eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-25
2016-08-12
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary polegająca na budowie chodnika w km 47+925÷48+070 str. lewa i w km 47+925÷47+975 str. prawa w m. Albigowa
2016-07-22
2016-08-08
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w zakresie budowy chodnika w km 2+182÷2+300 str. prawa i w km 2+285÷2+555 str. lewa w m. Sokołów Małopolski - Trzebuska
2016-07-22
2016-08-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w km 40+640 str. lewa w m. Teodorówka
2016-07-22
2016-08-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w km 57+000 - 57+800 w m. Chorzów.
2016-07-21
2016-08-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław km 10+580 - 10+860 w miejscowości Nielepkowice
2016-07-21
2016-08-05
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica w m. Padew Narodowa km 11+730 - 12+005 strona lewa
2016-07-21
2016-08-01
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dokonanie analizy BRD w zakresie kompleksowego rozwiązania problemu bezpieczeństwa ruchu, w szczególności w aspekcie zasadności wprowadzenia obszaru zabudowanego oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz na terenie miejscowości Wapowce
2016-07-19
2016-08-04
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w km 34+432 ÷ 34+679 str. prawa w m. Rakszawa
2016-07-19
2016-08-03
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 47+970 - 49+038 strona lewa w miejscowości Kowalówka
2016-07-19
2016-07-28
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie za 2015 rok
2016-07-19
2016-08-10
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz miejscowość Bachórz km 39+450 - 39+900 i km 40+085 - 40+157 strona prawa
2016-07-18
2016-08-02
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - granica państwa km 16+880 - 17+930 w m. Nowy Żmigród oraz przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - granica państwa km 17+930-18+880 polegającą na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych na odcinku Nowy Żmigród - Kąty - II przetarg.
2016-07-14
2016-08-01
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie - etap I w zakresie wykonania oświetlenia placu składowego zgodnie z dokumentacja techniczną Budowa wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie - etap I w zakresie wykonania oświetlenia placu składowego zgodnie z dokumentacja techniczną
2016-07-11
2016-07-26
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu w km 65+052 wraz z odtworzeniem rowu po str. lewej w ramach zadania pn.Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary polegająca na budowie chodnika w km 64+993,40 - 65+209 Str. prawa w m. Dylągówka
2016-07-11
2016-07-27
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767. Zad. nr. 2Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko w km 50-314,50 - 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów (ETAP II od km 50+394,50 do km 50+767)
2016-07-07
2016-07-26
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont kładek przy obiektach mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - WarzyceZad. Nr 1 - remont kładki dla pieszych przy moście przez potok bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 23+160 strona prawa w miejscowości Kalembina; Zad. Nr 2 - remont kładki dla pieszych przy moście przez potok Pstrągówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 26+276 strona lewa w miejscowości Wiśniowa

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-07
2016-07-22
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 28+498÷28+698 str. lewa w m. Gorzyce
2016-07-07
2016-07-15
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych mostów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2016-07-07
2016-07-22
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - granica państwa w km 5+625÷5+962 w m. Zarzecze
2016-06-30
2016-07-18
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary km 38+572- 39+430 strona lewa w miejscowości Wola Dalsza
2016-06-29
2016-07-18
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania ciągu pieszego do pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów - Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola ul. KEN w Stalowej Woli - II Przetarg
2016-06-29
2016-07-15
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Mielec w zakresie wykonania chodnika dla pieszych w km 5+215 - 5+992 w m. Pławo.
2016-06-29
2016-07-15
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 18+438-18+784 str. lewa w m. Hyżne - II przetarg
2016-06-28
2016-07-13
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 2+681-2+850,80 w m. Średnia Wieś.
2016-06-27
2016-07-12
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna km 1+120 - 1+373 strona lewa na odcinku Bachlawa - Średnia Wieś
2016-06-27
2016-07-13
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce km 25+800 - 25+948 strona prawa w miejscowości Wiśniowa
2016-06-27
2016-07-13
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce km 14+042 - 14+106 strona prawa w miejscowości Strzyżów
2016-06-27
2016-07-12
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa na odcinku Turze Pole - Buków w km 4+750 - 5+750
2016-06-24
2016-07-12
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno km 13+600 - 14+940 w miejscowości Korczyna.
2016-06-24
2016-07-05
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie przeglądów okresowych budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
2016-06-22
2016-07-07
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - granica państwa km 16+880 - 17+930 w m. Nowy Żmigród oraz przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - granica państwa km 17+930-18+880 polegającą na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych na odcinku Nowy Żmigród - Kąty.
2016-06-22
2016-07-08
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 3+110÷3+340 str. prawa w m. Godowa
2016-06-17
2016-07-04
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 - Lublin - Grabownica Starzeńska polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych w km 213+860-214+810 m. Jabłonka i w km 217+240-218+190 m. Niebocko.
2016-06-16
2016-07-01
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont budynku biurowego Bazy RDW Rymanów w m. Brzozów - III przetarg
2016-06-16
2016-07-04
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+230÷27+563 w m. Łączki Kucharskie wraz z zatokami autobusowymi w km 27+260 str. prawa oraz w km 27+400 str. Lewa
2016-06-16
2016-06-27
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Doraźne opróżnianie koszy ulicznych w m. Jarosław dla potrzeb RDW Jarosław

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 w m. Glinik w km 32+280 - 33+250 oraz w m. Wielopole Skrzyńskie w km 34+900 - 35+550, polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych w ramach projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa na odcinku Ropczyce - Wiśniowa etap I
2016-07-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont części ogrodzenia Bazy w m. Ustianowa Górna 95 - Zadanie Nr 1. Budowa nowego ogrodzenia w granicy działki 522/5 w m. Ustianowa Górna 95 - zadanie Nr 2
2016-07-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2015-2017 (8 zadań)- Zadanie nr 5 - RDW MIELEC - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NA ROK 2016
2016-07-20
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa znaków, tablic i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie (RDW Jasło, Lubaczów, Łańcut, Zawada, Ustrzyki Dolne)
2016-07-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na zatoce autobusowej przy drodze wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w km 2+249 - 2+305
2016-07-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec
2016-07-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 174+955 - 176+000 w m. Widaczów - Hadle Szklarskie i km 178+100 - 178+616 w m. Jawornik Przedmieście
2016-07-15
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Ropczyce ul. 3-go Maja w km 21+605-21+630
2016-07-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont urządzenia dylatacyjnego na moście przez rzekę San od strony m. Krzeszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Krzeszów - Cieszanów w km 3+052 w m. Krzeszów
2016-07-08
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 31+504 - 31+625 w m. Glinik
2016-07-08
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 211+627-212+000 w m. Dydnia,
2016-07-07
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2015-2017 (8 zadań)- Zadanie nr 2 - RDW JASŁO - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NA ROK 2016
2016-07-06
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Świadczenie awaryjnych usług w pasach dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego po godzinie 1500 i w dni wolne od pracy - 8 Zadań - II Przetarg
2016-07-05
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w km 13+375 - 14+175 w m. Podlesie i Janowiec
2016-07-05
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rozbudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa - budowa chodnika w km 40+638 do km 40+835 w m. Szufnarowa
2016-07-01
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2015-2017 (8 zadań)- Zadanie nr 1 - RDW JAROSŁAW - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NA ROK 2016
2016-07-01
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu pod skrzyżowaniem drogi woj. nr 989 Strzyżów - Lutcza z drogą gminną nr 112363R w km 3+897 m. Godowa
2016-07-01
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Naprawa uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - Zadanie Nr 1 RDW Jarosław- II przetarg
2016-06-30
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2015-2017 (8 zadań)- Zadanie nr 6 - RDW RYMANÓW - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NA ROK 2016
2016-06-30
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2015-2017 (8 zadań)- Zadanie nr 4 - RDW ŁAŃCUT - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NA ROK 2016

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.