Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-03
2015-07-21
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont ścianki szczelnej - zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 43+400 - 43+448 w m. Szufnarowa
2015-07-03
2015-07-20
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont wiaty magazynowej na materiały do zud na Bazie RDW Stalowa Wola w miejscowości Stalowa Wola
2015-07-03
2015-07-21
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont zatoki parkingowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne - Solina - Myczków w miejscowości Solina
2015-07-02
2015-07-21
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie REMONT (ODNOWA) DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 875 MIELEC-KOLBUSZOWA-SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI- LEŻAJSK W KM 30+200 - 30+650 I W KM 31+275 - 31+550 W MIEJSCOWOŚCI WERYNIA
2015-07-02
2015-07-20
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont istniejących skarp w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Ożenna - gr. państwa w m. Zarzecze i m. Żółków - II przetarg.
2015-07-02
2015-07-10
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa oznakowania pionowego związanego ze zmianą organizacji ruchu na obiektach mostowych
2015-07-02
2015-07-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 21+965÷22+200 w m. Kożuchów
2015-07-01
2015-07-20
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Ożenna - gr. państwa w m. Nowy Żmigród - II Przetarg.
2015-07-01
2015-07-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 20+054÷20+330 strona lewa oraz w km 19+742÷20+190 strona prawa w m. Hyżne
2015-07-01
2015-07-10
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie RDW w Mielcu (zadanie 1) oraz na terenie RDW w Stalowej Woli (zadanie 2)
2015-06-30
2015-07-08
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania i akcesoriów - zadanie Nr 1 - dostawa sprzętu komputerowego - zadanie Nr 2 - dostawa sprzętu komputerowego - zadanie Nr 3 - dostawa sprzętu komputerowego - zadanie Nr 4 - dostawa sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania i akcesoriów - zadanie Nr 5 - dostawa sprzętu komputerowego
2015-06-29
2015-07-14
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Baranów Sandomierski - Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej od km 24+077,50 do km 24+762,30 strona lewa w m. Huta Komorowska
2015-06-26
2015-07-13
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Renowację powłoki antykorozyjnej i remont poręczy stalowych na obiektach mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie RDW Mielec
2015-06-25
2015-07-13
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont budynku administracyjnego na Bazie RDW Stalowa Wola w miejscowości Nowa Dęba
2015-06-24
2015-07-10
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w m. Ustrobna w km 9+328 ÷ 9+574 strona prawa drogi
2015-06-24
2015-07-13
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) - Zakup wraz z montażem balustrad w ciągu dróg wojewódzkich Nr 985 w m. Padew Narodowa, Malinie, Nr 856 w m. Antoniów, Nr 858 m. Dąbrówki, Nr 871 m. Stalowa Wola
2015-06-23
2015-07-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont barier ochronnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski - Nisko w m. Krzątka
2015-06-23
2015-07-10
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont korony dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jasło w m. Wielopole Skrzyńskie, m. Zaborów i m. Świątkowa Wielka (uszczelnienie nawierzchni z uwagi na osuwisko)
2015-06-23
2015-07-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont nawierzchni chodnika na zjazdach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w m. Malinie km 22+960 - 23+255 oraz km 24+035-24+760 str. prawa

Zobacz wiecej

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-22
2015-07-01
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie analizy porealizacyjnej zadania pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław - Pruchnik km 0+000 - 16+776
2015-06-18
2015-07-03
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont części pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 17+744 - 17+756 w m. Szówsko
2015-06-17
2015-07-03
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont zabezpieczenia korpusu drogowego przed podmywaniem przez rzekę Kopytko w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno w m. Węglówka w km 8+000 - 8+017 i km 8+662 - 8+717 strona lewa
2015-06-17
2015-07-03
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie remontu muru usytuowanego na krawędzi skarpy drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Bełżec w km 0+270 - 0+390 str. prawa ul. Tarnowskiego, m. Jarosław - II przetarg
2015-06-15
2015-06-23
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tomasza Michałka (droga wojewódzka Nr 875) z ulicami Mickiewicza i Klasztorną w Leżajsku
2015-06-12
2015-06-22
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Montaż i obsługa systemu alarmowego, ochrona fizyczna oraz stałe monitorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych zainstalowanych na moście przez rzekę Wisłę w miejscowości Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644, a także współpraca w tym zakresie z zamawiającym i udzielenie gwarancji.
2015-06-12
2015-06-30
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (redukcja drgań komunikacyjnych w obrębie drogi) nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w m. Czudec km 3+084 - 3+244
2015-06-12
2015-06-22
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Aktualizacja systemu ewidencji dróg wojewódzkich, obiektów drogowych, mostowych, tuneli, przepustów i promów położonych w ciągu dróg na terenie województwa podkarpackiego na dzień 31.12.2014 po zmianach na sieci dróg do 31.12.2014
2015-06-11
2015-06-29
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont wiaty magazynowej na materiały do zud na Bazie RDW Stalowa Wola w miejscowości Stalowa Wola
2015-06-11
2015-06-22
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt dla inwestycji pn.Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego na odcinku Prusie - Granica Województwa w km 74+119 - 76+297
2015-06-11
2015-06-29
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont zniszczonych barierek ochronnych w pasie rozdzielającym jezdnie w m. Mielec Al. Niepodległości km 0+255 - 0+276 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk - II przetarg.
2015-06-09
2015-06-25
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Regulacja wpustów ulicznych wraz z likwidacją zaniżeń w obrębie wpustów na drogach wojewódzkich RDW Stalowa Wola
2015-06-09
2015-06-25
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Ożenna - gr. państwa w m. Nowy Żmigród.
2015-06-09
2015-06-25
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont istniejących skarp w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Ożenna - gr. państwa w m. Zarzecze i m. Żółków
2015-06-08
2015-06-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 48+470 - 48+970 strona lewa w miejscowości Kowalówka
2015-06-08
2015-06-25
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 19+000 - 19+415 str. prawa w m. Szówsko
2015-06-08
2015-06-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Wola Mielecka w m. Rzędzianowice km 10+530 - 11+255 strona lewa za rowem.
2015-06-08
2015-06-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 7+610 - 7+780 w m. Stara Wieś
2015-06-08
2015-06-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w m. Otałęż km 12+800 - 15+500 strona prawa za rowem
2015-06-03
2015-06-12
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. Przebudowa mostu drogowego w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Wołosate w km 22+152 w ramach zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa, odcinek Komańcza -Radoszyce.

Zobacz wiecej

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-06
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk w miejscowościachRaniżów, Staniszewskie i Zielonka
2015-07-06
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. Przebudowa mostu drogowego w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Wołosate w km 22+152 w ramach zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa, odcinek Komańcza -Radoszyce.
2015-07-03
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Przebudowa, budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec, oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra - Mielec - 4 Etapy
2015-07-03
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza - Krosno w km 15+702-16+774 w m. Korczyna.
2015-07-01
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont części ogrodzenia Bazy RDW Ustrzyki w m. Ustjanowa
2015-06-29
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu dróg woj.nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - Gr. Państwa, 993 Wola Cieklińska - Dukla, 990 Twierdza - Krosno, 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa
2015-06-29
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w miejscowości Sędziszów Małopolski
2015-06-26
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2015-2017 (8 zadań)- Zadanie nr 4 - RDW ŁAŃCUT - zamówienie uzupełniające na rok 2015
2015-06-26
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 w km 57+040,00 ÷ 57+223,50 - budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w m. Brzeźnica
2015-06-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2015-2017 (8 zadań) - Zadanie nr 7 - RDW STALOWA WOLA - zamówienie uzupełniające na rok 2015
2015-06-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa odrębnej klatki schodowej związanej z podziałem budynku administracyjno - mieszkalnego na bazie RDW Ustrzyki Dolne w Ustianowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem pozwolenia - II przetarg
2015-06-24
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadaniaRozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 w miejscowości Bojanów
2015-06-23
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Zakup wraz z montażem oznakowania interaktywnego na przejściach dla pieszychdroga woj. Nr 872 Baranów San. - Nisko w m. Przyszów Zapuście, droga woj. Nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec w m. Radomyśl Wielki
2015-06-23
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont poręczy stalowych przy chodniku dla pieszych w m. Ropczyce ul. 3-go Maja w km 21+850 -21+950 str. prawa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - WWisniowa
2015-06-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa0 drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Komańcza - Wołosate w km 6+800-8+170 w miejscowosci Daliowa, Posada Jasliska
2015-06-17
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Daliowa w km 26+300 - 28+000 w miejscowości Rymanów Zdrój, Deszno
2015-06-16
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na moście przez rz. Wisła w m. Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Połaniec - Tuszów Narodowy w km74+644 - 2 zadania
2015-06-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 2+958 str. prawa m. Szówsko Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 18+870 str. lewa m. Szówsko Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica w km 146+944 str. lewa m. Przeworsk
2015-06-11
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2015-2017 - zadanie nr 6 RDW Rymanów - roboty uzupełniające
2015-06-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont pokrycia dachu budynku warsztatowego na Bazie Materiałowej w Wysoczanach

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU