eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Mogilany

Gmina Mogilany - przetargiGmina Mogilany - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-11
2019-04-26
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Budowa zbiornika wody w Mogilanach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Mogilany
Gmina Mogilany - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-15
2019-04-23
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Bezgotówkowe tankowanie paliw dla potrzeb Urzędu Gminy, na stacji paliw Wykonawcy
2019-04-02
2019-04-17
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mogilany Zadanie I - budynek 1 - Szkoła Podstawowa w Gaju
2019-04-02
2019-04-17
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mogilany Zadanie II - budynek 2 - Szkoła Podstawowa we Włosani
2019-04-02
2019-04-17
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mogilany Zadanie III - budynek 3 - Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach
2019-03-19
2019-04-03
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Remont ul. Grzmiącej w Gaju
2019-03-12
2019-03-21
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego prefabrykowanych elementów betonowych, tj. płyty, korytka ,ażury na wykonanie remontu dróg gminnych i rowów z podziałem na : Zadanie 1 - Korytka ściekowe Zadanie 2 - Korytka betonowe Zadanie 3 - Płyty ażurowe betonowe
2019-03-12
2019-03-28
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Budowa zbiornika wody w Mogilanach
2019-03-07
2019-03-21
Mogilany Usługi Gmina Mogilany UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MOGILANY z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MOGILANY CZĘŚĆ II - UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY MOGILANY CZĘŚĆ III - UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY MOGILANY
2019-03-06
2019-03-20
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Obsługa sieci wodociągowej należącej do Gminy Mogilany
2019-03-04
2019-03-19
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Remonty dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany z podziałem na: Zadanie 1-Remont dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany kamieniem drogowym łamanym -kruszywo porfirowe Zadanie 2-Remont dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany destruktem asfaltowym
2019-03-04
2019-03-20
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Mogilany
2019-02-25
2019-03-12
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej nr K600614 (działka 49 w Brzyczynie) w km 0+060-0+080 w Brzyczynie w zakresie przebudowy sieci wodociągowej O 90 PVC
2019-01-30
2019-02-15
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej nr K600653 w miejscowości Konary w km 1+100
2019-01-30
2019-02-15
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Budowa mostu-przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej nr K600695 ul. Stroma w Lusinie w km 0+043
2019-01-18
2019-01-29
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Zakup wraz z dostawą tłucznia drogowego łamanego
2019-01-17
2019-02-04
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Przebudowa ul. Leszka Białego w Mogilanach
2018-11-30
2018-12-11
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Obsługa sieci wodociągowej w roku 2019 należącej do Gminy Mogilany
2018-11-30
2018-12-12
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Wywóz i zagospodarowanie odpadów stałych i ciekłych oraz czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych będących w zarządzie gminy z podziałem na: ZADANIE I - Wywóz i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków ZADANIE II- Czyszczenie i wywóz nieczystości płynnych i osadów oraz udrażnianie kanalizacji sanitarnej
2018-11-28
2018-12-10
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Bezgotówkowe tankowanie paliw dla potrzeb Urzędu Gminy, na stacji paliw Wykonawcy w 2019 roku
2018-10-29
2018-11-08
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego Typu E do budynków Gminy Mogilany i jej jednostek organizacyjnych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Mogilany
Gmina Mogilany - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-16
brak danych
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego prefabrykowanych elementów betonowych, tj. płyty, korytka ,ażury na wykonanie remontu dróg gminnych i rowów z podziałem na Zadanie 1 - Korytka ściekowe Zadanie 2 - Korytka betonowe Zadanie 3 - Płyty ażurowe betonowe
2019-04-15
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Remonty dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany z podziałem naZadanie 1-Remont dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany kamieniem drogowym łamanym -kruszywo porfirowe Zadanie 2-Remont dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany destruktem asfaltowym
2019-04-09
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Mogilany
2019-04-08
brak danych
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Obsługa sieci wodociągowej należącej do Gminy Mogilany
2019-03-22
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej nr K600614 (działka 49 w Brzyczynie) w km 0+060-0+080 w Brzyczynie w zakresie przebudowy sieci wodociągowej Ř 90 PVC
2019-03-08
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Budowa mostu-przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej nr K600695 ul. Stroma w Lusinie w km 0+043
2019-03-08
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej nr K600653 w miejscowości Konary w km 1+100
2019-02-21
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Przebudowa ul. Leszka Białego w Mogilanach
2019-02-14
brak danych
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Zakup wraz z dostawą tłucznia drogowego łamanego
2018-12-31
brak danych
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Obsługa sieci wodociągowej należącej do Gminy Mogilany
2018-12-31
brak danych
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Bezgotówkowe tankowanie paliw dla potrzeb Urzędu Gminy, na stacji paliw Wykonawcy
2018-12-27
brak danych
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Wywóz i zagospodarowanie odpadów stałych i ciekłych oraz czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych będących w zarządzie gminy z podziałem naZADANIE I - Wywóz i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków ZADANIE II- Czyszczenie i wywóz nieczystości płynnych i osadów oraz udrażnianie kanalizacji sanitarnej
2018-12-21
brak danych
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mogilany
2018-12-07
brak danych
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego Typu E do budynków Gminy Mogilany i jej jednostek organizacyjnych
2018-10-09
brak danych
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mogilany
2018-06-27
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów działka nr 847,745 w miejscowości Włosań o długości 200mb oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 745 w miejscowości Włosań o długości 125mb
2018-04-24
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Remont dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany destruktem asfaltowym
2018-04-04
brak danych
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego Typu E do budynków Gminy Mogilany i jej jednostek organizacyjnych
2018-03-27
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Remonty dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany z podziałem naZadanie 1-Remont dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany kamieniem drogowym łamanym -kruszywo porfirowe Zadanie 2-Remont dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany destruktem asfaltowym
2018-03-19
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Mogilany

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Mogilany
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.