eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla garnizonuCzerwieńsk, Dobre n/Kwisą, Sulechów, Skwierzyna, Żagań

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-04-14

Zielona Góra: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla garnizonu: Czerwieńsk, Dobre n/Kwisą, Sulechów, Skwierzyna, Żagań
Numer ogłoszenia: 115077 - 2011; data zamieszczenia: 14.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88375 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4778388, 4778381, 4778350, faks 068 3243307, 3246744.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla garnizonu: Czerwieńsk, Dobre n/Kwisą, Sulechów, Skwierzyna, Żagań.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla garnizonu: Czerwieńsk, Dobre n/Kwisą, Sulechów, Skwierzyna, Żagań.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.40.00.00 - Usługi badawczo-rozwojowe w zakresie bezpieczeństwa i materiałów obronnych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę części budynku nr 24 B ze zmianą sposobu użytkowania na salę tradycji i klub żołnierski w Sulechowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20325,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 31707,32

  • Oferta z najniższą ceną: 31707,32 / Oferta z najwyższą ceną: 57000,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę i budowę łącznika nr 18 Sali sportowej w Skwierzynie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Autorskie Atelier mgr inż. architekta Leszka Horodyskiego, ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20325,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 24920,00

  • Oferta z najniższą ceną: 24920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 35000,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.