eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.pl › Przetargi

Bezpłatna wyszukiwarka przetargów

Aby znaleźć przetargi, w których może wystartować Twoja firma, skorzystaj z wyszukiwarki poniżej. Możesz określić województwo, którego mają dotyczyć przetargi, datę opublikowania ogłoszenia, termin składania ofert oraz typ i przedmiot przetargu. Aby uszczegółowić wyniki wpisz dodatkowo słowa kluczowe (miasto, branża, nazwa zamawiającego itp.).

Znajdź przetarg

Polecane przetargi

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV)

Najnowsze przetargi w naszej bazie

Miasto Zamawiający Przedmiot zamówienia
Gdynia LIFE MED CENTRUM Sp. z o.o dotawa montaż / instalacja ośmiu nowych aparatów ultrasonograficznych
Warszawa Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa urządzeń do pomiaru środowiska pracy. Postępowanie podzielone na 2 części: 1. Ochrona osobista 2. Nieszczelności i nagazowanie.
Gdańsk Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Kompleksowa realizacja zadania remontowego pn. ,,Budynek, ul. Podstoczna 10 (rozdzielnia elektryczna NN)" polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz realizacji robót objętych przedmiotową dokumentacją.
Poznań Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wycinka drzew i krzewów na gazociągach i obiektach gazowych O/Poznań numer referencyjny ZP/2020/03/0043/POZ
Łomża Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy Zakup z dostawą odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, środków czystości oraz pozostałych artykułów dla potrzeb MPGKiM ZB
Warszawa Szkoła Główna Służby Pożarniczej Świadczenie usług przeglądów, obsługi technicznej (serwisowej) oraz napraw pojazdów służbowych będących w dyspozycji Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Warszawa Urząd Zamówień Publicznych - Test test
Warszawa Urząd Zamówień Publicznych - Test test
Ustroń Miasto Ustroń Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Orzesze Dom Pomocy Społecznej Przygotowanie i dostawa posiłków i napojów w termosach dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu
Lublin Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SP ZOZ W LUBLINIE.
Słupsk Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Słupsku - Etap IV
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy 4WOG-1200.2712.31.2020 Ochrona fizyczna osób i mienia - CIESZYN
Jemielnica Gmina Jemielnica Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską
Warszawa Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego "Naprawa chodników Alei Głównej na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie "
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.