Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Końskie - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-02
2015-07-13
Końskie usługi Gmina Końskie Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Końskich - dokumentacja
2015-06-29
2015-07-14
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Modernizacja dróg na terenie Gminy Końskie, określona w następujących zadaniachZadanie nr 1. Przebudowa ulicy R. Traugutta w Końskich Zadanie nr 2. Przebudowa ulicy Brzezińskiego w Kornicy Zadanie nr 3. Przebudowa drogi gminnej w Nowym Kazanowie Zadanie nr 4 Przebudowa drogi gminnej w Pomorzanach Zadanie nr 5 Przebudowa ulicy Zielonej w Kornicy
2015-06-25
2015-07-10
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1 - Budowa placu zabaw (dostawa i montaż urządzeń zabawowych) - fundusz sołecki sołectwo Koczwara i/lub Zadanie nr 2 - Budowa ogrodzenia i piłko chwytów na działce rekreacyjnej w miejscowości Koczwara - inicjatywa lokalna

Zobacz wiecej

Gmina Końskie - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-28
2015-06-15
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1 - Budowa placu zabaw (dostawa i montaż urządzeń zabawowych) - fundusz sołecki sołectwo Koczwara i/lub Zadanie nr 2 - Budowa ogrodzenia i piłko chwytów na działce rekreacyjnej w miejscowości Koczwara - inicjatywa lokalna
2015-05-25
2015-06-09
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Modernizacja dróg na terenie Gminy Końskie określona w trzech następujących zadaniachZadanie nr 1. Przebudowa ulicy Mechanicznej w Końskich, Zadanie nr 2. Remont drogi na terenie sołectwa Stara Kuźnica w ramach funduszu sołeckiego, Zadanie nr 3. Modernizacja drogi na terenie sołectwa Pomyków w ramach funduszu sołeckiego
2015-05-04
2015-05-19
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1 - Budowa placu zabaw (dostawa i montaż urządzeń zabawowych) - fundusz sołecki sołectwo Koczwara i/lub Zadanie nr 2 - Budowa ogrodzenia i piłko chwytów na działce rekreacyjnej w miejscowości Koczwara - inicjatywa lokalna
2015-04-29
2015-05-14
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Budowa boiska sportowego w msc. Dyszów w ramach projektu pn. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów
2015-04-29
2015-05-14
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie zadanie nr 1Wykonanie oświetlenia ulicznego (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Barycz i/lub zadanie Nr 2Dobudowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki Sworzyce.
2015-04-28
2015-05-15
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Warszawskiej w Końskich na długości 570 mb (od skrzyżowania z ul. Staszica za skrzyżowanie z ul. Mechaniczną)
2015-04-15
2015-04-30
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Modernizacja dróg na terenie Gminy Końskie w ramach funduszu sołeckiego w trzech następujących zadaniachzadanie 1Modernizacja drogi na terenie sołectwa Izabelów zadanie 2Przebudowa drogi na terenie sołectwa Nałęczów zadanie 3Przebudowa drogi na terenie sołectwa Młynek Nieświński
2015-04-10
2015-04-27
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa budynków pałacowych - remont dachu skrzydła północno-zachodniego w Końskich
2015-04-02
2015-04-17
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie. i/lub Zadanie Nr 2Dobudowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki Sworzyce
2015-04-01
2015-04-09
Końskie usługi Gmina Końskie Budowa obwodnicy Końskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 749 od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński
2015-03-25
2015-04-09
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Budowa placu zabaw - fundusz sołecki sołectwa Proćwiń
2015-03-24
2015-04-02
Końskie usługi Gmina Końskie Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Końskich - dokumentacja
2015-03-23
2015-04-01
Końskie usługi Gmina Końskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia sali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie.
2015-03-16
2015-04-01
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Warszawskiej w Końskich na długości 980mb w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2015-03-16
2015-04-02
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Modernizacja dróg na terenie Gminy Końskie w ramach funduszu sołeckiego, określonych w trzech następujących zadaniachZadanie nr 1. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Brody, Zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Nowy Sokołów, Zadanie nr 3. Budowa drogi do placu zabaw w m. Piła.
2015-03-09
2015-03-24
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie Nr 1 Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dyszowie w ramach projektu pn. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów. i/lub Zadanie Nr 2 Budowa boiska sportowego w msc. Dyszów w ramach projektu pn. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów
2015-02-25
2015-03-13
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Modernizacja dróg na terenie Gminy Końskie w ramach funduszu sołeckiego, określonych odrębnie w czterech następujących zadaniachZadanie nr 1. Modernizacja drogi na terenie sołectwa Bedlno , Zadanie nr 2. Przebudowa drogi na terenie sołectwa Nieświń , Zadanie nr 3. Modernizacja drogi na terenie sołectwa Kornica.
2015-02-25
2015-03-12
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową na gorąco, oraz w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni emulsją asfaltową. Zadanie nr 2. Remont i wyrównanie nawierzchni tłuczniowo-żwirowych kruszywem kamiennym. Zadanie nr 3. Wyrównanie nawierzchni gruntowych żużlem.
2015-02-04
2015-02-19
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Modernizacja dróg na terenie Gminy KońskieZadanie nr 1. Przebudowa ul. Izabelowskiej w Końskich, Zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej w Gracuchu, Zadanie nr 3. Przebudowa ul. Podwórkowej w Rogowie - w ramach funduszu sołeckiego, Zadanie nr 4. Przebudowa ul. Cichej w Sierosławicach - w ramach funduszu sołeckiego
2015-01-29
2015-02-13
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie Nr 1 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów i/lub Zadanie Nr 2 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dyszowie

Zobacz wiecej

Gmina Końskie - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-16
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa świetlicy w Starym Sokołowie-roboty dodatkowe
2015-06-16
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Modernizacja dróg na terenie Gminy Końskie określona w trzech następujących zadaniachZadanie nr 1. Przebudowa ulicy Mechanicznej w Końskich, Zadanie nr 2. Remont drogi na terenie sołectwa Stara Kuźnica w ramach funduszu sołeckiego, Zadanie nr 3. Modernizacja drogi na terenie sołectwa Pomyków w ramach funduszu sołeckiego
2015-06-01
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa boiska sportowego w msc. Dyszów w ramach projektu pn. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów
2015-05-29
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie zadanie nr 1Wykonanie oświetlenia ulicznego (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Barycz i/lub zadanie Nr 2Dobudowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki Sworzyce.
2015-05-26
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Warszawskiej w Końskich na długości 570 mb (od skrzyżowania z ul. Staszica za skrzyżowanie z ul. Mechaniczną)
2015-05-12
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Modernizacja dróg na terenie Gminy Końskie w ramach funduszu sołeckiego w trzech następujących zadaniachzadanie 1Modernizacja drogi na terenie sołectwa Izabelów zadanie 2Przebudowa drogi na terenie sołectwa Nałęczów zadanie 3Przebudowa drogi na terenie sołectwa Młynek Nieświński.
2015-04-29
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Świadczenie usług podstawowej usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług VAT oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, mającym charakter pomocniczy wobec powyższej podstawowej usługi prawniczej obejmującym analizę zasadności podniesienia przez zamawiającego możliwych roszczeń ukierunkowanych na optymalizacje rozliczeń VAT.
2015-04-28
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa placu zabaw - fundusz sołecki sołectwa Proćwiń
2015-04-27
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie. i/lub Zadanie Nr 2Dobudowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki Sworzyce
2015-04-21
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie Nr 1 Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dyszowie w ramach projektu pn. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów. i/lub Zadanie Nr 2 Budowa boiska sportowego w msc. Dyszów w ramach projektu pn. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów
2015-04-16
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Modernizacja dróg na terenie Gminy Końskie w ramach funduszu sołeckiego, określonych w trzech następujących zadaniachZadanie nr 1. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Brody, Zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Nowy Sokołów, Zadanie nr 3. Budowa drogi do placu zabaw w m. Piła
2015-04-16
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Warszawskiej w Końskich na długości 980mb w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2015-04-16
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie Nr 1 Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dyszowie w ramach projektu pn. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów. i/lub Zadanie Nr 2 Budowa boiska sportowego w msc. Dyszów w ramach projektu pn. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów
2015-04-16
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia sali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie
2015-03-30
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Modernizacja dróg na terenie Gminy Końskie w ramach funduszu sołeckiego, określonych odrębnie w czterech następujących zadaniachZadanie nr 1. Modernizacja drogi na terenie sołectwa Bedlno , Zadanie nr 2. Przebudowa drogi na terenie sołectwa Nieświń , Zadanie nr 3. Modernizacja drogi na terenie sołectwa Kornica.
2015-03-30
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową na gorąco, oraz w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni emulsją asfaltową. Zadanie nr 2. Remont i wyrównanie nawierzchni tłuczniowo-żwirowych kruszywem kamiennym. Zadanie nr 3. Wyrównanie nawierzchni gruntowych żużlem..
2015-03-05
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Modernizacja dróg na terenie Gminy KońskieZadanie nr 1. Przebudowa ul. Izabelowskiej w Końskich, Zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej w Gracuchu, Zadanie nr 3. Przebudowa ul. Podwórkowej w Rogowie - w ramach funduszu sołeckiego, Zadanie nr 4. Przebudowa ul. Cichej w Sierosławicach - w ramach funduszu sołeckiego
2015-02-25
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie Nr 1 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów i/lub Zadanie Nr 2 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dyszowie
2015-01-20
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa świetlicy w Starym Sokołowie
2015-01-08
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Uzupełnienie infrastruktury turystycznej w miejscowościach Stara Kuźnica i Niebo w ramach zadania pn. Oznakowanie 35 km Piekielnego Szlaku wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU