eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA

Dane wykonawcy:

ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA
Piotra Skargi 3/1
65-416 Zielona Góra
woj. lubuskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

23

Łączna wartość
wygranych przetargów

2 399 086 zł

Liczba zamawiających

16

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA, najczęściej zlokalizowane były w województwie lubuskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA zamówień to 2 399 086,34 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2016 (4 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 381 900,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Zakład Karny w Stargardzie przetargu, którego przedmiotem było Dokumentacja przyszłościowa na zadanie pn. "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków penitencjarnych, budynku gospodarczego oraz budynku administracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Karnego w Stargardzie".

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 14 900,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Projekt przebudowy kotłowni na opał stały na kotłownię na opał gazowy wraz z wymianą instalacji c.o. oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim. Przetarg ogłoszony był przez Gmina Nowogród Bobrzański.


Liczba udzielonych firmie ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 1 144 648,00 PLN 1
2022 2 551 532,00 PLN 2
2017 1 381 900,00 PLN 1
2016 4 226 650,00 PLN 2
2015 1 68 900,00 PLN 1
2014 3 185 472,02 PLN 3
2013 1 185 000,00 PLN 1
2012 3 229 277,00 PLN 3
2011 1 31 707,32 PLN 1
2010 1 65 000,00 PLN 1
2009 1 81 900,00 PLN 1
2008 4 247 100,00 PLN 3
RAZEM: 23 2 399 086,34 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (23 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 2 399 086,34 zł). Przetargi, w których wygrywa firma ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi projektowania architektonicznego, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, Usługi w zakresie nadzoru, Usługi projektowania systemów grzewczychPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Zielona Góra (12 przetargi na łączną kwotę 880 849,34 zł). Nowogród Bobrzański (2 przetargi na łączną kwotę 45 100,00 zł). Żary (2 przetargi na łączną kwotę 141 780,00 zł). Gorzów Wielkopolski (2 przetargi na łączną kwotę 485 112,00 zł). Sulęcin (1 przetarg na łączną kwotę 185 730,00 zł).

Lista przetargów, w których firma ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-02-28 Konin

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
Usługi

Wykonanie projektu wielobranżowego przebudowy wejścia do Biblioteki ANS w Koninie
144 648,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 144 648,00 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-09-06 Sulęcin

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont budynku nr 12/k. 2629 m. Skwierzyna . Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją projektowo - kosztorysową
185 730,00 PLN
2022-06-13 Gorzów Wielkopolski

Akademia im. Jakuba z Paradyża
Usługi

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zad. Przebudowa budynku dydaktycznego nr 8 na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej wraz z decyzją pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
365 802,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 551 532,00 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-09-04 Stargard

Zakład Karny w Stargardzie
Usługi

Dokumentacja przyszłościowa na zadanie pn. "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków penitencjarnych, budynku gospodarczego oraz budynku administracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Karnego w Stargardzie"
381 900,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 381 900,00 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-10-20 Żary

Powiat Żarski
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Żarach ul.9 maja 9
109 800,00 PLN
  Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski Dział Inwestycji
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowych na dostosowanie do warunków p.poż. Domów Studenta Piast i Ziemowit, Znak nr 2/RA-AI/2016
84 870,00 PLN
2016-07-08   nie dotyczy 42 435,00 PLN
2016-07-08   nie dotyczy 42 435,00 PLN
2016-03-10 Żary

Powiat Żarski
Usługi

Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim dla Zespołu Szkół Samochodowych w Żarach przy ul. 9 Maja 9.
31 980,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 226 650,00 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-07-10 Ostrów Wielkopolski

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganymi prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 na cele Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
68 900,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 68 900,00 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-06-17 Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej
88 300,00 PLN
2014-05-22 Zielona Góra

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Usługi

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę strażnicy na terenie OSPWL Żagań- zamówienie uzupełniające
17 837,02 PLN
2014-04-17 Zielona Góra

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Usługi

wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trybie przetargu nieograniczonego
79 335,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 185 472,02 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-04-11 Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi

Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami inwestorskimi w ramach projektuRozwój Lubuskiego Ośrodka Onkologii i Oddziału Noworodkowego oraz poprawa opieki okołoporodowej w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze
185 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 185 000,00 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-08-31 Zielona Góra

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Usługi

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania - Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze
44 900,00 PLN
2012-08-16 Krosno Odrzańskie

Jednostka Wojskowa 5286
Usługi

WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OPRACOWANIU DOKUMENTACJI POMIARÓW, KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH ORAZ OPISÓW WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
65 067,00 PLN
2012-03-08 Gorzów Wielkopolski

Komenda Wojewódzka Policji
Usługi

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa budynku, zagospodarowanie terenu Komisariatu Policji w Szprotawie.
119 310,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 229 277,00 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-04-11 Zielona Góra

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę części budynku nr 24 B ze zmianą sposobu użytkowania na salę tradycji i klub żołnierski w Sulechowie
31 707,32 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 31 707,32 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-07-09 Zielona Góra

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku F pełniącego funkcję budynku biurowo - magazynowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy zadaniu realizowanym w ramach projektu pn.Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty 26 w Zieonej Górze.
65 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 65 000,00 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-08-10 Zielona Góra

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku internatu przy ul. Kwiatowej w Świętoszowie - OREG-ZINW-7720-11/2009
81 900,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 81 900,00 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-09-17 Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania - Rozwój systemu ratownictwa medycznego w zakresie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze - etap I.
102 000,00 PLN
2008-05-28 Zielona Góra

Izba Skarbowa
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych budynku Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze przy ul. dr. Pieniężnego 24.
100 000,00 PLN
  Nowogród Bobrzański

Gmina Nowogród Bobrzański
Usługi

Projekt przebudowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrz. z podziałem na poszczególne zadaniaZADANIE NR1 Projekt przebudowy wnętrz Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrz. zgodnie z załączoną koncepcją oraz z modernizacja instalacji elektrycznej
45 100,00 PLN
2008-03-06   Projekt przebudowy kotłowni na opał stały na kotłownię na opał gazowy wraz z wymianą instalacji c.o. oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim. 14 900,00 PLN
2008-03-06   Projekt przebudowy wnętrz Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim zgodnie z załączoną koncepcją oraz z modernizacja instalacji elektrycznej. 30 200,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ARANŻ - BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 247 100,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.