eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-21
2017-12-06
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania DK 91 i DW 266 w m. Ciechocinek. Rozbudowa sygnalizacji świetlnej i budowa odcinków przeznaczonych dla ruchu pieszo - rowerowego
2017-11-21
2017-12-06
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wykonanie działań podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i niechronionych uczestników ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą wojewódzką nr 291 w miejscowości Otłoczyn
2017-11-21
2017-12-06
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Przebudowa drogi krajowej nr 63 na odc. Grochy-Pogorzele - Przeździecko-Mroczki - projektuj i buduj
2017-11-20
2017-11-29
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 40 w m. Głuchołazy"
2017-11-17
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Strykowo - znaki aktywne w m.Strykowo skrzyżowanie dk 32 z ul.Podgórną dz. 27/1
2017-11-17
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Strykowo - znaki aktywne w m. Strykowo skrzyżowanie dk 32 z ul. Szkolną dz. 160/2
2017-11-17
brak danych
Warszawa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Usługa przesyłu energii elektrycznej (dystrybucji) do obiektu administracyjno - biurowego, Laboratorium Drogowe - Opacz Kolonia.
2017-11-16
2017-12-04
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK44 w ciągu ul. Beskidzkiej w Mikołowie, km 24+598 - 25+800
2017-11-16
2017-11-24
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Likwidacja skutków zdarzeń na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku i Przasnyszu
2017-11-15
2017-11-30
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Bieżące utrzymanie sieci drogowej administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach w 2018 r.
2017-11-14
2017-11-30
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Przebudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku: Granica województwa - DK 61 w Grajewie - projektuj i buduj
2017-11-13
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 8 na trzech odcinkachZadanie nr 1 km 73+900 do 75+400;k/m Niemcza; Zadanie nr 2 km 75+884 do 78+900 odcinek Niemcza - Wilków Wielki; Zadanie nr 3 km 79+900 do 82+400 k/m Wilków Wlk.
2017-11-13
2017-11-30
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie V: obwód utrzymania drogi Jawor
2017-11-09
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont drogi krajowej nr 3 na odcinku Sokola - Świny w km 425 +500 - 432+868
2017-11-09
2017-11-27
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+449 do km 80+532 oraz drogi krajowej nr 48 od km 127+683 do km 128+678 na odcinku przejście przez m. Kozienice.
2017-11-07
2017-11-23
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi "Usprawnienie odwodnienia drogi krajowej nr 12 (obwodnica Opoczna)"
2017-11-06
brak danych
Lublin Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont nawierzchni drogi krajowej nr 19 na odcinku Borki - Tchórzew Kol. od km 251+750 do km 252+050. Roboty polegają na powtórzeniu robót podobnych do zamówienia podstawowego pn. "Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Lubartowie, z podziałem na 2 częściCzęść 1 - Remont nawierzchni DK 19 odc. Borki - Tchórzew Kol. od km 250+250 do km 251+750"
2017-11-03
brak danych
Gdańsk Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 na odcinku "Obwodnicy Kościerzyny", będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
2017-10-30
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Oświetlenie drogowe obwodnicy Konina DK 25 w m. Stare Miasto, ul. Ogrodowa
2017-10-30
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Oświetlenie drogowe na skrzyżowaniu DK 72 z droga powiatową 4498P w m. Przykona dz. 50

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-17
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogi krajowej nr 12 na odcinku Strumiany - Borek Wlkp. oraz w miejscowości Jaraczewo
2017-11-10
2017-11-20
Kraków Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
2017-11-10
2017-11-22
Łódź Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Dostawa zewnętrznych kamer obrotowych do monitorowania ruchu drogowego dla GDDKiA Oddział w Łodzi.
2017-11-10
2017-11-21
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Utrzymanie i naprawa stacji meteorologicznych, znaków o zmiennej treści, monitorowania ruchu i kamer przy drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach
2017-11-10
2017-11-20
Białystok Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Dostawa bonów towarowych na zakup towarów i usług dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
2017-11-09
2017-11-17
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Pełnienie specjalistycznego Nadzoru nad pracami i robotami geologiczno-inżynierskimi, hydrogeologicznymi i geotechnicznymi w trakcie realizacji Kontraktu: Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok - Lubartów, na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów w. "Lubartów Północ" (bez węzła) z podziałem na 3 części", Część 1 długość ok. 17,289 km odcinek nr 1: gr. woj. lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (do węzła "Międzyrzec Podl. Północ") długość ok. 10,656 km odcinek nr 2: II Etap obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego długość ok. 6,633 km, Część 2 długość ok. 40,469 km odcinek nr 3: Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Radzyń Podlaski (węzeł "Radzyń Podl. Północ", z węzłem) długość ok. 22,192 km odcinek nr 4: Radzyń Podlaski - Kock (początek obwodnicy) długość ok. 18,277 km, Część 3 długość ok. 23,614 km odcinek nr 5: II Etap obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej długość ok. 7,874 km.
2017-11-09
2017-11-17
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi związane z utrzymaniem i ekspoatacja oboektów GDDKiA Oddział w Poznaniu
2017-11-08
2017-11-16
Gdańsk Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku "DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU"
2017-11-07
2017-11-17
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 41 w m. Wierzbięcice"
2017-11-07
2017-11-15
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) w Rejonie Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki i Zambrów w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2018 r. w podziale na 6 części
2017-11-06
2017-11-15
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z dróg będących w administracji GDDKiA O/Katowice Rejon w Częstochowie
2017-11-06
2017-11-21
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-11-06
2017-11-22
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Prace naprawcze ekranów akustycznych na autostradzie A2 Stryków-Konotopa na odcinku C od km 411+465,8 do km 431+500, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
2017-11-06
2017-11-22
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 60 na odcinku Gołymin - Maków Mazowiecki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-11-03
2017-11-20
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Budowa przejazdu kolejowego kategorii "D" w km 299,200 linii PKP Linia Hutniczej Szerokotorowej Nr 65 Most na rzece Bug - Sławków Południowy
2017-11-03
2017-11-17
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie Obwodu Utrzymania Drogowego w m. Węgorzyno
2017-10-31
2017-11-08
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Doposażenie i uruchomienie urządzeń i systemów ITS z podziałem na 2 części
2017-10-31
2017-11-10
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dostawa 40 urządzeń typu Access Point oraz 8 przełączników sieciowych wraz z licencjami
2017-10-30
2017-11-16
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa miejsc do ważenia pojazdów zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz dostawa wag w podziale na zadania.
2017-10-27
2017-11-06
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg krajowych do Rejonów GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa siatki przeciwśnieżnej.Zadanie nr 2 - Dostawa palików drewnianych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-22
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w Obwodzie Drogowym w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 3, 47-400 Racibórz
2017-11-22
brak danych
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Dostawa i montaż elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia wraz z usługą monitorowania sygnałów alarmu i obsługą serwisową w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach w podziale na 3 części
2017-11-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu "Remont drogi krajowej nr 11 Kórnik - Koszuty Huby wraz z remontem skrzyżowania w miejscowości Dębiec"
2017-11-22
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rozbudowa dróg krajowych w podziale na 3 częściCzęść 1 - Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odc. Czyżew Sutki - Czyżew Część 2 - Przebudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Patoki - Brańsk Część 3 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na DK nr 8 w miejscowości Zagórze w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-11-21
brak danych
Rzeszów Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków do/z Miejsca Obsługi Podróżnych "Stobierna" zlokalizowanych w pasie drogi ekspresowej S-19
2017-11-21
brak danych
Rzeszów Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków do/z Miejsca Obsługi Podróżnych "Nienadówka" zlokalizowanego w pasie drogi ekspresowej S-19
2017-11-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie zadania pn. "Realizacja w terenie projektów stałej organizacji ruchu wraz z algorytmem sterowania oraz wykonaniem koordynacji na drodze krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl w miejscowości Stalowa Wola"
2017-11-20
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Usunięcie uszkodzeń oraz utrzymanie lokalnych magistrali światłowodowych do obsługi Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na odcinku autostrady A4 granicy państwa D/PL - w. Krzyżowa
2017-11-17
brak danych
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa sprzętu komputerowego
2017-11-17
brak danych
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych.
2017-11-17
brak danych
Łódź Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Dostawa oleju opałowego dla jednostek GDDKiA Oddziału w Łodzi z podziałem na 2 części.
2017-11-17
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Rejonu Białystok na archiwum GDDKiA Oddział w Białymstoku
2017-11-17
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wymiana dylatacji bitumicznych na sześciu obiektach mostowych będących w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy
2017-11-17
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogi krajowej nr 12 na odcinku St rumiany - Borek Wlkp. oraz w miejscowości Jaraczewo
2017-11-16
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont DK nr 36 na odc. Kobylin-Krotoszyn
2017-11-16
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Rejon w Elblągu, w sezonach zimowych 2017/2018; 2018/2019 i 2019/2020 w zakresiesezon 2017/2018 - dk nr 54, odc. Węzeł Braniewo Południe - Gronowo, Granica Państwa, w km 0+000 do km 18+360; w sezonach 2018/2019 i 2019/2020 - dk nr 54 odc. Węzeł Braniewo Południe - Gronowo, Granica Państwa, w km 0+000 do km 18+360 i dk S22 odc. Węzeł Elbląg Wschód - Grzechotki, Granica Państwa, w km 387+531 do 438+499
2017-11-16
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
2017-11-15
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Naprawa samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu, Rejon w Chodzieży i Leszno w podziale na zadania.
2017-11-15
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy DK nr 15 i 36 w m. Krotoszyn
2017-11-14
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu, w sezonie zimowym 2017/2018 w Rejonie w Głogowie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.