eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-26
2015-12-07
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zimowe utrzymanie ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych usytuowanych przy obwodnicy Brzozowa II - Przetarg
2015-11-26
2015-12-08
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w roku 2015 na terenie województwa podkarpackiego - drogi dojazdowe przy obwodnicy Brzozowa - II przetarg.
2015-11-26
2015-12-08
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zimowe utrzymanie tras rowerowych w 2015 roku na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli - zadanie nr 1
2015-11-24
2015-12-02
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Obsługa systemu alarmowego, ochrona fizyczna oraz stałe monitorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych zainstalowanych na moście przez rzekę Wisłę w miejscowości Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644, a także współpraca w tym zakresie z zamawiającym.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-17
2015-11-25
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Fizyczny dozór mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2016 - 5 zadań
2015-11-13
2015-11-23
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz usługi kurierskie dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2015-11-12
2015-11-20
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa elementów bezpieczeństwa drogowego do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
2015-11-12
2015-11-20
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 47 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich
2015-11-10
2015-11-18
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE I JEDNOSTEK TERENOWYCH w 2016 r. - 32 ZADANIA
2015-11-06
2015-11-17
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w roku 2015 na terenie województwa podkarpackiego - drogi dojazdowe przy obwodnicy Brzozowa
2015-11-05
2015-11-16
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zimowe utrzymanie tras rowerowych w 2015 roku na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli Zadanie Nr 1 - III przetarg
2015-11-05
2015-11-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zimowe utrzymanie ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych usytuowanych przy obwodnicy Brzozowa
2015-11-05
2015-11-17
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dokonanie oceny technicznej istniejących rozwiązań inżynierii ruchu - 2 Zadania
2015-11-04
2015-11-16
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Czyszczenie nawierzchni ulic, chodników i zieleńców, ul. Warszawska, Plac Mariacki, Mickiewicza, Jarosławska (w ciągu byłej drogi krajowej nr 77 w km 92+480-95+948) w m. Leżajsk
2015-11-03
2015-11-16
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Obsługa przeprawy promowej międzybrzegowej na rzece San (km 3+900) w miejscowości Czekaj Pniowski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - Kosin - Antoniów - Gorzyce na odcinku w km 23+275÷23+399 w 2016 roku, w dni robocze od godziny 6:00 do godziny 20:00, tj. 14 (czternaście) godzin
2015-11-02
2015-11-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 45+725,00÷45+886,78 w m. Wiśniowa.
2015-10-29
2015-11-16
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów-Lutcza w m. Godowa km 3+601 - 3+614 - II PRZETARG
2015-10-28
2015-11-06
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Krempna - Świątkowa - Grab - Ożenna - granica państwa pomiędzy drogą krajową nr 73 a drogą krajową nr 28 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jasło w ramach zadania pn.Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73
2015-10-28
2015-11-06
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w roku 2015 na terenie województwa podkarpackiego - RDW Łańcut- II Przetarg
2015-10-26
2015-11-05
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów - zadanie Nr 1 - dostawa sprzętu komputerowego - zadanie Nr 2 - dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów - zadanie Nr 3 - dostawa sprzętu komputerowego
2015-10-22
2015-11-06
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie modernizacji budynków PZDW w Rzeszowie w zakresie poprawy wentylacji i warunków pracy - II przetarg.
2015-10-20
2015-11-04
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie za rok 2016
2015-10-19
2015-10-27
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zimowe utrzymanie tras rowerowych w 2015 roku na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli - Zadanie Nr 1 - II przetarg
2015-10-15
2015-10-30
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zadanie Nr 1Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica w km 0+090÷0+220 w m. Siedleszczany. Zadanie Nr 2Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica w km 2+163÷2+565 w m. Suchorzów

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów-Lutcza w m. Godowa km 3+601 - 3+614 - II PRZETARG
2015-11-23
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie modernizacji budynków PZDW w Rzeszowie w zakresie poprawy wentylacji i warunków pracy - II przetarg.
2015-11-23
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 45+725,00÷45+886,78 w m. Wiśniowa.
2015-11-23
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów - zadanie Nr 1 - dostawa sprzętu komputerowego - zadanie Nr 2 - dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów - zadanie Nr 3 - dostawa sprzętu komputerowego
2015-11-23
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zimowe utrzymanie tras rowerowych w 2015 roku na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli - 2 zadania
2015-11-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 4+141 ÷ 4+290 w m. Godowa
2015-11-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty obiektów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich RDW RymanówZad. Nr 1 - remont przepustu w miejscowości Humniska w ciągu drogi wojewódzkiej 886 Domaradz - Sanok w km 15+810; Zad. Nr 2 - remont przepustu sklepionego w miejscowości Bzianka w ciągu drogi wojewódzkiej 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 12+541; Zad. Nr 3 - wymiana poręczy na normatywne na moście przez potok Rusawa w miejscowości Jurowce w ciągu drogi wojewódzkiej 886 Domaradz - Sanok w km 25+977
2015-11-19
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Krempna - Świątkowa - Grab - Ożenna - granica państwa pomiędzy drogą krajową nr 73 a drogą krajową nr 28 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jasło w ramach zadania pn.Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73
2015-11-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 7+247,45÷7+350,00 w m. Żyznów.
2015-11-19
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 15 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich Nr 877 i Nr 881 objętych ochroną Konserwatora Zabytków
2015-11-17
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zadanie Nr 1Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica w km 0+090÷0+220 w m. Siedleszczany. Zadanie Nr 2Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica w km 2+163÷2+565 w m. Suchorzów
2015-11-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Jarosław w Ruszelczycach - etap I (kontynuacja)
2015-11-13
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (etap II) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom - Barwinek i nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71 - Etap II
2015-11-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Likwidacja uszkodzeń nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie RDW Jarosław i RDW Łańcut - 2 zadania
2015-11-05
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie zabezpieczenia muru podporowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 32+180 - 32+255 str. prawa
2015-11-04
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich - 145 ton
2015-11-04
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów - Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w km 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn...
2015-11-04
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie ekspertyz technicznych wraz z koncepcją remontu dwóch mostówZadanie Nr 1 - most przez rzekę Osława w miejscowości Wola Michowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate - gr. Państwa w km 50+088, Zadanie Nr 2 - most przez rzekę Osława w miejscowości Wola Michowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa -Wołosate - gr. Państwa w km 51+325
2015-11-03
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie ekspertyz technicznych dwóch mostówZad. Nr 1 - most przez potok Czarny w miejscowości Polana w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 37+731; Zad. Nr 2 - most przez potok Głuchy w miejscowości Czarna - Polana w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 38+408
2015-11-03
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w miejscowości Tyczyn ul. Grunwaldzka

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.