eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Końskie

Gmina Końskie - przetargiGmina Końskie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-20
2016-08-04
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Budowa ulicy Pułaskiego w Końskich
2016-07-11
2016-07-27
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów określonych odrębnie w czterech zadaniachZadanie nr 1. Przebudowa utwardzenia terenu przy ul. Mjr Hubala w Końskich, Zadanie nr 2. Przebudowa drogi wewnętrznej w Bedlnie, Zadanie nr 3. Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w Sielpi, Zadanie nr 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Górnym Młynie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Końskie
Gmina Końskie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-29
2016-07-07
Końskie usługi Gmina Końskie Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Browarnej oraz części sołectwa Pomyków
2016-06-20
2016-07-06
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo - Pałacowego w Końskich (audyty, dokumentacja i wykonanie) - dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w skrzydle pałacowym północno-wschodnim.
2016-06-17
2016-06-27
Końskie usługi Gmina Końskie Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Końskie do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017, w ramach komunikacji regularnej lub regularnej specjalnej, w oparciu o zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia
2016-06-17
2016-07-04
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie
2016-06-13
2016-06-21
Końskie usługi Gmina Końskie Zadanie Nr 1 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie Regionalnego Zakładu Odpadów Komunalnych, Zadanie Nr 2 przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta. .
2016-06-13
2016-06-28
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów określonych w pięciu zadaniachZadanie nr 1. Modernizacja drogi ul. Słonecznej w Sierosławicach w ramach funduszu sołeckiego, Zadanie nr 2. Przebudowa drogi na terenie sołectwa Paruchy w ramach funduszu sołeckiego, Zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie, Zadanie nr 4. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Nowowiejskiej w Dyszowie, Zadanie nr 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Pomorzanach.
2016-06-10
2016-06-27
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - osiedle przy ul. Południowej w Końskich
2016-06-08
2016-06-24
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ulicy Gruntowej
2016-05-25
2016-06-07
Końskie usługi Gmina Końskie Zadanie Nr 1 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulicIzabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta Zadanie Nr 2 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16 w Końskich Zadanie Nr 3 przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński
2016-05-20
2016-06-06
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Wykonanie ogrodzeń, budowa siłowni zewnętrznej, budowa placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie gminy Końskie.
2016-05-19
2016-06-03
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów określonych w czterech zadaniachzadanie nr 1. Modernizacja drogi gminnej Przybyszowy - Bedlenko na terenie sołectwa Przybyszowy (z funduszu sołeckiego), zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej w Starym Dziebałtowie - droga zachodnia, zadanie nr 3. Przebudowa drogi na terenie sołectwa Pomyków (z funduszu sołeckiego), zadanie nr 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Starym Sokołowie
2016-05-16
2016-06-01
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa zbiornika wodnego w Modliszewicach
2016-05-12
2016-05-30
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Bieżnia lekkoatletyczna dla uczniów SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich
2016-05-12
2016-05-31
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Remont drogi na terenie sołectwa Stara Kuźnica (fundusz sołecki )
2016-04-28
2016-05-09
Końskie usługi Gmina Końskie Zadanie Nr 1 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulicIzabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta Zadanie Nr 2 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16 w Końskich Zadanie Nr 3 przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński
2016-04-15
2016-04-25
Końskie usługi Gmina Końskie Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)
2016-04-12
2016-04-27
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie- dokumentacja i wykonanie
2016-04-06
2016-04-21
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów zadanie nr 1. Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile. zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej w Nowym Kazanowie. zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Nałęczów ( z funduszu sołeckiego), zadanie nr 4. Przebudowa drogi gminnej ulicy Mjr. Hubala w Końskich.
2016-04-04
2016-04-20
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki sołectwa Barycz. Zadanie nr 2Budowa oświetlenia na ul. Odludnej, Zachodniej i Czyża w Rogowie - fundusz sołecki sołectwa Rogów. Zadanie nr 3Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Piła. Zadanie nr 4Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Wincentów.
2016-03-22
2016-04-06
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1Budowa placu zabaw wraz z altaną rekreacyjną (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Modliszewice Zadanie nr 2Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Modliszewice Zadanie nr 3Doposażenie placu zabaw - rozbudowa domku zabawowego - fundusz sołecki sołectwa Nieświń

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Końskie
Gmina Końskie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-20
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Browarnej oraz części sołectwa Pomyków
2016-07-19
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ulicy Gruntowej
2016-07-18
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów określonych w pięciu zadaniachZadanie nr 1. Modernizacja drogi ul. Słonecznej w Sierosławicach w ramach funduszu sołeckiego, Zadanie nr 2. Przebudowa drogi na terenie sołectwa Paruchy w ramach funduszu sołeckiego, Zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie, Zadanie nr 4. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Nowowiejskiej w Dyszowie, Zadanie nr 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Pomorzanach
2016-07-18
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - osiedle przy ul. Południowej w Końskich
2016-07-07
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Końskie do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017, w ramach komunikacji regularnej lub regularnej specjalnej, w oparciu o zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia
2016-07-04
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Zadanie Nr 1 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulicIzabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta Zadanie Nr 2 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16 w Końskich Zadanie Nr 3 przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński
2016-06-29
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Zadanie Nr 1 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie Regionalnego Zakładu Odpadów Komunalnych, Zadanie Nr 2 przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta. ..
2016-06-24
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów Przebudowa drogi gminnej ulicy Mjr Hubala w Końskich - zamówienie uzupełniające.
2016-06-24
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Zadanie Nr 1 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulicIzabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta Zadanie Nr 2 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16 w Końskich Zadanie Nr 3 przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński
2016-06-24
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Wykonanie ogrodzeń, budowa siłowni zewnętrznej, budowa placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie gminy Końskie
2016-06-23
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa zbiornika wodnego w Modliszewicach
2016-06-14
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów określonych w czterech zadaniachzadanie nr 1. Modernizacja drogi gminnej Przybyszowy - Bedlenko na terenie sołectwa Przybyszowy (z funduszu sołeckiego), zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej w Starym Dziebałtowie - droga zachodnia, zadanie nr 3. Przebudowa drogi na terenie sołectwa Pomyków (z funduszu sołeckiego), zadanie nr 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Starym Sokołowie
2016-06-07
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Remont drogi na terenie sołectwa Stara Kuźnica (fundusz sołecki )
2016-05-10
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego).
2016-05-05
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki sołectwa Barycz. Zadanie nr 2Budowa oświetlenia na ul. Odludnej, Zachodniej i Czyża w Rogowie - fundusz sołecki sołectwa Rogów. Zadanie nr 3Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Piła. Zadanie nr 4Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Wincentów.
2016-05-04
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów zadanie nr 1. Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile. zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej w Nowym Kazanowie. zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Nałęczów ( z funduszu sołeckiego), zadanie nr 4. Przebudowa drogi gminnej ulicy Mjr. Hubala w Końskich.
2016-04-19
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1Budowa placu zabaw wraz z altaną rekreacyjną (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Modliszewice Zadanie nr 2Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Modliszewice Zadanie nr 3Doposażenie placu zabaw - rozbudowa domku zabawowego - fundusz sołecki sołectwa Nieświń
2016-04-14
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zadanie nr 2. Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Wojska Polskiego, Warszawskiej i Starowarszawskiej w Końskich.
2016-04-11
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie zadanie nr 1. Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Trzemoszna (z funduszu sołeckiego), zadanie nr 2. Modernizacja dróg na terenie sołectwa Nieświń - ul. Wąska i Spokojna (z funduszu sołeckiego), zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Młynek Nieświński - ul. Wąska (z funduszu sołeckiego), zadanie nr 4. Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Stara Kuźnica (z funduszu sołeckiego) zadanie nr 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile, zadanie nr 6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Baczynie
2016-04-05
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Małachów (fundusz sołecki ) i Zadanie nr 2. Poprawa stanu drogi gminnej na terenie sołectwa Stary Kazanów (fundusz sołecki)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Końskie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.