eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Konrad Wyrzykowski


Liczba znalezionych orzeczeń: 335


 • 2022-02-01 WYROK Sygn. akt KIO 66/22, KIO 79/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odw oławczej: A. w dniu 10 stycznia 2022 r. przez wykonawcę Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie o sygn. akt KIO 66/22; B.
 • 2022-01-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 46/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 24 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 stycznia 2022 r. przez wykonawc ę CATERMED sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul.
 • 2022-01-18 WYROK Sygn. akt KIO 3721/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2021 r. przez w. przez wykonawcę Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3718/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 14 stycznia 2022 r. odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym
 • 2022-01-14 WYROK Sygn. akt KIO 3737/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesi onego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia EKOTRADE Sp. z o.o.
 • 2022-01-14 WYROK Sygn. akt KIO 3684/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ATERIS S.A.
 • 2022-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 3724/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2022 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o., ul. Modelarska
 • 2022-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 3704/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2021 r. przez Odwołującego Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą pn. VIATAR P. S.
 • 2022-01-05 WYROK Sygn. akt KIO 3701/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2021 r. przez wykonawcę – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku
 • 2022-01-05 WYROK Sygn. akt KIO 3649/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 grudnia 2021 r. przez wykonawcę ERBUD INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce w postępowaniu
 • 2021-12-31 WYROK Sygn. akt KIO 3631/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 27 grudnia 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 13 grudnia 2021 r. do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: M. G. EKODREN – Naturalne Systemy Oczyszczania, Warszawa w postępowaniu pn. Budowa
 • 2021-12-28 WYROK Sygn. akt KIO 3594/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Agencja Ochrony Eskort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2021-12-27 WYROK Sygn. akt KIO 3596/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4
 • 2021-12-20 WYROK Sygn. akt KIO 3544/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Mota- Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu
 • 2021-12-16 WYROK Sygn. akt KIO 3478/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2021 r. przez wykonawcę ZAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-12-13 WYROK Sygn. akt KIO 3477/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2021r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2021 r. przez wykonawcę PETROJET sp. z o.o. z siedzibą w Pionkach w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-12-08 WYROK Sygn. akt KIO 3442/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2021 r. w Warszawie o dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 25 listopada 2021 r. przez wykonawc ę ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa w
 • 2021-11-22 WYROK Sygn. akt KIO 3196/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 października 2021 r. przez wykonawcę Gremedig sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie w postępowaniu
 • 2021-11-22 WYROK Sygn. akt KIO 3190/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 28 października 2021 r. przez wykonawcę K. Ł. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PHU ZAK K.
 • 2021-11-19 WYROK Sygn. akt KIO 3024/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 października 2021 r. przez wykonawcę W. S., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Bracia S.
 • 2021-11-15 WYROK Sygn. akt KIO 3102/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2021 r. w Warszawie o dwołania wni esionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 października 2021r. przez odwołującego: KOMTUR POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Pl. Farmacji 1
 • 2021-11-10 WYROK Sygn. akt KIO 3093/21
  p o rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 listopada 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18.10.2021 r. przez wykonawcę MEDASEPT S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Forteczna 19, 61-362 Poznań
 • 2021-11-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1546/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 27 października i 10 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 24 maja 2021 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT I. S., Dąbrowa Górnicza w
 • 2021-11-05 WYROK Sygn. akt KIO 3134/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 sierpnia 2021 r. przez wykonawcę W. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
 • 2021-11-05 WYROK Sygn. akt KIO 3077/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 października 2021 r. przez wykonawc ę Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al.
 • 2021-11-03 WYROK Sygn. akt KIO 2979/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej w dniu 8 października 2021 r. przez wykonawcę Dalin sp. z o.o., ul. Stalowa 17; 41-500 Chorzów
 • 2021-11-02 WYROK Sygn. akt KIO 2982/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 października 2021 r. przez Odwołującego Suntar sp. z o.o. (ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów)
 • 2021-11-02 WYROK Sygn. akt KIO 2939/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 października 2021 r. przez wykonawc ę PHU Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w
 • 2021-10-28 WYROK Sygn. akt KIO 2932/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 października 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 października 2021 r. przez wykonawcę Kolumnę Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o., ul.
 • 2021-10-28 WYROK Sygn. akt KIO 2924/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 28 października 2021 r. odwołania wnie- sionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 października 2021 r. przez wyko- nawc ów wspólnie ubiegających się o zamówienie Konsorcjum: Impel

 

1 2 ... 10 ... 12

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie