eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Końskie

Gmina Końskie - przetargiGmina Końskie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-15
2017-03-30
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie Nr 1 Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę i koszykówkę w ramach zadania pn "Plac zabaw dla dzieci i 50+ przy zbiorniku wodnym na Starym Młynie", i/lub Zadanie Nr 2 Budowa piłko chwytu w ramach zadania pn "Plac zabaw dla dzieci i 50+ przy zbiorniku wodnym na Starym Młynie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Końskie
Gmina Końskie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-08
2017-03-23
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Utwardzenie terenu przy ul. Krakowskiej w Końskich w ramach zadania pn. Budowa, przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Końskie.
2017-03-07
2017-03-22
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa, przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Końskie
2017-02-27
2017-03-14
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Remonty ulic i dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Końskie
2017-02-22
2017-03-01
Końskie Usługi Gmina Końskie Zadanie Nr 1 przystąpienie do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulicPartyzantów, Źródlanej, Browarnej i/lub Zadanie Nr 2 przystąpienie do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulicŹródlanej, Folwarcznej i Browarnej.
2017-02-20
2017-03-07
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa obiektów małej architektury na terenie Ogródka Jordanowskiego w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego w tym Ogródka Jordanowskiego
2017-02-08
2017-02-23
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej w Końskich w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
2017-02-06
2017-02-14
Końskie Usługi Gmina Końskie Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Końskie
2017-01-23
2017-02-09
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1Dostawa i montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn. "Siłownia zewnętrzna w Końskich na osiedlu 3-go Maja i/lub Zadanie nr 2- Dostawa i montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Robotnicza w Końskich
2017-01-17
2017-01-25
Końskie Usługi Gmina Końskie Zadanie Nr 1- przystąpienie do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego, Zadanie Nr 2- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Stary Kazanów, Zadanie Nr 3- przystąpienie do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulicKazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej
2017-01-12
2017-01-27
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę i koszykówkę z piłkochwytem w ramach zadania pn. Plac zabaw dla dzieci i 50+ przy zbiorniku wodnym na Starym Młynie
2017-01-05
2017-01-20
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa obiektów małej architektury na terenie Ogródka Jordanowskiego w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego w tym Ogródka Jordanowskiego
2016-12-07
2016-12-15
Końskie Dostawy Gmina Końskie Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 wraz z rozładunkiem dla kotłowni olejowych zlokalizowanych w 5-ciu jednostkach oświatowych na terenie Gminy Końskie w 2017 roku.
2016-11-09
2016-11-17
Końskie Usługi Gmina Końskie Zwalczanie barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenach jego występowania objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie - CZĘŚĆ II
2016-11-04
2016-11-21
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa piłkochwytów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Plac zabaw dla dzieci i młodzieży i 50+ - Stary Młyn
2016-10-20
2016-10-31
Końskie Usługi Gmina Końskie Przystąpienie do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego1)fragment terenu miasta Końskie w granicach ulicWjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej, 2)fragment terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica, 3)fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2016-10-17
2016-11-02
Końskie Usługi Gmina Końskie wykonanie kompletnej dokumentacji do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia przebudowy Parku Miejskiego w Końskich w ramach zadania pn."Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego"
2016-09-27
2016-10-12
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa obiektów małej architektury oraz ogrodzenia panelowego wraz z furtką w ramach zadania pn. Plac zabaw dla dzieci i młodzieży i 50+ - Stary Młyn
2016-09-13
2016-09-21
Końskie Usługi Gmina Końskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Końskie
2016-09-13
2016-09-28
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie- dokumentacja i wykonanie
2016-08-30
2016-09-15
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę i koszykówkę z piłkochwytem w ramach zadania pn. Plac zabaw dla dzieci i młodzieży i 50+ - Stary Młyn

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Końskie
Gmina Końskie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-23
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Zadanie Nr 1 przystąpienie do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulicPartyzantów, Źródlanej, Browarnej i/lub Zadanie Nr 2 przystąpienie do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulicŹródlanej, Folwarcznej i Browarnej.
2017-03-21
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej w Końskich w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
2017-03-13
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Końskie
2017-03-13
brak danych
Końskie Gmina Końskie Zadanie nr 1Dostawa i montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn. "Siłownia zewnętrzna w Końskich na osiedlu 3-go Maja i/lub Zadanie nr 2- Dostawa i montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Robotnicza w Końskich
2017-02-22
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Zadanie Nr 1- przystąpienie do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego, Zadanie Nr 2- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Stary Kazanów, Zadanie Nr 3- przystąpienie do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulicKazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej
2017-02-06
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę i koszykówkę z piłkochwytem w ramach zadania pn. Plac zabaw dla dzieci i 50+ przy zbiorniku wodnym na Starym Młynie
2017-02-02
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa obiektów małej architektury na terenie Ogródka Jordanowskiego w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego w tym Ogródka Jordanowskiego
2017-01-19
brak danych
Końskie Dostawy Gmina Końskie Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 wraz z rozładunkiem dla kotłowni olejowych zlokalizowanych w 5-ciu jednostkach oświatowych na terenie Gminy Końskie w 2017 roku.
2016-12-09
brak danych
Końskie Dostawy Gmina Końskie Budowa piłkochwytów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Plac zabaw dla dzieci i młodzieży i 50+ - Stary Młyn
2016-12-07
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Zwalczanie barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenach jego występowania objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie - CZĘŚĆ II
2016-11-23
brak danych
Końskie Gmina Końskie Przystąpienie do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego1)fragment terenu miasta Końskie w granicach ulicWjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej, 2)fragment terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica, 3)fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2016-11-16
brak danych
Końskie Gmina Końskie wykonanie kompletnej dokumentacji do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia przebudowy Parku Miejskiego w Końskich w ramach zadania pn."Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego
2016-11-16
brak danych
Końskie Gmina Końskie Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę i koszykówkę z piłkochwytem w ramach zadania pn. Plac zabaw dla dzieci i młodzieży i 50+ - Stary Młyn
2016-11-02
brak danych
Końskie Gmina Końskie Budowa obiektów małej architektury oraz ogrodzenia panelowego wraz z furtką w ramach zadania pn. Plac zabaw dla dzieci i młodzieży i 50+ - Stary Młyn
2016-10-28
brak danych
Końskie Gmina Końskie Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie- dokumentacja i wykonanie
2016-10-04
brak danych
Końskie Gmina Końskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Końskie
2016-09-19
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Wjazdowej w Sielpi.
2016-09-16
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Rewitalizacja Rynku w Końskich w ramach zadania Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (dokumentacja)
2016-09-02
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów określonych odrębnie w trzech zadaniach Zadanie nr 1. Przebudowa ulicy Spółdzielczej i Relaksowej w Sielpi, Zadanie nr 2. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Końskich, Zadanie nr 3. Budowa chodnika łączącego ul. Jodłową z ul. Wiśniową w Końskich oraz dwóch progów zwalniających w ciągu drogi gminnej ul. Robotniczej.
2016-08-31
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa skateparku, placu zabaw oraz boiska do siatkówki plażowej na terenie miasta Końskie - wykonanie boiska do siatkówki plażowej z trybuną ziemną, placu zabaw, skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Końskie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.