eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-29
2017-06-13
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wyburzenie i budowa wiaty na sprzęt w Kozienicach w trybie zaprojektuj i buduj
2017-05-29
2017-06-06
Bydgoszcz Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do jednostek terenowych GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w ilości 444 Mg
2017-05-26
2017-06-06
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa materiałów biurowych na potrzeby GDDKiA Oddział w Poznaniu.
2017-05-26
2017-06-12
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zaprojektowanie i remont mostu przez rzekę Pilicę w ciągu drogi krajowej nr 48, w km 16+803, w miejscowości Inowłódz.
2017-05-26
2017-06-12
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie uszorstnienia nawierzchni jezdni na łuku poziomym poprzez ułożenie cienkowarstwowej nawierzchni żywicznej - DK 94 km 61+195-61+416 k/m Proszków
2017-05-26
2017-06-06
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Warmińsko-Mazurskim na dk 63, odcinek Borki-granica województwa w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych od km 96+600 do km 110+700".
2017-05-26
2017-06-12
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU - z podziałem na 2 części zamówienia
2017-05-25
2017-06-02
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Aktualizacja i wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu - Rejon w Kędzierzynie-Koźlu.
2017-05-25
2017-06-09
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na zadania
2017-05-24
2017-06-01
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Naprawa i obsługa techniczna samochodów specjalistycznych UNIMOG i ZIŁ wraz z osprzętem współpracującym, będących własnością GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części
2017-05-24
2017-06-02
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych, ekshumacji szczątków ludzkich z zapewnieniem ich powtórnego pochówku oraz opracowania wyników badań na terenie pozostałości cmentarza przykościelnego w Nadarzynie na trasie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła "Paszków" z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, Zadanie I w. Radziejowice - m. Przeszkoda od km 420+100,00 do km 430+000, Zadanie II m. Przeszkoda - w. "Paszków" od km 430+000 do km 441+621
2017-05-24
2017-06-08
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych ekranów dźwiękochłonnych z podziałem na części
2017-05-23
2017-06-08
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Zaprojektowanie i budowa oświetlenia oraz oznakowania aktywnego w podziale na 2 części
2017-05-22
2017-06-07
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont drogi krajowej nr 2 Warszawa - Siedlce - Terespol w zakresie odtworzenia urządzeń odwadniających pas drogowy i tereny przyległe z wód powierzchniowych tj. przepust w km 660+002 (przed zmianą kilometracii 659+997,91)
2017-05-22
2017-05-30
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.:Część nr 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 6 w m. Rymań,Część nr 2 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 22 w m. Strączno, Część nr 3 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 11 w m. Wierzchowo,Część nr 4 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 20 w m. Gwda
2017-05-19
2017-06-05
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont mostu drogowego w ciagu drogi krajowej nr 61 w km 42+843 w m. Klusek.
2017-05-19
2017-05-30
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 33 na odcinku Domaszków - Roztoki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-05-19
2017-06-05
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Remont sieci drogowej na terenie administrowanym przez Oddział Rzeszów GDDKiA: Zadanie I - "Remont drogi krajowej nr 19 Kuźnica - Barwinek odcinek w m. Nisko od km 416+950 do km 419+910 dł. 2,960 km" Zadanie II - "Remont drogi krajowej nr 19 Kuźnica - Barwinek odcinek Jeżowe - Kamień od km 434+010 do km 434+279 i od km 434+449 do km 436+170 dł. 1,990 km"
2017-05-18
2017-06-05
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Remont węzła Sulechów na odcinku: S3a w km 176+568 - 176+686, S3 w km 272+356 - 272+650, drogi krajowej nr 32a w km 0+250 - 3+919, drogi krajowej nr 32 w km 71+567 - 72+000
2017-05-18
2017-06-02
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 NA ODCINKU MAJDAN KRÓLEWSKI - KOMORÓW

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-16
2017-05-24
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Realizowanie sukcesywnych dostaw wody w baniakach oraz wody mineralnej w butelkach 1,5 l i 0,5 l dla GDDKiA Oddział w Warszawie
2017-05-16
2017-05-24
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługa odbioru odpadów z koszy ulicznych
2017-05-16
2017-05-24
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku GEODEZYJNE POMIARY ODKSZTAŁCEŃ I PRZEMIESZCZEŃ WYBRANYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
2017-05-13
2017-05-23
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej drogowych obiektów inżynierskich na odcinkach dróg administrowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi z podziałem na 5 części.
2017-05-13
2017-05-22
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa mostu przez rz. Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Szczebrzeszyn" wraz z pełnieniem przez Wykonawcę nadzoru autorskiego.
2017-05-13
2017-05-29
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy przepuście pod DK91 w m. Warlubie w km 105+054,50
2017-05-12
2017-05-29
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Budowa magazynu soli przy autostradzie A4 w m. Brzesko
2017-05-12
2017-05-29
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.:"Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Rejonu w Krośnie GDDKiA O/Rzeszów, ul. Tysiąclecia 38"
2017-05-12
2017-05-23
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie w 2017 roku okresowej kontroli pięcioletniej
2017-05-11
2017-05-26
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku zespołu ds. obsługi szkoleń i wypoczynku "DROGOWIEC" w Pokrzywnej
2017-05-10
2017-05-22
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Pomiar zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w obszarze terenu inwestycji pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" w zakresie zadania A "od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km" wraz z opracowaniem wyników pomiarów".
2017-05-10
2017-05-25
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie, z podziałem na 6 części.
2017-05-10
brak danych
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.:Część nr 1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 6 w m. Rymań,Część nr 2 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 22 w m. Strączno, Część nr 3 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 11 w m. Wierzchowo,Część nr 4 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej Nr 20 w m. Gwda
2017-05-10
2017-05-26
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Roboty w zakresie napraw i utrzymania autostrad administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Zabrzu
2017-05-09
2017-05-24
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko- mazurskim na DK 59 na odcinku Osada Wierzbowo- Wierzbowo w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Część IV)
2017-05-08
2017-05-23
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zabezpieczenie filara mostu przed rozmyciem w korycie potoku Białka w miejscowości Czarna Góra w km 17+017 w/c drogi krajowej nr 49.
2017-05-08
2017-05-16
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku w okresie 24 miesięcy
2017-05-08
2017-05-23
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Remont mostu przez rzekę Sanoczek w miejscowości Sanok w ciągu DK nr 28 w km 271+199
2017-04-28
2017-05-16
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Budowa kładki dla pieszych w m. Przywieczerzyn w ramach budowy Autostrady A1. Odcinek Toruń-Stryków
2017-04-28
2017-05-15
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wykonanie robót z zakresu bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowychNr 9, Nr 42, Nr 73, Nr 74, Nr 77 i Nr 79 na terenie GDDKIA Oddział w Kielcach w podziale na 3 częściCzęść I - na terenie Rejonu w Busku - Zdroju; Część II - na terenie Rejonu w Kielcach; Część III - na terenie Rejonu w Opatowie;

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-26
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze "ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE MOSTU DROGOWEGO PRZEZ RZEKĘ MIERZĘCKA STRUGA W KM 105+888 W M. DOBIEGNIEW"
2017-05-26
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i budowa dwóch mostów w miejscowości Biertowice w/c drogi krajowej nr 52 w km 68+578 oraz w km 69+822
2017-05-26
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Przebudowa pasów wyłączania z ulicy Słowackiego na łącznice węzła Lotnisko w Gdańsku
2017-05-25
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w SzczecinieRemont drogi krajowej nr 10 Mirosławiec - Nieradź od km 125+200 do km 129+650 dł. odc. 4,45 km.
2017-05-25
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską w miejscowości Giżycko"
2017-05-25
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK 51 na odcinku Łojdy - Markiny oraz na DK 57 na odcinku Wozławki - Troszkowo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-05-25
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa mostu przez Kanał Warmiński w ciągu drogi krajowej nr 16, w km 110+893 koło miejscowości Stare Jabłonki"
2017-05-25
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK 16 w msc. Sędki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-05-25
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w SzczecinieRemont drogi krajowej nr 11 Ustronie Morskie - Tymień od km 14+700 do km 19+100 dł. odc. 4,4 km
2017-05-25
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK 16 w msc. Mózgowo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-05-24
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Pomiar zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w obszarze terenu inwestycji pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" w zakresie zadania A "od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km" wraz z opracowaniem wyników pomiarów
2017-05-24
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I "Racula Wschód" przy drodze ekspresowej S3 w systemie projektuj i buduj, wraz z koncepcją dla MOP "Racula Wschód" kat. II
2017-05-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 61 w miejscowości Młynarze w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-05-24
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie robót na drodze ekspresowej S17 na odcinku Kurów - Lublin - Piaski, wynikających m.in. z zaleceń audytu BRD, w podziale na 3 części.
2017-05-23
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Projektuj i Buduj - Przebudowa skrzyżowania w m. Lasocice
2017-05-23
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie przeglądów szczegółowych drogowych obiektów mostowych na drogach krajowych administrowanych przez Oddział w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w podziale na dwie części
2017-05-23
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Czyszczenie i konserwacja separatorów oraz osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 8 zadań
2017-05-23
brak danych
Kielce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont dk nr 79 na odcinku Rogów - Wyszogród od km 288+020 do km 288+520 oraz od km 289+050 do km 289+560
2017-05-23
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim na odcinku Jeżowe - Kamień
2017-05-23
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w SzczecinieRemont drogi krajowej nr 10 Żółwino - Prostynia od km 93+444 do km 100+320 dł. odc. 6,876 km.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.