eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargiPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-19
2017-10-27
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z dostawą gniazd do znaków oraz uchylnych słupków przeszkodowych U-5b
2017-10-18
2017-11-03
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław polegająca na budowie chodnika w km 11+480 - 11+847 str. lewa w m. Nielepkowice.
2017-10-18
2017-11-06
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 9+450 - 9+643 strona lewa w m. Kielnarowa i Borek Stary.
2017-10-17
2017-11-03
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w m. Jasionów - Buków, km 6+700 - 8+560 - roboty wykonywane w km 6+700 - 8+100
2017-10-17
2017-11-03
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - "Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Szufnarowa w km 41+279"
2017-10-16
2017-10-31
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia Dolna, km 208+160-208+690 i km 209+577-209+747.
2017-10-13
2017-10-24
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Fizyczny dozór mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2018- 5 zadań
2017-10-11
2017-10-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - Biłgoraj w miejscowości Zarzecze, km 1+800 - 2+200- roboty wykonywane w km 1+930-2+200
2017-10-11
2017-10-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 w miejscowości Pułanki, km 30+142 - 30+300
2017-10-10
2017-10-25
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna w miejscowości Wołkowyja, km 13+600 - 17+130 (odcinkami)
2017-10-06
2017-10-23
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - gr. Państwa w km 4+590- 4+876 w miejscowości Majscowa - II przetarg"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-03
2017-10-18
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie odmulania rowów wraz ze ścięciem poboczy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - 8 zadań.
2017-09-27
2017-10-05
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej funkcjonowania odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - Szczebrzeszyn w miejscowości Zarzecze km 0+390 ÷ 0+965 wraz z opracowaniem projektu budowlanego sposobu odwodnienia drogi oraz uzyskania koniecznych decyzji na wykonanie robót budowlanych.
2017-09-22
2017-10-09
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie chodnika w km 75+972,35 - 76+236 w m. Żurawica
2017-09-21
2017-10-02
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z dostawą materiałów do ustawiania zasłon przeciwśnieżnych - 2 zadania"
2017-09-21
2017-10-06
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło- Nowy Żmigród -Krempna -Ożenna -granica państwa w km 19+910 - 20+290 w m. Kąty
2017-09-20
2017-10-06
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno poprzez budowę chodnika w km 10+283 - 10+823,8 w m. Czarnorzeki
2017-09-15
2017-10-02
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 25+900 - 26+050" str. prawa w m. Gorzyce i Wrzawy
2017-09-15
2017-10-02
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin - Jaślany w miejscowości Sadkowa Góra w km 22+115÷ 22+715. 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin - Jaślany w km 22+115 - 22+443 polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania w miejscowości Sadkowa Góra.
2017-09-14
2017-09-22
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Doraźne sprzątanie pasa drogowego ze śmieci z opróżnianiem koszy wraz z wywozem nieczystości na wysypisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Krowica Hołodowska - gr. państwa na odcinku dojazdu do przejścia granicznego w Budomierzu od km 17+730 do km 19+572 - dla potrzeb RDW Lubaczów"
2017-09-08
2017-09-26
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate - gr. państwa w km 67+348,26 ÷ 67+514,30 w m. Cisna
2017-09-04
2017-09-13
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Dostawę posypywarek 6 szt. - zadanie Nr 1 - II Przetarg"
2017-09-04
2017-09-14
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Czyszczenie nawierzchni porowatej PA8 tzw. "cicha nawierzchnia" w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 na odcinku Naklik - Leżajsk
2017-09-04
2017-09-20
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont ogrodzeń na Bazach administrowanych przez PZDW- ZADANIE NR 1 RDW Jarosław, Baza Ruszelczyce
2017-08-31
2017-09-15
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 9+937,80 ÷ 10+083 oraz w km 10+083 do km 10+480 w m. Wola Baranowska
2017-08-31
2017-09-15
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont istniejącego ogrodzenia trwałego terenu działki o nr ewid. 5/13 Bazy Materiałowej w Nowej Dębie
2017-08-31
2017-09-11
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Doraźne opróżnianie koszy ulicznych w m. Jarosław dla potrzeb RDW Jarosław
2017-08-31
2017-09-15
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - granica państwa w miejscowości Krempna, km 29+320 - 29+870
2017-08-25
2017-09-08
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont masą placu składowego na Bazie Materiałowej RDW Rymanów w m. Brzozów.
2017-08-25
2017-09-11
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Remont przepustu drogowego 3 O 200 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km 39+527 w miejscowości Radoszyce"
2017-08-23
2017-09-07
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna:1. most przez potok Czarny w miejscowości Polana w km 37+731;2. most przez potok Głuchy w miejscowości Polana w km 38+408"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-19
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Badania kontrolne laboratoryjne robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767. Zad. nr 2Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko w km 50-314,50 - 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów (ETAP II od km 50+394,50 do km 50+767)
2017-10-19
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - granica województwa podkarpackiego- od km 17+830 w miejscowości Dąbrowica do km 21+168 w miejscowości Sieraków, - budowa mostu w km 23+217 wraz z dojazdami na rzece Borowina w miejscowości Sieraków Nowy, oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina"
2017-10-19
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty budynków administrowanych przez RDW MielecZADANIE NR 1 Naprawa tynków wewnętrznych wraz z pomalowaniem ścian w budynku magazynu ( warsztatu) w RDW Mielec ZADANIE NR 2 Wymiana zniszczonych, drewnianych okien w piwnicach budynku administracyjnego RDW w Mielcu
2017-10-17
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska, km 218+190 - 218+840
2017-10-17
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce - budowa chodnika w km 30+735÷30+831,80 str. lewa i w km 30+551÷30+975 str. prawa w m. Frysztak i Pułanki
2017-10-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - "Wykonanie dojścia do przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz w miejscowości Wapowce w km 8+070 i w km 8+430.
2017-10-16
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - "Wykonanie dojścia do przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz w miejscowości Wapowce w km 8+070 i w km 8+430.
2017-10-13
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 relacji Sieniawa - Bukowsko - Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 0+142,72 - 0+423,47 str. prawa w m. Sieniawa"
2017-10-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2018-2020 (8 zadań) - II przetarg - Zadanie Nr 3 RDW Lubaczów, Zadanie Nr 7 - RDW Stalowa Wola
2017-10-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa poprzez budowę chodnika w km 36 + 171 do km 36 + 392 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie
2017-10-12
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary, polegająca na budowie chodnika w km 47+828,50 - 47+925,00 str. lewa i w km 48+180,00-48+259,60 str. lewa oraz w km 47+975,00 - 48+287,00 str. prawa w m. Albigowa
2017-10-12
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Doraźne opróżnianie koszy ulicznych w m. Jarosław dla potrzeb RDW Jarosław
2017-10-12
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa posypywarek - 6 szt. zadanie nr 1
2017-10-11
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Krowica Hołodowska - gr. państwa polegająca na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych usytuowanej po stronie lewej za rowem w km 0 + 965 ÷ km 1 + 890 w m. Dachnów.
2017-10-11
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Remont przepustu drogowego 3 Ř 200 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km 39+527 w miejscowości Radoszyce
2017-10-11
brak danych
Rzeszów Usługi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2017-10-11
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 9+937,80 ÷ 10+083 oraz w km 10+083 do km 10+480 w m. Wola Baranowska
2017-10-11
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dokończenie robót budowlanych związanych z inwestycją pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767. Zad. nr. 2Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko w km 50-314,50 - 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów (ETAP II od km 50+394,50 do km 50+767)"
2017-10-10
brak danych
Rzeszów Dostawy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów - 3 zadania, - zadanie Nr 1 - dostawa serwera, - zadanie Nr 2 - dostawa urządzenia wielofunkcyjne A3 kolor, - zadanie Nr 3 - dostawa sprzętu komputerowego
2017-10-09
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zamówienie polega na wykonaniu remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - gr. państwa w m. Lubaczów, ul. Mickiewicza - II przetarg

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.