eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk

Dane wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk
Wiśniowa 5A
27-600 Sandomierz
woj. świętokrzyskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk i jej szacunkowe przychody z realizacji przetargów w latach 2007 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

143

Łączna wartość
wygranych przetargów

42 630 140 zł

Liczba zamawiających

68

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk, najczęściej zlokalizowane były w województwie podkarpackim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk zamówień to 42 630 140,26 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2016 (23 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 12 380 379,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Urząd Gminy w Morawicy przetargu, którego przedmiotem było Chodnik przy drodze powiatowej w Lisowie.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 39,98 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Dostawa płyt drogowych JOMB wielootworowych podwójnie zbrojonych o wymiarach 100 x 75 x 12,5 cm (RGŚ/MSD.3410-09/09:SIWZ) Przetarg ogłoszony był przez Gmina Miejska Wisła.


Liczba udzielonych firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 5 1 296 789,00 PLN 3
2016 23 5 925 014,34 PLN 13
2015 11 2 444 469,89 PLN 10
2014 14 3 909 052,37 PLN 10
2013 20 2 867 397,74 PLN 17
2012 14 2 507 315,53 PLN 11
2011 11 2 314 608,57 PLN 9
2010 13 2 504 369,88 PLN 9
2009 10 15 961 501,23 PLN 10
2008 18 2 381 404,24 PLN 11
2007 4 518 217,47 PLN 4
RAZEM: 143 42 630 140,26 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (103 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 37 690 989,18 zł). Przetargi, w których wygrywa firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Przygotowanie terenu pod budowę, Produkty betonowe, Roboty drogowe, Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drógPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Nowa Dęba (19 przetargów na łączną kwotę 2 784 617,18 zł). Stalowa Wola (12 przetargi na łączną kwotę 1 103 216,04 zł). Sandomierz (11 przetargów na łączną kwotę 2 153 262,37 zł). Majdan Królewski (6 przetargów na łączną kwotę 2 243 109,55 zł). Kazimierza Wielka (5 przetargów na łączną kwotę 76 663,30 zł).

Lista przetargów, w których firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-06-20 Sandomierz

Gmina Miejska Sandomierz
Roboty budowlane

"Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu" na działkach nr ewid. 938/7, 938/8, 938/9 i 962 wraz z budową i uruchomieniem systemu automatycznego poboru opłat parkingowych.
366 540,00 PLN
2017-05-26 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap II
170 970,00 PLN
2017-04-24 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń - Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń - etap II
149 445,00 PLN
2017-04-18 Sandomierz

Gmina Miejska Sandomierz
Roboty budowlane

"Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu"
429 885,00 PLN
2017-03-08 Świętoszów

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

Dostawa betonowych płyt drogowych typu MON100 na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie
179 949,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 1 296 789,00 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-22 Józefów

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Józefów
Usługi

Przebudowa drogi leśnej Sałatyn o długości 1,2 km
425 457,00 PLN
2016-10-07 Skalbmierz

Gmina Skalbmierz
Usługi

Odwodnienie obszaru znajdującego się w obrębie ul. Witosa, 5-go Sierpnia i Kępa w Skalbmierzu
306 000,00 PLN
2016-09-21 Majdan Królewski

Gmina Majdan Królewski
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszo - rowerowego 913 m przy drodze krajowej nr 9 w Majdanie Królewskim
796 302,00 PLN
2016-08-30 Tomaszów Lubelski

Nadleśnictwo Tomaszów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Pańków
1 377 600,00 PLN
  Stalowa Wola

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Część 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików - Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików Część 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów - Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów Część 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las - Gwoździec - Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec - zamówienie uzupełniające
170 253,83 PLN
2016-08-10   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików - Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików odcinek od km 1+330,0 do km 1+490,0 - długość odcinka 160 m 35 380,09 PLN
2016-08-10   Przebudowa drogi powiatowej nr 1035R Cisów Las - Gwoździec - Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec na odcinku od km 2+567 do km 2+738 - długość odcinka 171 m 66 251,49 PLN
2016-08-10   Przebudowa drogi powiatowej nr 1013R Zbydniów - Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów na odcinku od km 0+705 do km 1+063 - długość odcinka 358 m 68 622,25 PLN
2016-07-25 Maziarnia Strzelecka

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej G050105L w leśnictwie Gołębowiec
854 850,00 PLN
2016-07-06 Dwikozy

Gmina Dwikozy
Roboty budowlane

1. Modernizacja- przebudowa drogi gminnej nr 320057T w miejscowości Kamień Łukawski, 2. Modernizacja- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamień Łukawski na działce ewid. o nr 160
320 415,00 PLN
  Chodel

Gmina Chodel
Roboty budowlane

Budowa chodników przy drogach powiatowych przez Gminę Chodel w 2016 r. wraz z obsługą geodezyjną.
289 224,16 PLN
2016-07-06   Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2248L w Ratoszynie Pierwszym, od km roboczego 1+050 m do km 1+300 m o długości 250 mb, z bieżącą obsługą geodezyjną 42 911,66 PLN
2016-07-06   Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2248L w Chodlu, przy ul. Ratoszyńskiej: a) od km 0+061,5 do km 0+269,5- strona prawa, na odcinku o długości 208 mb, wraz z obsługą geodezyjną oraz inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. b) od km 0+487,4 do km 0+585 - strona lewa, na odcinku o długości 97,6 mb, z obsługą geodezyjną oraz inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą odcinka od km 0+193,4 do km 0+585. 56 832,11 PLN
2016-07-06   Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2248L w Ratoszynie Drugim, od km 5+286,7 m do km 5+786,7 m o długości 500 mb, z bieżącą obsługą geodezyjną. 88 599,82 PLN
2016-07-06   Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2247L w Jeżowie, od km roboczego 0+394 m do km 0+644 m o długości 250 mb, z bieżącą obsługą geodezyjną. 100 880,57 PLN
  Stalowa Wola

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Część 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików - Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików Część 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów - Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów Część 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las - Gwoździec - Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec
391 755,00 PLN
2016-06-29   Część 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las - Gwoździec - Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec 133 455,00 PLN
2016-06-29   Część 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów - Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów 154 365,00 PLN
2016-06-29   Część 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików - Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików 103 935,00 PLN
2016-06-20 Wilków

Gmina Wilków
Roboty budowlane

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu dróg gminnych nr 113479L od km 0+027,50 do km 0+496,50 i nr 113480L od km 0+698,50 do km 0+867,60, stanowiących wzajemne przedłużenie, wraz z odgałęzieniem w drodze gminnej nr 113481L od km 0+000 do km 0+016,90 w miejscowości Rogów
273 060,00 PLN
2016-04-29 Dąbrowa Tarnowska

Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Roboty budowlane

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska - Radomyśl Wielki (ul. Elizy Orzeszkowej) w m. Radgoszcz w km 10+897,70 - 11+256,70 w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska - Radomyśl Wielki
134 562,00 PLN
2016-04-21 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1089R relacji od drogi 854 - Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy - etap II.
157 194,00 PLN
2016-04-11 Sandomierz

Gmina Miejska Sandomierz
Roboty budowlane

Budowa ul. Zarzekowice w Sandomierzu
269 124,00 PLN
  Mogilany

Gmina Mogilany
Dostawy

Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego prefabrykowanych elementów betonowych, tj. płyty, korytka na wykonywanie remontu dróg, rowów, będących w zarządzie Urzędu Gminy w Mogilanach z podziałem na Zadanie 1 - Korytka ściekowe Zadanie 2 - Korytka betonowe Zadanie 3 - Płyty ażurowe betonowe Zadanie 4- Płyty ażurowe żelbetowe
159 217,35 PLN
2016-03-01   Zadanie 4- Płyty ażurowe żelbetowe 55 534,50 PLN
2016-03-01   Zadanie 3 - Płyty ażurowe betonowe 9 151,20 PLN
2016-03-01   Zadanie 1 - Korytka ściekowe 94 531,65 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 5 925 014,34 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-10-20 Kielce

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa / zakup, transport i rozładunek/ płyt drogowych zbrojonych o wymiarach 300x150x15cm na składowisko odpadów w Promniku , gm. Strawczyn, sukcesywnie wg oddzielnych uzgodnień z Wykonawcą zamówienia w ilości do 300 szt
110 257,20 PLN
2015-10-12 Majdan Królewski

Gmina Majdan Królewski
Roboty budowlane

Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 9 w Majdanie Królewskim
488 310,00 PLN
2015-08-24 Godziszów

Gmina Godziszów
Roboty budowlane

Utwardzenie dna i odnowienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113534L od km 0+000 do km 0+225 w miejscowości Wólka Ratajska
56 558,68 PLN
2015-08-03 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od istniejącego chodnika w Ślęzakach do budynku OSP w miejscowości Dąbrowica - etap II
194 217,00 PLN
2015-07-16 Chmielnik

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Roboty budowlane

Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych dojazdowych z jednostronnym chodnikiem i miejscami parkingowymi w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach (odcinki dróg E - F , I - J, K - L wraz z chodnikami i bezpiecznikiem oraz parkingi przy budynku terapii zajęciowej i kuchni)
305 040,00 PLN
2015-07-07 Stalowa Wola

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików - Borów na odcinkach w km0+361,00 - 0+404,90, km 0+361,80 - 0+375,80, km 0+411,90 - 0+453,90 str. P
25 175,92 PLN
2015-06-25 Tokarnia

Wójt Gminy Tokarnia
Dostawy

Dostawa prefabrykatów betonowych na teren Gminy Tokarnia
167 136,09 PLN
2015-06-02 Zamość

Miasto Zamość
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszo-jezdnego ulicy Brzozowej w Zamościu - II Etap
288 558,00 PLN
2015-06-02 Stalowa Wola

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1004R Zaklików - Borów na odcinku od km 0+018,5 do km 0+361,80 w m. Zaklików
72 816,00 PLN
2015-05-25 Tarnobrzeg

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Miłej nr ewid. dz. 685,702/19 w Tarnobrzegu.
624 840,00 PLN
2015-03-23 Mogilany

Urząd Gminy Mogilany
Dostawy

Zadanie 1 - Korytka ściekowe.
111 561,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 2 444 469,89 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-09-12 Komarów-Osada

Gmina Komarów-Osada
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej nr 110934L od km 2+102 do km 2+802 w miejscowości Komarów-Osada zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 roku
467 247,48 PLN
2014-06-16 Tomaszów Lubelski

Nadleśnictwo Tomaszów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej Ruda w leśnictwie Leliszka i Bełżec.
1 823 615,10 PLN
2014-05-26 Tokarnia

Wójt Gminy Tokarnia
Dostawy

Dostawa prefabrykatów betonowych na teren Gminy Tokarnia
165 767,10 PLN
2014-05-15 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od istniejącego chodnika w Ślązakach do budynku OSP w miejscowości Dąbrowica - etap I
247 571,32 PLN
2014-05-09 Godziszów

Gmina Godziszów
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej nr 113538L Zdziłowice Pierwsze - Dąbie od km 1+100 do km 1+700 wraz z przepustem w km 0+012 w miejscowości Zdziłowice Pierwsze, zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 r.
142 937,49 PLN
2014-05-05 Nowa Dęba

Gmina Nowa Dęba
Roboty budowlane

Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy drodze Siarkowej w Chmielowie
142 618,50 PLN
2014-04-29 Turobin

Gmina Turobin
Roboty budowlane

Zabezpieczenie przeciwerozyjne wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Rokitów
187 245,36 PLN
2014-04-17 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R relacji Jamnica - Zbydniów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jamnica od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli - etap II
96 700,00 PLN
2014-04-17 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kaczaki
96 294,00 PLN
2014-04-17 Kraśnik

Gmina Kraśnik
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej ulica Świerkowa oraz ulica Nadstawna w miejscowości Stróża-Kolonia etap I oraz etap II
352 899,30 PLN
2014-04-07 Raba Wyżna

Gmina Raba Wyżna
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni płytami YOMB w miejscowości Raba Wyżna, Harkabuz, Skawa.
144 806,72 PLN
  Kazimierza Wielka

Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
Dostawy

SUKCESYWNA DOSTAWA KRĘGÓW BETONOWYCH DLA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W KAZIMIERZY WIELKIEJ WRAZ Z ZAŁADUNKIEM , TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM WE WSKAZANYM MIEJSCU W 2014r.
41 350,00 PLN
2014-03-11   SUKCESYWNA DOSTAWA KRĘGÓW BETONOWYCH DLA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W KAZIMIERZY WIELKIEJ WRAZ Z ZAŁADUNKIEM , TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM WE WSKAZANYM MIEJSCU W 2014r 35 400,00 PLN
2014-03-11   SUKCESYWNA DOSTAWA KRĘGÓW BETONOWYCH DLA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W KAZIMIERZY WIELKIEJ WRAZ Z ZAŁADUNKIEM , TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM WE WSKAZANYM MIEJSCU W 2014r 2 300,00 PLN
2014-03-11   SUKCESYWNA DOSTAWA KRĘGÓW BETONOWYCH DLA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W KAZIMIERZY WIELKIEJ WRAZ Z ZAŁADUNKIEM , TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM WE WSKAZANYM MIEJSCU W 2014r 3 650,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 3 909 052,37 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-11-06 Połaniec

Miasto i Gmina Połaniec
Roboty budowlane

Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz parkingu na terenie inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C realizowana w ramach projektu pn. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III.
247 979,60 PLN
2013-11-04 Stalowa Wola

Gmina Stalowa Wola
Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Niezłomnych 2 i 2c w Stalowej Woli
242 015,12 PLN
2013-10-31 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Żurawica w km 4+650 - 5+042 str. lewa w m. Trzeboś
138 961,75 PLN
2013-10-21 Nowa Dęba

Jednostka Wojskowa 3711
Roboty budowlane

Renowacja placu parkingowego CPdMZ Kielce ul. Wojska Polskiego 250.
203 765,93 PLN
2013-10-10 Chmielnik

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Roboty budowlane

Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych dojazdowych z jednostronnym chodnikiem i miejscami parkingowymi w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach (droga C-D ; droga G-H)
101 636,47 PLN
2013-08-30 Nowa Dęba

Gmina Nowa Dęba
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszego w Alfredówce w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza na odcinku od przystanku autobusowego w kierunku cmentarza - kilometraż od 0+048,45 do 0+576,45
186 505,27 PLN
2013-08-12 Gorzków

Gmina Gorzków
Roboty budowlane

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gorzków-Wieś, nr działki 413, km 0+402 - 0+740
96 133,20 PLN
2013-08-08 Janów Lubelski

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul. Bialska) - Godziszów - Tokary w zakresie chodnika w lokalizacji od km 0+860,00 do km 1+627,63 lewa strona - Etap I obejmujący odcinek od km 0+860,00 do km 1+291,00
130 314,82 PLN
2013-08-05 Sandomierz

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni chodników i dróg dojazdowych na działce nr ewid. 1510/12 będącej w zarządzie ZSTiO, ul. Słowackiego 37 w Sandomierzu
131 400,00 PLN
2013-07-23 Aleksandrów

Urząd Gminy Aleksandrów
Dostawy

Dostawa materiałów budowlanych - Umocnienie dna i skarp rowów na terenie Gminy Aleksandrów
18 617,28 PLN
2013-07-22 Urzędów

Gmina Urzędów
Dostawy

Dostawa płyt drogowych zbrojonych typu YOMB w ilości 2050 sztuk
88 252,50 PLN
2013-07-02 Dzierzkowice

Urząd Gminy Dzierzkowice
Roboty budowlane

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ew. 914 i 1238 w miejscowości Dzierzkowice - Góry na odcinku długości 0,3 km
117 628,60 PLN
2013-06-17 Tokarnia

Wójt Gminy Tokarnia
Dostawy

Dostawa prefabrykatów betonowych na teren Gminy Tokarnia
172 838,37 PLN
2013-06-10 Gorzków

Gmina Gorzków
Dostawy

Dostawa płyt drogowych w 2013 r.
44 160,00 PLN
2013-05-13 Modliborzyce

Gmina Modliborzyce
Roboty budowlane

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108729L od km 0+000 do km 0+ 390 i od km 0+555 do km 0+693 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze
109 650,42 PLN
2013-05-13 Gorzków

Gmina Gorzków
Roboty budowlane

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągach dróg gminnych stanowiących wzajemne przedłużenienr 110033 L od km 0+005 do km 0+565 i nr 109721L od km 0+367 do km 0+532 w miejscowości Wielobycz
224 935,02 PLN
  Kazimierza Wielka

Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
Dostawy

SUKCESYWNA DOSTAWA KRĘGÓW BETONOWYCH DLA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W KAZIMIERZY WIELKIEJ WRAZ Z ZAŁADUNKIEM , TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM WE WSKAZANYM MIEJSCU W 2013r
35 313,30 PLN
2013-04-16   Kręgi żelbetowe zbrojone długości 1 mb ze stopą wibroprasowane - fi 60 cm - 70 sztuk. 6 285,30 PLN
2013-04-16   Zadanie nr 1 Kręgi betonowe niezbrojone długości 1 mb ze stopą - fi 50 cm - 400 sztuk. 29 028,00 PLN
2013-04-12 Tarnobrzeg

Kopalnia Siarki "Machów" S.A.
Dostawy

Dostawa produktów betonowych
101 162,33 PLN
2013-04-02 Lublin

Urząd Gminy Głusk
Roboty budowlane

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112454 L - ul. Kwiatów Polnych wraz z włączeniem do drogi woj. Nr 835 w miejscowości Ćmiłów , gmina Głusk
476 127,76 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 2 867 397,74 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-10 Wilkowice

Gmina Wilkowice
Dostawy

Dostawa betonowych płyt parkingowych
19 188,00 PLN
2012-12-05 Maziarnia Strzelecka

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Uroczysko Nieledew w leśnictwie Hrubieszów
187 581,83 PLN
2012-11-12 Tomaszów Lubelski

Nadleśnictwo Tomaszów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Tomaszów
440 454,99 PLN
2012-10-16 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zabrnie od istniejącego chodnika w kierunku Grębowa - etap II
47 756,14 PLN
2012-10-08 Gorzyce

Gmina Gorzyce
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe przy realizacji zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trześni (dz. nr ewid. 1339) w km 0+000 - 0+850.
14 000,00 PLN
2012-08-09 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115R relacji Grębów - Wydrza - Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wydrza-Miętne - etap I
77 495,39 PLN
2012-07-17 Nowa Dęba

Jednostka Wojskowa 3711
Roboty budowlane

Remont parkingu przy bud nr 10 w JW 2090 Nowa Dęba, Sprawa 28/2012.
121 505,37 PLN
2012-07-12 Lipnik

Gmina Lipnik
Roboty budowlane

Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacji w miejscowości Słabuszewice
32 942,25 PLN
2012-06-06 Proszowice

Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice
Roboty budowlane

Odbudowa chodnika strona lewa ul. Królewska nr.1289K w Proszowicach od km 0+190 do km 0+829,3
190 821,62 PLN
2012-06-06 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów - Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Krawce
81 787,85 PLN
2012-05-16 Trzydnik Duży

Gmina Trzydnik Duży
Roboty budowlane

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 393 od km 0+008 do km 0+470 w miejscowości Węglin
137 165,05 PLN
2012-05-14 Tokarnia

Wójt Gminy Tokarnia
Dostawy

Dostawa prefabrykatów betonowych na teren Gminy Tokarnia
216 120,23 PLN
2012-04-05 Gorzyce

Gmina Gorzyce
Roboty budowlane

Budowa infrastruktury dla komunikacji publicznej Osiedla Gorzyce
566 091,26 PLN
2012-03-29 Tarnogród

Gmina Tarnogród
Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego w Tarnogrodzie - Etap I
374 405,55 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 2 507 315,53 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-10-13 Nowa Dęba

Gmina Nowa Dęba
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszego w Alfredówce w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1116R re-lacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza na odcinku od przystanku autobusowego w kierunku cmentarza oraz Budowa ciągu pieszego w Rozalinie w pasie drogowym drogi powiato-wej nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska na odcinku od Wiejskiego Centrum Aktywności do granicy sołectwa
175 940,54 PLN
2011-10-10 Sandomierz

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
Roboty budowlane

nie dotyczy
65 323,06 PLN
2011-10-04 Warszawa

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
Dostawy

ZRB JarosławZakup elementów żelbetowych na zadanie 43 062 Bezwola
122 362,86 PLN
2011-09-27 Józefów

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Józefów
Roboty budowlane

Budowa drogi leśnej Głuszcowa
997 541,38 PLN
2011-06-29 Majdan Królewski

Gmina Majdan Królewski
Roboty budowlane

Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej nr 104077R Drozdów -Rębisze -wieś w Krzątce
98 212,66 PLN
2011-06-17 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszowa
Roboty budowlane

Budowa miejsc postojowych wraz z placem utwardzonym przy ul. Hetmańskiej 22
49 507,07 PLN
2011-04-06 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ślęzaki
180 644,93 PLN
2011-04-06 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cygany
164 430,15 PLN
2011-04-06 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Stale - Etap II
187 397,91 PLN
2011-03-10 Wisła

Gmina Wisła
Dostawy

Dostawa płyt typu JOMB (RGŚ/MSD.3410-6/11)
49,08 PLN
2011-02-18 Łukowa

Gmina Łukowa
Roboty budowlane

Budowa szlaku pieszego dla użytku publicznego w miejscowości Łukowa
273 198,93 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 2 314 608,57 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-10-08 Majdan Królewski

Gmina Majdan Królewski
Roboty budowlane

Budowa chodnika z odwodnieniem , z zatoką autobusową i oświetleniem ulicznym przy drodze krajowej nr 9 w Majdanie Królewskim.
489 795,60 PLN
2010-10-06 Lipnik

Gmina Lipnik
Roboty budowlane

BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik.
181 952,03 PLN
  Majdan Królewski

Gmina Majdan Królewski
Roboty budowlane

Przebudowa chodnika i budowa zatok parkingowych na terenie Gminy Majdan Królewski
370 489,29 PLN
2010-09-13   Część C: Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej nr 104057 R Koło Kościoła w Hucie Komorowskiej 173 769,08 PLN
2010-09-13   Część B: Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej nr 104125 R na odcinku Kościół Podziale w Woli Rusinowskiej 196 720,21 PLN
2010-07-09 Sandomierz

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
Roboty budowlane

nie dotyczy
93 028,39 PLN
2010-06-16 Sandomierz

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
Roboty budowlane

nie dotyczy
234 493,94 PLN
2010-06-16 Jarosław

Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie
Roboty budowlane

Zakup elementów żelbetowych wg zestawienia, rysunków i opisu wraz z dostawą i rozładunkiem na wskazane miejsce na zadanie 43062 Bezwola
67 620,09 PLN
2010-06-07 Wisła

Gmina Wisła
Dostawy

Dostawa płyt typu JOMB (RGŚ/MSD.3410-24/10)
200 000,00 PLN
2010-04-30 Godziszów

Gmina Godziszów
Roboty budowlane

Zabezpieczenie dna wąwozu Zdziłowice Czwarte - Czerwona Góra w lokalizacji od km 0+610 do km 0+824; od km 0+988 do km 1+410; od km 1+670 do km 1+920 o długości 0,886km
244 752,95 PLN
2010-04-28 Wilkowice

Urząd Gminy Wilkowice
Dostawy

Dostawa płyt parkingowych betonowych zbrojonych
40 417,50 PLN
2010-02-01 Koniusza

Parafia Rzymskokatolicka Św. Ap. Piotra i Pawła
Roboty budowlane

Budowa parkingu z kostki brukowej przy Kościele Parafialnym w Koniuszy
84 189,52 PLN
2010-01-21 Końskie

Gmina Końskie
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszego wzdłuż bloku przy ulicy Polnej nr 4 w Końskich
152 422,19 PLN
2010-01-14 Końskie

Gmina Końskie
Roboty budowlane

Budowa parkingu dla postoju pojazdów do 2,5 t na działce o numerze 6199 przy ulicy Warszawskiej wraz z poszerzeniem drogi dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich.
345 208,38 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 2 504 369,88 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-09-24 Osiek

Gmina Osiek
Roboty budowlane

Budowa dróg na osiedlu budownictwa jednorodzinnego Nowy Osiek wraz z infrastrukturą
2 124 841,32 PLN
2009-09-24 Wilkowice

Urząd Gminy Wilkowice
Dostawy

Dostawa płyt parkingowych i koryt odwadniających
26 400,00 PLN
2009-09-08 Sandomierz

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
Roboty budowlane

Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Żeromskiego w Sandomierzu
229 017,91 PLN
2009-05-07 Tokarnia

Wójt Gminy Tokarnia
Dostawy

Dostawa prefabrykatów betonowych na teren Gminy Tokarnia
225 904,00 PLN
2009-04-15 Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi krajowej Nr 79 w miejscowości Osiek ul. Sandomierska od km 219+250 do km 220+047 strona prawa, zakres robót- przebudowa zatoki autobusowej i ciągu pieszego, - naprawa odwodnienia Na podstawie dokumentacji projektowejBudowa chodnika w ciąg
351 340,59 PLN
2009-04-15 Morawica

Urząd Gminy w Morawicy
Roboty budowlane

Chodnik przy drodze powiatowej w Lisowie
12 380 379,00 PLN
2009-04-07 Sandomierz

Gmina Miejska Sandomierz
Roboty budowlane

Budowa ulicy Kubeszewskiego w Sandomierzu polegająca na wykonaniu nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej - 540m2, z odwodnieniem z rur PCV-U fi 200 i 250 dł. 78m., oświetlenia dł. 100m ze słupami oświetleniowymi - 3 szt., kanalizacji sanit
152 554,39 PLN
2009-04-03 Tomaszów Mazowiecki

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Roboty budowlane

Budowa nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Wilczej, Okopowej, Łukasza i Zbocze w Tomaszowie Mazowieckim.
419 705,36 PLN
2009-03-26 Wisła

Gmina Miejska Wisła
Dostawy

Dostawa płyt drogowych JOMB wielootworowych podwójnie zbrojonych o wymiarach 100 x 75 x 12,5 cm (RGŚ/MSD.3410-09/09:SIWZ)
39,98 PLN
2009-03-10 Pińczów

Gmina Pińczów
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. SZKOLNEJ
51 318,68 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 15 961 501,23 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-05 Jarosław

Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie
Dostawy

Zakup słupków betonowych wg zestawienia i rysunków wraz z dostawą i montażem na zadanie 43062 Bezwola.
172 900,00 PLN
2008-10-23 Rudnik

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Roboty budowlane

Budowa parkingu przy ul. Rynek oraz utwardzenie placu przy ul. 3 -go Maja w Rudniku nad Sanem
129 506,70 PLN
2008-10-23 Starachowice

Gmina Starachowice
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Nad Młynówką wraz z odprowadzeniem wód opadowych do kanału deszczowego fi 1000 mm
298 887,86 PLN
2008-10-22 Stalowa Wola

Gmina Stalowa Wola
Roboty budowlane

Modernizacja ulic na oś Widok w Stalowej Woli
113 838,54 PLN
2008-10-22 Stalowa Wola

Gmina Stalowa Wola
Roboty budowlane

Remont kapitalny ul. M. Konopnickiej w Stalowej Woli
77,00 PLN
2008-10-15 Stalowa Wola

Gmina Stalowa Wola
Roboty budowlane

REMONT KAPITALNY UL. ZAUŁEK W STALOWEJ WOLI
87 284,63 PLN
2008-09-03 Jarosław

Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie
Dostawy

Zakup elementów prefabrykowanych wraz z dostawą i rozładunkiem na zadanie 43062 Bezwola.
182 924,00 PLN
2008-08-07 Gorzyce

Gmina Gorzyce
Roboty budowlane

Przebudowa parkingów i chodników na terenie Osiedla Gorzyce
217 183,83 PLN
2008-08-07 Sandomierz

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.
Roboty budowlane

Rozbudowa nawierzchni placu i parkingu przy obiekcie myjni na bazie PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu
81 528,95 PLN
2008-08-06 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska na odcinku od km 8+252 do km 8+509 w zakresie budowy chodnika - Etap I.
102 377,88 PLN
2008-06-20 Janów Lubelski

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2304L Staraw Wieś - Stawce - Zdziłowice w zakresie chodników w miejscowości Batorz Pierwszy w lokalizacji od km 16+582 do km 17+090 o długości 0,508 km
154 025,53 PLN
2008-05-06 Kielce

Politechnika Świętokrzyska
Roboty budowlane

Wykonanie robot dodatkowych do umowy podstawowej o roboty budowlane nr II AZP/10/08 z dnia 25.01.2008r. na wykonanie remontu istniejących nawierzchni placów parkingowych oraz chodnika od strony ul. Studenckiej na terenie Politechniki Świętokrzyskiej
9 824,20 PLN
2008-04-09 Tarnobrzeg

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogi dojazdowej przy budynkach G,G1,KO,W1 oraz dróg pożarowych przy pawilonach D,D1,E wraz z odwodnieniem i oświetleniem dla szpitala.
446 846,91 PLN
  Busko-Zdrój

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
Usługi

Zakup kręgów betonowych zbrojonych Temat nr 1 - kręgi betonowe zbrojone Ř50 cm Temat nr 2 - kręgi betonowe zbrojone Ř60 cm Temat nr 3 - kręgi betonowe zbrojone Ř80 cm Temat nr 4 - kręgi betonowe zbrojone Ř100 cm
42 120,00 PLN
2008-02-25   Zakup kręgów betonowych zbrojonych - Temat nr 1 - kręgi betonowe zbrojone Ř50 cm - 140 szt.. 11 550,00 PLN
2008-02-25   Zakup kręgów betonowych zbrojonych - Temat nr 3 - kręgi betonowe zbrojone Ř80 cm - 78 szt.. 8 970,00 PLN
2008-02-25   Zakup kręgów betonowych zbrojonych - Temat nr 4 - kręgi betonowe zbrojone Ř100 cm - 70 szt.. 12 600,00 PLN
2008-02-25   Zakup kręgów betonowych zbrojonych - Temat nr 2 - kręgi betonowe zbrojone Ř60 cm - 100 szt.. 9 000,00 PLN
2008-01-25 Kielce

Politechnika Świętokrzyska
Roboty budowlane

Remont istniejących nawierzchni placów parkingowych oraz chodnika od strony ul. Studenckiej na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
342 078,21 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 2 381 404,24 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-11-06 Gorzyce

Gmina Gorzyce
Roboty budowlane

Modernizacja chodników na terenie Osiedla Gorzyce
43 399,95 PLN
2007-09-14 Sandomierz

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Salve Regina w Sandomierzu
100 366,73 PLN
2007-08-31 Kraków

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Roboty budowlane

Wykonanie ogrodzenia budynków Stacji Doświadczalnej Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Akademii Rolniczej w Prusach
93 257,00 PLN
2007-08-14 Nisko

Gmina Nisko
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni chodników na terenie miasta Niska
281 193,79 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "PRIMA - BUD" Andrzej Sobczyk najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 518 217,47 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie
Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.