eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Końskie

Gmina Końskie - przetargiGmina Końskie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-20
2016-06-06
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Wykonanie ogrodzeń, budowa siłowni zewnętrznej, budowa placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie gminy Końskie.
2016-05-19
2016-06-03
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów określonych w czterech zadaniachzadanie nr 1. Modernizacja drogi gminnej Przybyszowy - Bedlenko na terenie sołectwa Przybyszowy (z funduszu sołeckiego), zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej w Starym Dziebałtowie - droga zachodnia, zadanie nr 3. Przebudowa drogi na terenie sołectwa Pomyków (z funduszu sołeckiego), zadanie nr 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Starym Sokołowie
2016-05-16
2016-06-01
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa zbiornika wodnego w Modliszewicach
2016-05-12
2016-05-30
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Bieżnia lekkoatletyczna dla uczniów SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich
2016-05-12
2016-05-31
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Remont drogi na terenie sołectwa Stara Kuźnica (fundusz sołecki )

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Końskie
Gmina Końskie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-28
2016-05-09
Końskie usługi Gmina Końskie Zadanie Nr 1 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulicIzabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta Zadanie Nr 2 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16 w Końskich Zadanie Nr 3 przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński
2016-04-15
2016-04-25
Końskie usługi Gmina Końskie Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)
2016-04-12
2016-04-27
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie- dokumentacja i wykonanie
2016-04-06
2016-04-21
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów zadanie nr 1. Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile. zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej w Nowym Kazanowie. zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Nałęczów ( z funduszu sołeckiego), zadanie nr 4. Przebudowa drogi gminnej ulicy Mjr. Hubala w Końskich.
2016-04-04
2016-04-20
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki sołectwa Barycz. Zadanie nr 2Budowa oświetlenia na ul. Odludnej, Zachodniej i Czyża w Rogowie - fundusz sołecki sołectwa Rogów. Zadanie nr 3Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Piła. Zadanie nr 4Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Wincentów.
2016-03-22
2016-04-06
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1Budowa placu zabaw wraz z altaną rekreacyjną (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Modliszewice Zadanie nr 2Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Modliszewice Zadanie nr 3Doposażenie placu zabaw - rozbudowa domku zabawowego - fundusz sołecki sołectwa Nieświń
2016-03-18
2016-04-05
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie- dokumentacja i wykonanie
2016-03-17
2016-04-04
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zadanie nr 2. Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Wojska Polskiego, Warszawskiej i Starowarszawskiej w Końskich.
2016-03-10
2016-03-25
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie zadanie nr 1. Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Trzemoszna (z funduszu sołeckiego), zadanie nr 2. Modernizacja dróg na terenie sołectwa Nieświń - ul. Wąska i Spokojna (z funduszu sołeckiego), zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Młynek Nieświński - ul. Wąska (z funduszu sołeckiego), zadanie nr 4. Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Stara Kuźnica (z funduszu sołeckiego) zadanie nr 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile, zadanie nr 6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Baczynie.
2016-03-08
2016-03-24
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki sołectwa Barycz. Zadanie nr 2Budowa oświetlenia na ul. Odludnej, Zachodniej i Czyża w Rogowie - fundusz sołecki sołectwa Rogów. Zadanie nr 3Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Piła. Zadanie nr 4Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Wincentów.
2016-03-07
2016-03-22
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Małachów (fundusz sołecki ) i Zadanie nr 2. Poprawa stanu drogi gminnej na terenie sołectwa Stary Kazanów (fundusz sołecki)
2016-03-07
2016-03-22
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1. Przebudowa chodnika oraz utwardzenie powierzchni gruntu płytami ażurowymi przy drodze dojazdowej między 16-go Stycznia i ul. Brzozową w ramach zadania pn. Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów. Zadanie nr 2. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brodach w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie nr 3. Wykonanie progu zwalniającego w ciągu drogi Pomyków - Koczwara.
2016-02-26
2016-03-14
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Remonty ulic i dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Końskie Wyrównanie nawierzchni gruntowych żużlem.
2016-02-22
2016-03-09
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1Budowa placu zabaw wraz z altaną rekreacyjną (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Modliszewice Zadanie nr 2Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Modliszewice. Zadanie nr 3Budowa placu zabaw w msc. Trzemoszna - inicjatywa lokalna.
2016-02-15
2016-03-02
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie- dokumentacja i wykonanie
2016-02-03
2016-02-18
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Remonty ulic i dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Końskie Zadanie nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową na gorąco, oraz w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni emulsją asfaltową i/lub Zadanie nr 2. Remont i wyrównanie nawierzchni tłuczniowo-żwirowych kruszywem kamiennym. i/lub Zadanie nr 3. Wyrównanie nawierzchni gruntowych żużlem.
2015-12-17
2016-01-14
Końskie Gmina Końskie KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ REWITALIZACJA RYNKU W KOŃSKICH
2015-11-30
2015-12-15
Końskie roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa drogi wewnętrznej w Końskich (droga dojazdowa do składowiska odpadów komunalnych) w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych
2015-11-27
2015-12-07
Końskie usługi Gmina Końskie Zimowe utrzymanie parkingów oraz miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Końskie
2015-11-25
2015-12-07
Końskie usługi Gmina Końskie Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Końskie
Gmina Końskie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-10
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego).
2016-05-05
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki sołectwa Barycz. Zadanie nr 2Budowa oświetlenia na ul. Odludnej, Zachodniej i Czyża w Rogowie - fundusz sołecki sołectwa Rogów. Zadanie nr 3Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Piła. Zadanie nr 4Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Wincentów.
2016-05-04
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów zadanie nr 1. Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile. zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej w Nowym Kazanowie. zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Nałęczów ( z funduszu sołeckiego), zadanie nr 4. Przebudowa drogi gminnej ulicy Mjr. Hubala w Końskich.
2016-04-19
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1Budowa placu zabaw wraz z altaną rekreacyjną (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Modliszewice Zadanie nr 2Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Modliszewice Zadanie nr 3Doposażenie placu zabaw - rozbudowa domku zabawowego - fundusz sołecki sołectwa Nieświń
2016-04-14
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zadanie nr 2. Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Wojska Polskiego, Warszawskiej i Starowarszawskiej w Końskich.
2016-04-11
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie zadanie nr 1. Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Trzemoszna (z funduszu sołeckiego), zadanie nr 2. Modernizacja dróg na terenie sołectwa Nieświń - ul. Wąska i Spokojna (z funduszu sołeckiego), zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Młynek Nieświński - ul. Wąska (z funduszu sołeckiego), zadanie nr 4. Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Stara Kuźnica (z funduszu sołeckiego) zadanie nr 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile, zadanie nr 6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Baczynie
2016-04-05
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Małachów (fundusz sołecki ) i Zadanie nr 2. Poprawa stanu drogi gminnej na terenie sołectwa Stary Kazanów (fundusz sołecki)
2016-04-05
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1. Przebudowa chodnika oraz utwardzenie powierzchni gruntu płytami ażurowymi przy drodze dojazdowej między 16-go Stycznia i ul. Brzozową w ramach zadania pn. Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów. Zadanie nr 2. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brodach w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie nr 3. Wykonanie progu zwalniającego w ciągu drogi Pomyków - Koczwara.
2016-03-30
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Remonty ulic i dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Końskie Wyrównanie nawierzchni gruntowych żużlem.
2016-03-29
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Zadanie nr 1Budowa placu zabaw wraz z altaną rekreacyjną (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Modliszewice Zadanie nr 2Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Modliszewice. Zadanie nr 3Budowa placu zabaw w msc. Trzemoszna - inicjatywa lokalna..
2016-03-03
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Remonty ulic i dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Końskie Zadanie nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową na gorąco, oraz w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni emulsją asfaltową i/lub Zadanie nr 2. Remont i wyrównanie nawierzchni tłuczniowo-żwirowych kruszywem kamiennym. i/lub Zadanie nr 3. Wyrównanie nawierzchni gruntowych żużlem.
2016-01-04
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP)
2015-12-29
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa ulicy Fabrycznej w Końskich - zamówienie uzupełniające w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych
2015-12-23
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa, przebudowa dróg, chodników i parkingów gminnych w tymZad. 1- Przebudowa ulicy Waldemara Szwieca Robota w Końskich Zad. 2-Przebudowa ulicy H. Kołłątaja w Końskich- zamowienie uzupełniajace
2015-12-18
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Przebudowa drogi wewnętrznej w Końskich (droga dojazdowa do składowiska odpadów komunalnych) w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych
2015-12-17
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Odbudowa rowu melioracyjnego na działce nr 963 w Starym Kazanowie
2015-12-16
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Sporządzenie uzasadnienia do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2015-12-15
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Budowa ogrodzenia panelowego w msc. Końskie, ul. Polna 6 na działce o nr ew. gr. 4826/6
2015-12-11
brak danych
Końskie Usługi Gmina Końskie Zakup usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych do 50 g i powyżej 50 g (listowych i paczek pocztowych) oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Końskich
2015-12-11
brak danych
Końskie Roboty budowlane Gmina Końskie Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych i wykonanie ogrodzenia) - fundusz sołecki sołectwa Przybyszowy

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Końskie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.