eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-01
2016-12-09
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE w 2017r. - 9 zadań
2016-11-29
2016-12-08
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 1. Zadanie Nr 1, 2 , 3 i 5 - Fizyczny dozór mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2017 2. Zadanie Nr 4 - Fizyczny dozór osób i mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2017.
2016-11-28
2016-12-07
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE I JEDNOSTEK TERENOWYCH na lata 2017-2019r. - 32 ZADANIA

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-22
2016-11-30
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zadanie Nr 1 ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i jednostek terenowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek oraz zwrot przesyłek niedoręczonych". Zadanie Nr 2 ,,Usług kurierskie" świadczone dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2016-11-14
2016-11-28
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Obsługa przeprawy promowej międzybrzegowej na rzece San (km 3+900) w miejscowości Czekaj Pniowski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - Kosin - Antoniów - Gorzyce na odcinku w km 23+275-23+399 w 2017 roku w dni robocze od godziny 600 do godziny 2000 tj. 14 (czternaście) godzin.
2016-11-10
2016-11-25
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu Nr 982 Szczucin - Jaślany m. Górkim 18+728 ÷ 18+808 str. lewa" - II przetarg.
2016-11-09
2016-11-24
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 12+015 - 12+168 w m. Borek Stary
2016-11-08
2016-11-18
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa oznakowania pionowego w roku 2016 (II dostawa) do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2016-11-08
2016-11-17
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno - asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich - 222 tony.
2016-11-04
2016-11-21
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont odwodnienia- zadanie nr 1- droga wojewódzka Nr 991 Lutcza - Krosno w miejscowości Korczyna, - zadanie nr 2 - droga wojewódzka Nr 992 Jasło - gr. państwa w miejscowości Jasło
2016-10-26
2016-11-04
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków (7 zadań) IV kwartał 2016r.
2016-10-21
2016-11-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu Nr 982 Szczucin - Jaślany m. Górki km 18+728 ÷ 18+808 str. Lewa.
2016-10-21
2016-11-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej numer 875 (ulica Tomasza Michałka) z ulicami Mickiewicza i Klasztorną w Leżajsku.
2016-10-21
2016-11-02
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadaniaRozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767. Zad. nr 2Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko w km 50+314,50 - 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów (ETAP II od km 50+394,50 do km 50+767)
2016-10-20
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+197÷3+377 str. lewa w m. Krasna
2016-10-19
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 12+015 - 12+168 w m. Borek Stary
2016-10-19
2016-11-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 4+350 - 4+410,50 w m. GODOWA
2016-10-18
2016-10-28
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - 4 zadania - zadanie Nr 1 - dostawa sprzętu komputerowego - zadanie Nr 2 - dostawa sprzętu komputerowego - zadanie Nr 3 - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - zadanie Nr 4 - dostawa sprzętu komputerowego
2016-10-18
2016-11-03
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła -Baranów Sandomierski- Wola Baranowska - Majdan Królewski - Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+474 - 10+558,50 str. prawa w m. Wola Baranowska
2016-10-12
2016-10-28
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont balustrady mostowej mostu w km 7+951 str. lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne - Solina - Myczków w m. Bóbrka
2016-10-11
2016-10-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec od km 39+250 do km 39+700 strona prawa w miejscowości Dachnów - II przetarg.
2016-10-11
2016-10-24
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Ubezpieczenie PZDW w Rzeszowie na 2017 r. w zakresie-ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności PZDW za rok 2017 - część I - drogi, budynki, budowle. -ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności PZDW za rok 2017 - część II - komunikacja. -ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności PZDW za rok 2017 - część III - jednostka pływająca.
2016-10-10
2016-10-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 182+423 - 182+593,30 w m. Szklary

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-01
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków (7 zadań) IV kwartał 2016r.
2016-11-30
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont odwodnienia- zadanie nr 1- droga wojewódzka Nr 991 Lutcza - Krosno w miejscowości Korczyna, - zadanie nr 2 - droga wojewódzka Nr 992 Jasło - gr. Państwa w miejscowości Jasło
2016-11-29
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - 4 zadania - zadanie Nr 1 - dostawa sprzętu komputerowego - zadanie Nr 2 - dostawa sprzętu komputerowego - zadanie Nr 3 - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - zadanie Nr 4 - dostawa sprzętu komputerowego
2016-11-29
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej numer 875 (ulica Tomasza Michałka) z ulicami Mickiewicza i Klasztorną w Leżajsku.
2016-11-25
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont balustrady mostowej mostu w km 7+951 str. lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne - Solina - Myczków w m. Bóbrka
2016-11-25
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Ubezpieczenie PZDW w Rzeszowie na 2017 r. w zakresie-ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności PZDW za rok 2017 - część I - drogi, budynki, budowle; -ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności PZDW za rok 2017 - część II - komunikacja; -ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności PZDW za rok 2017 - część III - jednostka pływająca
2016-11-24
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica w m. Padew Narodowa km 11+730 - 12+005 strona lewa - roboty wykonywane w km 11+730 - 11+900 str. lewa
2016-11-23
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła -Baranów Sandomierski- Wola Baranowska - Majdan Królewski - Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+474 - 10+558,50 str. prawa w m. Wola Baranowska
2016-11-23
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rozbudowa drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika w km 13+945 - 14+137,33 w m. Stale
2016-11-21
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 4+350 - 4+410,50 w m. GODOWA
2016-11-21
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+197÷3+377 str. lewa w m. Krasna
2016-11-14
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska km 115+875 - 117+675 w miejscowości Adamówka - roboty wykonywane w km 115+875 - 117+440
2016-11-10
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu drogowego 2o100 w ciągu drogi wojewódzkiej drogi wojewódzkiej Nr 889 w km 14+905 w miejscowości Nagórzany
2016-11-09
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 35+868 - 36+175 w m. Wielopole Skrzyńskie.
2016-11-07
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec od km 39+250 do km 39+700 strona prawa w miejscowości Dachnów - II przetarg
2016-11-07
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 18+438 - 18+784 str. lewa w m. Hyżne
2016-11-07
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 7+440-7+495 str. lewa w m. Żyznów
2016-10-28
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w km 38+572 - 39+430 str. lewa w miejscowości Wola Dalsza polegający na wykonaniu nawierzchni na szerokości zjazdów do posesji.
2016-10-27
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont stacji trafo na Bazie w Koniaczowie zasilającej bazę RDW Jarosław oraz GDDKiA O/Rzeszów, RDK Jarosław z/s w Żurawicy
2016-10-26
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+558,5 - 11+110 str. prawa w m. Wola Baranowska

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.