eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-29
2017-12-07
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich - 28 sztuk na terenie RDW Jasło
2017-11-24
2017-12-04
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i jednostek terenowych- 3 zadania
2017-11-24
2017-12-04
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE w 2018r - 9 zadań
2017-11-21
2017-12-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018 - 6 zadań.
2017-11-16
2017-11-24
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów- 2 zadania: - zadanie Nr 1 - dostawa komputerów, - zadanie Nr 2 - dostawa oprogramowania i akcesoriów
2017-11-10
2017-11-20
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 46 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich: Zadanie Nr 1 - 28 sztuk na terenie RDW Jasło, Zadanie Nr 2 - 18 sztuk na terenie RDW Łańcut
2017-11-10
2017-11-20
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zadanie Nr 1 ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i jednostek terenowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek oraz zwrot przesyłek niedoręczonych". Zadanie Nr 2 ,,Usług kurierskie" świadczone dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2017-11-08
2017-11-16
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Wykonanie ekspertyzy określającej rozwiązania techniczne, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary z drogą powiatową 1275R Czarna - Białobrzegi - (gr powiatu) - Laszczyny w km 37+290 w m. Dąbrówki"
2017-11-08
2017-11-16
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu trzech obiektów mostowych: 1. most przez potok Baryczka w miejscowości Nozdrzec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 195+636; 2. most przez potok Smolniczek w miejscowości Smolnik w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 47+796; 3. wiadukt nad koleją w miejscowości Smolnik w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 49+010.
2017-10-30
2017-11-10
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Obsługa przeprawy promowej międzybrzegowej na rzece San (km 3+900) w miejscowości Czekaj Pniowski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - Kosin - Antoniów - Gorzyce na odcinku w km 23+275 ÷ 23+399 w 2018 roku w dni robocze od godziny 6 do godziny 20 tj. 14 (czternaście) godzin.
2017-10-27
2017-11-08
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna: 1. most przez potok Żukra w miejscowości Jabłonki w km 28+476; 2. most przez potok bez nazwy w miejscowości Habkowce w km 34+785; 3. most przez potok bez nazwy w miejscowości Habkowce w km 34+914.
2017-10-25
2017-11-07
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Obsługa systemu alarmowego wraz z konserwacja i serwisowaniem, ochrona fizyczna oraz stałe monitorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych zainstalowanych na moście przez rzekę Wisłę w miejscowości Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644.
2017-10-24
2017-11-02
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie ekspertyz technicznych dwóch mostów: 1. przez potok Jabłonki w miejscowości Jabłonki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 29+066; 2. przez rzekę Tanew w miejscowości Narol w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 63+342.
2017-10-24
2017-11-08
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przezPZDW - zakup wraz z montażem barier ochronnych: Zadanie Nr 1 - na terenie RDW Rymanów w ciągu drogi Nr 889 km 30+300- 30+480 m. Szczawne.Zadanie Nr 2 - na terenie RDW Stalowa Wola w ciągu drogi Nr 858 w km 4+787 - 5+008.
2017-10-23
2017-10-31
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2017-2020
2017-10-20
2017-10-30
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno - asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich - 2017 rok.
2017-10-19
2017-10-27
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z dostawą gniazd do znaków oraz uchylnych słupków przeszkodowych U-5b
2017-10-18
2017-11-03
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław polegająca na budowie chodnika w km 11+480 - 11+847 str. lewa w m. Nielepkowice.
2017-10-18
2017-11-06
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 9+450 - 9+643 strona lewa w m. Kielnarowa i Borek Stary.
2017-10-17
2017-11-03
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w m. Jasionów - Buków, km 6+700 - 8+560 - roboty wykonywane w km 6+700 - 8+100

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-06
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów - 2 zadania
2017-12-06
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław polegająca na budowie chodnika w km 11+480 - 11+847 str. lewa w m. Nielepkowice.
2017-12-05
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie odmulania rowów wraz ze ścięciem poboczy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - 8 zadań
2017-12-01
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna1. most przez potok Żukra w miejscowości Jabłonki w km 28+476; 2. most przez potok bez nazwy w miejscowości Habkowce w km 34+785; 3. most przez potok bez nazwy w miejscowości Habkowce w km 34+914
2017-11-30
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Wykonanie ekspertyzy określającej rozwiązania techniczne, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary z drogą powiatową 1275R Czarna - Białobrzegi - (gr powiatu) - Laszczyny w km 37+290 w m. Dąbrówki"
2017-11-30
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie ekspertyz technicznych dwóch mostów1. przez potok Jabłonki w miejscowości Jabłonki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 29+066; 2. przez rzekę Tanew w miejscowości Narol w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 63+342.
2017-11-27
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno poprzez budowę chodnika w km 10+283 - 10+823,8 w m. Czarnorzeki
2017-11-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2017-2020
2017-11-22
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z dostawą gniazd do znaków oraz uchylnych słupków przeszkodowych U-5b
2017-11-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - "Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Szufnarowa w km 41+279"
2017-11-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 9+450 - 9+643 strona lewa w m. Kielnarowa i Borek Stary.
2017-11-21
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno - asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich - 2017 rok
2017-11-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna w miejscowości Wołkowyja, km 13+600 - 17+130 (odcinkami)
2017-11-10
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z dostawą materiałów do ustawiania zasłon przeciwśnieżnych - 2 zadania
2017-10-31
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie chodnika w km 75+972,35 - 76+236 w m. Żurawica
2017-10-31
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej funkcjonowania odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - Szczebrzeszyn w miejscowości Zarzecze, km 0+390 ÷ 0+965 wraz z opracowaniem projektu budowlanego sposobu odwodnienia drogi oraz uzyskania koniecznych decyzji na wykonanie robót budowlanych
2017-10-27
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło- Nowy Żmigród -Krempna -Ożenna -granica państwa w km 19+910 - 20+290 w m. Kąty
2017-10-27
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 1. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa - Bukowsko w m. Bukowsko, km 17+080 - 18+080 - roboty wykonywane w km 17+180 - 18+080. 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne - budowa chodnika od km 17+640 do km 17+840, polegająca na budowie prawostronnego chodnika wraz z przebudową systemu odwodnienia drogi w m. Bukowsko.
2017-10-25
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Czyszczenie nawierzchni porowatej PA8 tzw. "cicha nawierzchnia" w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 na odcinku Naklik - Leżajsk",
2017-10-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 25+900 - 26+050" str. prawa w m. Gorzyce i Wrzawy

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.