eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Fajsławice

Gmina Fajsławice - przetargiGmina Fajsławice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-08
2018-03-26
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Budowa boiska sportowego w Suchodołach
2018-03-07
2018-03-22
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Budowa targowiska wraz z przebudową budynku szkoły i zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele promocji lokalnych produktów i zmianą sposobu użytkowania boiska szkolnego na targowisko w miejscowości Boniewo.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Fajsławice
Gmina Fajsławice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-01
2018-02-19
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach
2018-02-01
2018-02-19
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Budowa boiska sportowego w Suchodołach
2017-12-19
2018-01-08
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Suchodoły. Etap I (I.1. i I.2.).
2017-12-11
2017-12-19
Fajsławice Usługi Gmina Fajsławice Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Fajsławice w 2018 r.
2017-12-04
2017-12-12
Fajsławice Dostawy Gmina Fajsławice Dostawy 200 000 litrów oleju opałowego
2017-10-19
2017-11-06
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 110025L od km 0+000 do km 0+600 w miejscowości Siedliska Drugie
2017-08-28
2017-09-14
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Budowq kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Suchodoły. Etap I.
2017-08-22
2017-09-06
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Przebudowa dróg na terenie gminy Fajsławice.
2016-12-27
2017-01-04
Fajsławice Usługi Gmina Fajsławice Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Fajsławice w 2017 r.
2016-12-05
2016-12-13
Fajsławice Usługi Gmina Fajsławice Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Fajsławice w 2017 r.
2016-08-18
2016-09-02
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Modernizacja drogi gminnej Nr 109625L w miejscowości Marysin od km 0+000 do km 0+630
2016-07-27
2016-08-22
Fajsławice roboty budowlane Gmina Fajsławice Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110070L od km 0+058 do km 0+408 w miejscowości Suchodoły
2016-07-07
2016-07-25
Fajsławice roboty budowlane Gmina Fajsławice Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110070L od km 0+058 do km 0+568 w miejscowości Suchodoły, gm. Fajsławice
2016-03-25
2016-04-11
Fajsławice roboty budowlane Gmina Fajsławice Przebudowa drogi gminnej Nr 109605L w miejscowości Dziecinin od km 0+512,65 do km 3+314,20
2015-12-08
2015-12-16
Fajsławice usługi Gmina Fajsławice Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Fajsławice w 2016 r
2015-10-08
2015-10-16
Fajsławice dostawy Gmina Fajsławice Dostawa 200.000 litrów oleju opałowego.
2015-08-17
2015-09-02
Fajsławice roboty budowlane Gmina Fajsławice Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól nr 109602L relacji Fajsławice-Suchodoły-Siedliska Pierwsze, na działkach o nr ewidencyjnych2175 w m. Fajsławice, km 0+283-0+571, 1252/2, km 2+986-3+222 i 1367, km 3+724-3+892 w m. Siedliska Pierwsze, o długości 0,692km
2015-07-29
2015-08-17
Fajsławice roboty budowlane Gmina Fajsławice Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110069L od km 0+107 do km 0+417 w miejscowości Fajsławice
2015-07-29
2015-08-17
Fajsławice roboty budowlane Gmina Fajsławice Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110066L od km 0+405 do km 0+765 w miejscowości Wola Idzikowska
2015-06-01
2015-06-17
Fajsławice roboty budowlane Gmina Fajsławice Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110024L od km 0+163 do km 0+701 i od km 0+813 do km 0+943 w miejscowości Siedliska Pierwsze

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Fajsławice
Gmina Fajsławice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-15
brak danych
Fajsławice Usługi Gmina Fajsławice Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Fajsławice w 2018 r.
2017-11-28
brak danych
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 110025L od km 0+000 do km 0+600 w miejscowości Siedliska Drugie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.
2017-10-02
brak danych
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Przebudowa dróg na terenie gminy Fajsławice.
2017-01-23
brak danych
Fajsławice Usługi Gmina Fajsławice Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Fajsławice w 2017 r.
2016-09-21
brak danych
Fajsławice Gmina Fajsławice Modernizacja drogi gminnej Nr 109625L w miejscowości Marysin od km 0+000 do km 0+630
2016-09-06
brak danych
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110070L od km 0+058 do km 0+408 w miejscowości Suchodoły
2016-05-10
brak danych
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Przebudowa drogi gminnej Nr 109605L w miejscowości Dziecinin od km 0+512,65 do km 3+314,20 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
2016-01-07
brak danych
Fajsławice Usługi Gmina Fajsławice Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Fajsławice w 2016 r
2015-11-26
brak danych
Fajsławice Dostawy Gmina Fajsławice Dostawa 200.000 litrów oleju opałowego.
2015-09-28
brak danych
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól nr 109602L relacji Fajsławice-Suchodoły-Siedliska Pierwsze, na działkach o nr ewidencyjnych2175 w m. Fajsławice, km 0+283-0+571, 1252/2, km 2+986-3+222 i 1367, km 3+724-3+892 w m. Siedliska Pierwsze, o długości 0,692km.
2015-09-02
brak danych
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110066L od km 0+405 do km 0+765 w miejscowości Wola Idzikowska
2015-09-01
brak danych
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110069L od km 0+107 do km 0+417 w miejscowości Fajsławice
2015-07-13
brak danych
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 105786L od km 0+177 do km 1+167 w miejscowości Siedliska Drugie
2015-07-13
brak danych
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109601L od km 0+430 do km 0+630 w miejscowości Kosnowiec
2015-07-13
brak danych
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110024L od km 0+163 do km 0+701 i od km 0+813 do km 0+943 w miejscowości Siedliska Pierwsze
2015-01-02
brak danych
Fajsławice Usługi Gmina Fajsławice Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Fajsławice w 2015 r.
2014-10-02
brak danych
Fajsławice Usługi Gmina Fajsławice Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Fajsławice na 2014 r
2014-08-12
brak danych
Fajsławice Roboty budowlane Gmina Fajsławice Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej nr 110024L od km 2+126 do km 2+191 i od km 2+254 do km 2+362 w miejscowości Siedliska Drugie
2014-07-17
brak danych
Fajsławice Dostawy Gmina Fajsławice Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Fajsławice
2014-07-17
brak danych
Fajsławice Dostawy Gmina Fajsławice Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Fajsławice. Dostawa sprzętu multimedialnego, ICT i AGD

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Fajsławice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.