eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE

Dane wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE
Jana Pawła II 30
38-200 Jasło
woj. podkarpackie

Zamówienia publiczne udzielone firmie PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2020Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

920

Łączna wartość
wygranych przetargów

289 396 690 zł

Liczba zamawiających

72

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE, najczęściej zlokalizowane były w województwie podkarpackim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE zamówień to 289 396 689,86 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2010 (125 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 8 278 814,87 PLN w ramach ogłoszonego przez Nadleśnictwo Rymanów przetargu, którego przedmiotem było Budowa drogi leśnej Puławy - Polany Surowiczne 6,185km + 0,533km = 6,718km w Nadleśnictwie Rymanów..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 3 024,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego (przy użyciu równiarki) Przetarg ogłoszony był przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle.


Liczba udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2020 2 206 495,60 PLN 2
2018 2 274 976,96 PLN 1
2017 40 17 417 245,08 PLN 22
2016 77 24 718 256,20 PLN 29
2015 59 23 424 316,20 PLN 27
2014 80 23 618 249,66 PLN 23
2013 75 33 813 144,45 PLN 35
2012 97 33 506 168,01 PLN 34
2011 111 46 745 870,26 PLN 23
2010 125 32 403 328,60 PLN 23
2009 106 25 192 284,77 PLN 18
2008 105 21 730 003,38 PLN 13
2007 41 6 346 350,69 PLN 12
RAZEM: 920 289 396 689,86 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (854 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 262 792 819,20 zł). Przetargi, w których wygrywa firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty w zakresie naprawy dróg, Roboty drogowe, Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, Roboty budowlanePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Jasło (362 przetargi na łączną kwotę 107 320 949,84 zł). Skołyszyn (57 przetargów na łączną kwotę 15 314 621,78 zł). Biecz (53 przetargi na łączną kwotę 15 333 597,05 zł). Tarnowiec (49 przetargów na łączną kwotę 8 063 769,01 zł). Brzyska (35 przetargów na łączną kwotę 5 214 476,78 zł).

Lista przetargów, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2020

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2020-11-24 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 113254R Dębowiec-Bajdy w miejscowości Dębowiec
178 965,00 PLN
2020-07-08 Pleśna

Gmina Pleśna
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi gminnej w kierunku "Zadziele" w miejscowości Janowice odcinek km 0+720 - 0+820 (100mb)."
27 530,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE najprawdopodobniej wygrała w roku 2020 to 206 495,60 zł.

Rok 2018

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2018-07-10 Pleśna

Gmina Pleśna
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi dojazdowej do pól Lichwin "Sowa" km 0+000-0+320 (dł.320mb)."
165 085,07 PLN
2018-07-10 Pleśna

Gmina Pleśna
Roboty budowlane

"Remont przepustu oraz drogi gminnej "
109 891,89 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE najprawdopodobniej wygrała w roku 2018 to 274 976,96 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-09-01 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadańZadanie nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa w km 5+570 - 5+861 Zadanie nr 2 - Przebudowa dróg i mostów powiatowych obejmująca przebudowę drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna - Wróblowa w km 2+500 - 3+078
99 980,06 PLN
2017-08-18 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Skołyszyn - II etap
449 988,69 PLN
2017-08-18 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Remont dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Biecz w 2017 r.
144 214,65 PLN
2017-08-18 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

"Remont drogi gminnej "Do Piotrusia" na dz. nr ewid. 2219, 2220 w miejscowości Błażkowa w km 0+000-0+720"
279 550,71 PLN
2017-08-17 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część I" - przebudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - Kunowa - Pusta Wola w km 5+000 - 5+557, "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło - ul. Sobniowska" w km 0+020 - 0+492
219 949,40 PLN
2017-08-17 Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej "Rzepiennik Strzyżewski - Działki" w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski i Rzepiennik Biskupi
85 056,10 PLN
2017-08-09 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi dz. nr ewid. 444/4, 461/1 w kierunku Jędraszka w miejscowości Łaski w km 0+000 - 0+780"
247 998,87 PLN
2017-08-08 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

"Remont drogi gminnej Nagórze Lewe i Prawe na dz. nr ewid. 570, 930 w miejscowości Brzyska w km 0+000-0+288 "Remont drogi gminnej "Do Murowanki" na dz. nr ewid. 1287/1, 1288/2, 1290/2, 1297/7, 1298/2 w miejscowości Brzyska w km 0+170-0+380 "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Błażkowej wzdłuż działki 593 obr. 1 w km 0+169-0+253 o szer. jezdni 2,5m, łączna długość remontowanego odcinka 84m Remont drogi gminnej "Koło Gminy" na dz. nr ewid. 924/2 w miejscowości Brzyska 0+000-0+044 - likwidacja przełomów "Remont drogi gminnej "Zabrzyszcze" na dz. nr ewid. 342 w miejscowości Brzyska w km 0+511 - 0+550 - likwidacja przełomów Remont drogi gminnej "Biedoszyce" na dz. nr ewid. 2215 w miejscowości Błażkowa w km 0+405-1+434, 1+470-1+483, 2+290-2+297,5 - likwidacja przełomów Remont drogi gminnej "Do Szota" na dz. nr ewid. 930 w miejscowości Brzyska w km 0+000-0+127 - likwidacja przełomów Remont drogi gminnej "Przy Szkole" na dz. nr ewid. 929/3 w miejscowości Brzyska w km 0+000-0+009 - lik
59 770,28 PLN
2017-08-02 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

Modernizacja i remonty nawierzchni dróg gminnych oraz placów komunalnych na terenie Gminy Frysztak
918 596,72 PLN
2017-07-24 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Remont ulicy Ujejskiego w Jaśle na odcinku od skrzyżowania z ulicą Fryderyka Szopena do skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola
128 986,41 PLN
2017-07-20 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z podziałem na częściczęść 1*. Remont drogi gminnej Sochacz II, nr drogi 271211K w m. Lipinki w km 0+100-0+380, część 2*. Remont drogi gminnej Dudzic-Radwański, nr drogi 271226K w m. Kryg w km 0+200-0+380, część 3*. Remont drogi gminnej Do oczyszczalni, nr drogi 271207K w m. Wójtowa w km 0+000-0+300
53 037,60 PLN
2017-07-19 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Skołyszyn
378 717,00 PLN
2017-07-19 Niebylec

Gmina Niebylec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni mineralno - bitumicznych na terenie gminy Niebylec
619 486,43 PLN
2017-07-10 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Przebudowa odcinków dróg wewnętrznych i ul. Górnickiego na terenie gminy Strzyżów
240 607,74 PLN
2017-07-07 Osiek Jasielski

Gmina Osiek Jasielski
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 113569 dz. nr ewid. 1185 w km 0+170-0+870 w miejscowości Samoklęski
209 679,64 PLN
2017-07-07 Tuchów

Gmina Tuchów
Roboty budowlane

"Remont dróg gminnych na terenie Gminy Tuchów w 2017 roku "
338 981,37 PLN
2017-06-28 Gorlice

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej 1479K Pagorzyna - Bednarskie w km 0+150-1+170
397 779,54 PLN
2017-06-23 Czchów

Gmina Czchów
Roboty budowlane

Modernizacja dróg w gminie Czchów
137 446,35 PLN
2017-06-14 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

"Przebudowa dróg będących własnością Gminy Jasło w miejscowościach1. Przebudowa drogi gminnej Nr 113333R Kowalowy przez wieś w miejscowości Kowalowy, w km 0+000 - 0+526; 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 113341R Łaski od krzyżówki w kierunku Motkowicza w miejscowości Łaski, w km 0+000 - 1+200; 3. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 975 i 783 w miejscowości Niegłowice, w km 0+000 - 0+154; 4. Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr ewid. 381/1 i 378 w miejscowości Wolica, w km 0+235 - 0+394".
439 323,90 PLN
2017-06-12 Pleśna

Gmina Pleśna
Roboty budowlane

"Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Pleśna mieszanką mineralno - asfaltową".
70 000,00 PLN
2017-05-31 Ciężkowice

Urząd Gminy w Ciężkowicach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie działki nr 754/4 w Ciężkowicach
815 701,74 PLN
2017-05-29 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin" w km 6+850 - 7+510
314 985,66 PLN
2017-05-29 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w km 5+350 - 6+850 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część II"
548 874,66 PLN
2017-05-24 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

"Przebudowa i remont dróg będących własnością Gminy Jasło w miejscowościach1) Remont drogi gminnej Nr 113353R działka nr ewid. 921/3 w miejscowości Bierówka, w km 0+071 - 0+321; 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 113354R Niepla - Lubla (działka nr ewid. 133) w miejscowości Niepla, w km 0+572 - 0+697; 3) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 497/3 w miejscowości Chrząstówka, w km 0+218 - 0+541; 4) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 9325 koło Tuchowskiego w miejscowości Osobnica; 5) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1165 w miejscowości Szebnie; 6) Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 500 w miejscowości Łaski, w km 0+164 - 0+339; 7) Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 1585/6 w miejscowości Szebnie; 8) Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 1210/4 w miejscowości Trzcinica, w km 0+423- 0+730".
509 899,86 PLN
2017-05-08 Gromnik

Nadleśnictwo Gromnik
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 21 W LEŚNICTWIE PLEŚNA
589 978,29 PLN
2017-05-02 Niebylec

Gmina Niebylec
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 112208 R Niebylec - Jawornik w km 0+000 - 0+985
479 656,70 PLN
2017-04-28 Skrzyszów

Urząd Gminy Skrzyszów
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w gminie Skrzyszów
44 125,64 PLN
2017-04-28 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Biecz
748 417,21 PLN
2017-04-27 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych
487 203,00 PLN
2017-04-26 Wojnicz

Gmina Wojnicz
Roboty budowlane

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowej, poboczy na drogach gminnych Gminy Wojnicz
709 967,81 PLN
2017-04-24 Gromnik

Nadleśnictwo Gromnik
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej nr 9 w leśnictwie Zalasowa
528 247,13 PLN
2017-04-20 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

wykonanie robót budowlanych w ramach zadanie inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 2410R Łubno Szlacheckie - Łubienko w km 0+000 - 1+880 w m. Łubno Szlacheckie i Łubienko wraz z przebudową przepustu w km 1+615"
688 987,91 PLN
2017-04-20 Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych "Olszyny - Ratówki" nr 200399 K w miejscowości Olszyny w km 1+120 - 1+720, "Rzepiennik Biskupi w kier. p. Kafla" nr 200380 K w miejscowości Rzepiennik Biskupi w km 0+092 - 0+704 i "Turza - Zalesie" nr 200347 K w miejscowości Turza w km 0+074 - 0+369
388 726,76 PLN
2017-04-12 Skrzyszów

Urząd Gminy Skrzyszów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej "Pogórz" nr 200580K na dz. nr 1030/1, 1030/2, 1030/3 oraz na dz. nr 1038/2 i 723 w miejscowości Pogórska Wola obręb 0003, Gmina Skrzyszów w km 2+400 do km 2+790 - odcinek 390 m
458 771,89 PLN
2017-04-03 Brzesko

Burmistrz Brzeska
Roboty budowlane

Przebudowy drogi wraz z odwodnieniem działek przyległych do ul.Zachodniej w Jadownikach
297 987,24 PLN
2017-03-23 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Usługi

Przebudowa drogi gminnej nr 270704K Lipinki-Na Cmentarz w miejscowości Lipinki na długości 0,335 km w km 0+022,8 do 0+358,4
519 905,50 PLN
2017-03-21 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Przebudowa odcinków dróg gminnych miejskich, zamiejskich i wewnętrznych na terenie gminy Strzyżów
648 631,05 PLN
2017-03-20 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 1232/3, 2813, 2846/1 w miejscowości Osobnica, w km 0+000 - 2+237"
665 707,64 PLN
2017-03-03 Pleśna

Gmina Pleśna
Roboty budowlane

" Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Rzuchowa".
1 174 617,41 PLN
2017-02-22 Skrzyszów

Urząd Gminy Skrzyszów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 200580K od drogi powiatowej nr 1378K do drogi krajowej nr 94G wraz z budową chodnika, odwodnieniem oraz umocnieniem rowów w Pogórskiej Woli
1 277 700,52 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 17 417 245,08 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-07 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 13263 R Wygon górny w Zarzeczu dz. nr ewid. 1948 w km 0+902 - 1 + 617
213 539,00 PLN
2016-11-30 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 113751R Gliniczek-Roztoki w km 0+000-0+300 i w km 0+550-1+100 w miejscowości Gliniczek i Roztoki
313 638,62 PLN
2016-11-25 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w km 15+940 - 16+965; 17+124 - 17+532 w m. Błażkowa
699 975,41 PLN
2016-11-25 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Usługi

"Remont drogi "Sorys" na dz. nr ewid. 1487 w miejscowości Błażkowa w km 3+140-3+440"
153 958,49 PLN
2016-11-25 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Usługi

"Remont drogi "Biadoszyce" na dz. nr ewid. 2215 w miejscowości Błażkowa w km 0+000,00-0+160,00"
72 993,12 PLN
2016-11-21 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Usługi

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Błażkowej wzdłuż działki 2219 obr. Błażkowa w km 0+000,00-0+330,00 o szerokości jezdni 5,00m o łącznej długości remontowanego odcinka 330m
33 035,14 PLN
2016-11-21 Frysztak

Gmina Frysztak
Usługi

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak, Zadanie nr I - Przebudowa drogi Glinik Średni - Kopeć - Ząbik - Granice nr dz. ewid. 888/1, 974, 1004/1, 1001/1, 1001/2, 950/2, 959/6 w km 0+000-0+485 wraz z przebudową 2 przepustów w km 0+000 i 0+100 w miejscowości Glinik Średni", Zadanie nr II - Przebudowa drogi gminnej nr 112168 R Widacz - Wieś - Lubla w km 1+100-1+800 w miejscowościach Widacz i Lubla.
528 335,55 PLN
2016-11-18 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w km 1+787 - 2+118; 2+122 - 3+344 wraz z przebudową przepustów w km 2+312; 3+244 w miejscowości Brzezówka
566 535,10 PLN
2016-11-14 Jasło

Gmina Jasło
Usługi

Przebudowa ciągu dróg na działce nr ew. 226 w km 0+000-0+253 oraz na działce nr ew. 362 w km 0+000-0+446 w miejscowości Bierówka
192 891,36 PLN
2016-10-28 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Usługi

Przebudowa drogi gminnej Lublica -Krzyżówka - Rzeki Nr 113409R w km. 2+030 - 2+380.
267 289,46 PLN
2016-10-26 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Usługi

Remont (odnowa ) drogi wojewódzkiej Nr 993 Wola Cieklińska-Dukla w km 25+076-25+670 w m. Samoklęski
279 675,92 PLN
2016-10-24 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Usługi

Przebudowa dróg gminnych - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - etap II
359 030,53 PLN
2016-10-24 Jasło

Powiat Jasielski
Usługi

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 5+730 - 6+600 w m. Myscowa
366 880,81 PLN
2016-10-17 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Usługi

Przebudowa drogi Kozłówek- Markuszowa -Skład na dz. ewid. 472, 452, 415/1, 473/10, 414/1, 473/8, 473/5, 413/1, 320/1, 473/4 w km 0+000 -1+040 w m Kozłówek
234 743,04 PLN
2016-10-14 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Usługi

Przebudowa drogi Dobrucowa - Przez las dz. nr ewid. 194 w km 0+250-1+350 w miejscowości Dobrucowa
354 645,63 PLN
2016-10-12 Skrzyszów

Urząd Gminy Skrzyszów
Usługi

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Skrzyszowie i Szynwałdzie
188 842,39 PLN
2016-10-12 Frysztak

Gmina Frysztak
Usługi

Przebudowa drogi Gogołów - Salamon - Młyniec - Czaja dz. nr ewid. 1165/1 w miejscowości Gogołów w km 0+041-0+288,0+508-0+518,0+607-0+918
196 961,03 PLN
2016-10-11 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Usługi

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do ul. Grunwaldzkiej w Strzyżowie - blok nr 25
85 964,09 PLN
2016-10-11 Biecz

Gmina Biecz
Usługi

WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH W GMINIE BIECZ
947 726,27 PLN
2016-10-04 Gromnik

Gmina Gromnik
Usługi

Remont drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych "Chojnik Lataniny" dł. 400,00 mb szer. 3,00 mb = 1 200,00 m2
49 298,40 PLN
2016-09-29 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Usługi

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC
66 806,47 PLN
2016-09-28 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Usługi

Remont zjazdu z drogi powiatowej nr 1313R na drogę gminną nr ewid. 321/2 w miejscowości Ujazd wraz z remontem odcinka drogi nr 321/2
8 999,14 PLN
2016-09-28 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Usługi

Remont drogi Do Kośmidka dz. nr ewid. 1452/2 w km 0+165-0+520 w miejscowości Błażkowa
99 992,24 PLN
2016-09-01 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 1 12346 R Wysoka Strzyżowska - Rzepnik w km od 0+000 do 0+517 oraz od km 0+973 do km 1+425.
164 562,83 PLN
2016-08-30 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej 113412R Sieklówka-Stawy w km. 0+000 - 1 +400.
637 684,09 PLN
2016-08-29 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

Modernizacja i remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak.
405 563,37 PLN
2016-08-28 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - granica państwa km 16+880 - 17+930 w m. Nowy Żmigród oraz przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - granica państwa km 17+930-18+880 polegającą na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych na odcinku Nowy Żmigród - Kąty- II przetarg.
708 948,81 PLN
2016-08-25 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Skołyszyn - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych
752 278,37 PLN
2016-08-25 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnychNr 113655R Jabłonica Bąkówki, Nr 113674R Harklowa Kopalnia Ropita, Nr 113662R Lisów-Bączal Górny Dutkowice - odcinek I i odcinek II, Nr 113668R Pusta Wola-Przysieki Zawodzie
676 201,00 PLN
2016-08-25 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 113651R Pogwizdoł w miejscowości Święcany, odcinek I w km 0+000 - 0+995, odcinek II w km 2+760 - 3+305 i odcinek III w km 3+546 - 4+545
449 822,14 PLN
2016-08-24 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Niepla-Lubla na działce nr ew. 170/2, 172, 995 w km 0+063-0+950 w miejscowości Niepla
143 968,28 PLN
2016-08-24 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 1+325 - 1+800.
489 898,25 PLN
2016-08-22 Niebylec

Gmina Niebylec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni mineralno - bitumicznych na terenie gminy Niebylec
387 671,40 PLN
2016-08-19 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 113661R Przez wieś w miejscowości Skołyszyn w km 0+000 - 0+777
137 088,03 PLN
2016-08-19 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 113706R Harklowa Osiedle-cmentarz w km 0+000 - 0+193, 0+272 - 0+351, 0+561 - 0+978
116 071,89 PLN
2016-08-19 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 113669R Przysieki Granice w km 0+000 - 0+999
199 732,31 PLN
2016-08-18 Brzesko

Burmistrz Brzeska
Roboty budowlane

Budowa ul. Kossaka - odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej w Brzesku - sięgacz od ul. Kossaka do zabudowy jednorodzinnej - przetarg Nr 2
152 500,79 PLN
  Skrzyszów

Urząd Gminy Skrzyszów
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w gminie Skrzyszów
399 877,31 PLN
2016-08-12   Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w miejscowości Ładna oraz Szynwałd 76 621,62 PLN
2016-08-12   Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych we wszystkich sołectwach Gminy Skrzyszów 323 255,69 PLN
2016-08-11 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach w gminie Biecz
646 698,95 PLN
2016-08-10 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej ul. Średnia nr 113522R wraz z dwoma sięgaczami w miejscowości Nowy Żmigród
256 356,71 PLN
2016-08-09 Czudec

Gmina Czudec
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej i ul. Konopnickiej oraz przebudowa drogi (ul. Konopnickiej) w Czudcu
264 505,55 PLN
  Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań; 1) Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Mytarz w km 0+037 - 0+089; 0+440 - 1+050 w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Mytarz; 2) Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski w km 1+500 - 2+430 w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski
706 588,34 PLN
2016-08-03   Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski w km 1+500 - 2+430 w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski. 339 986,15 PLN
2016-08-03   Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Mytarz w km 0+037 - 0+089; 0+440 - 1+050 w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Mytarz; 366 602,19 PLN
2016-08-02 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

Remont odcinka drogi gminnej nr 112159 R Frysztak - Glinik Dolny - Glinik Średni - Glinik Górny - Gogołów - Januszkowice w miejscowości Glinik Dolny, w km 0+000÷0+621.
298 946,46 PLN
2016-07-20 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Szufnarowa - Pniakówki w km 0+055 - 0+100 oraz 0+235 - 1+185
198 349,49 PLN
2016-07-20 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 112451R Wiśniowa - Szufnarowa - Rakówki w km 0+000 - 0+850
157 357,10 PLN
2016-07-15 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło
149 619,51 PLN
2016-07-15 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Kowalowa - Lubcza - Strzegocice, nr 1383K, nr dz. ewid. 64/2, w miejscowości Kowalowa w km 0+000-0+600.
169 395,60 PLN
2016-07-11 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont odwodnienia dróg wojewódzkich Nr 992 i 993 administrowanych przez PZDW w Rzeszowie
100 007,12 PLN
2016-07-11 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

Remonty i przebudowa dróg na terenie Gminy Jasło
388 487,00 PLN
2016-07-04 Tarnów

Gmina Tarnów
Roboty budowlane

Modernizacja dróg transportu rolniczego w Porębie Radlnej tzw. Na Górskiego oraz w Woli Rzędzińskiej tzw. Na Ładną
178 900,92 PLN
2016-06-30 Wojnicz

Gmina Wojnicz
Roboty budowlane

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowej, poboczy na drogach gminnych Gminy Wojnicz - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
90 254,87 PLN
  Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych w ramach 4 zadań.
756 401,07 PLN
2016-06-27   Zadanie nr 4: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka w km 0+010 - 0+500 w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka - II etap 153 960,69 PLN
2016-06-27   Zadanie nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna - Wróblowa w km 0+470 - 1+685 w ramach zadania Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego - część 1 364 773,47 PLN
2016-06-27   Zadanie nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 0+013 - 0+248 w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś 47 989,77 PLN
2016-06-27   Zadanie nr 3: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1902R Nowy Żmigród - Stary Żmigród - Łysa Góra w km 1+865 - 2+860 w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1902R Nowy Żmigród - Stary Żmigród - Łysa Góra 189 677,14 PLN
2016-06-27 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1870R Lipinki - Pagorzyna - gr. wojew. - Radość w km 4+250 - 5+310, 6+035 - 6+532 wraz z przebudową przepustów w km 4+326; 5+044; 6+233 w miejscowościach Pagórek i Radość.
935 319,21 PLN
2016-06-27 Bochnia

Gmina Miasta Bochnia
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych i parkingów na terenie Gminy Miasta Bochnia
714 240,19 PLN
2016-06-22 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło
339 535,53 PLN
2016-06-13 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 112158 R Kobyle - Pietrusza Wola w km 0+000 - 0+075, 0+236 - 0+263, 0+290-0+435, 0+469-0+539, 0+565-1+705 w miejscowości Kobyle
279 157,26 PLN
2016-06-10 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont drogi Wilcoki w miejscowości Dąbrówka na dz. nr ewid. 106/5 w km 0+000-0+135 Remont drogi Do Trychty w miejscowości Brzyska na dz. nr ewid. 571/1 km 0+000-0+165 oraz na dz. nr ewid. 570 w km 0+170-0+190 Remont drogi Dąbrówka Opacie w miejscowości Dąbrówka na dz. nr 133 km 0+000-0+206 Remont drogi wewnętrznej Do Remizy w miejscowości Kłodawa na dz. nr ewid. 376 km 0+000-0+043,50 Remont drogi Do Czecha w miejscowości Wróblowa km 0+000-0+106 Remont drogi Do Kozłowskiego w miejscowości Błażkowa na dz. nr ewid. 1865, 1876/10, 1876/12 w km 0+000-0+149
196 833,46 PLN
2016-06-09 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zad. 1. Remont chodników (kap chodnikowych) oraz nawierzchni dojazdów i mostu w ciągu drogi nr 28 Zator-Medyka w m. Trzcinica w km 204+225
268 438,00 PLN
2016-06-09 Szczurowa

Wójt Gminy Szczurowa
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Wrzępia - Michala na Samoleja nr K 250814 w km 0+000-0+660 uszkodzonej w czasie intensywnych opadów atmosferycznych w 2014 r.
166 517,40 PLN
2016-06-09 Osiek Jasielski

Gmina Osiek Jasielski
Roboty budowlane

Remont ciągu dróg gminnych Nr 113569 dz. nr ewid. 1185 w km 0+870 - 1+410 oraz Nr 113570 dz. nr ewid. 1119 w km 0+000 - 0+165 w miejscowości Samoklęski
147 063,47 PLN
2016-06-07 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Niewodna-Grabiny-Różanka dz. nr ewid.124,128 w km 0+665-1+345 w miejscowości Niewodna
123 169,13 PLN
2016-06-01 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Bochnia, nr działki 19/35, 19/37, 19/39, 19/41, nr drogi 271209K w m. Lipinki w km 0+590-0+890 i remont drogi gminnej Sochacz I nr działki 2340/1, nr drogi 271211K w m. Lipinki w km 0+570-0+790.
139 971,54 PLN
2016-05-31 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych miejskich i zamiejskich wewnętrznych na terenie gminy Strzyżów
170 668,15 PLN
2016-05-31 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont drogi Krzemyk dz. nr ewid. 770 w km 0+000-0+430 wraz z remontem przepustu w km 0+020 w miejscowości Brzyska
124 996,94 PLN
2016-05-31 Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych Olszyny w kier. p. Smalarza nr 200444 K w miejscowości Olszyny w km 0+000 - 0+600, Olszyny w kier. p. Gotfryda nr 200414 K w miejscowości Olszyny w km 0+000 - 0+760 oraz Rzepiennik Suchy w kier. S. Bajorka nr 200353 K w miejscowości Rzepiennik Suchy w km 0+300 - 0+900 i 1+620 - 2+200
393 766,79 PLN
2016-05-30 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 113756R Czeluśnica - Koło Szkoły w km 0+000-0+330 wraz z budową chodnika w km 0+000-0+145 w miejscowości Czeluśnica
168 817,56 PLN
2016-05-25 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Lublica - Czarna dz. Nr ewid. 806 i 807 w km 0+000-0+678 w miejscowości Lublica.
176 983,04 PLN
2016-05-10 Brzesko

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr 1450 K Łęki - Kąty - Dobrociesz
129 519,00 PLN
2016-04-28 Wojnicz

Gmina Wojnicz
Roboty budowlane

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowej, poboczy na drogach gminnych Gminy Wojnicz.
216 525,76 PLN
2016-04-08 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Przebudowa i remont dróg gminnych i dróg wewnętrznych
518 830,45 PLN
2016-04-01 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Strzyżowa
76 641,98 PLN
2016-03-01 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Budowa Zakończenie zadania pn.Budowa małej obwodnicy Strzyżowa usprawniającej ruch w zabytkowej części miasta oraz zabezpieczającej dojazd do stref rekreacyjnych i przemysłowych pomiędzy ul. Mostową i ul. 1-go Maja długości ok. 1,7 km wraz z oświetleniem drogowym, odcinek km 0+008,93 do km 1+622,57 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi
2 965 766,57 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 24 718 256,20 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-11-16 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont drogi Górki na dz. nr. ewid. 508/2, 653/1, 511/2, 652/1, 514/4, 514/6, 451, 500/2, 501/2, 503/6, 658/1, 503/9, 503/11, 655/2, 654/2, 502/1, 615/2 w miejscowości Lipnica Dolna w km 0+000 - 0+900
220 732,82 PLN
2015-11-13 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka, w km 4+040 - 4+490
148 672,17 PLN
2015-11-12 Tarnów

Gmina Tarnów
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 419 w Porębie Radlnej w km 0+000 - 0+860 zniszczonej podczas powodzi w 2010 r.
131 557,36 PLN
2015-11-12 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Sitaszki Gościniec nr K 270015 w m. Bugaj w km 1+750-2+600
356 866,05 PLN
2015-11-06 Ciężkowice

Urząd Gminy w Ciężkowicach
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Bruśnik - Sędziszowa w miejscowości Bruśnik dz. nr646/1, 646/2 w km 0+000 - 1+090
129 913,83 PLN
2015-11-04 Gromnik

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 200040K Brzozowa (Oleksówka) - Faściszowa w miejscowości Brzozowa w km 0+200-0+500 - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
64 914,48 PLN
2015-10-22 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka,
357 765,80 PLN
2015-10-21 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

Remonty i przebudowa dróg na terenie Gminy Jasło
217 818,56 PLN
2015-10-12 Zagórzany

Nadleśnictwo Gorlice
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej nr 12 Bodaki - Roztoka w Leśnictwie Bodaki - etap II - wykonanie podbudowy i nawierzchni-metoda hydrauliczna
847 373,45 PLN
2015-10-06 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1844R Chrząstówka - Niepla - Przybówka wraz z budową chodnika w miejscowości Przybówka
211 194,65 PLN
2015-10-05 Zakliczyn

Gmina Zakliczyn
Roboty budowlane

Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakliczyn
109 698,17 PLN
2015-10-01 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Guminy nr ewid. 69 w miejscowości Wróblowa - Lipnica Dolna, gmina Brzyska Remont zjazdu z drogi gminnej nr ewid. 403 Przycki na drogę powiatową nr 1313R w miejscowości Ujazd gmina Brzyska Remont zjazdu z drogi gminnej nr ewid. 47 Do Mikosia na drogę powiatową nr 1313R w miejscowości Ujazd gmina Brzyska
36 818,82 PLN
2015-09-30 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło
298 994,67 PLN
2015-09-17 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Rozbudowa ulicy Kolejowej w Jaśle
379 135,69 PLN
2015-09-07 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH ULIC OSIEDLOWYCH W JAŚLE
354 200,64 PLN
2015-08-25 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - etap I
226 287,23 PLN
2015-08-14 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej publicznej nr 113753R w relacji Umieszcz-Wrocanka km 0+193-2+040
583 770,18 PLN
2015-08-13 Niebylec

Gmina Niebylec
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 1 12206 R Baryczka - Zalesie w miejscowości Baryczka w km 2+200 - 2+600
85 440,72 PLN
2015-08-11 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 113680R Rędziny dz. nr ewid. 2531 w miejscowości Święcany w km 0+855 - 1+450
139 653,59 PLN
2015-08-10 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Remont/modernizacja dróg dojazdowych do pól w Gminie Lipinki w 2015 roku; w Lipinkachdroga Do Knapik-Jurasz kontynuacja o długości 130m, w Krygudroga Do Tumidajewicza-Różycki kontynuacja o długości 100m i droga Do Kamińskiego o długości 100m, w Pagorzyniedroga Skałbówka-Ślusarczyk kontynuacja o długości 116m, w Wójtowejdroga Kiełtykówka kontynuacja o długości 100m, wraz z poboczami
163 951,13 PLN
2015-08-10 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie uzupełniających robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz
43 354,29 PLN
2015-08-05 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont korony dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jasło w m. Wielopole Skrzyńskie, m. Zaborów i m. Świątkowa Wielka (uszczelnienie nawierzchni z uwagi na osuwisko)
138 629,81 PLN
2015-07-27 Gromnik

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Siemiechów - Sternówka - Granice w m. Siemiechów - II etap - roboty uzupełniające
18 863,28 PLN
2015-07-27 Skrzyszów

Urząd Gminy Skrzyszów
Roboty budowlane

Wykonanie odbudowy drogi gminnej Zagumnie 200587K w km od 4+100 do 4+550 w miejscowości Szynwałd
75 814,74 PLN
2015-07-27 Lipnica Murowana

Gmina Lipnica Murowana
Roboty budowlane

Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Lipnica Murowana
117 763,26 PLN
2015-07-24 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych i wykonanie utwardzenia placów gminnych - zadania finansowane tylko z środków gminnych, oraz modernizacja i remont dróg gminnych i wykonanie utwardzenia placów gminnych - zadania finansowane z udziałem funduszu sołeckiego
199 848,52 PLN
2015-07-21 Tarnów

Gmina Tarnów
Roboty budowlane

Modernizacja dróg dojazdowych do pól w roku 2015 w miejscowości Poręba Radlna
147 855,84 PLN
2015-07-20 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 113407R Bieździedza - Łazy - Bieździadka w km 0+000 - 0+655 i 2+375 - 2+835
528 946,51 PLN
2015-07-20 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL NA STYRCZULĘ W MIEJSCOWOŚCI LIBUSZA O DŁUGOŚCI 260 M
87 305,40 PLN
2015-07-20 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL WYGON OD SZERZYN W MIEJSCOWOŚCI BINAROWA O DŁUGOŚCI 450 M
98 855,10 PLN
2015-07-16 Tuchów

Gmina Tuchów
Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem dróg gminnych w 2015 roku.
388 714,13 PLN
2015-07-14 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

Remonty, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jasło
386 457,03 PLN
2015-07-08 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont chodnika przy drodze krajowej nr 73 Wiśniówka-Jasło w m. Jasło od km 164+199 do 165+443 po stronie lewej i prawej drogi
339 723,66 PLN
2015-06-30 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz.
639 661,50 PLN
2015-06-29 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 112155R , w miejscowości Frysztak w km 0+077
288 994,65 PLN
2015-06-24 Gromnik

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych1) Brzozowa - Wróblówka /za szkołą/ w m. Brzozowa 2) Siemiechów - Sternówka - Granice w m. Siemiechów - II etap
95 817,00 PLN
2015-06-19 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie uzupełniających robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn. Budowa kolektora kanalizacji wody deszczowej - przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Sobniowskiej w Jaśle oraz Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - ulica Sobniowska (Jasło).
130 319,63 PLN
2015-06-10 Ciężkowice

Urząd Gminy w Ciężkowicach
Roboty budowlane

Remont dróg przez wykonanie nawierzchni asfaltowych w Gminie Ciężkowice
184 431,00 PLN
2015-06-09 Tuchów

Gmina Tuchów
Roboty budowlane

Remont dróg transportu rolnego w 2015 roku
137 351,64 PLN
2015-06-08 Lisia Góra

Gmina Lisia Góra
Roboty budowlane

Remont drogi transportu rolnego w miejscowości Nowa Jastrząbka dz.nr 668
214 930,73 PLN
2015-06-05 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz
2 689 333,65 PLN
2015-05-28 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Stara droga nr K 270012 w m. Binarowa w km 0+020
687 572,21 PLN
2015-05-28 Zakliczyn

Gmina Zakliczyn
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej ul. Klasztorna dz. nr 566/2 w Zakliczynie w km 0+000-0+500 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
153 021,47 PLN
2015-05-26 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Granice od Święcan nr K 270013 w m. Binarowa w km 0+120 - 0+550
157 665,09 PLN
2015-05-26 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

ROZBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W JAŚLE
4 086 840,02 PLN
2015-05-21 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Głęboka - Belna Górna nr K 270041 w m. Głęboka w km 0+820 - 1+540
247 945,86 PLN
2015-05-21 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Wilczak Folwark nr 271103 K w m. Strzeszyn w km 0+460 - 0+890
169 882,68 PLN
2015-05-21 Gnojnik

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu i powodzi w 2009 i 2010 roku oraz po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu w 2013 i 2014 roku.
688 953,50 PLN
2015-05-21 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 112163 R Sośnina -Niepla dz. nr. ewid. 1664,2082 w miejscowości Lubla w km.0+000-0+800
117 883,20 PLN
  Gorlice

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Roboty budowlane

Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie gorlickim poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr1468 K, 1475 K, 1483 K, 1490 K, 1498 K, 1504 K Działanie 4.1. Schemat C Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1 150 425,42 PLN
2015-05-20   Przebudowa drogi powiatowej nr 1483 K relacji Korczyna - Wójtowa w km od 0+010,00 do 2+045,00, odcinek o długości 2 035 mb 687 489,45 PLN
2015-05-20   Przebudowa drogi powiatowej nr 1475 K relacji Grudna Kępska - Kunowa - Pusta Wola w km od 0+805,00 do 2+252,00, odcinek o długości 1 447 mb 462 935,97 PLN
2015-05-19 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Remont drogi dz. nr ewid 1204 w miejscowości Nowy Żmigród w km 0+000 - 0+733 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
68 692,68 PLN
2015-05-14 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Strzyżów
730 050,08 PLN
2015-05-06 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Na Topole nr K 270035 w m. Korczyna w km 0+700-1+280
147 531,12 PLN
2015-04-21 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont drogi Granice III dz. nr ewid. 60 w miejscowości Błażkowa w km 0+000-0+862 o długości 862m i szerokości 3m Remont drogi Strebikowa dz. nr ewid. 186, 246, 328 w miejscowości Ujazd w km 0+000-2+565 o długości 2.237m i szerokości od 2,8m do 3m z poszerzeniem na łuku do 4m
546 959,14 PLN
2015-04-20 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 156/1, 153/1, 154/1, 151/1, 155/1, 150/1, 149/1, 148/3, 159/1, 148/5, 147/1, 157/1, 158/1, 146/1, 144/1, 143/1, 142/1, 166/1, 141/1, 169/1, 168/1, 169/2, 140/1, 170/1, 138/1, 171/7, 161/1 w miejscowości Lisów w km 0+000 - 0+800
195 407,03 PLN
2015-04-14 Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych Olszyny w kier. p. Zająca nr dz. ewid. 2661, 2586/2 i 2774 w miejscowości Olszyny w km 0+000 - 0+500, Rzepiennik Suchy w kier. p. A. Bartuś nr dz. ewid. 262 w miejscowości Rzepiennik Suchy w km 0+200 - 0+750, Turza w kier. Bernardyna nr dz. ewid. 14/1 w miejscowości Turza w km 0+000 - 0+550, Rzepiennik Biskupi - Granice od Turzy nr dz. ewid. 2022 w miejscowości Rzepiennik Biskupi w km 1+580 - 2+300 oraz Olszyny - Mościska w kier. Ołpin nr dz. ewid. 1172 w miejscowości Olszyny w km 0+800 - 1+300
679 505,26 PLN
2015-04-10 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - gr. wojew. - (Jodłowa) w m. Błażkowa.
418 285,77 PLN
2015-03-11 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnychBudowa kolektora kanalizacji wody deszczowej - przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Sobniowskiej w Jaśle oraz Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - ulica Sobniowska (Jasło)
1 159 964,29 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 23 424 316,20 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-05 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 113754R Glinik Polski-Piotrówka dz. ewid. nr 1313 i 1316 w miejscowości Glinik Polski w km 0+758 - 1+700 obejmujących naprawę jezdni i poboczy nad przepustami fi 100 cm w km 0+790 i 1+030
16 014,60 PLN
2014-11-21 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 113754R Glinik Polski - Piotrówka dz. ewid. nr 1313 i 1316 w miejscowości Glinik Polski w km 0+758-1+700.
309 358,83 PLN
2014-11-14 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 113758R Umieszcz - Na Podlas dz. nr ewid. 840 w miejscowości Umieszcz w km 0+615-1+300
174 576,36 PLN
2014-10-31 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Przebudowę drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat
17 287,65 PLN
2014-10-24 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Realizacja niżej wymienionego zadania w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dofinansowanych w 2014 rokuRemont drogi gminnej k/Cegielni nr dz. ewid. 1681 w m. Biecz w km 0+000-0+100, 0+150-0+680
339 864,99 PLN
2014-10-23 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie uzupełniających robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1865R Kunowa - Harklowa obejmujących przebudowę drogi w km 0+300 - 0+500
83 164,97 PLN
  Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań inwestycyjnych pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1902R Nowy Żmigród - Stary Żmigród - Łysa Góra w km 0+465 - 0+845 - zad. Nr 1, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Ostryszne w km 6+600 - 7+300 - zad. Nr 2
507 750,57 PLN
2014-10-22   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Ostryszne w km 6+600 - 7+300 309 341,93 PLN
2014-10-22   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1902R Nowy Żmigród - Stary Żmigród - Łysa Góra w km 0+465 - 0+845 198 408,64 PLN
2014-10-21 Tarnów

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni DW 984 na terenie gminy Lisia Góra - zamówienie uzupełniające.
56 271,96 PLN
2014-10-20 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna - Wróblowa
148 916,37 PLN
2014-10-14 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w km 0+000 - 0+300, 0+740 - 1+308, 1+432 - 1+502, 1+700 - 1+775
479 785,36 PLN
2014-10-09 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Przebudowa mostu na rowie w miejscowości Harklowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1867R Harklowa - Osobnica w km 0+903
346 961,40 PLN
2014-10-03 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat
102 995,74 PLN
2014-10-02 Tarnów

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni DW 984 na terenie gminy Lisia Góra
118 675,54 PLN
2014-09-30 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1865R Kunowa - Harklowa w km 0+500 - 1+404
359 912,72 PLN
2014-09-18 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających w ramach czterech zadań inwestycyjnych1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło, 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - Kunowa - Pusta Wola, 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1903R Skalnik - Desznica, 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa
297 002,39 PLN
2014-09-17 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi gminnej nr ewid. 319/9, 319/10, 319/13, 342, 343/1, 1090/1, 1091/1, 1092/3, 1093/3, 1094/1, 1095/1, 1095/2, 2215 Do Sikory w Brzyskach w km 0+000-0+371 Remont drogi gminnej nr ewid. 466/2 Do Kopery w Kłodawie w km 0+000-0+025 Remont drogi gminnej nr ewid. 466/6 Do Jurkowskiego w Kłodawie w km 0+000-0+039 Remont nawierzchni drogi gminnej nr ewid. 257/2 w Dąbrówce w km 0+000-0+068
240 963,15 PLN
2014-09-16 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Realizacja niżej wymienionego zadania w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dofinansowanych w 2014 rokuRemont drogi gminnej Sitaszki Gościniec nr K270015 w m. Racławice w km 0+300-0+830
195 567,91 PLN
2014-09-15 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 113309R do Dykasa działka nr ew. 800/6 w miejscowości Trzcinica w km 0+000-0+345
98 756,83 PLN
2014-09-11 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Przebudowa ciągu dróg gminnych Kołaczyce-Sowina Nr 113401R w km 7+070 -7+100 i Sowina -Folwark dz. nr 1189 w km 0+000 - 0+500
246 104,30 PLN
2014-09-10 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Dworki Nr 113657R w m. Jabłonica i Lipnica Górna.
508 887,90 PLN
2014-09-09 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej 112463R Markuszowa Rędziny Ława w km 0+000 0+080 i 0+200 - 0+640
119 848,49 PLN
2014-09-09 Tarnów

Gmina Tarnów
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 600, 597/1 ul. Słoneczna w Tarnowcu w km 0+000 do 0+430 zniszczonej podczas powodzi w 2010 r.
148 877,72 PLN
2014-09-08 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 113661R Wymiarki - Dutkowice dz. nr ewid. 797, 836 w Bączalu Górnym w km 0+000 - 0+600 oraz Nr 113698R Wymiarki w kierunku Bąbaś w Skołyszynie dz. nr ewid. 836 w Bączalu Górnym i dz. nr ewid. 227 w Skołyszynie w km 0+200 - 1+000
367 882,36 PLN
2014-09-05 Gromnik

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remont drogi w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - Siemiechów Kamionka - Truchan - Ozga początek od drogi gminnej w m. Siemiechów, działka nr 1691 w km 0+000-0+800
129 888,00 PLN
2014-09-05 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Za Tartakiem w miejscowości Mytarka dz.ewid. 394, 394, 336/3.
99 996,85 PLN
  Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych - 8 zadań
1 762 498,84 PLN
2014-09-04   Zadanie nr 8: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa w km 1+590 - 2+955 518 962,68 PLN
2014-09-04   Zadanie nr 5: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda w km 0+622 - 1+600; 199 883,62 PLN
2014-09-04   Zadanie nr 6: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło w km 5+514 - 6+050; 208 531,86 PLN
2014-09-04   Zadanie nr 7: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska w km 1+435 - 1+897 188 110,27 PLN
2014-09-04   Zadanie nr 4: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1843R Zimna Woda - Bierówka - Szebnie w km 0+495 - 0+860. 126 631,54 PLN
2014-09-04   Zadanie nr 3: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1903R Skalnik - Desznica w km 0+400 - 0+930; 155 938,63 PLN
2014-09-04   Zadanie nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - Kunowa - Pusta Wola w km 4+360 - 4+900; 166 476,22 PLN
2014-09-04   Zadanie nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1890R Gliniczek - Czeluśnica w km 0+600 - 1+178; 197 964,02 PLN
2014-09-03 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

Modernizacja, remonty i przebudowa dróg gminnych oraz placu parkingowego na terenie Gminy Frysztak, Zadanie nr I - Modernizacja i remonty nawierzchni dróg gminnych oraz placu parkingowego, Zadanie nr II - Przebudowa drogi Lubla-Bukowy Las-Sieklówka w km 0+000-0+900 w miejscowości Lubla
623 098,74 PLN
2014-09-01 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Przebudowa i remont nawierzchni dróg na terenie gminy Strzyżów
298 937,11 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych - 3 zadania
287 112,96 PLN
2014-08-29   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś 108 366,04 PLN
2014-08-29   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś 178 746,92 PLN
2014-08-28 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 8 zadań : Zadanie Nr 2 - RDW Jasło
138 202,80 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych
207 340,63 PLN
2014-08-22   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś 167 997,85 PLN
2014-08-22   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat 39 342,78 PLN
2014-08-22 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla - III etap
171 847,69 PLN
2014-08-19 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 113403R Nawsie Kołaczyckie - Nadleśnictwo do Krzyża od km 0+000 do 0+315
668 558,57 PLN
2014-08-18 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni asfaltowych ulic na terenie Miasta Jasła
285 722,85 PLN
  Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Skołyszyn - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - II etap
379 955,83 PLN
2014-08-18   Część III 27 572,76 PLN
2014-08-18   Część I 334 309,23 PLN
2014-08-18   Część II 18 073,84 PLN
2014-08-13 Tuchów

Gmina Tuchów
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych w 2014 roku.
287 810,90 PLN
2014-08-11 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach o nr ewid. 590, 597/13, 597/14, 598, 599/5 w Bieździedzy
179 719,04 PLN
2014-08-08 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Remont nawierzchni asfaltowych ulic osiedlowych w Jaśle
136 012,79 PLN
2014-08-01 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Remont/modernizacja dróg dojazdowych do pól w Gminie Lipinki w 2014 roku; w Lipinkach droga Do Woźniaka o długości 100m x 2,5m i droga Do Mierzwy o długości 150m x 2,5m, w Krygudroga Do Tumidajewicza o długości 150m x 3,0m, w Pagorzyniedroga Skałbówka-Ślusarczyk o długości 100m x 2,5m i droga Do Wolskiego o długości 100m x 2,5m, w Wójtowej droga Kiełtykówka-Opałka o długości 85m x2,6m, wraz z poboczami
158 401,74 PLN
2014-07-28 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr ewid. 250 Do Maresz i Kramarz w Lipnicy Dolnej w km 0+055-0+155 gmina Brzyska
23 505,30 PLN
2014-07-15 Krempna

Gmina Krempna
Roboty budowlane

Remont drogi Nr 13455R Krempna-Huta Krempska w km 0+821 - 1+021, 1+490-1+583, 1+993-2+183, 2+327-2+657 wraz z remontem przejazdu przez rzekę w km 0+085
195 940,85 PLN
2014-07-09 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 113335R Górka w Osobnicy Remont drogi gminnej Nr 113338R Skała w Osobnicy Remont drogi gminnej Nr 113351R na Koniecznego w Trzcinicy Remont drogi wewnętrznej nr ew. 676/1 k/Stygara w Niegłowicach Remont drogi wewnętrznej nr ew. 501 w Trzcinicy Remont drogi wewnętrznej nr ew. 283/2, 284/4, 285/7, 286/3 w kier. przepompowni ścieków w Trzcinicy
201 041,35 PLN
2014-06-30 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 1000/1 i 656/2 w Sowinie
127 166,05 PLN
2014-06-30 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 1000/1 i 656/2 w Sowinie
127 166,05 PLN
2014-06-16 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1 12360 R Godowa Podlas Sklep w km od 0+000 do 0+937
217 988,25 PLN
2014-06-12 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy bocznej od ul. Na Kotlinę wzdłuż ulicy Lwowskiej i przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Jaśle
319 673,31 PLN
2014-06-09 Ciężkowice

Urząd Gminy w Ciężkowicach
Roboty budowlane

Remont dróg w gminie Ciężkowice przez wykonanie nawierzchni asfaltowych
242 969,40 PLN
2014-06-02 Niebylec

Gmina Niebylec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni mineralno - bitumicznych na terenie gminy Niebylec
517 122,75 PLN
2014-05-28 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Skołyszyn - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - I etap
298 876,22 PLN
2014-05-28 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867R Harklowa - Osobnica w km 0+660 - 0+770, 0+880 - 0+910, 0+960 - 1+610
496 757,79 PLN
2014-05-27 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 142 w miejscowości Sieklówka
127 398,25 PLN
2014-05-27 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi gminnej nr ewid. 693, 674 Przez wieś w miejscowości Wróblowa, gmina Brzyska w km 0+000-0+459 Utwardzenie placu budowlanego przed Domem Ludowym dz. nr 384 w Ujeździe gmina Brzyska
105 546,88 PLN
2014-05-19 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Przebudowa i modernizacja nawierzchni dróg gminnych i dróg wewnętrznych
574 748,78 PLN
2014-05-12 Niebylec

Gmina Niebylec
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 1 12206 R Baryczka-Zalesie w km 1+200 - 2+200
167 895,00 PLN
2014-05-12 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Budowa małej obwodnicy Strzyżowa usprawniającej ruch w zabytkowej części miasta oraz zabezpieczającej dojazd do stref rekreacyjnych i przemysłowych pomiędzy ul. Mostową i ul. 1-go Maja - Etap II, w km 0+271 - 0+755
3 080 197,73 PLN
2014-04-30 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

wykonanie uzupełniających robót budowlanych w ramach zadania pn. Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz, obejmujących wykonanie zjazdów oraz przebudowę przepustu
87 828,41 PLN
2014-04-28 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Glinik - Zapłocie dz. nr ewid. 1011 w km 0+170-0+580
131 203,49 PLN
2014-04-28 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - etap I- budowa ścieżki rowerowej nad brzegiem rzeki Ropy na działkach nr ewid. 235, 238, 2474, 2476 w Bieczu - przebudowa pobocza drogi gminnej na ścieżkę rowerową w pasie drogowym drogi gminnej na działkach nr ewid. 217/1 w Bieczu i nr ewid. 482/1 w Strzeszynie - remont pobocza na obiekcie mostowym na działkach nr ewid. 217/1 i 30/5 w Bieczu oraz na działce nr ewid. 482/1 w Strzeszynie
428 865,39 PLN
2014-04-23 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Remont drogi wewnętrznej na Żychowskiego dz. nr. ew. 2261 w Dębowcu w km 0+000-0+333
93 494,60 PLN
2014-04-18 Tarnów

Gmina Tarnów
Roboty budowlane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi gminnej nr 374 tzw. Na Młyńca w Łękawce w km 0+000 do 0+210 Remont drogi gminnej nr 681/1-3 ul. Sportowa w Zbylitowskiej Górze w km 0+000 do 0+750 Remont drogi gminnej nr 524/1, 556/1, 555/3 ul. Kręta w Zgłobicach w km 0+000 do 0+740 zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.
857 674,57 PLN
2014-04-17 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Ducala w Jaśle
167 358,72 PLN
2014-04-16 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla - III etap
2 665 018,16 PLN
2014-04-15 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Remont placów postojowych na terenie Gminy Tarnowiec w miejscowościachŁajsce, Czeluśnica, Łubno Szlacheckie
237 553,53 PLN
2014-04-10 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 113679R Krągi, dz. nr ewid. 2504, 2505 w miejscowości Święcany w km 0+780 - 1+560 oraz w km 2+040 - 2+490
297 374,33 PLN
2014-04-07 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 113315R do Marszałka działka nr ew. 1814 w miejscowości Trzcinica w km 0+000-0+210
51 217,54 PLN
2014-04-03 Ciężkowice

Urząd Gminy w Ciężkowicach
Roboty budowlane

Remont dróg po powodzi w Bogoniowicach, Jastrzębi Gmina Cieżkowice
364 682,75 PLN
2014-04-02 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Rędziny nr ewid. 1701/1 w miejscowości Błażkowa, gmina Brzyska w km 0+000-0+400
90 050,76 PLN
2014-03-28 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Bieżące remonty ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła
221 400,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 23 618 249,66 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-11-08 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych - Odbudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Ostryszne w km 7+300 - 8+520
417 903,45 PLN
2013-11-05 Ciężkowice

Urząd Gminy w Ciężkowicach
Roboty budowlane

Remont drogi Zborowice - Pławna w miejscowości Zborowice
71 800,00 PLN
  Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych - wykonanie nawierzchni bitumicznych - II etap
139 274,44 PLN
2013-11-04   Utwardzenie nawierzchni parkingu przy drodze w kierunku cmentarza w Skołyszynie 23 804,44 PLN
2013-11-04   Remont drogi gminnej w Święcanach - Nadole 68 817,27 PLN
2013-11-04   Remont drogi gminnej w Święcanach - k.Kościoła 46 652,73 PLN
2013-10-30 Gromnik

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remont drogi wewnętrznej /rolnicza - dojazdowa/Gromnik - Pozna w kier. Poźniński dł. 200,00 mb, szer. 2,70 mb = 540,00 m2
29 997,24 PLN
2013-10-15 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Koło Młota-Jodłowski nr dz.1237/4 w miejscowości Kryg w km 0+600-0+700 wraz z remontem przepustu w km 0+610-0+620 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
69 679,50 PLN
2013-10-10 Osiek Jasielski

Gmina Osiek Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych dróg gminnych na dz. ewid. nr 1818 w km 0+000-0+200 w miejscowości Pielgrzymka oraz na dz. ewid. nr 992 w km 0+000-0+200 w miejscowości Zawadka Osiecka
88 925,80 PLN
2013-10-04 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kuśnierskiej i ulicy Baystaka w Kołaczycach
144 857,44 PLN
2013-10-03 Bochnia

Gmina Miasta Bochnia
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul. 20-Stycznia w Bochni
238 932,65 PLN
2013-10-01 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Potera dz. nr ew. 456/8, 998, 994, 407/2, 409/7, 409/8, 409/9 w miejscowości Skołyszyn, w km 0+000 do 0+500
198 153,00 PLN
2013-09-30 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Przebudowa dróg będących w zarządzie Gminy Dębowiec
162 593,60 PLN
2013-09-30 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Remont drogi wewnętrznej do Duląbki dz. nr. ew. 1070/1, 1618,1649 w Łazach Dębowieckich
308 200,00 PLN
2013-09-26 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Budowa małej obwodnicy Strzyżowa usprawniającej ruch w zabytkowej części miasta oraz zabezpieczającej dojazd do stref rekreacyjnych i przemysłowych pomiędzy ul. Mostową i ul. 1-go Maja - Etap I
1 444 388,38 PLN
2013-09-16 Nowy Wiśnicz

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2006K Szarów - Kłaj - Proszówki w miejscowości Damienice
145 863,83 PLN
2013-09-10 Iwkowa

Gmina Iwkowa
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Wojakowa - Nowa Wieś nr 250468K (działka nr 514) w miejscowości Wojakowa w km 0+000 - 0+400, w km 0+470 - 0+590 oraz w km 0+700 - 1+855 wraz z remontem przepustów w km 1+000, 1+200, 1+ 300
298 999,47 PLN
2013-09-02 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Cieszyna-Gorzelnia-Jonków w miejscowości Cieszyna w km 0+000 - 1+350 - roboty dodatkowe
19 283,72 PLN
2013-08-29 Rzezawa

Gmina Rzezawa
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Rzezawa Bełch w Rzezawie
117 431,00 PLN
2013-08-28 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec obejmujący 3 zadania
100 144,59 PLN
2013-08-21 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól w Gminie Lipinki w 2013 roku; w Lipinkach droga Do Gawlaka o długości 100m x 2,5m i droga Woźniak-Śliwa o długości 70m x 2,5m, w Krygudroga Do Karpa-Migacz-Szurek o długości 100m x 2,5m, w Pagorzyniedroga Na Budy o długości 100m x 2,5m, w Wójtowej droga Do Kosińskiego G. o długości 80m x2,5m i droga Podlesie o długości 100m x 2,5m wraz z poboczami.
149 937,00 PLN
2013-08-19 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Remont drogi dojazdowej do pól Na Prokopa w m. Sitnica o długości 520 m, realizowany w ramach udzielonej dotacji ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
94 021,20 PLN
2013-08-19 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Nowy Żmigród -Remont drogi gminnej o nr ewid.172,175 w miejscowości Nowy Żmigród -Remont dróg nr 656 i nr 952 w miejscowości Gorzyce -Remont drogi nr 296 w miejscowości Grabanina -Remont dróg nr 1441/2, 1450/2, 1541/2, 1452/2 w miejscowości Łężyny -Remont drogi nr 1591 w miejscowości Kąty -Zagospodarowanie terenu przy DL w miejscowości Stary Żmigród -Zagospodarowanie terenu przy DL w miejscowości Nienaszów- Sośniny
153 978,20 PLN
2013-08-14 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Przebudowa -modernizacja- drogi gminnej Kozłówek- Markuszowa-Skład
61 290,29 PLN
2013-08-14 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Realizacja niżej wymienionych zadań w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych, dofinansowanych w 2013 roku1. Remont drogi gminnej k/Karpia do drogi powiatowej nr dz. ewid. 66 w m. Korczyna w km 0+000 - 0+300, 2. Remont drogi gminnej K/Piotrowskiej nr dz. ewid. 1294 w m. Sitnica w km 0+000 - 0+400
297 549,30 PLN
2013-08-05 Osiek Jasielski

Gmina Osiek Jasielski
Roboty budowlane

Budowa placu utwardzonego przy Domu Ludowym w Mrukowej
39 102,86 PLN
2013-08-05 Tarnów

Gmina Tarnów
Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg gminnychnr 622, 636 ul. Spacerowa w Koszycach Małych w km 0+000 do 0+680 nr 677/30, 684/1-3 ul. Księżycowa w Koszycach Wielkich w km 0+000 do 0+531 zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.
635 770,31 PLN
2013-07-31 Dąbrowa Tarnowska

Gmina Dąbrowa Tarnowska
Roboty budowlane

REMONT DROGI GMINNEJ W NIECZAJNIE DOLNEJ, OD KOŚCIOŁA DO DOMU LUDOWEGO II ETAP Nr 180054k w km 1+650 - 2+120
153 330,26 PLN
2013-07-30 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

1. Remont dróg wewnętrznych nr ew. 501 i 495/2 w Chrząstówce 2. Remont drogi wewnętrznej Nr 364/1 w Opaciu 3. Remont drogi gminnej Nr 113305R w Trzcinicy 4. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 594 w kier. Mareckiej w Wolicy
62 475,55 PLN
2013-07-30 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

1. Modernizacja drogi wewnętrznej nr ew. 933 w Bierówce dojazdowej do gruntów rolnych 2. Modernizacja drogi wewnętrznej nr ew. 404/10 w Brzyściu dojazdowej do gruntów rolnych 3. Modernizacja drogi wewnętrznej nr ew. 1717/3 w Warzycach dojazdowej do gruntów rolnych
73 562,70 PLN
  Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych - wykonanie nawierzchni bitumicznych - I etap
181 270,67 PLN
2013-07-26   Część III 35 502,11 PLN
2013-07-26   Część I 119 757,38 PLN
2013-07-26   Część II 26 011,18 PLN
2013-07-25 Gromnik

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remont drogi rolniczej Chojnik - Zagumnie w m. Chojnik
78 997,24 PLN
2013-07-24 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Remont nawierzchni asfaltowych ulic osiedlowych w Jaśle
289 573,37 PLN
2013-07-19 Radłów

Urząd Miejski w Radłowie
Roboty budowlane

REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI RADŁÓW, GŁÓW I PRZYBYSŁAWICE ORAZ REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RADŁÓW
676 992,10 PLN
2013-07-11 Lisia Góra

Gmina Lisia Góra
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Mostkówka w m. Stare Żukowice dz.nr. 2452, 2447/7
416 842,33 PLN
2013-07-11 Gromnik

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Siemiechów w kierunku Zubek (początek km od dr. gminnej - nr dz. 533, 164, 534/1, 190) w miejscowości Siemiechów w km 0+250-0+950
179 776,80 PLN
2013-07-11 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło w km 3+970 - 4+519
103 927,99 PLN
2013-07-09 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych zamiejskich
388 353,58 PLN
2013-07-08 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Parkowej, ul. Przekopnej i ul. Kosiaka w Strzyżowie
91 974,33 PLN
2013-07-05 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Koło Augustyna nr ewid. 327/1 i 327/2 w miejscowości Lipnica Dolna w km 0+012-0+062 i 0+140-0+292
38 788,05 PLN
2013-06-28 Ciężkowice

Urząd Gminy w Ciężkowicach
Roboty budowlane

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ostruszy i Bruśniku gmina Ciężkowice
81 225,00 PLN
2013-06-28 Ciężkowice

Urząd Gminy w Ciężkowicach
Roboty budowlane

Remont dróg po powodzi w gminie Cieżkowice
184 127,50 PLN
2013-06-25 Rymanów

Nadleśnictwo Rymanów
Roboty budowlane

Budowa drogi leśnej Puławy - Polany Surowiczne 6,185km + 0,533km = 6,718km w Nadleśnictwie Rymanów.
8 278 814,87 PLN
2013-06-20 Skrzyszów

Urząd Gminy Skrzyszów
Roboty budowlane

Wykonanie odbudowy i modernizacji drogi gminnej zniszczonej w wyniku powodzi w 2011 r. w miejscowości Szynwałd - droga Zalasowski Gościniec
289 738,80 PLN
2013-06-19 Tarnów

Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Roboty budowlane

Roboty scaleniowe w miejscowości Ilkowice gmina Żabno
1 834 760,00 PLN
2013-06-17 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Przebudowę drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło w km 4+404 - 4+519
7 284,68 PLN
2013-06-13 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło
108 688,09 PLN
2013-06-06 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Likwidację przełomów na drogach powiatowych
22 650,45 PLN
2013-06-05 Żabno

Gmina Żabno
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Pasieka Otfinowska, Gorzyce i Otfinów
486 740,69 PLN
2013-05-28 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Cieszyna-Gorzelnia-Jonków w miejscowości Cieszyna w km 0+000 - 1+350
497 751,38 PLN
2013-05-28 Iwkowa

Gmina Iwkowa
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w latach 2010 i 2012
438 991,92 PLN
2013-05-21 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Jaszczurowa Dzilik Dół dz. gr. 190/2, 194/2, 193/5, 193/8, 202/2, 207/2, 215/6, 226/2, 227/2, 214/5 w km 0+000 - 0+700 wraz z przebudową przepustów w km 0+005 i 0+120
245 709,72 PLN
2013-05-20 Niebylec

Gmina Niebylec
Roboty budowlane

Remont drogi na działkach o nr ewidencyjnych 2294/1, 2293/1, 2290/1, 2302/1, 2314/1, 2015/4 w miejscowości Połomia oraz 384/1, 406/1, 407/1, 419/3, 420/1, 436/1, 435/1, 445/1, 446/1, 434/1, 449/1, 433/1, 432/1, 450/1, 457/3, 451/1, 430/1, 453/3, 476, 457/1 w miejscowości Gwoździanka w km 0+780 - 1+850 oraz drogi gminnej Nr 1 12222 R Gwoźnica Górna - Kąty Gwoźnickie w km 0+060 - 1+030
348 795,79 PLN
2013-05-20 Krempna

Gmina Krempna
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Myscowa-Cmentarz nr dz. ewid. 904 w miejscowości Myscowa w km 0+230-0+490 oraz Remont drogi gminnej Polany-Huta Polańska nr dz. ewid. 343 w miejscowości Polany w km 0+730-1+210
237 092,34 PLN
2013-05-16 Wierzchosławice

Gmina Wierzchosławice
Roboty budowlane

Remont zniszczonej nawierzchni drogi gminnej nr K-202536 Łętowice - Poligon - Godna Wieś w miejscowości Łętowice w km od 0 + 000 do 0 + 500
85 720,18 PLN
2013-05-14 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Odbudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Sowina na dz. nr ewid. 682 w km 0+000-0+127 i dz. nr ewid. 681 w km 0+235-0+550 wraz z odbudową przepustów w km 0+485 i 0+547
258 807,56 PLN
2013-05-14 Osiek Jasielski

Gmina Osiek Jasielski
Roboty budowlane

Zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski- Samoklęski na długości 6290 m w km 0+000 - 6+290 w ramach projektu pn. Przebudowa drogi Nr 1984R Świerchowa- Osiek Jasielski - Samoklęski na długości 6290m w km 0+000-6+290
7 381 114,78 PLN
2013-05-13 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec obejmujący 2 zadania
199 922,05 PLN
2013-05-13 Brzesko

Burmistrz Brzeska
Roboty budowlane

Szkody powodziowe - remont nawierzchni ulic:Leśny Stok w Mokrzyskach II etap w km0-100 do 0- 450 - Czerwona Droga w Okocimiu w km 0- 550 do 1 - 000
165 851,97 PLN
2013-05-08 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

REALIZACJA NIŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ W RAMACH PODZIAŁU ŚRODKÓW NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, DOFINANSOWANYCH W 2013 ROKU1. REMONT DROGI GMINNEJ GRANICE NR DZ. EWID. 186/1 W M. STRZESZYN W KM 0+000 - 0+450, 0+580 - 1+ 000 2. REMONT DROGI GMINNEJ KSIĘŻE DZIAŁKI NR DZ. EWID. 1998/28 W M. LIBUSZA W KM 0+000 - 0+450
408 726,54 PLN
2013-05-06 Lisia Góra

Gmina Lisia Góra
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej dz. nr 1741 w Łukowej k/cegielni w km 0+000 do 1+400 wraz z odwodnieniem.
997 599,35 PLN
2013-05-06 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Likwidacja przełomów na drogach powiatowych
49 968,75 PLN
2013-05-01 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Dąbrowskiego i Kochanowskiego w Strzyżowie.
125 990,11 PLN
2013-04-30 Gromnik

Urząd Gminy
Roboty budowlane

1)Odbudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2)Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Polichty oraz Siemiechów
429 647,00 PLN
2013-04-29 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

1. Remont drogi gminnej Nr 113339R w km 0+000-0+382 w miejscowości Brzyście w kierunku Wysłanki 2. Remont drogi gminnej Nr 113347R koło Zającowej w km 0+000- 0+470 w miejscowości Warzyce
276 268,66 PLN
2013-04-26 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej koło nowego cmentarza dz. nr ewid. 339, 343 w miejscowości Bączal Dolny, w km 0+000 do 0+300
139 979,78 PLN
2013-04-24 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic Szpitalnej i Szewskiej w Kołaczycach
238 769,90 PLN
2013-04-23 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Dokończenie budowy nowoprojektowanej ulicy gminnej łączącej ulicę Towarową z ulicą Lwowską o symbolu KL1 w Jaśle
967 467,94 PLN
2013-04-17 Dębno

Gmina Dębno
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Dębno Smyków K250228 w km 0+000 - 0+450 w Dębnie
64 235,52 PLN
2013-04-09 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Do Szkoły nr ewid. 614 w miejscowości Wróblowa w km 0+000-0+394
75 407,61 PLN
2013-04-08 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Zagórze nr ewid. 35/1, 373 w miejscowości Dąbrówka - Lipnica Dolna w km 1+200-2+000
143 361,42 PLN
2013-04-04 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Odbud.drogi pow.Nr 1868R Trzcinica-Osobnica-Cieklin-Dobrynia w km 7+730-8+030.Odbud. drogi powiat.Nr 1868R Trzcinica-Osobnica-Cieklin-Dobrynia w km 8+307-8+457
197 644,09 PLN
2013-03-13 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Bieżące remonty ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła
221 400,00 PLN
2013-03-08 Lisia Góra

Gmina Lisia Góra
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Brzozówka
158 947,77 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 33 813 144,45 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-11-30 Jasło

Miasto Jasło
Usługi

Element I
589 680,00 PLN
2012-11-21 Krempna

Gmina Krempna
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Polany-Dobańce
178 350,00 PLN
2012-11-21 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w miejscowościach Łężyny, Nienaszów , Siedliska Żmigrodzkie Gmina Nowy Żmigród.
217 340,67 PLN
  Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Przebudowa dróg i mostów powiatowych obejmująca 2 zadania1.Przebudowę drogi powiatowej Nr 1880R Załęże - Wola Dębowiecka - Dębowiec w km 1+460 - 1+634, 2.Przebudowę drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś na odcinku 130 mb w miejscowości Kołaczyce.
201 612,69 PLN
2012-11-06   Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880R Załęże - Wola Dębowiecka - Dębowiec w km 1+460 - 1+634. 125 332,39 PLN
2012-11-06   Zadanie nr 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś na odcinku 130 mb w miejscowości Kołaczyce. 76 280,30 PLN
2012-10-31 Skrzyszów

Urząd Gminy Skrzyszów
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w miejscowościach Łękawica, Szynwałd i Skrzyszów
219 901,15 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013
13 716,00 PLN
2012-10-30   Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego (przy użyciu wirnika) 10 692,00 PLN
2012-10-30   utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego (przy użyciu równiarki) 3 024,00 PLN
  Szczepanów

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku z siedzibą w Przyborowie
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na dwa zadania
777 205,06 PLN
2012-10-22   Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na dwa zadania 329 217,53 PLN
2012-10-22   Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na dwa zadania 447 987,53 PLN
2012-10-15 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Wykonanie remontu dalszego odcinka drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa-Żelichów.
5 097,12 PLN
2012-10-15 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1342K Ostrów - Radłów.
747 871,98 PLN
2012-10-10 Żabno

Urząd Miejski w Żabnie
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w mieście Żabno oraz miejscowościach Łęg Tarnowski i Niedomice
577 678,90 PLN
2012-10-09 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych zniszczonych przez powódź wg zadań Zadanie nr 1 Odbudowa drogi gminnej Stępina-Rozlewnia Wód-Mastyj w km 0+245 -0+565 ; Zadanie nr 2 Odbudowa drogi Chytrówka-Zajchowski-Czech- Jaszczurowa w miejscowości Stępina w km 0+000 - 0+284 - Etap I.
144 878,38 PLN
2012-10-08 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych Glinik Zaborowski - Mały Podlas, Wysoka Strzyżowska - Wapienki, Godowa - Pustki od Gbisk, Glinik Charzewski - Bukowa Linia oraz ul. Partyzantów w Strzyżowie
121 329,05 PLN
2012-10-08 Lipnica Murowana

Gmina Lipnica Murowana
Roboty budowlane

Modernizacja dróg dojazdowych prowadzących do gruntów rolnych na terenie Gminy Lipnica Murowana
58 759,12 PLN
2012-10-04 Radłów

Urząd Miejski w Radłowie
Roboty budowlane

I. Remont dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych1. Remont drogi Mała Sanoka w Sanoce nr 200196K, dz. 110 przez 2 w km 0+100 - 0+700, 2. Remont drogi k. Sklepu w Zabawie nr 200114K, dz. 755 przez 3 w km 0+000 - 0+500. 3. Remont drogi ul. Glowska w Radłowie nr 200183K, dz. 745 w km 0+600 - 0+900. II. Remont drogi dojazdowej do pól Kmiecie w Zabawie dz. 233, dł. 360 m.
485 969,56 PLN
2012-10-04 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( działka nr ew. 1752/1) w km 0+005 - 0+ 255 w miejscowości Warzyce
42 742,01 PLN
  Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Przebudowa dróg i mostów powiatowych obejmująca 2 zadania1. Przebudowę drogi powiatowej Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda w km 0+380 - 0+622, 2. Przebudowę drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - gr. wojew. - (Jodłowa) na odcinku 100 mb w obrębie dojazdu do ulicy Krajowickiej
139 681,26 PLN
2012-09-28   Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda w km 0+380 - 0+622: 99 718,56 PLN
2012-09-28   Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - gr. wojew. - (Jodłowa) na odcinku 100 mb w obrębie dojazdu do ulicy Krajowickiej 39 962,70 PLN
2012-09-28 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie uzupełniających robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski - Glinik Nowy w km 6+170 - 6+420, 6+965 - 7+572
408 997,34 PLN
2012-09-25 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej - przełomy Strebikowa nr ewid. 246 w km 0+600-0+625 w Ujeździe, gmina Brzyska Remont drogi gminnej - przełomy Zagórze nr ewid. 35/1 w km 2+250-2+566 w Dąbrówce, gmina Brzyska Remont drogi gminnej - przełomy Jesiony nr ewid. 1355/2 w km 0+216-0+323 w Błażkowej, gmina Brzyska Remont dróg gminnych Brzyska
27 079,79 PLN
2012-09-25 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Biedoszyce nr ewid. 1171/1 w km 0+159-0+331 w Błażkowej, gmina Brzyska
30 886,53 PLN
2012-09-24 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski - Glinik Nowy w km 3+385 - 3+470.
37 865,24 PLN
2012-09-17 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa- Żelichów
66 899,70 PLN
2012-09-14 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont cząstkowy dróg powiatowych
42 126,27 PLN
2012-09-06 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej Nr 1884R Łężyny - Łajsce w km 0+800 - 2+800
917 952,25 PLN
2012-09-05 Lisia Góra

Gmina Lisia Góra
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej w Śmignie - Marszówka
195 813,45 PLN
2012-08-31 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Remont i modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych w Gminie Lipinki w 2012 roku; w Lipinkach droga Jurasz-Wędrychowicz o długości 150m x 2,5m, w Krygudroga Tomalski-Kowal o długości 100m x 2,5m, w Rozdzieludroga Sady o długości 100m x 2,5m, wraz z poboczami
84 347,25 PLN
2012-08-31 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi powiatowej Nr 1843R Zimna Woda - Bierówka - Szebnie w km 1+158 -1+583
184 965,25 PLN
2012-08-28 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej nr 113407R Bieździedza - Łazy - Bieździadka, w km 0+650 do 1+050 o długości 400 m w miejscowości Bieździedza
183 080,00 PLN
2012-08-27 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski - Glinik Nowy w km 3+470 - 6+170.
1 246 974,63 PLN
2012-08-23 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych - wykonanie nawierzchni bitumicznych - I etap
347 498,71 PLN
2012-08-21 Strzyżów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Roboty budowlane

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1936R Niebylec - Gwoźnica i nr 1413R Niebylec - Blizianka - Sołonka wraz z poprawą bezpieczeństwa pojazdów i pieszych
145 922,28 PLN
2012-08-20 Ciężkowice

Urząd Gminy w Ciężkowicach
Roboty budowlane

Remont dróg po powodzi w gminie Ciężkowice
499 783,10 PLN
2012-08-20 Lipnica Murowana

Gmina Lipnica Murowana
Roboty budowlane

Remont dróg na terenie Gminy Lipnica Murowana
399 912,85 PLN
2012-08-14 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych na terenie gm. Tarnowiec obejmująca 3 zadania oraz utwardzenie placu przy budynku DL
112 765,23 PLN
2012-08-13 Gromnik

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Odbudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
794 676,00 PLN
2012-08-08 Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Roboty budowlane

Odbudowa drógKołkówka koło P. Dubiela w kier. P. Stankowskiego, Olszyny - Łąki, Rzepiennik Suchy - Lipie i Olszyny - w kier. p. Walaszka
499 936,19 PLN
2012-08-06 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej nr 113755R Łajsce-Łubienko
468 826,25 PLN
2012-08-02 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Wykonanie remontu dróg powiatowych Nr 1305K Szczurowa-Żelichów, Nr 1339K Kłyż - Otfinów i Nr 1406K Wielka Wieś - Milówka w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
536 454,66 PLN
2012-07-31 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

remont i przebudowa dróg będących własnością Gminy Jasło w miejscowości Bierówka, Brzyście, Chrząstówka, Szebnie, Trzcinica, Wolica, Zimna Woda, Żółków
227 421,26 PLN
2012-07-31 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH ZE ŚRODKÓW NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH1. Odbudowa drogi gminnej Na Potykanowicza w m. Biecz w km 0+000 - 0+200, 2. Odbudowa drogi gminnej Na Drożdża w m. Sitnica w km 0+250 - 0+550, 3. Odbudowa drogi gminnej Wilczak (k/Sołtysa) w m. Strzeszyn w km 0+000 - 0+480, 4. Odbudowa drogi gminnej Wapniska k/Wodociągów w m. Biecz w km 0+600 - 0+800
328 577,49 PLN
2012-07-30 Krempna

Gmina Krempna
Roboty budowlane

Remont drogi osiedlowej oznaczonej jako działka nr 40/154 na terenie osiedla mieszkaniowego w Kotani
34 780,50 PLN
  Skrzyszów

Urząd Gminy Skrzyszów
Roboty budowlane

Wykonanie odbudowy i modernizacji dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2010r. i 2011r. w miejscowościachSkrzyszów, Pogórska Wola, Szynwałd
215 365,31 PLN
2012-07-26   Wykonanie odbudowy i modernizacji drogi gminnej zniszczonej w wyniku powodzi w 2011r w miejscowości Pogórska Wola - droga Na Sołtysa (Koniec) 127 924,61 PLN
2012-07-26   Wykonanie odbudowy i modernizacji drogi gminnej zniszczonej w wyniku powodzi w 2010r. w miejscowości Szynwałd - droga Żywcówka 87 440,70 PLN
2012-07-26 Ciężkowice

Urząd Gminy w Ciężkowicach
Roboty budowlane

Remont dróg po powodzi w Gminie Ciężkowice
591 980,50 PLN
2012-07-24 Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Roboty budowlane

Odbudowa drogi Rzepiennik Strzyżewski w kier. Cmentarza Partyzanckiego
259 951,28 PLN
2012-07-23 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Belna Górna w m. Biecz w km 1+800-2+650 dofinansowana w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
238 870,92 PLN
2012-07-23 Nowy Wiśnicz

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 2094 K Wrzępia - Okulice w km 0+000 - 2+785, o dł. 2 785 mb w miejscowości Bratucice.
628 911,42 PLN
2012-07-18 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Remont drogi Koło Misiołka Jana nr ew. dz.318 Wola Dębowiecka w km 0+000-0+255
47 773,35 PLN
2012-07-17 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Stygarówka nr ew. 236/1 w Harklowej w km 0+000 do 0+900.
147 130,14 PLN
2012-07-16 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Remont drogi dojazdowej do pól Droga graniczna w miejscowości Korczyna i Libusza o długości 220 m, realizowany w ramach udzielonej dotacji, ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
88 572,30 PLN
2012-07-16 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 112267R - ul. Kombatantów w Strzyżowie w km 0+000 - 0+340
43 876,00 PLN
2012-07-13 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla - IV etap, w km 3+600 - 5+638.
113 344,50 PLN
2012-07-12 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Odbudowa ulicy Liwocznej w Kołaczycach
151 395,84 PLN
2012-07-06 Niebylec

Wójt Gminy Niebylec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni mineralno - bitumicznych na terenie gminy Niebylec
429 850,69 PLN
2012-07-05 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+846 - 2+100, 2+113 - 2+140
419 863,28 PLN
2012-07-03 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki
19 767,33 PLN
2012-07-02 Ciężkowice

Urząd Gminy w Ciężkowicach
Roboty budowlane

Remont dróg w Bruśniku i Ostruszy gmina Ciężkowice
69 000,00 PLN
2012-06-27 Tarnów

Gmina Tarnów
Roboty budowlane

Wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 12.250,00 m2 w roku 2012, co stanowi ok. 3,5 km dróg o szerokości od 3,0 m do 5,5 m.
589 477,50 PLN
2012-06-27 Ryglice

Burmistrz Ryglic
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Joniny - droga na Zbiornik nr drogi/dz. ewid. 206/9 w km 0+294 - 0+754
99 984,24 PLN
2012-06-26 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach -Grabanina ,Kąty,Toki,Nowy Żmigród , Łysa Góra , uporządkowanie placu koło Domu Ludowego w Starym Żmigrodzie
144 607,39 PLN
2012-06-19 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. Wojew. - (Czermna) w km 11 + 929 - 12 + 230
159 197,61 PLN
2012-06-18 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Odbudowa drogi Koło parku nr ewid. 924/2 w Brzyskach w km 0+000-0+100 Odbudowa drogi Zagórze II nr ewid. 394 w Lipnicy Dolnej w km 0+000-0+700
209 841,86 PLN
2012-06-12 Osiek Jasielski

Gmina Osiek Jasielski
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na dz. nr ewid. 465, w km 0+000 - 0+220 w Czekaju, oraz dz. nr ewid. 103 w km 0+340 - 0+540 w Załężu
58 269,60 PLN
2012-06-06 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Likwidacja przełomów na drogach powiatowych
51 733,80 PLN
2012-05-30 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

Odbudowa drogi Glinik Średni-Sokołowski-Mędrek w km 0+000 - 0+800 wraz z odbudową mostu w km 0+200
338 203,26 PLN
2012-05-25 Krempna

Gmina Krempna
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Kotań - Kolanin w km 0+500-0+600 oraz w km 1+570-1+875 wraz z przepustem drogowym w km 0+520 oraz odbudowa drogi gminnej Świątkowa Wielka -Wołowiec w km 0+000-0+400
251 731,10 PLN
2012-05-25 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - (Czermna) w km 9+300 - 9+575, 10+195 - 10+310, 10+432 - 11+929
923 395,08 PLN
2012-05-17 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

1. Remont drogi Nr 113340R Niegłowice przez wieś w kier. Berdechowa w miejscowości Niegłowice w km 0+000- 1+020 2. Remont drogi Nr 113356R Niepla - Bierówka w miejscowości Niepla w km 0+000-0+560
588 985,19 PLN
2012-05-17 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnychdroga nr 630 Kiełtykówka w m. Wójtowa w km 0+450-0+700, droga nr 21/6, 21/7 Koło Szurka w km 0+000-0+210 w m. Lipinki, droga nr 1300/2 Rola w km 0+400-0+500 w m. Lipinki, uszkodzonych w wyniku obfitych opadów atmosferycznych w 2010r.
179 595,99 PLN
2012-05-17 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze k/Bieleckiego w Łazach Dębowieckich
16 171,65 PLN
2012-05-15 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej w miejscowości Łysa Góra Na I i II Góry Nr dz. 2535 w km 0+000÷0+750
159 977,90 PLN
2012-05-11 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Odbudowa ulicy Wyspiańskiego i ulicy Lenartowicza w Jaśle w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
228 331,15 PLN
2012-05-09 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+642 - 0+786 i 0+874 - 0+978 w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa dróg i mostów powiatowych.
105 272,86 PLN
2012-05-08 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont cząstkowy dróg powiatowych.
299 505,00 PLN
2012-05-08 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Szufnarowa - Rzeki koło Stadionu dz. Gr. 1107 w km 1+100-1+600. 2.Odbudowa drogi gminnej Markuszowa - Rędziny - Wysoka dz. Gr. 625,627 w km 0+300 - 1+000
276 949,26 PLN
2012-05-07 Niebylec

Wójt Gminy Niebylec
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 112219R Gwoźnica Górna-Granica w km od 0+000 do 1+110
88 114,49 PLN
2012-05-02 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Remont drogi na Kruka Łazy Dębowieckie nr. ew.dz. 1155,1166 w km 0+080-0+330 zniszczonej podczas powodzi w 2010 r.
59 343,75 PLN
2012-04-30 Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Roboty budowlane

Odbudowa drógRzepiennik Biskupi - Granice od Turzy, Rzepiennik Strzyżewski w kier. P. Mroza, Olszyny - Lipie koło P. Kukli i Turza - Górka
718 587,16 PLN
2012-04-30 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Likwidacja przełomów na drogach powiatowych..
114 451,50 PLN
2012-04-27 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Odbudowa drogi Roztoki - Na skałę w km 0+000 - 0+400
75 885,62 PLN
2012-04-27 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Odbudowa drogi Sorys nr ewid. 1487 w Błażkowa - Biedoszyce w km 0+000-2+100 Odbudowa drogi Machowa nr ewid. 457, 456, 455, 626 Ujazd - Kłodawa w km 0+000-1+300
848 565,20 PLN
2012-04-26 Osiek Jasielski

Gmina Osiek Jasielski
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych na dz. nr ewid. 1372, w km 0+220 - 0+700 w Samoklęskach, oraz dz. nr ewid. 1815 w km 0+000 - 0+300 w Pielgrzymce
60 998,86 PLN
2012-04-20 Skołyszyn

Gmina Skołyszyn
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych w latach 2009 - 2011 - I transza 2012 r
438 993,10 PLN
2012-04-19 Krempna

Gmina Krempna
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Krempna-Kołomyja-Huta Krempska w km 0+890-1+800
161 759,50 PLN
2012-04-19 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH ZE ŚRODKÓW NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
1 057 107,72 PLN
2012-04-13 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla - IV etap
2 098 482,56 PLN
2012-04-10 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Nr 113327R k/Ludwika Czajki ( działka nr ew. 298, 312) w miejscowości Trzcinica w km 0+003 - 0 +797
232 164,20 PLN
2012-04-04 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego na rok 2012 - zadanie Nr 2 - RDW Jasło
746 979,00 PLN
2012-04-02 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1388 K Jodłówka Tuchowska - Rzepiennik Strzyżewski - Ciężkowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
1 586 392,50 PLN
2012-03-20 Jasło

Miasto Jasło
Usługi

Bieżące remonty ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła
216 037,62 PLN
2012-03-15 Gorlice

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej 1390K Ciężkowice - Turza - Sitnica - Strzeszyn w km 10+490 - 10+790, 11+830 - 13+230, 14+080 - 14+630, 14+730 - 15+670, 17+850 - 18+270 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych finansowana z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
1 737 463,83 PLN
2012-03-06 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Realizacja zadania pn. < Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi >
2 217 384,62 PLN
2012-03-06 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Odbudowa ulicy Żeromskiego w Jaśle realizowana w ramach projektu pn. < Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi >
339 352,08 PLN
2012-03-02 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont placu do składowania materiałów do zud na Bazie RDW w Jaśle
215 866,23 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 33 506 168,01 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-20 Jasło

Miasto Jasło
Usługi

Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła
798 660,00 PLN
2011-12-07 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Wiśniowa - Warzyce w km 28+008 - 29+210 w m. Pułanki - I etap w km 28+008 - 28+320 w m. Cieszyna
182 703,41 PLN
2011-11-28 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi gminnej nr ewid. 929/3 droga do Szkoły w Brzyskach w km 0+000-0+101
9 998,99 PLN
2011-11-10 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Belna Górna w miejscowości Biecz w km 0+400 - 1+100
293 564,59 PLN
2011-11-09 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej Nr 2411R Nowy Żmigród - Mytarz w km 0+650 - 2+500
578 418,45 PLN
2011-11-07 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn - II etap
119 828,68 PLN
2011-11-04 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej nr 1900R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa
60 915,75 PLN
2011-11-02 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012
799 599,00 PLN
2011-10-12 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej nr 1218 Na Zagrody w m. Wójtowa w km 0+000 - 0+230 i drogi gminnej nr 316/5 Koło Florka w m. Kryg w km 0+000 - 0+210
118 291,56 PLN
2011-10-11 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NA BRYNDALA ZNISZCZONEJ PODCZAS POWODZI W M-CU CZERWCU 2010 ROKU W MIEJSCOWOŚCI SITNICA W KM 0+000-0+800
269 981,13 PLN
2011-10-10 Niebylec

Wójt Gminy Niebylec
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 112215 R Gwoźnica Górna - Poręby w km 0+090 - 0+190
87 811,42 PLN
2011-10-10 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont drogi nr ewid. 1157/10 Krzemyk w Brzyskach w km 0+000-1+265
331 181,45 PLN
2011-10-10 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont drogi nr ewid. 371, 289 Granice II w Błażkowej w km 0+000-1+610
258 532,42 PLN
2011-10-06 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych w Gminie Lipinki w 2011 roku; w Krygudroga Do Hul o długości 50m x 2,5m, w Wójtowejdroga Kiełtykówka-Opałka o długości 100m x 2,5m, w Pagorzyniedroga Do Kokoczki o długości 50m x 2,5m, w Bednarcedroga Plebańska o długości 70m x 2,5m wraz z poboczami
67 342,50 PLN
2011-10-03 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu Państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - III transza 2011 r.
229 497,19 PLN
2011-09-26 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Odbudowa drogi Nr 1867R Harklowa - Osobnica w km 4+400 - 4+506 oraz przepustu w ramach zadania - Odbudowa dróg w ramch likwidacji skutków klęsk żywiołowych-.
98 097,32 PLN
2011-09-23 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej nr 113407 R Bieździedza-Łazy km 1+475 - 2+375
387 270,00 PLN
2011-09-23 Krempna

Gmina Krempna
Roboty budowlane

Remont dróg osiedlowych na osiedlu Kotań i Wrzosowa Polana w Gminie Krempna
195 723,30 PLN
2011-09-23 Krempna

Gmina Krempna
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej obok zabudowań Pana Edwarda Krzyżaka w Myscowej nr ewid. działki 807/7
65 040,00 PLN
2011-09-23 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Nowy Żmigród - w km 2+100 - 2+820
429 587,96 PLN
2011-09-20 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Wiśniowa - Warzyce w km 11+760 - 12+808 w m. Żarnowa.
678 546,66 PLN
2011-09-14 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Żeglcach
52 412,76 PLN
2011-09-12 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont drogi nr ewid. 373, 626 Przez Wieś w Kłodawie w km 0+000-0+800
96 132,80 PLN
2011-09-09 Krempna

Gmina Krempna
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Polany - Dobańce
95 934,50 PLN
2011-09-09 Krempna

Gmina Krempna
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Myscowa - Bucznik
142 491,60 PLN
2011-09-09 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec obejmująca 2 zadania
359 873,89 PLN
2011-09-07 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej nr 2374/3, 2374/4 i 2374/5 Pod Rękaw w m. Lipinki w km 0+000 - 0+650
181 166,70 PLN
2011-09-06 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Korczyna Dębczak
128 878,16 PLN
2011-09-05 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Nienaszów i Desznica Gmina Nowy Żmigród . 1. Remont drogi gminnej Nr 1755/2 , 1739 Na Kaczmarskie, wieś Nienaszów w km 0+000 ÷ 1+200 2. Remont drogi gminnej na działkach nr 365 /1 , 366 , wieś Desznica - w km 0+000 do 0 + 150
256 021,06 PLN
2011-09-05 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Remont nawierzchni asfaltowych ulic osiedlowych na terenie Miasta Jasła
138 446,34 PLN
  Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Odbudowa dróg powiatowych obejmująca 7 zadań
2 052 144,92 PLN
2011-09-02   ZADANIE NR 2 Odbudowa drogi powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka - Pielgrzymka w km 0+013 - 0+521 Przedmiot zamówienia obejmuje m in. - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni i skropienie bitumem - 2 286,00 m2, - wykonanie nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej - 2 286,00 m2, - żwirowanie zjazdów bocznych - 90,00 m2, - uzupełnienie poboczy mieszanką tłuczniową - 508,00 m2 166 184,81 PLN
2011-09-02   ZADANIE NR 6 Odbudowa drogi powiatowej Nr 1895R Samoklęski - Brzezowa w km 4+315 - 4+820 251 023,32 PLN
2011-09-02   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - (Lubla) w km 1+432 - 1+632 Przedmiot zamówienia obejmuje m in. - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni i skropienie bitumem - 1 200,00 m2, - wykonanie nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej - 1 200,00 m2, - uzupełnienie zjazdów bocznych mieszanką tłuczniową - 120,00m2, - uzupełnienie poboczy klińcem - 117,50 m2 46 617,00 PLN
2011-09-02   ZADANIE NR 3 Odbudowa drogi powiatowej Nr 1826R Święcany - gr. wojew. - (Czermna) w km 1+430 - 1+498 Przedmiot zamówienia obejmuje m in. - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni i skropienie bitumem - 353,60 m2,- wykonanie nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej - 353,60 m2,- ustawienie barier stalowych energochłonnych - 40,00 m,- żwirowanie zjazdów bocznych - 30,00 m2, - mechaniczne ścięcie i uzupełnienie poboczy - 68,00 m2, - oczyszczenie rowów z namułu - 68,00 m 38 653,00 PLN
2011-09-02   ZADANIE NR 7 Odbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa w km 0+600 - 1+600 637 652,54 PLN
2011-09-02   ZADANIE NR 4 Odbudowa drogi powiatowej Nr 1831R Lisówek - Lisów w km 0+860 - 1+225; i Odbudowa drogi powiatowej Nr 1831R Lisówek - Lisów w km 1+355 - 2+200 575 780,22 PLN
2011-09-02   ZADANIE NR 5 Odbudowa drogi powiatowej Nr 1314R Czermna - Dębowa w km 2+984 - 3+744 Przedmiot zamówienia obejmuje m in. - profilowanie istniejącej podbudowy mieszanką tłuczniową - 4 180,00 m2, - skropienie bitumem - 1 140,00 m2, - wykonanie nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej - 3 420,00 m2, - żwirowanie zjazdów bocznych - 45,00 m2, - uzupełnienie poboczy mieszanką tłuczniową - 760,00 m2 336 234,03 PLN
2011-09-01 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

1. Remont drogi gminnej Nr 113356R Bierówka- Niepla działka nr ew. 885 w miejscowości Bierówka w km 0+561 - 1+476 2. Remont drogi na Łęgi nr ew. 9473/1 w Osobnicy w km 0+256 - 1+039
478 578,85 PLN
2011-08-31 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1827R Siepietnica - Święcany - gr. wojew. - (Szerzyny) w km 4+850
75 926,67 PLN
2011-08-30 Krempna

Gmina Krempna
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Krempna - Kołomyja - Huta Krempska nr ewid. działki 447; 446/1
120 936,40 PLN
2011-08-30 Krempna

Gmina Krempna
Roboty budowlane

Remont drogi Polany - Huta Polańska nr ewid. działki 348
87 025,20 PLN
2011-08-30 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Szufnarowa - Jaszczurowa /dz. gr. 549/1 549/2/ w km 0+000 do 0+870
192 990,00 PLN
2011-08-29 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej nr 113411 R Sieklówka - Magazyn - Zacisze w km 0+000 - 1+800
802 151,88 PLN
2011-08-25 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego rok 2011 (8 zadań)- zadanie Nr 2 RDW Jasło
363 760,20 PLN
2011-08-24 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu Państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - II transza 2011 r.
842 132,93 PLN
  Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Odbudowa dróg powiatowych Nr 1908R Krempna - Polany i Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała
3 261 908,75 PLN
2011-08-24   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km 0+320 - 3+050; 9+000 - 11+567 2 344 653,65 PLN
2011-08-24   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1908R Krempna - Polany w km 1+130 - 3+188 917 255,10 PLN
2011-08-17 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont drogi nr ewid. 652, 674 Przez Wieś w Wróblowej w km 0+200-0+375 Remont drogi nr ewid 98 Koło Koniecznego w Dąbrówce w km 0+000-0+450
168 887,54 PLN
  Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagiełły.
1 957 584,84 PLN
2011-08-16   Odbudowa ulicy Szopena w km w km 0+010 - 1+022 719 056,78 PLN
2011-08-16   Odbudowa ulicy Mickiewicza w km 0+300 - 1+083 630 673,53 PLN
2011-08-16   Odbudowa ulicy Szajnochy w km 0+010 - 0+130; Odbudowa ulicy Jagiełły w km 0+000 - 0+652 607 854,53 PLN
2011-08-16 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych zamiejskich
296 553,00 PLN
2011-08-10 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867R Harklowa - Osobnica w km 1+950 - 4+400
2 379 689,00 PLN
2011-08-09 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

MODERNIZACJA DRÓG - wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową z kruszyw kamiennych na drogach gminnych - Gmina Frysztak
469 291,24 PLN
2011-08-09 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Nr 112151R >>Huta Gogołowska-Łazy-Czerwona Górka<< - Etap I
69 978,96 PLN
2011-08-08 Niebylec

Wójt Gminy Niebylec
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 1 12217 R Gwoźnica Dolna - Pasieki w km 0+900 - 1+600, drogi gminnej Nr 1 12209 R Konieczkowa - Rzym w km 0+070 - 0+500, drogi gminnej Nr 1 12207 R Gwoździanka - Wieś w km 0+450 - 0+800, drogi gminnej Nr 1 12228 R Lutcza - Del. Granica w km 0+450 - 0+610 i 1+400 - 1+430 oraz drogi gminnej Nr 1 12210 R Konieczkowa - szkoła w km 0+000 - 0+120
329 516,77 PLN
2011-08-02 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Likwidacja przełomów na drodze powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka
96 596,82 PLN
2011-08-01 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin - Dobrynia w km 5+100 - 5+300
239 911,50 PLN
2011-07-22 Jasło

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Dobrego Pasterza
Roboty budowlane

Remont placu postojowego w Nowym Gliniku
69 997,32 PLN
2011-07-14 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

Remont dróg będących własnością Gminy Jasło
136 060,88 PLN
2011-07-14 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Likwidacja przełomów na drogach powiatowych
243 540,00 PLN
2011-07-12 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO DRÓG GMINNYCH
109 687,03 PLN
2011-07-01 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

WYKONANIE UTWARDZENIA NAWIERZCHNI PLACU PARKINGOWEGO I ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NIENASZÓW
99 997,44 PLN
2011-07-01 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Budowa parkingu przy Domu Ludowym w Czeluśnicy
268 941,54 PLN
2011-06-28 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Odbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka odcinek od km 194+000 do km 194+470 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w m. Skołyszyn (Przysiółek Lisówek) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi
5 843 030,74 PLN
2011-06-15 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Remont drogi Na Kowala w Zarzeczu o nr ew. 1943
55 905,00 PLN
2011-06-10 Osiek Jasielski

Gmina Osiek Jasielski
Roboty budowlane

Remont drogi nr 35 w Świerchowej, remont drogi nr 1783 w Pielgrzymce, remont drogi nr 487 w Załężu. Zadanie nr 2: Remont drogi nr 149 w Zawadce Osieckiej
119 574,00 PLN
  Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Odbudowa dróg powiatowych nr 1893R Osiek Jasielski - Nowy Żmigród i nr 1904R Desznica - Jaworze.
1 436 261,13 PLN
2011-06-09   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1904R Desznica - Jaworze w km 0+000 - 2+455 1 177 797,75 PLN
2011-06-09   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Nowy Żmigród w km 2+820 - 3+553 258 463,38 PLN
2011-06-08 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Remont dróg na Gminie Dębowiec
138 938,18 PLN
2011-06-02 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn - I etap
528 896,47 PLN
  Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Odbudowa dróg powiatowych obejmująca 8 zadań
1 667 434,39 PLN
2011-05-27   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1912R Zarzecze - Łajsce w km 3+506 - 4+630 376 440,37 PLN
2011-05-27   Odbudowa drogi powiatowej (odcinek od strony mostu działki Nr 1517/4; 1514/5; 1517/6; oraz odcinek od strony drogi wojewódzkiej działki Nr 1517/4) 156 751,02 PLN
2011-05-27   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - Kunowa - Pusta Wola w km 3+515 - 4+225 259 961,21 PLN
2011-05-27   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Siepietnica - Święcany - gr. wojew. - (Szerzyny) w km 0+800 - 0+887 49 784,62 PLN
2011-05-27   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1875R Józefów - Duląbka w km 0+015 - 0+280; 0+555 - 0+918, 1+530 - 1+780 388 331,02 PLN
2011-05-27   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski - Glinik Nowy w km 6+570 - 6+965 166 766,45 PLN
2011-05-27   Odbudowa drogi powiatowej Nr 2412R Droga przez wieś Czekaj w km 0+000 - 0+525 269 399,70 PLN
2011-05-18 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Kobyle-KAMIENIOŁOM
144 954,27 PLN
2011-05-18 Niebylec

Wójt Gminy Niebylec
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 1 12212 R Jawornik - Godowa w km 0+000 - 1+100 i 1+300 - 1+700
227 343,36 PLN
2011-05-12 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Wykonanie remontu dróg dojazdowych w miejscowościach Łysa Góra i Grabanina Gmina Nowy Żmigród.
268 644,30 PLN
2011-05-09 Krempna

Gmina Krempna
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej w m. Myscowa do zabudowań Pana Centki
81 592,00 PLN
2011-05-06 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont drogi nr ewid. 770 Krzemyk I w Brzyskach w km 2+200-2+400
55 860,45 PLN
  Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Odbudowa dróg powiatowych obejmująca 13 zadań
2 293 139,51 PLN
2011-05-05   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany - Lisów w km 2+338 - 2+750 139 107,83 PLN
2011-05-05   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1831R Lisówek - Lisów w km 0+200 - 0+860 135 272,94 PLN
2011-05-05   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło w km 2+290 - 2+545 99 391,38 PLN
2011-05-05   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska w km 8+374 - 8+684 130 035,60 PLN
2011-05-05   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Ostryszne w km 8+520 - 9+020 165 326,76 PLN
2011-05-05   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1901R Nienaszów - Makowiska w km 0+010 - 1+120 429 692,65 PLN
2011-05-05   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1897R Droga przez wieś Sadki w km 0+005 - 0+520 226 023,71 PLN
2011-05-05   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1874R Dębowiec - Kopaniny w km 1+230 - 1+949 260 009,45 PLN
2011-05-05   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin - Dobrynia w km 12+370 - 12+470 i 12+900 - 13+695 326 098,04 PLN
2011-05-05   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - (Czermna) w km 7+934 - 8+745; 9+575 - 9+710; 10+310 - 10+432 382 181,15 PLN
2011-05-04 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Remont drogi Szufnarowa -Jaszczurowa dz. gr. 549/1, 549/2
161 600,00 PLN
2011-04-21 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej i likwidacja przełomów
576 870,00 PLN
2011-04-15 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Przebudowa ulic na terenie miasta Strzyżowa
136 021,20 PLN
2011-04-15 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu Państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - I transza 2011 r. - zamówienie uzupełniające
51 555,25 PLN
2011-04-14 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi gminnej Łubienko - Rokiciny
83 965,49 PLN
2011-04-13 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w Gminie Lipinki uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 roku; w Lipinkachdroga Ogrodowa w km 0+000-0+203, w Krygudroga Stabilizacja-Jedle II w km 0+000-0+100, w Wójtowejdroga Do Lejki w km 0+450-0+650, w Bednarcedroga Bednarka-Bednarskie w km 0+650-0+950
205 226,24 PLN
2011-04-11 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Usługi

Świadczenie usług w zakresie administrowania budynkiem przy ul. Modrzejewskiego 12 w Jaśle
55 092,80 PLN
2011-04-07 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Remont drogi Na wykroty w Woli Dębowieckiej o nr ew. 433 zniszczonej podczas powodzi w 2009r. w km 1+220 - 1+420 i w 2010r. w km 1+200 - 1+220 i w km 1+420 - 1+450
56 288,75 PLN
2011-04-05 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Budowa mostu w miejscowości Błażkowa wraz z dojazdami
560 496,78 PLN
2011-04-04 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu Państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - I transza 2011 r.
154 471,30 PLN
2011-03-28 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Bieżące remonty ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła
169 988,90 PLN
2011-03-24 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Sikorskiego w Jaśle w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą < Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 >
664 181,17 PLN
2011-03-23 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

Remont drogi na Ropka Nr 113307 R (działka nr ew. 759) w km 0+000 - 0+895 w miejscowości Trzcinica
179 668,92 PLN
2011-03-22 Niebylec

Wójt Gminy Niebylec
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 1 12204 R Baryczka - Sołonka w km 0+000 - 2+470
724 755,29 PLN
2011-03-01 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1924R Kobyle - Łęki Strzyżowskie - Bratkówka - Odrzykoń
5 251 162,69 PLN
2011-02-23 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 113401 R Kołaczyce - Sowina, etap I
1 616 591,16 PLN
2011-02-18 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg
164 861,25 PLN
2011-02-08 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Bieździedza-Turczyn Nr 113404R w km 0+000 - 1+000, etap I
345 760,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 46 745 870,26 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-11-30 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gm.Tarnowiec
243 654,13 PLN
2010-11-23 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -IV transza - powódź czerwiec 2010.
262 501,00 PLN
2010-11-18 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz likwidacja przełomów
133 952,22 PLN
2010-11-18 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km 0+143 - 0+300
69 813,04 PLN
2010-11-10 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin - Dobrynia w km 8+457 - 8+660
52 830,54 PLN
2010-11-10 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1912R Zarzecze - Łajsce w km 4+750 - 4+900
56 611,66 PLN
2010-11-10 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Nowy Żmigród w km 3+553 - 3+743
61 391,62 PLN
2010-11-10 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w km 0+470 - 0+740
97 303,54 PLN
2010-11-10 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna - Wróblowa w km 2+300 - 2+500
78 294,72 PLN
2010-11-10 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. -(Czermna) w km 9+710 - 9+870
66 211,84 PLN
2010-11-10 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1867R Harklowa - Osobnica w km 0+770 - 0+880 i 0+910 - 0+960
59 436,16 PLN
2010-11-10 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Granice-Sośniny nr K270713 o długości 300m x 2,8m w m. Wójtowa i remont mostu na potoku Libuszanka w m. Lipinki w ciągu drogi gminnej nr 1687/3 i 2374/3, uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 roku.
136 919,38 PLN
2010-11-09 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych ze środków własnych
59 049,83 PLN
2010-11-05 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DOGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI LIBUSZA - OD FIGURY DO BOROWSKIEGO
55 800,36 PLN
2010-11-04 Osiek Jasielski

Gmina Osiek Jasielski
Roboty budowlane

Osiek JasielskiPrzetarg na remonty dróg gminnych nr 387 w km 0+020 - 0+200 w Mrukowej, nr 440 w km 0+000 - 0+155 w Załężu, nr 301 w km 0+080 - 0+300 w Świerchowej, nr 557 w km 0+000 - 0+200 w Zawadce Osieckiej, nr 1843 w km 0+000 - 0+150 w Pielgrzymce
244 587,05 PLN
2010-11-03 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

ODBUDOWA DROGI GMINNYCH ZNISZCZONEJ PODCZAS POWODZI MAJĄCEJ MIEJSCE W MAJU I CZERWCU BR. W MIEJSCOWOŚCI BIECZ UL. PODWALE w km 0+975 - 1+175.
109 579,18 PLN
2010-11-03 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

1. Remont drogi gminnej Nr 113301R Opacie - Dąbrówka działka nr ew. 53/1 w miejscowości Opacie w km 0+500 - 1+320 2. Remont drogi Góry działka nr ew. 1210/4 w miejscowości Trzcinica w km 1+566 - 2+171
299 925,41 PLN
2010-10-29 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych: nr ewid. 929/3 koło Szkoły w Brzyskach km 0+000-0+110 nr ewid. 289, 371 Granice II w Błażkowej km 0+510-0+760, nr ewid. 150, 101/pół, 680 Rakowa w Lipnicy Dolnej km 0+500-0+765, nr ewid. 234/1, 162 Targos w Ujazd-Wróblowa km 0+000-0+350, nr ewid. 614 Do Kozłowskich w Wróblowej km 0+016-0+291
258 634,29 PLN
2010-10-26 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w Gminie Lipinki uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 roku; w Lipinkachdroga Gawlak-Ślusarz o długości 200m x 2,8m i droga Do Łukaszyka o długości 150m x 2,8m
113 325,80 PLN
  Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Naprawa uszkodzeń w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Krośnie powstałych w wyniku powodzi w miesiącach maj i czerwiec 2010 roku
1 478 193,00 PLN
2010-10-25   Naprawa uszkodzeń w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Oddział GDDKiA w Rzeszowie - Rejon w Krośnie powstałych w wyniku powodzi w miesiącach maj i czerwiec 2010 roku: Zadanie nr 6: Naprawa uszkodzeń nasypu drogi w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka-Jasło na odcinku od km 151+890 do km 153+130 w m. Bukowa 415 163,00 PLN
2010-10-25   Naprawa uszkodzeń w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Oddział GDDKiA w Rzeszowie - Rejon w Krośnie powstałych w wyniku powodzi w miesiącach maj i czerwiec 2010 roku: Zadanie nr 3: Naprawa uszkodzeń powstałych w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka na odcinku Jasło - Krosno od km 211+058 do km 226+594 499 906,00 PLN
2010-10-25   Naprawa uszkodzeń w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Oddział GDDKiA w Rzeszowie - Rejon w Krośnie powstałych w wyniku powodzi w miesiącach maj i czerwiec 2010 roku: Zadanie nr 4: Naprawa uszkodzeń korpusu w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka-Jasło na odcinku od km 141+650 do km 141+900 w m. Kamienica Dolna 563 124,00 PLN
2010-10-25 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Usługi

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg o dł. 266 km
678 745,48 PLN
2010-10-22 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 113356 R k/szkoły działka nr ew. 227 w miejscowości Bierówka w km 1+751 do 2+279
131 996,66 PLN
2010-10-22 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - (Lubla) - II etap
1 649 798,05 PLN
2010-10-18 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica -Osobnica - Cieklin - Dobrynia w km 8+742 - 8+842; 9+022 - 9+175; 9+490 - 9+722
128 851,15 PLN
2010-10-15 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Odbudowa niżej wymienionych dróg w Jaśle zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi, polegająca na wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 11.697,00 m2
589 400,42 PLN
2010-10-15 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOKA NA KRUPĘ
62 941,17 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 6 zadań
875 356,54 PLN
2010-10-14   Remont drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+010 - 0+196 93 055,33 PLN
2010-10-14   Remont drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w km 0+300 - 0+470; 1+300 - 1+432; 1+600 - 1+787 217 429,68 PLN
2010-10-14   Remont drogi powiatowej Nr 1912R Zarzecze - Łajsce w km 4+900 - 5+200 121 518,10 PLN
2010-10-14   Remont drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km 11+451 - 11+551 : 11+567 - 11+639 38 882,86 PLN
2010-10-14   Remont drogi powiatowej Nr 1834R Droga przez wieś Lipnica Górna w km 0+100 - 0+665 215 640,80 PLN
2010-10-14   Remont drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna - Wróblowa w km 1+900 - 2+300 188 829,77 PLN
2010-10-14 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Odbudowa dróg na terenie Gminy Dębowiec zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.
248 269,60 PLN
2010-10-13 Krempna

Magurski Park Narodowy
Roboty budowlane

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej oraz przebudowa placu manewrowego przy budynku administracyjnym Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej 59.
83 917,80 PLN
2010-10-12 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych w Gminie Lipinki w 2010 roku; w Lipinkachdroga Polna o długości 100m x 2,5m, w Wójtowejdroga Kiełtykówka-Opałka o długości 100m x 2,5m
45 140,00 PLN
2010-10-12 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - gr. wojew. -(Jodłowa) ul. Mickiewicza w km 1+500 - 2+015
228 550,04 PLN
2010-10-12 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych ze środków własnych
46 607,05 PLN
2010-10-08 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

Remont i przebudowa dróg będących własnością Gminy Jasło
258 665,20 PLN
2010-10-08 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - II etap
697 403,72 PLN
2010-10-06 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Odnowa (remont) nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 38+650÷39+030 w m. Szufnarowa.
243 457,47 PLN
2010-09-28 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -III transza - powódź czerwiec 2010
407 323,38 PLN
  Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi.
491 434,42 PLN
2010-09-27   Remont drogi gminnej nr 113401 R Kołaczyce - Sowina-Rzym w km 4+100 - 6+800 81 994,00 PLN
2010-09-27   Remont drogi gminnej nr 113409 R Lublica - Rzeki w km 0+745 - 1+430 261 842,62 PLN
2010-09-27   Remont drogi gminnej nr 113405R Bieździedza - Słonki w km 0+000 - 0+800 36 823,00 PLN
2010-09-27   Remont drogi gminnej Sowina - Pańskie w km 0+000 - 0+300 110 774,80 PLN
2010-09-27 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych
328 543,92 PLN
2010-09-23 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH ZNISZCZONCH PODCZAS POWODZI ORAZ REMONT PRZEPUSTU USZKODZONEGO PODCZAS POWODZI MAJĄCEJ MIEJSCE W MAJU I CZERWCU BR.
1 329 997,52 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 4 zadania
399 908,92 PLN
2010-09-15   Remont drogi powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka - Pielgrzymka w km 0+015 - 0+502 70 118,89 PLN
2010-09-15   Remont drogi powiatowej Nr 1841R Sieklówka - Warzyce w km 1+105 - 1+405 41 317,74 PLN
2010-09-15   Remont drogi powiatowej Nr 1931R Lisówek - Lisów w km 0+200 - 0+860 118 557,16 PLN
2010-09-15   Remont drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - (Czermna) w km 9+870 - 10+195 169 915,13 PLN
2010-09-14 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudwa mostów i przepustu uszkodzonych podczas powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu br..
220 849,30 PLN
2010-09-03 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1840 R Bieździadka - Gorajowice - Jasło w km 2+290 - 2+540
138 491,35 PLN
2010-09-03 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej i likwidację przełomów
268 156,00 PLN
2010-08-31 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -II transza - powódź czerwiec 2010
526 140,44 PLN
2010-08-26 Krempna

Gmina Krempna
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Krempna przez wieś 13454 R
48 485,00 PLN
2010-08-26 Krempna

Gmina Krempna
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Polany - Huta Polańska
52 896,00 PLN
2010-08-24 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w Gminie Lipinki uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 roku; w Lipinkachdroga Sochacz I o długości 220m x 2,5m, w Wójtowejdroga Podlesie o długości 200m x 2,8m
89 377,20 PLN
2010-08-19 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda w km 0+140 - 0+380
62 442,04 PLN
2010-08-19 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski w km 4+480 - 4+680
61 239,12 PLN
2010-08-19 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa niżej wymienionych dróg w Jaśle zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi, polegająca na wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 24.695,00 m2
1 043 977,79 PLN
2010-08-19 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa dróg w Jaśle zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi, polegająca na wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 30.548,50 m2
1 366 446,46 PLN
2010-08-11 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+736 - 0+846
29 489,91 PLN
2010-08-10 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w Gminie Lipinki uszkodzonych w wyniku powodzi 2008 i maj 2010; w Lipinkachdroga Bochnia o długości 200m x 2,8m, droga Nad Rzeką o długości 205m x 2,5m, w Wójtowej droga Granice o długości 310m x 2,8m, w Krygudroga Kopalnia Władysław o długości 200m x 2,8m, droga Busiówka o długości 550m x 4m.
239 933,50 PLN
2010-08-10 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

Remont drogi szkolnej działka nr ew. 815, 1026,1033/3 w miejscowości Trzcinica w km 0+000 - 0+615
102 433,16 PLN
2010-08-09 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej uszkodzonej podczas powodzi w 2009 roku
102 443,40 PLN
2010-08-09 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin - Dobrynia w km 9+660 - 9+990
98 070,55 PLN
2010-08-06 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych
248 270,00 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 8 zadań
1 356 024,00 PLN
2010-07-30   Remont drogi powiatowej Nr 1828R Święcany - Lisów w km 0+008 - 1+390 446 069,08 PLN
2010-07-30   Remont drogi powiatowej Nr 1909R Krempna - Żydowskie - Grab w km 0+700 - 0+902 oraz 0+954 - 1+062 63 874,93 PLN
2010-07-30   Remont drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze w km 2+300 - 3+220 349 411,54 PLN
2010-07-30   Remont drogi powiatowej Nr 1886R Czeluśnica - Umieszcz w km 2+274 - 2+348 36 148,23 PLN
2010-07-30   Remont drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin - Dobrynia w km 9+990 - 10+237; 10+458 - 10+761; 10+831 - 11+183 214 578,59 PLN
2010-07-30   Remont drogi powiatowej Nr 1867R Harklowa - Osobnica w km 0+250 - 0+660 129 805,19 PLN
2010-07-30   Remont drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska w km 1+240 - 1+455 56 804,42 PLN
2010-07-30   Remont drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+530 - 0+736 59 332,02 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 6 zadań
933 274,32 PLN
2010-07-30   Remont drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski w km 4+050 - 4+480 135 477,34 PLN
2010-07-30   Remont drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica - Dębowiec w km 0+465 - 0+765; 0+965 - 1+365 229 655,56 PLN
2010-07-30   Remont drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Nowy Żmigród w km 0+215 - 0+435 (na terenie Gminy Osiek Jasielski) 81 451,46 PLN
2010-07-30   Remont drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Nowy Żmigród w km 3+743 - 4+250 (na terenie Gminy Nowy Żmigród) 129 985,49 PLN
2010-07-30   Remont drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin - Dobrynia w km 4+570 - 5+230 217 005,87 PLN
2010-07-30   Remont drogi powiatowej Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda w km 0+000 - 0+140; 0+730 - 0+847; 1+605 - 1+850 139 698,60 PLN
2010-07-30 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1883R Dębowiec - Zarzecze i Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec
207 464,66 PLN
2010-07-20 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi w latach 2008-2009
416 844,35 PLN
2010-07-05 Niebylec

Wójt Gminy Niebylec
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 112215 R Gwoźnica Górna - Poręby w km od 2+400 do 3+560
128 843,74 PLN
2010-06-30 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont drogi Długie-Poręby
101 654,22 PLN
2010-06-18 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Odbudowa korpusu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka-Jasło w m. Bukowa w km 153+364 - 153+700 (obustronnie) zniszczonego podczas ulewnych deszczy w m-cu czerwcu 2010 roku wraz z wykonaniem zabezpieczenia osuwiska w celu przywrócenia przejezdności.
1 665 894,84 PLN
2010-06-18 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Remont ul. Szajnochy, osiedle Mickiewicza w Jaśle
54 258,62 PLN
  Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych obejmujący 5 zadań.
377 342,41 PLN
2010-06-15   Remont nawierzchni drogi gminnej Glinik Polski - Piotrówka w km 0+000-0+758 185 512,90 PLN
2010-06-15   Remont nawierzchni drogi gminnej Nowy Glinik - Do cmentarza w km 0+000- 0+228, 0+000-0+080 45 948,43 PLN
2010-06-15   Remont nawierzchni drogi gminnej Dobrucowa - Koło Domu Strażaka w km 0+000-0+154,50 38 830,59 PLN
2010-06-15   Remont nawierzchni drogi gminnej Umieszcz - Podlas w km 0+280-1+120. 60 551,04 PLN
2010-06-15   Remont nawierzchni drogi gminnej Łajsce - Zapłocie w km 0+000-0+280 46 499,45 PLN
2010-06-08 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1314R Czermna - Dębowa na odcinku w km 2+988 - 3+740
156 523,56 PLN
2010-06-07 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Naprawa zniszczonego podczas powodzi korpusu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 191+649 do km 204+180 w celu przywrócenia przejezdności na odcinku Trzcinica - Jasło
456 335,96 PLN
2010-06-01 Niebylec

Wójt Gminy Niebylec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni mineralno - bitumicznych na terenie gminy Niebylec
734 760,25 PLN
2010-05-28 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych
576 974,81 PLN
2010-05-20 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

Remont dróg będących własnością Gminy Jasło
388 148,82 PLN
2010-05-20 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej uszkodzonej podczas powodzi w roku 2008
237 515,70 PLN
2010-05-18 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1827R Siepietnica - Święcany - gr. woj. (Szerzyny) w km 4+900
38 909,83 PLN
2010-05-17 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej nr K270715 Wójtowa-Pagorzyna w m. Wójtowa (etap II) w km 0+950-1+950, w ramach usuwania skutków powodzi 2008
199 104,00 PLN
2010-05-14 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dróg gminnych
102 259,91 PLN
2010-05-14 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi w latach 2008-2009
489 915,33 PLN
2010-05-12 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych ze środków własnych
96 260,99 PLN
2010-05-11 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

Remont dróg gminnychnr ewid. 248 Koło kościoła w Dąbrówce km 0+000-0+330, nr ewid. 1818/1 i 609 Na Szarków w Brzyskach km 0+000-0+276.
94 837,64 PLN
  Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Budowa nowoprojektowanej drogi łączącej ul. Towarową z ul. Lwowską o symbolu KL 1 w Jaśle (II etap)
1 989 155,07 PLN
2010-05-10   Element I 623 276,49 PLN
2010-05-10   Element II 1 365 878,58 PLN
2010-05-10 Kołaczyce

Wójt Gminy Kołaczyce
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 113406 R Bieździadka - Góry w km 0+000 - 1+500 Sygnatura aktIKM.341-1/2/2010
522 581,97 PLN
2010-05-07 Dukla

Gmina Dukla
Roboty budowlane

Remont infrastruktury drogowej w Gminie Dukla, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w miejscowościachZawadka Rymanowska i Wietrzno
230 795,33 PLN
2010-05-05 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w Gminie Lipinki - usuwanie skutków powodzi 2008; w Wójtowej droga Zagrody o długości 200m x 2,6m, w Krygu droga Pańskie Pola o długości 200m x 2,8 m, w Rozdzielu droga Sady o długości 170m x 2,5 m
103 675,00 PLN
2010-05-04 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec
146 998,12 PLN
2010-04-29 Krempna

Gmina Krempna
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Kotań - Kolanin
56 870,70 PLN
2010-04-23 Jasienica Rosielna

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remnt drogi gminnej Nr 7532, 7520 Na Budy w km 0+000 - 0+610 długości 610 mb w m. Blizne
138 497,15 PLN
2010-04-22 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Odbudowa drogi Górskie pola Dobrynia - Wola Cieklińska zniszczonej podczas powodzi w 2009r.
106 324,05 PLN
2010-04-22 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - I transza
181 055,98 PLN
2010-04-20 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych i likwidację przełomów
498 614,00 PLN
2010-04-16 Wiśniowa

Gmina Wiśniowa
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej nr 112453R Niewodna-Szkotnik-Szufnarowa-Wytrząska
178 080,00 PLN
2010-03-30 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej ul. Zielona w Nowym Żmigrodzie nr 113513 w km 0+ 000 do 0 + 740
126 665,84 PLN
2010-03-30 Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe
Roboty budowlane

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 014967R W ROGACH (w km 0+005,50-2+337,50).
872 404,56 PLN
2010-03-16 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

Budowa drogi dojazdowej do Skansenu Archeologicznego w Trzcinicy
575 122,19 PLN
2010-03-15 Brzyska

Urząd Gminy Brzyska
Roboty budowlane

budowa placu postojowego przy szkole na działce nr 608
69 856,48 PLN
2010-03-04 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi gminnej Racławice - Biecz Nr K270014 oraz budowa nowego odcinka chodnika przy tej drodze
124 991,96 PLN
2010-02-24 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Bieżące remonty ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła
105 027,74 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 32 403 328,60 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-10 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn - zamówienie uzupełniające - II
122 948,34 PLN
2009-12-03 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1884 R Łężyny - Łajsce w km 3+095 - 3+185
30 293,00 PLN
2009-12-03 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1860 R Trzcinica - Jareniówka
21 965,00 PLN
2009-12-03 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1855 R ulica Graniczna w km 0+831 - 0+900
49 935,20 PLN
2009-12-03 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1874 R Dębowiec - Kopaniny w km 1+110 - 1+231
36 853,10 PLN
2009-11-12 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn - zamówienie uzupełniające
95 416,62 PLN
2009-11-09 Tarnowiec

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Józefa Robotnika
Roboty budowlane

Remont urządzenia budowlanego - placu postojowego przy kościele parafialnym w Gliniku Polskim
73 123,00 PLN
2009-11-02 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Kompleksowa odnowa centrum wsi Wójtowa w gminie Lipinki
2 866 568,71 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 2 zadania
254 159,41 PLN
2009-11-02   Remont drogi powiatowej Nr 1899 R Droga przez wieś Grabanina w km 0+943 - 1+705 180 344,61 PLN
2009-11-02   Remont drogi powiatowej Nr 1867 R Harklowa - Osobnica w km 0+050 - 0+250 73 814,80 PLN
2009-10-30 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1886R Czeluśnica - Umieszcz
11 825,35 PLN
2009-10-30 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1871R Jasło - Brzyście - Osobnica
8 190,00 PLN
2009-10-30 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/10
875 300,00 PLN
2009-10-27 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w Gminie Lipinki - usuwanie skutków powodzi 2008 i 2009; w Lipinkach droga Mikówka-Majcher o długości 200m x 2,6m, w Wójtowej droga Wójtowa-Pagorzyna o długości 200m x 3,2m, w Krygu droga Do Świerza o długości 200m x 2,5m.
110 165,00 PLN
2009-10-20 Samoklęski

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Samoklęskach
Roboty budowlane

Budowa parkingu na 35 miejsc postojowych z dojazdem oraz chodnikiem wokół Kościoła w miejscowości Samoklęski
215 299,50 PLN
2009-10-16 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej w zakresie ułożenia nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Jaśleul. Słoneczna, ul. Gajowa, ul. Starowiejska, ul. Jodłowa.
221 304,49 PLN
2009-10-15 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Przebudowa ulicDworcowej i Staszica w Jaśle
163 920,12 PLN
2009-10-12 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Wykonanie remontu drogi gminnej o nr działki ewid 1314, 1319 Do Cmentarza w miejscowości Makowiska w km 0+000 - 0+430
72 703,48 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 9 zadań
1 148 920,31 PLN
2009-10-12   Remont drogi powiatowej Nr 1895 R Samoklęski - Brzezowa do drogi Nr 1909R w km 4+820 - 5+490 299 862,20 PLN
2009-10-12   Remont drogi powiatowej Nr 1900 R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa w km 3+050 - 3+550 245 386,00 PLN
2009-10-12   Remont drogi powiatowej Nr 1909R Krempna - Żydowskie - Grab w km 0+050 - 0+700 163 198,00 PLN
2009-10-12   Remont drogi powiatowej Nr 1865 R Kunowa - Harklowa w km 2+050 - 2+290 82 851,96 PLN
2009-10-08   Remont drogi powiatowej Nr 1900 R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa w km 5+100 - 5+650 107 443,00 PLN
2009-10-08   Remont drogi powiatowej Nr 1871 R Jasło - Brzyście - Osobnica w km 0+320 - 0+530 57 330,00 PLN
2009-10-08   Remont drogi powiatowej Nr 1884 R Łężyny - Łajsce w km 3+185 - 3+370 60 921,15 PLN
2009-10-08   Remont drogi powiatowej Nr 1874 R Dębowiec - Kopaniny w km 0+860 - 1+110 76 100,00 PLN
2009-10-08   Remont drogi powiatowej Nr 1868 R Trzcinica - Osobnica - Cieklin -Dobrynia w km 9+300 - 9+490 55 828,00 PLN
2009-10-09 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1855 R ulica Graniczna na odcinku w km 0+900 - 1+400
359 863,50 PLN
2009-10-07 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Przebudowa następujących dróg dojazdowych do gruntów rolnych- Bugaj - Na Racławice dł. 278 mb - Głęboka - k/Stankowskiej dł. 534 mb
145 018,95 PLN
2009-10-07 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Rożnowice - Ołpiny Nr K270018 w miejscowości Rożnowice
475 335,55 PLN
2009-10-07 Osiek Jasielski

Gmina Osiek Jasielski
Roboty budowlane

Budowa parkingu na 39 miejsc postojowych wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Samoklęski. Numer ogłoszenia313676
327 736,52 PLN
2009-09-23 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Modernizacja drogi Nr 1 13263 R w Zarzeczu -Wygon Górny
165 404,70 PLN
2009-09-22 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych w Gminie Lipinki w Krygudroga Do Kamińskiego o długości 100m x 2,9m, w Wójtowejdroga Na Podlesie o długości 100m x 2,5m, w Pagorzyniedroga Sołtys Wachel o długości 65m x 2,5m, w Bednarcedro
80 965,00 PLN
2009-09-21 Kołaczyce

Wójt Gminy Kołaczyce
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Bieździadka - Równie
179 894,47 PLN
2009-09-15 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w Gminie Lipinki - usuwanie skutków powodzi 2009w Lipinkach droga Do Kędziora o długości 150m x 2,6m, droga Koło Raksy o długości 150m x 2,5m, droga Boniśniak-Stawy o długości 200m x 2,7m, droga Ślusarz-Gawlak-Barzyk o długości 200m
307 474,50 PLN
2009-09-15 Kołaczyce

Wójt Gminy Kołaczyce
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 113405 R Bieździedza - Słonki
532 781,45 PLN
2009-09-09 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - II transza
438 966,09 PLN
2009-09-07 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zadanie Nr 2 - RDW Jasło
121 903,60 PLN
2009-09-02 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi
418 032,39 PLN
2009-08-31 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Remont urządzeń budowlanych - placów postojowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec w miejscowościachTarnowiec, Umieszcz, Roztoki i Wrocanka.
446 458,58 PLN
2009-08-28 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec
310 577,20 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont mostu i dróg powiatowych obejmujący 6 zadań
529 960,72 PLN
2009-08-27   Zadanie Nr 5 - Remont drogi Nr 1834 R Droga przez wieś Lipnica Górna w km 0+660 - 0+860 74 535,00 PLN
2009-08-27   Zadanie Nr 3 - Remont drogi Nr 1878 R Dobrynia - Zawadka Osiecka - do drogi Nr 1881R w km 0+700 - 1+155 127 837,10 PLN
2009-08-27   Zadanie Nr 2 - Remont drogi Nr 1864 R Grudna - Kunowa - Pusta Wola w km 3+150 - 3+470 114 856,62 PLN
2009-08-27   Zadanie Nr 6 - Remont drogi Nr 1843 R Zimna - Woda - Bierówka - Szebnie w km 2+660 - 2+860 61 975,00 PLN
2009-08-27   Zadanie Nr 4 - Remont drogi Nr 1886 R Czeluśnica - Umieszcz w km 1+864 - 2+274 150 757,00 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn obejmującej 2 zadania - w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011
966 895,51 PLN
2009-08-20   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w km 1+283 - 2+148 km projektowy (1+972 - 2+837 km ewidencyjny) 300 719,25 PLN
2009-08-20   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w km 2+148 - 2+481 km projektowy (1+639 -1+972 km ewidencyjny) i w km 1+017 - 1+283 km projektowy (2+837 - 3+103 km ewidencyjny) 666 176,26 PLN
2009-08-20 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Zabezpieczenie drogi przez umocnienie skarpy brzegów potoku w Duląbce k/Królikowskiego oraz odbudowa drogi w Cieklinie, Dzielcu, Pagórku -Pod Dębinę zniszczonych podczas powodzi w 2009 r.
313 646,80 PLN
2009-08-19 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach ; - Łężyny - droga gminna - Od Łajsc- nr 39 w km 0+770-1+160 - Gorzyce - droga gminna -Podlas-nr 982 w km 0+000-0+200 - Siedliska -łysa Góra - droga gminna -Pierwsze góry- nr 113528 w km 0+900-1+200 - Nien
322 551,78 PLN
2009-08-17 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1908 R Krempna - Polany na odcinku w km 0+530 - 1+130 i 3+200 - 3+600
146 640,00 PLN
2009-08-12 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

REMONT DROGI GMINNEJ STRZESZYN-FOLWARK
27 259,03 PLN
2009-08-11 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

przebudowa dróg 1. Imielna nr ew. 44 w km 0 + 318 - 0 + 618 w miejscowości Osobnica 2. Na Maconia nr ew. 1313 w km 0 + 000 - 0 + 455 w miejscowości Trzcinica 3. Nr ew. 523 w km 0 + 104 - 0+620 oraz 0 + 984 - 1+ 232 w miejscowości Żółków
307 204,25 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 5 zadań
513 032,09 PLN
2009-08-10   Zadanie Nr 3 - Remont drogi Nr 1861 R Droga przez wieś Przysieki w km 2+115 - 2+470 122 744,99 PLN
2009-08-10   Zadanie Nr 1 - Remont drogi Nr 1851 R Jasło - (Sobniów) -Łaski - Glinik Nowy (msc Sobniów, Łaski) w km 1+350 - 1+615 i 2+000 - 2+100 136 201,10 PLN
2009-08-10   Zadanie Nr 2 - Remont drogi Nr 1851 R Jasło - (Sobniów) -Łaski - Glinik Nowy (msc Sobniów) w km 1+200 - 1+350 49 420,00 PLN
2009-08-10   Zadanie Nr 5 - Remont drogi Nr 1902 R Nowy Żmigród - Stary Żmigród - Łysa Góra w km 1+060 - 1+340 90 156,00 PLN
2009-08-10   Zadanie Nr 4 - Remont drogi Nr 1829 R Jareniówka - Jabłonica - gr. woj. (Czermna)w km 11+929 - 12+239 114 510,00 PLN
2009-08-06 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

Modernizacja drogi gminnej Stępina-ZAGÓRZE w miejscowości Stępina - Gmina Frysztak
74 487,00 PLN
2009-08-06 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin - Dobrynia
16 562,50 PLN
2009-07-28 Jasło

Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle
Roboty budowlane

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową na alejkach miasteczka ruchu drogowego oraz wykonanie ogrodzenia wraz z dwoma bramami wjazdowymi przy Zespole Szkól Miejskich Nr 3 w Jaśle.
161 901,20 PLN
2009-07-28 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 2258, 2925 Kobylany - Pałacówka w km 0+002,5 - 0+0208,50; 0+217,30-0+793,50 w miejscowości Kobylany
95 040,32 PLN
2009-07-27 Frysztak

Gmina Frysztak
Roboty budowlane

MODERNIZACJA DRÓG - wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową z kruszyw kamiennych na drogach gminnych - Gmina Frysztak
736 882,92 PLN
2009-07-17 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Remont nawierzchni asfaltowych ulicMickiewicza, Jodłowej, Lipowej, Ks. Potępy, Słonecznej i Okrężnej w Jaśle
170 809,39 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 5 zadań
154 583,92 PLN
2009-07-14   Remont drogi Nr 1840 R Bieździadka - Gorajowice - Jasło w km 4+684 - 4+900 58 494,80 PLN
2009-07-14   Remont drogi Nr 1868 R Trzcinica - Osobnica - Cieklin - Dobrynia na terenie Gminy Jasło (1661 m2) 51 139,12 PLN
2009-07-14   Remont drogi Nr 1860 R Trzcinica - Jareniówka (600 m2) 44 950,00 PLN
2009-07-03 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
228 095,00 PLN
2009-06-30 Kołaczyce

Wójt Gminy Kołaczyce
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ulic, dróg gminnych oraz chodników na terenie Gminy Kołaczyce
242 925,95 PLN
2009-06-29 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Usługi

Usługi z zakresu świadczenia usług administracyjnych
62 818,11 PLN
2009-06-22 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni asfaltowych ulicŻeromskiego, Kochanowskiego i Dworcowej w Jaśle.
126 008,43 PLN
2009-05-29 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn na odcinku w km 0+015 - 0+970
253 472,11 PLN
2009-05-26 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Remont dróg na terenie Gminy Dębowiec
337 433,49 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 11 zadań
1 531 158,12 PLN
2009-05-19   Remont drogi Nr 1843 R Zimna Woda - Bierówka - Szebnie w km 2+160 - 2+300 51 514,60 PLN
2009-05-19   Remont drogi Nr 1885 R Glinik Nowy - Glinik Polski w km 1+085 - 1+200 56 609,90 PLN
2009-05-19   Remont drogi Nr 1900 R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa w km 0+000 - 0+600 199 942,01 PLN
2009-05-19   Remont drogi Nr 1885 R Glinik Nowy - Glinik Polski w km 1+200 - 1+500 168 756,50 PLN
2009-05-19   Remont drogi Nr 2506 R Majscowa do drogi Nr 1851 R w km 0+900 - 1+387 i 2+104 - 2+470 231 488,88 PLN
2009-05-19   Remont drogi Nr 1894 R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samoklęski w km 2+950 - 3+060 49 064,95 PLN
2009-05-19   Remont drogi Nr 1868 R Trzcinica - Osobnica - Cieklin - Dobrynia w km 0+210 - 0+516 136 253,03 PLN
2009-05-19   Remont drogi Nr 1826 R Święcany - gr. wojew. (Czermna) w km 0+260 - 0+775 214 708,65 PLN
2009-05-19   Remont drogi Nr 1840 R Bieździadka - Gorajowice - Jasło w km 1+870 - 2+270 140 001,00 PLN
2009-05-19   Remont drogi Nr 1878 R Dobrynia - Zawadka Osiecka - do drogi Nr 1881 R w km 3+140 - 3+350 102 807,20 PLN
2009-05-19   Remont drogi Nr 1892 R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 3+710 - 4+200 180 011,40 PLN
2009-05-13 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej w zakresie ułożenia nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Jaśleul. Piotra Skargi w km. 0+060 do 0+710
203 166,59 PLN
2009-05-12 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi
282 727,97 PLN
2009-05-12 Kołaczyce

Wójt Gminy Kołaczyce
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 113410 R Sieklówka -Rzeki w km 0+380 - 1+450.
376 897,32 PLN
2009-05-12 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa odcinka drogi gminnej Za las w Siepietnicy, Nr ew. 28/2, przy współudziale środków z budżetu Państwa, przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
68 146,38 PLN
2009-05-12 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr ew. 221 w Jabłonicy - do szkoły
65 434,96 PLN
2009-05-05 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

wykonanie remontu dróg będących własnością Gminy Jasło
356 258,26 PLN
2009-05-05 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych ul. Rynek ul. Pl. Kościuszki w miejscowości Nowy Żmigród
447 987,50 PLN
2009-04-30 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych w Tarnowcu
207 754,56 PLN
2009-04-29 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w Gminie Lipinki - usuwanie skutków powodzi 2008w Lipinkach droga Szkaradkówka o długości 200m x 2,5m , w Krygu droga Tomalski-Na zamek o długości 200m x 2,5m, w Wójtowej droga Belczykówka o długości 200m x 2,5m, w Pagorzynie droga
200 790,00 PLN
2009-04-27 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont drogi - Jedlicze - Łącznik Łukasiewicza - Rejtana
104 010,00 PLN
2009-04-24 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - I transza
189 973,71 PLN
2009-04-24 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych
484 700,00 PLN
2009-04-23 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Odbudowa dróg na terenie Gminy Dębowiec zniszczonych podczas powodzi w 2008r
409 933,44 PLN
2009-04-17 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Budowa drogi ul. 3-go Maja (boczna) w Jedliczu
163 899,10 PLN
2009-04-17 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

Remont drogi w miejscowości Żarnowiec na stawisku
36 040,00 PLN
2009-04-17 Chorkówka

Gmina Chorkówka
Roboty budowlane

Odbudowa nawierzchni na drogach gminnych nr 114403R Kopytowa - Podgóra w km 0+290 - 0+590 oraz nr 14423R Szczepańcowa - Zręcin - Świerzowa Polska w km 0+00 - 0+394
168 394,60 PLN
2009-04-08 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

przebudowa drogi gminnej Nr 113352 R Warzyce- Bierówka w km 0+183 - 1+725
178 966,13 PLN
2009-04-07 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dróg gminnych
68 834,03 PLN
2009-04-02 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi
491 796,67 PLN
2009-04-01 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Przebudowa ulicKościuszki, Rynek i Kazimierza Wielkiego w Jaśle, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwąNarodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
2 368 698,23 PLN
2009-03-20 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

przebudowa dróg 1. na Łęgi nr ew. 9678 w miejscowości Osobnica- kontynuacja 2. k/SKR nr ew. 1473 w miejscowości Warzyce
204 175,81 PLN
2009-03-05 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Bieżące remonty ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła
105 027,74 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 25 192 284,77 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-11-25 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Budowa ulicy Granicznej w Jaśle polegająca na wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z podbudową na poszerzeniach nawierzchni w km 0+740 - 1+520
308 485,00 PLN
2008-11-06 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1826R Święcany -granica województwa (Czermna) w km 0+015 - 0+260
57 375,80 PLN
2008-11-06 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont drogi Nr 1857R ulica Jagiełły w km 0+000 - 0+575.
63 695,00 PLN
2008-11-05 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn - zamówienie uzupełniające.
109 987,81 PLN
2008-10-24 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - Granica Państwa w km 9+050 - 9+220 w m. Świerchowa i w km 12+050 - 12+150 w m. Gorzyce
106 374,00 PLN
2008-10-22 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych ( 367,0 km) w sezonie 2008/2009
732 750,00 PLN
2008-10-20 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - IV transza.
201 209,20 PLN
2008-10-17 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej nr 493 Bednarskie-Bednarka o długości 800m x 3,0m w Bednarce (sołectwo Bednarskie) - usuwanie skutków powodzi 2008.
158 400,00 PLN
2008-10-17 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych w Gminie Lipinki tj.w Lipinkachdroga Nr 2055/57 k/Polaszka -Cmentarz o długości 80m x 2,5m, w Krygudroga 1561/10 Do Kamińskiego o długości 150m x 2,7m, w Bednarce-Bednarskiedroga Nr 472 Koł
43 005,00 PLN
2008-10-17 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych w Gminie Lipinki tj.w Lipinkachdroga Nr 2055/57 k/Polaszka -Cmentarz o długości 80m x 2,5m, w Krygudroga 1561/10 Do Kamińskiego o długości 150m x 2,7m, w Bednarce-Bednarskiedroga Nr 472 Koł
43 005,00 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 6 zadań
571 291,93 PLN
2008-10-13   Remont drogi Nr 1313R Jasło-Błażkowa w km 14+090 - 14+635 217 917,16 PLN
2008-10-13   Remont dojazdu do mostu pbn Pagórek w ciągu drogi powiatowej Nr 1870R Lipinki - Pagorzyna - Radość w km 6+035 - 6+145 43 338,50 PLN
2008-10-13   Remont drogi Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 2+013 - 2+098. 72 819,45 PLN
2008-10-13   Remont drogi Nr 1902R Nowy Żmigród - Stary Żmigród - Łysa Góra w km 0+000 - 0+050. 30 188,94 PLN
2008-10-13   Remont drogi Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica w km 7+750 - 7+840 57 053,88 PLN
2008-10-13   Przebudowa drogi Nr 1841R Sieklówka - Warzyce w km 1+405 - 1+600 i 2+900 - 3+015 149 974,00 PLN
2008-10-07 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Granica Państwa w km 16+586 - 16+883,40 str. L w m. Nowy Żmigród
178 685,00 PLN
2008-10-07 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych oraz wykonanie nawierzchni bitumicznych
69 584,27 PLN
2008-10-06 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi
295 003,57 PLN
2008-10-02 Jedlicze

Gmina Jedlicze
Roboty budowlane

remont drogi w Dobieszynie od p. Klatka w stronę drogi powiatowej
63 676,31 PLN
2008-09-26 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

Przebudowa dróg Szebnie - Nr 113360 R od Domu Ludowego w dół Warzyce - Nr 113352 R Warzyce do Bierówki
239 718,08 PLN
2008-09-24 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
76 440,00 PLN
2008-09-17 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Nowiny, nr 13658 w miejscowości Bączal Górny, Gm. Skołyszyn.
197 362,13 PLN
2008-09-12 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich - roboty dodatkowe Zadanie Nr 2 RDW Jasło
73 766,40 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 3 zadania
861 230,20 PLN
2008-09-12   Remont drogi Nr 1911 R Iwla - Polany - Huta Polańska w km 7+754 - 8+374. 302 931,60 PLN
2008-09-12   Remont drogi Nr 1898 R Chorkówka - Faliszówka - Nienaszów w km 7+467 - 8+300. 265 829,00 PLN
2008-09-12   Remont drogi Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin - Dobrynia w km 5+300 - 5+950. 292 469,60 PLN
2008-09-11 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Odbudowa drogi w Cieklinie Na Wałaskie zniszczonej podczas powodzi w 2008 r.
156 615,80 PLN
2008-09-10 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Sroczyńskiego oraz przebudowa i budowa nowo- projektowanej ulicy łączącej ul. Towarową z ul. Lwowską o symbolu KL1 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Jaśle Etap - I Ul. Sroczyńskiego km 0+000 - 0+165 Ulica KL1 km 0+000
1 928 439,29 PLN
2008-09-10 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn na odcinku w km 0+015 - 1+017.
703 768,13 PLN
2008-09-08 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w Gminie Lipinki - usuwanie skutków powodziw Pagorzynie droga gminna Pagorzyna-Wójtowa o długości 350m x 3m , w Wójtowej droga gminna Sośniny-Granice o długości 500m x 3m.
134 640,00 PLN
2008-09-08 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - III transza
92 268,06 PLN
2008-09-05 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi gminnej Czeluśnica - Kaczyniec w km 0+000 - 0+538.
106 509,48 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 3 zadania.
324 567,24 PLN
2008-09-05   Remont drogi Nr 1884R Łężyny - Łajsce w km 3+370 - 3+700. 110 787,50 PLN
2008-09-05   Remont drogi Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w km 1+655 - 1+870. 109 785,33 PLN
2008-09-05   Remont drogi Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 2+098 - 2+238. 103 994,41 PLN
2008-09-01 Jasło

Gmina Jasło
Roboty budowlane

Przebudowa dróg 1. Niepla Podlas nr ew. 659 , 718 , 737/22 w miejscowości Niepla , 2. Dąbrowy nr ew. 1367 w miejscowości Trzcinica
262 024,81 PLN
2008-08-29 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1900R Nowy Żmigród-Makowiska-Sulistrowa na odcinku o długości 145 mb..
84 580,50 PLN
2008-08-28 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - II transza.
212 762,22 PLN
2008-08-27 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Przebudowa i asfaltowanie nawierzchni dróg gminnych
85 785,71 PLN
2008-08-27 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi
286 620,16 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont i przebudowa dróg powiatowych.
281 981,03 PLN
2008-08-26   Remont drogi Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze w km 3+250 - 3+730.. 189 904,34 PLN
2008-08-26   Przebudowa drogi Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 2+343 - 2+543. 92 076,69 PLN
2008-08-26 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej w zakresie ułożenia nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 2240 m2 na drodze gminnej w Jaśleul. Klasztorna.
146 206,09 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg obejmujący 6 zadań.
247 247,95 PLN
2008-08-21   Remont drogi Nr 1851 R Jasło - Sobniów - Łaski - Glinik Nowy w km 2+600 - 2+635.. 12 377,32 PLN
2008-08-21   Remont drogi Nr 1868 R Trzcinica - Osobnica - Cieklin - Dobrynia w km 1+200 - 1+261.. 23 821,80 PLN
2008-08-21   Remont drogi Nr 1848 R Droga przez wieś Zimna Woda w km 1+850 - 2+050.. 55 570,00 PLN
2008-08-21   Remont drogi Nr 1829 R Jareniówka - Jabłonica w km 0+500 - 0+680.. 80 443,63 PLN
2008-08-21   Remont drogi Nr 1840 R Bieździadka - Gorajowice w km 5+050 - 5+100.. 17 853,00 PLN
2008-08-21   Remont drogi Nr 1894 R Świerchowa - Osiek - Samoklęski w km 0+670 - 0+820.. 57 182,20 PLN
2008-08-20 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont chodnika wraz z istniejącą kanalizacją w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Granica Państwa w km 30+403 - 30+664 w miejscowości Krempna.
144 205,75 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 5 zadań.
383 536,13 PLN
2008-08-18   Remont drogi Nr 1854 R Jasło - Dębowiec - Folusz w km 12+220 - 12+255.. 11 976,70 PLN
2008-08-18   Remont drogi Nr 1908 R Krempna - Polany w km 0+255 - 0+530.. 88 198,00 PLN
2008-08-18   Remont drogi Nr 1908 R Krempna - Polany w km 5+404 - 5+714.. 93 785,00 PLN
2008-08-18   Remont drogi Nr 1868 R Trzcinica - Osobnica - Cieklin - Dobrynia w km 0+000 - 0+197.. 83 094,43 PLN
2008-08-18   Remont drogi Nr 1839 R Sieklówka - Lublica w km 2+150 - 2+577.. 106 482,00 PLN
2008-08-08 Kołaczyce

Wójt Gminy Kołaczyce
Roboty budowlane

Remont drogi wewnętrznej o nr ewid. 381 w Nawsiu Kołaczyckim.
41 646,24 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 6 zadań.
392 525,86 PLN
2008-07-31   Remont drogi Nr 1899 R Droga przez wieś Grabanina w km 0+020 - 0+377 i 0+407 - 0+695.. 91 922,81 PLN
2008-07-31   Remont drogi Nr 1894 R Świerchowa - Osiek - Samoklęski w km 0+500 - 0+670.. 48 380,39 PLN
2008-07-31   Remont drogi Nr 1895 R Samoklęski - Brzezowa - Kąty w km 5+490 - 5+990.. 142 979,00 PLN
2008-07-31   Remont drogi Nr 1905 R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km 0+000 - 0+143.. 35 751,10 PLN
2008-07-31   Remont drogi Nr 1881 R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski w km 3+740 - 4+050.. 73 492,56 PLN
2008-07-31 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg wojewódzkich - 3 zadania (RDW Jasło, RDW Łancut, RDW Lubaczów): Zadanie Nr 1 RDW Jasło - droga wojewódzka Nr 989 strzyżów - Lutcza km 3+270 - 6+270
163 924,78 PLN
2008-07-28 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Binarowa - Szarowicza Pola w km 0+118 do 0+487 dojazd do szkoły
95 309,20 PLN
2008-07-28 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec w miejscowościach Potakówka Osiny oraz Umieszcz Do Młyna.
98 402,59 PLN
2008-07-26 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec w miejscowości Nowy Glinik - Stara Droga, Nowy Glinik - Glinik Polski
221 742,67 PLN
2008-07-17 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych ulic osiedlowych na terenie Miasta Jasła.
168 206,51 PLN
2008-07-07 Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Stabilizacja osuwiska na drodze gminnej we wsi Nowy Glinik w ramach zadania nr 18/05/112
563 744,34 PLN
  Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych obejmujący 10 zadań.
650 110,95 PLN
2008-07-07   Remont drogi Nr 1874R Dębowiec - Kopaniny w km 0+730 - 0+860.. 33 070,00 PLN
2008-07-07   Remont drogi Nr 1877 R Cieklin - Wola Cieklińska w km 1+106 - 1+240.. 34 646,00 PLN
2008-07-07   Remont drogi Nr 1868 R Trzcinica - Osobnica - Cieklin - Dobrynia w km 8+110 - 8+240.. 34 344,80 PLN
2008-07-07   Remont drogi Nr 1851 R Jasło - Sobniów - Łaski - Glinik Nowy w km 1+170 - 1+300.. 30 578,60 PLN
2008-07-07   Remont drogi Nr 1848 R Droga przez wieś Zimna Woda w km 2+050 - 2+219.. 39 241,01 PLN
2008-07-07   Remont drogi Nr 1839 R Sieklówka - Lublica w km 1+330 - 2+150.. 177 516,00 PLN
2008-07-07   Przebudowa drogi Nr 1860 R Trzcinica - Jareniówka w km 1+900 - 2+200.. 22 305,00 PLN
2008-07-07   Remont drogi Nr 1843 R Zimna Woda - Bierówka - Szebnie w km 0+000 - 0+500.. 141 699,00 PLN
2008-07-07   Remont drogi Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło w km 4+950 - 5+100 i 5+470 - 5+530.. 69 384,56 PLN
2008-07-07   Remont drogi Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło w km 1+620 - 1+870.. 67 325,98 PLN
2008-07-03 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na Gminie Dębowiec
296 666,56 PLN
2008-06-26 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe dróg
134 954,00 PLN
2008-06-20 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1485K w Krygu, od km 5+005 do km 5+809 wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia.
113 099,06 PLN
2008-06-12 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Odbudowa drogi w Dębowcu -Na Stawy zniszczonej podczas powodzi w 2006 r.
270 070,00 PLN
2008-06-11 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dróg gminnych
348 704,51 PLN
2008-05-20 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
206 240,61 PLN
  Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec obejmujący 8 zadań
430 750,82 PLN
2008-05-16   Remont nawierzchni drogi gminnej Umieszcz - Na Podlas w km 0+000-0+280. 63 927,24 PLN
2008-05-16   Remont nawierzchni drogi gminnej Dobrucowa - Na Podlas w km 0+000-0+053, 0+000-0+047. 28 455,74 PLN
2008-05-16   Remont nawierzchni drogi gminnej Brzezówka - Podlas w km 0+000-0+150. 32 306,32 PLN
2008-05-16   Remont nawierzchni drogi gminnej Łajsce - Do Ośrodka w km 0+000-0+254. 51 750,04 PLN
2008-05-16   Remont nawierzchni drogi gminnej Wrocanka - Tobyłka w km 0+290-0+690. 89 149,75 PLN
2008-05-16   Remont nawierzchni drogi gminnej Wrocanka - Budy w km 0+000-0+200. 47 265,73 PLN
2008-05-16   Remont nawierzchni drogi gminnej Czeluśnica - Do Świdraka w km 0+000-0+200. 38 076,00 PLN
2008-05-16   Remont nawierzchni drogi gminnej Gąsówka - Do Lasu w km 0+000-0+400. 79 820,00 PLN
2008-05-06 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi
99 215,81 PLN
2008-05-05 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Odbudowa dróg na terenie Gminy Dębowiec oraz mostu w Cieklinie zniszczonych podczas powodzi w 2004r. i 2006r.
597 570,52 PLN
2008-04-28 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegające na remoncie dróg gminnych w Gminie Nowy Żmigród
205 470,30 PLN
2008-04-23 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1855 R ulica Graniczna na odcinku o dł. 0.5 km wraz z podbudową pod poszerzenie jezdni.
162 221,06 PLN
2008-04-20 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegające na remoncie dróg gminnych w Gminie Nowy Żmigród
205 470,38 PLN
2008-04-16 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Odbudowa obiektów komunalnych infrastruktury technicznej w zakresie ułożenia nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Jaśle w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowychul. Sienkiewicza w km. 0+000 do 0+430, ul. Na Kotlinę w km. 0+00 do 0+310,
261 648,74 PLN
  Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec obejmujący 4 zadania
466 237,65 PLN
2008-04-15   Remont nawierzchni drogi gminnej Łajsce - Do Łąk w km 0+000 - 0+400. 125 601,44 PLN
2008-04-15   Remont nawierzchni drogi gminnej Tarnowiec - Na Góry w km 0+040-0+375, 0+000-0+165. 198 496,07 PLN
2008-04-15   Remont nawierzchni drogi gminnej Łubienko - Na Poraj w km 0+000 - 0+225, 0+000-0+175. 88 292,75 PLN
2008-04-15   Remont nawierzchni drogi gminnej Brzezówka - Brzezina w km 0+000-0+300. 53 847,39 PLN
2008-04-14 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
531 000,00 PLN
2008-03-12 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Bieżące remonty ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła.
95 618,79 PLN
2008-03-03 Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi krajowej Nr 28 Zator - Medyka na odcinku przez m. Jasło od km 204+510 do km 204+800 i od km 205+050 do km 206+252..
4 876 648,38 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 21 730 003,38 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-11-30 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Likwidacja przełomów ciężkich
17 315,80 PLN
2007-11-07 Folusz

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu
Roboty budowlane

Wykonanie remontu dróg i placów przy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu
126 858,75 PLN
2007-10-31 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Odbudowa obiektów komunalnych infrastruktury technicznej w zakresie ułożenia nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Jaśleul. Rzemieślnicza w km. 2+650 do 3+280, ul. boczna od ul. Niegłowickiej w km. 0+000 do 0+500 - etap II oraz ul. boczne
255 780,76 PLN
  Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych obejmujący 2 zadania.
184 744,50 PLN
2007-10-30   Remont nawierzchni drogi gminnej Tarnowiec - Brzeziny w km 0+000 - 0+400, 0+000 - 0+025, 0+000 - 0+150.. 86 269,50 PLN
2007-10-30   Remont nawierzchni drogi gminnej Wrocanka - Brzeziny w km 0+250 - 0+910.. 98 475,00 PLN
2007-10-29 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (325,1 km) w sezonie 2007/08
551 700,00 PLN
2007-10-24 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 1309 o nazwie Jakub-Królówka , o długości 350m x 3,0m w miejscowości Kryg.
50 883,00 PLN
2007-10-24 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Usuwanie skutków powodzi 2006 na drogach gminnych Gminy Lipinkiw Wójtowejdroga Nr 333 Granice-Sośniny o długości 100m x 3,0m, droga Nr 1160 Zagrody S o długości 50m x 2,6m, w Pagorzyniedroga Nr 682 Sołtys Wachel o długości 50m x 2,5m, w Bednarc
72 155,65 PLN
2007-10-24 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Odbudowa dróg na terenie Gminy Debowiec zniszczonych podczas powodzi w 2004 r. i 2006 r
216 562,75 PLN
2007-10-19 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
266 772,17 PLN
2007-10-18 Rzeszów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Roboty budowlane

Zadanie nr 2 - RDW Jasło.
136 010,00 PLN
  Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi
127 796,20 PLN
2007-10-17   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne. 62 463,00 PLN
2007-10-17   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2027R Wola Jasienicka - Budy Komborskie. 44 442,00 PLN
2007-10-17   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1958R Dobieszyn Świerzowa - Szczepańcowa. 20 891,20 PLN
2007-10-08 Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1896R Krosno - Kobylany - Toki wraz z poprawą nawierzchni na skrzyżowaniu z drogą nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin
583 455,63 PLN
2007-10-03 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Remont i modernizacja dróg gminnych dojazdowych do pól i gruntów rolnych, tj.w Lipinkachdroga Nr 1924/2 i Nr 1925/4 Do Kędziora o długości 100m x 2,5m, droga Nr 2352 Do Woźniaka o długości 50m x 2,5m, droga Nr 2421/2 Kozioł-Pyznar o długości 50m
67 850,00 PLN
2007-09-18 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Usuwanie skutków powodzi 2004 i 2006 na drogach gminnych Gminy Lipinkiw Bednarce- Bednarskiedroga Nr 493 Do Bednarki o długości 223m x 2,6m.
27 830,40 PLN
2007-09-18 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Przebudowa i asfaltowanie dróg gminnych
93 145,15 PLN
  Tarnowiec

Gmina Tarnowiec
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg gminnych obejmujący 3 zadania
225 825,50 PLN
2007-09-17   Remont nawierzchni drogi gminnej Glinik Polski - Zapłocie w km 0+185 - 0+585. 70 640,00 PLN
2007-09-17   Remont nawierzchni drogi gminnej Glinik Polski - Pustki w km 0+018 - 0+618. 109 715,00 PLN
2007-09-17   Remont nawierzchni drogi gminnej Wrocanka - Tobyłka w km 0+000 - 0+290. 45 470,50 PLN
2007-09-13 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi.
246 081,87 PLN
2007-09-07 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe dróg
40 627,00 PLN
2007-08-29 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych dróg osiedlowych na terenie miasta Jasła.
128 468,85 PLN
2007-08-29 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych dróg osiedlowych na terenie miasta Jasła.
128 468,85 PLN
2007-08-24 Lipinki

Urząd Gminy Lipinki
Roboty budowlane

Usuwanie skutków powodzi 2004 i 2006 na drogach gminnych Gminy Lipinkiw Lipinkachdroga Nr 2343/1 Cionek-Brzegowski o długości 50m x 2,5m, droga Nr 2351 Do Mierzwy o długości 75m x 2,5m; w Krygudroga Nr 1231 Koło Młota-Jodłowski o długości 100
77 605,00 PLN
2007-08-24 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Roboty budowlane

Odbudowa drogi w Cieklinie zniszczonej podczas powodzi w 2004r. oraz mostu w Foluszu z 2006r.
209 587,11 PLN
2007-08-24 Haczów

Wójt Gminy Haczów
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi na terenie gminy Haczów
140 789,55 PLN
2007-08-22 Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród
Roboty budowlane

Usuwanie skutków powodzi polegające na remoncie dróg gminnych w miejscowościach Nowy Żmigród , Brzezowa ,Łysa Góra , Nienaszów Gmina Nowy Żmigród .
144 045,52 PLN
2007-08-20 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Wykonanie odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej w zakresie ułożenia nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Jaśle - Etap II.
170 242,20 PLN
2007-08-16 Biecz

Gmina Biecz
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi
77 570,64 PLN
  Krosno

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Roboty budowlane

Odbudowa nawierzhcni dróg powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi - 9 zadań
358 627,88 PLN
2007-08-14   Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka. 98 594,60 PLN
2007-08-14   Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne. 29 796,00 PLN
2007-08-14   Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2027R Wola Jasienicka - Budy Komborskie. 47 256,00 PLN
2007-08-14   Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1958R Dobieszyn - Świerzowa - Szczepańcowa. 23 467,20 PLN
2007-08-14   Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2413R Jedlicze - Długie -. 84 612,58 PLN
2007-08-14   Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1955R Niżna Łąka - Bóbrka. 46 736,00 PLN
2007-08-14   Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1940R Przybówka - Rzepnik - Bratówka. 28 165,50 PLN
2007-08-01 Jasło

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe dróg
70 773,06 PLN
2007-07-24 Jasło

Miasto Jasło
Roboty budowlane

Modernizacja i poprawa parametrów nawierzchni asfaltowych jezdni na terenie miasta Jasła. - Etap II
851 060,73 PLN
2007-06-14 Skołyszyn

Wójt Gminy w Skołyszynie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni asfaltowych - gmina Skołyszyn
697 716,17 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 6 346 350,69 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.