Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-04
2015-03-12
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/22/Dostawa kabli na zadanieBudowa strzelnicy w Elblągu ( zad. 34430)
2015-03-04
2015-03-12
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/23/Dostawa rur osłonowych na zadanieBudowa strzelnicy w Elblągu
2015-03-04
2015-03-11
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla potrzeb Spółki Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o. o.
2015-03-03
2015-03-18
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/24Przebudowa Parku Sprzętu Technicznego w Wierzbinach w zakresie myjni pojazdów, placów postojowych, budynku warsztatowego oraz ogrodzenia terenu (roboty sanitarne) - zad. 34559
2015-03-03
2015-03-11
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławZakup stolarki okiennej i drzwiowej na zad. 43 181 Rzeszów
2015-03-03
2015-03-17
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Termomodernizacja budynku nr 31 ul. Sułkowskiego 52a Bydgoszcz (zad. 11319)
2015-03-03
2015-03-18
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławRemont hali sportowej (zadanie 43 181 Rzeszów)
2015-03-02
2015-03-17
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w budynku szkoleniowym dla potrzeb CSWL w Drawsku Pomorskim, woj. zachodniopomorskie. Zad. 16191
2015-02-27
2015-03-09
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/JarosławDostawa windy osobowej (zadanie 42 053 Kraków)
2015-02-27
2015-03-09
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Zakup kruszyw i ziemi.(zadanie 43 640 Chełm)
2015-02-26
2015-03-13
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/21Budowa budynku nr 8 dla potrzeb centrum łączności w Warszawie w JW. 2305 (instalacja wentylacji i klimatyzacji) - zad. nr 70026.
2015-02-26
2015-03-16
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławWykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i technologicznej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, rozbiórka istniejącej nawierzchni i odtworzenie nawierzchni na nowo, zagospodarowanie powstałych odpadów (gruz, ziemia) - zadanie 42 354 Kraków - Pychowice
2015-02-25
2015-03-05
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Zakup wyrobów chromoniklowych,(zadanie 1703 Przemyśl, 1706 Nisko).
2015-02-25
2015-03-05
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławZakup minikoparki szt. 1 z przyczepą do jej przewozu dla potrzeb brygady specjalistycznej - teletechnika w Kierownictwie Zespołu Budów w Jarosławiu
2015-02-18
2015-03-05
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/17Rozbudowa i przebudowa budynku nr 18 przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie (wykonanie krat i balustrad) - zad. 01284.
2015-02-18
2015-03-05
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/18Rozbudowa i przebudowa budynku nr 18 przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie (wykonanie obudowy klatki schodowej lamelami) - zad. 01284.
2015-02-18
2015-03-05
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/14Rozbudowa i przebudowa budynku nr 18 przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie (posadzka epoksydowa) - zad. 01284
2015-02-18
2015-03-05
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/19Rozbudowa i przebudowa budynku nr 18 przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie (wykonanie okładziny ściennej z paneli kancelaryjnych) - zad. 01284.
2015-02-18
2015-03-05
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/15Rozbudowa i przebudowa budynku nr 18 przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie (montaż dźwigu hydraulicznego) - zad. 01284
2015-02-18
2015-03-05
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/16Rozbudowa i przebudowa budynku nr 18 przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie (wykonanie posadzek) - zad. 01284

Zobacz wiecej

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-23
brak danych
Warszawa Usługi Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/20Obsługa geodezyjna kompleksu wojskowego 1031 w Mińsku Maz. - zad. 01130.
2015-02-20
2015-03-02
Warszawa usługi Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. DSE JarosławWykonanie kompleksowej obsługi ( sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii zgodnie z załączonym zakresem -załącznik nr 1) w kompleksie wojskowym w m. Stawy oraz Stężyca pow. Ryki
2015-02-18
2015-02-27
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/JarosławDostawa materiałów sanitarnych (zadanie 43 181 Rzeszów)
2015-02-18
brak danych
Warszawa Usługi Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Odbiór i utylizacja odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne, w zwiazku z przebudową budynku nr 31 na terenie K.W. 517 w Bydgoszczy (zad. 11262, 11318, 11319)
2015-02-18
2015-03-02
Warszawa usługi Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławZagospodarowanie odpadów zakwalifikowane pod kodem 17 09 04 (Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03), 17 02 01 (Drewno), 17 05 04 (Gleba ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03) - powstałych na placach budów realizowanych przez Kierownictwo zespołu Budów w Jarosławiu
2015-02-17
2015-02-24
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Zakup wyrobów chromoniklowych.(zadanie 1703 Przemyśl, 1706 Nisko)
2015-02-17
2015-02-27
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Dostawa środków czystości dla potrzeb Spółki Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o. o.
2015-02-17
2015-02-25
Warszawa usługi Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. DSE JarosławOpracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej technologii rur preizolowanych na terenie JW. 5699 w m. Przasnysz
2015-02-17
2015-02-25
Warszawa usługi Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. DSE JarosławOpracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 87 na terenie JW. 5699 w m. Przasnysz
2015-02-16
2015-03-03
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/13Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (z 18 lokalami mieszkalnymi) z miejscami parkingowymi w części podziemnej na terenie dz. 1/33 oraz 1/36 w Gdyni przy ul. Górniczej - zad. GD Q36
2015-02-13
2015-03-02
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/11Przebudowa z nadbudową hangaru nr 23 w Mińsku Maz., K-6031 - etap II (instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne) - zad. 01079
2015-02-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Nadbudowa kondygnacji z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe przy ul. Złotej 5 w Warszawie - zad. 01277
2015-02-11
2015-02-19
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/10/Dostawa stolarki drzwiowej na zadanie Przebudowa budynku nr 18 w Warszawie przy ulicy Ostroroga 35
2015-02-11
2015-02-26
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Wykonanie wewnętrznych tynków na ścianach i stropach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lwowskiej 32 G w ramach zadania 1703 Przemyśl
2015-02-06
2015-02-16
Warszawa dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławZakup kruszyw i ziemi.(zadanie 43 640 Chełm)
2015-02-05
2015-02-20
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Budowa obiektów szkoleniowych - Plac szkolenia stosowania środków dymnych i plac szkolenia w zakresie ochrony przed środkami zapalającymi - w ośrodku szkolenia chemicznego wojsk CSWL w Drawsku Pomorskim, woj. zachodniopomorskie. Zadanie 16190.
2015-02-04
2015-02-18
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB KBudowa budynku mieszkalnego 32-rodzinnego z niezbędną techniczną infrastrukturą zewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej
2015-02-03
2015-02-18
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/09Przebudowa i termomodernizacja budynku z przeznaczeniem na kwatery dla żołnierzy zawodowych przy ul. Olszewskiej 14/20 - zad. WA W24
2015-02-02
2015-02-18
Warszawa roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Zadanie 42632 - Budowę krytej strzelnicy wojskowej typu SK-200 w Bielsku - Białej wraz Z infrastrukturą techniczną
2015-02-02
2015-02-10
Warszawa usługi Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań16161 - Integracja części narodowej bazy MPS z inwestycją nr 2PL 15002 wraz z rozruchem technologicznym; 16162 - Wykonanie awaryjnego zasilania bazy MPS oraz 16193 - Budowa zabezpieczenia ppoż dla zbiorników paliw płynnych bazy MPS Cybowo.

Zobacz wiecej

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-04
brak danych
Warszawa Usługi Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/20Obsługa geodezyjna kompleksu wojskowego 1031 w Mińsku Maz. - zad. 01130.
2015-03-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku nr 3 w KW 6000 w Bydgoszczy
2015-03-03
brak danych
Warszawa Usługi Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Odbiór i utylizacja odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne, w zwiazku z przebudową budynku nr 31 na terenie K.W. 517 w Bydgoszczy (zad. 11262, 11318, 11319)
2015-02-25
brak danych
Warszawa Dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławZakup materiałów budowlanych w ramach zadania 1703 Przemyśl
2015-02-25
brak danych
Warszawa Dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławZakup betonu wraz z pompą podawczą na zadanie 42 354 Kraków
2015-02-24
brak danych
Warszawa Dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławDostawa materiałów budowlanych (zadanie 42 354 Kraków)
2015-02-24
brak danych
Warszawa Dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowych pojazdów mechanicznych na potrzeby Spółki Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o. o
2015-02-24
brak danych
Warszawa Dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławDostawa materiałów budowlanych (zadanie 43 640 Chełm)
2015-02-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Wykonanie robót dodatkowych - termomodernizacja budynku biurowo - sztabowego nr 86 na terenie JW. 2063 w m. Warszawa w ramach zadania przebudowa i rozbudowa budynku nr 86
2015-02-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Wykonanie robót dodatkowych - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu w bud. nr 1 - JW. 3711 w m. Nowa Dęba
2015-02-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/KZB/NDM/06:Rozbudowa i przebudowa budynku nr 18 przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie (montaż okien, drzwi aluminiowych i bram) - zad. 01284.
2015-02-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Wykonanie robót tynkarskich w remontowanym budynku nr 147 w kompleksie wojskowym 6000 w Bydgoszczy
2015-02-20
brak danych
Warszawa Dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławZakup tarcicy w ramach zadania 43 640 Chełm
2015-02-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Nadbudowa kondygnacji z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe przy ul. Złotej 5 w Warszawie - zad. 01277
2015-02-19
brak danych
Warszawa Usługi Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. DSE JarosławWykonanie kompleksowej obsługi ( sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii zgodnie z załączonym zakresem -załącznik nr 1) na terenie JW.4824 Jawidz, JW.4226 Bezwola, JW.3411 Roskosz
2015-02-19
brak danych
Warszawa Usługi Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. DSE JarosławWykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii zgodnie z załączonym zakresem - załącznik nr 1) kotłowni olejowych i gazowej w bud. nr 494 o mocy 33 kW, bud. 495 o mocy 40 kW, budynku nr 520 o mocy 2x345 kW, bud. nr 512 o mocy 2x1120 kW oraz sieci ciepłowniczych ( c.o. i c.w.u.) o łącznej długości rur=8627 mb na terenie JW. 3711 w m. Nowa Dęba, ul. Anieli Krzywoń 1.
2015-02-18
brak danych
Warszawa Dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/NDM/08/Dostawa kostki brukowej i krawężników na zadanie - przebudowa PST w Wierzbinach k/Orzysza
2015-02-16
brak danych
Warszawa Dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB/JarosławDostawa materiałów elektrycznych.
2015-02-13
brak danych
Warszawa Dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławDostawa materiałów sanitarnych (zadanie 42 354 Kraków)
2015-02-09
brak danych
Warszawa Dostawy Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ZRB JarosławDostawa materiałów budowlanych na zadanie 42 347 Kraków

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.