eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Komarów-Osada

Gmina Komarów-Osada - przetargiGmina Komarów-Osada - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-05
2018-11-13
Komarów-Osada Usługi Gmina Komarów-Osada Udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
2018-10-02
2018-10-17
Komarów-Osada Roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Odbudowa drogi gminnej nr 110934L od km 1+500 do km 1+702 w miejscowości Komarów-Osada, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.
2018-10-02
2018-10-17
Komarów-Osada Roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Odbudowa drogi gminnej nr 110961L od km 0+000 do km 1+279 w miejscowościach Tomaszówka i Kadłubiska, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.
2018-08-09
2018-08-24
Komarów-Osada Roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Komarów-Osada
2018-05-17
2018-06-01
Komarów-Osada Roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Odbudowa drogi gminnej nr 110934L od km 0+725 do km 1+500 w miejscowości Komarów-Osada, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.
2018-04-27
2018-05-14
Komarów-Osada Roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Przebudowa chodników na terenie Gminy Komarów-Osada w 2018 roku
2017-10-25
2017-11-02
Komarów-Osada Usługi Gmina Komarów-Osada Udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości 2.300.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
2017-10-16
2017-10-24
Komarów-Osada Usługi Gmina Komarów-Osada Udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości 2.300.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
2017-08-14
2017-08-22
Komarów-Osada Dostawy Gmina Komarów-Osada Szkoły XXI wieku w Gminie Komarów-Osada
2017-06-28
2017-07-07
Komarów-Osada Dostawy Gmina Komarów-Osada "Wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zubowicach z przeznaczeniem na przedszkole"
2017-04-29
2017-05-15
Komarów-Osada Roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zubowicach z przeznaczeniem na przedszkole
2017-01-05
2017-01-24
Komarów-Osada Usługi Gmina Komarów-Osada Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz jednostek organizacyjnych Gminy Komarów-Osada
2016-12-10
2016-12-19
Komarów-Osada Usługi Gmina Komarów-Osada "Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz jednostek organizacyjnych Gminy Komarów-Osada"
2016-11-10
2016-11-18
Komarów-Osada Usługi Gmina Komarów-Osada Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Komarów-Osada
2016-10-04
2016-10-12
Komarów-Osada Dostawy Gmina Komarów-Osada Zakup energii elektrycznej dla Gminy Komarów Osada
2016-09-07
2016-09-12
Komarów-Osada Roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Odbudowa drogi gminnej Nr 112277L od km 0+000 do km 0+165 w miejscowości Janówka, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2013 r.
2015-11-21
2015-11-30
Komarów-Osada usługi Gmina Komarów-Osada Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Komarów-Osada
2015-10-26
2015-11-10
Komarów-Osada roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Odbudowa drogi gminnej nr 110926L w miejscowościach Komarów - Wieś i Janówka od km 2+600 do km 2+820 zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 r.
2015-10-08
2015-10-23
Komarów-Osada roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Odbudowa drogi gminnej nr 110933L w miejscowościach Komarów - Osada i Komarów - Górny od km 1+000 do km 1+992 zniszczonej przez powódź w roku 2013
2015-03-30
2015-04-14
Komarów-Osada roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Odbudowa drogi gminnej nr 110920L od km 0+630 do km 1+140, w miejscowościach Komarów-Osada i Antoniówka, zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 r.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Komarów-Osada
Gmina Komarów-Osada - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-12
brak danych
Komarów-Osada Usługi Gmina Komarów-Osada Udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
2018-10-29
brak danych
Komarów-Osada Roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Odbudowa drogi gminnej nr 110961L od km 0+000 do km 1+279 w miejscowościach Tomaszówka i Kadłubiska, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.
2018-10-26
brak danych
Komarów-Osada Roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Odbudowa drogi gminnej nr 110934L od km 1+500 do km 1+702 w miejscowości Komarów-Osada, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.
2018-08-22
brak danych
Komarów-Osada Roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Przebudowa chodników na terenie Gminy Komarów-Osada w 2018 roku
2018-06-13
brak danych
Komarów-Osada Roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Odbudowa drogi gminnej nr 110934L od km 0+725 do km 1+500 w miejscowości Komarów-Osada, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.
2017-09-12
brak danych
Komarów-Osada Dostawy Gmina Komarów-Osada "Utworzenie samorządowego przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach"
2017-09-12
brak danych
Komarów-Osada Dostawy Gmina Komarów-Osada Szkoły XXI wieku w Gminie Komarów-Osada
2017-04-10
brak danych
Komarów-Osada Usługi Gmina Komarów-Osada Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz jednostek organizacyjnych Gminy Komarów-Osada
2016-12-22
brak danych
Komarów-Osada Dostawy Gmina Komarów-Osada Zakup energii elektrycznej dla Gminy Komarów Osada
2016-12-09
brak danych
Komarów-Osada Usługi Gmina Komarów-Osada ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KOMARÓW-OSADA
2016-11-24
brak danych
Komarów-Osada Gmina Komarów-Osada Odbudowa drogi gminnej nr110961L od km 1+300 do km 1+665 w miejscowościach Tomaszówka i Kadłubiska, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 r
2016-09-30
brak danych
Komarów-Osada Gmina Komarów-Osada Odbudowa drogi gminnej Nr 112277L od km 0+000 do km 0+165 w miejscowości Janówka, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2013 r.
2015-12-15
brak danych
Komarów-Osada Usługi Gmina Komarów-Osada Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Komarów-Osada
2015-11-18
brak danych
Komarów-Osada Roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Odbudowa drogi gminnej nr 110926L od km 2+600 do km 2+820 w miejscowościach Komarów - Wieś i Janówka, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2013 r.
2015-11-03
brak danych
Komarów-Osada Roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Odbudowa drogi gminnej nr 110933L w miejscowościach Komarów - Osada i Komarów - Górny od km 1+000 do km 1+992 zniszczonej przez powódź w roku 2013
2015-04-30
brak danych
Komarów-Osada Roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Odbudowa drogi gminnej nr 110920L od km 0+630 do km 1+140, w miejscowościach Komarów-Osada i Antoniówka, zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 r.
2015-01-09
brak danych
Komarów-Osada Dostawy Gmina Komarów-Osada ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2014-10-23
brak danych
Komarów-Osada Roboty budowlane Gmina Komarów-Osada - Odbudowa drogi gminnej nr 110934L od km 2+802 do km 3+100 w miejscowości Komarów-Osada zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 roku. - Wykonanie łącznika o długości 30 m.
2014-09-17
brak danych
Komarów-Osada Roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Przebudowa drogi gminnej nr 112247L od km 0+000 do km 0+591 w miejscowości Antoniówka
2014-09-17
brak danych
Komarów-Osada Roboty budowlane Gmina Komarów-Osada Odbudowa drogi gminnej nr 110934L od km 2+102 do km 2+802 w miejscowości Komarów-Osada zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 roku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Komarów-Osada
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.