eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargiPodlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-29
2016-05-16
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni jezdni i chodników oraz urządzeń odwadniających w ciągu drogi woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn- Sokoły w miejscowościachWasilówka, Janów, Korycin, Jasionówka, Knyszyn
2016-04-28
2016-05-16
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 690 w km 18+890-20+170, na odcinku Ciechanowiec-droga wojewódzka Nr 694.
2016-04-21
2016-05-05
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy wraz z częściami2 szt. samochodów osobowych i 5 szt. samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych wraz z osprzętem szt. 2, przyczep ciągnikowych szt. 2, rębaków, kosiarek bijakowych, przyczep ciężarowych samochodowych oraz sprzętu do utrzymania dróg, będących na wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, z podziałem na 4 zadania
2016-04-19
2016-05-12
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Dąbrówka Kościelna w km od 20+500 do km 21+510
2016-04-15
2016-05-10
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2016 roku z podziałem na zadaniaZadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-13
2016-04-28
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór na odcinku Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór w km 57+400 - 59+764.
2016-04-13
2016-04-28
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki - Augustów w km 19+233-19+420.
2016-04-12
2016-04-27
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 53+900-54+950, na odcinku Koce Piskuły-Koce Basie
2016-04-12
2016-04-27
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 0+100 - 2+500 na odcinku Kleszczele - Klebanka.
2016-04-12
2016-04-27
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku od km 25+990 do km 26+800 dł. 0,810 km
2016-04-11
2016-04-19
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy wraz z częściami 3 szt. samochodów osobowych, 5 szt. samochodów ciężarowych, ciągnika rolniczego wraz z osprzętem, przyczep, rębaka, zamiatarki, oraz dwóch kosiarek bijakowych będących na stanie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce.
2016-04-08
2016-04-18
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy wraz z częściamiciągnika rolniczego wraz z osprzętem, przyczepy ciągnikowej, rębaka, kosiarek bijakowych oraz sprzętu (elektronarzędzi) do utrzymania dróg będących na wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach podziałem na 2 zadania (II przetarg)
2016-04-07
2016-04-15
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach dróg wojewódzkich w 2016 roku z podziałem na zadaniazadanie 1Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zadanie 2Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży zadanie 3Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach zadanie 4Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce zadanie 5Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach
2016-04-06
2016-04-21
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Roboty budowlane związane z Budową i rozbudową skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 671 i Nr 678 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Sokoły.
2016-04-06
2016-04-21
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika, zjazdów i nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki w km 72+699,5 - 73+280 strona lewa i prawa
2016-04-04
2016-04-19
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 77+765 do km 78+764.
2016-03-21
2016-03-30
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy wraz z częściami 3 szt. samochodów osobowych, 5 szt. samochodów ciężarowych, ciągnika rolniczego wraz z osprzętem, przyczep, rębaka, zamiatarki, oraz dwóch kosiarek bijakowych będących na stanie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce
2016-03-16
2016-03-24
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy wraz z częściami2 szt. samochodów osobowych, 5 szt. samochodów ciężarowych, 2 szt. ciągników rolniczych wraz z osprzętem, 2 szt. przyczep ciągnikowych, 2 szt. rębaków, 2 szt. kosiarek bijakowych, 3 szt. przyczep ciężarowych samochodowych oraz sprzętu do utrzymania dróg, będących na wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży, z podziałem na 4 zadania
2016-03-15
2016-03-31
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża - Gać - Mężenin od km 5+660 do km 10+530 i od km 24+200 do km 26+880
2016-03-11
2016-03-21
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy wraz z częściami2 szt. samochodów osobowych i 5 szt. samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych wraz z osprzętem szt. 2, przyczep ciągnikowych szt. 2, rębaków, kosiarek bijakowych, przyczep ciężarowych samochodowych oraz sprzętu do utrzymania dróg, będących na wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, z podziałem na 4 zadania
2016-03-08
2016-03-17
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy wraz z częściami2 szt. samochodów osobowych i 5 szt. samochodów ciężarowych, ciągnika rolniczego wraz z osprzętem, przyczepy ciągnikowej, rębaka, kosiarek bijakowych, przyczep ciężarowych samochodowych oraz sprzętu do utrzymania dróg z będących na wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach podziałem na 5 zadań.
2016-02-26
2016-03-14
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2016 roku.
2016-02-26
2016-03-14
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży w 2016 roku.
2016-02-26
2016-03-14
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach w 2016 roku.
2016-02-26
2016-03-14
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce w 2016 roku.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-21
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy wraz z częściami2 szt. samochodów osobowych, 5 szt. samochodów ciężarowych, 2 szt. ciągników rolniczych wraz z osprzętem, 2 szt. przyczep ciągnikowych, 2 szt. rębaków, 2 szt. kosiarek bijakowych, 3 szt. przyczep ciężarowych samochodowych oraz sprzętu do utrzymania dróg, będących na wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży, z podziałem na 4 zadania.
2016-04-15
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy wraz z częściami2 szt. samochodów osobowych i 5 szt. samochodów ciężarowych, ciągnika rolniczego wraz z osprzętem, przyczepy ciągnikowej, rębaka, kosiarek bijakowych, przyczep ciężarowych samochodowych oraz sprzętu do utrzymania dróg z będących na wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach podziałem na 5 zadań
2016-04-11
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach w 2016 roku.
2016-04-11
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach w 2016 roku.
2016-04-11
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2016 roku.
2016-04-11
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży w 2016 roku.
2016-04-08
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce w 2016 roku..
2016-03-18
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku POZIMOWE SPRZĄTANIE PASÓW DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU W 2016 ROKU.
2016-03-17
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę i rozbudowę skrzyżowania ul. 3 Maja (droga wojewódzka Nr 693) z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (II przetarg).
2016-03-17
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyzna wraz z niezbędnymi dojazdami.
2016-03-15
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy samochodów osobowych i samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych wraz z osprzętem, przyczep, rębaków oraz kosiarek bijakowych będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i w Zarządzie PZDW w Białymstoku.
2016-03-02
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Ustawienie i naprawa barier drogowych oraz poręczy ochronnych w pasach dróg wojewódzkich na terenie województwa podlaskiego w 2016 roku.
2016-02-24
brak danych
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa samochodów do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadaniaZadanie I - dostawa samochodu patrolowego pięciodrzwiowego 1 szt., Zadanie II - dostawa samochodu patrolowego czterodrzwiowego 1 szt., Zadanie III - dostawa samochodu ciężarowo - dostawczego 1 szt..
2016-02-17
brak danych
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zakup i dostawę 750 ton masy na zimno do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2016 roku.
2016-02-10
brak danych
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2016.
2016-02-08
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
2016-01-19
brak danych
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2016 Pakiet 1 - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 59 500 l. - olej napędowy ok. 85 200 l. - akcesoria samochodowe Pakiet 2 - olej opałowy ok. 30 000 l..
2016-01-14
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zimowe utrzymanie drogi Nr 61 na odcinku Stawiski - Grajewo w sezonie zimowym 2015-2016.
2016-01-13
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zimowe utrzymanie drogi Nr 61 na odcinku Rajgród - Bargłów Kościelny w sezonie zimowym 2015/2016 ( II przetarg).
2016-01-08
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zimowe utrzymanie drogi Nr 61 na odcinku Stawiski - Grajewo w sezonie zimowym 2015-2016.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.