eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-21
2017-08-08
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego na potoku Bielanka w miejscowości Szymbark w ciągu drogi krajowej nr 28 w km 171+121 wraz z dojazdami i objazdem tymczasowym
2017-07-21
2017-08-07
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i budowa wiaduktu w miejscowości Węgrzce w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 657+208
2017-07-21
2017-08-17
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Przebudowa drogi krajowej nr 1 w zakresie zabezpieczenia korpusu drogowego przed negatywnymi skutkami ruchów osuwiskowych realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn.: Zabezpieczenie osuwiska na odcinku drogi krajowej nr 1 zlokalizowanym na granicy gminy Węgierska Górka i Radziechowy Wieprz.
2017-07-21
2017-08-07
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wymiana separatora lamelowego na drodze S7f km 11+652 strona lewa
2017-07-21
2017-08-07
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont nawierzchni chodników i balustrad mostu przez rzekę Narew w m. Wizna na DK 64 odc. Piątnica - Jeżewo w km 21+649
2017-07-21
2017-08-07
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 33 na odcinku: Roztoki -Nagodzice od km 33+000 do km 34+645
2017-07-20
2017-07-28
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Stargardzie (droga krajowa nr 10 od km 52+400 do km 82,100)
2017-07-20
2017-08-07
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wyburzenie i budowa wiaty na sprzęt w Kozienicach w trybie zaprojektuj i buduj
2017-07-19
2017-08-10
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 284+471 w miejscowości Buniaki
2017-07-18
2017-08-07
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Roboty budowlane na drogach krajowych województwa podlaskiego w podziale na 3 części
2017-07-18
2017-08-02
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Przystosowanie budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Gdańsku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - winda, toaleta
2017-07-17
2017-07-25
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 44 na odcinku Jaśkowice - Skawina" wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych
2017-07-17
2017-07-25
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze "KONSERWACJA, REMONT OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, ZNAKÓW INTERAKTYWNYCH, LAMP OŚWIETLENIOWYCH ZAMONTOWANYCH NA WYSIĘGNIKACH SYGNALIZACJI, ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 3 CZĘŚCI"
2017-07-17
2017-08-01
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont skrzyżowania ulicy Lwowskiej z ulicą Trześniowską w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Sandomierz od km: 22+680 do km: 22+920 o łącznej długości 0,240km
2017-07-17
2017-08-03
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych mostu w miejscowości Mikołajki w ciągu drogi krajowej nr 16, km 227+280
2017-07-14
2017-07-28
Wrocław Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
2017-07-14
2017-07-31
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 21 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W M. TRZEBIELINO W KM OK. 23+175 DO KM 23+575 ORAZ W KM OK. 25+770 DO KM 26+350, W M. KRUSZYNA W KM OK. 41+820 DO KM 42+180 ORAZ W M. KWAKOWO W KM OK. 45+410 DO KM 45+800 W RAMACH POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK21 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA ODCINKU TRZEBIELINO- KWAKOWO W RAMACH PBDK- PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
2017-07-14
2017-07-31
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rozbudowa drogi krajowej nr 20 polegająca na budowie chodnika w m. Borcz w km ok. 287+920 ÷ 288+150 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w województwie Pomorskim w msc. Borcz w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-07-13
2017-08-03
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Roboty budowlane na drogach krajowych województwa podlaskiego w podziale na 3 części
2017-07-12
2017-08-01
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: przejście przez Suchowolce - Projektuj i buduj

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-13
2017-07-21
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wykonanie pomiarów eksploatacyjnych na sieci oświetlenia drogowego: drogi ekspresowej S7 na odcinku: węzeł drogowo-kolejowy Skarżysko -Węzeł Kielce Północ oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku : węzeł Kielce Bocianek - rondo Cedzyna
2017-07-12
2017-07-20
Bydgoszcz Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do jednostek terenowych GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w ilości 444 Mg
2017-07-12
2017-07-21
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu "Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 39, 42, 45, 46, 46a, 94 będących w administracji GDDKiA Oddział Opole Rejon w Opolu w okresie do dnia 30.06.2018 r."
2017-07-12
2017-07-20
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK1 na odcinku Piasek- Pszczyna"
2017-07-12
2017-07-20
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych na wezwanie oraz dzierżawa na czas trwania umowy kontenera o pojemności 7m3 w Obwodzie Drogowym w Orzeszkowie.
2017-07-11
2017-07-19
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wizualizacja i rejestracja obrazów z kamer zlokalizowanych na sieci dróg krajowych
2017-07-11
2017-07-21
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi krajowej nr 72 w m. Turek
2017-07-10
2017-07-18
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Nysie w okresie 24 miesięcy
2017-07-06
2017-07-17
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: Prace konieczne do wykonania w ramach budowy autostrady A1 Toruń-Stryków: Odcinek III węzeł Brzezie (z węzłem) - węzeł "Kowal" (bez węzła) km 186+348 ÷ 215+850
2017-07-06
2017-07-14
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Budowa wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 3 koło miejscowości Piechowice
2017-07-05
2017-07-13
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami mostowymi w miejscowościach Trzebinia i Brody
2017-07-05
2017-07-20
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Remont pokoi hotelowych oraz pomieszczeń technicznych w budynkach zlokalizowanych w Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji w Józefowie k/Otwocka, administrowanych przez GDDKiA
2017-07-05
2017-07-21
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie projektów stałej (docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia dla: Zadanie 1: Odcinka drogi krajowej nr 8 od km 40+056 do km 71+500 (o długości 31,444 km); Zadanie 2: Odcinka drogi krajowej nr 30 od km 0+000 do km 63+915 w tym odcinka drogi krajowej nr 30a od km 41+309 do km 43+815 (o łącznej długości 63,915 km); Zadanie 3: Odcinka drogi krajowej nr 35 od km 31+400 do km 33+000 (o długości 1,600 km)
2017-07-05
2017-07-20
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 38 w km 28+430 w m. Ucieszków
2017-07-05
2017-07-20
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu "Projektuj i Buduj" Budowa lewoskrętów z pasem środkowym przy dk nr 25 w m. Mikorzyn
2017-07-05
2017-07-20
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku "Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 20 do miejscowości Brodnica Górna/Ostrzyce w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim na DK 20 do miejscowości Brodnica Górna/Ostrzyce w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych"
2017-07-05
2017-07-17
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Administrowanie i serwisowanie sprzętu komputerowego, sieci komputerowej oraz oprogramowania w GDDKiA Oddział w Białymstoku
2017-07-05
2017-07-20
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Remont pomieszczeń V, VIII, IX i X piętra budynku biurowego przy ul. Mogilskiej 25 w Krakowie
2017-07-05
2017-07-19
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont drogi krajowej nr 2 Warszawa - Siedlce - Terespol w zakresie odtworzenia urządzeń odwadniających pas drogowy i tereny przyległe z wód powierzchniowych tj. przepust w km 660+002 (przed zmianą kilometracii 659+997,91)
2017-07-05
2017-07-20
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zaprojektowanie i remont mostu przez rzekę Pilicę w ciągu drogi krajowej nr 48, w km 16+803, w miejscowości Inowłódz

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-21
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie "Budowa kładki dla pieszych przez rz. Krzna w ciągu drogi krajowej nr 76 w miejscowości Łuków w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 76 w miejscowości Łuków w ramach PBDK - Program Likwidacji miejsc niebezpiecznych"
2017-07-21
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych ekranów dźwiękochłonnych z podziałem na części
2017-07-21
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Roboty w zakresie napraw i utrzymania obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Zawierciu.
2017-07-21
brak danych
Katowice Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy lub rozbiórki obiektów mostowych z podziałem na 6 zadań
2017-07-21
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zamówienie uzupełniające dot. prac remontowych na drodze krajowej nr 5 na odcinku Kostomłoty- Strzegom w km 370+700 do km 389+407
2017-07-21
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zamówienie uzupełnijące dot. prac remontowych na drodze krajowej nr 5 na odcinku Kostomłoty - Strzegom w km 370+700 do km 389+407
2017-07-20
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami mostowymi w miejscowościach Trzebinia i Brody
2017-07-20
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko- mazurskim na DK 63 na odcinku Rudziszki Kolonia - Klimki w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Część V)
2017-07-19
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze USUNIĘCIE SKUTKÓW ROZMYCIA SKARP NA DRODZE EKSPRESOWEJ S3 ORAZ NA DRODZE KRAJOWEJ NR 24
2017-07-19
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Nysie w okresie 24 miesięcy
2017-07-19
brak danych
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn."Przebudowa DK 91 na odcinku Terespol - Stolno (z wyłączeniem mostu na Wiśle)
2017-07-19
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK46 w miejscowości Paczków w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych"
2017-07-19
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na dostosowaniu stanowisk do ważenia pojazdów zlokalizowanych na terenie MOP Markuszów Północ i MOP Markuszów Południe w ciągu drogi ekspresowej S12/S17.
2017-07-18
brak danych
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont części dachu budynku garażowo - magazynowego
2017-07-18
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont budynku garażowego zlokalizowanego na terenie Obwodu Drogowego w Lublińcu.
2017-07-18
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wznowienie/rozgraniczenie i stabilizacja granic pasa drogowego dróg krajowych na terenie działania olsztyńskiego Oddziału GDDKiA - Rejony w Giżycku i Ełku
2017-07-18
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont drogi krajowej nr 33 na odcinku od km 0+000 do km 0+550 w m. Kłodzko - skrzyżowanie z DK 8
2017-07-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Budowa dwóch mostów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 77 i drogi krajowej nr 84Zad. 1. Budowa mostu stałego przez rzekę Łęg w miejscowości Gorzyce w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 27+781wraz z rozbiórką istniejącego mostu stałego, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz przebudową urządzeń obcych niezwiązanych z infrastrukturą drogową. Zad. 2. Budowa mostu przez potok Serednica w miejscowości Olszanica w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok - Lesko - Ustrzyki Dolne - Krościenko - Granica Państwa w km 26+896 wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz budową i rozbiórką objazdu tymczasowego.
2017-07-18
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w podziale na zadania
2017-07-17
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wiaduktu nad torami kolejowymi PKP i ul. Dworcową w miejscowości Trzebinia w km 381+140 drogi krajowej nr 79

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.