eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Agnieszka Trojanowska


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 228


 • 2018-06-11 WYROK Sygn. akt KIO 996/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 7 czerwca 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 maja 2018r. przez wykonawcę Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
 • 2018-06-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1056/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 4 czerwca 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 maja 2018r. przez wykonawc ę PAUL HARTMAN Polska spółka z ograniczoną
 • 2018-05-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 943/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w Warszawie w dniu 29 maja 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2018r. przez wykonawc ę Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
 • 2018-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 968/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 28 maja 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 maja 2018r. przez wykonawc ę B. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod
 • 2018-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 905/16
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udzi ałem Stron i Uczestnika postępowania w dniu 28 maja 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 07.05.2018 r. przez wykonawcę Airbus Helicopters
 • 2018-05-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 865/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 18 maja 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 maja 2018r. przez wykonawc ę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka
 • 2018-05-18 WYROK Sygn. akt KIO 821/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 14 maja 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2018r. przez wykonawcę Altkom Akademia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51
 • 2018-04-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 698/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 kwietnia 2018r. przez wykonawc ę Budimex Spółka Akcyjna
 • 2018-04-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 734/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 25 kwietnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
 • 2018-04-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 727/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron dnia 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę Netia S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2018-04-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 719/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron dnia 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę Orange Polska z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2018-04-25 WYROK Sygn. akt KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18
  po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 9 i 24 kwietnia 2018 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 23 marca 2018 r. przez BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa (sygn. akt: KIO 539/18) B. w dniu
 • 2018-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 624/18, KIO 645/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 18 i 19 kwietnia 2018 r. w Warszawie odwołań skierowanych w drodze zarządzenia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do łącznego rozpoznania, wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu
 • 2018-04-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 665/18
  po rozpoznaniu na posiedzieniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2018r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2018-04-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 605/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania w Warszawie w dniu 12 kwietnia 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 marca 2018r. przez wykonawcę SKAMEX spółka
 • 2018-04-12 WYROK Sygn. akt KIO 598/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 12 kwietnia 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 marca 2018r. przez wykonawcę ABOOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul.
 • 2018-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 566/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 marca 2018r. przez wykonawcę Polska Ekologia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2018-03-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 511/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania w Warszawie w dniu 26 marca 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 marca 2018r. przez wykonawcę Roche Diagnostics Polska
 • 2018-03-26 WYROK Sygn. akt KIO 458/18, KIO 474/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 21 marca 2018 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 marca 2018 roku przez wykonawc ę: 1) Intros Technologie Multimedialne sp. z o.o. z siedzibą
 • 2018-03-26 WYROK Sygn. akt KIO 411/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 20 marca 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 marca 2018r. przez wykonawcę P.W. prowadzący działalności gospodarczą pod firmą: W.P. Zakład Usługowy
 • 2018-03-19 WYROK Sygn. akt KIO 443/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 19 marca 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 marca 2018r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia BBC Best Building
 • 2018-03-15 WYROK Sygn. akt KIO 382/18, KIO 383/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2018 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2018 r przez odwołującego: I. Konsorcjum Universal Energy S p. z o.o. Lider konsorcjum ul. Oświęcimska
 • 2018-03-08 WYROK Sygn. akt KIO 349/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 8 marca 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 lutego 2018r. przez wykonawcę Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną
 • 2018-03-08 WYROK Sygn. akt KIO 267/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 5 marca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego 2018 roku przez wykonawc ów wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Konsorcjum
 • 2018-02-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 273/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w Warszawie w dniu 26 lutego 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego 2018r. przez wykonawc ę Studiotech Poland spółka z ograniczoną
 • 2018-02-26 WYROK Sygn. akt KIO 236/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 22 lutego 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2018r. przez wykonawcę Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B w postępowaniu
 • 2018-02-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 264/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 20 lutego 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego 2018r. przez wykonawc ę Alstal Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną
 • 2018-01-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 92/18
  w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 stycznia 2018 roku przez odwołującego: DIM System sp. z o.o. ul. Puławska 537; 02-844 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Centralny Zarząd
 • 2018-01-29 WYROK Sygn. akt KIO 74/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 stycznia 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego J. A.
 • 2018-01-22 WYROK Sygn. akt KIO 26/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 17 stycznia 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2018r. przez wykonawc ę GMV Innovating Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

poprzednia  

1 ... 9 10 11 ... 20 ... 30 ... 41

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie