eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargiPodlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-24
2016-11-08
Białystok Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku od km 19+925 do km 20+625.
2016-10-20
2016-11-04
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika i zatoki autobusowej w m. Tołcze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 Białystok-Sokoły-Wysokie Mazowieckie w km od 14+790 do km 14+942 strona prawa.
2016-10-17
2016-11-02
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród-Bondary-Narewka -Nowosady w m. Bondary w km od 3+970 do km 4+042 strona lewa oraz w m. Lewkowo Nowe w km od 12+275 do km 12+565.
2016-10-17
2016-11-02
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 46+030-46+360 w m. Rudka.
2016-10-14
2016-10-31
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Oczyszczenie kanału deszczowego na drodze wojewódzkiej Nr 690 na ul. Łomżyńskiej w m. Ciechanowiec, w km 20+375-21+050.
2016-10-14
2016-10-31
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie 1Remont krawężników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża od km 53+595 do km 54+058,5 po stronie prawej Zadanie 2Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża od km 53+595 do km 54+208 dł. 0,613km
2016-10-14
2016-11-03
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinku od km 28+935 do km 29+760 dł. 0,825 km
2016-10-11
2016-10-26
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego w budynku RDW w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-03
2016-10-18
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika i zatoki autobusowej w m. Tołcze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 Białystok-Sokoły-Wysokie Mazowieckie w km od 14+790 do km 14+942 strona prawa.
2016-10-03
2016-10-13
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wykonanie opracowania Studium Wykonalności zadania obejmującego budowę i rozbudowę części odcinków drogi wojewódzkiej Nr 664 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie Lipsk - granica państwa oraz części drogi H-6054 do m. Sopockin w rejonie grodzieńskim w ramach Projektu pn.Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy przygranicznej infrastruktury drogowej w województwie podlaskim i rejonie grodzieńskim
2016-09-27
2016-10-12
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - Granica Państwa na odcinku Talkowszczyzna - Poczopek w km 40+500 - 41+900
2016-09-26
2016-10-11
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do budynku magazynowego na terenie siedziby RDW w B-stoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2
2016-09-23
2016-10-03
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
2016-09-22
2016-09-30
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wykonanie opracowania Aktualizacji Studium Wykonalności Projektu pn."Przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin - Markowszczyzna"
2016-07-26
2016-08-22
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku od km 26+800 do km 27+200 dł. 0,400 km.
2016-07-20
2016-08-30
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w m. Kajanka, w km 28+080-28+710 str. prawa.
2016-07-19
2016-08-18
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec w miejscowości Chrzanowo od km 29+702 do 30+238.
2016-07-18
2016-08-18
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie ARemont nawierzchni zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Zalesie - Kiewłaki - Hodyszewo - Koboski -Nowe Piekuty - Kostry Noski - Dąbrówka Kościelna w km od 24+477 do km 24+612 (strona prawa). Zadanie BRemont chodnika w m. Dąbrówka Kościelna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Zalesie - Kiewłaki - Hodyszewo - Koboski -Nowe Piekuty - Kostry Noski - Dąbrówka Kościelna w km od 23+536 do km 24+013 (strona prawa).
2016-07-18
2016-08-23
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski w miejscowości Pachuczyn od km 36+464 do km 36+609 dł. 145mb oraz w miejscowości Czernice o długości 183m po stronie lewej i 235m po stronie prawej.
2016-07-15
2016-08-10
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Roboty naprawcze na przepustach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 43+709, 46+984, 70+485, 72+571, 75+161, 79+841.
2016-07-15
2016-08-22
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec, ul. Łomżyńska, w km 20+375-21+050 strona prawa i lewa.
2016-07-15
2016-09-06
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach2016/2017 2017/2018 Na drodze wojewódzkiej nr 662 Augustów - Suwałki na terenie RDW w Suwałkach.
2016-07-13
2016-07-28
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - Granica Państwa na odcinku Osowiec - Goniądz w km 1+136.60 - 3+720.
2016-07-11
2016-07-26
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie Anaprawa chodnika na drodze wojewódzkiej Nr 685 w m. Hajnówka w km 44+350-44+470 i w km 44+720-44+775 strona prawa i lewa. Zadanie Bnaprawa chodnika w km 43+150-43+200 i parkingu w km 43+300-43+450 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 strona prawa.
2016-06-30
2016-07-15
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Jedwabne - Osowiec w miejscowościach Jedwabne i Radziłów oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski w miejscowościach Zabiele i Kolno.
2016-06-29
2016-07-07
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wielokrotne sprzątanie ulic oraz koszenie trawników w m. Łapy w ciągu dróg wojewódzkich Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec i Nr 682 Łapy- Turośń Dolna- Markowszczyzna (II przetarg)
2016-06-28
2016-07-14
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika przy ul. J. Piłsudskiego w m. Hajnówka, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 w m. Hajnówka, w km 44+480-44+720 str. prawa i lewa.
2016-06-27
2016-07-07
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wycinka krzaków wraz z karczowaniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Augustów-Lipsk w km 21+400-50+100 strona lewa i prawa.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-13
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach2016/2017 2017/2018 Na drodze wojewódzkiej nr 662 Augustów - Suwałki na terenie RDW w Suwałkach.
2016-10-07
brak danych
Białystok Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wykonanie opracowania Aktualizacji Studium Wykonalności Projektu pn."Przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin - Markowszczyzna"
2016-10-05
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 693 w m. Kajanka, w km 28+080-28+710 str. prawa.
2016-09-22
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku od km 26+800 do km 27+200 dł. 0,400 km.
2016-09-19
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski w miejscowości Pachuczyn od km 36+464 do km 36+609 dł. 145mb oraz w miejscowości Czernice o długości 183m po stronie lewej i 235m po stronie prawej.
2016-09-19
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec w miejscowości Chrzanowo od km 29+702 do 30+238.
2016-09-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec, ul. Łomżyńska, w km 20+375-21+050 strona prawa i lewa.
2016-09-13
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie ARemont nawierzchni zatoki autobusowej przy drodze wojew. Nr 659 w km od 24+477 do km 24+612 (strona p.). Zadanie BRemont chodnika w ciągu drogi wojew. Nr 659 km od 23+536 do km 24+013 (str. p).
2016-09-05
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Roboty naprawcze na przepustach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 43+709, 46+984, 70+485, 72+571, 75+161, 79+841.
2016-08-25
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie Anaprawa chodnika na drodze wojewódzkiej Nr 685 w m. Hajnówka w km 44+350-44+470 i w km 44+720-44+775 strona prawa i lewa. Zadanie Bnaprawa chodnika w km 43+150-43+200 i parkingu w km 43+300-43+450 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 strona prawa.
2016-08-10
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - Granica Państwa na odcinku Osowiec - Goniądz w km 1+136.60 - 3+720.
2016-08-02
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wycinka krzaków wraz z karczowaniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Augustów-Lipsk w km 21+400-50+100 strona lewa i prawa.
2016-08-01
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika przy ul. J. Piłsudskiego w m. Hajnówka, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685, w km 44+480-44+720 str. prawa i lewa.
2016-07-28
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach dróg wojewódzkich w 2016 roku z podziałem na zadaniazadanie 1Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zadanie 2Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży zadanie 3Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach zadanie 4Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce zadanie 5Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
2016-07-27
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2016 roku z podziałem na zadaniaZadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach
2016-07-27
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki - Augustów w km 19+233-19+420
2016-07-25
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Jedwabne - Osowiec w miejscowościach Jedwabne i Radziłów oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski w miejscowościach Zabiele i Kolno.
2016-07-25
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny na odcinku Szypliszki - Sejny w km 66+372 - 67+805.
2016-07-19
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w m. Płonka Kościelna w km 3+783.
2016-07-19
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wielokrotne sprzątanie ulic oraz koszenie trawników w m. Łapy w ciągu dróg wojewódzkich Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec i Nr 682 Łapy- Turośń Dolna- Markowszczyzna.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.