eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-27
2017-05-16
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 20+866÷21+114 w m. Tułkowice
2017-04-27
2017-05-11
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla polegająca na budowie mostu na potoku bez nazwy w km 22+509 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka"
2017-04-26
2017-05-17
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont nawierzchni mostu nad rzeką Strachodzka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów - Dąbrowa Rzeczycka w km 0+889 w miejscowości Antoniów.
2017-04-26
2017-05-11
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla polegająca na budowie mostu na rzece Kłopotnica w km 21+206 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka.
2017-04-26
2017-05-15
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 171+731 w miejscowości Hadle Kańczuckie"
2017-04-26
2017-05-12
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie przeglądów okresowych budynków administrowanych przez PZDW
2017-04-25
2017-05-11
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu Nr 982 Szczucin - Jaślany m. Górki km 18+780 ÷ 18+844 str. Lewa.
2017-04-25
2017-05-05
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn."Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew - Czarna na odcinku Hoczew Polańczyk" w ramach zadania pn."Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk"
2017-04-24
2017-05-10
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary - budowa chodnika w km 25+853-26+032 w m. Żołynia.
2017-04-21
2017-05-08
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn."Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.
2017-04-21
2017-05-09
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2017-04-21
2017-05-08
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 168+473÷169+390 w m. Manasterz
2017-04-21
2017-05-09
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce - Krosno" w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja" jest "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa na odcinkachw km 0+380 ÷ km 1+990; w km 2+320 ÷ km 3+020, w km 3+320 ÷ km 6+850 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni na odcinkachw km 0+000 ÷ 0+380; w km 1+990 ÷ 2+320; w km 3+020 ÷ 3+320 w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa na odcinku od miejscowości Tylawa (skrzyżowanie z DK 19) do miejscowości Daliowa" Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicznej V-A Interreg Polska Słowacja 2014 - 2020.
2017-04-20
2017-05-05
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Zakup wraz z montażem ekranów przeciwbłotnych poliwęglanowych segmentowych - droga wojewódzka Nr 988 Babica - Warzyce w km 13+941 - 13+955,7 str. prawa w m. Strzyżów, - droga wojewódzka Nr 855 Olbięcin - Stalowa Wola w km 17+094 - 17+102 str. prawa w m. Zaklików
2017-04-13
2017-04-28
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Szczebrzeszyn w miejscowości Harasiuki - Rogóźnia, km 25+831 - 26+731

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-11
2017-04-24
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2017-04-10
2017-04-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 19+216÷19+320 str. prawa w m. Bukowiec
2017-04-10
2017-04-25
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 28+875-29+010
2017-04-07
2017-04-27
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika i obsuniętej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz w m. Barycz w km 60+300 - 60+400 str. prawa - II PRZETARG
2017-04-06
2017-04-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty remontowe części pomieszczeń na poziomie kondygnacji piwnicy budynku administracyjno - biurowego PZDW - RDW Stalowa Wola położonego w miejscowości Stalowa Wola przy ulicy Przemysłowej 6
2017-04-05
2017-04-13
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn."Rozbudowa/Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na potoku Mikośka w m. Łańcut, oraz przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie" - II przetarg.
2017-04-04
2017-04-21
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 30+797÷30+987 w m. Glinik
2017-04-04
2017-04-25
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 182+607,30÷182+750 w m. Szklary
2017-03-31
2017-04-18
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem remontu dachu budynku administracyjnego RDW Łańcut oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie położonego w m. Łańcut ul. Polna 3b
2017-03-29
2017-04-13
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont barier drogowych na drogach woj. Nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna, woj. Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne
2017-03-28
2017-04-12
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy - 8 zadań - II przetarg - Zadanie nr 5 i nr 7
2017-03-24
2017-03-03
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn."Rozbudowa/Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na potoku Mikośka w m. Łańcut, oraz przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie".
2017-03-24
2017-04-05
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na moście przez rz. Wisła w m. Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Połaniec -Tuszów Narodowy w km 74+644 - 2 zadania
2017-03-22
2017-04-06
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Głuchy w miejscowości Polana w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 39+022
2017-03-22
2017-04-06
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez pbn w miejscowości Czarna Górna w ciągu drogi wojewódzkiej 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w km 16+059
2017-03-21
2017-03-29
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz przy robotach awaryjnych na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - Zadanie nr 7 RDW Stalowa Wola
2017-03-21
2017-04-06
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dokończenie robót budowlanych związanych z inwestycją pnRozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767- zad.nr1Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 w km 49+932 - 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów".
2017-03-20
2017-03-29
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie dokumentacji projektowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg do końca 2017 roku w zakresie organizacji ruchu
2017-03-17
2017-04-03
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont schodów naskarpowych przy wiadukcie w Mielcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa w km 0+443 (strona prawa) ul. Jadernych.
2017-03-16
2017-03-24
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 3 zadania.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-27
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont barier drogowych na drogach woj. Nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna, woj. Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne
2017-04-21
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego -3 zadania
2017-04-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont ogrodzeń na Bazach administrowanych przez PZDWZadanie Nr 1 Jasło ul. Niegłowicka 6a, Zadanie nr 2 RDW Ustrzyki Dolne z/s Ustjanowa Górna 95
2017-04-13
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE I JEDNOSTEK TERENOWYCH na lata 2017-2019r. - ZADANIE Nr 33 RDW Łańcut - droga wojewódzka nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary na ulicy Żwirki i Wigury 2 w Leżajsku.
2017-04-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy - 8 zadań
2017-04-12
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2017-04-12
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2017-04-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne1. Most przez potok Hoszowczyk w miejscowości Jałowe w km 4+082, 2. Most przez potok Pastewnik w miejscowości Zadwórze w km 7+352
2017-04-10
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o roku produkcji 2017
2017-04-07
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz przy robotach awaryjnych na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 8 zadań
2017-04-06
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawę materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich - 8 zadań
2017-04-04
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dotyczy dostawy materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich - 8 zadań
2017-03-28
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Czyszczenie nawierzchni ulic i chodników (letnie i po zimie) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877A (była DK nr 77 m. Leżajsk, ul. Mickiewicza - pomiędzy dwoma rondami)
2017-03-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 8 zadań.
2017-03-27
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt prowadzony w trzecim roku od oddania przedsięwzięcia do użytku dla inwestycji pn."Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego na odcinku Prusie - Granica Województwa w km 74+119 - 76+297"
2017-03-23
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich - 8 zadań
2017-03-21
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Sprzątanie śmieci z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie" - (8 zadań)
2017-03-20
brak danych
Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Sprzątanie śmieci z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - (8 zadań)
2017-03-10
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonywanie napraw awaryjnych, przeglądów i remontów pojazdów i sprzętu RDW w 2017 roku - przetarg 2 (zadanie 3 oraz zadanie 5)
2017-03-07
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt prowadzony w trzecim roku od oddania przedsięwzięcia do użytku pn."Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 - etap I, II, III

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.