eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargiPodlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-19
2018-11-05
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni i chodników w pasie drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski-Wyszki-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66 w km od 31+718 do km 31+785 w m. Hodyszewo strona prawa.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-12
2018-10-22
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania: 1. Dostarczenie licencji na oprogramowanie, 2. Dostawa urządzeń typu firewall, 3. Dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych, 4. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, 5 Modernizacja centrali telefonicznej.
2018-10-05
2018-10-22
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692 w km 0+820-1+810.
2018-10-02
2018-10-17
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 79+070 do km 87+525 (remonty cząstkowe).
2018-10-02
2018-10-18
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 87+509 do km 88+080.
2018-09-26
2018-10-11
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Stawiski od km 36+590 do km 36+620 SL i od km 36+670 do km 36+685 SP.
2018-09-26
2018-10-11
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w miejscowości Konarzyce na odcinkach: 1) od km 4+944 do km 4+950 str. prawa; 2) od km 5+315 do km 5+339 str. prawa; 3) od km 5+640 do km 5+669 str. prawa; 4) od km 5+780 do km 5+852 str. lewa.
2018-09-26
2018-10-11
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni i chodnika drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w km od 3+968 do km 4+372.
2018-09-26
2018-10-11
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w m. Łapy Kołpaki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w km od 8+226 do km 8+501 strona prawa.
2018-09-21
2018-10-09
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa chodnika w m. Nowe Piekuty w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski-Wyszki-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty -Droga 66 w km od 37+628 do km 37+767 strona lewa.
2018-09-13
2018-09-28
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki na odcinku Stara Kamionka - Szudziałowo od km 6+200 do km 6+800 wraz z wycinką i sadzeniem drzew na odcinku do km 7+255
2018-09-11
2018-09-26
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 w km 9+165-9+205 str. lewa, w m. Moszczona Królewska.
2018-09-11
2018-09-26
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów-Narew-Nowosady-Hajnówka-Kleszczele w m. Narew w km 20+378 do km 20+393 i w km 20+474 do km 20+709.
2018-09-11
2018-09-27
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika z kostki brukowej strona prawa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w km 1+880-2+250 na ul. Kolejowej w m. Czyżew.
2018-09-05
2018-09-20
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w m. Łapy Kołpaki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w km od 8+226 do km 8+501 strona prawa.
2018-09-05
2018-09-20
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont zatok autobusowych, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka-Krynki w km 13+575-13+775 str. L i P w m. Słójka - III PRZETARG
2018-08-31
2018-09-18
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce cz. 2 - III przetarg.
2018-08-29
2018-09-13
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa chodnika w m. Łapy na drogach wojewódzkich : Nr 681 Roszki Wodźki -Łapy-Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km 6+723 do km 7+004 strona lewa, oraz Nr 682 Łapy-Turośń Dolna -Markowszczyzna w km 0+000 do km 0+095 strona lewa."
2018-08-29
2018-09-13
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 671 Korycin-Knyszyn Stare Jeżewo-Sokoły na odcinkach: I od km 45+400 do km 45+875, II od km 47+538 do km 47+619,3, III od km 47+697 do km 47+708 wraz z oczyszczeniem rowów przydrożnych od km 45+875 do km 46+060.
2018-08-29
2018-09-13
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Likwidacja zastoiska wody na drodze wojewódzkiej Nr 640 w km 8+815-8+870 str. lewa i naprawa urządzeń odwadniających na drogach wojewódzkich: Nr 640 w km 5+214 str. prawa i Nr 693 w km 25+155 str. prawa.
2018-08-21
2018-09-05
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa z drogą powiatową Nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra - Makowlany w pobliżu miejscowości Nowy Dwór w km 63+825 - 64+400 - II przetarg.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-19
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 w km 9+165-9+205 str. lewa, w m. Moszczona Królewska.
2018-10-19
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Likwidacja zastoiska wody na drodze wojewódzkiej Nr 640 w km 8+815-8+870 str. lewa i naprawa urządzeń odwadniających na drogach wojewódzkichNr 640 w km 5+214 str. prawa i Nr 693 w km 25+155 str. prawa.
2018-10-11
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów-Narew-Nowosady-Hajnówka-Kleszczele w m. Narew w km 20+378 do km 20+393 i w km 20+474 do km 20+709.
2018-09-25
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 671 Korycin-Knyszyn Stare Jeżewo-Sokoły na odcinkachI od km 45+400 do km 45+875, II od km 47+538 do km 47+619,3, III od km 47+697 do km 47+708 wraz z oczyszczeniem rowów przydrożnych od km 45+875 do km 46+060.
2018-09-19
brak danych
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych oraz licencji na pakiety biurowe z podziałem na zadaniaZadanie 1Dostawa zestawów komputerowych, Zadanie 2Dostarczenie licencji na pakiety biurowe.
2018-09-05
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 671 od km 15+200 do km 15+400 wraz z naprawą uszkodzonych poboczy przy skrzyżowaniu w km 12+647 str. L , oraz naprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki na odcinku ul. Kryńskiej w m. Sokółka od km 1+820 do km 1+975.
2018-09-05
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w m. Kiewłaki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Droga 66 w km od 30+413 do km 30+905 strona lewa.
2018-09-04
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogę wojewódzką nr 692 od km 0+013 do km 25+433.
2018-09-03
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Hajnówka na ul. 3-go Maja, w km 26+450-26+980 strona lewa.
2018-08-24
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692, w km 10+700 - 11+890 w m. Skiwy - II przetarg.
2018-08-07
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2018 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku z podziałem na zadaniaZadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce
2018-07-31
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec w miejscowości Mścichy na odcinku od km 40+550 do km 41+090 dł. 0,540km.
2018-07-26
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni i chodnika drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- droga 66 w km 0+534 do km 0+558 (chodnik) i w km 0+534 do km 1+034 (nawierzchnia).
2018-07-18
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2018 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku - Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.
2018-07-11
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny w km 86+990-87+730.
2018-07-06
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Miastkowo od km 0+750 do km 1+336 SP.
2018-07-04
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk-Sokółka w m. Lipsk w ul. Batorego od km 2+295,3 do km 2+678 str. prawa.
2018-07-02
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w km 35+440-35+590, str. prawa w m. Siemiatycze.
2018-06-29
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2018 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku z podziałem na zadaniaZadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
2018-06-26
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyna wraz z niezbędnymi dojazdami.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.