Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-28
2015-04-13
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/30Budowa budynku nr 8 dla potrzeb centrum łączności w Warszawie w JW. 2305 (dźwig hydrauliczny) - zad. nr 70026
2015-03-26
2015-04-08
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/JarosławDostawa materiałów budowlanych wykończeniowych (zadanie 1703 Przemyśl).
2015-03-26
2015-04-10
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/31Dostosowanie pomieszczeń oznaczonych jako WC, 121 i 122 do wymagań dla wydzielonych stref ochronnych, w których będą przechowywane i przetwarzane informacje niejawne o klauzuli TAJNE - budynek nr 11, ul. Paderewskiego 6 w Nowym Dworze Maz
2015-03-26
2015-04-14
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Wykonanie balustrad w remontowanych budynkach nr 147 i nr 3 w kompleksie wojskowym 6000, ul. Szubińska 105 w Bydgoszczy (zad. 11309 i 11315)
2015-03-25
2015-04-01
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. KZB KrotoszynZakup wraz z dostawą materiałów sanitarnych dla potrzeb remontu budynku nr 20 w JW. 4408 Sulechów
2015-03-25
2015-04-09
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Dostawa wraz z usługą montażu drzwi metalowych do remontowanego budynku nr 3 w kompleksie wojskowym 6000, ul. Szubińska 105 w Bydgoszczy (zad. 11315)
2015-03-24
2015-04-08
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB KWykonanie tynków wewnętrznych w ramach przebudowy budynku nr 20 w JW. 4408 Sulechów
2015-03-24
2015-04-01
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/JarosławDostawa windy osobowej (zadanie 42 053 Kraków).
2015-03-24
2015-04-09
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych w remontowanym budynku nr 147 w kompleksie wojskowym 6000, ul. Szubińska 105 w Bydgoszczy (zad. 11309).
2015-03-24
2015-04-02
Warszawa usługi Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Przygotowanie opomiarowanej i zoptymalizowanej koncepcji stanu docelowego procesów głównych Zamawiającego, po uprzednim przygotowaniu opomiarowanej mapy stanu obecnego procesów biznesowych głównych i podprocesów Zamawiającego uwzględniającej ich efektywność, jak również analizę kluczowych wyzwań i problemów biznesowych z wykorzystaniem metodologii Lean Management
2015-03-23
2015-04-08
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB KWykonanie przyłączywodociągowego, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz kanalizacji deszczowej w ramach budowy dwóch garaży dla KTO w JW. 5700 Międzyrzecz
2015-03-17
2015-04-01
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/25Rozbudowa i przebudowa budynku nr 124 wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb CAW Rembertów, K-1028 (chodniki, parkingi) - zad. 00381
2015-03-17
2015-04-01
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/26Rozbudowa i przebudowa budynku nr 124 wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb CAW Rembertów, K-1028 (wykonanie ogrodzenia) - zad. 00381

Zobacz wiecej

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-20
2015-03-31
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/28/Dostawa rozdzielnic elektrycznych na zadanieBudowa budynku nr 8 w Rembertowie
2015-03-20
2015-03-30
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/29/Dostawa stali z rozładunkiem na zadanieprzebudowa PST w Wierzbinach k. Orzysza
2015-03-20
2015-03-31
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/JarosławDostawa stolarki okiennej i drzwiowej (zadanie 42 053 Kraków).
2015-03-20
2015-03-30
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławZakup stolarki okiennej i drzwiowej na zad. 43 181 Rzeszów
2015-03-20
2015-03-30
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/27/Dostawa rozdzielnic elektrycznych na zadanieprzebudowa budynku koszarowego nr 2 w Wesołej
2015-03-17
2015-03-31
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB KWykonanie robót branży budowlanej i sanitarnej w ramach przebudowy budynku nr 33 w JW. 2399 Świętoszów
2015-03-17
2015-03-26
Warszawa usługi Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. DSE JarosławOpracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 87 na terenie JW. 5699 w m. Przasnysz
2015-03-17
2015-03-26
Warszawa usługi Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. DSE JarosławOpracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej technologii rur preizolowanych na terenie JW. 5699 w m. Przasnysz
2015-03-13
2015-03-23
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławZakup minikoparki szt. 1 z przyczepą do jej przewozu dla potrzeb brygady specjalistycznej - teletechnika w Kierownictwie Zespołu Budów w Jarosławiu
2015-03-13
2015-03-24
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. KZB KrotoszynZakup wraz z dostawą materiałów elektrycznych dla potrzeb remontu budynku nr 33 w JW. Świętoszów.
2015-03-12
brak danych
Warszawa Usługi Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółki Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o. o. - zamówienie uzupełniające
2015-03-11
2015-03-19
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławDostawa materiałów budowlanych (zadanie 43 181 Rzeszów)
2015-03-11
2015-03-25
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB KWykonanie elementów żelbetowych oraz robót murowych w ramach budowy dwóch garaży dla KTO na terenie JW. 5700 Międzyrzecz
2015-03-11
2015-03-26
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Termomodernizacja budynku nr 1 na terenie JW. 3411 w m. Roskosz.
2015-03-11
2015-03-26
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławDocieplenie ścian zewnętrznych budynku WKU w m. Sanok ul. Przemyska 1
2015-03-11
2015-03-25
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. KZB KrotoszynZakup wraz z dostawą bram dla potrzeb budowy strażnicy wojskowej straży pożarnej w m. Dobre nad Kwisą
2015-03-11
2015-03-20
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławZakup wraz z dostawą elementów rusztowania elewacyjnego na potrzeby budów realizowanych przez KZB Jarosław
2015-03-10
2015-03-24
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB KWykonanie robót wewnętrznych branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz zewnętrznych w ramach budowy strażnicy wojskowej straży pożarnej na terenie OSPWL Dobre n/Kwisą
2015-03-10
2015-03-19
Warszawa usługi Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławZagospodarowanie odpadów zakwalifikowane pod kodem 17 09 04 (Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03), 17 02 01 (Drewno), 17 05 04 (Gleba ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03) - powstałych na placach budów realizowanych przez Kierownictwo zespołu Budów w Jarosławiu
2015-03-10
2015-03-25
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. DSE JarosławWYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKACH NR 2 i 7 NA TERENIE JW. 3411 w m. Roskosz.

Zobacz wiecej

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-30
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/14Rozbudowa i przebudowa budynku nr 18 przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie (posadzka epoksydowa) - zad. 01284
2015-03-28
brak danych
Warszawa Dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/JarosławDostawa materiałów sanitarnych (zadanie 43 181 Rzeszów)
2015-03-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/16Rozbudowa i przebudowa budynku nr 18 przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie (wykonanie posadzek) - zad. 01284
2015-03-28
brak danych
Warszawa Dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/23/Dostawa rur osłonowych na zadanieBudowa strzelnicy w Elblągu
2015-03-26
brak danych
Warszawa Dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/22/Dostawa kabli na zadanieBudowa strzelnicy w Elblągu
2015-03-26
brak danych
Warszawa Usługi Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółki Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o. o. - zamówienie uzupełniające
2015-03-25
brak danych
Warszawa Dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Dostawa środków czystości dla potrzeb Spółki Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o. o
2015-03-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Wykonanie wewnętrznych tynków na ścianach i stropach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lwowskiej 32 G w ramach zadania 1703 Przemyśl
2015-03-24
brak danych
Warszawa Dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Zakup wyrobów chromoniklowych.(zadanie 1703 Przemyśl, 1706 Nisko)
2015-03-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławWykonanie poziomej przepony metodą iniekcji grawitacyjnej krystalicznej w istniejących ścianach nośnych w Jednostce Wojskowej Nr 4724 przy ul. Tynieckiej 45 w ramach zadania 42 354 Kraków Pychowice - przebudowa budynku nr 19 na PSO
2015-03-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/11Przebudowa z nadbudową hangaru nr 23 w Mińsku Maz., K-6031 - etap II (instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne) - zad. 01079
2015-03-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/17Rozbudowa i przebudowa budynku nr 18 przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie (wykonanie krat i balustrad) - zad. 01284.
2015-03-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Zadanie 42632 - Budowę krytej strzelnicy wojskowej typu SK-200 w Bielsku - Białej wraz z infrastrukturą techniczną.
2015-03-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/18Rozbudowa i przebudowa budynku nr 18 przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie (wykonanie obudowy klatki schodowej lamelami) - zad. 01284
2015-03-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/19Rozbudowa i przebudowa budynku nr 18 przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie (wykonanie okładziny ściennej z paneli kancelaryjnych) - zad. 01284
2015-03-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/KZB/NDMPrzebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nr 77 wraz z rozbudową i przebudową parkingu z infrastrukturą towarzyszącą w kompleksie wojskowym przy ul. Żwirki i Wigury 1c w Warszawie (roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, instalacje sanitarne i elektryczne) - zad. 01337.
2015-03-18
brak danych
Warszawa Dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Zakup kruszyw i ziemi.(zadanie 43 640 Chełm)
2015-03-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/09Przebudowa i termomodernizacja budynku z przeznaczeniem na kwatery dla żołnierzy zawodowych przy ul. Olszewskiej 14/20 - zad. WA W24
2015-03-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w związku z remontem budunku nr 3 w Bydgoszczy (zad. 11315)
2015-03-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w związku z remontem budunku nr 3 w Bydgoszczy (zad. 11315)

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.