eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-18
2017-09-05
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - Gorzyce w miejscowości Chwałowice polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi od km 14+872,50 ÷ 16+608,30, etap I od km 14+872,50 ÷ 15+235,81
2017-08-18
2017-09-06
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2018-2020 (8 zadań) - II przetarg - Zadanie Nr 3 RDW Lubaczów, Zadanie Nr 7 - RDW Stalowa Wola
2017-08-18
2017-09-05
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w miejscowości Szklary, km 35+080 - 35+830
2017-08-18
2017-09-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w miejscowości Gorliczyna, km 144+800 - 145+300
2017-08-17
2017-09-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate - gr. państwa w km 67+348,26 ÷ 67+514,30 w m. Cisna
2017-08-17
2017-09-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica w km 57+800-58+400 m. Chorzów
2017-08-17
2017-09-01
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dokończenie robót budowlanych związanych z inwestycją pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767. Zad. nr. 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko w km 50-314,50 - 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów (ETAP II od km 50+394,50 do km 50+767)"
2017-08-17
2017-09-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce - budowa chodnika w km 30+735÷30+831,80 str. lewa i w km 30+551÷30+975 str. prawa w m. Frysztak i Pułanki
2017-08-17
2017-08-30
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i innej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne - Solina - Myczków od km ok. 1+650 do km ok. 1+850 wrazzabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Uherce Mineralne.
2017-08-16
2017-08-31
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 22 + 292 -22 + 410,60 w m. Kożuchów"
2017-08-16
2017-08-31
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w miejscowości Hadle Kańczuckie - Hadle Szklarskie, km 171+613 - 172+563.
2017-08-16
2017-09-01
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno polegająca na budowie chodnika w km 8+600 - 8+996 w m. Ustrobna"
2017-08-16
2017-09-01
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica w miejscowości Pustków, km 52+310-53+010 - roboty w km 52+310 - 52+880 - III przetarg.
2017-08-14
2017-08-29
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Krowica Hołodowska - gr. państwa polegająca na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych usytuowanej po stronie lewej za rowem w km 0 + 965 ÷ km 1 + 890 w m. Dachnów
2017-08-14
2017-08-29
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary, polegająca na budowie chodnika w km 47+828,50 - 47+925,00 str. lewa i w km 48+180,00-48+259,60 str. lewa oraz w km 47+975,00 - 48+287,00 str. prawa w m. Albigowa
2017-08-14
2017-08-30
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - gr. państwa w m. Lubaczów, ul. Mickiewicza - II przetarg
2017-08-14
2017-09-01
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+563÷27+752 str. lewa w m. Łączki Kucharskie
2017-08-11
2017-08-28
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 7+495 - 7+657 w m. Żyznów"
2017-08-11
2017-08-28
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa poprzez budowę chodnika w km 36 + 171 do km 36 + 392 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie
2017-08-09
2017-08-24
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 9+937,80 ÷ 10+083 oraz w km 10+083 do km 10+480 w m. Wola Baranowska

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-11
2017-08-21
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie za 2016 rok
2017-08-10
2017-08-18
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadaniapn. "Rozbudowa drogi wojeódzkiej Nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna od km ok. 17+000 do km 17+900 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli urządzeń budowlanaych w m. Wołkowyja".
2017-08-09
2017-08-21
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Poprawa szorstkości nawierzchni bitumicznej metodą śrutowania śrutem stalowym na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie
2017-08-03
2017-08-18
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Szklary w m. Giedlarowa - Biedaczów- III przetarg.
2017-07-31
2017-08-08
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Dostawa :posypywarek - 6 szt. - zadanie Nr 1 pługów odśnieżnych jednostronnych (dwulemieszowych) - 4szt. - zadanie Nr 2 pługa odśnieżnego o zmiennej geometrii do ciągnika ARION CLASS 420 CIS - 1 szt. - zadanie Nr 3
2017-07-28
2017-08-17
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont dojazdów i mostu przez starorzecze rzeki Łęg w miejscowości Bojanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w km 1+102" - II przetarg
2017-07-28
2017-08-08
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - granica województwa podkarpackiego:- od km 17+830 w miejscowości Dąbrowica do km 21+168 w miejscowości Sieraków,- budowa mostu w km 23+217 wraz z dojazdami na rzece Borowina w miejscowości Sieraków Nowy, oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina".
2017-07-28
2017-08-09
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlii urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn.: "Budowa obwodnicy Narolaw ciągu drogi wojewódzkiej nr 865"
2017-07-27
2017-08-16
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 219+487 - 219+907 strona lewa w m. Grabownica Starzeńska.
2017-07-26
2017-08-21
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie, km 37+310 - 37+900
2017-07-26
2017-08-10
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Mielec w miejscowości Radomyśl Wielki, km 21+807 - 22+119 - roboty wykonywane w km 21+905÷ 22+119 str. lewa
2017-07-26
2017-08-11
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów - 3 zadania: - zadanie Nr 1 - dostawa serwera, - zadanie Nr 2 - dostawa urządzenia wielofunkcyjne A3 kolor, - zadanie Nr 3 - dostawa sprzętu komputerowego
2017-07-26
2017-08-11
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra- Mielec m. Dulcza- Zdziarzec w km 19+900÷ 20+600
2017-07-26
2017-08-11
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin - Jaślany w miejscowości Sadkowa Góra w km 22+115÷ 22+715. 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin - Jaślany w km 22+115 - 22+443polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania w miejscowości Sadkowa Góra.
2017-07-26
2017-08-07
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych mostów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2017-07-25
2017-08-09
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary, polegająca na budowie chodnika w km 47+828,50 - 47+925,00 str. lewa i w km 48+180,00-48+259,60 str. lewa oraz w km 47+975,00 - 48+287,00 str. prawa w m. Albigowa.
2017-07-25
2017-08-10
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica, polegająca na budowie chodnika w km 75+972,35 - 76+236 w m. Żurawica
2017-07-24
2017-08-18
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica w miejscowości Brzeźnica, km 54+610 - 54+776 - II PRZETARG
2017-07-24
2017-08-02
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna od km ok. 17+000 do km ok. 17+900 wraz zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja
2017-07-21
2017-08-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica w miejscowości Pustków, km 52+310-53+010 - II przetarg.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-28
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Wiśniowa w miejscowości Ostrów, km 12+008 - 12+316
2017-07-27
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 1.Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w m. Jabłonka - Wydrna, km 212+570 - 213+860 - roboty wykonywane w km 212+570 - 213+790 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 213+255 ÷ 213+500 po stronie lewej w m. Jabłonka
2017-07-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i innej oraz z uzyskanie stosownych decyzji dla zadań:1. "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata - Hrebenne na odcinku od km ok. 38+313 do km ok. 47+725 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych"; 2. "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata - Hrebenne na odcinku od km ok. 47+725 do km ok. 57+100 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych"; oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce - granica województwaodcinek Lubaczów - Basznia Górna"
2017-07-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce w miejscowości Zaborów, km 6+685 - 6+800
2017-07-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin- Grabownica Starzeńska w m. Dynów, ul. Karolówka w km 191+040 - 191+440 - roboty wykonywane w km 191+040-191+340
2017-07-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Daliowa w km 12+300 - 13+300 w m. Bzianka, w km 16+260 - 16+630 w m. Wróblik Szlachecki oraz w km 22+100 - 22+500 w m Rymanów
2017-07-24
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla polegająca na budowie mostu na rzece Kłopotnica w km 21+206 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka".
2017-07-21
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu przepustów pod jezdnią i chodnikiem dla pieszych w miejscowości Stara Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 8+235
2017-07-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont nawierzchni mostu w km 0+717 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Baligród - Cisna w miejscowości Huzele
2017-07-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Czarna w miejscowości Bachlawa - Średnia Wieś, km 1+309 - 1+404,5, str. lewa
2017-07-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Odnowienie powłoki malarskiej na balustradach mostowych zlokalizowanych na obiektach w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jasło
2017-07-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w miejscowości Kańczuga, km 161+750 - 162+410 - roboty wykonywane w km 161+750 - 162+310
2017-07-19
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz" - III przetarg
2017-07-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 8+131 ÷ 8+183 polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Ocieka.
2017-07-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu w ciągu drogiwojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 171+731 w miejscowości Hadle Kańczuckie
2017-07-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Odnowienie powłoki malarskiej na balustradach mostowych zlokalizowanych na obiektach w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jasło.
2017-07-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Odnowienie powłoki malarskiej na balustradach mostowych zlokalizowanych na obiektach w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jasło
2017-07-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska - budowa chodnika w km 163+505÷163+642,07 w m. Siedleczka
2017-07-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne w km 19+180 w miejscowości Mołodycz
2017-07-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - Szczebrzeszyn w miejscowości Ulanów, km 11+950 - 12+900

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.