eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargiPodlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-23
2017-09-07
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej w km 26+580-26+950 i parkingu w km 27+400-27+510 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689, na ul. 3-go Maja w m. Hajnówka.
2017-08-18
2017-09-04
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Janów - Korycin - Knyszyn - Sokoły na odcinku Jasionówka - Knyszyn od km 34+900 do km 35+300
2017-08-17
2017-09-01
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 0+860-2+130, strona lewa.
2017-08-17
2017-09-04
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 0+125-1+010 strona prawa, w m. Kleszczele.
2017-08-11
2017-08-28
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa mostu na Kanale Bystrym w m. Augustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w km 22+030 - III przetarg.
2017-08-11
2017-08-28
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 689, ul. 3-go Maja z ul. Armii Krajowej w m. Hajnówka.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-04
2017-08-23
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Stawiski od km 36+502 do 36+620 SL i od km 36+512 do 36+620 SP
2017-08-04
2017-08-22
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w miejscowości Konarzyce w km 7+050 SP
2017-08-03
2017-08-18
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w km 10+650 - 11+210 w obrębie przejazdu kolejowego linii Sokółka- Suwałki - II PRZETARG
2017-07-25
2017-08-09
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród-Bondary- Narewka-Nowosady w m. Lewkowo Nowe km od 11+877 do km 12+277.
2017-07-19
2017-08-03
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża od km 54+208 do km 55+053 dł. 0,845 km
2017-07-12
2017-08-02
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa mostu na Kanale Bystrym w m. Augustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w km 22+030 - II przetarg
2017-07-06
2017-07-21
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - Gr. Państwa na odc. Karpowicze - Suchowola w km 32+400 - 34+018,2.
2017-07-03
2017-07-20
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Ciechanowcu (III przetarg)
2017-07-03
2017-07-19
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok-Supraśl -Krynki - Granica Państwa w m. Ostrów Północny w km 44+405,5 - 44+642,5 str. L" - II przetarg
2017-07-03
2017-07-19
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Sokoły na odcinkach w km 5+500 - 5+800; 13+780 -14+500 ; 15+400-15+540 i 16+986-17+345.
2017-06-23
2017-07-19
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 689, ul. 3-go Maja z ul. Armii Krajowej w m. Hajnówka.
2017-06-22
2017-06-30
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy wraz z częściami: 2 szt. samochodów osobowych i 5 szt. samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych wraz z osprzętem szt. 2, przyczep ciągnikowych szt 2, rębaków, kosiarek bijakowych, przyczep ciężarowych samochodowych oraz sprzętu do utrzymania dróg będących na wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach z podziałem na 4 zadania
2017-06-21
2017-06-30
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy wraz z częściami ciągników, przyczep, kosiarek bijakowych, rębaka i zamiatarek z podziałem na 3 zadania.
2017-06-21
2017-07-06
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa mostu na Kanale Bystrym w m. Augustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w km 22+030
2017-06-21
2017-07-18
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 2+200-3+060, na odcinku Bielsk Podlaski-Hołody.
2017-06-20
2017-07-05
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 27+200-27+800 w m. Moskwin
2017-06-20
2017-07-05
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni jezdni drogi woj. Nr 673 w km 10+650-11+210 w obrębie przejazdu kolejowego
2017-06-14
2017-07-04
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 75+525 do km 76+700.
2017-06-09
2017-06-19
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa samochodów służbowych, ciągników, przyczep i sprzętu eksploatacyjnego wraz z częściami z podziałem na 2 zadania.
2017-06-08
2017-06-23
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 0+860-2+130, strona lewa.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-27
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont parkingu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Wiżajny w km 44+013-44+047 strona prawa i zjazdu w km 45+111 strona lewa.
2017-07-13
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2017 roku z podziałem na zadaniaZadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
2017-07-13
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny w km 69+079-70+220.
2017-07-12
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ZADANIE 1Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Przytuły od km 47+344 do km 47+660 SP ZADANIE 2. Oczyszczenie rowów i naprawa przepustów pod zjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Przytuły od km 47+270 do km 47+340 SP i od km 47+270 do 47+430 SL
2017-06-30
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinkachodc. I w km 23+200 - 24+110 dł. 910 m; odc. II km 27+200 - 28+467,5 dł. 1267,5m.
2017-06-30
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy, przeglądy 3 szt. samochodów osobowych, 5 szt. samochodów ciężarowych wraz z częściami zamiennymi, będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce.
2017-06-21
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika na ul. Ob. Westerplatte w m. Augustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w km 21+210-21+348 strona lewa - II przetarg.
2017-06-12
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec Suchowola - Nowy Dwór - Gr. Państwa na odcinku Osowiec - Goniądz w km 3+720 - 4+350.
2017-06-07
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach dróg wojewódzkich w 2017 roku z podziałem na zadaniaZadanie 1. RDW w Białymstoku Zadanie 2. RDW w Łomży Zadanie 3. RDW w Siemiatyczach Zadanie 4. RDW w Sokółce Zadanie 5. RDW w Suwałkach.
2017-06-06
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej" - II przetarg
2017-04-28
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Gruszki - Rudawka w km 30+860-31+904.
2017-04-26
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku od km 18+650 do km 19+000.
2017-04-26
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach w 2017 roku.
2017-04-26
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach w 2017 roku.
2017-04-24
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2017 roku.
2017-04-21
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży w 2017 roku.
2017-04-21
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce w 2017 roku.
2017-04-20
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej.
2017-04-20
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika i zatoki autobusowej w m. Barszczówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 Białystok-Sokoły-Wysokie Mazowieckie w km od 14+790 do km 14+942 strona prawa.
2017-04-13
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2017 roku z podziałem na zadaniaZadanie 1. RDW w Białymstoku Zadanie 2. RDW w Łomży Zadanie 3. RDW w Siemiatyczach Zadanie 4. RDW w Sokółce Zadanie 5. RDW w Suwałkach.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.