eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania - Rozwój systemu ratownictwa medycznego w zakresie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze - etap I.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2008-09-18

Zielona Góra: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania - Rozwój systemu ratownictwa medycznego w zakresie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze - etap I.
Numer ogłoszenia: 225415 - 2008; data zamieszczenia: 18.09.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 201690 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zyty 26, Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3296200, fax 068 3255808.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania - Rozwój systemu ratownictwa medycznego w zakresie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze - etap I..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania - Rozwój systemu ratownictwa medycznego w zakresie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze - etap I..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00 - 74.22.20.00 74.23.20.00 - 74.23.20.00 .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 102000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ARANŻ-BUD dr inż. Eryk Dayeh Pracownia Projektowa, ul. P. Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 102000
  • Oferta z najniższą ceną: 102000 oferta z najwyższą ceną: 140000
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.