eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-23
2016-10-10
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu drogowego 2o100 w ciągu drogi wojewódzkiej drogi wojewódzkiej Nr 889 w km 14+905 w miejscowości Nagórzany
2016-09-23
2016-10-10
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont stacji trafo na Bazie w Koniaczowie zasilającej bazę RDW Jarosław oraz GDDKiA O/Rzeszów, RDK Jarosław z/s w Żurawicy
2016-09-22
2016-10-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w km 38+572 - 39+430 str. lewa w miejscowości Wola Dalsza polegający na wykonaniu nawierzchni na szerokości zjazdów do posesji.
2016-09-22
2016-10-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik Szklary m. Wola Dalsza w km 39+657 - 39+810 str. lewa
2016-09-22
2016-10-10
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont balustrady mostowej mostu w km 7+951 str. lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne - Solina - Myczków w m. Bóbrka
2016-09-19
2016-10-05
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa ) drogi wojewódzkiej Nr 993 Wola Cieklińska-Dukla w km 25+076-25+670 w m. Samoklęski
2016-09-19
2016-10-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 18+438 - 18+784 str. lewa w m. Hyżne.
2016-09-19
2016-10-05
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 50+568 (49+860) do km 50+640 (49+932) w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49 + 932 do km 50 + 767, Zad. NR 1 ; Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49 + 932 do km 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w m. Przyszów
2016-09-16
2016-10-03
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 4+262 - 4+712 w miejscowości Leżachów
2016-09-16
2016-10-03
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 65+049,70 - 65+209 str. prawa w m. Dylągówka
2016-09-15
2016-09-30
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 31+705÷31+778 w m. Glinik
2016-09-15
2016-09-30
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska km 208+827 - 209+577 w miejscowości Dydnia.
2016-09-14
2016-09-29
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w Pułanki km 29+900 - 30+300 strona prawa - roboty wykonywane w km 29+900-30+142
2016-09-14
2016-09-30
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 35+868 - 36+175 w m. Wielopole Skrzyńskie
2016-09-13
2016-09-28
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+558,5 - 11+110 str. prawa w m. Wola Baranowska
2016-09-12
2016-09-27
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie km 33+750 - 34+500.
2016-09-12
2016-09-27
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowę) nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w m. Janowiec km 14+550-14+900.
2016-09-08
2016-09-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 7+145 - 7+448 w m. Bajdy

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-12
2016-09-22
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie analizy porealizacyjnej zadania pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom - Barwinek i nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71 - etap IV
2016-09-09
2016-09-20
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie analizy porealizacyjnej zadania pn."Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok"
2016-09-08
2016-09-23
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Krowica Hołodowska - gr. państwa od km 3+855 do km 3+962 ul. Mickiewicza w Lubaczowie
2016-09-08
2016-09-23
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Czyszczenie nawierzchni porowatej PA8 tzw. cichej nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 na odcinku Naklik - Leżajsk
2016-09-07
2016-09-22
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 od km 57+404,66 do km 57+636 - budowa ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych wraz z remontem zjazdów oraz przebudową rowu otwartego na rów kryty w pasie drogowym (dz. nr ewid. 1631) drogi wojewódzkiej Nr 985 po str. prawej w m. Kozłów.
2016-09-07
2016-09-15
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2016-09-07
2016-09-23
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska km 115+875 - 117+675 w miejscowości Adamówka - roboty wykonywane w km 115+875 - 117+440
2016-09-06
2016-09-21
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska km 160+750 - 161+750 w miejscowości Kańczuga, ul. Węgierska.
2016-09-06
2016-09-14
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie map akustycznych obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów oraz wykonanie okresowego pomiaru poziomu hałasu dróg wojewódzkich o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów."
2016-09-05
2016-09-21
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz miejscowość Bachórz km 39+450 - 39+900 i km 40+085 - 40+157 strona prawa - roboty wykonywane w km 39+450 - 39+800 strona prawa
2016-09-05
2016-09-20
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec od km 39+250 do km 39+700 strona prawa w miejscowości Dachnów.
2016-09-02
2016-09-19
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica w m. Padew Narodowa km 11+730 - 12+005 strona lewa - roboty wykonywane w km 11+730 - 11+930 str. lewa"
2016-09-02
2016-09-19
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 21+501 - 21+541 w m. Dobrzechów
2016-09-01
2016-09-16
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w zakresie budowy chodnika w km 2+182÷2+300 str. prawa i w km 2+285÷2+555 str. lewa w m. Sokołów Małopolski - Trzebuska.
2016-08-31
2016-08-16
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont pokrycia dachu nad częścią socjalną budynku warsztatowego wraz z wymiana drzwi zewnętrznych w Wysoczanach na bazie RDW Rymanów
2016-08-31
2016-09-15
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 9+416 (strona lewa) w miejscowości Wapowce - II przetarg
2016-08-31
2016-09-15
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont wiaty na materiał do zimowego utrzymani dróg na bazie RDW Jarosław w m. Koniaczów
2016-07-27
2016-08-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika pieszego w km 163+455 - 163+555 wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Siedleczka.
2016-07-27
2016-08-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu w km 65+052 wraz z odtworzeniem rowu po str. lewej w ramach zadania pn./Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary polegająca na budowie chodnika w km 64+993,40 - 65+209 Str. prawa w m. Dylągówka/ - II przetarg.
2016-07-27
2016-08-08
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zadań pn.1. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska w km 40+470 drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna w m. Polana. 2. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna od km 40+700 - 40+735 w m. Polana.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-19
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 174+955 - 176+000 w m. Widaczów - Hadle Szklarskie i km 178+100 - 178+616 w m. Jawornik Przedmieście - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE W KM 173+380 - 174+150
2016-09-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew Czarna drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna km 1+120 - 1+373 strona lewa na odcinku Bachlawa - Średnia Wieś.
2016-09-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 29+020÷29+164
2016-09-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w km 34+432 ÷ 34+679 str. prawa w m. Rakszawa
2016-09-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary polegająca na budowie chodnika w km 47+925÷48+070 str. lewa i w km 47+925÷47+975 str. prawa w m. Albigowa
2016-09-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu w km 65+052 wraz z odtworzeniem rowu po str. lewej w ramach zadania pn.Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary polegająca na budowie chodnika w km 64+993,40 - 65+209 str. prawa w m. Dylągówka - II przetarg
2016-09-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - granica państwa km 16+880 - 17+930 w m. Nowy Żmigród oraz przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - granica państwa km 17+930-18+880 polegającą na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych na odcinku Nowy Żmigród - Kąty- II przetarg.
2016-09-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 28+498÷28+698 str. lewa w m. Gorzyce
2016-09-07
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont kładek przy obiektach mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - WarzyceZad. Nr 1 - remont kładki dla pieszych przy moście przez potok bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 23+160 strona prawa w miejscowości Kalembina; Zad. Nr 2 - remont kładki dla pieszych przy moście przez potok Pstrągówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 26+276 strona lewa w miejscowości Wiśniowa
2016-09-07
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - granica państwa w km 5+625÷5+962 w m. Zarzecze.
2016-09-06
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w km 40+640 str. lewa w m. Teodorówka
2016-09-05
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 47+970 - 49+038 strona lewa w miejscowości Kowalówka
2016-09-05
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Drobne remonty wybranych mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie
2016-09-05
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w km 57+000 - 57+800 w m. Chorzów
2016-09-01
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika pieszego w km 163+455 wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Siedleczka
2016-09-01
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Żurawica w km 77+157 w miejscowości Żurawica
2016-08-31
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie za 2015 rok
2016-08-30
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła- Baranów Sandomierski - Majdan Królewski -Nisko w km 61+300 - 61+560 ul. Głowackiego w m. Nisko
2016-08-29
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dokonanie analizy BRD w zakresie kompleksowego rozwiązania problemu bezpieczeństwa ruchu, w szczególności w aspekcie zasadności wprowadzenia obszaru zabudowanego oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz na terenie miejscowości Wapowce.
2016-08-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zadań pn.1. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska w km 40+470 drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna w m. Polana,2. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna od km 40+700 - 40+735 w m. Polana

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.