eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Wykonanie dokumentacji projektowej budynku F pełniącego funkcję budynku biurowo - magazynowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy zadaniu realizowanym w ramach projektu pn.Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty 26 w Zieonej Górze.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-07-14

Zielona Góra: Wykonanie dokumentacji projektowej budynku F pełniącego funkcję budynku biurowo - magazynowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy zadaniu realizowanym w ramach projektu pn.Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty 26 w Zieonej Górze.
Numer ogłoszenia: 186551 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 152772 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4565403, 4565404, 4565277, faks 068 4565404.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej budynku F pełniącego funkcję budynku biurowo - magazynowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy zadaniu realizowanym w ramach projektu pn.Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty 26 w Zieonej Górze..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budynku F - pełniącego funkcję budynku biurowo - magazynowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy zadaniu realizowanym w ramach projektu pn. Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego 79.71.40.00 - Usługi w zakresie nadzoru .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie publiczne współfinansowane w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego (IPI LRPO) dofiansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IV Priorytetu LRPO w ramach Działania 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich na lata 2007 -2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72555,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 65000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 65000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 106115,20

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.