eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargiPodlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-31
2015-08-17
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa w km 55+800 - 57+400.
2015-07-24
2015-08-18
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Dąbrówka Kościelna w km od 15+275 do km 15+775.
2015-07-21
2015-08-05
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie ANaprawa poboczy w ciągu dróg wojewódzkich Nr 640 i Nr 693 na terenie RDW w Siemiatyczach. Zadanie BNaprawa poboczy i likwidacja zastoiska wody w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Brańsk-Ciechanowiec. Zadanie CNaprawa poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża-granica państwa, w m. Stare Berezowo, str. lewa.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-08
2015-07-24
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zad. 1 - Roboty naprawcze na przepustach w ciągu dr. woj. Nr 655 w km 77+884, 81+455, 99+110 i Nr 664 w km 7+568, 16+743. Zad. 2 - Roboty naprawcze na przepustach w ciągu dr. woj. Nr 652 w km 11+197, 13+511, 15+985, 18+888. Zad. 3 - Roboty naprawcze na przepustach w ciągu dr. woj. Nr 653 w km 965+531, 66+337 i Nr 651 w km 58+353, 74+172. Zad. 4 - Roboty naprawcze na mostach w ciągu dr. woj. Nr 655 w km 73+294 i Nr 664 w km 21+186, 39+629. Zad. 5 - Naprawa uszkodzonej balustrady na Kan. Augustowskim w Augustowie w ciągu dr. woj. Nr 664 na odc. Augustów - Lipsk w km 21+186 str. L
2015-06-30
2015-07-15
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km od 7+186 do km 7+635 i drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy- Turośń Dolna- Markowszczyzna w km od 0+190 do km 0+620.
2015-06-19
2015-07-06
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki - Augustów w m. Augustów w km 19+410-20+219
2015-06-19
2015-07-06
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna w km od 21+500 do km 22+154
2015-06-03
2015-06-19
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Oczyszczenie rowów i naprawa przepustów pod zjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski na odcinku Turośl - Zabiele.
2015-05-28
2015-06-12
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa odwodnienia i umocnienie skarp nasypu parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża w km 43+860
2015-05-28
2015-06-12
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km od 28+600 do km 29+000, w km od 34+900 do km 35+400 i w km od 35+750 do km 36+675 oraz czyszczenie rowu w km 35+400 do km 35+750.
2015-05-20
2015-05-28
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną
2015-05-13
2015-05-28
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 72+725 do km 73+715 i w km od 74+445 do km 75+549
2015-05-12
2015-05-28
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze, w km 2+500-4+200
2015-04-30
2015-05-15
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny na odcinku Szypliszki - Sejny w m. Zaboryszki w km 67+798 - 69+080.
2015-04-30
2015-05-18
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski na odcinku granica województwa - Turośl od km 13+250 do km 15+384
2015-04-24
2015-05-11
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze, w m. Kajanka, w km 30+025-30+510 str. prawa.
2015-04-21
2015-04-29
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań ul. Grodzieńskiej (droga wojewódzka Nr 693) z ulicami Świętojańską i Nadrzeczną w Siemiatyczach wraz z pełnieniem usługi nadzoru autorskiego
2015-04-21
2015-04-29
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach dróg wojewódzkich w 2015 roku z podziałem na zadaniaZadanie 1RDW w Białymstoku Zadanie 2RDW w Łomży Zadanie 3RDW w Siemiatyczach Zadanie 4RDW w Sokółce Zadanie 5RDW w Suwałkach
2015-04-07
2015-04-16
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań ul. Grodzieńskiej (droga wojewódzka Nr 693) z ulicami Świętojańską i Nadrzeczną w Siemiatyczach wraz z pełnieniem usługi nadzoru autorskiego
2015-03-24
2015-04-09
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Ścinanie i uzupełnienie poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki - Augustów w km 0+528-16+219 strona lewa i prawa
2015-03-20
2015-04-09
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2015 roku z podziałem na zadaniaZadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
2015-03-20
2015-04-08
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa, w km 0+970 - 2+200.
2015-03-16
2015-03-31
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - Granica Państwa od km 22+350 do km 23+850.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-30
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki - Augustów w m. Augustów w km 19+410-20+219.
2015-07-29
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie 1RDW Sokółka - naprawy, przeglądy 2 szt. samochodów osobowych, 5 szt. samochodów ciężarowych będących w posiadaniu Rejonu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Sokółce.
2015-07-29
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie 2RDW Sokółka - naprawy, przeglądy ciągników rolniczych wraz z osprzętem, przyczep, rębaków oraz kosiarek bijakowych będących w posiadaniu Rejonu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Sokółce.
2015-07-28
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie 1RDW Siemiatycze - naprawy, przeglądy 3 szt. samochodów osobowych, 3 szt. samochodów ciężarowych będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.
2015-07-28
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie Nr 1RDW Łomża - naprawy, przeglądy 2 szt. samochodów osobowych, 5 szt. samochodów ciężarowych będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży.
2015-07-28
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie Nr 2RDW Łomża - naprawy, przeglądy ciągników rolniczych wraz z osprzętem, przyczep, rębaków oraz kosiarek bijakowych będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży.
2015-07-14
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Oczyszczenie rowów i naprawa przepustów pod zjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski na odcinku Turośl - Zabiele.
2015-07-09
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa odwodnienia i umocnienie skarp nasypu parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża w km 43+860.
2015-06-29
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km od 28+600 do km 29+000, w km od 34+900 do km 35+400 i w km od 35+750 do km 36+675 oraz czyszczenie rowu w km 35+400 do km 35+750.
2015-06-18
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną
2015-06-17
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze, w km 2+500-4+200
2015-06-17
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 72+725 do km 73+715 i w km od 74+445 do km 75+549
2015-06-10
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze, w m. Kajanka, w km 30+025-30+510 str. prawa
2015-06-03
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny na odcinku Szypliszki - Sejny w m. Zaboryszki w km 67+798 - 69+080.
2015-06-03
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski na odcinku granica województwa - Turośl od km 13+250 do km 15+384.
2015-05-26
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach dróg wojewódzkich w 2015 roku z podziałem na zadaniaZadanie 1RDW w Białymstoku Zadanie 2RDW w Łomży Zadanie 3RDW w Siemiatyczach Zadanie 4RDW w Sokółce Zadanie 5RDW w Suwałkach.
2015-05-11
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Ścinanie i uzupełnienie poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki - Augustów w km 0+528-16+219 strona lewa i prawa.
2015-05-05
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2015 roku z podziałem na zadaniaZadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach
2015-04-24
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa, w km 0+970 - 2+200.
2015-04-24
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny na odcinku Zadanie 1w km 39+358 - 39+828, Zadanie 2w km 87+730 - 88+755.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.