eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-24
2016-06-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zabezpieczenie antykorozyjne muru zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec km 0+270 - 0+390 m. Jarosław
2016-05-24
2016-06-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Naprawa uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - Zadanie Nr 1 RDW Jarosław - II przetarg
2016-05-24
2016-06-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu pod skrzyżowaniem drogi woj. nr 989 Strzyżów - Lutcza z drogą gminną nr 112363R w km 3+897 m. Godowa
2016-05-24
2016-06-02
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Czyszczenie nawierzchni ulic i chodników (letnie) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 (była DK nr 77 m. Leżajsk, ul. Mickiewicza - pomiędzy dwoma rondami)
2016-05-24
2016-06-10
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 211+627-212+000 w m. Dydnia
2016-05-20
2016-06-06
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 9+066 - 9+272 w m. Ustrobna
2016-05-20
2016-06-06
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary, polegająca na budowie chodnika w km 38+120 - 38+572 w m. Dąbrówki i Wola Dalsza.
2016-05-20
2016-06-06
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie chodnika w km 8+103,25 ÷ km 8+733,50, strona prawa w miejscowości Pogwizdów i Medynia Głogowska oraz budowie zatoki postojowej w km 8+251,50, strona prawa
2016-05-17
2016-06-03
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 31+504 - 31+625 w m. Glinik
2016-05-17
2016-06-03
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rozbudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa - budowa chodnika w km 40+638 do km 40+835 w m. Szufnarowa
2016-05-13
2016-06-02
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 6+025 - 5+204 oraz w km 6+553 - 6+627 w m. Jasionów
2016-05-12
2016-06-02
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w związku z budową chodnika w km 19+227÷19+590 w m. Wolica Ługowa
2016-05-12
2016-05-30
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Likwidacja kolein na drodze wojewódzkiej Nr 835 odcinek Kańczuga - Szklary w km 167+593 - 168+000 m. Manasterz.
2016-05-12
2016-05-30
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont wiat na materiały do zimowego utrzymania dróg na Bazach administrowanych przez PZDW - II przetargZADANIE Nr 1 - wiata w m. Stalowa Wola ZADANIE Nr 2 - wiata w m. Lisie Jamy

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-18
2016-05-27
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Świadczenie awaryjnych usług w pasach dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego po godzinie 15:00 i w dni wolne od pracy - 8 zadań
2016-05-10
2016-05-20
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zadań pn.1. Oprac. dok. geolog.-inż. w ramach zad. pn. Zabezp. osuwiska obejm. odc. DW nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz od km 5+300 do 5+500 w m. Kuńkowce. 2. Oprac. dok. geolog.-inż. w ramach zad. pn. Zabezp. osuwiska obejm. odc. DW nr 985 Nagnajów - Baranów Sand. - Mielec - Dębica od km 0+100 do km 0+300 w m. Siedleszczany. 3. Oprac. dok. geolog.-inż. w ramach zad. pn. Zabezp. osuwiska obejm. odc. DW nr 896 Ustrzyki D. - Ustrzyki Górne od km 20+500 do km 20+620 w m. Czarna
2016-05-10
2016-05-25
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie naprawy chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w m. Nowy Żmigród w km 29+050-29+150.
2016-05-10
2016-05-25
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont pomieszczeń segmentu administracyjnego w budynku administracyjno-mieszkalnym w Ustjanowej Górnej 95
2016-05-10
2016-05-25
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na zatoce autobusowej przy drodze wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w km 2+249 - 2+305
2016-05-06
2016-05-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Likwidacja kolein na drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w km 2+915 - 3+215 w miejscowości Trzeboś.
2016-05-06
2016-05-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont odwodnienia dróg wojewódzkich Nr 992 i 993 administrowanych przez PZDW w Rzeszowie.
2016-05-06
2016-05-16
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadaniaPrzebudowa mostu przez potok Dziurdziów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+123, na działkach nr ewid.338, 339, 500/1, 500/2, 500/3, 222, 114/1, 487, 706 w obr. ewid. Hoczew od km 7+051,67 do km 7+188,11, wraz z rozbiórką istniejącego mostu, przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznych, przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr DP 2258R do km 0+056,75 oraz przebudową przepustu pod drogą powiatową
2016-05-06
2016-05-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w km 13+375 - 14+175 w m. Podlesie i Janowiec, polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy w ramach projektu pn. Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec od granicy województwa do początku obwodnicy m. Radomyśl Wielki
2016-05-05
2016-05-23
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont części drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska i Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica - 3 Zadania
2016-05-05
2016-05-23
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont budynku biurowego Bazy RDW Rymanów w m. Brzozów - II przetarg
2016-05-05
2016-05-23
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont nawierzchni na mostach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica PaństwaZad. Nr 1 - most przez potok Wetlinka w miejscowości Wetlina w km 86+627; Zad. Nr 2 - most przez potok Prowczy w miejscowości Brzegi Górne w km 94+500
2016-05-05
2016-05-23
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec
2016-04-26
2016-05-09
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów (3 zadania) - zadanie Nr 1 - dostawa sprzętu komputerowego - zadanie Nr 2 - dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów - zadanie Nr 3 - dostawa sprzętu komputerowego
2016-04-26
2016-05-06
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Przebudowa mostu stałego przez rzekę Wiar w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko w km 9+217 w miejscowości Wojtkowa.
2016-04-22
2016-05-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk odc. Werynia - Dzikowiec w km 31+840 - 33+000
2016-04-22
2016-05-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Naprawa uszkodzeń drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec i Nr 867 Sieniawa - Hrebenne - Zadanie Nr 3 - II przetarg
2016-04-15
2016-05-05
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w km 20+660-20+752 w m. Sędziszów Małopolski (ul. Grunwaldzka)
2016-04-14
2016-04-29
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew-Czarna od km 9+070 do km 9+850 oraz km 10+513 do km 10+720 w ramach projektu Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina-Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew- Polańczyk-3 odcinki
2016-04-14
2016-04-22
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - Zadanie Nr 8 RDW Ustrzyki Dolne

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - gr województwa w km 10+960-11+910 w miejscowości Ulanów, polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych w ramach projektu pn. Rozbudowa DW nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn (do granicy województwa podkarpackiego) na odcinku Ulanów - Sieraków)
2016-05-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 7+350÷7+440 w m. Żyznów.
2016-05-24
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na moście przez rz. Wisła w m. Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Połaniec - Tuszów Narodowy w km 74+644
2016-05-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk odc. Werynia - Dzikowiec w km 31+840 - 33+000
2016-05-24
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją i realizacją zadania pn. Przebudowa mostu przez potok Dziurdziów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+123, na działkach nr ewid.338, 339, 500/1, 500/2, 500/3, 222, 114/1, 487, 706 w obr. ewid. Hoczew od km 7+051,67 do km 7+188,11, wraz z rozbiórką istniejącego mostu, przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznych, przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr DP 2258R do km 0+056,75 oraz przebudową przepustu pod drogą powiatową
2016-05-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa mostu przez potok Dziurdziów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+123, na działkach nr ewid.338, 339, 500/1, 500/2, 500/3, 222, 114/1, 487, 706 w obr. ewid. Hoczew od km 7+051,67 do km 7+188,11, wraz z rozbiórką istniejącego mostu, przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznych, przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr DP 2258R do km 0+056,75 oraz przebudową przepustu pod drogą powiatową
2016-05-23
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 32+560 - 36+150 na odcinku Krzemienica - Jaślany
2016-05-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 28+810 - 31+810 na odcinku Rymanów Zdrój - Królik Polski
2016-05-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty awaryjne na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego
2016-05-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew-Czarna od km 9+070 do km 9+850 oraz km 10+513 do km 10+720 w ramach projektu Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina-Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew-Polańczyk-3 odcinki
2016-05-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km 26+300 - 28+800 w m. Wisłok Wielki - Czystogarb.
2016-05-16
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - Zadanie Nr 8 RDW Ustrzyki Dolne
2016-05-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa mostu stałego przez rzekę Wiar w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko w km 9+217 w miejscowości Wojtkowa
2016-05-13
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28,
2016-05-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie remontu obsuniętej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko - Baligród - Cisna w m. Habkowce w km 35+172 - 35+220 str. prawa
2016-05-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu drogowego o 80 w km 27+494 drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec w m. Zgórsko
2016-05-11
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 8 zadań.
2016-05-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont budynku magazynowego na Bazie RDW Łańcut w m. Łańcut , ul. Polna 3b
2016-05-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Naprawa uszkodzeń drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec i Nr 867 Sieniawa - Hrebenne - 3 zadania
2016-05-06
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 8 zadań.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.