eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargiPodlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-23
2016-10-03
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
2016-09-22
2016-09-30
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wykonanie opracowania Aktualizacji Studium Wykonalności Projektu pn."Przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin - Markowszczyzna"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-26
2016-08-22
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku od km 26+800 do km 27+200 dł. 0,400 km.
2016-07-20
2016-08-30
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w m. Kajanka, w km 28+080-28+710 str. prawa.
2016-07-19
2016-08-18
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec w miejscowości Chrzanowo od km 29+702 do 30+238.
2016-07-18
2016-08-18
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie ARemont nawierzchni zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Zalesie - Kiewłaki - Hodyszewo - Koboski -Nowe Piekuty - Kostry Noski - Dąbrówka Kościelna w km od 24+477 do km 24+612 (strona prawa). Zadanie BRemont chodnika w m. Dąbrówka Kościelna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Zalesie - Kiewłaki - Hodyszewo - Koboski -Nowe Piekuty - Kostry Noski - Dąbrówka Kościelna w km od 23+536 do km 24+013 (strona prawa).
2016-07-18
2016-08-23
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski w miejscowości Pachuczyn od km 36+464 do km 36+609 dł. 145mb oraz w miejscowości Czernice o długości 183m po stronie lewej i 235m po stronie prawej.
2016-07-15
2016-08-10
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Roboty naprawcze na przepustach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 43+709, 46+984, 70+485, 72+571, 75+161, 79+841.
2016-07-15
2016-08-22
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec, ul. Łomżyńska, w km 20+375-21+050 strona prawa i lewa.
2016-07-15
2016-09-06
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach2016/2017 2017/2018 Na drodze wojewódzkiej nr 662 Augustów - Suwałki na terenie RDW w Suwałkach.
2016-07-13
2016-07-28
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - Granica Państwa na odcinku Osowiec - Goniądz w km 1+136.60 - 3+720.
2016-07-11
2016-07-26
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie Anaprawa chodnika na drodze wojewódzkiej Nr 685 w m. Hajnówka w km 44+350-44+470 i w km 44+720-44+775 strona prawa i lewa. Zadanie Bnaprawa chodnika w km 43+150-43+200 i parkingu w km 43+300-43+450 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 strona prawa.
2016-06-30
2016-07-15
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Jedwabne - Osowiec w miejscowościach Jedwabne i Radziłów oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski w miejscowościach Zabiele i Kolno.
2016-06-29
2016-07-07
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wielokrotne sprzątanie ulic oraz koszenie trawników w m. Łapy w ciągu dróg wojewódzkich Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec i Nr 682 Łapy- Turośń Dolna- Markowszczyzna (II przetarg)
2016-06-28
2016-07-14
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika przy ul. J. Piłsudskiego w m. Hajnówka, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 w m. Hajnówka, w km 44+480-44+720 str. prawa i lewa.
2016-06-27
2016-07-07
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wycinka krzaków wraz z karczowaniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Augustów-Lipsk w km 21+400-50+100 strona lewa i prawa.
2016-06-17
2016-07-04
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny na odcinku Szypliszki - Sejny w km 66+372 - 67+805.
2016-06-09
2016-06-20
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wykonanie opracowania Studium Wykonalności do każdego z ProjektówZadanie 1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna - Łapy; Zadanie 2 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 i 681 na odcinku Łapy - Roszki Wodźki.
2016-06-07
2016-06-23
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w m. Płonka Kościelna w km 3+783.
2016-06-03
2016-06-13
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wielokrotne sprzątanie ulic oraz koszenie trawników w m. Łapy w ciągu dróg wojewódzkich Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec i Nr 682 Łapy- Turośń Dolna- Markowszczyzna.
2016-05-25
2016-06-09
Białystok roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Kąty od km 19+437 do km 19+456 SL i od km 19+448 do km 19+516 SP.
2016-05-25
2016-06-08
Białystok usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wykonanie opracowania Studium Wykonalności do każdego z ProjektówZadanie 1 - Łomża - Śniadowo - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 Zadanie 2 - Zabłudów - Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 Zadanie 3 - Nowogród - Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 Zadanie 4 - Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 Zadanie 5 - Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-22
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku od km 26+800 do km 27+200 dł. 0,400 km.
2016-09-19
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski w miejscowości Pachuczyn od km 36+464 do km 36+609 dł. 145mb oraz w miejscowości Czernice o długości 183m po stronie lewej i 235m po stronie prawej.
2016-09-19
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec w miejscowości Chrzanowo od km 29+702 do 30+238.
2016-09-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec, ul. Łomżyńska, w km 20+375-21+050 strona prawa i lewa.
2016-09-13
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie ARemont nawierzchni zatoki autobusowej przy drodze wojew. Nr 659 w km od 24+477 do km 24+612 (strona p.). Zadanie BRemont chodnika w ciągu drogi wojew. Nr 659 km od 23+536 do km 24+013 (str. p).
2016-09-05
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Roboty naprawcze na przepustach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 43+709, 46+984, 70+485, 72+571, 75+161, 79+841.
2016-08-25
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie Anaprawa chodnika na drodze wojewódzkiej Nr 685 w m. Hajnówka w km 44+350-44+470 i w km 44+720-44+775 strona prawa i lewa. Zadanie Bnaprawa chodnika w km 43+150-43+200 i parkingu w km 43+300-43+450 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 strona prawa.
2016-08-10
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - Granica Państwa na odcinku Osowiec - Goniądz w km 1+136.60 - 3+720.
2016-08-02
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wycinka krzaków wraz z karczowaniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Augustów-Lipsk w km 21+400-50+100 strona lewa i prawa.
2016-08-01
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika przy ul. J. Piłsudskiego w m. Hajnówka, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685, w km 44+480-44+720 str. prawa i lewa.
2016-07-28
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach dróg wojewódzkich w 2016 roku z podziałem na zadaniazadanie 1Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zadanie 2Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży zadanie 3Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach zadanie 4Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce zadanie 5Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
2016-07-27
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2016 roku z podziałem na zadaniaZadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach
2016-07-27
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki - Augustów w km 19+233-19+420
2016-07-25
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Jedwabne - Osowiec w miejscowościach Jedwabne i Radziłów oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski w miejscowościach Zabiele i Kolno.
2016-07-25
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny na odcinku Szypliszki - Sejny w km 66+372 - 67+805.
2016-07-19
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w m. Płonka Kościelna w km 3+783.
2016-07-19
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wielokrotne sprzątanie ulic oraz koszenie trawników w m. Łapy w ciągu dróg wojewódzkich Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec i Nr 682 Łapy- Turośń Dolna- Markowszczyzna.
2016-07-13
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Roboty budowlane związane z Budową i rozbudową skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 671 i Nr 678 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Sokoły.
2016-07-07
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy-Turośń Dolna-Markowszczyzna w km 0+077 -0+192 i w km 0+799 - 1+042 oraz naprawa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Nr 682 w km 0+446 -0+486 strona prawa i w pasie drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk-Ciechanowiec w km 6+940 strona prawa i lewa.
2016-07-06
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Zalesie- Kiewłaki-Hodyszewo - Koboski- Nowe Piekuty- Kostry Noski -Dąbrówka Kościelna w km od 15+274 do km 16+167 strona lewa.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.