eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Mogilany

Gmina Mogilany - przetargiGmina Mogilany - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-30
2019-02-15
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej nr K600653 w miejscowości Konary w km 1+100
2019-01-30
2019-02-15
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Budowa mostu-przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej nr K600695 ul. Stroma w Lusinie w km 0+043
2019-01-18
2019-01-29
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Zakup wraz z dostawą tłucznia drogowego łamanego
2019-01-17
2019-02-04
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Przebudowa ul. Leszka Białego w Mogilanach
2018-11-30
2018-12-11
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Obsługa sieci wodociągowej w roku 2019 należącej do Gminy Mogilany
2018-11-30
2018-12-12
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Wywóz i zagospodarowanie odpadów stałych i ciekłych oraz czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych będących w zarządzie gminy z podziałem na: ZADANIE I - Wywóz i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków ZADANIE II- Czyszczenie i wywóz nieczystości płynnych i osadów oraz udrażnianie kanalizacji sanitarnej
2018-11-28
2018-12-10
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Bezgotówkowe tankowanie paliw dla potrzeb Urzędu Gminy, na stacji paliw Wykonawcy w 2019 roku
2018-10-29
2018-11-08
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego Typu E do budynków Gminy Mogilany i jej jednostek organizacyjnych
2018-09-19
2018-10-01
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mogilany w sezonach zimowym 2018/2019 i 2019/2020r. z podziałem na dwa zadania : Zadanie 1. Zimowe utrzymanie dróg położonych w miejscowości Libertów, Brzyczyna, Konary, Lusina, Włosań,cześć miejscowości Gaj (II), część miejscowości Mogilany (wschodnia część DK7) w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020. Zadanie 2. Zimowe utrzymanie dróg położonych w miejscowości Buków, Kulerzów, Chorowice w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020.
2018-05-24
2018-06-11
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów działka nr 847,745 w miejscowości Włosań o długości 200mb oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 745 w miejscowości Włosań o długości 125mb
2018-03-05
2018-03-20
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Remont dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany destruktem asfaltowym
2018-02-23
2018-03-05
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego Typu E do budynków Gminy Mogilany i jej jednostek organizacyjnych
2018-02-08
2018-02-26
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Mogilany
2018-02-08
2018-02-27
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Remonty dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany z podziałem na: Zadanie 1-Remont dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany kamieniem drogowym łamanym -kruszywo porfirowe Zadanie 2-Remont dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany destruktem asfaltowym
2018-01-26
2018-02-05
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego kamienia drogowego łamanego
2017-12-29
2018-01-09
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Obsługa sieci wodociągowej w roku 2018 należącej do Gminy Mogilany
2017-12-08
2017-12-18
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Obsługa sieci wodociągowej w roku 2018 należącej do Gminy Mogilany
2017-12-07
2017-12-15
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Wywóz i zagospodarowanie odpadów stałych i ciekłych oraz czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych będących w zarządzie gminy z podziałem na: ZADANIE I - Wywóz i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków ZADANIE II- Czyszczenie i wywóz nieczystości płynnych i osadów oraz udrażnianie kanalizacji sanitarnej
2017-12-04
2017-12-12
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Bezgotówkowe tankowanie paliw dla potrzeb Urzędu Gminy, na stacji paliw wykonawcy w 2018 roku
2017-10-26
2017-11-10
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Mogilany
Gmina Mogilany - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-14
brak danych
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Zakup wraz z dostawą tłucznia drogowego łamanego
2018-12-31
brak danych
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Obsługa sieci wodociągowej należącej do Gminy Mogilany
2018-12-31
brak danych
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Bezgotówkowe tankowanie paliw dla potrzeb Urzędu Gminy, na stacji paliw Wykonawcy
2018-12-27
brak danych
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Wywóz i zagospodarowanie odpadów stałych i ciekłych oraz czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych będących w zarządzie gminy z podziałem naZADANIE I - Wywóz i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków ZADANIE II- Czyszczenie i wywóz nieczystości płynnych i osadów oraz udrażnianie kanalizacji sanitarnej
2018-12-21
brak danych
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mogilany
2018-12-07
brak danych
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego Typu E do budynków Gminy Mogilany i jej jednostek organizacyjnych
2018-10-09
brak danych
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mogilany
2018-06-27
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów działka nr 847,745 w miejscowości Włosań o długości 200mb oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 745 w miejscowości Włosań o długości 125mb
2018-04-24
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Remont dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany destruktem asfaltowym
2018-04-04
brak danych
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego Typu E do budynków Gminy Mogilany i jej jednostek organizacyjnych
2018-03-27
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Remonty dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany z podziałem naZadanie 1-Remont dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany kamieniem drogowym łamanym -kruszywo porfirowe Zadanie 2-Remont dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany destruktem asfaltowym
2018-03-19
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Mogilany
2018-02-23
brak danych
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego kamienia drogowego łamanego
2018-01-25
brak danych
Mogilany Usługi Gmina Mogilany Obsługa sieci wodociągowej w roku 2018 należącej do Gminy Mogilany
2017-12-28
brak danych
Mogilany Dostawy Gmina Mogilany Bezgotówkowe tankowanie paliw dla potrzeb Urzędu Gminy, na stacji paliw wykonawcy w 2018 roku
2017-12-27
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T
2017-12-01
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lusinie"
2017-12-01
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Przebudowa pętli autobusowej w Chorowicach
2017-11-13
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Budowa świetlicy wiejskiej w Konarach
2017-09-28
brak danych
Mogilany Roboty budowlane Gmina Mogilany Przebudowa drogi gminnej nr K600608 i K600611 w Bukowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Mogilany
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.