eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargiPodlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-27
2017-12-07
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2018, z podziałem na części: 01 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej, 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenie nadwyżkowe, 03 - Ubezpieczenia komunikacyjne.
2017-11-22
2017-12-01
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2018 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 65 000 l. - olej napędowy ON ok. 85 000 l. - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 29 000 l.
2017-11-22
2017-11-30
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa fabrycznie nowego serwera blade.
2017-11-20
2017-12-05
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce przy ul. Wodnej 7 - II etap wykonanie posadzek betonowych przemysłowych w garażu.
2017-11-17
2017-12-04
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Adaptacja budynku socjalno-gospodarczego na potrzeby brygady patrolowej w Kolnie cz. 1- rozbiórka budynku gospodarczego, ogrodzenie i utwardzenie terenu.
2017-11-08
2017-11-23
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa urządzeń odwadniających na drogach wojaewódzkich Nr 685 w m. Nowosady, Nr 689 w m. Szczyty Dzięciołowo i Nr 693 w m. Moszczona Pańska.
2017-11-08
2017-11-24
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce cz. 1 - wymiana pokrycia dachu, drzwi garażowych oraz zagospodarowanie terenu.
2017-11-06
2017-11-21
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Adaptacja budynku na potrzeby Brygady Patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 7 D - IV przetarg.
2017-10-30
2017-11-14
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa zatok autobusowych w ciągu DW nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinku od km 5+946 do km 6+073
2017-10-30
2017-11-14
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa poboczy na drodze wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w miejscowości Konarzyce na odcinku od km 4+246 do km 7+100.
2017-10-26
2017-11-07
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa fabrycznie nowych systemów operacyjnych i urządzeń peryferyjnych z podziałem na zadania: Zadanie 1: Serwerowe systemy operacyjne i oprogramowanie biurowe, Zadanie 2: Rozbudowa serwera blade, Zadanie 3: Urządzenia sieciowe, Zadanie 4: Serwery NAS, Zadanie 5: System do backupu, Zadanie 6: Rozbudowa urządzenia Kyocera o moduł faksu Zadanie 7: Dostawa zestawów komputerowych
2017-10-25
2017-11-09
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa chodnika i zatoki autobusowej w m. Barszczówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 Białystok - Sokoły - Wysokie Mazowieckie w km od 14+790 do km 14+942 strona prawa.
2017-10-20
2017-11-06
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkieaj Nr 678 Białystok- Sokoły- Wysokie Mazowieckie w km od 52+803 do km 53+028.
2017-10-20
2017-11-06
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa poboczy na drodze wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku od km 1+400 do km 3+900
2017-10-10
2017-10-25
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce - II przetarg.
2017-10-10
2017-10-26
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681, w km 51+700-53+900 na odcinku Koce Schaby-Koce Borowe.
2017-10-10
2017-10-25
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Adaptacja budynku na potrzeby Brygady Patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 7 D- III przetarg.
2017-10-05
2017-10-20
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinku od km 29+760 do km 30+250 dł. 0,490 km
2017-10-04
2017-10-19
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692 Drohiczyn - Sytki - Korzeniówka Duża - Skiwy Duże - Malinowo - Korzeniówka - Dziadkowice w km 23+000 - 24+400 w m. Korzeniówka.
2017-09-28
2017-10-13
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów- Narew- Nowosady- Hajnówka- Kleszczele w km od 11+680 do km 13+675.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Adaptacja budynku socjalno-gospodarczego na potrzeby brygady patrolowej w Kolnie cz. 1- rozbiórka budynku gospodarczego, ogrodzenie i utwardzenie terenu.
2017-12-08
brak danych
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa fabrycznie nowych systemów operacyjnych i urządzeń peryferyjnych z podziałem na zadaniaZadanie 1Serwerowe systemy operacyjne i oprogramowanie biurowe, Zadanie 2Rozbudowa serwera blade, Zadanie 3Urządzenia sieciowe, Zadanie 4Serwery NAS, Zadanie 5System do backupu, Zadanie 6Rozbudowa urządzenia Kyocera o moduł faksu Zadanie 7Dostawa zestawów komputerowych.
2017-12-05
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 678 Białystok- Sokoły- Wysokie Mazowieckie w km od 52+803 do km 53+028.
2017-12-05
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa zatok autobusowych w ciągu DW nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinku od km 5+946 do km 6+073.
2017-12-05
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa poboczy na drodze wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w miejscowości Konarzyce na odcinku od km 4+246 do km 7+100.
2017-12-05
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce cz. 1 - wymiana pokrycia dachu, drzwi garażowych oraz zagospodarowanie terenu.
2017-11-28
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681, w km 51+700-53+900 na odcinku Koce Schaby-Koce Borowe.
2017-11-27
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa chodnika i zatoki autobusowej w m. Barszczówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 Białystok - Sokoły - Wysokie Mazowieckie w km od 14+790 do km 14+942 strona prawa.
2017-11-21
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa poboczy na drodze wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku od km 1+400 do km 3+900.
2017-11-09
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinku od km 29+760 do km 30+250 dł. 0,490 km.
2017-11-08
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów- Narew- Nowosady- Hajnówka- Kleszczele w km od 11+680 do km 13+675.
2017-11-07
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692 Drohiczyn - Sytki - Korzeniówka Duża - Skiwy Duże - Malinowo - Korzeniówka - Dziadkowice w km 23+000 - 24+400 w m. Korzeniówka.
2017-11-06
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 41+600 - 44+600 na odcinku Brańsk - Rudka.
2017-10-26
brak danych
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zakup i dostawa 350 ton masy na zimno do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2017 roku.
2017-10-25
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie 1Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski-Wyszki-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66 w km od 22+650 do km 23+277. Zadanie 2Remont chodnika w m Topczewo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Droga 66 w km od 23+296 do km 23+386 strona prawa.
2017-10-20
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 692 w km 0+013-0+820 w m. Drohiczyn.
2017-10-17
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Miastkowo od km 0+015 do km 0+750 SP.
2017-10-06
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej w km 26+580-26+950 i parkingu w km 27+400-27+510 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689, na ul. 3-go Maja w m. Hajnówka.
2017-10-05
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 0+125-1+010 strona prawa, w m. Kleszczele.
2017-10-04
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski - Wyszki - Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Droga 66 w km od 42+775 do km 43+805.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.