Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-22
2015-06-08
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w m. Bajdy w km 7+508÷7+770 strona prawa drogi.
2015-05-22
2015-06-08
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w m. Wojaszówka w km 6+698÷6+850 strona prawa drogi
2015-05-21
2015-06-08
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie remontu muru usytuowanego na krawędzi skarpy drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Bełżec w km 0+270 - 0+390 str. prawa ul. Tarnowskiego, m. Jarosław
2015-05-21
2015-06-05
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REMONTU MOSTU PRZEZ RZEKĘ TATYNA W MIEJSCOWOŚCI DYLĄGÓWKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 877 NAKLIK - ŁAŃCUT - SZKLARY W KM 63 +876
2015-05-21
2015-06-08
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna polegająca na budowie chodnika dla pieszych od km 0+027,50 do km 0+104,00 po stronie lewej w m. Lesko
2015-05-21
2015-06-02
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk w miejscowościachRaniżów, Staniszewskie i Zielonka
2015-05-19
2015-06-03
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont części ogrodzenia Bazy RDW Ustrzyki w m. Ustjanowa
2015-05-15
2015-05-25
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w miejscowości Sędziszów Małopolski
2015-05-14
2015-05-29
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont poręczy stalowych przy chodniku dla pieszych w m. Ropczyce ul. 3-go Maja w km 21+850 - 21+950 str. prawa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa.
2015-05-14
2015-06-01
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu dróg woj.nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - Gr. Państwa, 993 Wola Cieklińska - Dukla, 990 Twierdza - Krosno, 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa
2015-05-14
2015-06-01
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont zniszczonych barierek ochronnych w pasie rozdzielającym jezdnie w m. Mielec Al. Niepodległości km 0+255 - 0+276 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk.
2015-05-11
2015-05-27
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza - Krosno w km 15+702-16+774 w m. Korczyna.
2015-05-07
2015-05-25
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Komańcza - Wołosate w km 6+800 - 8+170 w miejscowości Daliowa, Posada Jaśliska.

Zobacz wiecej

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-12
2015-05-20
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadaniaRozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 w miejscowości Bojanów
2015-05-07
2015-05-22
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa odrębnej klatki schodowej związanej z podziałem budynku administracyjno - mieszkalnego na bazie RDW Ustrzyki Dolne w Ustianowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem pozwolenia
2015-05-06
2015-05-22
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Daliowa w km 26+300 - 28+000 w miejscowości Rymanów Zdrój, Deszno.
2015-05-05
2015-05-20
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Zakup wraz z montażem oznakowania interaktywnego na przejściach dla pieszychdroga woj. Nr 872 Baranów San. - Nisko w m. Przyszów Zapuście, droga woj. Nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec w m. Radomyśl Wielki
2015-05-05
2015-05-14
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dokonanie eksperckiej oceny technicznej dla zamierzeń budowy planowanych ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 872 Rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko w m. Skopanie, Wola Baranowska oraz m. Durdy
2015-04-30
2015-05-11
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na moście przez rz. Wisła w m. Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Połaniec -Tuszów Narodowy w km 74+644 - 2 zadania
2015-04-23
2015-05-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REMONTU PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 884 PRZEMYŚL - DOMARADZ1. PRZEPUST SKLEPIONY W MIEJSCOWOŚCI DYNÓW W KM 45+836; 2. PRZEPUST SKLEPIONY W MIEJSCOWOŚCI BARYCZ W KM 58+600
2015-04-23
2015-05-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 w km 30+900 - 32+280 w m. Wielopole Skrzyńskie (Glinik)
2015-04-22
2015-05-08
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 198+708 - 199+150 w miejscowości Wara
2015-04-22
2015-04-30
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup tabliczek do oznakowania dróg wojewódzkich administrowane przez PZDW w Rzeszowie (RDW Rymanów, Ustrzyki Dolne)
2015-04-22
2015-05-08
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont pokrycia dachu budynku warsztatowego na Bazie Materiałowej w Wysoczanach
2015-04-20
2015-05-06
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 2+958 str. prawa m. Szówsko Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 18+870 str. lewa m. Szówsko Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica w km 146+944 str. lewa m. Przeworsk
2015-04-20
2015-04-28
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w miejscowości Sędziszów Małopolski
2015-04-20
2015-04-28
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz przy robotach awaryjnych na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 2 zadania.
2015-04-17
2015-05-05
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont zdeformowanych poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 11+250 - 12+250 w m. Otałęż
2015-04-17
2015-05-05
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 176+000 - 177+000 w miejscowości Jawornik Polski
2015-04-14
2015-04-30
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 w miejscowości Bojanów
2015-04-14
2015-04-30
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 6+379 m. Wojaszówka
2015-04-13
2015-04-29
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu dr. woj. nr 867 Sieniawa - Hrebenne
2015-04-09
2015-04-20
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją i realizacją zadań p. n. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Komancza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza - Radoszyce km 33+000 -39+300 oraz Przebudowa mostu drogowego w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Wołosate w km 22+152

Zobacz wiecej

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Zakup wraz z montażem balustrad na drodze wojewódzkiej nr 835 odc. Dynów - Grabownica Starzeńska.
2015-05-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa - Szczawne przez1. Potok Niedźwiedzi w miejscowości Odrzechowa w km 5+679, 2. Potok Pielnica w miejscowości Nowotaniec w km 13+265
2015-05-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont barier energochłonnych w ciągu dróg wojewódzkich - 2 zadania
2015-05-11
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją i realizacją zadań pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Komancza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza - Radoszyce km 33+000 - 39+300 oraz Przebudowa mostu drogowego w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Wołosate w km 22+152
2015-05-08
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie przeglądów (okresowych) rocznych budynków administrowanych rocznych budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dóg Wojewódzkich w Rzeszowie
2015-05-07
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Wyrwa w miejscowości Szówsko w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 15+878
2015-05-07
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Zakup wraz z montażem ekranów przeciwbłotnych poliwęglanowych segmentowych - droga wojewódzka Nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica St. w km 190+460 - 190+472 str. lewa ul. Piłsudskiego w m. Dynów
2015-05-06
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska polegający na zabezpieczeniu skarpy drogowej w km 214+996 - 215+046 w miejscowości Jabłonka
2015-05-04
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont barier ochronnych stalowych na moście na rzece San w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Krzeszów-Cieszanów km 3+052 w miejscowości Krzeszów poprzez montaż elementów barier ochronnych stalowych.
2015-04-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn drogowych będących w użytkowaniu PZDW i jednostek terenowych w 2015r - Przetarg III zadanie nr 2 RDW Jasło
2015-04-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie remont nawierzchni mostu rz. San w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola km 37+137 - w m. Brandwica
2015-04-21
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Sprzątanie śmieci z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich Rzeszowie - 8 zadań
2015-04-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont poręczy chodnikowych na drodze wojewódzkiej nr 877 odc. Leżajsk - Łańcut i drodze wojewódzkiej nr 875 odc. Kolbuszowa - Sokołów Młp.
2015-04-21
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz przy robotach awaryjnych na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 8 zadań
2015-04-17
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont uszkodzonej nawierzchni DW nr 835 i nr 877 powstałych w związku z budową autostrady A4 Rzeszów - Jarosław
2015-04-15
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa samochodów ciężarowych - 2 szt. dla potrzeb PZDW
2015-04-14
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w miejscowości Kolbuszowa Górna
2015-04-14
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz przy robotach awaryjnych na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 8 zadań
2015-04-08
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadaniaRozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna od km 36+559,28 do km 36+730,85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna
2015-04-02
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa ciągnika rolniczego - 1 szt. i przyczepy do ciągnika - 1 szt. (2 zadania) dla potrzeb PZDW

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.