eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK

Dane wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK
Wiśniowa 5A
27-600 Sandomierz
woj. świętokrzyskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK i jej szacunkowe przychody z realizacji przetargów w latach 2007 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

143

Łączna wartość
wygranych przetargów

42 630 140 zł

Liczba zamawiających

68

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK, najczęściej zlokalizowane były w województwie podkarpackim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK zamówień to 42 630 140,26 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2016 (23 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 12 380 379,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Urząd Gminy w Morawicy przetargu, którego przedmiotem było Chodnik przy drodze powiatowej w Lisowie.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 39,98 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Dostawa płyt drogowych JOMB wielootworowych podwójnie zbrojonych o wymiarach 100 x 75 x 12,5 cm (RGŚ/MSD.3410-09/09:SIWZ) Przetarg ogłoszony był przez Gmina Miejska Wisła.


Liczba udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 5 1 296 789,00 PLN 3
2016 23 5 925 014,34 PLN 13
2015 11 2 444 469,89 PLN 10
2014 14 3 909 052,37 PLN 10
2013 20 2 867 397,74 PLN 17
2012 14 2 507 315,53 PLN 11
2011 11 2 314 608,57 PLN 9
2010 13 2 504 369,88 PLN 9
2009 10 15 961 501,23 PLN 10
2008 18 2 381 404,24 PLN 11
2007 4 518 217,47 PLN 4
RAZEM: 143 42 630 140,26 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (103 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 37 690 989,18 zł). Przetargi, w których wygrywa firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Przygotowanie terenu pod budowę, Produkty betonowe, Roboty drogowe, Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drógPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Nowa Dęba (19 przetargów na łączną kwotę 2 784 617,18 zł). Stalowa Wola (12 przetargi na łączną kwotę 1 103 216,04 zł). Sandomierz (11 przetargów na łączną kwotę 2 153 262,37 zł). Majdan Królewski (6 przetargów na łączną kwotę 2 243 109,55 zł). Kazimierza Wielka (5 przetargów na łączną kwotę 76 663,30 zł).

Lista przetargów, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-06-20 Sandomierz

Gmina Miejska Sandomierz
Roboty budowlane

"Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu" na działkach nr ewid. 938/7, 938/8, 938/9 i 962 wraz z budową i uruchomieniem systemu automatycznego poboru opłat parkingowych.
366 540,00 PLN
2017-05-26 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap II
170 970,00 PLN
2017-04-24 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń - Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń - etap II
149 445,00 PLN
2017-04-18 Sandomierz

Gmina Miejska Sandomierz
Roboty budowlane

"Budowa parkingu przy ul. Browarnej w Sandomierzu"
429 885,00 PLN
2017-03-08 Świętoszów

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dostawy

Dostawa betonowych płyt drogowych typu MON100 na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie
179 949,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 1 296 789,00 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-22 Józefów

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Józefów
Usługi

Przebudowa drogi leśnej Sałatyn o długości 1,2 km
425 457,00 PLN
2016-10-07 Skalbmierz

Gmina Skalbmierz
Usługi

Odwodnienie obszaru znajdującego się w obrębie ul. Witosa, 5-go Sierpnia i Kępa w Skalbmierzu
306 000,00 PLN
2016-09-21 Majdan Królewski

Gmina Majdan Królewski
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszo - rowerowego 913 m przy drodze krajowej nr 9 w Majdanie Królewskim
796 302,00 PLN
2016-08-30 Tomaszów Lubelski

Nadleśnictwo Tomaszów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Pańków
1 377 600,00 PLN
  Stalowa Wola

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Część 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików - Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików Część 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów - Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów Część 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las - Gwoździec - Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec - zamówienie uzupełniające
170 253,83 PLN
2016-08-10   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików - Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików odcinek od km 1+330,0 do km 1+490,0 - długość odcinka 160 m 35 380,09 PLN
2016-08-10   Przebudowa drogi powiatowej nr 1035R Cisów Las - Gwoździec - Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec na odcinku od km 2+567 do km 2+738 - długość odcinka 171 m 66 251,49 PLN
2016-08-10   Przebudowa drogi powiatowej nr 1013R Zbydniów - Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów na odcinku od km 0+705 do km 1+063 - długość odcinka 358 m 68 622,25 PLN
2016-07-25 Maziarnia Strzelecka

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej G050105L w leśnictwie Gołębowiec
854 850,00 PLN
2016-07-06 Dwikozy

Gmina Dwikozy
Roboty budowlane

1. Modernizacja- przebudowa drogi gminnej nr 320057T w miejscowości Kamień Łukawski, 2. Modernizacja- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamień Łukawski na działce ewid. o nr 160
320 415,00 PLN
  Chodel

Gmina Chodel
Roboty budowlane

Budowa chodników przy drogach powiatowych przez Gminę Chodel w 2016 r. wraz z obsługą geodezyjną.
289 224,16 PLN
2016-07-06   Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2248L w Ratoszynie Pierwszym, od km roboczego 1+050 m do km 1+300 m o długości 250 mb, z bieżącą obsługą geodezyjną 42 911,66 PLN
2016-07-06   Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2248L w Chodlu, przy ul. Ratoszyńskiej: a) od km 0+061,5 do km 0+269,5- strona prawa, na odcinku o długości 208 mb, wraz z obsługą geodezyjną oraz inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. b) od km 0+487,4 do km 0+585 - strona lewa, na odcinku o długości 97,6 mb, z obsługą geodezyjną oraz inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą odcinka od km 0+193,4 do km 0+585. 56 832,11 PLN
2016-07-06   Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2248L w Ratoszynie Drugim, od km 5+286,7 m do km 5+786,7 m o długości 500 mb, z bieżącą obsługą geodezyjną. 88 599,82 PLN
2016-07-06   Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2247L w Jeżowie, od km roboczego 0+394 m do km 0+644 m o długości 250 mb, z bieżącą obsługą geodezyjną. 100 880,57 PLN
  Stalowa Wola

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Część 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików - Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików Część 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów - Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów Część 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las - Gwoździec - Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec
391 755,00 PLN
2016-06-29   Część 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las - Gwoździec - Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec 133 455,00 PLN
2016-06-29   Część 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów - Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów 154 365,00 PLN
2016-06-29   Część 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików - Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików 103 935,00 PLN
2016-06-20 Wilków

Gmina Wilków
Roboty budowlane

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu dróg gminnych nr 113479L od km 0+027,50 do km 0+496,50 i nr 113480L od km 0+698,50 do km 0+867,60, stanowiących wzajemne przedłużenie, wraz z odgałęzieniem w drodze gminnej nr 113481L od km 0+000 do km 0+016,90 w miejscowości Rogów
273 060,00 PLN
2016-04-29 Dąbrowa Tarnowska

Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Roboty budowlane

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska - Radomyśl Wielki (ul. Elizy Orzeszkowej) w m. Radgoszcz w km 10+897,70 - 11+256,70 w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska - Radomyśl Wielki
134 562,00 PLN
2016-04-21 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1089R relacji od drogi 854 - Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy - etap II.
157 194,00 PLN
2016-04-11 Sandomierz

Gmina Miejska Sandomierz
Roboty budowlane

Budowa ul. Zarzekowice w Sandomierzu
269 124,00 PLN
  Mogilany

Gmina Mogilany
Dostawy

Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego prefabrykowanych elementów betonowych, tj. płyty, korytka na wykonywanie remontu dróg, rowów, będących w zarządzie Urzędu Gminy w Mogilanach z podziałem na Zadanie 1 - Korytka ściekowe Zadanie 2 - Korytka betonowe Zadanie 3 - Płyty ażurowe betonowe Zadanie 4- Płyty ażurowe żelbetowe
159 217,35 PLN
2016-03-01   Zadanie 4- Płyty ażurowe żelbetowe 55 534,50 PLN
2016-03-01   Zadanie 3 - Płyty ażurowe betonowe 9 151,20 PLN
2016-03-01   Zadanie 1 - Korytka ściekowe 94 531,65 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 5 925 014,34 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-10-20 Kielce

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa / zakup, transport i rozładunek/ płyt drogowych zbrojonych o wymiarach 300x150x15cm na składowisko odpadów w Promniku , gm. Strawczyn, sukcesywnie wg oddzielnych uzgodnień z Wykonawcą zamówienia w ilości do 300 szt
110 257,20 PLN
2015-10-12 Majdan Królewski

Gmina Majdan Królewski
Roboty budowlane

Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 9 w Majdanie Królewskim
488 310,00 PLN
2015-08-24 Godziszów

Gmina Godziszów
Roboty budowlane

Utwardzenie dna i odnowienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113534L od km 0+000 do km 0+225 w miejscowości Wólka Ratajska
56 558,68 PLN
2015-08-03 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od istniejącego chodnika w Ślęzakach do budynku OSP w miejscowości Dąbrowica - etap II
194 217,00 PLN
2015-07-16 Chmielnik

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Roboty budowlane

Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych dojazdowych z jednostronnym chodnikiem i miejscami parkingowymi w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach (odcinki dróg E - F , I - J, K - L wraz z chodnikami i bezpiecznikiem oraz parkingi przy budynku terapii zajęciowej i kuchni)
305 040,00 PLN
2015-07-07 Stalowa Wola

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików - Borów na odcinkach w km0+361,00 - 0+404,90, km 0+361,80 - 0+375,80, km 0+411,90 - 0+453,90 str. P
25 175,92 PLN
2015-06-25 Tokarnia

Wójt Gminy Tokarnia
Dostawy

Dostawa prefabrykatów betonowych na teren Gminy Tokarnia
167 136,09 PLN
2015-06-02 Zamość

Miasto Zamość
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszo-jezdnego ulicy Brzozowej w Zamościu - II Etap
288 558,00 PLN
2015-06-02 Stalowa Wola

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1004R Zaklików - Borów na odcinku od km 0+018,5 do km 0+361,80 w m. Zaklików
72 816,00 PLN
2015-05-25 Tarnobrzeg

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Miłej nr ewid. dz. 685,702/19 w Tarnobrzegu.
624 840,00 PLN
2015-03-23 Mogilany

Urząd Gminy Mogilany
Dostawy

Zadanie 1 - Korytka ściekowe.
111 561,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 2 444 469,89 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-09-12 Komarów-Osada

Gmina Komarów-Osada
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej nr 110934L od km 2+102 do km 2+802 w miejscowości Komarów-Osada zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 roku
467 247,48 PLN
2014-06-16 Tomaszów Lubelski

Nadleśnictwo Tomaszów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej Ruda w leśnictwie Leliszka i Bełżec.
1 823 615,10 PLN
2014-05-26 Tokarnia

Wójt Gminy Tokarnia
Dostawy

Dostawa prefabrykatów betonowych na teren Gminy Tokarnia
165 767,10 PLN
2014-05-15 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od istniejącego chodnika w Ślązakach do budynku OSP w miejscowości Dąbrowica - etap I
247 571,32 PLN
2014-05-09 Godziszów

Gmina Godziszów
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej nr 113538L Zdziłowice Pierwsze - Dąbie od km 1+100 do km 1+700 wraz z przepustem w km 0+012 w miejscowości Zdziłowice Pierwsze, zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 r.
142 937,49 PLN
2014-05-05 Nowa Dęba

Gmina Nowa Dęba
Roboty budowlane

Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy drodze Siarkowej w Chmielowie
142 618,50 PLN
2014-04-29 Turobin

Gmina Turobin
Roboty budowlane

Zabezpieczenie przeciwerozyjne wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Rokitów
187 245,36 PLN
2014-04-17 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R relacji Jamnica - Zbydniów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jamnica od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli - etap II
96 700,00 PLN
2014-04-17 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kaczaki
96 294,00 PLN
2014-04-17 Kraśnik

Gmina Kraśnik
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej ulica Świerkowa oraz ulica Nadstawna w miejscowości Stróża-Kolonia etap I oraz etap II
352 899,30 PLN
2014-04-07 Raba Wyżna

Gmina Raba Wyżna
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni płytami YOMB w miejscowości Raba Wyżna, Harkabuz, Skawa.
144 806,72 PLN
  Kazimierza Wielka

Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
Dostawy

SUKCESYWNA DOSTAWA KRĘGÓW BETONOWYCH DLA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W KAZIMIERZY WIELKIEJ WRAZ Z ZAŁADUNKIEM , TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM WE WSKAZANYM MIEJSCU W 2014r.
41 350,00 PLN
2014-03-11   SUKCESYWNA DOSTAWA KRĘGÓW BETONOWYCH DLA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W KAZIMIERZY WIELKIEJ WRAZ Z ZAŁADUNKIEM , TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM WE WSKAZANYM MIEJSCU W 2014r 35 400,00 PLN
2014-03-11   SUKCESYWNA DOSTAWA KRĘGÓW BETONOWYCH DLA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W KAZIMIERZY WIELKIEJ WRAZ Z ZAŁADUNKIEM , TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM WE WSKAZANYM MIEJSCU W 2014r 2 300,00 PLN
2014-03-11   SUKCESYWNA DOSTAWA KRĘGÓW BETONOWYCH DLA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W KAZIMIERZY WIELKIEJ WRAZ Z ZAŁADUNKIEM , TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM WE WSKAZANYM MIEJSCU W 2014r 3 650,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 3 909 052,37 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-11-06 Połaniec

Miasto i Gmina Połaniec
Roboty budowlane

Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz parkingu na terenie inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C realizowana w ramach projektu pn. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III.
247 979,60 PLN
2013-11-04 Stalowa Wola

Gmina Stalowa Wola
Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Niezłomnych 2 i 2c w Stalowej Woli
242 015,12 PLN
2013-10-31 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Żurawica w km 4+650 - 5+042 str. lewa w m. Trzeboś
138 961,75 PLN
2013-10-21 Nowa Dęba

Jednostka Wojskowa 3711
Roboty budowlane

Renowacja placu parkingowego CPdMZ Kielce ul. Wojska Polskiego 250.
203 765,93 PLN
2013-10-10 Chmielnik

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Roboty budowlane

Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych dojazdowych z jednostronnym chodnikiem i miejscami parkingowymi w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach (droga C-D ; droga G-H)
101 636,47 PLN
2013-08-30 Nowa Dęba

Gmina Nowa Dęba
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszego w Alfredówce w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza na odcinku od przystanku autobusowego w kierunku cmentarza - kilometraż od 0+048,45 do 0+576,45
186 505,27 PLN
2013-08-12 Gorzków

Gmina Gorzków
Roboty budowlane

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gorzków-Wieś, nr działki 413, km 0+402 - 0+740
96 133,20 PLN
2013-08-08 Janów Lubelski

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul. Bialska) - Godziszów - Tokary w zakresie chodnika w lokalizacji od km 0+860,00 do km 1+627,63 lewa strona - Etap I obejmujący odcinek od km 0+860,00 do km 1+291,00
130 314,82 PLN
2013-08-05 Sandomierz

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni chodników i dróg dojazdowych na działce nr ewid. 1510/12 będącej w zarządzie ZSTiO, ul. Słowackiego 37 w Sandomierzu
131 400,00 PLN
2013-07-23 Aleksandrów

Urząd Gminy Aleksandrów
Dostawy

Dostawa materiałów budowlanych - Umocnienie dna i skarp rowów na terenie Gminy Aleksandrów
18 617,28 PLN
2013-07-22 Urzędów

Gmina Urzędów
Dostawy

Dostawa płyt drogowych zbrojonych typu YOMB w ilości 2050 sztuk
88 252,50 PLN
2013-07-02 Dzierzkowice

Urząd Gminy Dzierzkowice
Roboty budowlane

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ew. 914 i 1238 w miejscowości Dzierzkowice - Góry na odcinku długości 0,3 km
117 628,60 PLN
2013-06-17 Tokarnia

Wójt Gminy Tokarnia
Dostawy

Dostawa prefabrykatów betonowych na teren Gminy Tokarnia
172 838,37 PLN
2013-06-10 Gorzków

Gmina Gorzków
Dostawy

Dostawa płyt drogowych w 2013 r.
44 160,00 PLN
2013-05-13 Modliborzyce

Gmina Modliborzyce
Roboty budowlane

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108729L od km 0+000 do km 0+ 390 i od km 0+555 do km 0+693 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze
109 650,42 PLN
2013-05-13 Gorzków

Gmina Gorzków
Roboty budowlane

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągach dróg gminnych stanowiących wzajemne przedłużenienr 110033 L od km 0+005 do km 0+565 i nr 109721L od km 0+367 do km 0+532 w miejscowości Wielobycz
224 935,02 PLN
  Kazimierza Wielka

Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
Dostawy

SUKCESYWNA DOSTAWA KRĘGÓW BETONOWYCH DLA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W KAZIMIERZY WIELKIEJ WRAZ Z ZAŁADUNKIEM , TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM WE WSKAZANYM MIEJSCU W 2013r
35 313,30 PLN
2013-04-16   Kręgi żelbetowe zbrojone długości 1 mb ze stopą wibroprasowane - fi 60 cm - 70 sztuk. 6 285,30 PLN
2013-04-16   Zadanie nr 1 Kręgi betonowe niezbrojone długości 1 mb ze stopą - fi 50 cm - 400 sztuk. 29 028,00 PLN
2013-04-12 Tarnobrzeg

Kopalnia Siarki "Machów" S.A.
Dostawy

Dostawa produktów betonowych
101 162,33 PLN
2013-04-02 Lublin

Urząd Gminy Głusk
Roboty budowlane

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112454 L - ul. Kwiatów Polnych wraz z włączeniem do drogi woj. Nr 835 w miejscowości Ćmiłów , gmina Głusk
476 127,76 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 2 867 397,74 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-10 Wilkowice

Gmina Wilkowice
Dostawy

Dostawa betonowych płyt parkingowych
19 188,00 PLN
2012-12-05 Maziarnia Strzelecka

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Uroczysko Nieledew w leśnictwie Hrubieszów
187 581,83 PLN
2012-11-12 Tomaszów Lubelski

Nadleśnictwo Tomaszów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Tomaszów
440 454,99 PLN
2012-10-16 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zabrnie od istniejącego chodnika w kierunku Grębowa - etap II
47 756,14 PLN
2012-10-08 Gorzyce

Gmina Gorzyce
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe przy realizacji zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trześni (dz. nr ewid. 1339) w km 0+000 - 0+850.
14 000,00 PLN
2012-08-09 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115R relacji Grębów - Wydrza - Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wydrza-Miętne - etap I
77 495,39 PLN
2012-07-17 Nowa Dęba

Jednostka Wojskowa 3711
Roboty budowlane

Remont parkingu przy bud nr 10 w JW 2090 Nowa Dęba, Sprawa 28/2012.
121 505,37 PLN
2012-07-12 Lipnik

Gmina Lipnik
Roboty budowlane

Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacji w miejscowości Słabuszewice
32 942,25 PLN
2012-06-06 Proszowice

Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice
Roboty budowlane

Odbudowa chodnika strona lewa ul. Królewska nr.1289K w Proszowicach od km 0+190 do km 0+829,3
190 821,62 PLN
2012-06-06 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów - Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Krawce
81 787,85 PLN
2012-05-16 Trzydnik Duży

Gmina Trzydnik Duży
Roboty budowlane

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 393 od km 0+008 do km 0+470 w miejscowości Węglin
137 165,05 PLN
2012-05-14 Tokarnia

Wójt Gminy Tokarnia
Dostawy

Dostawa prefabrykatów betonowych na teren Gminy Tokarnia
216 120,23 PLN
2012-04-05 Gorzyce

Gmina Gorzyce
Roboty budowlane

Budowa infrastruktury dla komunikacji publicznej Osiedla Gorzyce
566 091,26 PLN
2012-03-29 Tarnogród

Gmina Tarnogród
Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego w Tarnogrodzie - Etap I
374 405,55 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 2 507 315,53 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-10-13 Nowa Dęba

Gmina Nowa Dęba
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszego w Alfredówce w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1116R re-lacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza na odcinku od przystanku autobusowego w kierunku cmentarza oraz Budowa ciągu pieszego w Rozalinie w pasie drogowym drogi powiato-wej nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska na odcinku od Wiejskiego Centrum Aktywności do granicy sołectwa
175 940,54 PLN
2011-10-10 Sandomierz

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
Roboty budowlane

nie dotyczy
65 323,06 PLN
2011-10-04 Warszawa

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
Dostawy

ZRB JarosławZakup elementów żelbetowych na zadanie 43 062 Bezwola
122 362,86 PLN
2011-09-27 Józefów

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Józefów
Roboty budowlane

Budowa drogi leśnej Głuszcowa
997 541,38 PLN
2011-06-29 Majdan Królewski

Gmina Majdan Królewski
Roboty budowlane

Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej nr 104077R Drozdów -Rębisze -wieś w Krzątce
98 212,66 PLN
2011-06-17 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszowa
Roboty budowlane

Budowa miejsc postojowych wraz z placem utwardzonym przy ul. Hetmańskiej 22
49 507,07 PLN
2011-04-06 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ślęzaki
180 644,93 PLN
2011-04-06 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cygany
164 430,15 PLN
2011-04-06 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Stale - Etap II
187 397,91 PLN
2011-03-10 Wisła

Gmina Wisła
Dostawy

Dostawa płyt typu JOMB (RGŚ/MSD.3410-6/11)
49,08 PLN
2011-02-18 Łukowa

Gmina Łukowa
Roboty budowlane

Budowa szlaku pieszego dla użytku publicznego w miejscowości Łukowa
273 198,93 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 2 314 608,57 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-10-08 Majdan Królewski

Gmina Majdan Królewski
Roboty budowlane

Budowa chodnika z odwodnieniem , z zatoką autobusową i oświetleniem ulicznym przy drodze krajowej nr 9 w Majdanie Królewskim.
489 795,60 PLN
2010-10-06 Lipnik

Gmina Lipnik
Roboty budowlane

BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik.
181 952,03 PLN
  Majdan Królewski

Gmina Majdan Królewski
Roboty budowlane

Przebudowa chodnika i budowa zatok parkingowych na terenie Gminy Majdan Królewski
370 489,29 PLN
2010-09-13   Część C: Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej nr 104057 R Koło Kościoła w Hucie Komorowskiej 173 769,08 PLN
2010-09-13   Część B: Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej nr 104125 R na odcinku Kościół Podziale w Woli Rusinowskiej 196 720,21 PLN
2010-07-09 Sandomierz

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
Roboty budowlane

nie dotyczy
93 028,39 PLN
2010-06-16 Sandomierz

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
Roboty budowlane

nie dotyczy
234 493,94 PLN
2010-06-16 Jarosław

Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie
Roboty budowlane

Zakup elementów żelbetowych wg zestawienia, rysunków i opisu wraz z dostawą i rozładunkiem na wskazane miejsce na zadanie 43062 Bezwola
67 620,09 PLN
2010-06-07 Wisła

Gmina Wisła
Dostawy

Dostawa płyt typu JOMB (RGŚ/MSD.3410-24/10)
200 000,00 PLN
2010-04-30 Godziszów

Gmina Godziszów
Roboty budowlane

Zabezpieczenie dna wąwozu Zdziłowice Czwarte - Czerwona Góra w lokalizacji od km 0+610 do km 0+824; od km 0+988 do km 1+410; od km 1+670 do km 1+920 o długości 0,886km
244 752,95 PLN
2010-04-28 Wilkowice

Urząd Gminy Wilkowice
Dostawy

Dostawa płyt parkingowych betonowych zbrojonych
40 417,50 PLN
2010-02-01 Koniusza

Parafia Rzymskokatolicka Św. Ap. Piotra i Pawła
Roboty budowlane

Budowa parkingu z kostki brukowej przy Kościele Parafialnym w Koniuszy
84 189,52 PLN
2010-01-21 Końskie

Gmina Końskie
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszego wzdłuż bloku przy ulicy Polnej nr 4 w Końskich
152 422,19 PLN
2010-01-14 Końskie

Gmina Końskie
Roboty budowlane

Budowa parkingu dla postoju pojazdów do 2,5 t na działce o numerze 6199 przy ulicy Warszawskiej wraz z poszerzeniem drogi dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich.
345 208,38 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 2 504 369,88 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-09-24 Osiek

Gmina Osiek
Roboty budowlane

Budowa dróg na osiedlu budownictwa jednorodzinnego Nowy Osiek wraz z infrastrukturą
2 124 841,32 PLN
2009-09-24 Wilkowice

Urząd Gminy Wilkowice
Dostawy

Dostawa płyt parkingowych i koryt odwadniających
26 400,00 PLN
2009-09-08 Sandomierz

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
Roboty budowlane

Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Żeromskiego w Sandomierzu
229 017,91 PLN
2009-05-07 Tokarnia

Wójt Gminy Tokarnia
Dostawy

Dostawa prefabrykatów betonowych na teren Gminy Tokarnia
225 904,00 PLN
2009-04-15 Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi krajowej Nr 79 w miejscowości Osiek ul. Sandomierska od km 219+250 do km 220+047 strona prawa, zakres robót- przebudowa zatoki autobusowej i ciągu pieszego, - naprawa odwodnienia Na podstawie dokumentacji projektowejBudowa chodnika w ciąg
351 340,59 PLN
2009-04-15 Morawica

Urząd Gminy w Morawicy
Roboty budowlane

Chodnik przy drodze powiatowej w Lisowie
12 380 379,00 PLN
2009-04-07 Sandomierz

Gmina Miejska Sandomierz
Roboty budowlane

Budowa ulicy Kubeszewskiego w Sandomierzu polegająca na wykonaniu nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej - 540m2, z odwodnieniem z rur PCV-U fi 200 i 250 dł. 78m., oświetlenia dł. 100m ze słupami oświetleniowymi - 3 szt., kanalizacji sanit
152 554,39 PLN
2009-04-03 Tomaszów Mazowiecki

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Roboty budowlane

Budowa nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Wilczej, Okopowej, Łukasza i Zbocze w Tomaszowie Mazowieckim.
419 705,36 PLN
2009-03-26 Wisła

Gmina Miejska Wisła
Dostawy

Dostawa płyt drogowych JOMB wielootworowych podwójnie zbrojonych o wymiarach 100 x 75 x 12,5 cm (RGŚ/MSD.3410-09/09:SIWZ)
39,98 PLN
2009-03-10 Pińczów

Gmina Pińczów
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. SZKOLNEJ
51 318,68 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 15 961 501,23 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-05 Jarosław

Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie
Dostawy

Zakup słupków betonowych wg zestawienia i rysunków wraz z dostawą i montażem na zadanie 43062 Bezwola.
172 900,00 PLN
2008-10-23 Rudnik

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Roboty budowlane

Budowa parkingu przy ul. Rynek oraz utwardzenie placu przy ul. 3 -go Maja w Rudniku nad Sanem
129 506,70 PLN
2008-10-23 Starachowice

Gmina Starachowice
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Nad Młynówką wraz z odprowadzeniem wód opadowych do kanału deszczowego fi 1000 mm
298 887,86 PLN
2008-10-22 Stalowa Wola

Gmina Stalowa Wola
Roboty budowlane

Modernizacja ulic na oś Widok w Stalowej Woli
113 838,54 PLN
2008-10-22 Stalowa Wola

Gmina Stalowa Wola
Roboty budowlane

Remont kapitalny ul. M. Konopnickiej w Stalowej Woli
77,00 PLN
2008-10-15 Stalowa Wola

Gmina Stalowa Wola
Roboty budowlane

REMONT KAPITALNY UL. ZAUŁEK W STALOWEJ WOLI
87 284,63 PLN
2008-09-03 Jarosław

Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie
Dostawy

Zakup elementów prefabrykowanych wraz z dostawą i rozładunkiem na zadanie 43062 Bezwola.
182 924,00 PLN
2008-08-07 Gorzyce

Gmina Gorzyce
Roboty budowlane

Przebudowa parkingów i chodników na terenie Osiedla Gorzyce
217 183,83 PLN
2008-08-07 Sandomierz

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.
Roboty budowlane

Rozbudowa nawierzchni placu i parkingu przy obiekcie myjni na bazie PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu
81 528,95 PLN
2008-08-06 Nowa Dęba

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska na odcinku od km 8+252 do km 8+509 w zakresie budowy chodnika - Etap I.
102 377,88 PLN
2008-06-20 Janów Lubelski

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2304L Staraw Wieś - Stawce - Zdziłowice w zakresie chodników w miejscowości Batorz Pierwszy w lokalizacji od km 16+582 do km 17+090 o długości 0,508 km
154 025,53 PLN
2008-05-06 Kielce

Politechnika Świętokrzyska
Roboty budowlane

Wykonanie robot dodatkowych do umowy podstawowej o roboty budowlane nr II AZP/10/08 z dnia 25.01.2008r. na wykonanie remontu istniejących nawierzchni placów parkingowych oraz chodnika od strony ul. Studenckiej na terenie Politechniki Świętokrzyskiej
9 824,20 PLN
2008-04-09 Tarnobrzeg

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogi dojazdowej przy budynkach G,G1,KO,W1 oraz dróg pożarowych przy pawilonach D,D1,E wraz z odwodnieniem i oświetleniem dla szpitala.
446 846,91 PLN
  Busko-Zdrój

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
Usługi

Zakup kręgów betonowych zbrojonych Temat nr 1 - kręgi betonowe zbrojone Ř50 cm Temat nr 2 - kręgi betonowe zbrojone Ř60 cm Temat nr 3 - kręgi betonowe zbrojone Ř80 cm Temat nr 4 - kręgi betonowe zbrojone Ř100 cm
42 120,00 PLN
2008-02-25   Zakup kręgów betonowych zbrojonych - Temat nr 1 - kręgi betonowe zbrojone Ř50 cm - 140 szt.. 11 550,00 PLN
2008-02-25   Zakup kręgów betonowych zbrojonych - Temat nr 3 - kręgi betonowe zbrojone Ř80 cm - 78 szt.. 8 970,00 PLN
2008-02-25   Zakup kręgów betonowych zbrojonych - Temat nr 4 - kręgi betonowe zbrojone Ř100 cm - 70 szt.. 12 600,00 PLN
2008-02-25   Zakup kręgów betonowych zbrojonych - Temat nr 2 - kręgi betonowe zbrojone Ř60 cm - 100 szt.. 9 000,00 PLN
2008-01-25 Kielce

Politechnika Świętokrzyska
Roboty budowlane

Remont istniejących nawierzchni placów parkingowych oraz chodnika od strony ul. Studenckiej na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
342 078,21 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 2 381 404,24 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-11-06 Gorzyce

Gmina Gorzyce
Roboty budowlane

Modernizacja chodników na terenie Osiedla Gorzyce
43 399,95 PLN
2007-09-14 Sandomierz

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Salve Regina w Sandomierzu
100 366,73 PLN
2007-08-31 Kraków

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Roboty budowlane

Wykonanie ogrodzenia budynków Stacji Doświadczalnej Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Akademii Rolniczej w Prusach
93 257,00 PLN
2007-08-14 Nisko

Gmina Nisko
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni chodników na terenie miasta Niska
281 193,79 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA BUD ANDRZEJ SOBCZYK najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 518 217,47 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie

REKLAMA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.