eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargiPodlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-17
2019-01-25
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, osprzętu do ciągników, przyczep ciągnikowych, rębaków, kosiarek bijakowych, przyczep samochodowych oraz sprzętu utrzymaniowego i elektronarzędzi będących w posiadaniu RDW w Łomży z podziałem na 3 zadania.
2018-10-30
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Hajnówka na ul. 3-go Maja, w km 26+450-26+980 strona lewa.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-27
2019-01-08
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy wraz z częściami samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, osprzętu do ciągników, przyczep ciągnikowych, rębaka, kosiarek bijakowych, przyczep ciężarowych samochodowych oraz sprzętu do utrzymania dróg, będących na wyposażeniu RDW w Siemiatycze z podziałem na 4 zadania.
2018-12-11
2018-12-19
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ZADANIE I - Naprawy, przeglądy wraz z częściami 3 szt. samochodów osobowych, 5 szt. samochodów ciężarowych będących na wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce. ZADANIE II - Naprawy, przeglądy wraz z częściami 2 szt. ciągników rolniczych z osprzętem, przyczep, rębaka, zamiatarki, oraz dwóch kosiarek bijakowych będących wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce.
2018-12-04
2018-12-12
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa samochodów służbowych, ciągników, przyczep i sprzętu do utrzymania dróg wraz z częściami w RDW Białystok i Zarządzie.
2018-12-03
2018-12-13
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy wraz z częściami samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, osprzętu do ciągników, przyczep ciągnikowych, rębaka, kosiarek bijakowych, przyczep ciężarowych samochodowych oraz sprzętu do utrzymania dróg, będących na wyposażeniu RDW w Suwałkach z podziałem na 4 zadania.
2018-11-29
2018-12-07
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2019 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 70 500 l. - olej napędowy ON ok. 104 500 l. - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 38 000 l.
2018-11-26
2018-12-05
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rozbudowa i modernizacja urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w zakresie: Zadanie 1: Rozbudowa serwera blade i dostawa urządzeń peryferyjnych Zadanie 2: Modernizacja centrali telefonicznej.
2018-11-22
2018-11-30
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2019, z podziałem na części: o 01 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej o 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenie nadwyżkowe o 03 - Ubezpieczenia komunikacyjne.
2018-11-22
2018-11-30
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka - Sokółka wraz z obejściami miejscowości.
2018-11-19
2018-11-28
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zimowe utrzymanie na drodze wojewódzkiej Bielsk Podlaski - Narew
2018-11-15
2018-11-30
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród-Bondary-Narewka-Nowosady w km od 12+939 do km 13+399 i w km od 21+480 do km 21+760.
2018-11-08
2018-11-23
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 640 w km 2+000-2+300
2018-10-31
2018-11-15
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski-Wyszki-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66 w km od 41+375 do km 41+705.
2018-10-30
2018-11-14
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 79+070 do km 87+509.
2018-10-24
2018-11-06
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019 2019/2020 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomzy, Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
2018-10-23
2018-11-07
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 78+755 do km 79+875.
2018-10-19
2018-11-05
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni i chodników w pasie drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski-Wyszki-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66 w km od 31+718 do km 31+785 w m. Hodyszewo strona prawa.
2018-10-12
2018-10-22
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania: 1. Dostarczenie licencji na oprogramowanie, 2. Dostawa urządzeń typu firewall, 3. Dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych, 4. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, 5 Modernizacja centrali telefonicznej.
2018-10-05
2018-10-22
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692 w km 0+820-1+810.
2018-10-02
2018-10-17
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 79+070 do km 87+525 (remonty cząstkowe).
2018-10-02
2018-10-18
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 87+509 do km 88+080.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-16
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2019, z podziałem na częścio 01 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej o 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenie nadwyżkowe o 03 - Ubezpieczenia komunikacyjne.
2019-01-10
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy wraz z częściami samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, osprzętu do ciągników, przyczep ciągnikowych, rębaka, kosiarek bijakowych, przyczep ciężarowych samochodowych oraz sprzętu do utrzymania dróg, będących na wyposażeniu RDW w Suwałkach z podziałem na 4 zadania.
2019-01-10
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ZADANIE I - Naprawy, przeglądy wraz z częściami 3 szt. samochodów osobowych, 5 szt. samochodów ciężarowych będących na wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce. ZADANIE II - Naprawy, przeglądy wraz z częściami 2 szt. ciągników rolniczych z osprzętem, przyczep, rębaka, zamiatarki, oraz dwóch kosiarek bijakowych będących wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce.
2019-01-09
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa samochodów służbowych, ciągników, przyczep i sprzętu do utrzymania dróg wraz z częściami w RDW Białystok i Zarządzie.
2018-12-20
brak danych
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania1. Dostarczenie licencji na oprogramowanie, 2. Dostawa urządzeń typu firewall, 3. Dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych, 4. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, 5 Modernizacja centrali telefonicznej.
2018-12-15
brak danych
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rozbudowa i modernizacja urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w zakresieZadanie 1Rozbudowa serwera blade i dostawa urządzeń peryferyjnych Zadanie 2Modernizacja centrali telefonicznej.
2018-12-14
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zimowe utrzymanie na drodze wojewódzkiej Bielsk Podlaski - Narew.
2018-12-13
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach2018/2019 2019/2020 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadaniaZadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
2018-12-12
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród-Bondary-Narewka-Nowosady w km od 12+939 do km 13+399 i w km od 21+480 do km 21+760.
2018-12-06
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 640 w km 2+000-2+300.
2018-12-06
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66 w km od 41+375 do km 41+705.
2018-12-03
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 79+070 do km 87+509.
2018-11-30
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Jeżewo Stare - Sokoły w km od 78+755 do km 79+875.
2018-11-20
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w miejscowości Konarzyce na odcinkach1) od km 4+944 do km 4+950 str. prawa; 2) od km 5+315 do km 5+339 str. prawa; 3) od km 5+640 do km 5+669 str. prawa; 4) od km 5+780 do km 5+852 str. lewa.
2018-11-20
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Stawiski od km 36+590 do km 36+620 SL i od km 36+670 do km 36+685 SP.
2018-11-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692, w km 0+820-1+810.
2018-11-08
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni i chodnika drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w km od 3+968 do km 4+372.
2018-11-08
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 87+509 do km 88+080.
2018-11-08
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692 w km 0+820-1+810.
2018-11-07
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa chodnika w m. Nowe Piekuty w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski-Wyszki-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty -Droga 66 w km od 37+628 do km 37+767 strona lewa.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.