eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Emilia Garbala


Liczba znalezionych orzeczeń: 286


 • 2021-03-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 148/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 8 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2021 r. przez odwołującego Związek
 • 2021-03-04 WYROK Sygn. akt KIO 442/21
  ikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lutego 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: GRANIT D. P. sp. z o.o.
 • 2021-03-02 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 348/21
  po rozpoznaniu w dniu 2 ma rca 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2021 roku przez wykonawcę ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul.
 • 2021-02-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 472/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 26 lutego 2021 r. w Warszawi e odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego 2021 r. przez wykonawcę Sanito sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884
 • 2021-02-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 411/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 25 lutego 2021 r. w Warszawie o dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawców: B. B., J. Ł., M. K., G. M., J. R. oraz S.
 • 2021-02-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 328/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 25 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2021 r. p rzez wykonawcę Multigrupa sp. z o.o., ul. Kościuszki 13/1a
 • 2021-02-24 WYROK Sygn. akt KIO 319/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2021 odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 01 lutego 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Ayesa Polska Sp. z o.o., ul. Szyb
 • 2021-02-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 373/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 22 lutego 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 lutego 2021 r. przez wykonawcę Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed sp. z o.o., ul.
 • 2021-02-19 WYROK Sygn. akt KIO 18/21
  po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 4 oraz 15 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez Odwołującego: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie
 • 2021-02-18 WYROK Sygn. akt KIO 241/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 stycznia 2021 r. przez wykonawcę CAT TRAFFIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu w
 • 2021-02-17 WYROK Sygn. akt KIO 279/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Jarper sp. z o.o. w Kolonii Warszawskiej w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-02-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 303/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 11 lutego 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Mota-Engil Central Europe S.A., ul. Opolska 110, 31-323
 • 2021-02-12 WYROK Sygn. akt KIO 155/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2021 r. przez wykonawcę AVR S.A., ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków, w postępowaniu
 • 2021-02-09 WYROK Sygn. akt KIO 181/21
  iotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Amlux sp. z o.o.
 • 2021-02-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 266/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 8 lutego 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Strabag sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, w
 • 2021-02-04 WYROK Sygn. akt KIO 68/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez wykonawcę SIMPLE S.A., ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, w postępowaniu
 • 2021-02-02 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 194/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 2 lutego 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Transition Technologies S.A., ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
 • 2021-02-02 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 94/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Budimex S.A. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-01-29 WYROK Sygn. akt KIO 13/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wni esionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez wykonawcę A. F. prowadzący działalność gospodarczą pn. ALL-MIT AUTOMOBILE A. F.
 • 2021-01-28 WYROK Sygn. akt KIO 3483/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawc ę Alumbrados Viarios Sociedad Anonima, Passaige de la Plasmica s/n Nave 9
 • 2021-01-26 WYROK Sygn. akt KIO 3450/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD S. B. sp. j., Nieznanowice 50, 32-420 Gdów
 • 2021-01-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 43/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 25 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r. przez wykonawcę MARKAZ s.c. E. M., P. K., ul. Wilcza 30, 99-300 Kutno, w
 • 2021-01-21 WYROK Sygn. akt KIO 3428/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2020 r. przez wykonawcę KOMPOSTECH sp. z o.o., ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz, w postępowaniu
 • 2021-01-18 WYROK Sygn. akt KIO 3222/20, KIO 3252/20
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie w dniu 13 stycznia 2021 r. odwołań, wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 grudnia 2020 r. przez: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako
 • 2021-01-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3415/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Polmil sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8B, 85-758
 • 2021-01-15 WYROK Sygn. akt KIO 3374/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Przedsiębiorstwo
 • 2021-01-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3332/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 11 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez wykonawcę ERBUD OPERATIONS sp. z o.o., Jasionka 942
 • 2021-01-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3308/20, KIO 3320/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 7 stycznia 2021 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez wykonawców: A) Strabag sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05- 800
 • 2021-01-04 WYROK Sygn. akt KIO 3223/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Arcadis Sp. z o.o.
 • 2020-12-30 WYROK Sygn. akt KIO 3284/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: SEVITEL sp. z o.o., ul. Leopolda

 

1 2 ... 10

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie