eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-04-01
2020-04-10
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki wysięgnikowej wraz z głowicą koszącą dla potrzeb RDW Łańcut."
2020-04-01
2020-04-17
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów -Rymanów - Daliowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych po str. prawej w km 7+787 - 7+932 w m. Jasionów i Buków wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi
2020-03-31
2020-04-08
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z dostawą oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu do PZDW Rzeszów - rok 2020 - 1
2020-03-31
2020-04-17
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty budynków administracyjnych na Bazach zarządzanych przez PZDW: Zadanie Nr 1 - RDW Jarosław, Koniaczów 34a, Zadanie Nr 2 - RDW Mielec, ul. Korczaka 6a"
2020-03-31
2020-04-16
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 od km 23+464 Cetnarskiego do km 23+780 ul. Słowackiego w Łańcucie z przebudową mostu na rzece Mikośka w km 23+469.
2020-03-31
2020-04-09
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego - 2 zadania
2020-03-30
2020-04-08
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2020r. - 8 zadań- ZADANIE Nr 8 -RDW Ustrzyki Dolne- II Przetarg.
2020-03-30
2020-04-08
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku administracyjno- laboratoryjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a"
2020-03-27
2020-04-20
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko-Cisna w km 1+696 - 2+005 w miejscowości Huzele i Łączki."
2020-03-26
2020-04-15
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - Gr. państwa dla pieszych w km 4+785 - 4+950 w m. Majscowa
2020-03-25
2020-04-16
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 21+182 - 21+252 w m. Tułkowice i w km 22+906,95 - 23+130,60 w m. Kalembina.
2020-03-24
2020-04-08
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont kanalizacji deszczowej DW 881 ul. Cetnarskiego i Słowackiego w m. Łańcut.
2020-03-20
2020-04-02
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa dla potrzeb PZDW w Rzeszowie fabrycznie nowego samochodu osobowego o roku produkcji 2019 lub 2020

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-19
2020-03-30
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Dostawa dwóch fabrycznie nowych posypywarek dla potrzeb jednostek terenowych PZDW
2020-03-13
2020-03-30
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy - 8 zadań: II przetarg (3 zadania).
2020-03-13
2020-04-01
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola w m. Zdziechowice, km 13+490 - 13+540
2020-03-12
2020-03-20
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 8 zadań - II PRZETARG - 4 ZADANIA
2020-03-11
2020-03-31
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku administracyjno- laboratoryjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a
2020-03-10
2020-03-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 878 w km 468+275 w m. Trzebownisko
2020-03-10
2020-03-19
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o roku produkcji 2019-2020
2020-03-09
2020-03-24
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont budynku socjalno-magazynowego na Bazie Materiałowej w Strzyżowie, ul. 1 Maja 1B.
2020-02-27
2020-03-16
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty budynków administrowanych przez PZDW: Zadanie Nr 1 - Remont posadzki w garażu 6-cio stanowiskowym na bazie RDW Ustrzyki Dolne, Zadanie Nr 2 - Remont posadzki w magazynie znaków na bazie RDW Ustrzyki Dolne, Zadanie Nr 3 - Remont budynku przepompowni na bazie RDW Ustrzyki Dolne.
2020-02-27
2020-03-06
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z dostawą kostki betonowej, krawężników i obrzeży niezbędnych do remontu chodnika w ciągu DW 875 m. Sokołów Małopolski
2020-02-25
2020-03-05
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza polegająca na budowie mostu na potoku "Dopływ spod Podlasu" w km 2+754 wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa". - II przetarg
2020-02-21
2020-03-03
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawę materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich w 2020 roku
2020-02-21
2020-03-09
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Odnowa poziomego oznakowania dróg na drogach wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - 8 zadań
2020-02-18
2020-02-26
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2020r. - 8 zadań.
2020-02-18
2020-03-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie modernizacji budynków administracyjnych w RDW Mielec poprzez poprawę wentylacji - II przetarg
2020-02-14
2020-02-25
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 8 zadań
2020-02-12
2020-02-28
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego w sytuacjach awaryjnych oraz pod godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy - 8 zadań.
2020-02-11
2020-02-25
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne: 1. potok Smolniczek w miejscowości Lutowiska w km 25+729, 2. potok Smolniczek w miejscowości Smolnik w km 30+813"
2020-02-11
2020-02-19
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Badania kontrolne wykonania robót budowlanych realizowanych w 2020 roku przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
2020-02-11
2020-02-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont zatoki autobusowej wraz z dojściami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica w km 76+530 - 76+590 str. lewa.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-30
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont zatoki autobusowej wraz z dojściami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica w km 76+530 - 76+590 str. lewa.
2020-03-30
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne1.potok Smolniczek w miejscowości Lutowiska w km 25+729, 2.potok Smolniczek w miejscowości Smolnik w km 30+813
2020-03-30
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont drogi wojewódzkiej nr 877 Łańcut - Dylągówka w miejscowości Handzlówka, km 52+450 - 52+750 wraz z zatoką postojową w km 52+620 strona prawa.
2020-03-26
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica-Strzyżów-Wiśniowa - Twierdza - Warzyce od km 0+000 w m. Babica do km ok. 2+141 w m. Czudec i od km ok. 5+210 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Strzyżów-Wiśniowa - Twierdza - Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn"Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca"
2020-03-26
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z dostawą kostki betonowej, krawężników i obrzeży niezbędnych do remontu chodnika w ciągu DW 875 m. Sokołów Małopolski
2020-03-16
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania"Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 i odcinkowa rozbudowa drogi, wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn"Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988"
2020-03-11
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania; Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz od km 36+130,80 do km 36+173,30 w związku z budową mostu na potoku Cygański w km 36+150 wraz z rozbiórką istniejącego przepustu, budową i rozbiórką tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Bachórzec, na działkach nr ewidencyjny1680, 1707, 1708, 282 obręb 0001 Bachórzec, jednostka ewidencyjna 181302_2 Dubiecko
2020-03-11
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz od km 36+130,80 do km 36+173,30 w związku z budową mostu na potoku Cygański w km 36+150 wraz z rozbiórką istniejącego przepustu, budową i rozbiórką tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Bachórzec, na działkach nr ewidencyjny1680, 1707, 1708, 282 obręb 0001 Bachórzec, jednostka ewidencyjna 181302_2 Dubiecko."
2020-03-05
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na cieku bez nazwy w km 29+066 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki"
2020-03-05
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn."Budowa wiaty do zimowego utrzymania dróg na bazie RDW w Rymanowie, ul. Dworska 23".
2020-03-05
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Badania kontrolne wykonania robót realizowanych w 2020 roku przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2020-02-24
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie napraw, przeglądów technicznych oraz sezonowa wymiana opon i wyważanie kół pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep, maszyn drogowych i drobnego sprzętu będącego w użytkowaniu PZDW i jednostek terenowych w 2020 r. - (9 zadań) - II przetarg - zadanie nr 1 RDW Jarosław
2020-02-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Serwis, obsługa, konserwacja 3 szt. przepompowni wód deszczowych na ciągu drogi wojewódzkiej Nr 869 administrowanej przez PZDW w Rzeszowie oznaczonych numerami P1, P3, P4."
2020-02-14
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie pomiarów kontrolnych poziomu hałasu dla zadania"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów-Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404 R w km 5+740,33 wraz z jego rozbudowa na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi"
2020-02-13
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków (8 zadań) I kwartał 2020r.
2020-02-12
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom - Barwinek i nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71 - ETAP I, II i III"
2020-02-10
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dokonanie Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Podkarpackiego w 2020 roku łącznie z archiwizacją wyników
2020-02-05
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont mostu przez rzekę San w miejscowości Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko-Cisna w km 0+717.
2020-02-04
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych oraz robót budowlanych dla zadania pn.Zadanie Nr 6 - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Cisna - Wołosate - granica państwa, polegająca na budowie zatok postojowych w km 93+634 i 95+312 strona prawa" realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn."Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów".
2020-02-03
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie w roku 2020 remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na sieci dróg administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - zadanie Nr 6 RDW Rymanów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.