eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargiPodlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-19
2018-04-04
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie 1: Remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinkach odc. I - od km 43+800 do km 44+450 dł. 0,650 m ; odc. II - od km 44+570 do km 45+325 dł. 0,755 m., Zadanie 2: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski w miejscowości Chmielewo od km 45+028 do km 45+329 strona prawa.
2018-03-16
2018-04-04
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie A: Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w km 36+523-36+880 na ul. Grodzieńskiej w Siemiatyczach i na Zadanie B: Remont chodnika z kostki brukowej strona prawa i lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w km 36+523-36+880 na ul. Grodzieńskiej w Siemiatyczach.
2018-03-15
2018-03-27
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa ciągników rolniczych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2018 roku z podziałem na zadania: Zadanie I - dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem - 1 szt., Zadanie II - dostawa ciągników rolniczych z osprzętem - 2 szt..
2018-03-15
2018-04-05
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont zatok autobusowych, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka-Krynki w km 13+575-13+775 str. L i P w m. Słójka - II PRZETARG
2018-03-13
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach 2016/2017, 2017/2018 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania - zadanie 1RDW w Białymstoku, zadanie 2RDW w Siemiatyczach. zadanie 3RDW w Suwałkach.
2018-03-12
2018-03-27
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka - Sokółka na odc. Lipsk - Dąbrowa Białostocka od km 4+800 do km 5+795.
2018-03-06
2018-03-22
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie A: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze, w km 12+600-13+250 w m. Milejczyce. Zadanie B: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze, w km 20+415-21+510 w m. Żerczyce.
2018-03-02
2018-03-21
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w m. Pułazie Świerże w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski - Wyszki - Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Droga 66 w km od 44+832 do km 45+460 strona lewa.
2018-02-21
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach 2016/2017, 2017/2018 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania - zadanie 1RDW w Białymstoku, zadanie 2RDW w Siemiatyczach. zadanie 3RDW w Suwałkach.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-08
2018-03-16
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Sprzątanie Dróg Zarządzanych Przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2018 Roku na Terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
2018-03-07
2018-03-16
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach dróg wojewódzkich w 2018 roku z podziałem na zadania: Zadanie 1. RDW w Białymstoku Zadanie 2. RDW w Łomży Zadanie 3. RDW w Siemiatyczach Zadanie 4. RDW w Sokółce Zadanie 5. RDW w Suwałkach.
2018-03-06
2018-03-16
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy wraz z częściami ciągników rolniczych, przyczep ciągnikowych, kosiarek bijakowych, zamiatarek, rębaka oraz frezu będących na wyposażeniu RDW w Suwałkach z podziałem na 2 zadania.
2018-03-02
2018-03-12
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, ciągnika rolniczego, osprzętu do ciągnika, przyczep ciągnikowych, rębaka, kosiarek bijakowych, przyczep samochodowych oraz sprzętu utrzymaniowego i elektronarzędzi, będących w posiadaniu RDW w Łomży z podziałem na 4 zadania
2018-03-01
2018-03-19
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski - Wyszki - Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Droga 66 w km od 41+700 do km 42+775.
2018-02-28
2018-03-09
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy: samochodów osobowych i samochodów ciężarowych, ciągnika rolniczego wraz z osprzętem, przyczep, rębaka oraz kosiarek będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i w Zarządzie PZDW w Białymstoku (II przetarg).
2018-02-28
2018-03-08
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy wraz z częściami samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, osprzętu do ciągników, przyczep ciągnikowych, rębaka, kosiarek bijakowych, przyczep ciężarowych samochodowych oraz sprzętu do utrzymania dróg, będących na wyposażeniu RDW w Siemiatycze z podziałem na 4 zadania.
2018-02-28
2018-03-08
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa fabrycznie nowego samochodu patrolowego pięciodrzwiowego do PZDW w Białymstoku w 2018 roku.
2018-02-27
2018-03-14
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Adaptacja budynku socjalno- gospodarczego na potrzeby Brygady Patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul.1 Maja 7D - II Przetarg.
2018-02-27
2018-03-07
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku SPRZĄTANIE PASÓW DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU W 2018 ROKU z podziałem na: Pakiet I RDW w Suwałkach Pakiet II Sokółka
2018-02-27
2018-03-15
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Gruszki - Rudawka w km 28+140 - 30+865.
2018-02-27
2018-03-15
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont zatok autobusowych, chodnika i zjazdów w m. Filipów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w km 15+737-15+982 strona lewa i prawa - II przetarg.
2018-02-09
2018-02-26
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa przepustów rurowych betonowych położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka-Krynki w km w m. Drahle i w km 11+820 w m Słójka.
2018-02-08
2018-02-21
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy: samochodów osobowych i samochodów ciężarowych, ciągnika rolniczego wraz z osprzętem, przyczep, rębaka oraz kosiarek będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i w Zarządzie PZDW w Białymstoku
2018-02-07
2018-02-20
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w 2018 roku.
2018-02-06
2018-02-21
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont zatok autobusowych, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka-Krynki w km 13+575-13+775 str. L i P w m. Słójka.
2018-02-02
2018-02-15
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy wraz z częściami samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, osprzętu do ciągników, przyczep ciągnikowych, rębaka, kosiarek bijakowych, przyczep ciężarowych samochodowych oraz sprzętu do utrzymania dróg, będących na wyposażeniu RDW w Suwałkach z podziałem na 4 zadania.
2018-02-01
2018-02-16
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont zatok autobusowych, chodnika i zjazdów w m. Filipów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w km 15+737-15+982 strona lewa i prawa.
2018-02-01
2018-02-20
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Ciechanowcu - etap II.
2018-01-31
2018-02-12
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa samochodów do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojeawódzkich w Białymstoku w 2018 roku z podziałem na zadania: Zadanie I - dostawa samochodu patrolowego pięciodrzwiowego 1 szt., Zadanie II - dostawa samochodów ciężarowo - dostawczych 2 szt..

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-16
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy wraz z częściami samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, osprzętu do ciągników, przyczep ciągnikowych, rębaka, kosiarek bijakowych, przyczep ciężarowych samochodowych oraz sprzętu do utrzymania dróg, będących na wyposażeniu RDW w Suwałkach z podziałem na 4 zadania.
2018-03-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku od km 19+000 do km 19+910 dł. 910m.
2018-03-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w km 10+650 - 11+210 w obrębie przejazdu kolejowego linii Sokółka- Suwałki.
2018-03-14
brak danych
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa samochodów do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2018 roku z podziałem na zadaniaZadanie I - dostawa samochodu patrolowego pięciodrzwiowego 1 szt., Zadanie II - dostawa samochodów ciężarowo - dostawczych 2 szt..
2018-03-14
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2018, z podziałem na części01 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej, 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenie nadwyżkowe, 03 - Ubezpieczenia komunikacyjne.
2018-03-13
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - Gr. Państwa na odcinku Karpowicze - Suchowola w km od 31+553 do km 32+400.
2018-03-13
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ZADANIE I - Naprawy, przeglądy 3 szt. samochodów osobowych, 5 szt. samochodów ciężarowych będących w posiadaniu Rejonu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Sokółce. ZADANIE II - Naprawy, przeglądy ciągnika rolniczego wraz z osprzętem, przyczep, rębaka, zamiatarki, oraz dwóch kosiarek bijakowych będących na stanie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce.
2018-03-13
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 76+675 do km 77+775.
2018-03-10
brak danych
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zakup i dostawa 1 175 ton masy na zimno do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2018 roku.
2018-03-10
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku od km 21+800 do km 23+200 dł. 1400,00 m.
2018-03-01
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni chodnika i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 692, w km 0+013-0+820 w m. Drohiczyn.
2018-03-01
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 689, ul. 3-go Maja z ul. Armii Krajowej w m. Hajnówka.
2018-02-15
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Ustawienie i naprawa barier drogowych oraz poręczy ochronnych w pasach dróg wojewódzkich na terenie województwa podlaskiego w 2018 r.
2018-01-19
brak danych
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2018 Pakiet 1- benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 65 000 l. - olej napędowy ON ok. 85 000 l. - akcesoria samochodowe Pakiet 2- olej opałowy ok. 29 000 l.
2017-12-19
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa urządzeń odwadniających na drogach wojewódzkich Nr 685 w m. Nowosady, Nr 689 w m. Szczyty Dzięciołowo i Nr 693 w m. Moszczona Pańska.
2017-12-18
brak danych
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa fabrycznie nowego serwera blade.
2017-12-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Adaptacja budynku socjalno-gospodarczego na potrzeby brygady patrolowej w Kolnie cz. 1- rozbiórka budynku gospodarczego, ogrodzenie i utwardzenie terenu.
2017-12-08
brak danych
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa fabrycznie nowych systemów operacyjnych i urządzeń peryferyjnych z podziałem na zadaniaZadanie 1Serwerowe systemy operacyjne i oprogramowanie biurowe, Zadanie 2Rozbudowa serwera blade, Zadanie 3Urządzenia sieciowe, Zadanie 4Serwery NAS, Zadanie 5System do backupu, Zadanie 6Rozbudowa urządzenia Kyocera o moduł faksu Zadanie 7Dostawa zestawów komputerowych.
2017-12-05
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 678 Białystok- Sokoły- Wysokie Mazowieckie w km od 52+803 do km 53+028.
2017-12-05
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa zatok autobusowych w ciągu DW nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinku od km 5+946 do km 6+073.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.