eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Aleksandra Kot


Liczba znalezionych orzeczeń: 30


 • 2022-06-13 WYROK Sygn. akt KIO 1118/22, KIO 1119/22, KIO 1120/22, KIO 1121/22, KIO 1122/22, KIO 1123/22, KIO 1124/22, KIO 1125/22
  po rozpoznaniu na rozprawie 16, 26 maja i 8 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 24 kwietnia 2022 r. przez wykonawc ów: A. Chemeko- System sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
 • 2022-05-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1109/22, KIO 1110/22, KIO 1111/22, KIO 1113/22, KIO 1116/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu 16 maja 2022 r. w Warsz awie odwołań wniesionych do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej 22 kwietnia 2022 r. przez wykonawc ów: A. ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji sp. z o.o. z siedzibą
 • 2022-05-16 WYROK Sygn. akt KIO 1052/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2022 roku przez wykonawc ę G. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
 • 2022-03-28 WYROK Sygn. akt KIO 646/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 marca 2022 roku przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Praxima Krakpol Sp. z o.
 • 2022-03-22 WYROK Sygn. akt KIO 558/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 lutego 2022 roku przez wykonawcę PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2022-03-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 526/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 18 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 lutego 2022 r. przez wykonawców
 • 2022-03-14 WYROK Sygn. akt KIO 375/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 25 lutego i 10 marca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 lutego 2022 roku przez wykonawcę Sweco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2022-03-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 491/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 8 marca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2022 roku przez odwołującego
 • 2022-03-08 WYROK Sygn. akt KIO 383/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 lutego 2022 roku przez wykonawc ę K. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Biuro
 • 2022-03-07 WYROK Sygn. akt KIO 363/22
  dam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 lutego 2022 roku przez wykonawcę KartGIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2022-02-28 WYROK Sygn. akt KIO 128/22, KIO 152/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 4, 17 i 21 lutego 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 1) w dniu 17 stycznia 2022 r. przez wykonawcę T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt
 • 2022-02-23 WYROK Sygn. akt KIO 280/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2022 r. przez odwołującego – P. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: BUDOKOP P. G.
 • 2022-02-21 WYROK Sygn. akt KIO 201/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 7,8,16 lutego 2022r. w Warszawie w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 stycznia 2022r. przez odwołującego: Mobilis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 02-495
 • 2022-02-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 264/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 lutego 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 stycznia 2022 roku przez odwołującego: Complex Inwestycje Sp. z o.o.
 • 2022-02-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 297/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 11 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 lutego 2022 r. przez Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Al.
 • 2022-02-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 242/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udz iałem stron w dniu 11 lutego 2022 r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 stycznia 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2022-02-11 WYROK Sygn. akt KIO 224/22
  po rozpoznaniu na rozprawie 9 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 27 stycznia 2022 roku przez odwołującego ZDI spółkę z ograniczon ą odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu
 • 2022-02-07 WYROK Sygn. akt KIO 110/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 stycznia 2022 roku przez wykonawcę BIO-EKOS Group sp. z o.o. sp. k., ul. Targiela 112, 43-100
 • 2022-01-31 WYROK Sygn. akt KIO 23/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesioneg o do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 stycznia 2022 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BICO Group Sp.
 • 2022-01-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3799/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 17 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2021 roku przez odwołującego: M. K. prowadzącego działalność
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3621/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę Elwoz Eco Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach przy ul. Słupskiej
 • 2022-01-14 WYROK Sygn. akt KIO 3737/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesi onego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia EKOTRADE Sp. z o.o.
 • 2022-01-03 WYROK Sygn. akt KIO 3630/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez odwołującego - SUNTAR Sp. z o.o. (ul. Boya- Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów)
 • 2022-01-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3595/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 3 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 roku przez odwołującego: Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA
 • 2021-12-28 WYROK Sygn. akt KIO 3581/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 grudnia 2021 r. przez odwołującego - wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2021-12-27 WYROK Sygn. akt KIO 3604/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 22 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 13 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę: STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w postępowaniu pn. Całoroczne utrzymanie
 • 2021-12-20 WYROK Sygn. akt KIO 3298/21, KIO 3307/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 6 grudnia 2021 r. i 15 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 1) w dniu 8 listopada 2021 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2021-12-16 WYROK Sygn. akt KIO 3478/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2021 r. przez wykonawcę ZAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-12-15 WYROK Sygn. akt KIO 3494/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu13 grudnia 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dniu 29 listopada 2021 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Mirbud
 • 2021-12-10 WYROK Sygn. akt KIO 3462/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2021 r. przez Odwołującego Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (ul.

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie