eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Wojewódzkich

Zarząd Dróg Wojewódzkich - przetargiZarząd Dróg Wojewódzkich - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-17
2019-01-28
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy.
2019-01-16
2019-01-24
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich Sukcesywne przeglądy, konserwacje i naprawy samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy ul. Kolejowa 29 z podziałem na części (2).
2019-01-10
2019-01-28
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w latach 2019-2020 z podziałem na 4 części
2018-11-27
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592 koło m. Piękna Góra

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich
Zarząd Dróg Wojewódzkich - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-23
brak danych
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów-Moszczenica, etap I.
2006-02-23
brak danych
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich Usługa zamiatania ulic na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego.
2006-01-16
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Wykonanie powierzchniowych utrwaleń na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego na odcinkach dróg wojewódzkich: nr 246, 254,266,551,554,649,241,237,243,544,548,270,557,562,541,238,239,272 łączna długość 154,831 km.
2006-01-13
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Przebudowa dr woj. nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 37+918 do km 39+418.
2006-01-12
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 250 Suchatówka - Służewo w km 9+545 w m. Pieczenia.
2006-01-12
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego.
2006-01-09
brak danych
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 698 Siedlce - Łosice - Konstantynów - Terespol na odcinku Krzyczew - Neple - Kuzawka od km 87+980 do km 94+550.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich
Zarząd Dróg Wojewódzkich - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-07
2019-01-17
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, gospodarczych i sanitarnych w budynku biurowym RDW Kętrzyn, ul. Bałtycka 20
2018-12-21
2019-01-02
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich Usługa związana z wycinką i utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich RDW Olecko
2018-11-28
2018-12-07
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich "Dostawa Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie produktów paliwowych i pozapaliwowych.
2018-11-08
2018-11-16
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich Sprzedaż Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Nidzicy) produktów paliwowych i pozapaliwowych zwanych dalej "paliwem" i "produktami pozapaliwowymi z podziałem na części (3)
2018-11-06
2018-11-22
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Budowa osłony przeciwhałasowej w obrębie skrzyżowania w km 91+860 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża - Lipsko - Solec n/Wisłą - Opole Lubelskie - Bełżyce - Konopnica stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S-19
2018-10-29
2018-11-07
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych na rok 2019 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20
2018-10-26
2018-11-13
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego
2018-10-17
2018-10-29
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Olecku
2018-10-17
2018-11-06
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn na odcinku od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 odł.14,483 km - w zakresie budowy systemu odwodnienia odprowadzającego wody opadowe i roztopowe od przepustów drogowych w kierunku odbiornika.
2018-10-17
2018-11-05
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Budowa osłony przeciwhałasowej w obrębie skrzyżowania w km 91+860 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża - Lipsko - Solec n/Wisłą - Opole Lubelskie - Bełżyce - Konopnica stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S-19
2018-10-17
2018-10-31
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Rozbudowa drogi woj. nr 538 w msc. KULIGI w zakresie chodnika i zatok autobusowych.
2018-10-09
2018-10-19
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich Sprzedaż Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Olecku produktów paliwowych i pozapaliwowych
2018-10-09
2018-10-24
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Przebudowa obiektów inżynierskich - Przebudowa przepustu w km 14+495 drogi wojewódzkiej nr 590 k/m Korsze.
2018-10-08
2018-10-16
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich Dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego do laboratorium drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, z podziałem na 4 części.
2018-10-05
2018-10-16
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych na rok 2019 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 3 części
2018-10-03
2018-10-18
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie
2018-09-27
2018-10-15
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Budowa osłony przeciwhałasowej w obrębie skrzyżowania w km 91+860 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża - Lipsko - Solec n/Wisłą - Opole Lubelskie - Bełżyce - Konopnica stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S-19
2018-09-26
2018-10-12
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn na odcinku od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 odł.14,483 km - w zakresie budowy systemu odwodnienia odprowadzającego wody opadowe i roztopowe od przepustów drogowych w kierunku odbiornika.
2018-09-21
2018-10-02
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 3 części
2018-09-19
2018-10-04
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Przebudowa obiektów inżynierskich - Przebudowa przepustu w km 29+480 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 k/m Wronki

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich
Zarząd Dróg Wojewódzkich - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-18
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie
2018-12-21
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych na rok 2019 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20
2018-12-11
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego
2018-12-05
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich Sprzedaż Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejonowi Dróg w Nidzicy produktów paliwowych i pozapaliwowych, zwanych dalej "paliwem" i "produktami pozapaliwowymi z podziałem na części (3).
2018-12-03
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Olecku
2018-11-27
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich Dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego do laboratorium drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, z podziałem na 4 części.
2018-11-26
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Rozbudowa drogi woj. nr 538 w msc. KULIGI w zakresie chodnika i zatok autobusowych.
2018-11-21
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Przebudowa obiektów inżynierskich - Przebudowa przepustu w km 14+495 drogi wojewódzkiej nr 590 k/m Korsze
2018-11-13
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich Sprzedaż Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Olecku produktów paliwowych i pozapaliwowych
2018-11-09
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych na rok 2019 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 3 części
2018-11-09
brak danych
Olsztyn Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 3 części
2018-10-22
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów do realizacji zadania pn."Budowa chodnika i zakup materiałów do budowy chodników" dla zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze - Podlechy".
2018-10-22
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich Dostawa sadzonek drzew przeznaczonych do nasadzeń w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie
2018-10-19
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Przebudowa obiektów inżynierskich - PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 29+480 W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 655 K/M WRONKI
2018-10-08
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Utwardzenie poboczy kostką kamienną, kamieniem łupanym w ciągach dróg wojewódzkich nr 591 Gr. Państwa - Barciany - Kętrzyn - Mrągowo oraz 594 Bisztynek - Robawy - Kętrzyn administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie
2018-10-08
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich Dostawa ładowacza czołowego do ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie
2018-10-04
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Remont nawierzchni ul. Prabuckiej w msc. Susz w ciągu dr. woj. nr 521 w lok od km 29+216 do km 30+000.
2018-10-04
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odc. Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych.
2018-10-01
brak danych
Olsztyn Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich Zakup samochodu osobowego SUV dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
2018-09-27
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Tylice w zakresie chodnika i zatok autobusowych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Wojewódzkich
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.