eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Końskie

Gmina Końskie - przetargiGmina Końskie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-16
2018-04-03
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie "Budowa placu rekreacyjno-sportowego z zestawem do ćwiczeń siłowych street workout i elementami siłowni zewnętrznej na osiedlu Warszawska w Końskich".
2018-03-16
2018-04-03
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie "Budowa ulicy Mostowej w Końskich"
2018-03-07
2018-03-22
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie "Przebudowa budynków pałacowych"- przebudowa północno-wschodniego skrzydła Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Końskie
Gmina Końskie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-01
2018-03-16
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie
2018-02-28
2018-03-15
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)
2018-02-07
2018-02-23
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie "Przebudowa, budowa dróg, chodników oraz innej infrastruktury na terenie miasta i gminy Końskie" określonych odrębnie w sześciu zadaniach : Zadanie nr 1. Przebudowa ulicy Brzozowej w Końskich, Zadanie nr 2. Przebudowa ulicy Wschodniej w Modliszewicach w ramach funduszu sołeckiego s. Modliszewice i Sierosławice, Zadanie nr 3. Przebudowa drogi w Trzemosznej w ramach funduszu sołeckiego, Zadanie nr 4. Przebudowa ul. Spacerowej w Kornicy w ramach funduszu sołeckiego, Zadanie nr 5. Przebudowa drogi w Pile w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie nr 6. Przebudowa ul. Wschodniej w Młynku Nieświńskim w ramach funduszu sołeckiego.
2018-02-06
2018-02-22
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1: Rozbudowa, nadbudowa przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Gracuchu - w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gracuchu".i Zadanie nr 2: Rozbiórka budynku gospodarczego oraz schodów zewnętrznych w miejscowości Gracuch - w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gracuchu".
2018-02-06
2018-02-22
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie "Przebudowa budynków pałacowych"- przebudowa północno-wschodniego skrzydła Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich
2018-01-31
2018-02-15
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie
2018-01-31
2018-02-19
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie "Budowa przedszkola w Pomykowie"
2018-01-29
2018-02-14
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie "Budowa ulicy Grzybowej w Końskich"
2018-01-26
2018-02-12
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Jana Kiepury w Końskich w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
2018-01-19
2018-02-05
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa budynków pałacowych- przebudowa północno-wschodniego skrzydła Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich
2018-01-19
2018-01-29
Końskie Usługi Gmina Końskie Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Końskie.
2018-01-05
2018-01-22
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Remonty cząstkowe dróg na terenie Miasta i Gminy Końskie
2018-01-02
2018-01-17
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Realizacja kompleksu rekreacyjno - turystyczno - kulturalnego poprzez wykonanie budynku zapleczowo - biurowego, na działce o nr ewid. 6247/7 w Końskich przy ul. Południowej
2017-12-12
2017-12-20
Końskie Dostawy Gmina Końskie Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 wraz z rozładunkiem dla kotłowni olejowych zlokalizowanych w 5-ciu jednostkach oświatowych na terenie Gminy Końskie w 2018 roku
2017-12-04
2017-12-20
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Realizacja kompleksu rekreacyjno - turystyczno - kulturalnego poprzez wykonanie budynku zapleczowo - biurowego, na działce o nr ewid. 6247/7 w Końskich przy ul. Południowej
2017-12-01
2017-12-11
Końskie Usługi Gmina Końskie Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Końskie.
2017-10-12
2017-10-30
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie "Przebudowa budynków pałacowych"- przebudowa północno-wschodniego skrzydła Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich
2017-10-06
2017-10-16
Końskie Usługi Gmina Końskie "Zwalczanie barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenach jego występowania objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie - CZĘŚĆ III
2017-10-02
2017-10-10
Końskie Usługi Gmina Końskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynków stolarni na potrzeby Muzeum Ziemi Koneckiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w ramach zadania "Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)".
2017-09-21
2017-10-09
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Realizacja kompleksu rekreacyjno - turystyczno - kulturalnego poprzez wykonanie budynku zapleczowo - biurowego, na działce o nr ewid. 6247/7 w Końskich przy ul. Południowej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Końskie
Gmina Końskie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-12
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Jana Kiepury w Końskich w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
2018-03-01
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Końskie.
2018-02-16
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Remonty cząstkowe dróg na terenie Miasta i Gminy Końskie
2018-01-23
brak danych
Końskie Dostawy Gmina Końskie Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 wraz z rozładunkiem dla kotłowni olejowych zlokalizowanych w 5-ciu jednostkach oświatowych na terenie Gminy Końskie w 2018 roku
2017-11-08
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynków stolarni na potrzeby Muzeum Ziemi Koneckiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w ramach zadania "Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)".
2017-10-26
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Zwalczanie barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenach jego występowania objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie - CZĘŚĆ III
2017-09-22
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Końskie
2017-09-08
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Przystąpienie do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2017-08-21
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie 1 - Przebudowa instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w skrzydle północno-wschodnim Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich i/lub Zadanie 2 - Remont trzech pomieszczeń na parterze w skrzydle północno-wschodnim Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich i/lub Zadanie 3 - Remont części korytarza i dwóch pomieszczeń na piętrze w skrzydle północno-wschodnim Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich i/lub Zadanie 4 - Remont klatki schodowej w skrzydle północno-wschodnim Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich.
2017-08-19
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Robotnicza w Końskich".
2017-07-27
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej przebudowie skrzyżowania dróg gminnych (budowie ronda) ulicPiłsudskiego, Kazanowskiej i 3-go Maja w Końskich.
2017-07-27
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie "Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Końskie do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018, w ramach komunikacji regularnej lub regularnej specjalnej, w oparciu o zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia"
2017-07-21
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa piłkochwytu w ramach zadania pn "Plac zabaw dla dzieci i 50+ przy zbiorniku wodnym na Starym Młynie"-wola ręka
2017-07-20
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie "Przebudowa dachów budynków Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli"
2017-07-18
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1Dostawa i montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn. "Siłownia zewnętrzna w Końskich na osiedlu 3-go Maja". i/lub Zadanie nr 2- Dostawa i montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Robotnicza w Końskich".
2017-07-12
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie wykonanie kompletnej dokumentacji do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia przebudowy Parku Miejskiego w Końskich w ramach zadania pn."Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego
2017-07-06
brak danych
Końskie Gmina Końskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej przebudowie skrzyżowania dróg gminnych (budowie ronda) ulicPiłsudskiego, Kazanowskiej i 3-go Maja w Końskich.
2017-07-06
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Majora Hubala w Końskich
2017-07-06
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2017-07-06
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa piłkochwytu w ramach zadania pn "Plac zabaw dla dzieci i 50+ przy zbiorniku wodnym na Starym Młynie"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Końskie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.