eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu - przetargi32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-23
2017-07-10
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Remont budynku nr 28 w kompleksie wojskowym przy ul. Piłsudskiego 36 w Zamościu.
2017-06-20
2017-06-29
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa materiałów sanitarnych dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu wraz z rozładunkiem do magazynów Zamawiającego zlokalizowanych w Zamościu, Chełmie, Hrubieszowie, Jawidzu oraz Lublinie w zakresie 2 (dwóch) części: część nr 1: dostawa wyrobów sanitarnych, część nr 2: dostawa armatury.
2017-06-16
2017-06-26
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu dostawa części do pojazdów i silników do nich - części i materiały jednorazowego użytku
2017-06-14
2017-06-30
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlana w zakresie: Zadanie nr 1: Naprawa pomieszczeń w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym w Chełmie przy ul. Lubelskiej 168. Zadanie nr 2: Roboty naprawczo-remontowe pomieszczeń w budynku nr 16 w Chełmie przy ul. Lubelskiej 139.
2017-06-14
2017-06-29
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlana w zakresie konserwacji pomieszczeń w budynku nr 109 (kuchnia-stołówka) w kompleksie wojskowym przy ul. Piłsudskiego 36 w Zamościu.
2017-06-14
2017-06-30
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlana w zakresie 2 części: część nr 1 - naprawy elewacji budynku nr 67 (hala sportowa) w kompleksie wojskowym przy ul. Piłsudskiego 36 w Zamościu oraz część nr 2 - konserwacja Ośrodka Sprawności Fizycznej w kompleksie wojskowym przy ul. Piłsudskiego 36 w Zamościu
2017-05-19
brak danych
Zamość 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-08
2017-06-20
Zamość Usługi 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Usługi w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych wraz z umożliwieniem ich segregacji oraz biomasy z kompleksów wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu oraz wyposażeniem wszystkich wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia kompleksów w pojemniki do składowania odpadów komunalnych i odpadów segregowanych - w zakresie 4 części.
2017-06-06
brak danych
Zamość 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE
2017-06-05
2017-06-21
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlana w zakresie remontu stropów w budynku nr 6 przy ul. Radziszewskiego 4 w Lublinie.
2017-05-31
2017-06-19
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Roboty budowlane w zakresie: Część nr 1 - Konserwacja pokrycia dachu budynku nr 82 w kompleksie wojskowym przy ul. Piłsudskiego 36 w Zamościu, Część nr 2 - Konserwacja pomieszczeń garażowych w budynku nr 72 w kompleksie wojskowym przy ul. Piłsudskiego 36 w Zamościu.
2017-05-24
2017-06-08
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlana w zakresie: Zadanie nr 1: Konserwacja węzła sanitarnego wraz z naprawą elewacji w budynku nr 153 przy ul. Kruczkowskiego 49 w Lublinie (inny ogólnowojskowy); Zadanie nr 2: Konserwacja węzła sanitarnego wraz z naprawą elewacji w budynku nr 149 przy ul. Kruczkowskiego 49 w Lublinie (inny ogólnowojskowy).
2017-05-15
2017-05-31
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlana w zakresie: Zadanie nr 1: Remont budynku nr. 80 w kompleksie koszarowym w Bezwoli. Zadanie nr 2: Naprawa pomieszczeń sanitarnych w budynku nr. 75 w kompleksie koszarowym w Bezwoli. Zadanie nr 3: Naprawa pomieszczeń sanitarnych w budynku nr. 79 w kompleksie koszarowym w Bezwoli. Zadanie nr 4: Naprawa posadzki cementowej, konserwacja pomieszczeń w budynku nr. 91 w kompleksie koszarowym w Bezwoli. Zadanie nr 5: Naprawa pomieszczeń sanitarnych w budynku nr. 100 w kompleksie koszarowym w Bezwoli. Zadanie nr 6: Wymiana bram w budynkach 18,30,35,36,42 w kompleksie koszarowym w Bezwoli.
2017-04-28
2017-05-15
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlana w zakresieczęść nr 1-Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 17 (magazynowy) w Hrubieszowie, część nr 2 -Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 18 (magazynowy) w Hrubieszowie.
2017-04-27
2017-05-08
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Przedmiotem zamówienia są dostawy w zakresieCZĘŚĆ NR 1 - dostawa materiałów budowlanych do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościachZamość, Hrubieszów, Chełm, Jawidz i Lublin, CZĘŚĆ NR 2 - dostawa wykładzin podłogowych do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościachZamość, Hrubieszów, Chełm, Jawidz i Lublin, CZĘŚĆ NR 3 - dostawa materiałów budowlanych drewnianych do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościachHrubieszów, Chełm, Jawidz, CZĘŚĆ NR 4 - dostawa artykułów budowlanych metalowych do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościachChełm, Jawidz i Lublin, CZĘŚĆ NR 5 - dostawa piasku i materiałów budowlanych sypkich do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościachZamość, Hrubieszów, Jawidz i Lublin.
2017-04-24
2017-05-08
Zamość Usługi 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu usługi konserwacji, pogotowia technicznego oraz wykonywania napraw awaryjnych i napraw konserwacyjnych szlabanów, kolczatek, bram wjazdowych i garażowych w miejscowościach Zamość, Lublin, Jawidz, Chełm, Hrubieszów w zakresie 5 części
2017-04-24
2017-05-04
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania zieleni.
2017-04-21
2017-05-02
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu dostawa skarpet sportowych (wz. 545/MON) - 1000 par, koszulek sportowych (wz.504/MON) - 1000 szt., spodenek sportowych (wz.307/MON) - 1000 szt., dresów sportowych (wz. 503/MON) - 300 kpl. wykonanych zgodnie z w/w wzorami obowiązującymi w Ministerstwie Obrony Narodowej
2017-04-19
2017-05-04
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa części do pojazdów i silników do nich z podziałem na 2 części.
2017-04-13
2017-04-24
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa materiałów biurowych i sprzętu biurowego w zakresie 2 (dwóch) częściCZĘŚĆ NR 1dostawa materiałów biurowych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu gospodarczym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, CZĘŚĆ NR 2dostawa sprzętu biurowego dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu.
2017-04-12
2017-05-04
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlana w zakresieremontu konstrukcji dachu w budynku nr 16 w kompleksie koszarowym w Chełmie
2017-03-23
2017-04-07
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie 2 (dwóch) częściCZĘŚĆ Nr 1Remont pomieszczeń w budynku koszarowym nr 168 przy ul. Nowy Świat 40 w Lublinie, CZĘŚĆ Nr 2Remont pomieszczeń akumulatorni w budynku nr 147 przy ul. Kruczkowskiego 49 w Lublinie.
2017-03-23
2017-04-10
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w zakresie:Zadania nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i bram w budynku nr 9 w Jawidzu(magazyn mundurowy). Zadania nr 2 - Wymiana stolarki okiennej i bram w budynku nr 10 w Jawidzu. (magazyn mundurowy). Zadanie nr 3 - Wymiana stolarki drzwiowej w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym w Hrubieszowie. (węzeł łączności)
2017-03-21
2017-04-05
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresieRemont części wojskowej bocznicy kolejowej nr 243 ul. Kruczkowskiego w Lublinie.
2017-03-21
2017-03-29
Zamość Usługi 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu usługi konserwacji, pogotowia technicznego oraz wykonywania napraw awaryjnych i napraw konserwacyjnych szlabanów, kolczatek, bram wjazdowych i garażowych w miejscowościach Zamość, Lublin, Jawidz, Chełm, Hrubieszów w zakresie 5 części
2017-03-16
2017-03-27
Zamość Usługi 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Przedmiotem zamówienia są usługi nieregularnego przewozu osób własnym środkiem transportu wraz z kierowcą na potrzeby 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu oraz jednostek i instytucji wojskowych znajdujących się na zaopatrzeniu logistycznym 32 WOG Zamość, zlokalizowanych na terenie miastChełm i Hrubieszów - w zakresie 2 zadań.
2017-03-09
2017-03-17
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 54 000 litrów z podziałem na 4 części.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-21
brak danych
Zamość 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Roboty budowlane w zakresieczęści nr 1Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 4 (sztabowy) przy ul. Dwernickiego 4, Hrubieszów, części nr 2remont pomieszczeń i instalacji w budynku nr 4 (sztabowy) przy ul. Dwernickiego 4, Hrubieszów
2017-06-13
brak danych
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlaną w zakresieczęść nr 1 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 17 (magazynowy) w Hrubieszowie, cześć nr 2 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 18 (magazynowy) w Hrubieszowie
2017-06-05
brak danych
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlana w zakresieZadanie nr 1Remont budynku nr. 80 w kompleksie koszarowym w Bezwoli. Zadanie nr 2Naprawa pomieszczeń sanitarnych w budynku nr. 75 w kompleksie koszarowym w Bezwoli. Zadanie nr 3Naprawa pomieszczeń sanitarnych w budynku nr. 79 w kompleksie koszarowym w Bezwoli. Zadanie nr 4Naprawa posadzki cementowej, konserwacja pomieszczeń w budynku nr. 91 w kompleksie koszarowym w Bezwoli. Zadanie nr 5Naprawa pomieszczeń sanitarnych w budynku nr. 100 w kompleksie koszarowym w Bezwoli. Zadanie nr 6Wymiana bram w budynkach 18,30,35,36,42 w kompleksie koszarowym w Bezwoli.
2017-05-29
brak danych
Zamość Usługi 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Usługi konserwacji, pogotowia technicznego oraz wykonywania napraw awaryjnych i napraw konserwacyjnych szlabanów, kolczatek, bram wjazdowych i garażowych w miejscowościach Zamość, Lublin, Jawidz, Chełm, Hrubieszów w zakresie 5 części
2017-05-26
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa części do pojazdów i silników do nich z podziałem na 2 części
2017-05-25
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania zieleni.
2017-05-18
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Przedmiotem zamówienia są dostawy w zakresieCZĘŚĆ NR 1 - dostawa materiałów budowlanych do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościachZamość, Hrubieszów, Chełm, Jawidz i Lublin, CZĘŚĆ NR 2 - dostawa wykładzin podłogowych do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościachZamość, Hrubieszów, Chełm, Jawidz i Lublin, CZĘŚĆ NR 3 - dostawa materiałów budowlanych drewnianych do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościachHrubieszów, Chełm, Jawidz, CZĘŚĆ NR 4 - dostawa artykułów budowlanych metalowych do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościachChełm, Jawidz i Lublin, CZĘŚĆ NR 5 - dostawa piasku i materiałów budowlanych sypkich do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościachZamość, Hrubieszów, Jawidz i Lublin.
2017-05-17
brak danych
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlana w zakresieremontu konstrukcji dachu w budynku nr 16 w kompleksie koszarowym w Chełmie.
2017-05-16
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa skarpet sportowych (wz. 545/MON) - 1000 par, koszulek sportowych (wz.504/MON) - 1000 szt., spodenek sportowych (wz.307/MON) - 1000 szt., dresów sportowych (wz. 503/MON) - 300 kpl. wykonanych zgodnie z w/w wzorami obowiązującymi w Ministerstwie Obrony Narodowej
2017-05-15
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa materiałów biurowych i sprzętu biurowego w zakresie 2 (dwóch) częściCZĘŚĆ NR 1dostawa materiałów biurowych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu gospodarczym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, CZĘŚĆ NR 2dostawa sprzętu biurowego dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu.
2017-05-08
brak danych
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie 2 (dwóch) częściCZĘŚĆ Nr 1Remont pomieszczeń w budynku koszarowym nr 168 przy ul. Nowy Świat 40 w Lublinie, CZĘŚĆ Nr 2Remont pomieszczeń akumulatorni w budynku nr 147 przy ul. Kruczkowskiego 49 w Lublinie.
2017-05-08
brak danych
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Robota budowlana w zakresie:zadania nr 1-Wymiana stolarki okiennej i bram w budynku nr 9 w Jawidzu,zadania nr 2-Wymiana stolarki okiennej i bram w budynku nr 10 w Jawidzu, zdania nr 3-Wymiana stolarki drzwiowej w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym w Hrubieszowie.
2017-04-25
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa w zakresieczęści nr 1 - Dostawa sprzętu RTV części nr 2 - Dostawa sprzętu nagłaśniającego, części nr 3 - Dostawa sprzętu fotograficznego.
2017-04-20
brak danych
Zamość Roboty budowlane 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresieRemont części wojskowej bocznicy kolejowej nr 243 ul. Kruczkowskiego w Lublinie.
2017-04-20
brak danych
Zamość Usługi 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Przedmiotem zamówienia są usługi nieregularnego przewozu osób własnym środkiem transportu wraz z kierowcą na potrzeby 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu oraz jednostek i instytucji wojskowych znajdujących się na zaopatrzeniu logistycznym 32 WOG Zamość, zlokalizowanych na terenie miastChełm i Hrubieszów - w zakresie 2 zadań.
2017-04-14
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa farb, lakierów w zakresie 2 części dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu.
2017-04-13
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Przedmiotem zamówienia są dostawy w zakresieCZĘŚĆ NR 1 - dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego wraz z transportem i rozładunkiem oraz odbiór zużytych opakowań i pojemników po tuszach i tonerach przez okres 24 miesięcy od daty dostawy i podpisania protokołu odbioru do/z magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościachHrubieszów, Lublin, Zamość, CZĘŚĆ NR 2 - dostawa papieru do urządzeń drukujących do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościachHrubieszów, Lublin, Zamość.
2017-04-11
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa środków czystości w zakresieczęści nr 1 - Dostawa środków czyszczących. części nr 2 - Dostawa środków czystości. części nr 3 - Dostawa środków czyszczących i polerujących części nr 4 - Dostawa środków czyszczących. części nr 5 - Dostawa drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania zieleni.
2017-04-11
brak danych
Zamość Usługi 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Usługi konserwacji, pogotowia technicznego oraz wykonywania napraw awaryjnych i napraw konserwacyjnych szlabanów, kolczatek, bram wjazdowych i garażowych w miejscowościach Zamość, Lublin, Jawidz, Chełm, Hrubieszów w zakresie 5 części
2017-04-03
brak danych
Zamość Dostawy 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 54 000 litrów z podziałem na 4 części.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.