eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › Nomyt Marta Łakota

Dane wykonawcy:

Nomyt Marta Łakota
Wiosenna 2/13
55-200 Oława
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie Nomyt Marta Łakota opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2015 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

44

Łączna wartość
wygranych przetargów

24 137 215 zł

Liczba zamawiających

4

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma Nomyt Marta Łakota, najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie Nomyt Marta Łakota zamówień to 24 137 214,83 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2022 (19 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o..

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 2 971 962,49 PLN w ramach ogłoszonego przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. przetargu, którego przedmiotem było WM/SZP/TP/49/2022/G_Remont budynku przy ul. Aleja Kromera 4 we Wrocławiu w zakresie wydzielenia pomieszczenia węzła cieplnego wraz z remontem dachu i więźby dachowej oraz wymianą stolarki okiennej.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 5 289,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Zadanie nr 1 - Roboty budowlane Przetarg ogłoszony był przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie.


Liczba udzielonych firmie Nomyt Marta Łakota zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy Nomyt Marta Łakota w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 1 591 225,84 PLN 1
2023 4 5 779 229,12 PLN 1
2022 19 14 309 963,53 PLN 3
2021 1 90 000,00 PLN 1
2017 3 860 468,10 PLN 1
2016 8 641 448,74 PLN 2
2015 8 1 864 879,50 PLN 2
RAZEM: 44 24 137 214,83 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (41 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 23 366 632,51 zł). Przetargi, w których wygrywa firma Nomyt Marta Łakota najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty budowlane, Instalowanie centralnego ogrzewania, Roboty instalacyjne w budynkach, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, Roboty remontowe i renowacyjnePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma Nomyt Marta Łakota wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Wrocław (32 przetargi na łączną kwotę 22 087 863,52 zł). Oława (12 przetargi na łączną kwotę 2 049 351,31 zł).

Lista przetargów, w których firma Nomyt Marta Łakota najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2024-02-27 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.
Roboty budowlane

WM/SZP/TP/81/2023/G,, Wymiana instalacji elektrycznej WLZ i ADM w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
591 225,84 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Nomyt Marta Łakota najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 591 225,84 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-11-13 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.
Roboty budowlane

Remont i częściowa przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Górnośląskiej 6 we Wrocławiu, oznaczenie geodezyjne dz. Nr 8/1, AR-6, obręb: Księże Wielkie
1 147 316,24 PLN
  Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.
Roboty budowlane

Zmiana systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku ul. Piastowskiej 27a i 29a we Wrocławiu. Remont dachu i strychu budynku. Wykonanie instalacji wentylacji i elektrycznej
2 917 776,20 PLN
2023-08-11   Zmiana systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku ul. Piastowskiej 27a i 29a we Wrocławiu. Remont dachu i strychu budynku. Wykonanie instalacji wentylacji i elektrycznej - część 2 1 509 363,15 PLN
2023-08-11   Zmiana systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku ul. Piastowskiej 27a i 29a we Wrocławiu. Remont dachu i strychu budynku. Wykonanie instalacji wentylacji i elektrycznej - część 1 1 408 413,05 PLN
2023-07-19 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.
Roboty budowlane

Remont budynku przy ul. Św. Jerzego 13 we Wrocławiu w zakresie zmiany systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u w budynku, remont dachu i strychu oraz budowa przyłącza wodociągowego.
1 714 136,68 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Nomyt Marta Łakota najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 5 779 229,12 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-02 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.
Roboty budowlane

WM/SZP/TP/49/2022/G_Remont budynku przy ul. Aleja Kromera 4 we Wrocławiu w zakresie wydzielenia pomieszczenia węzła cieplnego wraz z remontem dachu i więźby dachowej oraz wymianą stolarki okiennej
2 971 962,49 PLN
  Oława

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych
1 377 600,00 PLN
2022-11-03   Wykonanie robót budowlanych - część 1 608 850,00 PLN
2022-11-03   Wykonanie robót budowlanych - część 5 325 950,00 PLN
2022-11-03   Wykonanie robót budowlanych - część 4 184 500,00 PLN
2022-11-03   Wykonanie robót budowlanych - część 3 184 500,00 PLN
2022-11-03   Wykonanie robót budowlanych - część 2 73 800,00 PLN
  Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.
Roboty budowlane

Remont budynków przy ul. Św. Jerzego 13, ul. Kleczkowska 6,34, ul. Kraszewskiego 26 we Wrocławiu - wydzielenie węzła cieplnego oraz remont dachu i budowa przyłącza wodociągowego
3 716 628,54 PLN
2022-10-05   Remont budynków przy ul. Św. Jerzego 13, ul. Kleczkowska 6,34, ul. Kraszewskiego 26 we Wrocławiu - wydzielenie węzła cieplnego oraz remont dachu i budowa przyłącza wodociągowego - część 4 866 443,08 PLN
2022-10-05   Remont budynków przy ul. Św. Jerzego 13, ul. Kleczkowska 6,34, ul. Kraszewskiego 26 we Wrocławiu - wydzielenie węzła cieplnego oraz remont dachu i budowa przyłącza wodociągowego - część 3 1 646 766,11 PLN
2022-10-05   Remont budynków przy ul. Św. Jerzego 13, ul. Kleczkowska 6,34, ul. Kraszewskiego 26 we Wrocławiu - wydzielenie węzła cieplnego oraz remont dachu i budowa przyłącza wodociągowego - część 2 1 203 419,35 PLN
  Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.
Roboty budowlane

Remont budynków przy ul. Opolskiej 53,55,99 we Wrocławiu w zakresie wydzielenia węzła cieplnego, montaż instalacji sanitarnych włącznie z instalacją węzła oraz remontem dachu i więźby dachowej
2 593 244,46 PLN
2022-10-05   Remont budynków przy ul. Opolskiej 53,55,99 we Wrocławiu w zakresie wydzielenia węzła cieplnego, montaż instalacji sanitarnych włącznie z instalacją węzła oraz remontem dachu i więźby dachowej - część 3 739 909,62 PLN
2022-10-05   Remont budynków przy ul. Opolskiej 53,55,99 we Wrocławiu w zakresie wydzielenia węzła cieplnego, montaż instalacji sanitarnych włącznie z instalacją węzła oraz remontem dachu i więźby dachowej - część 2 908 867,37 PLN
2022-10-05   Remont budynków przy ul. Opolskiej 53,55,99 we Wrocławiu w zakresie wydzielenia węzła cieplnego, montaż instalacji sanitarnych włącznie z instalacją węzła oraz remontem dachu i więźby dachowej - część 1 944 467,47 PLN
  Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.
Roboty budowlane

Modernizacja instalacji elektrycznej WLZ i ADM w budynkach wielorodzinnych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i zmianą sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych we Wrocławiu
1 160 057,32 PLN
2022-05-11   Modernizacja instalacji elektrycznej WLZ i ADM w budynkach wielorodzinnych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i zmianą sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych we Wrocławiu - część 2 592 920,00 PLN
2022-05-11   Modernizacja instalacji elektrycznej WLZ i ADM w budynkach wielorodzinnych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i zmianą sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych we Wrocławiu - część 3 567 137,32 PLN
2022-03-07 Wrocław

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu przy ul. Kłośnej, Lubuskiej, Stalowej.
250 000,00 PLN
  Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.
Roboty budowlane

Wymiana instalacji elektrycznej WLZ i ADM w budynkach wielorodzinnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych we Wrocławiu.
2 064 970,72 PLN
2022-03-01   Wymiana instalacji elektrycznej WLZ i ADM w budynkach wielorodzinnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych we Wrocławiu. - część 1 627 128,20 PLN
2022-03-01   Wymiana instalacji elektrycznej WLZ i ADM w budynkach wielorodzinnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych we Wrocławiu. - część 6 841 709,47 PLN
2022-03-01   Wymiana instalacji elektrycznej WLZ i ADM w budynkach wielorodzinnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych we Wrocławiu. - część 5 596 133,05 PLN
2022-02-01 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.
Roboty budowlane

Remont lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Łódzkiej 27/5, pl. Mongolskim 3/6, ul. Gajowej 43/3, ul. Grunwaldzkiej 10a/18. - część 1
175 500,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Nomyt Marta Łakota najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 14 309 963,53 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-04-30 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.
Roboty budowlane

Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Wesołej 10/1 oraz ul. Reja 49/9.
90 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Nomyt Marta Łakota najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 90 000,00 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-08-16 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu LE48
131 705,78 PLN
2017-06-14 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu LE 33
348 762,32 PLN
2017-05-22 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu LE16
380 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Nomyt Marta Łakota najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 860 468,10 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-11-22 Oława

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
Roboty budowlane

Wymiana poziomu głównego i odejść do pionów wody zimnej oraz wybranych odejść wody ciepłej i cyrkulacji w budynku B znak sprawy ZOZ/DZP/PN/31/16
41 820,00 PLN
  Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Wrocław wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej znak postępowaniaWM/SZP/PN/53/2016/G
126 000,00 PLN
2016-09-05   Opracowanie Dokumentacji i wykonanie Robót budowlanych dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Struga 3/7 we Wrocławiu. 68 000,00 PLN
2016-09-05   Opracowanie Dokumentacji i wykonanie Robót budowlanych dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Więckowskiego 23/14 we Wrocławiu. 58 000,00 PLN
2016-06-30 Oława

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
Roboty budowlane

Zadanie 1 - Prace wykończeniowe
259 810,00 PLN
  Oława

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
Roboty budowlane

Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala - III p. na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Etap IV ZOZ/DZP/PN/09/16
53 818,74 PLN
2016-04-08   Zadanie nr 2 Posadzki 15 608,65 PLN
2016-04-08   Zadanie nr 1 Tynki i gładzie 38 210,09 PLN
2016-04-05 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Zadanie nr 1 obejmujące opracowanie Dokumentacji i wykonanie Robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. B. Krzywoustego 266 we Wrocławiu.
80 000,00 PLN
2016-02-05 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Krzywoustego 266 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej znak postępowaniaWM/SZP/PN/60/2015/G
80 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Nomyt Marta Łakota najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 641 448,74 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach programu priorytetowego pn. Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, znak postępowaniaWM/SZP/PN/69/2015/G
970 000,00 PLN
2015-11-24   Zadanie nr 1 obejmuje opracowanie Dokumentacji i wykonanie Robót budowlanych dla inwestycji pn. Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 94A we Wrocławiu. 485 000,00 PLN
2015-11-24   Zadanie nr 4 obejmuje opracowanie Dokumentacji i wykonanie Robót budowlanych dla inwestycji pn. Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Prądzyńskiego 30 we Wrocławiu 485 000,00 PLN
2015-11-24 Oława

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
Roboty budowlane

Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala - III p. na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Etap III
222 945,57 PLN
  Oława

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
Roboty budowlane

Przebudowa pomieszczeń budynku szpitala - III p. na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Etap II ZOZ/DZP/PN/16/15
93 357,00 PLN
2015-10-19   Zadanie nr 1 - Roboty budowlane 5 289,00 PLN
2015-10-19   Zadanie nr 2 - Roboty sanitarne 88 068,00 PLN
  Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach programu priorytetowego pn. Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, znak postępowaniaWM/SZP/PN/29/2015/G
517 000,00 PLN
2015-08-11   Zadanie nr 1 - opracowanie Dokumentacji i wykonanie Robót budowlanych dla inwestycji pn. Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bolesława Krzywoustego 266 we Wrocławiu 297 000,00 PLN
2015-08-11   Zadanie nr 2 - opracowanie Dokumentacji i wykonanie Robót budowlanych dla inwestycji pn. Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krzywoustego 288 we Wrocławiu 220 000,00 PLN
2015-03-03 Wrocław

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Zadanie nr 2 - Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu ul. Jaracza 2-4 m 8, ul. Jaracza 20 m 3
61 576,93 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Nomyt Marta Łakota najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 1 864 879,50 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie