eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Końskie

Gmina Końskie - przetargiGmina Końskie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-12
2017-12-20
Końskie Dostawy Gmina Końskie Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 wraz z rozładunkiem dla kotłowni olejowych zlokalizowanych w 5-ciu jednostkach oświatowych na terenie Gminy Końskie w 2018 roku
2017-12-04
2017-12-20
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Realizacja kompleksu rekreacyjno - turystyczno - kulturalnego poprzez wykonanie budynku zapleczowo - biurowego, na działce o nr ewid. 6247/7 w Końskich przy ul. Południowej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Końskie
Gmina Końskie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-01
2017-12-11
Końskie Usługi Gmina Końskie Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Końskie.
2017-10-12
2017-10-30
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie "Przebudowa budynków pałacowych"- przebudowa północno-wschodniego skrzydła Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich
2017-10-06
2017-10-16
Końskie Usługi Gmina Końskie "Zwalczanie barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenach jego występowania objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie - CZĘŚĆ III
2017-10-02
2017-10-10
Końskie Usługi Gmina Końskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynków stolarni na potrzeby Muzeum Ziemi Koneckiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w ramach zadania "Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)".
2017-09-21
2017-10-09
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Realizacja kompleksu rekreacyjno - turystyczno - kulturalnego poprzez wykonanie budynku zapleczowo - biurowego, na działce o nr ewid. 6247/7 w Końskich przy ul. Południowej
2017-08-09
2017-08-21
Końskie Usługi Gmina Końskie Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Końskie
2017-07-26
2017-08-03
Końskie Usługi Gmina Końskie Przystąpienie do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2017-07-12
2017-07-27
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie 1 - Przebudowa instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w skrzydle północno-wschodnim Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich i/lub Zadanie 2 - Remont trzech pomieszczeń na parterze w skrzydle północno-wschodnim Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich i/lub Zadanie 3 - Remont części korytarza i dwóch pomieszczeń na piętrze w skrzydle północno-wschodnim Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich i/lub Zadanie 4 - Remont klatki schodowej w skrzydle północno-wschodnim Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich.
2017-07-11
2017-07-19
Końskie Usługi Gmina Końskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej przebudowie skrzyżowania dróg gminnych (budowie ronda) ulic: Piłsudskiego, Kazanowskiej i 3-go Maja w Końskich.
2017-07-11
2017-07-26
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Dostawa i montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Robotnicza w Końskich".
2017-06-27
2017-07-12
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie "Przebudowa dachów budynków Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli"
2017-06-26
2017-07-05
Końskie Usługi Gmina Końskie "Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Końskie do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018, w ramach komunikacji regularnej lub regularnej specjalnej, w oparciu o zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia"
2017-06-20
2017-07-06
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa piłkochwytu w ramach zadania pn "Plac zabaw dla dzieci i 50+ przy zbiorniku wodnym na Starym Młynie"
2017-06-13
2017-06-22
Końskie Usługi Gmina Końskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej przebudowie skrzyżowania dróg gminnych (budowie ronda) ulic: Piłsudskiego, Kazanowskiej i 3-go Maja w Końskich.
2017-06-06
2017-06-21
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1: Dostawa i montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn. "Siłownia zewnętrzna w Końskich na osiedlu 3-go Maja". i/lub Zadanie nr 2- Dostawa i montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Robotnicza w Końskich".
2017-06-01
2017-06-12
Końskie Usługi Gmina Końskie wykonanie kompletnej dokumentacji do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia przebudowy Parku Miejskiego w Końskich w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego
2017-06-01
2017-06-19
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa obiektów małej architektury na działce nr 215 w Pomykowie w ramach zadania pn. Rekreacyjne zagospodarowanie placu w msc. Pomyków.
2017-05-29
2017-06-06
Końskie Usługi Gmina Końskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej przebudowie skrzyżowania dróg gminnych (budowie ronda) ulic: Piłsudskiego, Kazanowskiej i 3-go Maja w Końskich.
2017-05-26
2017-06-12
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Majora Hubala w Końskich
2017-04-18
2017-05-05
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie "Przebudowa zbiornika wodnego w Sierosławicach wraz z wykonaniem odwodnienia terenu - budowa sieci kanalizacji deszczowej"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Końskie
Gmina Końskie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-08
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynków stolarni na potrzeby Muzeum Ziemi Koneckiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w ramach zadania "Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)".
2017-10-26
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Zwalczanie barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenach jego występowania objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie - CZĘŚĆ III
2017-09-22
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Końskie
2017-09-08
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Przystąpienie do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2017-08-21
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie 1 - Przebudowa instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w skrzydle północno-wschodnim Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich i/lub Zadanie 2 - Remont trzech pomieszczeń na parterze w skrzydle północno-wschodnim Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich i/lub Zadanie 3 - Remont części korytarza i dwóch pomieszczeń na piętrze w skrzydle północno-wschodnim Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich i/lub Zadanie 4 - Remont klatki schodowej w skrzydle północno-wschodnim Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich.
2017-08-19
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Robotnicza w Końskich".
2017-07-27
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej przebudowie skrzyżowania dróg gminnych (budowie ronda) ulicPiłsudskiego, Kazanowskiej i 3-go Maja w Końskich.
2017-07-27
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie "Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Końskie do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018, w ramach komunikacji regularnej lub regularnej specjalnej, w oparciu o zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia"
2017-07-21
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa piłkochwytu w ramach zadania pn "Plac zabaw dla dzieci i 50+ przy zbiorniku wodnym na Starym Młynie"-wola ręka
2017-07-20
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie "Przebudowa dachów budynków Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli"
2017-07-18
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1Dostawa i montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn. "Siłownia zewnętrzna w Końskich na osiedlu 3-go Maja". i/lub Zadanie nr 2- Dostawa i montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Robotnicza w Końskich".
2017-07-12
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie wykonanie kompletnej dokumentacji do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia przebudowy Parku Miejskiego w Końskich w ramach zadania pn."Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego
2017-07-06
brak danych
Końskie Gmina Końskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej przebudowie skrzyżowania dróg gminnych (budowie ronda) ulicPiłsudskiego, Kazanowskiej i 3-go Maja w Końskich.
2017-07-06
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Majora Hubala w Końskich
2017-07-06
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2017-07-06
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa piłkochwytu w ramach zadania pn "Plac zabaw dla dzieci i 50+ przy zbiorniku wodnym na Starym Młynie"
2017-07-06
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa obiektów małej architektury na działce nr 215 w Pomykowie w ramach zadania pn. Rekreacyjne zagospodarowanie placu w msc. Pomyków.
2017-06-08
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej przebudowie skrzyżowania dróg gminnych (budowie ronda) ulicPiłsudskiego, Kazanowskiej i 3-go Maja w Końskich.
2017-05-24
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Utwardzenie terenu przy ul. Krakowskiej w Końskich w ramach zadania pn. Budowa, przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Końskie
2017-05-05
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Przystąpienie do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Końskie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.