eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-20
2018-12-12
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK45 (ul. Starowiejska) na odcinku od skrzyżowania z ul. Ocicką do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego, km 20+781 do km 21+205 w m. Racibórz
2018-11-19
2018-12-04
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Przebudowa odcinka DK 58 w miejscowości Mierki - zadanie awaryjne
2018-11-16
2018-11-28
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 25 w m. Niechorz"
2018-11-16
2018-12-03
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w m. Gwizdały
2018-11-16
2018-12-07
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na drogach krajowych nr 12 i 91 z podziałem na 7 części
2018-11-16
2018-11-26
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Świadczenie usług pomocy technicznej w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowym obejmujących kontrolę jakości realizowanych przez O/Rzeszów GDDKiA inwestycji.
2018-11-16
2018-11-26
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PN: Część nr 1 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy mostu przez rz. Stara Wisznia w m. Duńkowice, w ciągu drogi krajowej nr 94 Jędrzychowice - Korczowa, w km 670+386 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego; Część nr 2 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy mostu przez potok bez nazwy w m. Stefkowa, w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok - Lesko - Ustrzyki Dln. - Krościenko - Gr. Państwa, w km 30+460 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2018-11-16
2018-11-29
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Monitoring w latach 2019 - 2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn - Olsztynek oraz Nidzica - Napierki w podziale na 4 zadania
2018-11-15
brak danych
Szczecin Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
2018-11-15
2018-11-26
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Kompleksowy NADZÓR INWESTORSKI z weryfikacją dokumentacji projektowej,oraz nadzór w 5 -letnim okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania:Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t.: "Remont mostu drogowego nad rzeką Starą Odrą w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 123+732 w m. Głogów"
2018-11-09
2018-11-28
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 6 zadań.
2018-11-09
2018-11-22
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sprzątanie pomieszczeń i całoroczne utrzymanie porządku na terenach posesji w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 6 zadań
2018-11-08
brak danych
Warszawa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie "Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła "Opacz" na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła "Paszków" i powiązania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem)"
2018-11-08
brak danych
Warszawa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 63 w m. Kowiesy.
2018-11-06
2018-11-22
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Przebudowa drogi nr 11 w ciągu Al. Niepodległości i ul. Wodnej w m. Piła.
2018-10-31
brak danych
Warszawa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Renowacja, konserwacja i odbudowa eksponatu - Walec parowy Cegielski nr fabryczny 1039, o nr ewidencyjnym 10
2018-10-29
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Chodzież - znak aktywny D-6 (BRD) na DK 11 w m. Chodzież ul. Ujska dz. nr 2035/5
2018-10-29
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Konarzewo - oświetlenie drogowe węzła WD-1 na S5 w m. Konarzewo dz. nr 542/19
2018-10-29
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wolica Pusta - sygnalizacja świetlna na DK 11 w m. Wolica Pusta dz. nr 293/3, 63-040 Nowe Miasto
2018-10-24
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wronczyn - oświetlenie drogowe węzła "Mosina" WD-16 na S5 dz. nr 570/1

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-09
2018-11-20
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Sprzątanie pomieszczeń i terenów zewnętrznych oraz usługi konserwacyjne, świadczone w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w obiektach GDDKiA Oddział w Opolu, zlokalizowanych na terenie woj. Opolskiego z podziałem na 5 części
2018-11-08
2018-11-16
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi - Dąbrowy" wraz z weryfikacją dokumentacji wykonawczej w ramach umowy Projektuj i Buduj na przedmiotowe zadanie.
2018-11-07
2018-11-19
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie koncepcji ograniczenia hałasu wzdłuż drogi krajowej nr 44 w m. Bieruń (rejon ul. Granitowej, Warszawskiej oraz Mieszka I).
2018-11-06
2018-11-15
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Usługa wynajmu wraz z bieżącą obsługą przenośnych kabin sanitarnych i koszy na nieczystości stałe
2018-11-06
2018-11-15
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i punktów świetlnych (oświetlenia) w ciągu dróg krajowych nr 39, 42, 45, 46, 46a, 94 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Opolu, Rejon w Opolu w okresie 24 miesięcy
2018-11-06
2018-11-19
Lublin Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych w wersji nadwozia furgon 5 osobowy dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wydziałów Technologii Oddział w Lublinie i Oddział w Warszawie
2018-11-05
2018-11-14
Szczecin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wykonanie dokumentacji uzupełniającej do zadania pn.: "Budowa drogi S-6 na odcinku Koszalin - Słupsk (węzeł "Sianów Wschód" /bez węzła/ - węzeł "Słupsk Zachód"/bez węzła/)
2018-11-02
2018-11-13
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji pn. Rozbudowa DK 61 na odcinku Legionowo - Zegrze - dokumentacja geologiczno-inżynierska.
2018-11-02
2018-11-19
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rozbudowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 25 w m. Kuśnierz - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc niebezpiecznych
2018-10-31
2018-11-15
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 w miejscowości Ruda Maleniecka w ramach PBDK - Program likwidacji miejsc niebezpiecznych"
2018-10-31
2018-11-16
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie poboczy, korpusu drogi, odwodnienia oraz chodników administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, Rejon w Elblągu w podziale na 2 zadania.
2018-10-31
2018-11-19
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV nad drogą krajową nr 62
2018-10-30
2018-11-14
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Naprawa dylatacji na moście w m. Zegrze na drodze krajowej nr 61 w km 31+333, podpora nr 1, jezdnia lewa.
2018-10-30
2018-11-15
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rozbudowa skrzyżowania DK nr 60 i 92 z DW 702 w m. Kutno"".
2018-10-30
2018-11-07
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wykonanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wzmocnienie istniejącego mostu przez rzekę Wisłę oraz budowa przejścia drogi krajowej nr 77 przez Sandomierz po prawej stronie Wisły - ulica Lwowska Bis - jako nowy przebieg wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 77", wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w imieniu Zamawiającego .
2018-10-29
2018-11-07
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych w obiektach należących do Oddziału GDDKiA w Krakowie
2018-10-29
2018-11-13
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z droga powiatowa nr 4772P w m. Lasocice
2018-10-29
2018-11-09
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Usługi w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pojazdów GDDKiA będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wraz z Rejonami w podziale na 8 zadań
2018-10-26
2018-11-13
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 65 w miejscowości Olecko -IV postępowanie
2018-10-26
2018-11-12
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową 1713E w m. Smardzew w km 316+875

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-20
brak danych
Gdańsk Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 w m. Tuchom i drogi ekspresowej nr S7 na odcinku od km 17+172 do km 48+926 ( kilometraż według projektu) będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej
2018-11-20
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie robót uzupełniających polegających na bieżącym utrzymaniu drogi ekspresowej S-3 na odcinku Gaworzyce - Lubin Południe w km 237+450 do km 277+448 administrowanej przez Rejon w Głogowie - prace utrzymaniowe
2018-11-19
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK1 w m. Wrzosowa od km 482+963 do km 483+120.
2018-11-19
brak danych
Opole Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla OSW ,,Drogowiec" w Pokrzywnej w okresie 24 m-cy od dnia podpisania umowy
2018-11-19
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont dk 32 na odc. Grodzisk Wlkp-Ptaszkowo
2018-11-16
brak danych
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do siedziby Oddziału w Warszawie i podległych jednostek terenowych.
2018-11-15
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Bieżące utrzymanie w zakresie drogi krajowej S22 w km 388+050 - 438+499, odcinek Węzeł Elbląg Wschód - Granica Państwa w Grzechotkach, administrowanej przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu w zakresie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
2018-11-14
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Odnowa oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021- droga nr S5, 5, 5b, 15, 15c, 25, 56, 96
2018-11-14
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Budową węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków - Tarnów od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku węzeł Kraków Wieliczka - węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmianą przebiegu potoków Podłężanka i Zakrzowianka.
2018-11-14
brak danych
Rzeszów Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie "Dostawa gazu płynnego propan do celów grzewczych wraz z montażem i dzierżawą zbiorników na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady A-4 Mrowla w GDDKiA Oddział Rzeszów Rejon w Rzeszowie".
2018-11-14
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Naprawa zniszczonych oraz ustawienie nowych odcinków stalowych barier ochronnych na drogach krajowych będących w zarządzie GDDKiA Oddział w Poznaniu w latach 2018-2019
2018-11-14
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi "Projekt i budowa systemu łączności na drodze ekspresowej S8 km 324+772÷km 408+805 - od węzła Piotrków Tryb. Północ do węzła Huta Zawadzka - budowa światłowodu."
2018-11-14
brak danych
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn."Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Strzelno-Kobylniki od km 0+000 do km 11+500".
2018-11-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi ekspresowej S2 stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy na odcinku od węzła "Lotnisko" do węzła "Puławska" (od km 466+684 do km 470+600) wraz z trasą NS (79) od węzła "Lotnisko" do węzła "Marynarska" oraz na odcinku od węzła "Konotopa" do węzła "Lotnisko" (od km 456+240 do km 466+684)
2018-11-09
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w latach 2017-2020 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wroclawiu w podziale na części część 4 - Rejon w Lubaniu
2018-11-09
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Prowadzenie Punktu Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) na drogach krajowych województwa małopolskiego, administrowanych przez GDDKiA Oddział w Krakowie, z podziałem na 5 części
2018-11-08
brak danych
Opole Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Dostawa oleju opałowego lekkiego dla budynku Wydziału Technologii, archiwum i obwodu drogowego przy ulicy Żerkowickiej 1c w Opolu w okresie 24 m-cy od dnia podpisania umowy
2018-11-07
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów na terenie województwa opolskiego w ciągu drogi krajowej nr 45 w miejscowości Polska Cerekiew w km 41+121 - 41+505
2018-11-07
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie operatów wodnoprawnych dla istniejącej kanalizacji deszczowej do wniosków o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawne na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, z dróg krajowych nrZadanie III A4 węzeł Budziszów - węzeł Bielany Wrocławskie
2018-11-07
brak danych
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wykonanie remontu przepustu w m. Głuchów w km 335+622 DK 12 zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.