Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-21
2015-06-05
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej S7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594
2015-05-21
2015-06-08
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej Nr 78 na odcinku Motkowice - Kije od km 212+371 do km 215+880 wraz z remontem obiektów mostowych Zamówienie nr O/Ki.D-3.2412.86.2015.gk
2015-05-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy nr 66/2013 z dnia 18.07.2013r. tj.Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi ekspresowej S-8, odcinek Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego). Etap IIodcinek węzeł Powązkowska-węzeł Modlińska
2015-05-20
2015-06-03
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie NAPRAWY URZADZEŃ ODWADNIAJĄCYCH W CIĄGACH DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA REJON W OLSZTYNIE
2015-05-20
2015-05-29
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Utrzymanie porządku i czystości na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 4 zadania
2015-05-20
2015-05-29
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie SUKCESYWNE DOSTAWY WODY W BANIAKACH ORAZ WODY MINERALNEJ W BUTELKACH 1,5 L I 0,5 L DLA ODDZIAŁU W WARSZAWIE, UL. MIŃSKA 25, WYDZIAŁU TECHNOLOGII LABORATORIUM DROGOWE, UL. ŚRODKOWA 35C ORAZ REJONÓW, W TERMINIE 24 MIESIĘCY
2015-05-19
2015-06-03
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Korekta oznakowania DK78 - północna obwodnica Jędrzejowa
2015-05-19
2015-05-27
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Obsługa geodezyjna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego
2015-05-19
2015-06-03
Bydgoszcz roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Zaprojektowanie i wykonanie wymiany izolacji wraz z elementami odwodnienia mostu przez rz. Rakutówkę, położonego w km 255+491 drogi krajowej nr 91 w m. Przyborowo
2015-05-19
2015-05-28
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Koszenie traw i chwastów z pasa autostrady A1 w odcinkuWęzeł Kutno Północ (z węzłem) - Węzeł Łódź Północ (bez węzła), tj. od km 244+300 do km 293+000.
2015-05-19
2015-06-08
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i wjazdu na działkę oraz ogrodzenia i innych prac zabezpieczających przepompownie nr 1, 3 i 4 zlokalizowanych od km 492+800 do km 492+856 autostrady A1 na odcinku Piekary Śląskie - Maciejów
2015-05-19
2015-05-27
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie usługi wzorcowania/ sprawdzenia/ kalibracji urządzeń laboratoryjnych będących na wyposażeniu GDDKiA Oddział Warszawa Wydział Technologii w podziale na 29 zadań.
2015-05-19
2015-06-03
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Odbudowa mostu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej DK 40 w km 97+665 nad rzeką Pniówka w miejscowości Bycina
2015-05-18
2015-06-02
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie robót w ramach zadania nr 2 - Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów-Lublin-Piaski, polegające na zapewnieniu bezpiecznej komunikacji pomiędzy wyjściami awaryjnymi zlokalizowanymi w ekranach akustycznych a terenem przyległym do drogi ekspresowej S17, poprawie funkcjonującego obecnie systemu odwodnienia powierzchniowego oraz wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych gzymsów świetlików przejść dla średnich zwierząt (PZSzd6 oraz PZSzd8) w ciągu drogi ekspresowej S17 na odcinku od węzła Jastków do węzła Lublin Sławinek.
2015-05-18
2015-06-02
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Roboty w zakresie napraw i bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w ciągu autostrad oraz dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach - Rejon w Zabrzu
2015-05-15
2015-06-02
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Przebudowa drogi dojazdowej dla inspekcji ropociągów PERN >>Przyjaźń<< wzdłuż drogi ekspresowej S11 (ZOP) w miejscowości Starzyny
2015-05-15
2015-06-02
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dk nr 11 z drogą wojewódzką nr 182 oraz z ul. Sienkiewicza w Ujściu
2015-05-15
2015-05-25
Białystok usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Naprawa znaków aktywnych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku z podziałem na 5 części
2015-05-15
2015-06-02
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont chodnika w ciągu drogi krajowej nr 66 Zambrów - Brańsk w m. Szepietowo, w lokalizacji od km 026+770 do km 028+507
2015-05-15
2015-06-01
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów mostowych w ciągu dróg krajowych nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Szczytnie

Zobacz wiecej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

Zobacz wiecej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-13
2015-05-21
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP - 11 przy obsłudze realizowanych inwestycji
2015-05-13
2015-05-21
Opole usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Kluczbork w okresie 24 miesięcy - powtórka
2015-05-12
2015-05-20
Opole usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Nysa w okresie 24 miesięcy
2015-05-11
2015-05-20
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Pozyskanie lokali zamiennych w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały - Elbląg
2015-05-11
2015-05-19
Opole usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych, w tym przeglądów technicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Brzegu w okresie 24 miesięcy
2015-05-11
2015-05-19
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z dróg będących w administracji GDDKiA O/Katowice Rejon w Zawierciu
2015-05-11
2015-05-21
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie usług z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, budowlanego i odszkodowawczego na potrzeby GDDKIA Oddział w Katowicach
2015-05-07
2015-05-15
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Koszenie trawy w pasie drogowym oraz usunięcie chwastów z poboczy, umocnionych skarp i rowów w ciągu drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów-Lublin-Piaski w zakresie zadania nr 1 budowy ww. drogi administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - Rejon w Puławach
2015-05-06
2015-05-14
Białystok usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkuadministracyjno-socjalnym, warsztatowo-garażowym oraz budynku portierni w Obwodzie Utrzymania Dróg w Raczkach, Rejon w Suwałkach GDDKiA O/Białystok
2015-05-05
2015-05-13
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Świadczenie usług monitorowania systemu alarmowego w budynku administracyjnym Rejonu i Obwodu Drogowego w Kępnie oraz w budynku Obwodu Drogowego w Ostrzeszowie
2015-05-05
2015-05-20
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 w pasie drogi ekspresowej S12/17, w zakresie budowy 2 sztuk zatok autobusowych wraz z peronami i odcinkami chodnika w miejscowości Kalinówka, gmina Głusk
2015-05-05
2015-05-20
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze AKTUALIZACJA OZNAKOWANIA POZIOMEGO, PIONOWEGO I URZĄDZEŃ BRD NA DRODZE EKSPRESOWEJ S3 NA ODCINKU GORZÓW WLKP. - WĘZEŁ SULECHÓW
2015-05-04
2015-05-19
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Bieżące utrzymanie sieci drogowej administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - Rejon w Chełmie w latach2015 - 2016, z podziałem na dwie częściCzęść nr 1Utrzymanie nawierzchni, korpusu i odwodnienia dróg oraz chodników, Część nr 2Roboty naprawcze i konserwacyjne
2015-04-30
2015-05-15
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Rozbudowa skrzyżowania DK73 z drogą powiatową nr 0060T w miejscowości Młyny, gmina Busko-Zdrój od km 48+800 do km 49+250. Zamówienie nr 67/2015
2015-04-30
2015-05-15
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont wiaduktu nad drogą krajową nr 17 w km 142+245 w m. Krasnystaw
2015-04-30
2015-05-15
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie remontu części jezdnej mostu przez rzekę Orzyc w miejscowości Szelków w km 77+443 drogi krajowej nr 61
2015-04-30
2015-05-11
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie SUKCESYWNE DOSTAWY WODY W BANIAKACH ORAZ WODY MINERALNEJ W BUTELKACH 1,5 L I 0,5 L DLA ODDZIAŁU W WARSZAWIE, UL. MIŃSKA 25, WYDZIAŁU TECHNOLOGII LABORATORIUM DROGOWE, UL. ŚRODKOWA 35C ORAZ REJONÓW, W TERMINIE 24 MIESIĘCY.
2015-04-30
2015-05-12
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Monitoring migracji drobnych zwierząt (w tym płazów) oraz wykorzystania wybranych przejść dla zwierząt w ciągu autostrady A-1 na odcinku od węzła Świerklany do granicy Państwa w Gorzyczkach (odc. A1a od km 30+116 do km 48+723)
2015-04-30
2015-05-18
Kraków roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Remont wiaduktów WD-26, 2WD-27, WD-28 nad autostradą A-4 w obszarze Węzła Wielicka w Krakowie
2015-04-29
2015-05-12
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa urządzeń kopiujących 7 szt. do GDDKiA oddział w Warszawie i jednostek podległych .

Zobacz wiecej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-21
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie usługi wzorcowania/ sprawdzenia/ kalibracji urządzeń laboratoryjnych będących na wyposażeniu GDDKiA Oddział Warszawa Wydział Technologii w podziale na 27 zadań.
2015-05-21
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 40,40a,41,41a, 46 i 46c będących w administracji GDDKiA O/Opole Rejon w Nysie w okresie 24 miesięcy.
2015-05-21
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Przebudowa dachu oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej i odgromowej na budynku magazynowym Obwodu Drogowego w Kraśniku przy ul. Obwodowej 9.
2015-05-21
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i punktów świetlnych (oświetlenia) w ciągu dróg krajowych nr 40,40a,41,41a,46 i 46c na terenie administrowanym przez Rejon w Nysie w okresie 24 miesięcy.
2015-05-21
brak danych
Lublin Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Zakup samochodu terenowego dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
2015-05-21
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów kubaturowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie
2015-05-21
brak danych
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów dla GDDKiA
2015-05-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Remont nawierzchni autostrady A4 na odcinkuod wiaduktu w/c ul. Kąpielowej w Krakowie do Węzła Wielicka w km418+030 - 425+300 wraz z naprawami elementów obiektów inżynierskich
2015-05-18
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadaniaWykonanie odwodnienia osuwiska w m. Tęgoborze na drodze krajowej nr 75
2015-05-14
brak danych
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Monitoring funkcjonalności zbiorników kompensacyjnych zrealizowanych w ramach inwestycji pn.Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów Wielkopolski (węzeł Klucz - węzeł Gorzów Północ)
2015-05-14
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont sieci energetycznej oświetlenia drogowego ronda turbinowego na skrzyżowaniu Alei 1000-lecia PP i ul. Partyzantów w Puławach
2015-05-14
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Mirosławiec od km 123+490 do km 124+940
2015-05-14
brak danych
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Remont wirnikowych pługów odśnieżnych
2015-05-14
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont drogi krajowej Nr 19 na odcinku od km 354+640 do km 354+880 w Kraśniku
2015-05-13
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 20 w m. Siemczyno od km 87+900 do km 88+480.
2015-05-13
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zamówienie dodatkowe do zamówieniaRemont drogi krajowej nr 12 (ul. POW) w Sieradzu od km 322+296,54 do km 323+334,69 polegającego na wykonaniu wymiany zalegającego gruntu wysadzinowego w stanie plastycznym od km 322+296,54 do km 323+334,69 oraz odtworzenie systemu odwodnieniowego nawierzchni i jego włączenie do kanalizacji deszczowej
2015-05-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy 137/2014 obejmującej remont pomieszczeń w siedzibie GDDKiA O/WA w tymremont łazienek, remont pomieszczeń socjalnych, remont pomieszczeń biurowych
2015-05-12
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie usług w zakresie prowadzenia i obsługi Punktu Informacji Drogowej (PID) w Oddziale GDDKiA Poznań
2015-05-12
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków na potrzeby Bazy Rejonu w Jarosławiu z/s w Żurawicy oraz Obwodu Drogowego w Żurawicy
2015-05-12
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wymiana wypełnienia szczelin w nawierzchni drogi krajowej nr 18 na odcinku od km 9+600 do km 70+950 - jezdnia lewa (północna)

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.