eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-24
2016-07-12
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno km 13+600 - 14+940 w miejscowości Korczyna.
2016-06-24
2016-07-05
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie przeglądów okresowych budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
2016-06-22
2016-07-07
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - granica państwa km 16+880 - 17+930 w m. Nowy Żmigród oraz przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - granica państwa km 17+930-18+880 polegającą na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych na odcinku Nowy Żmigród - Kąty.
2016-06-22
2016-07-08
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 3+110÷3+340 str. prawa w m. Godowa
2016-06-17
2016-07-04
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 - Lublin - Grabownica Starzeńska polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych w km 213+860-214+810 m. Jabłonka i w km 217+240-218+190 m. Niebocko.
2016-06-16
2016-07-01
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont budynku biurowego Bazy RDW Rymanów w m. Brzozów - III przetarg
2016-06-16
2016-07-04
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+230÷27+563 w m. Łączki Kucharskie wraz z zatokami autobusowymi w km 27+260 str. prawa oraz w km 27+400 str. Lewa
2016-06-16
2016-06-27
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Doraźne opróżnianie koszy ulicznych w m. Jarosław dla potrzeb RDW Jarosław
2016-06-16
2016-07-04
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 29+020÷29+164
2016-06-14
2016-06-27
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.:Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik
2016-06-13
2016-06-28
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont części ogrodzenia Bazy w m. Ustianowej Górnej 95 - Zadanie Nr 1 Budowa nowego ogrodzenia w granicy działki 522/5 w m. Ustianowej Górnej 95 - Zadanie nr 2

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-14
2016-06-22
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Świadczenie awaryjnych usług w pasach dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego po godzinie 1500 i w dni wolne od pracy - 8 Zadań - II Przetarg
2016-06-09
2016-06-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW -Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania ciągu pieszego do pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów - Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola ul. KEN w Stalowej Woli
2016-06-09
2016-06-24
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont odwodnienia dróg wojewódzkich Nr 992 i 993 administrowanych przez PZDW w Rzeszowie.
2016-06-06
2016-06-21
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 18+438-18+784 str. lewa w m. Hyżne.
2016-06-03
2016-06-20
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec
2016-06-02
2016-06-21
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 178+220 - 178+440 w m. Jawornik - Przedmieście.
2016-06-02
2016-06-20
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Ropczyce ul. 3-go Maja w km 21+605-21+630
2016-05-31
2016-06-16
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 174+955 - 176+000 w m. Widaczów - Hadle Szklarskie i km 178+100 - 178+616 w m. Jawornik Przedmieście
2016-05-31
2016-06-16
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont urządzenia dylatacyjnego na moście przez rzekę San od strony m. Krzeszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Krzeszów - Cieszanów w km 3+052 w m. Krzeszów
2016-05-31
2016-06-16
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 w m. Glinik w km 32+280 - 33+250 oraz w m. Wielopole Skrzyńskie w km 34+900 - 35+550, polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych w ramach projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa na odcinku Ropczyce - Wiśniowa etap I
2016-05-31
2016-06-08
Rzeszów dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa znaków, tablic i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie (RDW Jasło, Lubaczów, Łańcut, Zawada, Ustrzyki Dolne).
2016-05-24
2016-06-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zabezpieczenie antykorozyjne muru zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec km 0+270 - 0+390 m. Jarosław
2016-05-24
2016-06-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Naprawa uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - Zadanie Nr 1 RDW Jarosław - II przetarg
2016-05-24
2016-06-09
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu pod skrzyżowaniem drogi woj. nr 989 Strzyżów - Lutcza z drogą gminną nr 112363R w km 3+897 m. Godowa
2016-05-24
2016-06-02
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Czyszczenie nawierzchni ulic i chodników (letnie) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 (była DK nr 77 m. Leżajsk, ul. Mickiewicza - pomiędzy dwoma rondami)
2016-05-24
2016-06-10
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 211+627-212+000 w m. Dydnia
2016-05-20
2016-06-06
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 9+066 - 9+272 w m. Ustrobna
2016-05-20
2016-06-06
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary, polegająca na budowie chodnika w km 38+120 - 38+572 w m. Dąbrówki i Wola Dalsza.
2016-05-20
2016-06-06
Rzeszów roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie chodnika w km 8+103,25 ÷ km 8+733,50, strona prawa w miejscowości Pogwizdów i Medynia Głogowska oraz budowie zatoki postojowej w km 8+251,50, strona prawa
2016-05-18
2016-05-27
Rzeszów usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Świadczenie awaryjnych usług w pasach dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego po godzinie 15:00 i w dni wolne od pracy - 8 zadań

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-24
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont wiat na materiały do zimowego utrzymania dróg na Bazach administrowanych przez PZDWZadanie Nr 1 Stalowa Wola, Zadanie nr 2 Lisie Jamy
2016-06-24
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadaniaPrzebudowa mostu stałego przez rzekę Wiar w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko w km 9+217 w miejscowości Wojtkowa
2016-06-23
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadaniaPrzebudowa mostu przez potok Dziurdziów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+123, na działkach nr ewid.338, 339, 500/1, 500/2, 500/3, 222, 114/1, 487, 706 w obr. ewid. Hoczew od km 7+051,67 do km 7+188,11, wraz z rozbiórką istniejącego mostu, przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznych, przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr DP 2258R do km 0+056,75 oraz przebudową przepustu pod drogą powiatową
2016-06-23
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Czyszczenie nawierzchni ulic i chodników (letnie) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 (była DK nr 77 m. Leżajsk, ul. Mickiewicza - pomiędzy dwoma rondami)
2016-06-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie naprawy chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w m. Nowy Żmigród w km 29+050-29+150.
2016-06-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont nawierzchni na mostach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica PaństwaZad. Nr 1 - most przez potok Wetlinka w miejscowości Wetlina w km 86+627; Zad. Nr 2 - most przez potok Prowczy w miejscowości Brzegi Górne w km 94+500
2016-06-21
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 6+025 - 6+204 oraz w km 6+553 -6+627 w m. Jasionów
2016-06-20
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zabezpieczenie antykorozyjne muru zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec km 0+270 - 0+390 m. Jarosław
2016-06-17
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Likwidacja kolein na drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w km 2+915 - 3+215 w miejscowości Trzeboś
2016-06-17
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Likwidacja kolein na drodze wojewódzkiej Nr 835 odcinek Kańczuga - Szklary w km 167+593 - 168+000 m. Manasterz.
2016-06-17
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Roboty uzupełniające w ramach zadania pn. remont (odnowa )drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 28+810 - 31+810 na odcinku Rymanów Zdrój - Królik Polski polegające na wykonaniu Remontu (odnowy) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 31+810 - 33+240
2016-06-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 6+100 m. Wojaszówka
2016-06-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty awaryjne na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego
2016-06-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Tatyna w miejscowości Dylągówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Łańcut - Szklary w km 63+876
2016-06-14
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zadań pn.1. Oprac. dok. geolog.-inż. w ramach zad. pn. Zabezp. osuwiska obejm. odc. DW nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz od km 5+300 do 5+500 w m. Kuńkowce. 2. Oprac. dok. geolog.-inż. w ramach zad. pn. Zabezp. osuwiska obejm. odc. DW nr 985 Nagnajów - Baranów Sand. - Mielec - Dębica od km 0+100 do km 0+300 w m. Siedleszczany. 3. Oprac. dok. geolog.-inż. w ramach zad. pn. Zabezp. osuwiska obejm. odc. DW nr 896 Ustrzyki D. - Ustrzyki Górne od km 20+500 do km 20+620 w m. Czarna
2016-06-14
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w związku z budową chodnika w km 19+227÷19+590 w m. Wolica Ługowa
2016-06-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont pomieszczeń segmentu administracyjnego w budynku administracyjno-mieszkalnym w Ustjanowej Górnej 95
2016-06-10
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont części drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska i Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica - 3 Zadania
2016-06-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 6+100 m. Wojaszówka
2016-06-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w km 20+660-20+752 w m. Sędziszów Małopolski (ul. Grunwaldzka)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.