo
Roboty budowlane

Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 179014N Borzymy-Stożne - według opracowanej dokumentacji technicznej, gm. Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie
730 221,15 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 21 266 365,89 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-12 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Budowa ulicy Św. O. Pio w Ełku.
441 595,80 PLN
2008-11-07 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Budowa przejścia dla pieszych kat. E przez tor kolejowy linii Ełk - Gołdap w Ełku
197 908,00 PLN
2008-11-06 Ełk

Urząd Gminy w Ełku
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Nowej Wsi Ełckiej - Szosa Bajtkowska
95 077,01 PLN
2008-11-05 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni na ulicachGdańska, Toruńska, Wawelska.
652 283,71 PLN
2008-11-04 Kalinowo

Urząd Gminy Kalinowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej lokalnej Borzymy-Reszki w km 0+000 - 0+616,34, na odcinku o łącznej długości 616,34 mb- według opracowanej dokumentacji technicznej, gm. Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie
433 609,52 PLN
2008-11-03 Prostki

Urząd Gminy w Prostkach
Roboty budowlane

Przebudowie ulicy Krótkiej odcinek I w Prostkach - w ramach zadaniaPołączenie ciągów ulicznych - ul.Rzemieślnicza, ul.Krótka i ul.1 Maja
199 403,81 PLN
2008-09-25 Giżycko

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65
20 550,00 PLN
2008-09-12 Mrągowo

Powiatowy Zarząd Dróg
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej i masy na zimno
30 550,00 PLN
2008-09-01 Prostki

Urząd Gminy w Prostkach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Gorczyce - Długochorzele - Sokółki w km 2+419 ÷ 3+668 dług. 1249 mb.
381 143,12 PLN
2008-08-22 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

9/Z-13/2008 Dostawa mieszanki mineralno bitumicznej na zimno w workach po 30 kg z dostawą do Rejonu w Giżycku ul. Węgorzewska 4
43 200,00 PLN
2008-08-21 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Remont chodnika i krawężników na ul.Toruńskiej na odcinku od ul. Świackiego Sępa do ul. Sikorskiego.
273 967,42 PLN
2008-08-12 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Dostawa Emulsji K-1-70.
30 360,00 PLN
2008-07-30 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

RDW/O/3220/26/2008 - Budowa chodnika w m. Zelki w pasie drogi wojewódzkiej nr 656 Staświny-Zelki-Ełk od km 20+478 do km 20+587
64 464,42 PLN
2008-07-28 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni i chodników - ul. Kościuszki na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Wojska Polskiego.
370 875,20 PLN
2008-07-08 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi Nr 1939 N Krzyżewo - Borzymy - Lisewo.
237 507,83 PLN
2008-06-23 Łomża

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
Dostawy

Sukcesywny zakup ok. 100Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej K-1-70, odbieranej transportem zamawiającego, loco baza wykonawcy punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości max. 50 km od siedziby zamawiającego.
120 000,00 PLN
2008-06-11 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowie drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w miejscowości Orzechowo w ciągu drogi nr 1740N Gawliki Wielkie - Stare Juchy
192 485,65 PLN
2008-06-10 Kalinowo

Urząd Gminy Kalinowo
Roboty budowlane

wykonanie modernizacji - remontu drogi lokalnej Borzymy - Jędrzejki, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1939N Borzymy - Lisewo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1937N Romoty - Jędrzejki-Lisewo - według opracowanej dokumentacji technic
571 973,59 PLN
2008-05-19 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycjiPrzebudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Sędki - Wysokie od km 303+050 do km 309+600
128 334,00 PLN
  Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa mieszaki mineralno - bitumicznej średnioziarnistej (w workach) na zimno do remontów nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych w okresie letnim i w okresie zimowym z podziałem na 4 części.
85 680,00 PLN
2008-05-19   Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej do remontów dróg powiatowych w okresie zimowym w ilości 45 Mg.. 22 950,00 PLN
2008-05-19   Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej do remontów dróg wojewódzkich w okresie letnim w ilości 31 Mg.. 15 810,00 PLN
2008-05-19   Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej do remontów dróg wojewódzkich w okresie zimowym w ilości 61 Mg.. 31 110,00 PLN
2008-05-19   Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej do remontów dróg powiatowych w okresie letnim w ilości 31 Mg.. 15 810,00 PLN
  Węgorzewo

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Dostawy

Zakup1) masy mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno przeznaczonej do remontu nawierzchni drogowych w ilości 77 ton (wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego); 2) emulsji kationowej szybkorozpadowej o zawartości asfaltu min. 65% w ilości 16 ton
58 500,00 PLN
2008-05-16   masa mineralno-asfaltowa do stosowania na zimno przeznaczona do remontu nawierzchni drogowych w ilości 77 ton (wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego). 38 500,00 PLN
2008-05-16   emulsja kationowa szybkorozpadowa o zawartości asfaltu min. 65% w ilości 16 ton (bez dostawy - odbiór we własnym zakresie).. 20 000,00 PLN
2008-05-12 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych (ustawienie opornika z bruku kamiennego na ławie betonowej z opornikiem z betonu B-15, ustawienie krawężnika o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-15) w ramach inwestycji Przebudowa drogi krajowej nr 16 na
85 813,13 PLN
2008-05-07 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w miejscowości Suczki w ciągu drogi nr 1919N Ruska Wieś - Mostołty - Bajtkowo
126 979,55 PLN
2008-05-07 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w miejscowości Skrzypki w ciągu drogi nr 1939N Krzyżewo- Lisewo
186 057,74 PLN
2008-04-30 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

RDW/O/3220/10/2008 - Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej średnioziarnistej ( w workach do 50 kg) na zimno do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku
50 000,00 PLN
2008-04-22 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

R.Sz-6/2008 - Dostawa około 50 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno pakowanej w worki dla GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejonu w Szczytnie i bazy materiałowej w Pieckach.
2 450 000,00 PLN
2008-04-04 Suwałki

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej szybkorozpadowej typ K-1 65 w ilości około 75 ton - odbieranej transportem Zamawiającego.
93 750,00 PLN
2008-03-25 Mońki

Starostwo Powiatowe
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1 65 i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg.
147 000,00 PLN
2008-03-25 Mońki

Starostwo Powiatowe
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1 65 i mieszanki mineralno asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg.
147 000,00 PLN
  Pisz

Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
Dostawy

PZD.II.342/4/2008 Dostawa ZADANIE NR 1 - masy na zimno ZADANIE NR 2 - emulsji asfaltowej
172 900,00 PLN
2008-03-19   ZADANIE NR 2 - dostawa 130 ton emulsji asfaltowej. 162 500,00 PLN
2008-03-19   ZADANIE NR 1- dostawa 20 ton masy na zimno. 10 400,00 PLN
2008-03-14 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 do obwodów drogowych w Olsztynku, Barczewie i Dobrym Mieście wraz z rozładunkiem, w łącznej ilości do 140 Mg.
1 159,00 PLN
2008-03-12 Ełk

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku
Dostawy

zadanie 1.
20 217,43 PLN
2008-03-07 Grajewo

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
Dostawy

zakup masy bitumicznej na zimno wraz z dostawą do Zamawiającego
10 290,00 PLN
2008-02-22 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej drobnoziarnistej na zimno w ilości 81 Mg na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z transportem do Obwodu Drogowego w Nidzicy, Lidzbarku oraz Iławie.
37 260,00 PLN
2008-02-21 Białystok

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej wytwarzanej na zimno do usuwania ubytków w nawierzchniach bitumicznych
482,00 PLN
2008-02-21 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Dostawy

Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K 1-65 w ilości do 120 ton.
150 000,00 PLN
2008-01-07 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku - Zadanie nr 1: Remonty cząstkowe nawierzchni masą mineralno - asfaltową na gorąco na drogach krajowych nr 16 i 65 w 2008 r..
573 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 8 881 377,93 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-12-12 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Budowa ulicy Bursztynowej w Ełku wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicznym
843 557,65 PLN
2007-12-10 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Dostawy

Dostawa masy mineralno- asfaltowej na zimno, w łącznej ilości 25 Mg
12 250,00 PLN
2007-12-05 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Budowa ulicy Matki Teresy z Kalkuty w km 0+130 km do 0+257,96 wraz z wykonaniem sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetleniem ulicznym na osiedlu Jeziorna w Ełku
425 615,56 PLN
2007-11-15 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Dostawy

R.OL-33/2007 Dostawy mieszanki mineralno asfaltowej
15 600,00 PLN
2007-10-18 Ełk

Miasto Ełk
Roboty budowlane

Budowa ulicy Matki Teresy z Kalkuty w km 0+130 km do 0+257,96 wraz z wykonaniem sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej na osiedlu Jeziorna w Ełku.
1 049 135,34 PLN
2007-10-16 Olsztyn

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Dostawy

Dostawa masy mineralno- asfaltowej na zimno, w łacznej ilości 42 Mg- ZADANIE NR 2
20 580,00 PLN
  Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dostawy

Dostawa mieszaki mineralno - bitumicznej średnioziarnistej (w workach) na zimno do remontów nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych w okresie letnio - zimowym z podziałem na 4 części
58 800,00 PLN
2007-10-02   Dostawa mieszanki do remontów dróg powiatowych w okresie letnim w ilości 10 Mg.. 4 900,00 PLN
2007-10-02   Dostawa mieszanki do remontów dróg wojewódzkich w okresie letnim w ilości 15 Mg.. 7 350,00 PLN
2007-10-02   Dostawa mieszanki do remontów dróg wojewódzkich w okresie zimowym w ilości 70 Mg.. 34 300,00 PLN
2007-10-02   Dostawa mieszanki do remontów dróg powiatowych w okresie zimowym w ilości 25 Mg.. 12 250,00 PLN
2007-08-27 Ełk

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku
Dostawy

Dostawa materiałów chodnikowych PUK/Ełk/3970/0708/01-ZP
15 125,37 PLN
2007-08-13 Ełk

Urząd Gminy w Ełku
Roboty budowlane

Remont drogi do Ośrodka Wypoczynkowego w Szeligach od drogi powiatowej przez wieś Buczki oraz część ulicy Kościuszki w Stradunach
122 780,97 PLN
2007-08-07 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie żwirami kruszonymi 2-6,3mm, 6,3-12,8 mm i emulsją asfaltową na drodze powiatowej nr 1860 N - Bałamutowo - Malinówka - do dr. nr 1857 N w km 1+459-2+959 o dług. 1,500 km
67 500,00 PLN
2007-07-19 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Strzelniki - Klusy od km 269+800 do km 274+200
4 962 785,04 PLN
2007-07-16 Ełk

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Roboty budowlane

Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi 2-6,3 mm, 6,3-12,8 mm, 12,8-20 mm i emulsją asfaltową na drodze powiatowej nr 1844N Stare Juchy - Gorłówko - Połom w km 2+680 - 4+180 dług. 1,500 km - II etap
91 867,50 PLN
2007-06-28 Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Sędki - Wysokie od km 303+050 do km 309+600.
12 264 050,55 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 19 949 647,98 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie