eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-21
2019-04-05
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą skarp w ciągu drogi ekspresowej S3 od km 0+000 do km 54+012
2019-03-21
2019-04-05
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Przebudowa dróg manewrowych i placów postojowych na terenie Bazy Materiałowej w Opolu ul. Żerkowicka 1c
2019-03-21
2019-03-29
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKIA Oddziału we Wrocławiu, Rejonach, Dróżniczówkach z podziałem na 4 części: Część 1 - Rejon w Głogowie; Część 2 - Rejon w Legnicy; Część 3 - Rejon we Wrocławiu; Część 4 - Rejon w Lubaniu - Dróżniczówka w Piechowicach
2019-03-21
2019-03-29
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi w zakresie napraw i przeglądów samochodów służbowych obejmujące pojazdy Rejonu w Środzie Wlkp.
2019-03-21
2019-04-08
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze "Remont kapitalny budynku obwodu drogowego w Trzebielu, ul. Tuplicka 23"
2019-03-21
2019-03-29
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Serwis i naprawa samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Gnieźnie
2019-03-20
2019-04-05
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rozbudowa skrzyżowania na DK 25 w m. Kuśnierz - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2019-03-20
2019-04-09
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK 57 w miejscowości Szczytno (ul. Warszawska, ul. Curie Skłodowskiej) w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - II postępowanie
2019-03-20
2019-03-28
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku WYCINKA DRZEW ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO ORAZ WYKONANIE NOWYCH NASADZEŃ DRZEW PRZYDROŻNYCH W PASIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W TCZEWIE
2019-03-19
2019-04-03
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na dk 34 w miejscowości Siodłkowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2019-03-19
2019-04-04
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Projekt i budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 10 w miejscowościach Suchań i Wapnica
2019-03-19
2019-04-03
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Remont kładki dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 9 w km 69+287 w m. Ostrowiec Świętokrzyski
2019-03-18
2019-04-02
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont mostu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 46c w km 1+562 nad rz. Nysa Kłodzka w m. Otmuchów - część I - wymiana dylatacji stalowych, regulacja i naprawa łożysk
2019-03-18
2019-03-27
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Kompleksowy NADZÓR INWESTORSKI oraz nadzór w okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania pn. Remont wiaduktu drogowego nad linią PKP L-282 Wrocław - Zgorzelec w km 55+779 dk 94 koło m. Okmiany
2019-03-18
2019-04-02
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Kamienną w ciągu drogi krajowej nr 42 w km 237+556 w miejscowości Górki
2019-03-18
2019-03-27
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Prowadzenie kompleksowego nadzoru nad remontem autostrady A2 na odc. Koło - gr. Województwa
2019-03-15
2019-04-01
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 72 (km. 56+632) z drogą wojewódzką nr 473 w Balinie, powiat Poddębice
2019-03-15
2019-03-28
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą: "Budowa budynku administracyjno - biurowego wraz z archiwum na terenie węzła Wrocław Północ"
2019-03-15
2019-04-03
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 w m. Siąszyce
2019-03-14
2019-03-29
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wymiana dylatacji bitumicznych na siedmiu obiektach mostowych będących w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy oraz wykonanie dylatacji bitumicznych na jednym obiekcie w miejscu istniejących dylatacji blokowych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-13
2019-03-21
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku "Wykonanie wycen nieruchomości objętych inwestycją pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork - Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) - Obwodnica Trójmiasta" w podziale na 9 części.
2019-03-11
2019-03-19
Białystok Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego pracownikom GDDKiA Oddział w Białymstoku oraz podległych Rejonów
2019-03-11
2019-03-20
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Pełnienie Nadzoru Autorskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu drogi krajowej nr 26" w czasie robót budowlanych
2019-03-11
2019-03-21
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej mostowej w podziale na dwie Części
2019-03-06
2019-03-21
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 85 w km 0+714 w m. Modlin
2019-03-06
2019-03-21
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonanie prac dotyczących odwodnienia w ramach kontynuacji budowy A1 Toruń - Stryków od km 175+479,97 do km 175+592,47, od km 223+260,62 do km 223+504,37, od km 233+561,86 do km 233+771,86, od km 239+068,99 do km 239+232,63
2019-03-05
2019-03-21
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Remont jezdni południowej autostrady A4 na odc. Węzeł Krapkowice - Węzeł Kędzierzyn-Koźle od km 256+740 do km 264+035
2019-03-04
2019-03-12
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych trasie budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa (węzeł "Lubelska") - Garwolin (początek obwodnicy Garwolina) odcinek 2: obwodnica Kołbieli.
2019-03-04
2019-03-19
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94 ( km 167+223 ) w m. Skarbiszów
2019-03-01
2019-03-19
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rozbudowa drogi krajowej nr 74 wraz z obiektami inżynierskimi w m. Kuźnica Strobińska
2019-02-28
2019-03-15
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie aktualizacji Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego, dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20"
2019-02-28
2019-03-11
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S52 (dawna S7) w miejscowości Szczyglice i Rząska oraz na węźle Balice I
2019-02-28
2019-03-18
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU OD KM 112+164 DO KM 112+230 W MIEJSCOWOŚCI WOŁOGOSZCZ
2019-02-28
2019-03-12
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą: "Rozbudowa skrzyżowań łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A-4"
2019-02-27
2019-03-14
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Przebudowa DK56 o ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Sienno-Kotomierz- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2019-02-27
2019-03-08
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie monitoringu efektywności zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej tworzonej przez drogę ekspresową S5 Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław wraz z wykonaniem analizy porealizacyjnej
2019-02-27
2019-03-13
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) i rozszerzonych (pięcioletnich) drogowych obiektów inżynierskich w roku 2019 z podziałem na części
2019-02-26
2019-03-13
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Remont urządzeń dylatacyjnych wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 486+725 w m. Podbór
2019-02-26
2019-03-07
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Dostawa i utylizacja tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i urządzeń wielofunkcyjnych - II postępowanie
2019-02-26
2019-03-06
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Świadczenie usług dozoru mienia i sprzątania w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 5 części

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-21
brak danych
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Pełnienie Nadzoru Autorskiego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu drogi krajowej nr 20" w czasie robót budowlanych
2019-03-21
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Remont mostu przez rz. Krzna w ciągu drogi krajowej nr 2 w km 646+488 w m. Woskrzenice
2019-03-20
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie prac uzupełniających polegających na bieżącym odtworzeniu nasadzeń i pielęgnacji kompensacji leśnej w obrębie Świniary w roku 2019.
2019-03-20
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Budowa przepustu w miejsce rozbieranego mostu w ciągu drogi krajowej nr 55 przez Kanał Świerkowski w m. Chlebówka
2019-03-20
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet za pośrednictwem medium w postaci radiolinii wraz z ochroną przed atakami DDoS oraz świadczenie usługi utrzymania adresów publicznych GDDKiA w RIPE NCC na okres 36 miesięcy
2019-03-15
brak danych
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z podziałem na 3 części
2019-03-14
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dokończenie zamówienia na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn."Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd." Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd."" w podziale na 3 Zadania
2019-03-14
brak danych
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie - z podziałem na 2 części
2019-03-11
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu i nad drogą ekspresową S3 węzeł Gaworzyce - węzeł Legnica Północ w km 237+108 - 288+122
2019-03-11
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Utrzymanie porządku i czystości w budynkach oraz na terenie jednostki zarządzanej przez GDDKiA w Józefowie (woj. mazowieckie).
2019-03-08
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK44 w m. Mikołów na odcinku muru oporowego.
2019-03-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Odtworzenie oświetlenia drogowego na drodze S8 na odcinku od węzła Radzymin do węzła Wyszków i dostosowaniu tego oświetlenia do zmian w ustawie Prawo energetyczne w zakresie obowiązku oświetlenia dróg oraz wykonanie projektu oświetlenia na skrzyżowaniach łącznic w węźle "Lucynów" z drogą gminną (stary przebieg DK 8).
2019-03-07
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu dk nr 20
2019-03-07
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKIA Oddziału we Wrocławiu, Rejonach, Dróżniczówkach z podziałem na 4 części
2019-03-06
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu i nad drogą ekspresową S3 węzeł Legnica Północ - węzeł Bolków w km 288+122 - 337+436
2019-03-06
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Kompleksowy nadzór inwestorski z weryfikacją dokumentacji projektowej, oraz nadzór w 5 -letnim okresie gwarancyjnym przy realizacji zadaniaZaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t."Remont mostu drogowego nad rzeką Starą Odrą w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 123+732 w m. Głogów"
2019-03-06
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn."Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie VIobwód utrzymania drogi Bolków"
2019-03-05
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej nr 747 z łącznicami węzła Lublin Węglin drogi ekspresowej S19 odcinek Białystok-Lublin-Rzeszów
2019-03-05
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Umocnienie skarp i dna rowu oraz skarp i terenu pod obiektami mostowymi w ciągu autostrady A-1 od Węzła Czerniewice do Węzła Kutno Północ
2019-03-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą/wielomodułową na wiadukcie w m. Żyrardów droga nr 50f km 8+417.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.