eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-26
2016-10-11
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 31 NA ODC. PAMIĘCIN-GOLICE OD KM 122+000 DO KM 123+000
2016-09-26
2016-10-11
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 94d,km 26+000 do km 27+080 m. Zebrzydowa.
2016-09-26
2016-10-11
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont chodników w pasie drogi krajowej nr 5a w Kamiennej Górze i drogi krajowej nr 35 w Świdnicy z podziałem na częściCzęść 1Remont chodnika przy drodze krajowej nr 5a w Kamiennej Górze w km 0+780 - 0+950 strona prawa, 0+785 - 1+020 strona lewa w ramach bieżącego utrzymania dróg Część 2Remont chodnika przy drodze nr 35 (ul. Esperantystów) w Świdnicy od skrzyżowania z ul. Strzegomską do skrzyżowania z ul. Łukasińskiego, km 43+912 - 44+600 strona lewa
2016-09-26
2016-10-11
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 3, km 473+000 do km 474+120, m. Wojcieszyce
2016-09-26
2016-10-11
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Budowa lewoskrętu na DK nr 25 w m. Mikorzyn
2016-09-23
2016-10-10
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Bieżące utrzymanie dróg krajowych i obiektów mostowych w zakresie robót budowlanych na drogach administrowanych przez Rejon w Ełku, Obwód Drogowy w Piszudroga krajowa nr 58 od km 105+574 do km 120+505, droga krajowa nr 58b od km 0+000 do km 3+659, droga krajowa nr 58 od km 123+056 do km 150+332, droga krajowa nr 63 od km 93+595 do km 112+213 w podziale na 5 zadań
2016-09-23
2016-10-10
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zaprojektowanie i remont mostu przez rzekę Pilicę w ciągu drogi krajowej nr 48, w km 16+803, w miejscowości Inowłódz
2016-09-23
2016-10-10
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze REMONT DRÓG KRAJOWYCH NR 2 i NR 12 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
2016-09-23
2016-10-10
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych i betonowych ekranów dźwiękochłonnych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 12 odc. Chełm-Granica Państwa w km 702+058-702+408 oraz 703+115-703+349
2016-09-23
2016-10-10
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Dostosowanie oznakowania do zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu na drogach krajowychCzęść nr 1 - droga krajowa Nr 12, odcinek Piaski - Chełm, od km 635+586 do km 675+569; Część nr 2 - droga krajowa Nr 12 odcinek Chełm - Granica Państwa, od km 683+714 do km 703+352; Część nr 3 - droga krajowa Nr 17 odcinek Zakręcie - Izbica, od km 134+400 do km 153+535.
2016-09-22
2016-10-07
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont nawierzchni drogi krajowej nr 12 z podziałem na 2 częściCzęść 1 na odcinku Wschowa - Dębowa Łęka w km 149+407- 151+267 o dł. 1,860 km strona prawa, w km 149+407- 151+067 o dł. 1,660 km strona lewa; Część 2. na odcinku w miejscowości Dębowa Łęka w km 151+267 - 152+000 o dł. 0,733 km
2016-09-22
2016-10-07
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wymiana siatek zabezpieczających skarpę przed spadającymi odłamkami skalnymi na drodze krajowej nr 8 w km 9+500-13+400 k/m Zielone Ludowe
2016-09-22
2016-10-07
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Roboty i usługi w zakresie utrzymania drogowych obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon w Pszczynie
2016-09-21
2016-10-07
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont placu dojazdowego do magazynu soli na bazie Rejonu w Lidzbarku Warmińskim
2016-09-21
2016-10-06
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 19 odc. Konopnica - Kraśnik od km 355+100 do km 355+650 w miejscowości Kraśnik.
2016-09-20
2016-10-05
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont dk nr 11 odc. Nietuszkowo - Kierzkowice
2016-09-19
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) krajowych w sezonie zimowym 2016/2017 na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w Rejonie w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 114 i Obwodzie Drogowym w Pasłęku przy ul. Boh. Westerplatte 45
2016-09-19
2016-09-28
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 12 na odcinku Brzeziczki - Kolonia Struża od km 635+635 do km 639+311 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 12 na odcinku Brzeziczki - Kolonia Struża w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-09-19
2016-10-05
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont drogi krajowej nr 92 odc. Podrzewie Bytyń.
2016-09-16
2016-10-03
Białystok Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Remont nawierzchni dróg krajowych nr8, 63 i 65 z podziałem na 3 części

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-19
2016-09-26
Opole Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 94 na odcinku Walidrogi - Nakło w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (budowa ronda na skrzyżowaniu DK 94 i DP 1712 O w m. Walidrogi)"
2016-09-11
2016-09-26
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 11 na odcinku w m. Olesno - ul. Wielkie Przedmieście od km 509+323 do km 510+001
2016-09-11
2016-09-26
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 11 na odcinku Ligota Górna - Bąków od km 494+100 do km 495+720
2016-09-09
2016-09-26
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM NA DK 9 W MIEJSCOWOŚCIACH LUBIENIA I RUDNIK W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
2016-09-09
2016-09-26
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej Nr 9 na odcinku Pęchów - Klimontów od km105+000 do km106+100 długość odcinka 1100m
2016-09-09
2016-09-26
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont drogi krajowej nr 73 odc. Szczeglin - Pacanów w km 81+800 - 83+000
2016-09-09
2016-09-26
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i wybudowanie ostrzegawczych sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych, tzw. przejść aktywnych wraz ich z doświetleniem, na terenie województwa małopolskiego, w podziale na 2 części
2016-09-09
2016-09-26
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zaprojektowanie i wykonanie ciągów pieszych na DK 44 i DK 52 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim, w podziale na 3 części
2016-09-08
2016-09-23
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 w miejscowości Stopnica, w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-09-08
2016-09-23
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Budowa chodnika w m. Byszówka w ciągu DK nr 9
2016-09-07
2016-09-22
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 40 na odcinku m. Twardawa - m. Pokrzywnica od km 54+400 do km 56+000
2016-09-07
2016-09-22
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 40 na odcinku przez m. Większyce od km 58+000 do km 59+300
2016-09-07
2016-09-22
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 40 na odcinku przez m. Głogówek od km 39+608 do km 40+350.
2016-09-07
2016-09-22
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 45 na odcinku przez m. Krapkowice od km 73+400 do km 74+250.
2016-09-06
2016-09-21
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont nawierzchni Drogi Krajowej nr 73 w m. Wola Morawicka na długości 0,425 km
2016-09-06
2016-09-21
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 9 w miejscowości Kunów w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-09-05
2016-09-14
Katowice Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Technologii Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Katowicach z podziałem na 3 części.
2016-09-05
2016-09-20
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 9 w miejscowości Nietulisko, w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-09-04
2016-09-19
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 45 w m. Jełowa od km 121+700 do km 123+407
2016-09-02
2016-09-12
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Weryfikacja i aktualizacja Systemu Referencyjnego na terenie Oddziału GDDKiA we Wrocławiu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-26
brak danych
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego dla pracowników GDDKiA Oddziału w Olsztynie i podległych Rejonów - II postępowanie
2016-09-26
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie robót zapewniających poprawę funkcjonowania autostrady A1 na odcinku Pyrzowice-Maciejów-Sośnica
2016-09-26
brak danych
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Monitoring przejść dla dużych i średnich zwierząt w latach 2016- 2017 pod kątem wykorzystywania ich przez poszczególne gatunki zwierząt na odcinkach autostrady A41. Tarnów węzeł Krzyż - węzeł Dębica Pustynia od km 502+796,97 do km 537+550, 2. Dębica Pustynia - węzeł Rzeszów Zachodni km 537+550 - 570+300, 3. Jarosław - Radymno km 621+800,67 - 647+455,82, 4. Radymno- Korczowa km 647+455,82 - 668+837,65
2016-09-26
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19, 28, 73 w województwie podkarpackim w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z podziałem na cztery zadania.
2016-09-23
brak danych
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Kielcach - Rejon w Starachowicach, w sezonie zimowym 2016/2017 dysponowane przez Obwód Drogowy w Skarżysku - Kam.
2016-09-22
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach wraz z podległymi jednostkami.
2016-09-22
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 10 w km 122+995 w miejscowości Mirosławiec
2016-09-22
brak danych
Rzeszów Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Dostawa sprzętu pomiarowego oraz urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów
2016-09-22
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie wymiany wkładek neoprenowych dylatacji na Autostradzie A1 na odcinku 245+800 - 291+000
2016-09-22
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa odwodnienia pasa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 56+330 do km 57+360 w m. Busko-Zdrój
2016-09-22
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK25 w województwie kujawsko - pomorskim na odcinku Stopka - Okole
2016-09-21
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remonty nawierzchni (nakładki) w ciągach dróg krajowych nr 15 i 16 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Ostródzie
2016-09-21
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Bieżące (kompleksowe) utrzymanie dróg krajowych i obiektów mostowych w zakresie usług na drogach administrowanych przez Rejon w Ełku, Obwód Drogowy w Piszudroga krajowa nr 58 od km 105+574 do km 120+505; droga krajowa nr 58b od km 0+000 do km 3+659, droga krajowa nr 58 od km 123+056 do km 150+332; droga krajowa nr 63 od km 93+595 do km 112+213
2016-09-20
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie remontu nawierzchni drogi krajowej nr 38 na terenie działania Rejonu Kędzierzyn-Koźle Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do dnia 31.12.2019 r.
2016-09-20
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Uzupełnienie barier ochronnych i osłon energochłonnych na drodze S5 odc. Kaczkowo-Korzeńsko wraz z opracowaniem dokumentacji pozwalającej na wykonanie prac
2016-09-19
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie operatu wodnoprawnego dla istniejącej kanalizacji deszczowej do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne w podziale na zadania
2016-09-19
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych (BUD) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu w latach 2016-2019 z podziałem na zadania.
2016-09-16
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Naprawa krawężników i nawierzchni dwóch rond - na węźle Świerklany i węźle Żory, zrealizowanych w ramach budowy autostrady A-1, odcinek Bełk-Świerklany.
2016-09-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Budowa ogrodzenia drogi w formie ekranu akustycznego w ciągu autostrady A-4 na odcinku km 403+800 do km 404+420.
2016-09-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w następującym zakresie1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości 2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu inżynierskiego.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.