eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-01
2015-10-09
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie ekspertyz technicznych dwóch mostówZad. Nr 1 - most przez potok Czarny w miejscowości Polana w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 37+731 Zad. Nr 2 - most przez potok Głuchy w miejscowości Czarna - Polana w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 38+408
2015-09-30
2015-10-16
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Likwidacja uszkodzeń nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie RDW Jarosław i RDW Łańcut - 2 zadania
2015-09-30
2015-10-09
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zimowe utrzymanie tras rowerowych w 2015 roku na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli - 2 zadania
2015-09-29
2015-10-09
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (etap II) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom - Barwinek i nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71 - Etap II
2015-09-29
2015-10-08
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie ekspertyz technicznych wraz z koncepcją remontu dwóch mostówZad. Nr 1 - most przez rzekę Osława w miejscowości Wola Michowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate - gr. Państwa w km 50+088 Zad. Nr 2 - most przez rzekę Osława w miejscowości Wola Michowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate - gr. Państwa w km 51+325
2015-09-28
2015-10-14
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustów drogowych O 60 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław zlokalizowanych w m. Wiązownica - RDW JarosławZadanie Nr 1 - w km 14 + 904, Zadanie Nr 2 - w km 14 + 530, Zadanie Nr 3 - w km 14 + 020 - II Przetarg
2015-09-18
2015-10-05
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Likwidacja uszkodzeń nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 835, 886, 887, 889, 897 na terenie RDW Rymanów

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-16
2015-10-02
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie posadzki w budynku garażu w ramach zadaniaPrzebudowa dachów na budynkach w Ustjanowej - etap I - II Przetarg
2015-09-15
2015-09-30
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie modernizacji budynków PZDW w Rzeszowie w zakresie poprawy wentylacji i warunków pracy.
2015-09-14
2015-09-22
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów - Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w km 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn....
2015-09-11
2015-09-28
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w m. Medynia Łańcucka w km 11+923÷12+500
2015-09-11
2015-09-21
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie ekspertyz technicznych wraz koncepcją remontu trzech mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - CzarnaZad. Nr 1 - most przez potok bez nazwy w miejscowości Berezka w km 5+944 Zad. Nr 2 - most przez potok Bereźnica w miejscowości Berezka w km 6+744 Zad. Nr 3 - most przez potok bez nazwy w miejscowości Myczków w km 8+487
2015-09-10
2015-09-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie za 2014 rok
2015-09-09
2015-09-25
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont profilu nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 894 Hoczew - Czarna, Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne i Nr 897 Tylawa - gr. państwa - odcinkami
2015-09-09
2015-09-25
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w miejscowości Tyczyn ul. Grunwaldzka
2015-09-09
2015-09-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Likwidacja uszkodzeń nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma -Ropczyce-Wiśniowa km 35+549 - 35+753 m. Wielopole Skrzyńskie
2015-09-09
2015-09-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 - 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie - zakup wraz z montażem barier ochronnych stalowych
2015-09-07
2015-09-23
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w m. Glinik przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 31+179 - 31+389
2015-09-07
2015-09-22
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustów drogowych O 60 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław zlokalizowanych w m. Wiązownica - RDW JarosławZadanie Nr 1 - w km 14 + 904, Zadanie Nr 2 - w km 14 + 530, Zadanie Nr 3 - w km 14 + 020
2015-09-04
2015-09-22
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski - Nisko w km 9+149 - 9+450 w miejscowości Skopanie
2015-09-04
2015-09-21
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 11+888÷11+992 w m. Borek Stary
2015-09-04
2015-09-21
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Wiązownica - Jarosław w km 20+153,62 - 20+253,62 w m. Szówsko
2015-09-03
2015-09-18
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont ciągu pieszego drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno w miejscowości Korczyna km 14+320 - 14+883 str. lewa
2015-09-03
2015-09-18
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Hrebenne w km 29+910-30+196,50 str. lewa oraz w km 29+952,92-30+196,5 str. prawa w m. Stare Oleszyce
2015-09-02
2015-09-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 1+391,53÷1+655,00 w m. Strzyżów (ul. Bieszczadzka)
2015-09-01
2015-09-09
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Obarzym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - gr. woj. Lubelskiego - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 205+068
2015-08-31
2015-09-08
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie ekspertyz technicznych wraz koncepcją remontu dwóch mostówZad. Nr 1 - most przez potok Głuchy w miejscowości Czarna - Polana w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 39+022, Zad. Nr 2 - most przez potok bez nazwy w miejscowości Jabłonki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 30+242

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-01
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 6 zadań
2015-09-30
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Hrebenne w km 29+910-30+196,50 str. lewa oraz w km 29+952,92-30+196,5 str. prawa w m. Stare Oleszyce
2015-09-30
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont budynku administracyjnego na Bazie RDW Jasło w m. Jasło, ul. Niegłowicka 6a
2015-09-30
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Analiza hydrologiczno-hydrauliczna przepustów znajdujących się w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - DomaradzZad nr 1 - przepust w miejscowości Kuńkowce w km 4+942 Zad nr 2 - przepust w miejscowości Bachórzec w km 36+150
2015-09-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont nawierzchni dróg dojazdowych i placu składowego na materiały do zud na Bazie Materiałowej w Lisich Jamach
2015-09-25
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 6+677-6+800 wraz z budowa kanału odwodnienia drogi w m. Jasionów
2015-09-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 176+775 - 176+985 w m. Jawornik Polski
2015-09-23
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu O 80 w m. Zgórsko w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w km 27 + 494
2015-09-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont budynków na Bazie RDW Jarosław w m. Koniaczów 34a
2015-09-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej numer 875 (ulica Tomasza Michałka) z ulicami Mickiewicza i Klasztorną w Leżajsku
2015-09-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont nawierzchni (likwidacja kolein i garbów poprzecznych powstałych w obrębie osuwiska) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km 2+500 - 2+820 w m. Stasiana.
2015-09-15
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2015-09-11
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont barier oraz regeneracja powłok malarskich balustrad mostów i przepustów sieci dróg wojewódzkich na terenie RDW w Stalowej Woli ( zadanie 1) oraz na terenie RDW w Rymanowie (zadanie 2).
2015-09-11
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont barier oraz regeneracja powłok malarskich balustrad mostów i przepustów sieci dróg wojewódzkich na terenie RDW w Stalowej Woli ( zadanie 1) oraz na terenie RDW w Rymanowie (zadanie 2)
2015-09-10
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne na odcinku w km 2+155 - 2+305 strona lewa w miejscowości Ustrzyki Dolne
2015-09-10
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550- 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 - 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie - zakup wraz z montażem barier ochronnych stalowych
2015-09-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w m. Szczerbanówka
2015-09-08
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok polegająca na budowie chodnika w m. Pakoszówka w km 21+498÷21+644 str. lewa oraz w km 21+490÷21+512 i w km 21+558÷21+596 str. prawa
2015-09-07
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 13+770 - 14+085 str. lewa w m. Ropczyce ul. Kolejowa
2015-09-04
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont budynków na terenie RDW MielecZADANIE Nr 1 - Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na Bazie w Mielcu przy ul. Korczaka, ZADANIE Nr 2 - zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie Zawada 5a, ZADANIE Nr 3 - Udrożnienie i pomiar sprawdzający prędkości przepływu w przewodach kominowych, wentylacyjnych w budynkach RDW Mielec

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.