eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Magdalena Rams


Liczba znalezionych orzeczeń: 585


 • 2023-02-27 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 420/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 27 lutego 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 roku przez wykonawcę T. Z. prowadzącego działalność
 • 2023-02-14 WYROK Sygn. akt KIO 255/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 stycznia 2023 roku przez odwołującego: Hochtief Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Żwirki
 • 2023-02-07 WYROK Sygn. akt KIO 205/23
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 3 lutego 2023 roku, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 stycznia 2023 r. przez wykonawcę STRABAG Sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie, w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-02-01 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 163/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 1 lutego 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2023 roku przez wykonawcę RISER spółka z ograniczoną
 • 2023-02-01 WYROK Sygn. akt KIO 143/23
  po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron w dniu 30 stycznia 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2023 r. przez wykonawcę M. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod
 • 2023-01-26 WYROK Sygn. akt KIO 104/23
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 24 stycznia 2023 roku, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 stycznia 2023 roku przez wykonawcę Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w
 • 2023-01-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 96/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym z udziałem stron w dniu 23 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2023 roku przez wykonawc ę Skamex Spółka z ograniczoną
 • 2023-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 3537/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2022 r. przez - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: H. i P. Opole sp.
 • 2023-01-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 53/23, KIO 55/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 16 stycznia 2023 r. w Warszawie od wołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2023 r. przez wykonawcę: (A) R. S., prowadzącego działalność
 • 2023-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 3525/22
  po rozpoznaniu na rozprawie z udz iałem stron w dniu 12 stycznia 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2022 r: przez wykonawcę Partner sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, w
 • 2023-01-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 76/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 13 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2023 roku przez wykonawc ę Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
 • 2023-01-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 24/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 13 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2023 roku przez wykonawcę Budimex S.A., z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu
 • 2023-01-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3505/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 9 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2022 r. przez wykonawcę BIS BŁYSK sp. z o.o., z siedzibą w Makowie
 • 2023-01-04 WYROK Sygn. akt KIO 3441/22
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 4 stycznia 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 grudnia 2022 roku przez wykonawc ę Meden-Inmed sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie, w postępowaniu
 • 2023-01-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3413/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez u działu stron w dniu 3 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2022 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2023-01-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3386/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z u działem stron w dniu 3 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 grudnia 2022 roku przez wykonawc ę FBSerwis Wrocław Sp. z o.o., z siedzibą w Bielanach
 • 2022-12-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3309/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 22 grudnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 grudnia 2022 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
 • 2022-12-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3300/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z u działem stron w dniu 20 grudnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 grudnia 2022 roku przez wykonawcę Schreder Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, w
 • 2022-12-20 WYROK Sygn. akt KIO 3227/22
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 19 grudnia 2022 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 listopada 2022 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum
 • 2022-12-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3215/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 grudnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 grudnia 2022 r. przez wykonawcę RSP sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, w
 • 2022-12-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3208/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez u działu stron w dniu 15 grudnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 grudnia 2022 roku przez wykonawcę P.P.H. SAWOX J. W. Spółka Jawna
 • 2022-12-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3141/22, KIO 3142/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 8 grudnia 2022 r. w Warszawie odwo łań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 listopada 2022 r. przez wykonawcę Budimex S.A., z siedzibą w Warszawie (sygn.
 • 2022-11-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt 3016/22, 3033/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 22 listopada 2022 r. w Warszaw ie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 listopada 2022 r. przez wykonawcę: (A) S. B. prowadz ącego działalność
 • 2022-11-22 WYROK Sygn. akt KIO 2948/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 listopada 2022 r. przez wykonawcę Geo-Kat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2022-11-22 WYROK Sygn. akt KIO 2974/22
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 22 listopada 2022 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 listopada 2022 roku przez odwołującego wykonawcę P.P.U.H. "LIBUD" LIBERDA spółka jawna z siedzibą
 • 2022-11-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2918/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 listopada 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 listopada 2022 r. przez wykonawcę EKOLAND Spółka z ograniczoną
 • 2022-11-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2879/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez u działu stron w dniu 10 listopada 2022 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 października 2022 roku przez wykonawcę Intaris sp. z o.o., z siedzibą
 • 2022-11-08 WYROK Sygn. akt KIO 2816/22
  po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron w dniu 8 listopada 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 października 2022 r. przez wykonawcę Arkadis sp. z o.o. E3 sp. k., z siedzibą
 • 2022-11-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2827/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron, w dniu 4 listopada 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 października 2022 roku przez odwołującego wykonawcę Energokon-Plus
 • 2022-11-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2792/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 4 listopada 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 października 2022 r. przez wykonawcę WhyNotTravel Spółka

poprzednia  

1 2 3 ... 10 ... 20

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie