eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowogród Bobrzański › Projekt przebudowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrz. z podziałem na poszczególne zadaniaZADANIE NR1 Projekt przebudowy wnętrz Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrz. zgodnie z załączoną koncepcją oraz z modernizacja instalacji elektrycznej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2008-03-07

Nowogród Bobrzański: Projekt przebudowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrz. z podziałem na poszczególne zadania: ZADANIE NR1 Projekt przebudowy wnętrz Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrz. zgodnie z załączoną koncepcją oraz z modernizacja instalacji elektrycznej
Numer ogłoszenia: 46862 - 2008; data zamieszczenia: 07.03.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 527 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego, 66-010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie, tel. 068 3290962, fax 068 3276663.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt przebudowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrz. z podziałem na poszczególne zadania: ZADANIE NR1 Projekt przebudowy wnętrz Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrz. zgodnie z załączoną koncepcją oraz z modernizacja instalacji elektrycznej ZADANIE NR 2 Projekt przebudowy kotłowni na opał stały na kotłownię na opał gazowy wraz z wymianą instalacji c.o. oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrz..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZADANIE NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt przebudowy wnętrz Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim zgodnie z załączoną koncepcją oraz z modernizacja instalacji elektrycznej 1. Lokalizacja obiektu: działka nr 805 2. Opis stanu istniejącego: Budynek Urzędu Miejskiego jest budynkiem trzykondygnacyjnym, w całości podpiwniczonym. Dach płaski, kryty papą. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej gr. 38-64cm. Ściany piwnic częściowo z kamieni polnych. Strop nad piwnicą odcinkowy na belkach stalowych, pozostałem stropy łącznie z przekryciem dachu - drewniane. Klatka schodowa żelbetowa, elementy wykończenia klatki drewniane. Główne wejście do budynku na centralnej osi budynku. Budynek został w latach 60 - 70 XX wieku nadbudowany na tyle nieudolnie, że na ostatniej kondygnacji zamurowano większość kominów wentylacyjnych i dymowych. Obiekt posiada bogato zdobioną stolarkę wewnętrzną. Instalacje elektryczne - aluminiowe do wymiany. 3. Zakres prac projektowych a) inwentaryzacja stanu istniejącego b) ekspertyza budowlana określająca nośność i wytrzymałość stropów oraz sposób wyburzania ścian c) wzrost mocy przyłączeniowej energii elektrycznej d) ekspertyza kominiarska e) wykonanie kosztorysu robót, podzielonego na etapy modernizacji, umożliwiające ciągłą pracę Urzędu Miejskiego bez konieczności zamykania poszczególnych działów f) program funkcjonalny : zgodnie z załączoną koncepcją g) zakres prac remontowych : zgodnie z załączoną koncepcją ZADANIE NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt przebudowy kotłowni na opał stały na kotłownię na opał gazowy wraz z wymianą instalacji c.o. oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim 1. Lokalizacja obiektu: działka nr 805 2. Opis stanu istniejącego: W piwnicy zlokalizowana jest kotłownia węglowa, zasilająca grawitacyjny układ wodnego c.o. Podgrzewacze ciepłej wody - elektryczne, przepływowe. 3. Zakres prac projektowych: a) wykonanie projektu przebudowy kotłowni na opał stały na kotłownię gazową wraz z przebudową i wymianą instalacji c.o., oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.00.00.00 - Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości oraz inne Kod CPV wg słownika 2008: 71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Oryginalny kod CPV: 74.23.20.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 57350 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Projekt przebudowy wnętrz Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim zgodnie z załączoną koncepcją oraz z modernizacja instalacji elektrycznej.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.03.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 30200
  • Oferta z najniższą ceną: 30200 / oferta z najwyższą ceną: 95000
  • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Projekt przebudowy kotłowni na opał stały na kotłownię na opał gazowy wraz z wymianą instalacji c.o. oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.03.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 14900
  • Oferta z najniższą ceną: 14900 / oferta z najwyższą ceną: 55000
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.