eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Końskie

Gmina Końskie - przetargiGmina Końskie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-03
2016-02-18
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Remonty ulic i dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Końskie Zadanie nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową na gorąco, oraz w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni emulsją asfaltową i/lub Zadanie nr 2. Remont i wyrównanie nawierzchni tłuczniowo-żwirowych kruszywem kamiennym. i/lub Zadanie nr 3. Wyrównanie nawierzchni gruntowych żużlem.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Końskie
Gmina Końskie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-12-17
2016-01-14
Końskie Gmina Końskie KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ REWITALIZACJA RYNKU W KOŃSKICH
2015-11-30
2015-12-15
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa drogi wewnętrznej w Końskich (droga dojazdowa do składowiska odpadów komunalnych) w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych
2015-11-27
2015-12-07
Końskie usługi Gmina Końskie Zimowe utrzymanie parkingów oraz miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Końskie
2015-11-25
2015-12-07
Końskie usługi Gmina Końskie Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP)
2015-11-23
2015-12-02
Końskie usługi Gmina Końskie Zakup usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych do 50 g i powyżej 50 g (listowych i paczek pocztowych) oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Końskich
2015-11-23
2015-12-08
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Odbudowa rowu melioracyjnego na działce nr 963 w Starym Kazanowie
2015-11-18
2015-12-03
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych i wykonanie ogrodzenia) - fundusz sołecki sołectwa Przybyszowy
2015-11-18
2015-12-03
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Budowa ogrodzenia panelowego w msc. Końskie, ul. Polna 6 na działce o nr ew. gr. 4826/6
2015-11-04
2015-11-19
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Fabrycznej w Końskich w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych
2015-11-04
2015-11-19
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Fabrycznej w Nieświniu w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych
2015-10-30
2015-11-16
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Budowa, przebudowa dróg, chodników i parkingów gminnych w tymzad. 1- Przebudowa ulicy Waldemara Szwieca Robota w Końskich, zad.2- Przebudowa ulicy H. Kołłątaja w Końskich, zad. 3- Przebudowa drogi wewnętrznej w Baryczy
2015-10-30
2015-11-30
Końskie usługi Gmina Końskie BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY KOŃSKIE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2016 - 2018
2015-10-27
2015-11-04
Końskie usługi Gmina Końskie Zadanie nr 1. Zimowe utrzymanie parkingów oraz miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Końskie. Zadanie nr 2. Zimowe utrzymanie przystanków zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Końskie. Zadanie nr 3. Zimowe utrzymanie chodników i przejść dla pieszych na terenie miasta i gminy Końskie.
2015-10-27
2015-11-12
Końskie dostawy Gmina Końskie Zadanie nr 1Budowa placu zabaw wraz z altaną rekreacyjną (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Baczyna. Zadanie nr 2Budowa placu zabaw (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Pomorzany Zadanie nr 3Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Stary Dziebałtów. Zadanie nr 4Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dyszowie.
2015-10-20
2015-11-05
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych i wykonanie ogrodzenia) - fundusz sołecki sołectwa Przybyszowy
2015-10-19
2015-10-27
Końskie usługi Gmina Końskie Zadanie nr 1. Zimowe utrzymanie parkingów oraz miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Końskie. Zadanie nr 2. Zimowe utrzymanie przystanków zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Końskie. Zadanie nr 3. Zimowe utrzymanie chodników i przejść dla pieszych na terenie miasta i gminy Końskie.
2015-10-16
2015-11-02
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Fabrycznej w Końskich w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych
2015-10-15
2015-10-30
Końskie usługi Gmina Końskie Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP)
2015-10-13
2015-10-29
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Budowa, przebudowa dróg, chodników i parkingów gminnych w tymzad. 1- Przebudowa ulicy Waldemara Szwieca Robota w Końskich, zad.2- Przebudowa ulicy H. Kołłątaja w Końskich, zad. 3- Przebudowa drogi wewnętrznej w Baryczy
2015-09-25
2015-10-12
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Końskie
Gmina Końskie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-04
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP)
2015-12-29
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Fabrycznej w Końskich - zamówienie uzupełniające w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych
2015-12-23
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa, przebudowa dróg, chodników i parkingów gminnych w tymZad. 1- Przebudowa ulicy Waldemara Szwieca Robota w Końskich Zad. 2-Przebudowa ulicy H. Kołłątaja w Końskich- zamowienie uzupełniajace
2015-12-18
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa drogi wewnętrznej w Końskich (droga dojazdowa do składowiska odpadów komunalnych) w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych
2015-12-17
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Odbudowa rowu melioracyjnego na działce nr 963 w Starym Kazanowie
2015-12-16
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Sporządzenie uzasadnienia do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2015-12-15
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa ogrodzenia panelowego w msc. Końskie, ul. Polna 6 na działce o nr ew. gr. 4826/6
2015-12-11
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Zakup usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych do 50 g i powyżej 50 g (listowych i paczek pocztowych) oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Końskich
2015-12-11
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych i wykonanie ogrodzenia) - fundusz sołecki sołectwa Przybyszowy
2015-12-11
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY KOŃSKIE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2016 - 2018
2015-11-26
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Fabrycznej w Końskich w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych.
2015-11-26
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Fabrycznej w Nieświniu w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych
2015-11-26
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa, przebudowa dróg, chodników i parkingów gminnych w tymzad. 1- Przebudowa ulicy Waldemara Szwieca Robota w Końskich, zad.2- Przebudowa ulicy H. Kołłątaja w Końskich, zad. 3- Przebudowa drogi wewnętrznej w Baryczy
2015-11-26
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Zadanie nr 1Budowa placu zabaw wraz z altaną rekreacyjną (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Baczyna. Zadanie nr 2Budowa placu zabaw (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Pomorzany Zadanie nr 3Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Stary Dziebałtów. Zadanie nr 4Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dyszowie.
2015-11-04
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań socjalnych i komunalnych
2015-10-21
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy
2015-10-19
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1Budowa placu zabaw wraz z altaną rekreacyjną (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Modliszewice. Zadanie nr 2:Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych i wykonanie ogrodzenia) - fundusz sołecki sołectwa Przybyszowy
2015-10-15
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Końskie, określonych odrębnie w następujących zadaniachZadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej w Radomku, Zadanie nr 2. Przebudowa drogi w Paruchach w ramach funduszu sołeckiego, Zadanie nr 3. Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Warszawska w Końskich , Zadanie nr 4. Przebudowa ulic Wąskiej i Krótkiej w Modliszewicach, Zadanie nr 5. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. 3-go Maja w Końskich (łącznik do ul. Niepodległości), Zadanie nr 6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wincentowie.
2015-10-15
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1 - Budowa placu zabaw (dostawa i montaż urządzeń zabawowych) - fundusz sołecki sołectwo Koczwara Zadanie nr 2 - Budowa ogrodzenia w ramach zadania pn. Budowa ogrodzenia i piłkochwytów na działce rekreacyjnej w miejscowości Koczwara - inicjatywa lokalna Zadanie nr 3 - Budowa piłkochwytów w ramach zadania pn. Budowa ogrodzenia i piłkochwytów na działce rekreacyjnej w miejscowości Koczwara - inicjatywa lokalna
2015-10-09
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy przy zastosowaniu mieszanki piasku i soli w sezonie zimowym 2015/2017.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Końskie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.