eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sandomierz › Przebudowa ulicy Salve Regina w SandomierzuOgłoszenie z dnia 2007-09-18

Sandomierz: Przebudowa ulicy Salve Regina w Sandomierzu
Numer ogłoszenia: 169995 - 2007; data zamieszczenia: 18.09.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 129923 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu, ul. Lwowska, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8320406, 8332477.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Salve Regina w Sandomierzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje: * Rozbiórkę istniejącej nawierzchni [bruk] na powierzchni 35,00 m2. * Ustawienie krawężnika betonowego 30 x 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej w ilości 660,00 mb * Wykonanie ławy betonowej z betonu B15 w ilości 8,50 m3. * Wykonanie oporu betonowego z betonu B15 w ilości 5,00 m3. * Wykonanie w-wy odcinającej z piasku gr. 10 cm na powierzchni 35,00 m2. * Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm na powierzchni 35,00 m2. * Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm grubość po zagęszczeniu 10 cm na powierzchni 1120 m2. * Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, grubości 8 cm w kolorze lessu, na powierzchni 1155,00 m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.23.31.40 - Roboty drogowe Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.31.40 - Roboty drogowe Oryginalny kod CPV: 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg Oryginalny kod CPV: 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 122950,05 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 100366.73
  • Oferta z najniższą ceną: 100366.73 / oferta z najwyższą ceną: 136445.00
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.