Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-11-24
2014-12-02
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - zadanie Nr 1 - dostawa sprzętu komputerowego - zadanie Nr 2 - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - zadanie Nr 3 - dostawa sprzętu komputerowego
2014-11-20
2014-12-01
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych w roku 2015 na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie.
2014-11-17
2014-12-02
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Hrebenne w km 29+910 - 30+196,50 w miejscowości Stare Oleszyce
2014-11-14
2014-12-01
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 198+028 - 198+828 w miejscowości Nozdrzec. Etap I roboty w km 198+028 - 198+628
2014-11-13
2014-11-28
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów- rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski - Nisko w zakresie budowy chodnika w km 10+717 - 10+905 w m. Skopanie i Wola Baranowska wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej ETAP II.
2014-11-12
2014-11-27
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachów - Lubaczów - gr. państwa w km 3+962 - 4+193 w miejscowości Lubaczów ul. Mickiewicza.

Zobacz wiecej

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-11-13
2014-11-21
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Analiza kosztorysowa dokumentacji technicznych dla zadaniaPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko - Cisna od km 36+559,28 do km 36+730,85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna.
2014-11-13
2014-11-21
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z drogą krajową Nr 4 w miejscowości Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 835 w miejscowości Przeworsk
2014-11-13
2014-11-21
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów - Dylągówka od km 4+884,60 do km 5+026,80 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania pn.Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2014-11-12
2014-11-20
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej - łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi
2014-11-12
2014-11-21
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej - łącznika autostrady A4 (węzeł Łańcut) z drogą krajową nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi
2014-11-12
2014-11-20
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej - łącznika autostrady A4 (węzeł Dębica Wschód) z drogą krajową nr 4 i drogą wojewódzką nr 985 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi
2014-11-06
2014-11-17
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Obsługa przeprawy promowej międzybrzegowej na rzece San(km 3+900)w miejscowości Czekaj Pniowski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - Kosin- Antoniów - Gorzyce na odcinku w km 23+275÷23+399 w 2015 roku, w dni robocze od godziny 6 do godziny 20
2014-11-06
2014-11-21
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont kratek ściekowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk- Grabownica Starzeńska w m. Przeworsk - II przetarg
2014-11-06
2014-11-14
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wycinka zadrzewień i krzewów oraz pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - 8 zadań
2014-11-06
2014-11-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ramach wykonania zastępczego na zadaniu pn.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica w km 177+565 - 178+220 w m. Jawornik Polski - III przetarg.
2014-11-06
2014-11-21
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 24+250 str. prawa w m. Wiśniowa.
2014-11-05
2014-11-20
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) - Zakup wraz z montażem balustrad w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk w m. Kulno - RDW Łańcut
2014-11-03
2014-11-18
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont barier energochłonnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate na terenie RDW Rymanów
2014-11-03
2014-11-18
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica km 18+119,88 - 18+375,51 oraz w km 18+665,66 - 18+759,86 w miejscowości Czarna
2014-10-31
2014-11-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w miejscowości Żyznów w km 7+740 - 7+848 str. Lewa.
2014-10-30
2014-11-07
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego w ramach zadania pn.Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III
2014-10-30
2014-11-14
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica km 20+750 - 20+900 w miejscowości Krzemienica
2014-10-30
2014-11-10
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadaniaPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 - 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie
2014-10-29
2014-11-14
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk w km 30+955 - 31+275 w m. Werynia
2014-10-28
2014-11-13
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w km 2+155 - 2+305 wraz z budową zatoki autobusowej w km 2+200 str. lewa w m. Ustrzyki Dolne

Zobacz wiecej

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-11-26
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w m. Jeżowe Podgórze w km 19+539 - 19 +755
2014-11-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szkalry w km 62+692 - 62+737 w m. Wólka Hyżneńska - zakup wraz z montażem barier stalowych
2014-11-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont blokowych urządzeń dylatacyjnych na obiektach mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Mielec 1. Wiadukt nad koleją w Ropczycach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 15+051 2. Most przez rzekę Wisłokę w Gawłuszowicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin - Jaślany w km 26+808
2014-11-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika dla pieszych w m. Pustków przy drodze wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica km 49+413,44 - 49+541,95 strona prawa (oraz w ramach ww. zadania w km 49+445,75 - 49+467,75 strona lewa),
2014-11-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica km 18+119,88 - 18+375,51 oraz w km 18+665,66 - 18+759,86 w miejscowości Czarna
2014-11-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 - 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie
2014-11-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica km 20+750 - 20+900 w miejscowości Krzemienica
2014-11-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty uzupełniające na zadaniu pn. :Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkeij Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi - etap II.
2014-11-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. w km 21+788 - 22+378 w m. Sędziszów Młp.
2014-11-18
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich - 160 ton.
2014-11-18
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa oznakowania pionowego do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2014-11-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty drobne na budynkach administrowanych przez PZDW na terenie województwa podkarpackiego (4 zadania) Zadanie Nr 1- RDW Jarosław
2014-11-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w km 33+623 - 33+754 str. prawa i w km 34+079 - 34+390 str. prawa w m. Rakszawa
2014-11-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 196+428 - 198+028 w m. Nozdrzec
2014-11-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 12+020 - 12+134,43 w m. Żarnowa
2014-11-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ramach wykonania zastępczego na zadaniu pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów - Grębów - Stalowa Wola w km 27+555- 28+071 strona lewa i w km 27+805 - 28+217 strona prawa w m. Jamnica
2014-11-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary - budowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową zjazdów oraz przebudową rowu otwartego na rów kryty w m. Wola Mała i Wola Dalsza w km 39+671 - 39+873
2014-11-10
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 155+896,84 - 156+164 str. lewa w m. Urzejowice
2014-11-10
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 3+868,35 - 4+056 str. lewa w m. Godowa
2014-11-10
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont ciągu pieszego drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa- Hrebenne w km 57-244 - 58+146 strona prawa w miejscowości Horyniec Zdrój - II przetarg

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.