eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargi › Jednostka Wojskowa 5286

Jednostka Wojskowa 5286 - przetargiJednostka Wojskowa 5286 - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-28
2015-11-09
Krosno Odrzańskie dostawy Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWY MIĘSA CZERWONEGO, WĘDLIN Z MIĘSA CZERWONEGO, DROBIU, WĘDLIN DROBIOWYCH ORAZ TŁUSZCZY ZWIERZĘCYCH. SPRAWA NR 103/PN/2015.
2015-10-27
2015-11-09
Krosno Odrzańskie dostawy Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH. SPRAWA NR 104/PN/2015.
2015-10-26
2015-11-05
Krosno Odrzańskie dostawy Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ FILTRÓW I WKŁADÓW FILTRÓW DO MASZYN INŻYNIERYJNYCH. SPRAWA NR 106/PN/2015.
2015-10-26
2015-11-05
Krosno Odrzańskie dostawy Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWĘ NARZĘDZI WARSZTATOWYCH, WYPOSAŻENIA WARSZTATÓW I MAGAZYNÓW ORAZ WYPOSAŻENIA INDYWIDUALNEGO POJAZDÓW. SPRAWA NR 102/PN/2015.
2015-10-23
2015-11-09
Krosno Odrzańskie roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA INSTALACJI ODGROMOWEJ BAZA RZI, BUD 25 W ZIELONEJ GÓRZE. SPRAWA 100/PN/2015.
2015-10-23
2015-11-03
Krosno Odrzańskie dostawy Jednostka Wojskowa 5286 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PREFABRYKATÓW ŻELBETOWYCH ŚCIAN OPOROWYCH TYP L. SPRAWA 101/PN/2015.
2015-10-14
2015-10-22
Krosno Odrzańskie usługi Jednostka Wojskowa 5286 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ WYCINKI DRZEW, WYKONANIE CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH W KORONACH DRZEW, NASADZENIE DRZEW OZDOBNYCH, NA TERENIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH. SPRAWA 99/PN/2015.
2015-10-06
2015-10-14
Krosno Odrzańskie dostawy Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW TYPUSTAR266, STAR944, STAR200, STAR266M, LUBLIN, HONKER, TATRA148, URAL375, ZIŁ131, UAZ452/469, JELCZ325, JELCZ662, FIAT DUCATO, SKODA OCTAVIA, OPEL VIVARO, OPEL VECTRA, FORD TRANSIT, KRAZ255B, SCAM SMT-50. SPRAWA NR 94/PN/2015.
2015-10-06
2015-10-21
Krosno Odrzańskie roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - KONSERWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH W BUD. NR 1 PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 42 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 95/PN/2015.
2015-10-06
2015-10-21
Krosno Odrzańskie roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA KANAŁÓW - DOSTOSOWANIE DO WÓZKÓW JEZDNYCH W BUDYNKU NR 32 PRZY UL. OBROŃCÓW STALINGRADU 10 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 96/PN/2015.
2015-10-06
2015-10-21
Krosno Odrzańskie roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA SANITARIATÓW, DRZWI, OKIEN I POWŁOK MALARSKICH W BUD. NR 16 PRZY UL. PIASTÓW 7 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 97/PN/2015.
2015-10-02
2015-10-19
Krosno Odrzańskie roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - REMONT BUDYNKU NR 1 - ADMINISTRACYJNO-SZTABOWEGO, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO PRZY UL. BATOREGO 56 W ZIELONEJ GÓRZE. SPRAWA 89/PN/2015.
2015-10-01
2015-10-19
Krosno Odrzańskie roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOSZAROWEGO NR 165 Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ, REMONTEM INSTALACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI, OŚWIETLENIA I POMIESZCZEN SANITARNYCH W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM, SPRAWA 92/PN/2015.
2015-09-30
2015-10-19
Krosno Odrzańskie roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU NR 9 W SULECHOWIE - WYBURZENIE ŚCIANEK, NAPRAWA TYNKÓW, POSADZEK, MALOWANIE, NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. SPRAWA NR 88/PN/2015.
2015-09-30
2015-10-19
Krosno Odrzańskie roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE OGÓLNOBUDOWLANE I MALARSKIE W BUD. NR 38 NA TERENIE JW. 1517 W CZERWIEŃSKU. SPRAWA NR 91/PN/2015.
2015-09-30
2015-10-19
Krosno Odrzańskie roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE KLATKI SCHODOWEJ BUD, NR 22 NA TERENIE JW. 1517 W CZERWIEŃSKU. SPRAWA NR 93/PN/2015.
2015-09-29
2015-10-19
Krosno Odrzańskie roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - REMONT OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO OBIEKTU KOSZAROWEGO W RADNICY WOJ. LUBUSKIE. SPRAWA 90/PN/2015.
2015-09-28
2015-10-14
Krosno Odrzańskie roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY NAPRAWCZE KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA E-CA IV W KOTŁOWNIACH NR 4,5 KROSNO ODRZAŃSKIE ORAZ KZ-5 W KOTŁOWNI NR 14 W RADNICY. SPRAWA NR 85/PN/2015.
2015-09-25
2015-10-13
Krosno Odrzańskie roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE MALOWANIE POMIESZCZEŃ I ARMATURY W BUDYNKU NR 13 I NR 26 (KOTŁOWNIE) NA TERENIE JW 1517 W CZERWIEŃSKU, SPRAWA 83/PN/2015.
2015-09-24
2015-10-05
Krosno Odrzańskie usługi Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ODTWORZENIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POMP MOTOROWYCH PALIWOWYCH, WYMIANA WĘŻY GUMOWYCH ORAZ KONSERWACJA METODĄ SMAROWĄ CZĘŚCI ZAPASOWYCH I NARZĘDZI. SPRAWA NR 72/PN/2015.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Jednostka Wojskowa 5286
Jednostka Wojskowa 5286 - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-30
brak danych
Krosno Odrzańskie Dostawy Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWĘ NARZĘDZI RĘCZNYCH BEZ NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I NARZĘDZI O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM I SPALINOWYM ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DO NARZĘDZI (BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ NAPĘDU) DLA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 5286 KROSNO ODRZAŃSKIE. SPRAWA NR 71/PN/2015.
2015-10-29
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA DACHU BUD. NR 6 NA TERENIE JW. 4408 W SULECHOWIE. SPRAWA NR 84/PN/2015.
2015-10-29
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE MALOWANIE POMIESZCZEŃ I ARMATURY W BUDYNKU NR 13 I NR 26 (KOTŁOWNIE) NA TERENIE JW 1517 W CZERWIEŃSKU, SPRAWA 83/PN/2015.
2015-10-29
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE OGÓLNOBUDOWLANE I MALARSKIE W BUD. NR 38 NA TERENIE JW. 1517 W CZERWIEŃSKU. SPRAWA NR 91/PN/2015.
2015-10-28
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - REMONT BUDYNKU NR 1 - ADMINISTRACYJNO-SZTABOWEGO, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO PRZY UL. BATOREGO 56 W ZIELONEJ GÓRZE. SPRAWA 89/PN/2015.
2015-10-28
brak danych
Krosno Odrzańskie Usługi Jednostka Wojskowa 5286 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ WYCINKI DRZEW I WYKONANIE NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH DRZEW. SPRAWA 86/PN/2015.
2015-10-28
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY KONSERWACYJNO -NAPRAWCZE W KOTŁOWNI W ZIELONEJ GÓRZE I W SULECHOWIE. SPRAWA NR 76/PN/2015.
2015-10-26
brak danych
Krosno Odrzańskie Usługi Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ODTWORZENIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POMP MOTOROWYCH PALIWOWYCH, WYMIANA WĘŻY GUMOWYCH ORAZ KONSERWACJA METODĄ SMAROWĄ CZĘŚCI ZAPASOWYCH I NARZĘDZI. SPRAWA NR 72/PN/2015.
2015-10-22
brak danych
Krosno Odrzańskie Dostawy Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH TUSZY, TONERÓW I BĘBNÓW.SPRAWA NR 58/PN/2015.
2015-10-22
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE WYMIENNIKÓW CIEPŁA WP 6/7,5 W BUDYNKU NR 26. SPRAWA 82/PN/2015.
2015-10-12
brak danych
Krosno Odrzańskie Usługi Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA USŁUGĘ SZYCIA UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO NA MIARĘ DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH UŻYTKOWNIKÓW. SPRAWA NR 80/PN/2015.
2015-10-09
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - REMONT DACHU I POMIESZCZEŃ, WYMIANA OŚWIETLENIA W BUDYNKU NR 677- TRAFOSTACJA NN. SPRAWA 75/PN/2015.
2015-10-07
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA ROBOTY BUDOWLANE I SANITARNE ZWIĄZANE Z KONIECZNOŚCIĄ WYKONANIA BRAKUJĄCYCH NADPROŻY W DRZWIACH ORAZ PRZEJŚĆ PIONÓW WODNYCH I KANALIZACYJNYCH. SPRAWA 87/WR/2015
2015-10-05
brak danych
Krosno Odrzańskie Dostawy Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW I PRZEDMIOTÓW ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH. SPRAWA NR 78/PN/2015.
2015-09-23
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - REMONT 1 WIEŻYCZKI Z WYMIANĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ I OŚWIETLENIOWEJ NA WSZYSTKICH WIEŻYCZKACH W BUDYNKU NR 22/2558 W SULECHOWIE. SPRAWA 70/PN/2015.
2015-09-22
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - REMONT OGRO
2015-09-16
brak danych
Krosno Odrzańskie Dostawy Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWĘ SPRZĘTU SPORTOWEGO. SPRAWA NR 55/PN/2015.
2015-09-07
brak danych
Krosno Odrzańskie Usługi Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA WYKONANIE USŁUGI SEZONOWEGO CZYSZCZENIA I MONITORINGU SIECI KANALIZACYJNEJ. SPRAWA NR 60/PN/2015.
2015-09-07
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE POMIESZCZEŃ W BUD. NR 9 W CZERWIEŃSKU. SPRAWA NR 68/PN/2015.
2015-09-01
brak danych
Krosno Odrzańskie Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 5286 POSTĘPOWANIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIA DODATKOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM BOAZERII DREWNIANEJ O WYSOKOŚCI OKOŁO 3,20 M NA ŚCIANACH I SUFITACH KLATKI SCHODOWEJ, KORYTARZA I SALI ODPRAW I KONFERENCJI O POWIERZCHNI OKOŁO 250 M2 W BUDYNKU NR 19 NA TERENIE JW 4408 W SULECHOWIE. SPRAWA NR 77-WR-2015.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Jednostka Wojskowa 5286
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.