eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-11
2016-02-29
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia na sprzęt na Bazie RDW w Stalowej Woli.
2016-02-08
2016-02-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu na wydzieloną działkę na Bazie RDW Ustrzyki Dolne w Ustjanowej
2016-02-08
2016-02-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont barier energochłonnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 897 i Nr 894 na terenie RDW Ustrzyki Dolne
2016-02-05
2016-02-16
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich - 7 zadań.
2016-02-05
2016-02-22
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie poziomego oznakowania dróg oraz oznakowanie wybranych przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - 8 zadań
2016-02-05
2016-02-15
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz przy robotach awaryjnych na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 8 zadań
2016-02-04
2016-02-15
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Badania kontrolne laboratoryjne robót budowlanych realizowanych w 2016 roku przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2016-02-01
2016-02-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont uszkodzonych barier ochronnych stalowych SP-06/m/1 na wiadukcie nad koleją w Mielcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa w km 0+532 (strona lewa obiektu, nad torami)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-01
2016-02-11
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa samochodów dla potrzeb PZDW w Rzeszowie (2 zadania)- zadanie Nr 1 - samochody osobowe - 2 szt. - zadanie Nr 2 - samochód ciężarowy - 1 szt.
2016-01-27
2016-02-05
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt prowadzony w drugim roku od oddania przedsięwzięcia do użytku pn.Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 - etap I, II, III
2016-01-26
2016-02-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem rozbudowy budynku portierni w RDW Łańcut.
2016-01-18
2016-01-27
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt prowadzony w drugim roku od oddania przedsięwzięcia do użytku dla inwestycji pn.Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego na odcinku Prusie - Granica Województwa w km 74+119 - 76+297.
2016-01-18
2016-01-27
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Sprzątanie pasa drogowego ze śmieci wraz z wywozem nieczystości na wysypisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Krowica Hołodowska - gr państwa na odcinku dojazdu do dojścia granicznego w Budomierzu od km 17+730 do km 19+572
2016-01-18
2016-02-03
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767. Zad. nr 1Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko w km 49+932 - 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów. Zad. nr 2Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan
2016-01-05
2016-01-14
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica, polegająca na budowie skrzyżowania (typu rondo) z drogami powiatowymi Nr 1288R i 2509R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Pustynia oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach w/w zadania.
2016-01-04
2016-01-14
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna -Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa na odcinku od km 0+000 do km 11+900 wraz z rozbiórką i budową mostówna potoku Panna w km 0+185 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 2+144 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 8+158 w m. Jaśliska, potoku Jedlicznik w km 10+804 w m. Posada Jaśliska
2015-12-30
2016-01-11
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn drogowych będących w użytkowaniu PZDW + RDW w 2016 roku - ( 9 zadań )
2015-12-23
2015-12-31
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zimowe utrzymanie tras rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w roku 2016 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW Rzeszów - Zadanie Nr 1; Zadanie Nr 3 - II przetarg
2015-12-22
2015-12-31
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zimowe utrzymanie w 2016r. nowo wybudowanych chodników w ciągu DW 985 m. Siedleszczany i m. Suchorzów oraz DW 872 m. Skopanie i m. Huta Komorowska.
2015-12-21
2015-12-30
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków (7 zadań) I kwartał 2016 r.
2015-12-17
2015-12-29
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa na odcinku od km 0+000 do km 11+900 m. Wola Niżna i zabezpieczeniem osuwiska w km 3+100 w m. Daliowa ...
2015-12-10
2015-12-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w roku 2016 na terenie województwa podkarpackiego - 2 zadania
2015-12-10
2015-12-18
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE I JEDNOSTEK TERENOWYCH w 2016 r. - ZADANIE 10
2015-12-09
2015-12-17
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie decyzjio zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia na budowę z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Herburtów i ul. Obozową w m. Przemyśl, w km ok. 3+652, do km ok. 10+292 w m. Malhowice
2015-12-08
2015-12-23
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych w roku 2016 na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 - 6 zadań
2015-12-08
2015-12-16
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zimowe utrzymanie tras rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w roku 2016 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW Rzeszów - 4 zadania
2015-12-08
2015-12-16
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w roku 2016 na terenie województwa podkarpackiego - drogi dojazdowe przy obwodnicy Brzozowa
2015-11-30
2015-12-09
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zimowe utrzymanie ścieżki rowerowej w 2015r. w ciągu DW 884 w m. Babice

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-11
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Sprzątanie pasa drogowego ze śmieci wraz z wywozem nieczystości na wysypisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Krowica Hołodowska - gr państwa na odcinku dojazdu do dojścia granicznego w Budomierzu od km 17+730 do km 19+572
2016-02-03
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od km 49+932 do km 50+767Zad. Nr 1 na odcinku od km 49+932 do km 50+314,50 w rejonie mostu na starorzeczu rz. Łęg w km 50+097, Zad. Nr 2 na odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 w rejonie mostu na rz. Łęg w km 50+567 w m. Przyszów
2016-02-03
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Obsługa systemu alarmowego, ochrona fizyczna oraz stałe monitorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych zainstalowanych na moście przez rzekę Wisłę w miejscowości Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644, a także współpraca w tym zakresie z Zamawiającym
2016-02-02
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zimowe utrzymanie w 2016r. nowo wybudowanych chodników w ciągu DW 985 m. Siedleszczany i m. Suchorzów oraz DW 872 m. Skopanie i m. Huta Komorowska.
2016-02-02
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE I JEDNOSTEK TERENOWYCH w 2016 r. - 32 ZADANIA
2016-01-26
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków (7 zadań) I kwartał 2016 r.
2016-01-22
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w roku 2016 na terenie województwa podkarpackiego - 2 zadania
2016-01-22
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zimowe utrzymanie tras rowerowych i ciągów pieszo rowerowych w roku 2016 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW Rzeszów - Zadanie Nr 1 ; Zadanie Nr 3 - II przetarg
2016-01-22
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Fizyczny dozór mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2016 - 5 zadań
2016-01-20
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie decyzjio zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia na budowę z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Herburtów i ul. Obozową w m. Przemyśl, w km ok. 3+652, do km ok. 10+292 w m. Malhowice
2016-01-18
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych w roku 2016 na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w okresie od 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
2016-01-18
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych w roku 2016na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w okresie od 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. zadanie nr 1 RDW Jarosław
2016-01-18
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w roku 2016 na terenie województwa podkarpackiego - drogi dojazdowe przy obwodnicy Brzozowa
2016-01-14
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zimowe utrzymanie tras rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w roku 2016 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW Rzeszów - 4 zadania
2016-01-11
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Wiązownica - Jarosław w km 20 +103,63 - 20+253,62 w m. Szówsko
2016-01-11
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Obsługa przeprawy promowej międzybrzegowej na rzece San (km 3+900) w miejscowości Czekaj Pniowski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - Kosin - Antoniów - Gorzyce na odcinku w km 23+275÷23+399 w 2016 roku, w dni robocze od godziny 600 do godziny 2000, tj. 14 (czternaście) godzin
2016-01-05
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz usługi kurierskie dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2015-12-18
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zimowe utrzymanie ciągów rowerowych i pieszo - rowerowych usytuowanych przy obwodnicy Brzozowa - II Przetarg
2015-12-17
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w roku 2015 na terenie województwa podkarpackiego - drogi dojazdowe przy obwodnicy Brzozowa - II przetarg
2015-12-15
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie za rok 2016

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.