eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-31
2015-08-19
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont drogi krajowej nr 53 na odc. Szczytno - Olszyny od km 47+756 do km 49+756
2015-07-31
2015-08-17
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie remontu elewacji i odwodnienia budynku w Rejonie Płock
2015-07-31
2015-08-17
Rzeszów roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy korpusu drogowego na drodze krajowej nr 73 Pilzno-Jasło w miejscowości m. Kamienica Dolna w km 142+770 - 143+300 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w ramach programu poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 73 w woj. podkarpackim w m. Kamienica Dolna
2015-07-31
2015-08-17
Opole roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Budowa ekranów akustycznych - w ciągu drogi krajowej nr 39 w m. Brzeg ( zadanie nr 1 ), - w ciągu drogi krajowej nr 46 w m. Dobrodzień ( zadanie nr 2 ) .
2015-07-31
2015-08-17
Opole roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie remontu nawierzchni w formie mikrodywanu z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno w ciągu drogi krajowej nr 11 na odcinku Grodzisko-Łomnica, od km 513+900 do km 519+400 dł. 5,500 km
2015-07-30
2015-08-17
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont estakady nad linią PKP oraz ulicą miejską w km 125+269 drogi nr 94 w miejscowości Oława, remont ustroju niosącego oraz podpór na terenie PKP
2015-07-30
2015-08-10
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach Rejonu w Lublińcu
2015-07-30
2015-08-17
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie UMACNIANIE POBOCZY GRUNTOWYCH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 53 ODC. OLSZTYN - PASYM, KOSTKĄ KAMIENNA NIEREGULARNĄ (MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO)
2015-07-29
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pnRozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku Łabunie Reforma - Polanówka od km 191+200 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3265L w km 193+596 (wraz ze skrzyżowaniem) km 191+200 - km 193+800 polegające na wymianie gruntów na drodze serwisowej od km 0+005,25 do km 0+647.
2015-07-29
2015-08-13
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepustu w km 17+950 drogi krajowej nr 54 w miejscowości w msc. Gronowo, gmina Braniewo
2015-07-29
2015-08-14
Bydgoszcz roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rozbudowa drogi krajowej nr 15 z rozbiórką wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową w miejscowości Jajkowo
2015-07-28
2015-08-13
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont nawierzchni drogi ekspresowej S69 w m. Zwardoń
2015-07-28
2015-08-17
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie zbiornika p.poż o pojemności V= 100m3 wraz z zabudowanym punktem czerpania wody w ciągu autostrady A-4 w lokalizacjiMOP Proboszczowice, MOP Chechło, SPO Kleszczów
2015-07-28
2015-08-11
Opole roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi krajowej nr 40 m. Biedrzychowice w km 45+750 - 46+950 na terenie działania GDDKiA O/Opole Rejonu w Kędzierzynie -Koźle
2015-07-28
2015-08-12
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Zaprojektowanie i uruchomienie systemu oświetlenia drogowego autostrady A1 na odcinku Sośnica- Maciejów od km 511+182,84 do km 517+200 wraz z węzłem Gliwice- Wschód
2015-07-28
2015-08-12
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont nawierzchni drogi krajowej nr 8 od km 72+800 do km 73+900, długość odcinka 1,1 km (Nowa Wieś Niemczańska - Niemcza).
2015-07-28
2015-08-12
Bydgoszcz roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Kontynuacja robót polegających na odwodnieniu korpusu drogi wraz z umocnieniem skarpy jezdni głównej A1 na odcinku od km 192+780 do km 192+860, (naprawa nasypu jezdni głównej A-1 odc. 3)
2015-07-27
2015-08-11
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Usunięcie nierówności jezdni na obiekcie mostowym M-23 na drodze S22 Elbląg - Grzechotki
2015-07-24
2015-08-10
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Renowacja i konserwacja eksponatów znajdujących się w ewidencji zabytków drogownictwa.
2015-07-24
2015-08-10
Kraków roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Remont budynku Obwodu Drogowego w m. Sucha Beskidzka ul. Makowska 35 O/Kraków GDDKiA

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-22
2015-07-30
Olsztyn dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sukcesywne dostawy znaków i urządzeń drogowych transzami na podstawie pojedynczych zamówień wg potrzeb Zamawiającego do siedziby Obwodów Drogowych GDDKiA Rejon w Elblągu
2015-07-21
2015-07-29
Szczecin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie przeglądu zadrzewienia pod kątem wyłonienia drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wymagających zabiegów pielęgnacyjnych w pasach drogowych dróg administrowanych przez generalną dyrekcję dróg krajowych i autostrad oddział w Szczecinie - 7 zadań
2015-07-17
2015-07-27
Opole usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 39, 42, 45, 46, 46a, 94 i 94c będących w administracji GDDKiA Oddział Opole Rejon w Opolu w okresie 24 miesięcy
2015-07-16
2015-07-24
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Obsługa i świadczenie usług informacyjnych w Punkcie Informacji Drogowej dla sieci dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie od 01 września 2015r. godz. 16:00 do 01 września 2016r. godz. 8:00
2015-07-16
2015-07-31
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych mostu przez rzekę Ełk w miejscowości Nowa Wieś Ełcka w ciągu drogi krajowej nr 65 w km 74+551 - II postępowanie.
2015-07-16
2015-07-31
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Remont drogi krajowej nr 91 Sierpów - Cedrowice km 318+755 - 321+500
2015-07-15
2015-07-30
Kraków roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wymiana i rektyfikacja łożysk na dwóch wiaduktach Węzła Radzikowskiego w ciągu łącznicy relacji Zabierzów - Kraków oraz w ciągu łącznicy relacji Kraków - Balice w km 669+691 drogi krajowej S7 w miejscowości Modlniczka
2015-07-15
2015-07-23
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód dla dróg krajowych na terenie województwa śląskiego w latach 2015-2016
2015-07-15
2015-07-30
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wymiana i konserwacja ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A4, odc. km 333+832 do km 336+052
2015-07-15
2015-07-30
Opole roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie remontów nawierzchni jezdni dróg krajowych nr 88 i 94 na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźle Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 48 miesięcy
2015-07-15
2015-07-23
Rzeszów usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Ochrona osób i mienia na terenie Obiektu Socjalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kalnicy
2015-07-15
2015-07-24
Opole usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na odcinkach dróg krajowych 40, 40a, 41,41a, 46 i 46c administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Nysie w okresie 12 miesięcy.
2015-07-15
2015-07-30
Kielce roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej Nr 78 w m. Nagłowice od km 181+650 do km 182+450 Zamówienie nr O/Ki.D-3.2412.131.2015.gk
2015-07-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zamówienie uzupełniające do umowy nr 66/2013 z dnia 18.07.2013r. tj.Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi ekspresowej S-8, odcinek Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego). Etap IIodcinek węzeł Powązkowska-węzeł Modlińska, polegające na wykonaniu doszczelnienia powłoki cynkowej na balustradach obiektu 2T (most Gen. Grota - Roweckiego).
2015-07-15
2015-07-23
Wrocław usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu wraz z podległymi Rejonami z podziałem na 2 częściCzęść 1Rejon Głogów, Rejon Legnica, Rejon Lubań, Rejon Kłodzko, Rejon Oleśnica, Rejon Wałbrzych, Rejon Wołów, Rejon Wrocław, Oddział we Wrocławiu; Część 2Rejon Wrocław /2 numery/, Oddział we Wrocławiu /1 numer/
2015-07-15
2015-07-30
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Prace remontowe w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu przy ulicy Siemiradzkiego
2015-07-14
2015-07-29
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont skarp wykopów poprzez zmianę ich pochylenia w ciągu drogi krajowej nr 65b - obwodnica Gołdapi od km 2+977 do km 3+015 i od km 3+332 do km 3+379.
2015-07-14
2015-07-29
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Roboty remontowe na terenie Rejonu w Środzie Wlkp. oraz Obwodów Drogowych w Środzie Wlkp. i Jarocinie
2015-07-14
2015-07-29
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych mostu w miejscowości Orzysz w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 263+031 - II postępowanie.
2015-07-13
2015-07-22
Poznań usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Świadczenie usług monitorowania sygnałów z systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu w Rejonie w Lesznie i Obwodzie Drogowym oraz monitorowanie sygnałów z kamer wizyjnych w Obwodach Drogowych w Kąkolewie, Górce i Śmiglu.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-31
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zamówienia uzupełniającego do umowy nr 66-2013 z dnia 18.07.2013r. tj.Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi ekspresowej S-8, odcinek Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego). Etap IIodcinek węzeł Powązkowska-węzeł Modlińska, polegające na wykonaniu doszczelnienia powłoki cynkowej na balustradach obiektu 2T (most Gen. Grota - Roweckiego).
2015-07-31
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej S7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594.
2015-07-31
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad REMONT WEWNĘTRZNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZESPOLE OBSŁUGI SZKOLEŃ I KONFERENCJI GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W JÓZEFOWIE
2015-07-31
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 79 na odcinku Grotniki Duże - Nowy Korczyn od km 273+140 do km 275+140
2015-07-31
brak danych
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na odcinkach dróg pozostających w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie (4 części)
2015-07-30
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Usługi konserwacji zintegrowanego systemu informatycznego SAP
2015-07-30
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zamówienie uzupełniające do zamówienia Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950), polegające naOpracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie prac budowlanych związanych z rozbudową węzła Tuszyn o dodatkową łącznicę kierunek Gdańsk - Łódź
2015-07-30
brak danych
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Zbieranie i wywóz do utylizacjipadłych dzikich zwierząt leśnych lub porzuconej w dużej ilości żywności i odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz padłych ptaków z pasów drogowych dróg krajowych nr10, 22 w administracji Rejonu w Wałczu.
2015-07-30
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad KontraktemProjekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej S7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594
2015-07-30
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Montaż sygnalizatorów na istniejących przejściach dla pieszychZadanie 1 - przejście dla pieszych przez drogę krajową nr 92 w m. Gaj Wielki w km 154+362. Zadanie 2 - przejście dla pieszych przez drogę krajową nr 32 w m. Ruchocice w km 126+657.
2015-07-30
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 22 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA ODCINKU PIECE - DĄBROWA
2015-07-29
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Dostawy oleju opałowego do jednostek podległych GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na częściCzęść 1 - Rejon w Inowrocławiu Część 2 - Rejon w Świeciu Część 3 - Rejon w Świeciu - ośrodek wypoczynkowy w Tleniu Część 4 - Rejon w Toruniu - Obwód Drogowy w Młyńcu Część 5 - Rejon we Włocławku Część 6 - Rejon we Włocławku - Obwód Drogowy w Kowalu Część 7 - Rejon we Włocławku - Obwód Utrzymania Autostrady w Pikutkowie
2015-07-29
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Budowa drogi dojazdowej do działek w okolicy ulicŁódzkiej i Lisiej w Kielcach
2015-07-29
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego rozbiórki starego i budowy nowego wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 22 koło miejscowości Elbląg
2015-07-29
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw awaryjnych pojazdów samochodowych GDDKiA Oddział w Rzeszowie z podziałem na zadania
2015-07-28
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont drogi krajowej Nr 65 odc. Osowiec Twierdza - Downary Plac, od km 117+000 do km 120+000 o długości 3,00 km
2015-07-28
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników w ciągu dróg krajowych nr 38, 40, 45, 88 i 94 administrowanych przez GDDKiA O/Opole Rejon w Kędzierzynie-Koźlu w okresie 48 m-cy.
2015-07-28
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 42 w km 274+502 wraz z odcinkami dojazdów do mostu od km 274+277 do km 274+783 w miejscowości Styków
2015-07-27
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont mostu przez rzekę Szewniankę w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski
2015-07-27
brak danych
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Szczecinie (droga nr A-6 od km 0+000 do km 25+271 oraz droga krajowa nr S3 od km 85+350 do km 89+627)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.