eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargiPodlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-22
2018-06-06
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec w miejscowości Mścichy na odcinku od km 40+550 do km 41+090 dł. 0,540km.
2018-05-18
2018-06-04
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk-Sokółka w m. Lipsk w ul. Batorego od km 2+295,3 do km 2+678 str. prawa.
2018-05-17
2018-06-04
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny w km 86+990-87+730.
2018-05-10
2018-05-25
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Miastkowo od km 0+750 do km 1+336 SP.
2018-04-18
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach 2016/2017, 2017/2018 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania - zadanie 1RDW w Białymstoku, zadanie 2RDW w Siemiatyczach. zadanie 3RDW w Suwałkach.
2018-03-13
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach 2016/2017, 2017/2018 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania - zadanie 1RDW w Białymstoku, zadanie 2RDW w Siemiatyczach. zadanie 3RDW w Suwałkach.
2018-02-21
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach 2016/2017, 2017/2018 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania - zadanie 1RDW w Białymstoku, zadanie 2RDW w Siemiatyczach. zadanie 3RDW w Suwałkach.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-09
2018-05-24
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681, w km 25+800-26+100 w m. Topczewo.
2018-05-07
2018-05-22
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w km 35+440-35+590, str. prawa w m. Siemiatycze.
2018-04-27
2018-05-16
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk-Sokółka w m. Lipsk w ul. Batorego od km 2+295,3 do km 2+678 str. prawa.
2018-04-26
2018-05-15
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogę wojewódzką nr 653 od km 11+035 do km 13+108 oraz od km 60+857 do km 65+675, Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogę wojewódzką nr 664 od km 0+131 do km 30+706, Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogę wojewódzką nr 681 od km 21+000 do km 62+610, Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogę wojewódzką nr 686 od km 0+000 do km 7+874.
2018-04-20
2018-05-11
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa.
2018-04-20
2018-05-09
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany-Korycin-Knyszyn-Jeżewo Stare-Sokoły od km 36+ 125 do km 36+625 wraz z oczyszczeniem rowów przydrożnych do km 36+887.
2018-04-18
2018-05-16
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2018 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach
2018-04-18
2018-05-08
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie A: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681, w km 39+270-41+600 na odcinku Brańsk-Rudka. Zadanie B: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681, w km 25+800-26+100 w m. Topczewo.
2018-04-13
2018-05-08
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski-Wyszki-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66 w km od 21+650 do km 22+665.
2018-04-13
2018-04-24
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych z osprzętem - 2 szt. do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2018 roku.
2018-04-11
2018-04-26
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont zatok autobusowych, chodnika i zjazdów w m. Filipów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w km 15+737-15+982 strona lewa i prawa - III Przetarg.
2018-04-06
2018-04-16
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, ciągnika rolniczego, osprzętu do ciągnika, przyczep ciągnikowych, rębaka, kosiarek bijakowych, przyczep samochodowych oraz sprzętu utrzymaniowego i elektronarzędzi, będących w posiadaniu RDW w Łomży z podziałem na 3 zadania.
2018-04-05
2018-04-23
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Adaptacja budynku socjalno-gospodarczego na potrzeby Brygady Patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 7D-przetarg III.
2018-04-05
2018-04-20
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa przepustów rurowych betonowych położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka-Krynki w km 3+603 w m. Drahle i w km 11+820 w m Słójka - II PRZETARG.
2018-03-30
2018-04-19
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyna wraz z niezbędnymi dojazdami.
2018-03-29
2018-04-17
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach.
2018-03-22
2018-04-06
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku od km 44+450 do km 44+570 dł. 0,120km.
2018-03-19
2018-04-04
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie 1: Remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinkach odc. I - od km 43+800 do km 44+450 dł. 0,650 m ; odc. II - od km 44+570 do km 45+325 dł. 0,755 m., Zadanie 2: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski w miejscowości Chmielewo od km 45+028 do km 45+329 strona prawa.
2018-03-16
2018-04-04
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie A: Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w km 36+523-36+880 na ul. Grodzieńskiej w Siemiatyczach i na Zadanie B: Remont chodnika z kostki brukowej strona prawa i lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w km 36+523-36+880 na ul. Grodzieńskiej w Siemiatyczach.
2018-03-15
2018-03-27
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa ciągników rolniczych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2018 roku z podziałem na zadania: Zadanie I - dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem - 1 szt., Zadanie II - dostawa ciągników rolniczych z osprzętem - 2 szt..

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-22
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Adaptacja budynku socjalno-gospodarczego na potrzeby Brygady Patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 7D-przetarg III.
2018-05-21
brak danych
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych z osprzętem - 2 szt. do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2018 roku.
2018-05-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku od km 44+450 do km 44+570 dł. 0,120km.
2018-05-09
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawy i przeglądy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, ciągnika rolniczego, osprzętu do ciągnika, przyczep ciągnikowych, rębaka, kosiarek bijakowych, przyczep samochodowych oraz sprzętu utrzymaniowego i elektronarzędzi, będących w posiadaniu RDW w Łomży z podziałem na 3 zadania.
2018-05-08
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie 1Remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinkach odc. I - od km 43+800 do km 44+450 dł. 0,650 m ; odc. II - od km 44+570 do km 45+325 dł. 0,755 m., Zadanie 2Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski w miejscowości Chmielewo od km 45+028 do km 45+329 strona prawa.
2018-04-26
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka - Sokółka na odc. Lipsk - Dąbrowa Białostocka od km 4+800 do km 5+795.
2018-04-24
brak danych
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa fabrycznie nowego samochodu patrolowego pięciodrzwiowego do PZDW w Białymstoku w 2018 roku.
2018-04-24
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie ARemont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze, w km 12+600-13+250 w m. Milejczyce. Zadanie BRemont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze, w km 20+415-21+510 w m. Żerczyce.
2018-04-24
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont chodnika w m. Pułazie Świerże w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski-Wyszki-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66 w km od 44+832 do km 45+460 strona prawa.
2018-04-18
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski - Wyszki - Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Droga 66 w km od 41+700 do km 42+775.
2018-04-16
brak danych
Białystok Dostawy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Dostawa ciągników rolniczych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2018 roku z podziałem na zadaniaZadanie I - dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem - 1 szt., Zadanie II - dostawa ciągników rolniczych z osprzętem - 2 szt..
2018-04-13
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku SPRZĄTANIE PASÓW DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU W 2018 ROKU.
2018-04-11
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Gruszki - Rudawka w km 28+140 - 30+865.
2018-04-11
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku SPRZĄTANIE PASÓW DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU W 2018 ROKU z podziałem naPakiet I RDW w Suwałkach Pakiet II Sokółka.
2018-04-11
brak danych
Białystok Usługi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Sprzątanie Dróg Zarządzanych Przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2018 Roku na Terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
2018-04-10
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651Odcinek I w km 45+120 - 46+440; Odcinek II w km 55+337 - 56+345; Odcinek III w km 70+219 - 71+219; Odcinek IV w km 65+827 - 65+916.
2018-04-10
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach w 2018 roku.
2018-04-09
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2018 roku.
2018-04-09
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży w 2018 roku.
2018-04-09
brak danych
Białystok Roboty budowlane Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce w 2018 roku.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.