eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-19
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 12+015 - 12+168 w m. Borek Stary
2016-10-19
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 4+350 - 4+410,50 w m. GODOWA
2016-10-18
2016-10-28
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - 4 zadania - zadanie Nr 1 - dostawa sprzętu komputerowego - zadanie Nr 2 - dostawa sprzętu komputerowego - zadanie Nr 3 - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - zadanie Nr 4 - dostawa sprzętu komputerowego
2016-10-18
2016-11-03
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła -Baranów Sandomierski- Wola Baranowska - Majdan Królewski - Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+474 - 10+558,50 str. prawa w m. Wola Baranowska
2016-10-12
2016-10-28
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont balustrady mostowej mostu w km 7+951 str. lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne - Solina - Myczków w m. Bóbrka
2016-10-11
2016-10-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec od km 39+250 do km 39+700 strona prawa w miejscowości Dachnów - II przetarg.
2016-10-11
2016-10-24
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Ubezpieczenie PZDW w Rzeszowie na 2017 r. w zakresie-ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności PZDW za rok 2017 - część I - drogi, budynki, budowle. -ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności PZDW za rok 2017 - część II - komunikacja. -ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności PZDW za rok 2017 - część III - jednostka pływająca.
2016-10-10
2016-10-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 182+423 - 182+593,30 w m. Szklary
2016-10-10
2016-10-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica w m. Padew Narodowa km 11+730 - 12+005 strona lewa - roboty wykonywane w km 11+730 - 11+900 str. lewa
2016-10-07
2016-10-24
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 50+568 (49+860) do km 50+640 (49+932) w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49 + 932 do km 50 + 767, Zad. NR 1 ; Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49 + 932 do km 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w m. Przyszów

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-29
2016-10-17
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rozbudowa drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika w km 13+945 - 14+137,33 w m. Stale
2016-09-29
2016-10-14
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 7+440-7+495 str. lewa w m. Żyznów.
2016-09-28
2016-10-13
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 6+904 - 7+050 w m. Wojaszówka
2016-09-23
2016-10-10
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu drogowego 2o100 w ciągu drogi wojewódzkiej drogi wojewódzkiej Nr 889 w km 14+905 w miejscowości Nagórzany
2016-09-23
2016-10-10
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont stacji trafo na Bazie w Koniaczowie zasilającej bazę RDW Jarosław oraz GDDKiA O/Rzeszów, RDK Jarosław z/s w Żurawicy
2016-09-22
2016-10-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w km 38+572 - 39+430 str. lewa w miejscowości Wola Dalsza polegający na wykonaniu nawierzchni na szerokości zjazdów do posesji.
2016-09-22
2016-10-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik Szklary m. Wola Dalsza w km 39+657 - 39+810 str. lewa
2016-09-22
2016-10-10
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont balustrady mostowej mostu w km 7+951 str. lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne - Solina - Myczków w m. Bóbrka
2016-09-19
2016-10-05
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa ) drogi wojewódzkiej Nr 993 Wola Cieklińska-Dukla w km 25+076-25+670 w m. Samoklęski
2016-09-19
2016-10-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 18+438 - 18+784 str. lewa w m. Hyżne.
2016-09-19
2016-10-05
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 50+568 (49+860) do km 50+640 (49+932) w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49 + 932 do km 50 + 767, Zad. NR 1 ; Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49 + 932 do km 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w m. Przyszów
2016-09-16
2016-10-03
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 4+262 - 4+712 w miejscowości Leżachów
2016-09-16
2016-10-03
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 65+049,70 - 65+209 str. prawa w m. Dylągówka
2016-09-15
2016-09-30
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 31+705÷31+778 w m. Glinik
2016-09-15
2016-09-30
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska km 208+827 - 209+577 w miejscowości Dydnia.
2016-09-14
2016-09-29
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w Pułanki km 29+900 - 30+300 strona prawa - roboty wykonywane w km 29+900-30+142
2016-09-14
2016-09-30
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 35+868 - 36+175 w m. Wielopole Skrzyńskie
2016-09-13
2016-09-28
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+558,5 - 11+110 str. prawa w m. Wola Baranowska
2016-09-12
2016-09-27
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie km 33+750 - 34+500.
2016-09-12
2016-09-22
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie analizy porealizacyjnej zadania pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom - Barwinek i nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71 - etap IV

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-18
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
2016-10-14
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 7+145 - 7+448 w m. Bajdy
2016-10-14
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w Pułanki km 29+900 - 30+300 strona prawa - roboty wykonywane w km 29+900-30+142
2016-10-11
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz miejscowość Bachórz km 39+450 - 39+900 i km 40+085 - 40+157 strona prawa - roboty wykonywane w km 39+450 - 39+800 strona prawa
2016-10-11
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 21+501 - 21+541 w m. Dobrzechów
2016-10-11
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont wiaty na materiał do zimowego utrzymania dróg na bazie RDW Jarosław w m. Koniaczów
2016-10-07
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont pokrycia dachu nad częścią socjalną budynku warsztatowego wraz z wymianą drzwi zewnętrznych w Wysoczanach na bazie RDW Rymanów
2016-10-05
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 9+416 (strona lewa) w miejscowości Wapowce - II przetarg
2016-09-29
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław km 11+775,00 - 13+000,00 m. Wiązownica w ramach zadania pn.Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław km 11+775,00 - 13+731,10 m. Wiązownica
2016-09-27
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Mielec - Dębica w km 14+181 m. Padew Narodowa
2016-09-19
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 174+955 - 176+000 w m. Widaczów - Hadle Szklarskie i km 178+100 - 178+616 w m. Jawornik Przedmieście - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE W KM 173+380 - 174+150
2016-09-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew Czarna drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna km 1+120 - 1+373 strona lewa na odcinku Bachlawa - Średnia Wieś.
2016-09-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 29+020÷29+164
2016-09-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w km 34+432 ÷ 34+679 str. prawa w m. Rakszawa
2016-09-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary polegająca na budowie chodnika w km 47+925÷48+070 str. lewa i w km 47+925÷47+975 str. prawa w m. Albigowa
2016-09-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu w km 65+052 wraz z odtworzeniem rowu po str. lewej w ramach zadania pn.Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary polegająca na budowie chodnika w km 64+993,40 - 65+209 str. prawa w m. Dylągówka - II przetarg
2016-09-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - granica państwa km 16+880 - 17+930 w m. Nowy Żmigród oraz przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - granica państwa km 17+930-18+880 polegającą na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych na odcinku Nowy Żmigród - Kąty- II przetarg.
2016-09-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 28+498÷28+698 str. lewa w m. Gorzyce
2016-09-07
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont kładek przy obiektach mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - WarzyceZad. Nr 1 - remont kładki dla pieszych przy moście przez potok bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 23+160 strona prawa w miejscowości Kalembina; Zad. Nr 2 - remont kładki dla pieszych przy moście przez potok Pstrągówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 26+276 strona lewa w miejscowości Wiśniowa
2016-09-07
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - granica państwa w km 5+625÷5+962 w m. Zarzecze.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.