eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-20
2018-05-08
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska m. Niebocko, km 215+525 - 216+315
2018-04-20
2018-05-09
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska m. Dydnia, km 209+747 - 210+147
2018-04-19
2018-05-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 176+360 - 176+710 str. prawa w miejscowości Jawornik Polski - (II przetarg)
2018-04-18
2018-05-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - Szczebrzeszyn w miejscowości Zarzecze - wykonanie kanalizacji deszczowej."
2018-04-18
2018-05-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa miejsc przeznaczonych do prowadzenia kontroli pojazdów ciężarowych na drodze wojewódzkiej Nr 764 m. Kliszów, 865 m. Wólka Zapałowska i Nr 871 m. Stalowa Wola poprzez wybudowanie wnęk wraz z ich odwodnieniem do montażu wag umożliwiających kontrolę nacisku osi. Zadanie nr 2 - DW 865 (III przetarg)
2018-04-17
2018-05-09
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty budynków administrowanych przez RDW Rymanów: Zadanie nr 1 - Budynek administracyjny Rymanów ul. Dworska 23, Zadanie Nr 2 - Budynek administracyjno - garażowy Brzozów ul. Legionistów 34
2018-04-16
2018-05-08
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa
2018-04-13
2018-04-30
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont nawierzchni skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 993 Nowy Żmigród-Dukla i Nr 992 Jasło - gr. państwa w miejscowości Nowy Żmigród
2018-04-13
2018-04-30
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Zakup wraz z montażem stacji monitoringu na drogach wojewódzkich
2018-04-13
2018-04-30
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 relacji Przemyśl - Domaradz na terenie Gminy Krzywcza m. Ruszelczyce, km19+884 - 20+384 str. prawa
2018-04-12
2018-04-27
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Wykonanie w roku 2018 remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na sieci dróg administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - RDW Mielec"
2018-04-12
2018-04-27
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - 8 zadań.
2018-04-11
2018-04-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Wola Mielecka polegająca na budowie chodnika w km 0+000 - km 0+160 w m. Sadkowa Góra
2018-04-10
2018-04-25
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie remontu urządzeń dylatacyjnych mostu przez rzekę Łęg w miejscowości Jamnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg - Stalowa Wola w km 26+835
2018-04-10
2018-04-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont mostu przez rzekę Tanew w miejscowości Narol w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 63+342 - II przetarg
2018-04-09
2018-04-25
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko- Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 0+423 - 0+572 strona prawa w m. Sieniawa
2018-04-09
2018-04-24
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowania pionowego) znajdującego się na drogach wojewódzkich - 2 zadania
2018-04-06
2018-04-24
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Wola Ociecka i Ostrów
2018-04-06
2018-04-23
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - Gorzyce w miejscowości Chwałowice polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
2018-04-05
2018-04-23
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Wola Ociecka i Ostrów

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-12
2018-04-20
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - ZADANIE NR 3 - RDW LUBACZÓW
2018-04-05
2018-04-20
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa na terenie Gminy Rymanów, km 13+300 - 14+400 w m. Bzianka, Milcza
2018-04-05
2018-04-17
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno - asfaltowej masy na zimno
2018-04-05
2018-04-16
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie dokumentacji projektowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg do końca 2018 roku w zakresie organizacji ruchu
2018-04-04
2018-04-13
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na moście przez rz. Wisła w m. Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Połaniec -Tuszów Narodowy w km 74+644 - 2 zadania.
2018-04-04
2018-04-20
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont nawierzchni mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 50+088 i 51+325 w miejscowości Wola Michowa
2018-04-04
2018-04-19
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - "Wykonanie dojścia do przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich: Nr DW 855 w m. Zdziechowice, Nr DW 871 w m. Stale" - II przetarg
2018-03-30
2018-04-16
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Brzozów - Rymanów - Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 12+300 12+437 str. prawa w m. Bzianka.
2018-03-29
2018-04-16
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa miejsc przeznaczonych do prowadzenia kontroli pojazdów ciężarowych na drodze wojewódzkiej Nr 764 m. Kliszów, 865 m. Wólka Zapałowska i Nr 871 m. Stalowa Wola poprzez wybudowanie wnęk wraz z ich odwodnieniem do montażu wag umożliwiających kontrolę nacisku osi. Zadanie nr 2 - DW 865 (II przetarg)
2018-03-29
2018-04-09
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 28 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW Jasło
2018-03-27
2018-04-12
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2018r. - RDW Rymanów
2018-03-27
2018-04-12
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w m. Janowiec i Zdziarzec, km 16+700 - 19+810
2018-03-27
2018-04-05
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaopatrywanie w produkty paliwowe i pozapaliwowe pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych i maszyn drogowych będących w użytkowaniu tut. Zarządu i podległych jednostek na terenie województwa podkarpackiego oraz dostawę oleju opałowego w 2018-2020 roku - Zadanie 1-15 - Dostawa oleju opałowego w 2018-2020 roku - Zadanie nr 15 PZDW RZESZÓW - IV PRZETARG
2018-03-26
2018-04-10
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary, polegająca na budowie chodnika w km od 48+287 do 48+641.62 str. prawa w m. Albigowa
2018-03-23
2018-04-09
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont mostu przez rzekę Tanew w miejscowości Narol w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w km 63+342
2018-03-23
2018-04-09
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 24+835 - 25+089 w m. Radomyśl Wielki i Partynia
2018-03-23
2018-04-10
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Likwidacja kolein na drodze wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 165+418 - 165+818.
2018-03-22
2018-04-09
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont barier drogowych na drogach woj. Nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna i Nr 896 Ustrzyki Dln. - Ustrzyki Grn
2018-03-20
2018-04-05
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate - gr. państwa w km 67+348,26 ÷ 67+514,30 w m. Cisna"
2018-03-20
2018-04-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA STARZEŃSKA w km 182+750 - 182+910 w m. Szklary.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-19
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt prowadzony w czwartym roku od oddania przedsięwzięcia do użytku dla inwestycji pn."Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego na odcinku Prusie - Granica Województwa w km 74+119 - 76+297
2018-04-17
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w miejscowości Dębica, ul. Sandomierska, km 61+470-61+750 str. prawa
2018-04-13
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie przeglądu szczegółowego mostu przez rzekę Wisłę w m. Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Połaniec - Tuszów Narodowy w km 74+644
2018-04-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Zakup wraz z montażem ekranów przeciwbłotnych poliwęglanowych segmentowych - droga wojewódzka Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 10+580 - 10+590 str. P w m. Nielepkowice
2018-04-11
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dynów w miejscowości Bachórz, km 40+084-40+504 str. prawa
2018-04-10
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich - 8 zadań
2018-04-10
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Zaprojektowanie i wykonanie remontu dojazdów i mostu przez rzekę Wirowa w miejscowości Lubliniec Stary w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Cieszanów w km 61+818"
2018-04-05
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa miejsc przeznaczonych do prowadzenia kontroli pojazdów ciężarowych na drodze wojewódzkiej Nr 764 m. Kliszów, 865 m. Wólka Zapałowska i Nr 871 m. Stalowa Wola poprzez wybudowanie wnęk wraz z ich odwodnieniem do montażu wag umożliwiających kontrolę nacisku osi. Zadanie nr 1 - Droga Wojewódzka Nr 764 m. Kliszów, Zadanie nr 2 - Droga Wojewódzka Nr 865 Wólka Zapałowska Zadanie nr 3 - Droga Wojewódzka Nr 871 m. Stalowa Wola
2018-04-05
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w miejscowości Padew Narodowa, km 12+150 - 12+390 str. lewa i km 16+380 - 16+970 str. prawa
2018-04-04
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego do PZDW Rzeszów
2018-04-04
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Kańczuga, km 160+585-161+060 str. lewa i km 160+666-160+803 str. prawa.
2018-04-04
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie poziomego oznakowania dróg oraz oznakowanie wybranych przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - 8 zadań
2018-04-03
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawę materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich - 8 zadań
2018-03-30
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i jednostek terenowych na rok 2018-2019
2018-03-30
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica w miejscowości Czarna, km 15+260 - 16+220
2018-03-30
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku magazynowego na bazie RDW Ustrzyki w m. Ustjanowa Grn. 95
2018-03-27
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Dynów - Grabownica Starzeńska przez potok Baryczka w miejscowości Nozdrzec w km 195+636
2018-03-27
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w miejscowości Krzywcza w km 18+436
2018-03-26
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz przy robotach awaryjnych na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 8 zadań
2018-03-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin - Jaślany w miejscowości Otałęż, km 12+450 - 12+800 str. prawa

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.