eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu - przetargi32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-22
brak danych
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlana w zakresie remontu budynku nr 34 w kompleksie wojskowym przy ul. Wojska Polskiego 2F w Zamościu.
2018-05-22
2018-06-07
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlana w zakresie: remontu budynku nr 82 w kompleksie wojskowym w Zamościu.
2018-05-21
2018-06-06
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlana w zakresie: Część nr 1: Wymiana części ogrodzenia zewnętrznego w kompleksie wojskowym w Jawidzu; Część nr 2: Roboty ogólnobudowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i bram, instalacji elektrycznej, naprawy posadzki w bud. nr 36 w Jawidzu.
2018-05-17
2018-06-04
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlana w zakresie wymiany instalacji elektrycznej w budynku koszarowym nr 10 przy ul. Lubelskiej 139 w Chełmie.
2018-05-15
2018-05-30
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlana w zakresie remontu pomieszczeń i instalacji w budynku nr 4 przy ul. Dwernickiego w Hribieszowie.
2018-05-15
2018-05-30
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie: część nr 1: wymiana posadzki w budynku nr 97 /garaż/ w kompleksie wojskowym przy ul. Herberta 49 w Lublinie, część nr 2: Wymiana posadzki w budynku nr 109 /magazyn/ w kompleksie wojskowym przy ul. Herberta 49 w Lublinie, część nr 3: wymiana okładzin schodów wejściowych na okładziny granitowe w budynku nr 111 /biurowo - sztabowe/ w kompleksie wojskowym przy ul. Spadochroniarzy 5 w Lublinie, część nr 4: Remont posadzek na 2 i 3 piętrze w budynku nr 111 / biurowo - sztabowym w kompleksie wojskowym przy ul. Spadochroniarzy 5 w Lublinie.
2018-05-15
2018-05-30
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Roboty budowlane w zakresie: Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 42 w kompleksie wojskowym w Zamościu.
2018-05-15
2018-06-04
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlana w zakresie: Część nr 1 - Wymiana pokrycia dachowego na bud. nr 4 przy ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów; Część nr 2 - Wymiana pokrycia dachowego na bud. nr 26 przy ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-15
2018-05-23
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa materiałów biurowych dla 32 WOG Zamość oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 32 WOG Zamość w zakresie 2 (dwóch części: CZĘŚĆ NR 1: dotyczy materiałów biurowych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu gospodarczym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, CZĘŚĆ NR 2: dotyczy materiałów biurowych dla żołnierzy TSW.
2018-05-15
2018-05-23
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa środków i materiałów do utrzymania czystości, drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania zieleni
2018-05-10
2018-05-21
Zamość Usługi 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Usługi konserwacji pogotowia technicznego oraz wykonania napraw awaryjnych i konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych w m. Zamość, Lubln, Chełm i Hrubieszów w zakresie 4 części.
2018-05-09
2018-05-17
Zamość Usługi 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Usługa w zakresie wykonania i dostawy materiałów promocyjnych w zakresie 6 (sześciu) części: CZĘŚĆ NR 1: materiały promocyjne piśmiennicze dla WSzW w Lublinie; CZĘŚĆ NR 2: materiały promocyjne pozostałe dla WSzW w Lublinie; CZĘŚĆ NR 3: materiały promocyjne dla LITPOLUKRBRIG COMMAND; CZĘŚĆ NR 4: materiały promocyjne dla 2pr Hrubieszów; CZĘŚĆ NR 5: materiały promocyjne dla 2LBOT; CZĘŚĆ NR 6: materiały poligraficzne.
2018-05-02
brak danych
Zamość 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa papieru do urządzeń drukujących wraz z transportem i rozładunkiem do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościachHrubieszów, Lublin, Zamość
2018-04-24
brak danych
Zamość 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu gastronomicznego i chłodniczego służby żywnościowej w 32 WOG Zamość oraz jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG w ich miejscach dyslokacjiCZĘŚĆ NR 1dla miejscowościZamość, Łabunie-Reforma, CZĘŚĆ NR 2dla miejscowościLublin, Świdnik, Jawidz, CZĘŚĆ NR 3dla miejscowościChełm, CZĘŚĆ NR 4dla miejscowościHrubieszów.
2018-04-24
2018-05-10
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Roboty budowlane w zakresie: Część nr 1 - Wymiana nawierzchni drogi i placu przy budynku nr 26 w Hrubieszowie, Część nr 2 - Naprawa drogi dojazdowej z kostki brukowej oraz opaski odwadniającej przy budynku nr 10 w Hrubieszowie.
2018-04-23
2018-05-09
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota Budowlana w zakresie Remontu posadzki w budynku nr 16 w Chełmie przy ul. Lubelskiej 139.
2018-04-23
2018-05-10
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Roboty budowlane w zakresie: Część nr 1 - naprawa elewacji budynku nr 67 przy ul. Wojska Polskiego 2F w Zamościu, część nr 2 - konserwacja pomieszczeń w budynku nr 51 przy ul. Wojska Polskiego 2F w Zamościu.
2018-04-12
2018-05-07
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Roboty budowlane w zakresie: Część nr 1 - Podział pomieszczeń w budynku nr 152 przy ul. Zbigniewa Herberta 49 w Lublinie, Część nr 2 - Podział pomieszczeń w budynku nr 140 przy ul. Zbigniewa Herberta 49 w Lublinie, Część nr 3 - Remont pomieszczeń w budynku nr 147 przy ul. Zbigniewa Herberta 49 w Lublinie.
2018-04-09
2018-04-17
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu dostawa wyrobów budowlanych, wykładzin podłogowych, wyrobów drewnianych, artykułów metalowych, piasku i wyrobów sypkich oraz wyrobów sanitarnych dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu do magazynów zlokalizowanych w Zamościu, Chełmie, Hrubieszowie, Jawidzu i Lublinie w zakresie 6 (sześciu) części: CZĘŚĆ NR 1: Materiały ogólnobudowlane; CZĘŚĆ NR 2: Materiały ogólnobudowlane - metalowe; CZĘŚĆ NR 3: Materiały ogólnobudowlane - wykładziny; CZĘŚĆ NR 4: Materiały ogólnobudowlane - tarcica; CZĘŚĆ NR 5: Materiały ogólnobudowlane - sypkie; CZĘŚĆ NR 6: Materiały sanitarne.
2018-04-06
2018-04-16
32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Roboty budowlane w zakresieczęści nr 1Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 4 (sztabowy) przy ul. Dwernickiego 4, Hrubieszów, części nr 2Remont pomieszczeń i instalacji w budynku nr 4 (sztabowy) przy ul. Dwernickiego 4, Hrubieszów.
2018-03-19
2018-04-04
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawy w zakresie: CZĘŚĆ NR 1 - dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego wraz z transportem i rozładunkiem oraz odbiór zużytych opakowań i pojemników po tuszach i tonerach przez okres 24 miesięcy od daty dostawy i podpisania protokołu odbioru do/z magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościach: Hrubieszów, Lublin, Zamość, CZĘŚĆ NR 2 - dostawa papieru do urządzeń drukujących do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościach: Hrubieszów, Lublin, Zamość.
2018-03-16
2018-04-04
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu gospodarczym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu w zakresie 2 (dwóch) części: CZĘŚĆ NR 1: dostawa materiałów biurowych, CZĘŚĆ NR 2: dostawa sprzętu biurowego
2018-03-16
2018-03-29
Zamość Usługi 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu gastronomicznego i chłodniczego służby żywnościowej w 32 WOG Zamość oraz jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG w miejscach ich dyslokacji: Część nr 1: Zamość, Łabunie-Reforma; Część nr 2: Lublin, Świdnik, Jawidz; Część nr 3: Chełm; Część nr 4: Hrubieszów.
2018-03-16
2018-03-26
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawy w zakresie: CZĘŚĆ NR 1 - dostawa fabrycznie nowych części i akcesoriów do pojazdów i silników do nich do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościach: Zamość, Lublin i Hrubieszów, CZĘŚĆ NR 2 - dostawa fabrycznie nowych części i akcesoriów do quadów i silników do nich do magazynu 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanego w miejscowości Hrubieszów, CZĘŚĆ NR 3 - dostawa fabrycznie nowych opon do pojazdów silnikowych do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościach: Zamość i Lublin
2018-02-28
2018-03-12
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa farb, lakierów i mastyksów w zakresie 2 części.
2018-02-28
2018-03-12
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa farb, lakierów i mastyksów w zakresie 2 części.
2018-02-05
2018-02-14
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa środków czyszczących w zakresie 3 (trzech) części: CZĘŚĆ NR 1: dostawa środków czyszczących dla służby żywnościowej; CZĘŚĆ NR 2: dostawa środków czyszczących dla służby mundurowej; CZĘŚC NR 3: dostawa środków czyszczących dla służby czołgowo-samochodowej;
2018-02-05
2018-02-14
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa sprzętu RTV, fotograficznego i nagłaśniającego w zakresie 3 części.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-23
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu dostawa wyrobów budowlanych, wykładzin podłogowych, wyrobów drewnianych, artykułów metalowych, piasku i wyrobów sypkich oraz wyrobów sanitarnych dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu do magazynów zlokalizowanych w Zamościu, Chełmie, Hrubieszowie, Jawidzu i Lublinie w zakresie 6 (sześciu) częściCZĘŚĆ NR 1Materiały ogólnobudowlane; CZĘŚĆ NR 2Materiały ogólnobudowlane - metalowe; CZĘŚĆ NR 3Materiały ogólnobudowlane - wykładziny; CZĘŚĆ NR 4Materiały ogólnobudowlane - tarcica; CZĘŚĆ NR 5Materiały ogólnobudowlane - sypkie; CZĘŚĆ NR 6Materiały sanitarne.
2018-05-14
brak danych
Zamość Usługi 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu gastronomicznego i chłodniczego służby żywnościowej w 32 WOG Zamość oraz jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG w ich miejscach dyslokacjiCZĘŚĆ NR 1dla miejscowościZamość, Łabunie-Reforma, CZĘŚĆ NR 2dla miejscowościLublin, Świdnik, Jawidz, CZĘŚĆ NR 3dla miejscowościChełm, CZĘŚĆ NR 4dla miejscowościHrubieszów.
2018-05-14
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa papieru do urządzeń drukujących wraz z transportem i rozładunkiem do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościachHrubieszów, Lublin, Zamość.
2018-04-30
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu gospodarczym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu w zakresie 2 (dwóch) częściCZĘŚĆ NR 1dostawa materiałów biurowych, CZĘŚĆ NR 2dostawa sprzętu biurowego
2018-04-26
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawy w zakresieCZĘŚĆ NR 1 - dostawa fabrycznie nowych części i akcesoriów do pojazdów i silników do nich do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościachZamość, Lublin i Hrubieszów, CZĘŚĆ NR 2 - dostawa fabrycznie nowych części i akcesoriów do quadów i silników do nich do magazynu 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanego w miejscowości Hrubieszów, CZĘŚĆ NR 3 - dostawa fabrycznie nowych opon do pojazdów silnikowych do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościachZamość i Lublin
2018-04-17
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa farb, lakierów i mastyksów w zakresie 2 części.
2018-03-23
brak danych
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa sprzętu RTV, fotograficznego, i nagłaśniającego w zakresie 3 części
2018-03-21
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa środków czyszczących w zakresie 3 (trzech) częściCZĘŚĆ NR 1dostawa środków czyszczących dla służby żywnościowej; CZĘŚĆ NR 2dostawa środków czyszczących dla służby mundurowej; CZĘŚC NR 3dostawa środków czyszczących dla służby czołgowo-samochodowej;
2018-03-07
brak danych
Zamość Usługi 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Usługi naprawy motocykli, quadów, pojazdów osobowych, osobowo-terenowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów i pozostałych w roku 2018 w warsztatach samochodowych położonych w obrębie granic administracyjnych miejscowościLublin i Hrubieszów - w zakresie 2 części.
2018-02-12
brak danych
Zamość Usługi 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Usługi dotyczące korzystania z pływalni w zakresie 3 (trzech) części:1. CZĘŚĆ NR 1Usługa dotyczy korzystania z pływalni w mieście Lublin poprzez wynajęcie torów pływackich oraz pojedynczych wejść na pływalnie1) ZADANIE NR 1 - usługa dotyczy korzystania z pływalni w mieście Lublin poprzez wynajęcie torów pływackich 2) ZADANIE NR 2 - Usługa dotyczy korzystania z pływalni w mieście Lublin poprzez zabezpieczenie miejsc na pojedyncze wejścia na pływalnię 2. CZĘŚĆ NR 2Usługa dotyczy korzystania z pływalni w mieście Zamość poprzez zabezpieczenie miejsc na pojedyncze miejsca na pływalnię 3. CZĘŚĆ NR 3Usługa dotyczy korzystania z pływalni w mieście Chełm
2018-02-05
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Sukcesywne dostawy mleka i przetworów mleczarskich - wraz z rozładunkiem w magazynie 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zlokalizowanym w kompleksie wojskowych znajdującym się w Chełmie.
2018-02-05
brak danych
Zamość Usługi 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Usługi naprawy motocykli, quadów, pojazdów osobowych, osobowo-terenowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów i pozostałych w roku 2018 w warsztatach samochodowych położonych w obrębie granic administracyjnych miejscowościZamość, Lublin i Hrubieszów - w zakresie 3 części.
2017-12-11
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Sukcesywne dostawy mleka i przetworów mleczarskich - wraz z rozładunkiem w magazynach 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zlokalizowanych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w ZamościuZamość, Hrubieszów, Lublin, Chełm.
2017-12-05
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Sukcesywne dostawy mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, wędlin drobiowych, tłuszczy zwierzęcych i mięsa drobiowego - wraz z rozładunkiem w magazynach 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zlokalizowanych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w ZamościuZamość, Hrubieszów, Lublin, Chełm w zakresie 2 części.
2017-11-28
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych-wraz z rozładunkiem w magazynach 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zlokalizowanych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 WOG w ZamościuZamość, Hrubieszów, Lublin, Chełm w zakresie 4 (czterech) części* CZĘŚĆ nr 1ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów* CZĘŚĆ nr 2ul. Leona Kruczkowskiego 49, 20-468 Lublin* CZĘŚĆ nr 3ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość* CZĘŚĆ nr 4ul. Lubelska 139, 22-100 Chełm
2017-11-28
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Sukcesywne dostawy warzyw i owoców - wraz z rozładunkiem w magazynach 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zlokalizowanych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w ZamościuZamość, Hrubieszów, Lublin, Chełm w zakresie 4 (czterech) części* CZĘŚĆ nr 1ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów* CZĘŚĆ nr 2ul. Leona Kruczkowskiego 49, 20-468 Lublin* CZĘŚĆ nr 3ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość* CZĘŚĆ nr 4ul. Lubelska 139, 22-100 Chełm
2017-11-24
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawy w zakresieCZĘŚĆ NR 1 - dostawa elektrycznych wyrobów i akcesoriów do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościachZamość, Chełm, Hrubieszów, Jawidz i Lublin, CZĘŚĆ NR 2 - dostawa żarówek i świetlówek do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościachZamość, Chełm, Hrubieszów, Jawidz i Lublin.
2017-11-23
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa urządzeń warsztatowych, narzędzi różnych, elektronarzędzi, narzędzi pneumatycznych, zestawów narzędziowych, skrzynek narzędziowych, w zakresie 11 (jedenastu) częściCZĘŚĆ NR 1wyposażenie Parkowej Stacji Obsługi - kosz do pompowania kół, podnośnik przesuwny "kanałowy" z trawersem, prasa hydrauliczna; CZĘŚĆ NR 2urządzenia pneumatyczne i wiertarka kolumnowa; CZĘŚC NR 3stoły warsztatowe; CZĘŚĆ NR 4urządzenia spawalnicze; CZĘŚĆ NR 5narzędzia zestaw A; CZĘŚĆ NR 6narzędzia zestaw B; CZĘŚĆ NR 7narzędzia zestaw C; CZĘŚĆ NR 8narzędzia zestaw D; CZĘŚĆ NR 9narzędzia zestaw E; CZĘŚĆ NR 10narzędzia zestaw F; CZĘŚĆ NR 11narzędzia zestaw G
2017-11-22
brak danych
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlana w zakresie remontu budynku nr 34 w kompleksie wojskowym przy ul. Wojska Polskiego 2F w Zamościu.
2017-11-07
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa niszczarek do niszczenia dokumentów niejawnych w zakresie 3 części.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.