eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-18
2017-10-04
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego na dojazdach do drogowego przejścia granicznego w m. Korczowa wraz z systemem wspomagającym zarządzanie ruchem".
2017-09-18
2017-09-26
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Prowadzenie Punktu Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) na drogach krajowych województwa małopolskiego, administrowanych przez GDDKiA Oddział w Krakowie, z podziałem na 5 części
2017-09-18
2017-10-05
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK 16 w msc. Sędki w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - II postępowanie
2017-09-18
2017-10-03
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ REMONT ELEMENTÓW NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK W OBRĘBIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ " - z podziałem na 3 części zamówienia.
2017-09-18
2017-09-29
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze PEŁNIENIU NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU: "Rozbudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku od km 23+423,30 do km 26+580,00 w m. Cybinka"
2017-09-18
2017-10-03
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogi krajowej nr 11 Kórnik - Koszuty Huby wraz z remontem skrzyżowania w m. Dębiec
2017-09-18
2017-10-03
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont DK nr 12 na odc. Strumiany-Borek Wlkp oraz w m. Jaraczewo
2017-09-15
2017-10-02
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu "Remont ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego GDDKiA "Drogowiec" w Pokrzywnej w zakresie ciągów pieszych oraz oświetlenia zewnętrznego"
2017-09-15
2017-09-25
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wykonanie archeologicznych rozpoznawczych badań powierzchniowych na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S - 61 obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obwodnicy Suwałk - Budzisko z obwodnicą Szypliszek wraz z opracowaniem wyników badań
2017-09-15
2017-10-02
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 22 W MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWO W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
2017-09-14
2017-09-29
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wymiana uszkodzonych segmentów urządzeń dylatacyjnych blokowych na obiektach inżynierskich w km 1+333 oraz km 2+194 na drodze ekspresowej S10 - Południowa obwodnica Torunia
2017-09-14
2017-09-22
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Dostawa i montaż elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia wraz z usługą monitorowania sygnałów alarmu i obsługą serwisową w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach w podziale na 3 części
2017-09-14
2017-09-25
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Opisanie stanu nieruchomości, objętych liniami rozgraniczającymi inwestycji pn. Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin z podziałem na trzy części: Część nr 1: na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) od ok km 4+049 do ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km, oraz dokonanie wyceny nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
2017-09-14
2017-09-25
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Naprawa i obsługa techniczna środków transportowych będących w posiadaniu GDDKiA Oddział w Bydgoszczy - pojazdy i przyczepki użytkowane w GDDKiA Rejon w Nakle nad Notecią, ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią
2017-09-14
2017-09-29
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w m. Prudnik
2017-09-13
2017-09-22
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa papieru kserograficznego formatu A3 i A4 na potrzeby GDDKiA Oddział w Poznaniu.
2017-09-13
2017-09-22
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi związane z wycinką drzew oraz wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych drzew przy drogach krajowych nr 5,24,32 i 92 na terenie GDDKiA Oddział w Poznaniu administrowanych przez Rejon w Nowym Tomyślu
2017-09-12
2017-09-28
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Przebudowa mostu nad rzeką Zimnica w ciągu drogi krajowej nr 36 w ciągu tzw. "Obwodnicy Ścinawy"
2017-09-12
2017-09-27
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Remont zaplecza technicznego Obwodu Drogowego w miejscowości Olkusz przy al. Tysiąclecia 1a w Olkuszu
2017-09-12
2017-10-03
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wykonanie robót w Obwodzie Drogowym w Bielsku Podlaskim w podziale na 3 części

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-06
2017-09-14
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Naprawa i obsługa techniczna środków transportowych będących w posiadaniu GDDKiA Oddział w Bydgoszczy - pojazdy i przyczepki użytkowane w GDDKiA Rejon we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek
2017-09-05
2017-09-14
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku Granica Państwa - Pietrowice"
2017-08-31
2017-09-11
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku Sierpów - Emilia".
2017-08-31
2017-09-15
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont budynku administracyjnego oraz rozbiórka portierni i budynku gospodarczego na terenie Obwodu Drogowego w Dziekanowie Leśnym.
2017-08-31
2017-09-11
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec" wraz z uzyskaniem decyzji.
2017-08-31
2017-09-15
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont drogi krajowej nr 46 na odc. Niemodlin - Sosnówka od km 86+000 do km 87+815 o dł. 1,815 km
2017-08-30
2017-09-15
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie robót budowlanych związanych z ustawieniem ogrodzenia drogi ekspresowej S19 od km 461+320,51 do km 462+039,70
2017-08-30
2017-09-15
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu "Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku granica Państwa- Pietrowice"
2017-08-30
2017-09-07
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi krajowej nr 72 w m. Turek
2017-08-30
2017-09-13
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania : "Budowa wiaduktu na linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 46 w km 95+294 w m. Dąbrowa"
2017-08-30
2017-09-07
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Stargardzie (droga krajowa nr 10 od km 52+400 do km 82,100)
2017-08-30
2017-09-14
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na dostosowaniu stanowisk do ważenia pojazdów zlokalizowanych na terenie MOP Markuszów Północ i MOP Markuszów Południe w ciągu drogi ekspresowej S12/S17.
2017-08-29
2017-09-14
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu "Remont nawierzchni drogi krajowej nr 11 na odcinku Ciarka -Stare Olesno od km 498+420 do km 501+820, dł. 3,40 km"
2017-08-28
2017-09-14
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Przebudowa dróg krajowych w podziale na 2 części:
2017-08-28
2017-09-12
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wykonanie remontu drogi krajowej nr 79 na odcinku przejście przez Lipsko administrowanej przez Rejon w Zwoleniu
2017-08-25
2017-09-05
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Marcinkowice - Stanowice - Oława
2017-08-25
2017-09-06
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach administrowanych przez GDDKiA Oddział Katowice Rejon Wysoki Brzeg
2017-08-25
2017-09-11
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Budowa pochylni dla niepełnosprawnych oraz chodnika dla pieszych przy wiadukcie drogowym nr 4 w km 626+200 drogi ekspresowej S17(12) w miejscowości Bystrzejowice Pierwsze
2017-08-25
2017-09-04
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie przeglądu zadrzewienia pod kątem zakwalifikowania drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wymagających zabiegów pielęgnacyjnych w pasach drogowych dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie w podziale na 6 części.
2017-08-25
2017-09-11
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Projekt i rozbudowa drogi krajowej Nr 61 Ostrołęka - Łomża - Augustów na odcinku przejścia przez miejscowość Rydzewo od km 130+750 do km 132+249,72 (ul. Mazurska)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-18
brak danych
Gdańsk Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH z podziałem na 7 części zamówienia
2017-09-18
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 53 w miejscowości Szczytno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2017-09-18
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych mostu w miejscowości Mikołajki w ciągu drogi krajowej nr 16, km 227+280
2017-09-14
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie (Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych) - z podziałem na 7 części.
2017-09-14
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Usługi interwencyjno-utrzymaniowo-zabezpieczające w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie w podziale na zadania - Zadanie Ełk 1 - Rejon w Ełku; Zadanie Ełk 2 - Rejon w Ełku, Obwód Drogowy w Piszu
2017-09-13
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wymiana dylatacji nad filarem nr 4 oraz odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wód opadowych z przęseł nr 6, 7 i 8 wiaduktu nad linią kolejową PKP w ciągu drogi krajowej nr 15 w km 197+441 (ul. Poznańska) w miejscowości Inowrocław
2017-09-13
brak danych
Białystok Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych) do kotłowni w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku i w Rejonach
2017-09-13
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania"Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 na odcinku w Orzeszu Zawiści"
2017-09-12
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Nysie w okresie 24 miesięcy
2017-09-12
brak danych
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z ul. Kolonijną i ul. Centralną w m. Osielsko oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w km ok. 34+200 DK 5 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 5 w m. Osielsko.
2017-09-12
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 42 na odcinku Kuczów - Styków od km 272+700 do km 274+277 oraz od km 274+783 do km 276+000
2017-09-11
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogi krajowej nr 11 na odc. koniec obwodnicy Jarocina-Witaszyce oraz na odc. Piekarzew-Kowalew
2017-09-11
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wykonanie robót związanych z ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w 2017 roku - Rejon we Włocławku
2017-09-08
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 284+471 w miejscowości Buniaki
2017-09-08
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi "Remont dróg krajowych o nr 72 i 83 na odcinkach administrowanych przez Rejon w Sieradzu- DK 72 od km 63+100 do km 64+500 m. Zakrzew - DK 83 od km 38+200 do km 39+300 m. Warta"
2017-09-07
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Opole - Rejon w Kluczborku w latach 2017-2021
2017-09-06
brak danych
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Obsługa gospodarcza biura Oddziału i świadczenie usług porządkowych wraz z dostawą środków higieny dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach z podziałem na VII części
2017-09-06
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim w miejscowości Lutoryż w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych wraz z remontem drogi krajowej nr 19 Kuźnica-Barwinek na odcinku od km 206+900 do km 207+300
2017-09-06
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego na potoku Bielanka w miejscowości Szymbark w ciągu drogi krajowej nr 28 w km 171+121 wraz z dojazdami i objazdem tymczasowym
2017-09-06
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko- mazurskim na DK 16 w miejscowości Stradomno (ETAP II) w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.