eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Konrad Wyrzykowski


Liczba znalezionych orzeczeń: 351


 • 2022-03-17 WYROK Sygn. akt KIO 483/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowe j Izby Odwoławczej w dniu 21 lutego 2022 r. przez wykonawcę Suntar Professional Services Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w postępowaniu
 • 2022-03-08 WYROK Sygn. akt KIO 466/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lutego 2022 r. przez wykonawcę Cristal Travelnet sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 34, 19- 300 Ełk
 • 2022-03-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 452/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania o dwoławczego w Warszawie w dniu 7 marca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lutego 2022 r. przez wykonawcę M.
 • 2022-03-04 WYROK Sygn. akt KIO 415/22
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 3 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 14 lutego 2022 r. przez odwołującego: Skamex Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2022-02-25 WYROK Sygn. akt KIO 305/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lutego 2022 r. przez wykonawc ę Pesam sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Dębicy w postępowaniu
 • 2022-02-23 WYROK Sygn. akt KIO 325/22
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 21 lutego 2022 roku, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lutego 2022 roku przez wykonawcę Climamedic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2022-02-23 WYROK Sygn. akt KIO 280/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2022 r. przez odwołującego – P. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: BUDOKOP P. G.
 • 2022-02-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 321/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 21 lutego 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lutego 2022 roku przez wykonawców
 • 2022-02-18 WYROK Sygn. akt KIO 256/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 4 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2022 r. przez wykonawcę Multigrupa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
 • 2022-02-14 WYROK Sygn. akt KIO 238/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 stycznia 2022 r. przez L. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.U. LUCMARK L. W., w
 • 2022-02-11 WYROK Sygn. akt KIO 101/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 28 stycznia 2022 r. odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 stycznia 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum
 • 2022-02-10 WYROK Sygn. akt KIO 213/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2022 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2022 r. przez wykonawcę D. M., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M. D. ULMAN
 • 2022-02-04 WYROK Sygn. akt KIO 153/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej 18 stycznia 2022 r. przez wykonawcę „Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno- Ściekowej Gea-Nova” spółka z ograniczoną
 • 2022-02-01 WYROK Sygn. akt KIO 144/22
  po rozpoznaniu na rozprawie 28 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 17 stycznia 2022 roku przez odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Aspekt spółkę
 • 2022-02-01 WYROK Sygn. akt KIO 126/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 stycznia 2022r. przez wykonawcę GISS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2022-02-01 WYROK Sygn. akt KIO 124/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 1 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wnies ionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 stycznia 2022 r. przez wykonawcę EKO-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2022-02-01 WYROK Sygn. akt KIO 66/22, KIO 79/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odw oławczej: A. w dniu 10 stycznia 2022 r. przez wykonawcę Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie o sygn. akt KIO 66/22; B.
 • 2022-01-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 46/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 24 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 stycznia 2022 r. przez wykonawc ę CATERMED sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul.
 • 2022-01-18 WYROK Sygn. akt KIO 3721/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2021 r. przez w. przez wykonawcę Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3718/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 14 stycznia 2022 r. odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym
 • 2022-01-14 WYROK Sygn. akt KIO 3737/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesi onego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia EKOTRADE Sp. z o.o.
 • 2022-01-14 WYROK Sygn. akt KIO 3684/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ATERIS S.A.
 • 2022-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 3724/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2022 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o., ul. Modelarska
 • 2022-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 3704/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2021 r. przez Odwołującego Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą pn. VIATAR P. S.
 • 2022-01-05 WYROK Sygn. akt KIO 3701/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2021 r. przez wykonawcę – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku
 • 2022-01-05 WYROK Sygn. akt KIO 3649/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 grudnia 2021 r. przez wykonawcę ERBUD INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce w postępowaniu
 • 2021-12-31 WYROK Sygn. akt KIO 3631/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 27 grudnia 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 13 grudnia 2021 r. do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: M. G. EKODREN – Naturalne Systemy Oczyszczania, Warszawa w postępowaniu pn. Budowa
 • 2021-12-28 WYROK Sygn. akt KIO 3594/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Agencja Ochrony Eskort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2021-12-27 WYROK Sygn. akt KIO 3596/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4
 • 2021-12-20 WYROK Sygn. akt KIO 3544/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Mota- Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu

 

1 2 ... 10 ... 12

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie