eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Gorzyce

Gmina Gorzyce - przetargiGmina Gorzyce - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-24
2020-04-02
Gorzyce Dostawy Gmina Gorzyce Zakup masy asfaltowej na gorąco (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) do remontów nawierzchni drogowych
2020-03-11
2020-03-26
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr II w Gorzycach na pomieszczenia żłobka.
2020-02-27
2020-03-16
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Przebudowa drogi gminnej ul. Bełsznickiej w Czyżowicach
2020-02-26
2020-03-05
Gorzyce Dostawy Gmina Gorzyce Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 r.
2020-01-10
2020-01-20
Gorzyce Usługi Gmina Gorzyce Świadczenie usług przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2019/2020 na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. "Umiem pływać-jestem bezpieczny 2020".
2020-01-09
2020-01-24
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach - Techniczny Ogród - etap - II - A.
2019-10-14
2019-10-29
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Przebudowa jezdni drogi gminnej: 1) "Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ulicy Wiejskiej w Bełsznicy na dł. 233 m" 2) "Przebudowa drogi gminnej ulicy Raciborskiej w Rogowie"
2019-10-04
2019-10-16
Gorzyce Dostawy Gmina Gorzyce Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzyczkach
2019-10-03
2019-10-14
Gorzyce Dostawy Gmina Gorzyce Wyposażenie dla Klubu SENIOR+
2019-10-01
2019-10-11
Gorzyce Usługi Gmina Gorzyce Wykonanie usług w ramach odśnieżania i posypywania dróg gminnych na terenie Gminy Gorzyce podczas akcji zimowej w sezonie 2019-2020
2019-09-26
2019-10-11
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) od km 0+003 - 0+980 w Gorzycach.
2019-09-18
2019-09-26
Gorzyce Dostawy Gmina Gorzyce Wyposażenie dla Klubu SENIOR+
2019-09-11
2019-09-26
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Remont pomieszczeń świetlicy w celu przystosowania do wymagań klubu seniora
2019-08-12
2019-08-27
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Przebudowa ul. Zagłoby w Gorzycach - etap III w km 0+419 - 0+739.
2019-08-07
2019-08-19
Gorzyce Usługi Gmina Gorzyce Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2019/2020.
2019-08-05
2019-08-20
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorzyce w celu usunięcia jej z działki nr 1859/4.
2019-08-01
2019-08-14
Gorzyce Dostawy Gmina Gorzyce Zakup wraz z transportem węgla, eko-groszku dla potrzeb budynków gminnych
2019-07-19
2019-07-29
Gorzyce Usługi Gmina Gorzyce Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
2019-07-17
2019-08-01
Gorzyce Dostawy Gmina Gorzyce Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześni.
2019-07-11
2019-08-01
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trześni - etap I (dz. nr ewid. 824, 802/2, 802/1, 823) odcinek I w km 0+000 - 0+317.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Gorzyce
Gmina Gorzyce - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-25
brak danych
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Techniczny ogród - Rewitalizacja centrum osiedla w Gorzycachczęść II - Roboty dodatkowe.
2020-02-13
brak danych
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach - Techniczny Ogród - etap - II - A.
2020-01-28
brak danych
Gorzyce Usługi Gmina Gorzyce Świadczenie usług przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2019/2020 na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. Umiem pływać-jestem bezpieczny 2020.
2019-12-03
brak danych
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Przebudowa jezdni drogi gminnej1)Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ulicy Wiejskiej w Bełsznicy na dł. 233 m 2)Przebudowa drogi gminnej ulicy Raciborskiej w Rogowie
2019-11-14
brak danych
Gorzyce Usługi Gmina Gorzyce Wykonanie usług w ramach odśnieżania i posypywania dróg gminnych na terenie Gminy Gorzyce podczas akcji zimowej w sezonie 2019-2020
2019-11-08
brak danych
Gorzyce Dostawy Gmina Gorzyce "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzyczkach"
2019-11-06
brak danych
Gorzyce Dostawy Gmina Gorzyce "Wyposażenie dla Klubu SENIOR+"
2019-11-06
brak danych
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) od km 0+003 - 0+980 w Gorzycach.
2019-10-23
brak danych
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Remont pomieszczeń świetlicy w celu przystosowania do wymagań klubu seniora
2019-09-27
brak danych
Gorzyce Dostawy Gmina Gorzyce Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześni.
2019-09-19
brak danych
Gorzyce Dostawy Gmina Gorzyce Zakup wraz z transportem węgla, eko-groszku dla potrzeb budynków gminnych
2019-09-13
brak danych
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Przebudowa ul. Zagłoby w Gorzycach - etap III w km 0+419 - 0+739.
2019-09-10
brak danych
Gorzyce Usługi Gmina Gorzyce Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
2019-09-03
brak danych
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorzyce w celu usunięcia jej z działki nr 1859/4.
2019-08-05
brak danych
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Techniczny ogród - Rewitalizacja centrum osiedla w Gorzycach.
2019-07-11
brak danych
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedszkolu w Rogowie wraz z remontem i rozbudową
2019-07-11
brak danych
Gorzyce Usługi Gmina Gorzyce Turza Śl. - wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul. 27 Marca
2019-07-03
brak danych
Gorzyce Usługi Gmina Gorzyce Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia dla gminnych inwestycji
2019-07-02
brak danych
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Budowa odcinka kanalizacji deszczowej z remontem nawierzchni ul. Krzywej w Rogowie
2019-06-24
brak danych
Gorzyce Roboty budowlane Gmina Gorzyce Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu w Gminie Gorzyce - teren miejscowości Motycze Poduchowne.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Gorzyce
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.