eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Bartosz Stankiewicz


Liczba znalezionych orzeczeń: 373


 • 2022-06-27 WYROK Sygn. akt KIO 1530/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 7 czerwca 2022 r. przez wykonawc ę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. z siedzibą w
 • 2022-05-04 WYROK Sygn. akt KIO 1077/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezes a Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2022 r. przez wykonawców: M. D. i P K. prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki
 • 2022-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 818/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2022 r. przez wykonawcę M. C. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FOXMET M. C. z
 • 2022-04-07 WYROK Sygn. akt KIO 757/22, KIO 807/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2022 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 18 marca 2022 r. przez wykonawcę Mydir.pl Company Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (sygn. akt: KIO 757/22); B. w dniu 21
 • 2022-03-29 WYROK Sygn. akt KIO 693/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 14 marca 2022 r. przez wykonawcę Ł. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Protect Building Ł. M.
 • 2022-03-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 784/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 28 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 marca 2022 r. przez wykonawcę BSG Sp.
 • 2022-03-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 541/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udzia łu stron w dniu 14 marca 2022 r. w Warszawie o dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 lutego 2022 r. przez wykonawc ę S&A Service Sp. z o.o. z siedzibą we
 • 2022-03-14 WYROK Sygn. akt KIO 479/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lutego 2022 r. przez odwołującego Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o. o. w Warszawie
 • 2022-03-14 WYROK Sygn. akt KIO 457/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lutego 2022 r. przez wykonawcę Bracia P. Sp. j. z siedzibą w Zielonce przy ul. Paderewskiego 17 (05-220
 • 2022-02-25 WYROK Sygn. akt KIO 400/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 lutego 2022 r. przez wykonawcę STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10 (05-800
 • 2022-02-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 378/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 23 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 lutego 2022 r. przez wykonawcę ECO-ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie
 • 2022-02-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 323/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników w dniu 21 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lutego 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2022-01-19 WYROK Sygn. akt KIO 3763/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we
 • 2022-01-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 24/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 19 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 stycznia 2022 r. przez Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów, ul.
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3730/21, KIO 3732/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2021 r. przez: A) przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ROKOM Sp. z o.
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3621/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę Elwoz Eco Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach przy ul. Słupskiej
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3743/21
  po rozpoznaniu na rozpr awie w dniu 12 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: (1) H. Spółka z
 • 2022-01-05 WYROK Sygn. akt KIO 3701/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2021 r. przez wykonawcę – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku
 • 2022-01-04 WYROK Sygn. akt KIO 3656/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 grudnia 2021 r. przez wykonawcę EKOM M. Sp. j. z siedzibą w Nowinach przy ul. Zakładowej 29 (26-052
 • 2021-12-31 WYROK Sygn. akt KIO 3645/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Public Transport Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al.
 • 2021-12-23 WYROK Sygn. akt KIO 3576/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Centrum Hydrauliki DOH Sp. z o.o. z sie dzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji
 • 2021-12-15 WYROK Sygn. akt KIO 3517/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 grudnia 2021 r. przez wykonawcę GISPartner Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długosza 60 (51-162
 • 2021-12-14 WYROK Sygn. akt KIO 3490/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ZBM S.A.
 • 2021-12-08 WYROK Sygn. akt KIO 3439/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 25 listopada 2021 r. przez wykonawcę Sygnity Business Solutions S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul.
 • 2021-12-08 WYROK Sygn. akt KIO 3425/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 listopada 2021 r. przez wykonawcę Symmetry Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Vogla 8 (02-963
 • 2021-11-23 WYROK Sygn. akt KIO 3282/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 listopada 2021 r. przez wykonawc ę Saur Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15 (02
 • 2021-11-23 WYROK Sygn. akt KIO 3138/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 października 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: R. S., D. I.
 • 2021-11-19 WYROK Sygn. akt KIO 3113/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezes a Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 października 2021 r. przez wykonawc ę ZRDiTZ „ROMUS” J. M., M. R. Sp. j. z siedzibą w Katowicach przy
 • 2021-11-05 WYROK Sygn. akt KIO 3077/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 października 2021 r. przez wykonawc ę Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al.
 • 2021-11-05 WYROK Sygn. akt KIO 3023/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 października 2021 r. przez wykonawc ę TDC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 53

 

1 2 ... 10 ... 13

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie