eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargiPodlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-10
2018-08-22
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych oraz licencji na pakiety biurowe z podziałem na zadania: Zadanie 1: Dostawa zestawów komputerowych, Zadanie 2: Dostarczenie licencji na pakiety biurowe.
2018-08-06
2018-08-21
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa z drogą powiatową Nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra - Makowlany w pobliżu miejscowości Nowy Dwór w km 63+825 - 64+400.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-25
2018-08-09
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce cz. 2 - II przetarg
2018-07-16
2018-07-31
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Hajnówka na ul. 3-go Maja, w km 26+450-26+980 strona lewa.
2018-07-11
2018-07-26
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692, w km 10+700 - 11+890 w m. Skiwy - II przetarg.
2018-07-10
2018-07-25
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 671 od km 15+200 do km 15+400 wraz z naprawą uszkodzonych poboczy przy skrzyżowaniu w km 12+647 str. L , oraz naprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki na odcinku ul. Kryńskiej w m. Sokółka od km 1+820 do km 1+975.
2018-07-09
2018-07-24
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w m. Kiewłaki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Droga 66 w km od 30+413 do km 30+905 strona lewa.
2018-07-05
2018-07-17
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogę wojewódzką nr 692 od km 0+013 do km 25+433.
2018-06-26
2018-07-11
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa chodnika w m. Łapy na drogach wojewódzkich: Nr 681 Roszki Wodźki -Łapy-Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km 6+723 do km 7+004 strona lewa, oraz Nr 682 Łapy-Turośń Dolna -Markowszczyzna w km 0+000 do km 0+095 strona lewa.
2018-06-22
2018-07-10
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni i chodnika drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- droga 66 w km 0+534 do km 0+558 (chodnik) i w km 0+534 do km 1+034 (nawierzchnia).
2018-06-22
2018-07-23
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce cz. 2
2018-06-07
2018-06-25
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w m. Kiewłaki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Droga 66 w km od 30+413 do km 30+905 strona lewa.
2018-06-05
2018-06-20
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2018 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku - Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.
2018-06-05
2018-06-21
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692, w km 10+000 - 11+890 w m. Skiwy.
2018-06-04
2018-06-19
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa chodnika w m. Łapy na drogach wojewódzkich: Nr 681 Roszki Wodźki -Łapy-Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km 6+723 do km 7+004 strona lewa, oraz Nr 682 Łapy-Turośń Dolna -Markowszczyzna w km 0+000 do km 0+095 strona lewa.
2018-05-30
2018-06-14
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2018 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce
2018-05-22
2018-06-06
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec w miejscowości Mścichy na odcinku od km 40+550 do km 41+090 dł. 0,540km.
2018-05-18
2018-06-04
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk-Sokółka w m. Lipsk w ul. Batorego od km 2+295,3 do km 2+678 str. prawa.
2018-05-17
2018-06-04
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny w km 86+990-87+730.
2018-05-10
2018-05-25
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Miastkowo od km 0+750 do km 1+336 SP.
2018-05-09
2018-05-24
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681, w km 25+800-26+100 w m. Topczewo.
2018-05-07
2018-05-22
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w km 35+440-35+590, str. prawa w m. Siemiatycze.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-07
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2018 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku z podziałem na zadaniaZadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce
2018-07-31
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec w miejscowości Mścichy na odcinku od km 40+550 do km 41+090 dł. 0,540km.
2018-07-26
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni i chodnika drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- droga 66 w km 0+534 do km 0+558 (chodnik) i w km 0+534 do km 1+034 (nawierzchnia).
2018-07-18
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2018 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku - Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.
2018-07-11
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny w km 86+990-87+730.
2018-07-06
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Miastkowo od km 0+750 do km 1+336 SP.
2018-07-04
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk-Sokółka w m. Lipsk w ul. Batorego od km 2+295,3 do km 2+678 str. prawa.
2018-07-02
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w km 35+440-35+590, str. prawa w m. Siemiatycze.
2018-06-29
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2018 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku z podziałem na zadaniaZadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
2018-06-26
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyna wraz z niezbędnymi dojazdami.
2018-06-25
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681, w km 25+800-26+100 w m. Topczewo.
2018-06-11
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie ARemont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681, w km 39+270-41+600 na odcinku Brańsk-Rudka. Zadanie BRemont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681, w km 25+800-26+100 w m. Topczewo.
2018-06-11
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski-Wyszki-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66 w km od 21+650 do km 22+665.
2018-06-08
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany-Korycin-Knyszyn-Jeżewo Stare-Sokoły od km 36+ 125 do km 36+625 wraz z oczyszczeniem rowów przydrożnych do km 36+887.
2018-06-08
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogę wojewódzką nr 653 od km 11+035 do km 13+108 oraz od km 60+857 do km 65+675, Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogę wojewódzką nr 664 od km 0+131 do km 30+706, Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogę wojewódzką nr 681 od km 21+000 do km 62+610, Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogę wojewódzką nr 686 od km 0+000 do km 7+874.
2018-05-30
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont zatok autobusowych, chodnika i zjazdów w m. Filipów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w km 15+737-15+982 strona lewa i prawa.
2018-05-28
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa przepustów rurowych betonowych położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka-Krynki w km 3+603 w m. Drahle i w km 11+820 w m Słójka - II PRZETARG.
2018-05-22
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Adaptacja budynku socjalno-gospodarczego na potrzeby Brygady Patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 7D-przetarg III.
2018-05-21
brak danych
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych z osprzętem - 2 szt. do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2018 roku.
2018-05-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku od km 44+450 do km 44+570 dł. 0,120km.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.