eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.pl › Przetargi

Bezpłatna wyszukiwarka przetargów

Aby znaleźć przetargi, w których może wystartować Twoja firma, skorzystaj z wyszukiwarki poniżej. Możesz określić województwo, którego mają dotyczyć przetargi, datę opublikowania ogłoszenia, termin składania ofert oraz typ i przedmiot przetargu. Aby uszczegółowić wyniki wpisz dodatkowo słowa kluczowe (miasto, branża, nazwa zamawiającego itp.).

Znajdź przetarg

Polecane przetargi

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV)

Prawo gospodarcze i administracyjne

Przedawnienie roszczeń - co się zmieniło? [© WavebreakMediaMicro - Fotolia.com]

Przedawnienie roszczeń - co się zmieniło?

00:20 18.02.20

Nowelizacja kodeksu cywilnego w zakresie przedawnienia stanowi istotny krok ustawodawcy w kierunku ochrony konsumentów przed przedawnionymi długami. Na podstawie dotychczasowych przepisów koniecznym było, po wniesieniu powództwa przez stronę ... WIĘCEJ

Najnowsze przetargi w naszej bazie

Miasto Zamawiający Przedmiot zamówienia
Kraków Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w celu podłączenia miejscowości Bystra Podhalańska w gminie Bystra-Sidzina wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej"
Wrocław Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Likwidacja wypłycenia gazociągu DN300 PN 6,3MPa na przekroczeniu rzeki Odry". Inwestycja objęta jest Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zwaną dalej Specustawą (Dz.U.2019.1554. t.j. z późn. zm.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia.
Kraków, Kłaj, Dobczyce, Bochnia, Nowy Targ, Tarnów, Krynica Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla nowych zadań inwestycyjnych i modernizacji sieci gazowych na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Gazownie: Krowodrza, Podgórze, Nowa Huta, Centrum, Kłaj, Dobczyce, Bochnia, Nowy Targ, Tarnów, Krynica - w podziale na 9 części
Warszawa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Wykonanie 7 urządzeń służących migracji ryb na rzece Wisłoce oraz jej głównych dopływachRopie i Jasiołce
Piła Gmina Piła "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej" - roboty budowlano-montażowe na terenach nadrzecznych
Warszawa Polska Akademia Nauk "Świadczenie usług w zakresie przygotowania do druku (skład i łamanie) publikacji naukowych Polskiej Akademii Nauk w zakresie nauk humanistycznych i społecznych"
Krasocin Gmina Krasocin Budowa zielonych sal gimnastycznych (siłownie plenerowe) przy SP w Olesznie i Czostkowie
Kielce Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach KPP w Kazimierzy Wielkiej, ul. Parkowa 1 - remont kompleksowy w tym termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej
Pruszków Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego polegającego naBudowę budynku usługo - biurowego z mieszkaniami przy ul. Armii 46 w Pruszkowie na dz. nr ew. 280 obr. 23.
Bydgoszcz Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Dostawa akcesoriów zamiennych do urządzeń medycznych
Nowa Sól WS SPZOZ Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego produkcji Drager na okres 3 lat dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Warszawa Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt Dostawa odczynników do aparatów BactoScan i CombiFoss
Warszawa Kancelaria Senatu świadczenie kompleksowej usługi codziennego, internetowego serwisu informacyjnego, zawierającego wiadomości krajowe, zagraniczne i komunikaty.
Kościelisko Gmina Kościelisko Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko - zamówienie podobne
Warszawa Instytut Badań Edukacyjnych Przeprowadzenie wzorcowych procesów opisu kwalifikacji rynkowych - inkubator kwalifikacji - XVI postępowanie. Znak sprawyIBE/08/2020 ( dotyczy części nr 14, 30, 34 i 46 postępowania IBE/39/2019)
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.