eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-28
2017-07-14
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont istniejącego ogrodzenia trwałego terenu działki o nr ewid. 5/13 Bazy Materiałowej w Nowej Dębie
2017-06-27
2017-07-13
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Naprawa miejsc przełomowych, uzupełnienie ubytków i remont profilu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2017 r. - 3 zadania
2017-06-27
2017-07-14
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa - Jarosław w miejscowości Nielepkowice - roboty wykonywane w km 10+580 - 11+210
2017-06-27
2017-07-13
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Hrebenne w miejscowości Stare Oleszyce, km 31+125 - 31+410 - roboty wykonywane w km 31+170 - 31+410."
2017-06-26
2017-07-12
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica w miejscowości Brzeźnica, km 54+610 - 54+776
2017-06-26
2017-07-12
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica w miejscowości Pustków, km 52+310-53+010
2017-06-26
2017-07-13
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Bełżec w miejscowości Narol, km 62+400 - 63+312 - roboty wykonywane w km 62+600 - 63+312
2017-06-26
2017-07-13
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Wiśniowa w miejscowości Ostrów, km 12+008 - 12+316
2017-06-23
2017-07-11
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 25+089-25+340 w m. Partynia.
2017-06-23
2017-07-10
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza - Krosno w m. Korczyna w km 14+940 ÷ 15+702
2017-06-23
2017-07-12
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska, km 218+190 - 218+840.
2017-06-23
2017-07-10
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont masą nawierzchni dróg dojazdowych i części placu składowego na Bazie Materiałowej w m. Lisie Jamy
2017-06-23
2017-07-11
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce w miejscowości Zaborów, km 6+685 - 6+800
2017-06-19
2017-07-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Wiśniowa w miejscowości Ostrów, km 10+330 - 11+300 - roboty wykonywane w km 10+550 - 11+300.
2017-06-16
2017-07-05
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin- Grabownica Starzeńska w m. Dynów, ul. Karolówka w km 191+040 - 191+440 - roboty wykonywane w km 191+040-191+340
2017-06-16
2017-07-03
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Szklary w m. Giedlarowa - Biedaczów- II przetarg.
2017-06-16
2017-07-04
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Brzozów - Rymanów - Daliowa Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Brzozów - Rymanów - Daliowa
2017-06-13
2017-06-30
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w miejscowości Kańczuga, km 161+750 - 162+410 - roboty wykonywane w km 161+750 - 162+310
2017-06-12
2017-06-29
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2018-2020 (8 zadań)
2017-06-12
2017-06-29
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w km 1+677,30 - 2+176,80 w zakresie budowy chodnika w m. Sokołów Małopolski - Trzebuska.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-16
2017-06-27
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i innej oraz z uzyskanie stosownych decyzji dla zadań:1. "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata - Hrebenne na odcinku od km ok. 38+313 do km ok. 47+725 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych"; 2. "Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata - Hrebenne na odcinku od km ok. 47+725 do km ok. 57+100 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych"; oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce - granica województwa: odcinek Lubaczów - Basznia Górna"
2017-06-13
2017-06-28
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - Szczebrzeszyn w miejscowości Zarzecze, km 0+390 - 0+965 - zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj"
2017-06-09
2017-06-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w m. gr. woj. - Adamówka, km 117+470 - 118+185 - roboty wykonywane w km 117+470 - 118+070
2017-06-09
2017-06-28
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - gr. państwa w miejscowości Kąty, km 18+880 - 19+480
2017-06-09
2017-06-27
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Daliowa w km 12+300 - 13+300 w m. Bzianka, w km 16+260 - 16+630 w m. Wróblik Szlachecki oraz w km 22+100 - 22+500 w m Rymanów.
2017-06-08
2017-06-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Kopki w miejscowości Groble i Jata, km 23+665 - 24+615 - roboty wykonywane w km 23+665 - 24+465
2017-06-08
2017-06-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont mostu przez potok Jabłonka w miejscowości Jabłonki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 28+780
2017-06-07
2017-06-23
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - "Wykonanie dojścia do przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz w miejscowości Wapowce w km 8+070 i w 8+430"
2017-06-06
2017-06-22
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - Szczebrzeszyn w miejscowości Ulanów, km 11+950 - 12+900
2017-06-06
2017-06-22
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Budowa chodnika pieszego w km 163+455÷163+555 wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Siedleczka"
2017-06-06
2017-06-21
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 1.Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublina - Grabownica Starzeńska w m. Jabłonka - Wydrna, km 212+570 - 213+860 - roboty wykonywane w km 212+570 - 213+790 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 213+255 ÷ 213+500 po stronie lewej w m. Jabłonka
2017-06-06
2017-06-14
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce - Mineralne - Myczków na odcinku Solina - Myczków" w ramach zadania pn.: "Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk"
2017-06-05
2017-06-21
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica w m. Padew Narodowa, km 11+900 - 12+150 str. lewa."
2017-06-05
2017-06-23
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne -Ustrzyki Górne w km 2+305÷2+525 w m. Ustrzyki Dolne
2017-06-02
2017-06-20
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+377÷3+483, str. lewa w m. Krasna.
2017-06-02
2017-06-13
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz" - III przetarg.
2017-06-02
2017-06-12
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów- 4 zadania
2017-06-01
2017-06-19
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Czarna w miejscowości Bachlawa - Średnia Wieś, km 1+309 - 1+404,5, str. lewa.
2017-06-01
2017-06-19
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna - Dylągówka w miejscowości Nowa Wieś, km 467+000 - 467+931 - roboty wykonywane w km 467+140 - 467+931
2017-05-31
2017-06-19
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu i kładki w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jasło

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-28
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce - Krosno" w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja" jest "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa na odcinkachw km 0+380 ÷ km 1+990; w km 2+320 ÷ km 3+020, w km 3+320 ÷ km 6+850 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni na odcinkachw km 0+000 ÷ 0+380; w km 1+990 ÷ 2+320; w km 3+020 ÷ 3+320 w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa na odcinku od miejscowości Tylawa (skrzyżowanie z DK 19) do miejscowości Daliowa" Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicznej V-A Interreg Polska Słowacja 2014 - 2020.
2017-06-28
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 168+473÷169+390 w m. Manasterz
2017-06-27
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz przy robotach awaryjnych na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - Zadanie nr 7 RDW Stalowa Wola
2017-06-27
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich - 7 zadań
2017-06-23
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok, polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2030R w km 8+621 wraz z dojazdami, budowie, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Stara Wieś" oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś.
2017-06-23
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2017r. - RDW Lubaczów"
2017-06-22
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce w miejscowości Wiśniowa, km 26+040 - 26+191
2017-06-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, km 37+900 - 38+460
2017-06-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Szczebrzeszyn w miejscowości Harasiuki - Rogóźnia, km 25+831 - 26+731
2017-06-14
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla polegająca na budowie mostu na potoku bez nazwy w km 22+509 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka"
2017-06-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 20+866÷21+114 w m. Tułkowice.Zakres robót określony został w Kosztorysie ofertowym (Rozdział III SIWZ), Przedmiarze Robót (Rozdział IV SIWZ), Dokumentacji Technicznej (Rozdział V SIWZ) oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Rozdział VI SIWZ). Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres minimum 5 lat.
2017-06-07
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary polegająca na budowie chodnika w km 37+091 - km 37+378 w m. Dąbrówki
2017-06-07
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Dokończenie robót budowlanych związanych z inwestycją pnRozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767- zad.nr1Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 w km 49+932 - 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów".
2017-06-05
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy - 8 zadań - Zadanie nr 5 i nr 7
2017-06-02
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz polegająca na budowie mostu na potoku Rzeka (Cygański) w km 36+150 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Bachórzec"
2017-06-02
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna polegająca na budowie chodnika w km 6+589-6+756 po stronie lewej w m. Hoczew
2017-05-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika i obsuniętej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz w m. Barycz w km 60+300 - 60+400 str. prawa - II PRZETARG
2017-05-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu Nr 982 Szczucin - Jaślany m. Górki km 18+780 ÷ 18+844 str. Lewa."
2017-05-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Zakup wraz z montażem ekranów przeciwbłotnych poliwęglanowych segmentowych - droga wojewódzka Nr 988 Babica - Warzyce w km 13+941 - 13+955,7 str. prawa w m. Strzyżów, - droga wojewódzka Nr 855 Olbięcin - Stalowa Wola w km 17+094 - 17+102 str. prawa w m. Zaklików.
2017-05-23
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 30+797÷30+987 w m. Glinik.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.