eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-27
2016-08-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika pieszego w km 163+455 - 163+555 wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Siedleczka.
2016-07-27
2016-08-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu w km 65+052 wraz z odtworzeniem rowu po str. lewej w ramach zadania pn./Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary polegająca na budowie chodnika w km 64+993,40 - 65+209 Str. prawa w m. Dylągówka/ - II przetarg.
2016-07-27
2016-08-08
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zadań pn.1. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska w km 40+470 drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna w m. Polana. 2. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna od km 40+700 - 40+735 w m. Polana.
2016-07-27
2016-08-16
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła- Baranów Sandomierski - Majdan Królewski -Nisko w km 61+300 - 61+560 ul. Głowackiego w m. Nisko
2016-07-27
2016-08-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław km 11+775,00 - 13+000,00 m. Wiązownica w ramach zadania pn.Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław km 11+775,00 - 13+731,10 m. Wiązownica.
2016-07-27
2016-08-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont kładek przy obiektach mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - WarzyceZad. Nr 1 - remont kładki dla pieszych przy moście przez potok bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 23+160 strona prawa w miejscowości Kalembina; Zad. Nr 2 - remont kładki dla pieszych przy moście przez potok Pstrągówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 26+276 strona lewa w miejscowości Wiśniowa
2016-07-27
2016-08-12
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 29+020÷29+164
2016-07-26
2016-08-10
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Drobne remonty wybranych mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie
2016-07-26
2016-08-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 9+416 (strona lewa) w miejscowości Wapowce
2016-07-26
2016-08-16
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w km 77+157 w miejscowości Żurawica
2016-07-26
2016-08-16
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Mielec - Dębica w km 14+181 m. Padew Narodowa
2016-07-26
2016-08-12
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - granica państwa w km 5+625÷5+962 w m. Zarzecze.
2016-07-25
2016-08-12
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary polegająca na budowie chodnika w km 47+925÷48+070 str. lewa i w km 47+925÷47+975 str. prawa w m. Albigowa
2016-07-22
2016-08-08
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w zakresie budowy chodnika w km 2+182÷2+300 str. prawa i w km 2+285÷2+555 str. lewa w m. Sokołów Małopolski - Trzebuska
2016-07-22
2016-08-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w km 40+640 str. lewa w m. Teodorówka
2016-07-22
2016-08-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w km 57+000 - 57+800 w m. Chorzów.
2016-07-21
2016-08-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław km 10+580 - 10+860 w miejscowości Nielepkowice
2016-07-21
2016-08-05
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica w m. Padew Narodowa km 11+730 - 12+005 strona lewa
2016-07-21
2016-08-01
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dokonanie analizy BRD w zakresie kompleksowego rozwiązania problemu bezpieczeństwa ruchu, w szczególności w aspekcie zasadności wprowadzenia obszaru zabudowanego oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz na terenie miejscowości Wapowce
2016-07-19
2016-08-04
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w km 34+432 ÷ 34+679 str. prawa w m. Rakszawa

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-08-29
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dokonanie analizy BRD w zakresie kompleksowego rozwiązania problemu bezpieczeństwa ruchu, w szczególności w aspekcie zasadności wprowadzenia obszaru zabudowanego oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz na terenie miejscowości Wapowce.
2016-08-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zadań pn.1. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska w km 40+470 drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna w m. Polana,2. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna od km 40+700 - 40+735 w m. Polana
2016-08-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław km 10+580 - 10+860 w miejscowości Nielepkowice
2016-08-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie przeglądów okresowych budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
2016-08-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów-Daliowa na odcinku Turze Pole - Buków w km 4+750 - 5+750
2016-08-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie - etap I w zakresie wykonania oświetlenia placu składowego zgodnie z dokumentacja techniczną
2016-08-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce km 14+042 - 14+106 strona prawa w miejscowości Strzyżów.
2016-08-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary, polegająca na budowie chodnika w km 38+120 - 38+572 w m. Dąbrówki i Wola Dalsza
2016-08-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów - Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie chodnika w km 8+103,25 - 8+733,50 strona prawa w miejscowości Pogwizdów i Medynia Głogowska oraz budowie zatoki postojowej w km 8+251,50 strona prawa
2016-08-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary km 38+572 - 39+430 strona lewa w miejscowości Wola Dalsza
2016-08-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno km 13+600 - 14+940 w miejscowości Korczyna.
2016-08-12
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych mostów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2016-08-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 - Lublin - Grabownica Starzeńska polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych w km 213+860-214+810 m. Jabłonka i w km 217+240-218+190 m. Niebocko
2016-08-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 3+110÷3+340 str. prawa w m. Godowa
2016-08-05
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Mielec w zakresie wykonania chodnika dla pieszych w km 5+215 - 5+992 w m. Pławo
2016-08-04
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew- Czarna km 1+120 - 1+373 strona lewa na odcinku Bachlawa - Średnia Wieś
2016-08-04
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 2+681-2+850,80 w m. Średnia Wieś.
2016-08-03
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+230÷27+563 w m. Łączki Kucharskie wraz z zatokami autobusowymi w km 27+260 str. prawa oraz w km 27+400 str. Lewa
2016-08-02
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania ciągu pieszego do pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów - Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola ul. KEN w Stalowej Woli - II Przetarg
2016-08-02
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 9+066- 9+272 w m. Ustrobna

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.