eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-16
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont w budynku GDDKiA Oddział w Katowicach z podziałem na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn.Remont korytarzy w budynku GDDKiA Oddział w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5.
2018-02-16
2018-02-26
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa drogi krajowej nr 75 od km 51+600,00 do km 53+320,00 w miejscowości Tęgoborze wraz z odwodnieniem osuwiska"
2018-02-16
2018-03-05
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont wiaduktu drogowego nad koleją w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 240+167 w m. Modła.
2018-02-16
2018-03-05
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 9 na odcinku Klimontów - Byszówka od km: 107+100 do km: 110+650
2018-02-16
2018-02-26
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium Projektu Budowlanego/ Projektu Wykonawczego dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 9 w miejscowości Opatów - Budowa chodnika w ciągu DK 9 odcinek km 87+121 - 88+235 w miejscowości Opatów w ramach PBDK- Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych wraz z uzyskaniem - w imieniu inwestora- decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim.
2018-02-16
2018-02-26
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Opracowanie dokumentacji dla Budowy chodnika w ciągu DK 74: - odcinek km: 140+725 - 141+270 - strona prawa, - odcinek km: 141+995 - 142+148 - strona prawa, - odcinek km: 141+106 - 142+148 - strona lewa , w miejscowościach Marcinkowice, Tomaszów i Opatów w ramach PBDK- Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych wraz z uzyskaniem - w imieniu inwestora - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim
2018-02-15
2018-03-05
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK63 na odcinku Rudziszki Kolonia - Klimki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2018-02-15
2018-02-23
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku od skrzyżowania z DP4349E w km 1+222 do skrzyżowania z DG116649E w km 3+608".
2018-02-15
2018-03-02
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont A2
2018-02-14
2018-03-01
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 35 w województwie dolnośląskim na odcinku Mieroszów - Stary Dwór Budowa chodnika w pasie drogi krajowej nr 35 na odcinku Mieroszów-Kowalowa
2018-02-14
2018-03-01
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - z podziałem na 2 części
2018-02-14
2018-03-02
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie "Montaż dodatkowej siatki herpetologicznej na odcinku Autostrady A-4 Jarosław Węzeł "Wierzbna (bez węzła)- Radymno ( z węzłem) od km 621+800,67 do km 647+455,82".
2018-02-13
brak danych
Gdańsk Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 6 w m. Strzebielino, drogi krajowej nr 20 w m. Żukowo i drogi ekspresowej nr S7 na odcinku od km 17+172 do km 48+926 ( kilometraż według projektu) będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej
2018-02-13
2018-03-07
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót objętych nw. dokumentacją: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Warmińsko-Mazurskim na dk 53, odcinek Korpele - Szczytno w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych od km 43+350 do km 44+300"
2018-02-13
2018-02-26
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i punktów świetlnych (oświetlenia) w ciągu dróg krajowych nr 11 , 42 , 43 i 45 na terenie administrowanym przez Rejon w Kluczborku w okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2020r.
2018-02-12
2018-02-20
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie prac związanych z przełożeniem i dostosowaniem 2 szt. urządzeń LCMS (1 szt. - GDDKiA O/Warszawa; 1 szt. - GDDKiA O/Poznań) z dotychczas używanych pojazdów typu VW Transporter na nowe samochody Mercedes Sprinter 316 CDI (rok produkcji 2017, rozstaw osi - 3665 mm) wraz z pełną kalibracją wszystkich elementów systemu.
2018-02-12
2018-02-27
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonanie prac dotyczących odwodnienia w ramach kontynuacji budowy A-1 Toruń - Stryków od km 175+479,97 do km 175+592,47, od km 223+260,62 do km 223+504,37, od km 233+561,86 do km 233+771,86, od km 239+068,99 do km 239+232,63
2018-02-12
2018-02-20
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie "Świadczenie usług geodezyjnych i geodezyjno - prawnych przy drogach krajowych na terenie województwa podkarpackiego na potrzeby Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad".
2018-02-09
2018-02-26
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wyburzenie i budowa wiaty na sprzęt w Kozienicach w trybie zaprojektuj i buduj
2018-02-09
2018-02-26
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Odnowa oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na części: Część nr 1 - droga nr A-1, S5c, 5c,91 Część nr 2 - droga nr S5, 5, 5b, 15, 15c, 25, 56, 96 Część nr 3 - droga nr S10, 10, 16, 55, 62, 67, 80, 95,

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-06
2018-02-16
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku Granica Państwa - Pietrowice"
2018-02-05
2018-02-14
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wykonanie analiz porealizacyjnych oraz badań środowiska wraz z opracowaniem ich wyników w podziale na 5 części
2018-02-05
2018-02-15
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Usługi wykonania szacunków brakarskich drzew przewidzianych do wycinki z pasa drogowego dróg krajowych województwa podlaskiego w podziale na 6 części
2018-02-02
2018-02-16
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku granica Państwa- Pietrowice
2018-02-02
2018-02-12
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie "Świadczenie usług informatycznych obejmujących sprzęt komputerowy oraz urządzenia sieci LAN/WAN w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie".
2018-02-01
2018-02-09
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 41 w m. Wierzbięcice"
2018-02-01
2018-02-16
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Doszczelnienie istniejącego wygrodzenia ochronno - naprowadzającego dla płazów w ciągu autostrady A-4 Zgorzelec - Krzyżowa od km 3+050 do km 5+850 (lewa strona autostrady).
2018-02-01
2018-02-14
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie ekspertyz technicznych obiektów inżynierskich zlokalizowanych na drogach: A1d, A4, S1(d.S69), DK1, DK44, DK46f.
2018-02-01
2018-02-15
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej oraz budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 1 w m. Czechowice - Dziedzice"
2018-02-01
2018-02-16
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej oraz budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż S52 (dawniej S1) w ciągu obwodnicy miejscowości Skoczów"
2018-01-31
2018-02-08
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie usług sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynków i terenów zewnętrznych, świadczone w obiektach GDDKiA Oddział w Szczecinie, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego z podziałem na 17 części.
2018-01-30
2018-02-16
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK 16 w miejscowości Podlejki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Część VI)
2018-01-26
2018-02-06
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Utrzymanie porządku i czystości w budynkach oraz na terenach jednostek zarządzanych przez GDDKiA w Józefowie (woj. mazowieckie) oraz Szczucinie (woj. małopolskie).
2018-01-26
2018-02-12
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Roboty budowlane w zakresie remontów nawierzchni i robót poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na 2 części.
2018-01-24
2018-02-05
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wyniesienie znaków granicznych pasa drogowego ( wznowienie lub ustalenie) wraz z ich stabilizacją na terenie województwa podkarpackiego związane z potrzebami Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2018-01-23
2018-02-09
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 45 w miejscowości Trzebiszyn w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2018-01-23
2018-02-07
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu "Budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi krajowej nr 41 w km 19+750 w m. Rudziczka "
2018-01-23
2018-02-07
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi "Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu na rowie R-A w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Wróblew".
2018-01-23
2018-02-07
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Monitoring w latach 2018-2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn - Olsztynek wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 i opracowanie właściwych raportów
2018-01-19
2018-01-29
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie "Pełnienie doradztwa naukowo-technicznego dla Projektów POIiŚ" z podziałem na 3 części

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-16
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 będących w administracji GDDKiA O/Opole Rejon w Kluczborku w okresie 24 miesięcy
2018-02-15
brak danych
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Kierowanie i obsługa codzienna samochodów oraz obsługa administracyjno - biurowa Oddziału GDDKiA w Kielcach
2018-02-14
brak danych
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Dostawa artykułów biurowych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wraz z podległymi Rejonami
2018-02-13
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie Vobwód utrzymania drogi Jawor
2018-02-12
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Kompleksowa obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddziału w Olsztynie.
2018-02-09
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Częstochowie, Obwodu Drogowego w Rząsawie oraz Obwodu Drogowego w Koziegłowach
2018-02-09
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Zaprojektowanie i wybudowanie:Obwodu Utrzymania Drogi Lubin-Zachód
2018-02-09
brak danych
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie Obwodu Utrzymania Drogowego w m. Węgorzyno
2018-02-07
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy mostu przez p. Rosielna w m. Jasienica Rosielna, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa - Kuźnica - Lublin - Rzeszów - Barwinek (dawna DK nr 9), w km 239+642 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, rozbudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1962R Krosno - Jasienica Rosielna i nr 2028R Jasienica Rosielna - Blizne, przebudową dojazdów od km ok. 239+340 do km ok. 239+950 oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2018-02-07
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sprzątanie pomieszczeń i całoroczne utrzymanie porządku na terenach posesji w Oddziale GDDKiA w Olsztynie wraz z podległymi Rejonami w podziale na 6 zadań
2018-02-02
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, aneksów kuchennych, toalet, ciągów komunikacyjnych oraz innych pomieszczeń w obiektach należących do Oddziału w Krakowie GDDKiA
2018-02-01
brak danych
Rzeszów Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie i Rejonów"
2018-02-01
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania DK 91 i DW 266 w m. Ciechocinek. Rozbudowa sygnalizacji świetlnej i budowa odcinków przeznaczonych dla ruchu pieszo - rowerowego.
2018-02-01
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego na dojazdach do drogowego przejścia granicznego w m. Korczowa wraz z systemem wspomagającym zarządzanie ruchem"
2018-01-31
brak danych
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia, roboczego dla pracowników GDDKiA Oddziału w Olsztynie i podległych Rejonów.
2018-01-30
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i przebudowa istniejącej drogi klasy G do klasy GP na odcinku od km 0+000 (koniec przebudowy skrzyżowania z ul. Krakowską) do km 0+998 (dowiązanie do istniejącej drogi Nr 44) skrzyżowania ulicul. Hałacińskiego i ul. Stanisława Chmielka w Skawinie.
2018-01-30
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu informatycznego
2018-01-30
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Renowacja, konserwacja i odbudowa eksponatów Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad z podziałem na 6 części
2018-01-29
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 40 w m. Głuchołazy"
2018-01-25
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Budowa chodnika w m. Zofianka Dolna przy drodze krajowej nr 74 od km 213+315 do km 213+915 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 74 w miejscowości Zofianka Dolna w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.