eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-01
2015-09-09
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Obarzym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - gr. woj. Lubelskiego - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 205+068
2015-08-31
2015-09-08
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie ekspertyz technicznych wraz koncepcją remontu dwóch mostówZad. Nr 1 - most przez potok Głuchy w miejscowości Czarna - Polana w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 39+022, Zad. Nr 2 - most przez potok bez nazwy w miejscowości Jabłonki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 30+242
2015-08-31
2015-09-09
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie ekspertyz technicznych wraz koncepcją remontu dwóch mostówZad. Nr 1 - most przez potok Cisowiec w miejscowości Mchawa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 w km 16+290 Zad. Nr 2 - most przez potok Roztoki w miejscowości Mchawa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 w km 16+610
2015-08-31
2015-09-08
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie analizy porealizacyjnej dla inwestycji pn.Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 - etap II oraz Przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt dla inwestycji pn.Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 - etap I, II, III
2015-08-31
2015-09-10
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Analiza hydrologiczno-hydrauliczna przepustów znajdujących się w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz Zad nr 1 - przepust w miejscowości Kuńkowce w km 4+942 Zad nr 2 - przepust w miejscowości Bachórzec w km 36+150
2015-08-28
2015-09-15
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi wojewódzkie Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk ul. Tyszkiewiczów w m. Kolbuszowa.
2015-08-27
2015-09-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 176+775 - 176+985 w m. Jawornik Polski
2015-08-27
2015-09-11
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie posadzki w budynku garażu w ramach zadaniaPrzebudowa dachów na budynkach w Ustjanowej - etap I
2015-08-26
2015-09-10
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu O 80 w m. Zgórsko w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w km 27 + 494
2015-08-26
2015-09-10
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont nawierzchni dróg dojazdowych i placu składowego na materiały do zud na Bazie Materiałowej w Lisich Jamach
2015-08-19
2015-09-03
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej numer 875 (ulica Tomasza Michałka) z ulicami Mickiewicza i Klasztorną w Leżajsku
2015-08-17
2015-09-02
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont budynku administracyjnego na Bazie RDW Jasło w m. Jasło, ul. Niegłowicka 6a

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-17
2015-08-27
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 6 zadań.
2015-08-14
2015-08-25
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. .Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (etap II) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom - Barwinek i nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71 - Etap II.
2015-08-13
2015-08-24
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów - Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w km 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 ...
2015-08-13
2015-08-31
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 6+677÷6+800 wraz z budową kanału odwodnienia drogi w m. Jasionów
2015-08-12
2015-08-28
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 13+770 - 14+085 str. lewa w m. Ropczyce ul. Kolejowa
2015-08-10
2015-08-19
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Czyszczenie nawierzchni porowatej PA8 tzw. cicha nawierzchnia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary na odcinkach w km2+900-4+100, 4+400-5+220, 5+500-5+850, 7+000-7+953, 8+217-8+700, 10+400-10+720, 10+920-11+040, 14+250-14+760.
2015-08-07
2015-08-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne na odcinku w km 2+155 - 2+305 strona lewa w miejscowości Ustrzyki Dolne
2015-08-07
2015-08-18
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2015-08-06
2015-08-21
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont barier oraz regeneracja powłok malarskich balustrad mostów i przepustów sieci dróg wojewódzkich na terenie RDW w Stalowej Woli ( zadanie 1) oraz na terenie RDW w Rymanowie (zadanie 2).
2015-08-05
2015-08-20
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont budynków na Bazie RDW Jarosław w m. Koniaczów 34a
2015-08-05
2015-08-20
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont budynków na terenie RDW MielecZADANIE Nr 1 - Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na Bazie w Mielcu przy ul. Korczaka ZADANIE Nr 2 - zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie Zawada 5a ZADANIE Nr 3 - Udrożnienie i pomiar sprawdzający prędkości przepływu w przewodach kominowych, wentylacyjnych w budynkach RDW Mielec
2015-07-31
2015-08-11
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. .Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska - etap I
2015-07-31
2015-08-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont poboczy na łukach poziomych przy drogach wojewódzkich będących w administracji RDW Stalowa Wola
2015-07-31
2015-08-17
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont nawierzchni (likwidacja kolein i garbów poprzecznych powstałych w obrębie osuwiska) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km 2+500 - 2+820 w m. Stasiana.
2015-07-30
2015-08-14
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont wiaty magazynowej na materiały do zud na Bazie RDW Stalowa Wola w miejscowości Stalowa Wola - III przetarg.
2015-07-29
2015-08-06
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów - Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w km 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania ...
2015-07-29
2015-08-10
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych mostów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2015-07-28
2015-08-05
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich - 3 zadania
2015-07-24
2015-08-03
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt dla inwestycji pn.Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego na odcinku Prusie - Granica Województwa w km 74+119 - 76+297 - II przetarg
2015-07-23
2015-08-07
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa-Wołosate w m. Szczerbanówka.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-31
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 20+054÷20+330 strona lewa oraz w km 19+742÷20+190 strona prawa w m. Hyżne
2015-08-31
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 156+164 - 156+357 str. lewa wraz z budową zatoki postojowej w km 156+233 strona prawa (krawężnik peronu) w m. Urzejowic
2015-08-31
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont poboczy na łukach poziomych przy drogach wojewódzkich będących w administracji RDW Stalowa Wola
2015-08-28
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 35+735 - 35+841 w m. Wielopole Skrzyńskie
2015-08-28
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich - 3 zadania
2015-08-28
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2015-08-27
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Wola Mielecka w m. Rzędzianowice km 10+530 - 11+255 strona lewa za rowem
2015-08-26
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńskaetap I
2015-08-26
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 19+320÷19+395 str. prawa w m. Bukowiec
2015-08-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik w km 3+164 m. Widna Góra.
2015-08-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Szczawne w km 13+859 - 13+880 strona lewa w miejscowości Nowotaniec
2015-08-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont nawierzchni chodnika na zjazdach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w m. Malinie km 22+ 960 - 23+255 oraz km 24+035- 24+760 str. prawa
2015-08-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad mostowych na obiektach; 1. most w km 0+110 drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne - Solinka - Myczków w m. Uherce Mineralne 2. most w km 39+022 drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna w m. Polana 3. most w km 62+416,5 drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica Państwa w m. Żubracze
2015-08-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont korony dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jasło w m. Wielopole Skrzyńskie, m. Zaborów i m. Świątkowa Wielka (uszczelnienie nawierzchni z uwagi na osuwisko)
2015-08-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont budynku administracyjnego na Bazie RDW Stalowa Wola w miejscowosci Nowa dĘBA - II przetarg
2015-08-18
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Ożenna - gr. państwa w m. Nowy Żmigród - II Przetarg.
2015-08-17
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont ścianki szczelnej - zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 43+400 - 43+448 w m. Szufnarowa
2015-08-17
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie RDW w Mielcu (ZADANIE NR 1) oraz na terenie RDW w Stalowej Woli (Zadanie nr 2)
2015-08-13
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa samochodu ciężarowego - 1 szt. dla potrzeb PZDW
2015-08-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont zatoki parkingowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne - Solina - Myczków w miejscowości Solina

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.