eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Kopalnia Siarki "Machów" S.A.

Kopalnia Siarki "Machów" S.A. - przetargiKopalnia Siarki "Machów" S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2013-09-26
2013-10-09
Tarnobrzeg usługi Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej w postaci akt osobowych, dokumentacji księgowej, płacowej i innej w niezbędnym zakresie Kopalni Siarki Machów S.A.
2013-09-10
2013-09-19
Tarnobrzeg dostawy Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Kopalni Siarki Machów S.A. w Tarnobrzegu na sezon grzewczy 2013r.-2014r.
2013-09-05
2013-09-25
Tarnobrzeg roboty budowlane Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Zabezpieczenie skarpy zachodniej w sekcji 2 wyrobiska -Piaseczno- poprzez poprawę parametrów geomechanicznych - zagęszczanie gruntów za pomocą technologii mikrowybuchów.
2013-08-12
2013-08-27
Tarnobrzeg usługi Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Wycinka drzew na terenie przyległym do wyrobiska Piaseczno.
2013-07-29
2013-08-22
Tarnobrzeg roboty budowlane Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Budowa zjazdu publicznego - połączenie drogi wojewódzkiej nr 871 ul. Wisłostrada z drogą opaskową wokół zbiornika Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu
2013-07-04
2013-07-19
Tarnobrzeg usługi Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej w postaci akt osobowych, dokumentacji księgowej i płacowej Kopalni Siarki Machów S.A.
2013-07-03
2013-07-18
Tarnobrzeg roboty budowlane Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego wraz z bramami od strony Zakładu Kolejowego, przy drodze dojazdowej do Oddziału TOL w Kopalni Siarki Machów S.A.
2013-04-04
2013-04-19
Tarnobrzeg roboty budowlane Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie likwidacji i rekultywacji klarownika nr 2 w Oddziale Oczyszczania Wód Kopalni Siarki Machów S.A. w systemie zaprojektuj i wybuduj
2013-03-26
2013-04-04
Tarnobrzeg dostawy Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Dostawa produktów betonowych, betonu i kruszywa.
2013-03-15
2013-04-02
Tarnobrzeg roboty budowlane Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Rozbiórkę budynkówmagazynu materiałów, wiaty magazynowej, portierni i wartowni, łaźni nr 1, łaźni nr 2 w Kopalni Siarki Machów S.A., ul. Górnicza 11, 39-400 Tarnobrzeg, wraz z zagospodarowaniem odpadów.
2013-03-13
2013-03-29
Tarnobrzeg roboty budowlane Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Rozbiórka hali Caterpillarów w Kopalni Siarki Machów S.A., ul. Górnicza 11, 39-400 Tarnobrzeg wraz z zagospodarowaniem odpadów
2012-12-19
2013-01-04
Tarnobrzeg usługi Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Badania geotechniczne podłoża gruntowego wraz z oceną stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego dla działek o nr ewid. 154/79 i 154/80 położonych w obrębie Machów i o nr ewid. 500/31 i 500/24 położonych w obrębie Nagnajów oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej
2012-11-20
2012-12-19
Tarnobrzeg roboty budowlane Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie likwidacji i rekultywacji klarownika nr 2 w Oddziale Oczyszczania Wód Kopalni Siarki Machów S.A. w systemie zaprojektuj i wybuduj
2012-11-15
2012-11-26
Tarnobrzeg dostawy Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Dostawa oleju napędowego do Kopalni Siarki Machów S.A. w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
2012-09-14
2012-09-24
Tarnobrzeg dostawy Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Kopalni Siarki Machów S.A. na sezon grzewczy 2012/2013
2012-08-27
2012-09-04
Tarnobrzeg dostawy Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Kopalni Siarki Machów S.A. na sezon grzewczy 2012/2013
2012-08-22
2012-09-10
Tarnobrzeg roboty budowlane Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Likwidacja obiektów Zakładu Oczyszczania Wód Kopalni Siarki Machów S.A.
2012-08-10
2012-08-27
Tarnobrzeg roboty budowlane Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Przywrócenie ciągłości potoku Żupawka wraz z budową dwóch przepustów z zastawkami w km 14+340 - 14+400
2012-08-06
2012-08-20
Tarnobrzeg usługi Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Projekt budowlany rozbiórki hali Catepillarów w Kopalni Siarki Machów S.A.
2012-07-04
2012-07-26
Tarnobrzeg usługi Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Dokumentacja techniczna niezbędnych prac rekultywacyjno - likwidacyjnych wyrobiska Piaseczno

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Kopalnia Siarki "Machów" S.A.
Kopalnia Siarki "Machów" S.A. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2013-10-02
brak danych
Tarnobrzeg Dostawy Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Kopalni Siarki Machów S.A. w Tarnobrzegu na sezon grzewczy 2013r.-2014r.
2013-09-13
brak danych
Tarnobrzeg Usługi Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Wycinka drzew na terenie przyległym do wyrobiska Piaseczno.
2013-09-11
brak danych
Tarnobrzeg Roboty budowlane Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego wraz z bramami od strony Zakładu Kolejowego, przy drodze dojazdowej do Oddziału TOL w Kopalni Siarki Machów S.A.
2013-09-02
brak danych
Tarnobrzeg Roboty budowlane Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Budowa zjazdu publicznego - połączenie drogi wojewódzkiej nr 871 ul. Wisłostrada z drogą opaskową wokół zbiornika Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu
2013-05-15
brak danych
Tarnobrzeg Roboty budowlane Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie likwidacji i rekultywacji klarownika nr 2 w Oddziale Oczyszczania Wód Kopalni Siarki Machów S.A. w systemie- zaprojektuj i wybuduj
2013-05-13
brak danych
Tarnobrzeg Usługi Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Rozbiórka hali Caterpillarów w Kopalni Siarki Machów S.A., ul. Górnicza 11, 39-400 Tarnobrzeg wraz z zagospodarowaniem odpadów.
2013-05-13
brak danych
Tarnobrzeg Usługi Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Rozbiórkę budynkówmagazynu materiałów, wiaty magazynowej, portierni i wartowni, łaźni nr 1, łaźni nr 2 w Kopalni Siarki Machów S.A., ul. Górnicza 11, 39-400 Tarnobrzeg, wraz z zagospodarowaniem odpadów
2013-04-23
brak danych
Tarnobrzeg Dostawy Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Dostawa produktów betonowych, betonu i kruszywa.
2013-02-27
brak danych
Tarnobrzeg Usługi Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych do sprzedaży-obręb Staszów
2013-02-18
brak danych
Tarnobrzeg Usługi Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Badania geotechniczne podłoża gruntowego wraz z oceną stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego dla działek o nr ewid. 154/79 i 154/80 położonych w obrębie Machów i o nr ewid. 500/31 i 500/24 położonych w obrębie Nagnajów oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej.
2013-01-15
brak danych
Tarnobrzeg Usługi Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych do sprzedaży obręb -Wydrza pole XXI
2013-01-04
brak danych
Tarnobrzeg Usługi Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Dostawa oleju napędowego do Kopalni Siarki Machów S.A. w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r..
2012-11-20
brak danych
Tarnobrzeg Usługi Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych do sprzedaży
2012-10-11
brak danych
Tarnobrzeg Roboty budowlane Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Likwidacja obiektów Zakładu Oczyszczania Wód Kopalni Siarki Machów S.A..
2012-10-10
brak danych
Tarnobrzeg Dostawy Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Kopalni Siarki Machów S.A. na sezon grzewczy 2012/2013.
2012-09-27
brak danych
Tarnobrzeg Roboty budowlane Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Przywrócenie ciągłości potoku Żupawka wraz z budową dwóch przepustów z zastawkami w km 14+340 - 14+400.
2012-09-04
brak danych
Tarnobrzeg Usługi Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Dokumentacja techniczna niezbędnych prac rekultywacyjno - likwidacyjnych wyrobiska Piaseczno.
2012-08-24
brak danych
Tarnobrzeg Usługi Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Projekt budowlany rozbiórki hali Catepillarów w Kopalni Siarki Machów S.A..
2012-07-02
brak danych
Tarnobrzeg Usługi Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych do sprzedaży.
2012-05-30
brak danych
Tarnobrzeg Usługi Kopalnia Siarki "Machów" S.A. Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych do sprzedaży

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Kopalnia Siarki "Machów" S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.