eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-19
2018-05-09
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Szczuczynie
2018-04-19
2018-05-11
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Jabłonkę w m. Zambrów Pruszki na drodze krajowej nr 63 JNI=01420020
2018-04-19
2018-05-08
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie remontu drogi krajowej Nr 12 na odcinku w km 0+000 ÷ 10+983, który stanowi element zrealizowanego I etapu obwodnicy Puław.
2018-04-18
2018-05-07
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi "Zaprojektowanie i remont wiaduktu w ciągu drogi krajowej Nr 91c, w km 27+488 w miejscowości Cekanów"
2018-04-18
2018-04-27
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Konserwacja wraz z elementami bieżącego utrzymania przepompowni EPS w ciągu dróg krajowych GDDKiA Oddział Białystok z podziałem na 3 części
2018-04-18
2018-05-07
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Zmiana lokalizacji wylotu W7 w km 2+695 w miejscowości Lniska przy drodze krajowej nr 7
2018-04-17
2018-05-07
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Odtworzenie oświetlenia drogowego na drodze S8 na odcinku od węzła Radzymin do węzła Wyszków i dostosowanie tego oświetlenia do zmiany w ustwie Prawo energetyczne w zakresie obowiązku oświetlenia dróg oraz wykonanie projektu oświetlenia na skrzyżowaniu łącznic w węźle Lucynów z droga gminną (stary przebieg DK8)
2018-04-17
2018-05-08
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie remontu budynków na terenie Obwodu Drogowego w Ostrowi Mazowieckiej.
2018-04-17
2018-04-27
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego i roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
2018-04-17
2018-05-07
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rozbudowa drogi krajowej nr 19 wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu przez rz. Lubka w m. Bielsk Podlaski
2018-04-16
2018-05-07
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wymiana dylatacji modułowych na estakadzie E-12 w ciągu drogi ekspresowej S7f w miejscowości Gózd (km 14+768) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
2018-04-13
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Oświetlenie obwodnicy WE-10 w m. Wiórek dz. 613/1 gm. Ostrów Wlkp.
2018-04-13
2018-04-30
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Prace konserwacyjno-naprawcze przejścia podziemnego pod dk nr 92 w Przeźmierowie
2018-04-13
2018-04-30
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont nawierzchni DK 45 w m. Bieńkowice na odcinku od km 13+650 do km 15+650 o długości 2,0 km
2018-04-13
2018-05-04
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa współczynnika tarcia (parametrów szorstkości) nawierzchni w technologii śrutowania na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie w podziale na 5 zadań
2018-04-13
2018-04-30
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Przebudowa odwodnienia na odcinku drogi ekspresowej S6 "Obwodnica Trójmiasta" - Węzeł Wysoka
2018-04-12
2018-04-27
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont mostu przez jezioro Śniardwy w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 255+486 w m. Okartowo
2018-04-12
2018-04-27
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont mostu przez rz. Wrześnicę w ciągu dk nr 15 w m. Września
2018-04-12
2018-05-09
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Roboty w zakresie napraw i utrzymania obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon Wysoki Brzeg
2018-04-12
2018-05-10
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Roboty w zakresie naprawy i utrzymania elementów bezpieczeństwa ruchu i oznakowania dróg na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Częstochowie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-06
2018-04-16
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem - w imieniu inwestora - decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim z podziałem na 5 części
2018-04-06
2018-04-16
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych), rozszerzonych (pięcioletnich) oraz szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich w 2018 roku w podziale na części
2018-04-05
2018-04-16
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego i roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
2018-04-05
2018-04-13
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
2018-04-04
2018-04-12
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 82 na odcinku Łuszczów - Zofiówka w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
2018-04-03
2018-04-19
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na dk 16 w msc. Grzegorze i Prawdziwska, dk 58 w msc. Kaliszki, dk nr 57 w msc. Ciemna Wola i Lutry w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - Część VII
2018-04-03
2018-04-18
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont drogi krajowej nr 2 odc. Biała Podlaska - Terespol w zakresie odtworzenia przepustu w km 660+002 w miejscowości Wólka Dobryńska
2018-03-30
2018-04-17
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK53 w msc. Trękusek w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - II postępowanie
2018-03-30
2018-04-09
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie "Przeglądy okresowe, naprawy awaryjne i remonty sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg będącego w dyspozycji Rejonów GDDKiA Oddział w Rzeszowie z podziałem na części:Część nr 1 - Przeglądy okresowe, naprawy awaryjne i remonty sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg będącego w dyspozycji GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Nisku.Część nr 2 - Przeglądy okresowe, naprawy awaryjne i remonty sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg będącego w dyspozycji GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Przemyślu. Część nr 3 - Przeglądy okresowe, naprawy awaryjne i remonty sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg będącego w dyspozycji GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Lesku".
2018-03-30
2018-04-16
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonanie prac dotyczących odwodnienia w ramach kontynuacji budowy A-1 Toruń - Stryków od km 175+479,97 do km 175+592,47, od km 223+260,62 do km 223+504,37, od km 233+561,86 do km 233+771,86, od km 239+068,99 do km 239+232,63
2018-03-30
2018-04-18
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wykonanie robót bieżącego utrzymania mostów polegających na wykonaniu robót naprawczych i konserwacyjnych na obiektach mostowych usytuowanych na drogach krajowych Oddziału GDDKiAw Bydgoszczy
2018-03-30
2018-04-16
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Zmiana lokalizacji wylotu W7 w km 2+695 w miejscowości Lniska przy drodze krajowej nr 7
2018-03-30
2018-04-16
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 12 na odcinku Górczyna - Jędrzychowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2018-03-28
2018-04-12
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK16 w msc. Tyrowo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2018-03-28
2018-04-13
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi ekspresowej S2 stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy na odcinku od węzła "Lotnisko" do km do węzła "Puławska" (od km 466+684 do km 470+600) wraz z trasą NS (79) od węzła "Lotnisko" do węzła "Marynarska" oraz na odcinku od węzła "Konotopa" do węzła "Lotnisko" (od km 456+240 do km 466+684)
2018-03-28
2018-04-09
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykopaliskowe badania archeologiczne na trasie planowanej inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odc. Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki) oraz opracowanie wyników badań.
2018-03-27
2018-04-12
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Remont obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 19, 28 i 84: Zad. 1. Remont mostu przez rzekę Mszanka w ciągu drogi krajowej nr 19 Kuźnica - Barwinek w km 279+836 w miejscowości Tylawa. Zad. 2. Remont mostu przez rzekę Wujskie w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka w km 285+019 w miejscowości Załuż. Zad. 3. Remont mostu przez rzekę Jasień w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok - Gr. Państwa w km 40+380 w miejscowości Ustrzyki Dolne.
2018-03-27
2018-04-16
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Roboty w zakresie napraw i utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Zabrzu
2018-03-23
2018-04-10
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wygrodzenie autostrady A-4 na odcinku Krzyżowa - Bielany Wrocławskie w podziale na części: Część I - od węzła Krzyżowa do węzła Budziszów Wielki; Część II - od węzła Budziszów Wielki do węzła Bielany Wrocławskie
2018-03-23
2018-04-09
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych dla realizacji zadania p.t: "Remont kładki dla pieszych nad drogą krajową 30 w km 22 + 878 DK 30 w m. Lubań (JNI 35001548) uderzonej przez pojazd ponadgabarytowy

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-19
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania"Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 44 w ciągu ulicy Beskidzkiej w Mikołowie, km 24+598-25+800"
2018-04-19
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze "Usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3"
2018-04-18
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Przebudowa mostu przez rzekę Ner w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Brzezie.
2018-04-17
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Czyszczenie i konserwacja separatorów oraz osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 8 zadań
2018-04-16
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont mostu przez rzekę Czarną w ciągu drogi krajowej nr 42 w km 199+461 w miejscowości Ruda Maleniecka
2018-04-16
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 39 na odcinku Smarchowice Wielkie - Namysłów w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - Rozbudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Smarchowice Wielkie - Namysłów"
2018-04-16
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi sprzątania pomieszczeń oraz czyszczenia okien w budynkach GDDKiA Oddział w Poznaniu, Rejon w Gnieźnie, Obwody Drogowe
2018-04-16
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w OpoluŚwiadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu w okresie 24 miesięcy
2018-04-16
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie 1 km odcinka testowego w technologii grindingu i groovingu nawierzchni betonowej na drodze S8 Piotrków Trybunalski - Radziejowice oraz sprawdzenia na nim cech powierzchniowych nawierzchni.
2018-04-13
brak danych
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wsparcie merytoryczne dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego przy realizacji zadań na drogach krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego i województwa mazowieckiego
2018-04-12
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach Rejonu w Lublińcu
2018-04-10
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Remont jezdni północnej autostrady A4 na odc. Węzeł Opole Południe - Węzeł Krapkowice od km 242+300 do km 256+740"
2018-04-10
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 12 w miejscowości Błaszki na skrzyżowaniu z DW 710 w ramach PBDK Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych"
2018-04-09
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - z podziałem na 2 części
2018-04-09
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze REMONT WĘZŁA SULECHÓW NA ODCINKU S3a W KM 176+568 - 176+980
2018-04-09
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Roboty budowlane w zakresie remontów nawierzchni i robót poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na 2 części. Część nr 1 Rejon w Bydgoszczy Część nr 2 Rejon w Toruniu
2018-04-09
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i punktów świetlnych (oświetlenia) w ciągu dróg krajowych nr 11,42 ,43 i 45 na terenie administrowanym przez Rejon w Kluczborku w okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2020r.
2018-04-06
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego wokół Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Katowicach mieszczącego się w Jaworznie przy ul. Drogowców 6.
2018-04-06
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Montaż dodatkowej siatki herpetologicznej na odcinku Autostrady A-4 Jarosław Węzeł "Wierzbna (bez węzła)- Radymno ( z węzłem) od km 621+800,67 do km 647+455,82
2018-04-05
brak danych
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Świadczenie usług sprzątania i dozoru mienia w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 4 części

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.