eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Bartosz Stankiewicz


Liczba znalezionych orzeczeń: 297


 • 2021-06-11 WYROK Sygn. akt KIO 1343/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 maja 2021 r. przez wykonawcę Biomar Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jagodowej 11
 • 2021-05-18 WYROK Sygn. akt KIO 724/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2021 r. w War szawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dnia 8 marca 2021 r. przez wykonawcę SUNTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul.
 • 2021-05-04 WYROK Sygn. akt KIO 839/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 marca 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: RDF Sp. z o.o.
 • 2021-04-19 WYROK Sygn. akt KIO 656/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 marca 2021 r. przez wykonawcę BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy
 • 2021-04-06 WYROK Sygn. akt KIO 683/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 marca 2021 r. przez wykonawcę PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 23 (31-574
 • 2021-03-23 WYROK Sygn. akt KIO 551/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 lutego 2021 r. przez wykonawcę Apis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2021-03-22 WYROK Sygn. akt KIO 492/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 i 16 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ANTEA POLSKA S.A. z
 • 2021-03-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 734/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 18 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2021 r. przez wykonawcę LEK S.A. z siedzibą w Strykowie przy ul. Podlipie
 • 2021-03-17 WYROK Sygn. akt KIO 563/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BP Tour Sp. z o.o.
 • 2021-03-17 WYROK Sygn. akt KIO 520/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 lutego 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2021-03-15 WYROK Sygn. akt KIO 384/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izb y Odwoławczej w dniu 5 lutego 2021 r. przez wykonawcę Polbud Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-03-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 536/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 9 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 lutego 2021 r. przez wykonawców
 • 2021-03-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 147/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników w dniu 9 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2021 r. przez Związek Ogólnopolski Projektantów
 • 2021-03-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 277/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 3 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2021 r. przez Asseco Poland S.A.
 • 2021-02-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 461/21
  po rozpoz naniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 26 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego 2021 r. przez wykonawcę
 • 2021-02-26 WYROK Sygn. akt KIO 235/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 stycznia 2021 r. przez wykonawcę W. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno
 • 2021-02-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 435/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 24 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lutego 2021 r. przez odwołującego TPF Sp. z o.o.
 • 2021-02-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 339/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udzia łu stron i uczestników w dniu 19 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2021 r. przez wykonawcę Budimex S.A. z siedzibą
 • 2021-02-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 309/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez ud ziału stron w dniu 19 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2021-02-19 WYROK Sygn. akt KIO 212/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2021 r. przez wykonawcę FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 (01-204
 • 2021-02-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 10/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 16 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 roku przez wykonawcę M. S. prowadzącego działalność
 • 2021-02-15 WYROK Sygn. akt KIO 126/21, KIO 128/21, KIO 129/21, KIO 5/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu: 1) 4 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Asseco Poland S.A., (KIO 5/21) 2) 8 stycznia 2021 r. przez wykonawcę
 • 2021-02-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 114/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udzi ału stron w dniu 9 lutego 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Simple S.A., ul. B. Czecha 49/51, 04-555 Warszawa w
 • 2021-02-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 112/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udzi ału stron w dniu 9 lutego 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Konsult IT Sp. z o.o., ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań
 • 2021-02-04 WYROK Sygn. akt KIO 59/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej
 • 2021-02-03 WYROK Sygn. akt KIO 3408/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Siemens Mobility Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żupniczej 11 (03
 • 2021-01-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3485/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 29 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2021-01-29 WYROK Sygn. akt KIO 3475/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia: LIRECO TECH Sp. z o.o.
 • 2021-01-27 WYROK Sygn. akt KIO 3401/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2020 r. przez wykonawc ę WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kielnarowej pod nr 108A
 • 2021-01-27 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 87/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 27 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.

 

1 2 ... 10

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie