Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-29
2015-07-15
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogi krajowej Nr 22 odcinek Szwecja - Trzebieszki od km 178+852 do km 180+500, długości 1,65 km
2015-06-26
2015-07-13
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wykonanie robót polegających na naprawach sygnalizacji świetlnych w ramach likwidacji awarii oraz uszkodzeń wynikających ze zdarzeń drogowych kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych oraz konserwacji i dokonywania napraw sygnalizacji świetlnych
2015-06-26
2015-07-14
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu drogi krajowej nr 65 w miejscowości Prostki od km 85+200 do km 86+200 - II postępowanie.
2015-06-26
2015-07-13
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie oznakowania kierunkowego dla drogi krajowej Nr 74 od km 0+000 do km 101+225 od węzła Wieluń na drodze ekspresowej S8 do węzła Piotrków Tryb. Południe na autostradzie A1
2015-06-26
2015-07-14
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogi krajowej Nr 11 odcinek Okonek - Podgaje od km 138+600 do km 142+388, długości 3,79 km
2015-06-26
2015-07-07
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Koszenie pasa drogowego (w tymkoszenie traw i chwastów, wycinka jednorocznych samosiewów, odrostów drzew i krzaków) drogi krajowej nr 51 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim z podziałem na 2 zadania.
2015-06-26
2015-07-06
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w obiektach Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
2015-06-26
2015-07-13
Rzeszów roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. Podkarpackim, w tym w m. Babica wraz z remontem DK 19 w m. Babica w km 209+015-209+748Zad. I Chodnik w m. Zimna Woda -Szebnie w ciągu dk 28 i chodnik w m. Babica - etap I wraz z remontem dk 19 w m. Babica w km 209+015 - 209+748 Zad. IIChodnik w m. Babica - etap II i III
2015-06-25
2015-07-03
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Koszenie pasów drogowych dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Rejon w Giżycku 9wtymkoszenie traw i chwastów, wycinka jednorocznych samosiewów, odrostów drzew i krzaków) z podziałem na 3 zadania
2015-06-25
2015-07-10
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Budowa drogi dojazdowej do działek w okolicy ulicŁódzkiej i Lisiej w Kielcach Zamówienie nr O/Ki.D-3.2412.103.2015.gk
2015-06-25
2015-07-10
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych mostu przez rzekę Ełk w miejscowości Nowa Wieś Ełcka w ciągu drogi krajowej nr 65 w km 74+551.
2015-06-25
2015-07-10
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rozbiórka budynków w miejscowości Szczawno Zdrój, przy ul. Łączyńskiego 21, 58, 60 będących własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu.
2015-06-25
2015-07-10
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Prace remontowe w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu przy ulicy Siemiradzkiego
2015-06-24
2015-07-10
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie robót poprawkowych dla zadania pn.Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 1+705 do km 20+894. Odcinek 2od km 7+810 do km 20+894 z wyłączeniem odcinka od km 15+200 do km 17+775.
2015-06-24
2015-07-09
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA NA ODCINKU OD KM 316+569 DO KM 316+713
2015-06-24
2015-07-10
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont drogi krajowej nr 58 na odcinku Jedwabno - Narty od km 38+500 do km 41+000
2015-06-24
2015-07-10
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont mostu przez rzekę Włodawka w ciągu drogi krajowej nr 82 w km 65+319 w m. Kołacze
2015-06-24
2015-07-13
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont drogi krajowej nr 16 Jeże - granica województwa od km 110+700 do km 112+213
2015-06-24
2015-07-03
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie archeologicznych (interdyscyplinarnych) badań sondażowych poprzedzających ratownicze badania wykopaliskowe i ekshumacyjne na stanowiskach archeologicznych oraz miejscach masowych mogił i egzekucji z okresu II wojny światowej związanych z planowaną inwestycjąBudowa drogi ekspresowej S14 - zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 1 w m. Słowik do węzła Lublinek w ramach zadania Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 wraz z obwodnicą Pabianic wraz z opracowaniem wyników badań, na terenie Lasu Lućmierskiego
2015-06-24
2015-07-08
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Zobacz wiecej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

Zobacz wiecej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-18
2015-06-26
Szczecin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Szczecinie (droga nr A-6 od km 0+000 do km 25+271 oraz droga krajowa nr S3 od km 85+350 do km 89+627).
2015-06-16
2015-06-24
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad KontraktemProjekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej S7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594
2015-06-15
2015-06-23
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Bieżące, kompleksowe utrzymanie stacji pomiarowych zlokalizowanych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie
2015-06-12
2015-06-22
Olsztyn dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Dostawa bębnów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - wielofunkcyjnych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
2015-06-12
2015-06-29
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 22 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA ODCINKU PIECE - DĄBROWA
2015-06-12
2015-06-22
Kielce dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Dostawa samochodu terenowego z napędem 4x4 ze specjalistycznym wyposażeniem służącym ochronie środowiska
2015-06-12
2015-06-29
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zaprojektowanie i budowa dwóch magazynów soli na drodze ekspresowej S8w OUS Sieradz w km 0+478,55 łącznika II S8 i w OUS Złoczew w km 0+070,00 DK 45
2015-06-12
brak danych
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego realizowanego pod nazwąRoboty interwencyjne związane z remontem i konserwacją oświetlenia przy drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części. Część nr 2 - Rejon we Włocławku - lata 2014-2015
2015-06-12
2015-06-29
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont drogi krajowej nr 63 Radzyń Podlaski - Wisznice od km 326+087 do km 326+587 o długości 0,5 km
2015-06-12
2015-06-29
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych mostu przez rzekę Ełk w miejscowości Straduny w ciągu drogi krajowej nr 65 w km 60+640.
2015-06-12
2015-06-22
Olsztyn dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Przeprowadzenie automatycznej oceny uszkodzeń nawierzchni na sieci dróg krajowych w woj. Warmińsko-mazurskim administrowanych przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
2015-06-12
2015-06-22
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie przeglądu zadrzewienia pod kątem wyłonienia drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wymagających zabiegów pielęgnacyjnych w pasach drogowych dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
2015-06-11
2015-06-22
Białystok usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Kompleksowa obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) zlokalizowanych na drogach krajowych Oddziału GDDKiA w Białymstoku oraz montaż nowego licznika pomiarowego i nowych SCPR
2015-06-11
2015-06-29
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont nawierzchni bitumicznej placu Obwodu Drogowego w Skoczowie Pogórzu
2015-06-11
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego realizowanego pod nazwąWykonanie prac związanych z robotami poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na częściCzęść nr 6 Rejon we Włocławku
2015-06-10
2015-06-25
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont budynku warsztatowo - magazynowego na Obwodzie Drogowym w Szczęsnej
2015-06-10
2015-06-18
Lublin dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Sukcesywna dostawa wody źródlanej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
2015-06-10
2015-06-19
Opole usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Prowadzenie Punktu Informacji Drogowej dla sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu (obszar województwa opolskiego) w okresie od 01.08.2015r. do 31.07.2016r.
2015-06-10
2015-06-19
Opole usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 46 w miejscowości Karczów,, ( Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 94 i DK 46 w m. Karczów ).
2015-06-10
2015-06-25
Opole roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu i nad autostradą A4 zarządzanych przez GDDKIA O/Opole - Rejon Brzeg

Zobacz wiecej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-29
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Rozbudowa skrzyżowania DK73 z drogą powiatową nr 0060T w miejscowości Młyny, gmina Busko-Zdrój od km 48+800 do km 49+250. Zamówienie nr 67/2015.
2015-06-29
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Remont spękań poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w latach 2015 - 2017 na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
2015-06-29
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Utrzymanie porządku i czystości na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 4 zadania
2015-06-26
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego realizowanego pod nazwąWykonanie prac związanych z robotami poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na częściCzęść nr 6 Rejon we Włocławku
2015-06-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Figura w miejscowości Stefkowa w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok - Granica Państwa w km 29+310
2015-06-25
brak danych
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego realizowanego pod nazwąRoboty interwencyjne związane z remontem i konserwacją oświetlenia przy drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części. Część nr 2 - Rejon we Włocławku - lata 2014-2015
2015-06-25
brak danych
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Koszenie traw i chwastów z pasa autostrady A1 w odcinkuWęzeł Kutno Północ (z węzłem) - Węzeł Łódź Północ (bez węzła), tj. od km 244+300 do km 293+000
2015-06-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Remont dk 19 Kuźnica-Barwinek (dotychczasowe oznaczenie dk 9 Radom-Barwinek) w km 212+386 - 213+286 w m. Wyżne
2015-06-24
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont chodników w granicach administracyjnych m. Szczytno w ciągu dróg krajowych Nr 53,57,58
2015-06-24
brak danych
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Koszenie trawy w pasie drogowym oraz usunięcie chwastów z poboczy, umocnionych skarp i rowów w ciągu drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów-Lublin-Piaski w zakresie zadania nr 1 budowy ww. drogi administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie- Rejon w Puławach
2015-06-24
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką nr 182 oraz z ul. Sienkiewicza w Ujściu
2015-06-23
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie usługi wzorcowania/ sprawdzenia/ kalibracji urządzeń laboratoryjnych będących na wyposażeniu GDDKiA Oddział Warszawa Wydział Technologii w podziale na 29 zadań.
2015-06-23
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Prace geodezyjne związane z wykonaniem podziału działek w celu regulacji stanu prawnego pasa drogowego dróg krajowych nr 94, 3, 5, 8, 33, 35, 36, A-4 w podziale na 13 zadań
2015-06-23
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Nadzór Inwestorski nad realizacją zadaniaPrzebudowa odcinka drogi krajowej nr 39 w m. Łagiewniki
2015-06-23
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 94 nad potokiem Toszeckim w km 230+998 w m. Pawłowice
2015-06-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wymiana, uzupełnienie tablic oznakowania kierunkowego na odcinku drogi ekspresowej S5 od węzła Poznań Wschód do węzła Gniezno Południe
2015-06-22
brak danych
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawę aparatury kontrolnej i badawczej do Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z siedzibą w m. Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35C, z podziałem na 5 zadańZadanie 1 - Rejestratory temperatury do komór przeznaczonych do badania mrozoodporności kruszyw i betonu - 3 szt. Zadanie 2 - Myjka ultradźwiękowa do sit - 1 szt. Zadanie 3 - Łaźnia wodna z systemem chłodzenia - 1 szt. Zadanie 4 - Planograf - 1 szt. Zadanie 5 - Wanny do kondycjonowania próbek betonowych z automatyczną rejestracją temperatury
2015-06-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dogęszczenie ogrodzenia oraz naprawia uszkodzonych elementów infrastruktury melioracyjnej w ramach zadania budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Kaczkowo - Korzeńsko.
2015-06-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie UZUPEŁNIENIE ELEMENTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA DLA HERPETOFAUNY NA ODCINKU AUTOSTRADY A-4 OD WĘZŁA RZESZÓW PÓŁNOC DO WĘZŁA RZESZÓW WSCHÓD KM OD 574+300 DO KM 581+250
2015-06-19
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych oraz przyczepek samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Katowicach Rejonu w Lublińcu, Obwodu Drogowego w Lublińcu oraz Obwodu Drogowego w Kłobucku

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU