eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-31
2015-08-11
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. .Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska - etap I
2015-07-31
2015-08-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont poboczy na łukach poziomych przy drogach wojewódzkich będących w administracji RDW Stalowa Wola
2015-07-31
2015-08-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont nawierzchni (likwidacja kolein i garbów poprzecznych powstałych w obrębie osuwiska) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km 2+500 - 2+820 w m. Stasiana.
2015-07-30
2015-08-14
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont wiaty magazynowej na materiały do zud na Bazie RDW Stalowa Wola w miejscowości Stalowa Wola - III przetarg.
2015-07-29
2015-08-06
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów - Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w km 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania ...
2015-07-29
2015-08-10
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych mostów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2015-07-28
2015-08-05
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich - 3 zadania
2015-07-24
2015-08-03
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt dla inwestycji pn.Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego na odcinku Prusie - Granica Województwa w km 74+119 - 76+297 - II przetarg
2015-07-23
2015-08-07
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa-Wołosate w m. Szczerbanówka.
2015-07-23
2015-08-07
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont zabezpieczenia korpusu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w m. Polańczyk i Rajskie oraz Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m. Czarna
2015-07-23
2015-08-10
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont budynku administracyjnego na Bazie RDW Jasło w m. Jasło, ul. Niegłowicka 6a
2015-07-22
2015-08-06
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont umocnień pod mostem przez rzekę Tuszymkę w m. Dąbie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w km 47+827
2015-07-20
2015-08-05
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad mostowych na obiektach; 1.most w km 0+110 drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne - Solinka - Myczków w m. Uherce Mineralne 2.most w km 39+022 drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna w m. Polana 3.most w km 62+416,5 drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica Państwa w m. Żubracze
2015-07-17
2015-08-03
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok polegająca na budowie chodnika w m. Pakoszówka w km 21+498÷21+644 str. lewa oraz w km 21+490÷21+512 i w km 21+558÷21+596 str. prawa
2015-07-17
2015-08-04
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Szczawne w km 13+859 - 13+880 strona lewa w miejscowości Nowotaniec
2015-07-16
2015-08-03
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 35+735 - 35+841 w m. Wielopole Skrzyńskie
2015-07-16
2015-08-03
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 19+320÷19+395 str. prawa w m. Bukowiec

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-16
2015-07-27
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa samochodu ciężarowego - 1 szt. dla potrzeb PZDW
2015-07-15
2015-07-30
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Wola Mielecka w m. Rzędzianowice km 10+530 - 11+255 strona lewa za rowem
2015-07-15
2015-07-30
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont budynku administracyjnego na Bazie RDW Stalowa Wola w miejscowości Nowa Dęba - II przetarg
2015-07-09
2015-07-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik w km 3+164 m. Widna Góra.
2015-07-08
2015-07-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 156+164 ÷ 156+357 str. lewa wraz z budową zatoki postojowej w km 156+233 strona prawa (krawężnik peronu) w m. Urzejowice.
2015-07-03
2015-07-21
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont ścianki szczelnej - zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 43+400 - 43+448 w m. Szufnarowa
2015-07-03
2015-07-20
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont wiaty magazynowej na materiały do zud na Bazie RDW Stalowa Wola w miejscowości Stalowa Wola
2015-07-03
2015-07-21
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont zatoki parkingowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne - Solina - Myczków w miejscowości Solina
2015-07-02
2015-07-21
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie REMONT (ODNOWA) DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 875 MIELEC-KOLBUSZOWA-SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI- LEŻAJSK W KM 30+200 - 30+650 I W KM 31+275 - 31+550 W MIEJSCOWOŚCI WERYNIA
2015-07-02
2015-07-20
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont istniejących skarp w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Ożenna - gr. państwa w m. Zarzecze i m. Żółków - II przetarg.
2015-07-02
2015-07-10
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa oznakowania pionowego związanego ze zmianą organizacji ruchu na obiektach mostowych
2015-07-02
2015-07-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 21+965÷22+200 w m. Kożuchów
2015-07-01
2015-07-20
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Ożenna - gr. państwa w m. Nowy Żmigród - II Przetarg.
2015-07-01
2015-07-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 20+054÷20+330 strona lewa oraz w km 19+742÷20+190 strona prawa w m. Hyżne
2015-07-01
2015-07-10
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie RDW w Mielcu (zadanie 1) oraz na terenie RDW w Stalowej Woli (zadanie 2)
2015-06-30
2015-07-08
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania i akcesoriów - zadanie Nr 1 - dostawa sprzętu komputerowego - zadanie Nr 2 - dostawa sprzętu komputerowego - zadanie Nr 3 - dostawa sprzętu komputerowego - zadanie Nr 4 - dostawa sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania i akcesoriów - zadanie Nr 5 - dostawa sprzętu komputerowego
2015-06-29
2015-07-14
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Baranów Sandomierski - Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej od km 24+077,50 do km 24+762,30 strona lewa w m. Huta Komorowska
2015-06-26
2015-07-13
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Renowację powłoki antykorozyjnej i remont poręczy stalowych na obiektach mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie RDW Mielec
2015-06-25
2015-07-13
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont budynku administracyjnego na Bazie RDW Stalowa Wola w miejscowości Nowa Dęba
2015-06-24
2015-07-10
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w m. Ustrobna w km 9+328 ÷ 9+574 strona prawa drogi

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-31
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 19+000 - 19+415 str. prawa w m. Szówsko
2015-07-31
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Montaż i obsługa systemu alarmowego, ochrona fizyczna oraz stałe monitorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych zainstalowanych na moście przez rzekę Wisłę w miejscowości Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644, a także współpraca w tym zakresie z zamawiającym i udzielenie gwarancji.
2015-07-30
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie analizy porealizacyjnej zadania pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław - Pruchnik km 0+000 - 16+776
2015-07-30
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania i akcesoriów, - zadanie Nr 1 - dostawa sprzętu komputerowego, - zadanie Nr 2 - dostawa sprzętu komputerowego, - zadanie Nr 3 - dostawa sprzętu komputerowego, - zadanie Nr 4 - dostawa sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania i akcesoriów, - zadanie Nr 5 - dostawa sprzętu komputerowego
2015-07-30
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa osprzętu do ciągnika rolniczego typu CLAAS AXON 320 CX dla potrzeb - PZDW zadanie nr 1
2015-07-24
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa osprzętu do ciągnika rolniczego typu CLAAS AXON 320 CX, przyczepy do ciągnika i zamiatarki ulicznej dla potrzeb PZDW - (3 zadania)
2015-07-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 7+610 - 7+780 w m. Stara Wieś.
2015-07-22
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawę oznakowania pionowego do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
2015-07-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w m. Bajdy w km 7+508÷7+770 strona prawa drogi
2015-07-21
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa oznakowania pionowego związanego ze zmianą organizacji ruchu na obiektach mostowych
2015-07-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie remontu muru usytuowanego na krawędzi skarpy drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełzec w km 0+270 - 0+390 str. prawa, ul. Tarnowskiego, m. Jarosław - II przetarg
2015-07-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne w miejscowosci KARLIKÓW w km 24+410
2015-07-13
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Aktualizacja systemu ewidencji dróg wojewódzkich, obiektów drogowych, mostowych, tuneli, przepustów i promów położonych w ciągu dróg na terenie województwa podkarpackiego na dzień 31.12.2014 po zmianach na sieci dróg do 31.12.2014.
2015-07-10
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie RDW Jasło - 5 zadań
2015-07-10
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w m. Otałęż km 12+800 - 15+500 strona prawa za rowem
2015-07-10
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna polegająca na budowie chodnika dla pieszych od km 0+027,50 do km 0+104,00 po stronie lewej w m. Lesko
2015-07-10
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica od km 20+750 do km 20+900 w m. Krzemienica
2015-07-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w m. Wojaszówka w km 6+698÷6+850 strona prawa drogi
2015-07-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa wiatr na materiały do zud na Bazie RDW Jarosław w Ruszelczycach - etap I roboty uzupełniające
2015-07-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 48+470 - 48+970 strona lewa w miejscowości Kowalówka

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.