eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Klaudia Kwadrans


Liczba znalezionych orzeczeń: 223


 • 2021-03-02 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 348/21
  po rozpoznaniu w dniu 2 ma rca 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2021 roku przez wykonawcę ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul.
 • 2021-02-26 WYROK Sygn. akt KIO 300/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 24 lutego 2021 r. odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2021 r. przez wykonawcę SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-02-24 WYROK Sygn. akt KIO 230/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Realism Technology Sp. z o.o., z siedzibą w Sernikach, w postępowaniu
 • 2021-02-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 399/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 23 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawcę S. P.
 • 2021-02-19 WYROK Sygn. akt KIO 288/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie Geosolution Spółka
 • 2021-02-18 WYROK Sygn. akt KIO 269/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Miko-Tech Sp. z o.o.
 • 2021-02-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 256/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem Stron i Uczestników postępowania w dniu 17 lutego 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 stycznia 2021 roku przez wykonawcę Odwołującego
 • 2021-02-17 WYROK Sygn. akt KIO 201/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2021 r. przez wykonawcę AWM Budownictwo S.A., ul. Legnicka 46A, 53-674 Wrocław
 • 2021-02-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 159/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 16 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2021 r. przez wykonawcę
 • 2021-02-15 WYROK Sygn. akt KIO 158/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2021 r. przez wykonawcę AWIMA sp. j. B. W., ul. 3-go Maja 2B/22; 05- 410 Józefów, w postępowaniu
 • 2021-02-12 WYROK Sygn. akt KIO 85/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Polski PCS Sp.
 • 2021-02-01 WYROK Sygn. akt KIO 3545/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2020 r. przez wykonawcę ZRD sp. z o.o. sp. k., ul. Sikorskiego 5A, 41- 922 Radzionków postępowaniu
 • 2021-01-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3501/20
  po rozpoznaniu w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 29 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2021-01-27 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3407/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 27 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2020 r. przez wykonawcę
 • 2021-01-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3496/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 26 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez odwołującego I.
 • 2021-01-22 WYROK Sygn. akt KIO 3414/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2020 r. przez wykonawcę KD Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-01-21 WYROK Sygn. akt KIO 3264/20
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 grudnia 2020 r. przez wykonawcę JUKO sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Topolowa 1
 • 2021-01-15 WYROK Sygn. akt KIO 3438/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wnies ionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum
 • 2021-01-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3422/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 12 stycznia 2021 r. w Wa rszawie odwołania wniesionego w dniu 23 grudnia 2020 roku przez Sweco Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
 • 2021-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 3296/20
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 8 stycznia 2021 r oku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 roku przez wykonawcę Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy spółka akcyjna
 • 2021-01-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3302/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem Stron w dniu 8 stycznia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 roku przez Odwołującego Transition Technologies Spółka Akcyjna z
 • 2021-01-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3341/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 07 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 14 grudnia 2020 roku przez Wykonawcę Immitis sp. z o.o. (ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz) w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-01-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3339/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 07 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 14 grudnia 2020 roku przez Wykonawcę MBA System sp. z o.o. (ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa) w postępowaniu
 • 2021-01-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3334/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 07 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 14 grudnia 2020 roku przez Wykonawcę NTT Technology sp. z o.o. (Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa –
 • 2020-12-31 WYROK Sygn. akt KIO 3244/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 grudnia 2020 r. przez wykonawcę SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alei Solidarności 173 (00-877
 • 2020-12-31 WYROK Sygn. akt KIO 2274/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniach 2 8 października 2020r. i 29 grudnia 2020r. sprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 11.09.2020 r. przez o dwołującego Pojazdy Komunalne T. Sp. z o.o., ul. Posłowicka
 • 2020-12-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3206/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 30 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 grudnia 2020 r. przez wykonawcę: Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32B, 44-178
 • 2020-12-30 WYROK Sygn. akt KIO 3227/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 grudnia 2020 r. przez wykonawcę: Remondis Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu; w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2020-12-23 WYROK Sygn. akt KIO 3231/20
  po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 23 grudnia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 grudnia 2020 r. przez odwołującego: Arenella Sp. z o.o. z siedzibą w Strawczynku (ul. Turystyczna 78
 • 2020-12-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3257/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 22 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 grudnia 2020 r. przez wykonawcę: POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8B

poprzednia  

1 ... 5 6 7 8

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie