eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-27
2016-08-09
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, materiałów przetargowych dla zadaniaRozbudowa skrzyżowania DK 12 z DW 449 w m. Borysławice - km 301 + 040.
2016-07-27
2016-08-11
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadaniaBudowa zatok autobusowych wraz z ciągami pieszymi w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku od km 141+225 do km 167+500 Radomsko -Strzelce
2016-07-27
2016-08-05
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego, materiałów przetargowych dla przedsięwzięciaRozbudowa skrzyżowania DK12 z DP1713E w m. Smardzew - km 316+875.
2016-07-27
2016-08-31
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Utrzymanie przepompowni wód deszczowych w Sosnowcu i Katowicach stanowiących element systemu odwodnienia drogi ekspresowej S-86
2016-07-27
2016-08-11
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zaprojektowanie i budowa chodników na drodze krajowej Nr 72 m. Prawęcice i Nr 74 m. Paradyż z podziałem na 2 części.
2016-07-27
2016-08-17
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 16 na odcinku Kisielice - Ogrodzieniec w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-07-27
2016-08-04
Białystok usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej to jest projektu wykonawczego i budowlanego na zadanie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na dk 16 w miejscowości Jeziorki - w ramach PBDK - Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych
2016-07-27
2016-08-11
Olsztyn roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Awaryjny remont odwodnienia wraz z nawierzchnią drogi krajowej nr 16 w m. Kalinowo od km 316+200 do km 316+483
2016-07-27
2016-08-11
Rzeszów roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19, 28, 73 w województwie podkarpackim w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z podziałem na cztery zadania
2016-07-27
2016-08-17
Katowice dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Dostawa oleju opałowego do placówek Rejonu w Zabrzu, Wysokim Brzegu, Zawierciu i Laboratorium Drogowego w Jaworznie
2016-07-27
2016-08-11
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ODBUDOWA I KONSERWACJA ISTNIEJĄCYCH ROWÓW MELIORACYJNYCH WRAZ Z WYKONANIEM BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH (ZASTAWEK) NA TERENIE NADLEŚNICTWA ŚWIEBODZIN
2016-07-27
2016-08-11
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Przegląd drzew i krzewów rosnących wzdłuż dróg krajowych będących w zarządzie Oddziału Katowice wraz z opracowaniem planu utrzymania zieleni - z podziałem na części
2016-07-27
2016-08-16
Białystok usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odc. przejście przez Kolno w systemie projektuj i buduj
2016-07-27
2016-08-18
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dr. 25 w m. Siąszyce w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - budowa lewoskrętu od km 268,900 do km 269,050
2016-07-27
2016-08-19
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Zaprojektowanie i wybudowanie elementów drogi w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z podziałem na 3 części- Część 1 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na dk 62 w miejscowości Drohiczyn - Część 2 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na dk 19 w miejscowości Zabłudów - Część 3 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na dk 19 w miejscowości Malinniki
2016-07-27
2016-08-17
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 w m. Kotowskie w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - budowa ciągu pieszo - rowerowego w od km 326+750 do km 330+000 w systemie projektuj i buduj
2016-07-27
2016-08-04
Kielce usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Kielcach - Rejon w Starachowicach, w sezonie zimowym 2016/2017 dysponowane przez Obwód Drogowy w Skarżysku - Kam
2016-07-27
2016-08-17
Poznań roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogi krajowej nr 36 w m. Miejska Górka ul. Ignacego Krasickiego, Wojska Polskiego, Pl. Powstańców Wlkp., Kobylińska od km 82+282 do km 83+500, dł. 1,218 km
2016-07-27
2016-08-12
Bydgoszcz roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK25 na odcinku Okole - Tryszczyn w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-07-27
2016-08-16
Bydgoszcz roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Remont drogi krajowej nr 25 w miejscowości Tarkowo Dolne od km 169+560 do km 170+400

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-20
2016-07-28
Szczecin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z podziałem na 2 części
2016-07-20
2016-07-28
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
2016-07-20
2016-07-28
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i Rejonów
2016-07-20
2016-07-28
Szczecin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Zbieranie i wywóz do utylizacjipadłych dzikich zwierząt leśnych lub porzuconej w dużej ilości żywności i odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz padłych ptaków z pasów drogowych i innych terenów będących w zarządzaniu przez GDDKiA O/Szczecin - 3 części
2016-07-18
2016-07-27
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad KontraktemProjekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej nr 60 na odcinku Obwodnicy Gostynina od km 0+000 do km 8+804
2016-07-18
2016-07-26
Kielce usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach OBSŁUGA GOSPODARCZA BIURA ODDZIAŁU I ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW HIGIENY DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KIELCACH Z PODZIAŁEM NA VII CZĘŚCI Nr ref. O/Ki.D-3.2413.12.2016.gk
2016-07-15
2016-07-25
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa automatycznej przecinarki do próbek betonowych wraz z wyposażeniem do Wydziału technologii Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z siedzibą w m. Opacz Kolonia ul. Środkowa 35 C
2016-07-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zamówienie uzupełniające do Umowy nr 131/2015 zawartej w dniu 20.11.2015 r. naProjekt i przebudowę drogi ekspresowej S8 w zakresie poprawy odwodnienia od km ok. 408+977 do km ok. 413+600 na zadaniuRozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego - Radziejowice obejmujące wykonanie projektu i przebudowę odwodnienia pod wiaduktem PKP w ciągu drogi krajowej nr S8 w Wymysłowie oraz na Rondzie drogi wojewódzkiej nr 579 w Radziejowicach.
2016-07-14
2016-07-22
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe dla przedsięwzięciaBudowa chodnika wzdłuż DK 42 w miejscowości Ładzice.
2016-07-14
2016-07-26
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Montaż, utrzymanie i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie zimowym 2016-2017, w ciągach dróg krajowych nr 51, 51a i 57 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Lidzbarku Warmińskim.
2016-07-13
2016-07-28
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie wymiany wkładek neoprenowych dylatacji na Autostradzie A1 na odcinku 245+800 - 291+000
2016-07-13
2016-07-28
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu na cieku Czartówka w ciągu drogi krajowej nr 91 w m. Łęczyca
2016-07-13
2016-07-21
Rzeszów dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Dostawa sprzętu pomiarowego oraz urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów
2016-07-13
2016-07-28
Wrocław roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych (BUD) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie w zakresie robót na nawierzchniach bitumicznych, w latach 2016 - 2019.
2016-07-13
2016-07-28
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce kładki dla pieszych nad drogą S86 w km 23+784
2016-07-13
2016-07-28
Rzeszów roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie administrowanym przez Oddział Rzeszów GDDKiAZad.1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 9 w województwie podkarpackim w miejscowości Nowa Dęba w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Zad.2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim w miejscowości Lutoryż w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-07-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie robót uzupełniających polegających na wydłużeniu palisady z pali CFA oraz mikropali zwieńczonych oczepem żelbetowym dla zadania Rozbudowa drogi krajowej nr 73 Wiśniówka - Jasło od km 153+160 do km 153+925 w m. Bukowa wraz z ustabilizowaniem korpusu drogi poprzez zabezpieczenie osuwiska
2016-07-12
2016-07-27
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE CHODNIKA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 32 W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W MIEJSCOWOŚCI OKUNIN
2016-07-12
2016-07-28
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Przebudowa systemu odwodnienia w ciągu drogi krajowej nr 81 w miejscowości Ochaby
2016-07-12
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Zamówienie uzupełniające do zadania podstawowego, realizowanego w ramach Umowy NrGDDKiA-O/BY-D-3-284-68-2013/Z-1/MP-2811-757-2013 z dnia 28.11.2013r. na wykonanie prac związanych z robotami poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części. Część 2 - Rejon w Inowrocławiu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-28
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 28 ODC. TYRAWA WOŁOSKA - ROZPUCIE OD KM 296+250 DO KM 297+000
2016-07-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Zamówienie uzupełniające do Umowy nr 131/2015 zawartej w dniu 20.11.2015 r. naProjekt i przebudowę drogi ekspresowej S8 w zakresie poprawy odwodnienia od km ok. 408+977 do km ok. 413+600 na zadaniuRozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego - Radziejowice obejmujące wykonanie projektu i przebudowę odwodnienia pod wiaduktem PKP w ciągu drogi krajowej nr S8 w Wymysłowie oraz na Rondzie drogi wojewódzkiej nr 579 w Radziejowicach.
2016-07-27
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zabezpieczenie przezroczystych części ekranów akustycznych zlokalizowanych przy drodze krajowej S7 odc. Elbląg - Pasłęk z podziałem na 2 zadania
2016-07-27
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie robót uzupełniających polegających na wydłużeniu palisady z pali CFA oraz mikropali zwieńczonych oczepem żelbetowym
2016-07-27
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze UREGULOWANIE ODWODNIENIA NA DK NR 12 - OBWODNICA ŻAGANIA
2016-07-27
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wymiana uszkodzonych, regulacja wysokości, uzupełnienie i zagłębienie końcówek barier ochronnych
2016-07-27
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 94 w województwie podkarpackim w miejscowości Parkosz
2016-07-27
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją na terenach porolnych przy drodze ekspresowej S-5 Poznań- Gniezno
2016-07-27
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Roboty dodatkowe oraz uzupełniające w budynku H w ośrodku w Sianożętach
2016-07-26
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Oznakowanie świadkami >>PD<< granic pasa drogowego autostrady A-2
2016-07-26
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej Nr 19 Janów Lubelski - Łążek od km 391+200 do km 392+800 z podziałem na zadaniaZadanie 1 - Remont nawierzchni drogi krajowej Nr 19 Janów Lubelski - Łążek od km 391+200 do km 391+700; Zadanie 2 - Remont nawierzchni drogi krajowej Nr 19 Janów Lubelski - Łążek od km 392+300 do km 392+800.
2016-07-26
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na DK 19 w miejscowości Sokółka w ramach PBDK - Program Likwidacji miejsc Niebezpiecznych
2016-07-26
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego naBieżące utrzymanie obiektów mostowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział w Gdańsku - roboty remontowe
2016-07-25
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zamówienie uzupełniające do umowyGDDKiA O/WR Z-18/17-4/PN/R/I-4/2014 - bieżące utrzymanie dróg krajowych (bud) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2016-2017 - Zadanie 4- PRACE UTRZYMANIOWE
2016-07-25
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Stąporków w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Zamówienie Nr O.Ki.D-3.2412.14.2016.az.
2016-07-25
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Roboty utrzymaniowo - interwencyjne wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych nr 7, S7 i 22 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Elblągu z podziałem na 2 zadaniaZadanie nr 1 - drogi krajowe administrowane przez Obwód Drogowy w Elblągu - zamówienie uzupełniające
2016-07-25
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Roboty utrzymaniowo - interwencyjne wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych nr 7, S7 i 22 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Elblągu z podziałem na 2 zadaniaZadanie nr 2 - drogi krajowe administrowane przez Obwód Drogowy w Pasłęku - zamówienie uzupełniające
2016-07-25
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w km 8+832 drogi krajowej nr 54 w Braniewie
2016-07-25
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego oraz odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego na odcinku drogi krajowej nr S7 od km 82+330 do km 82+578 (Węzeł Elbląg Wschód) oraz od km 0+000 do km 50+726 (Węzeł Elbląg Wschód - Węzeł Miłomłyn Północ - POSTĘPOWANIE II
2016-07-25
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z dróg krajowych nr 11, 42, 43, 43b, 46, 46f, 78, będących w administracji GDDKiA O/Katowice Rejon w Lublińcu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.