eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Agnieszka Trojanowska


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 305


 • 2022-07-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1766/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania w Warszawie w dniu 26 lipca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 lipca 2022 r. przez: wykonawcę Catermed spółka z ograniczoną
 • 2022-07-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1779/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w Warszawie w dniu 22 lipca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 lipca 2022 r. przez: wykonawcę R. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod
 • 2022-07-20 WYROK Sygn. akt KIO 1707/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 czerwca 2022 roku przez wykonawcę CATERMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2022-07-18 WYROK Sygn. akt KIO 1676/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 14 lipca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2022 r. przez: wykonawcę Impel spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Słonimskiego
 • 2022-07-15 WYROK Sygn. akt KIO 1684/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 l ipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2022 r. przez wykonawcę P. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Copy.Net.pl P. S. w
 • 2022-07-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1689/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 13 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2022 r. przez wykonawcę
 • 2022-07-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1658/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udzia łu stron w dniu 11 lipca 2022 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 czerwiec 2022 r. przez Odwołującego: Konsorcjum Firm: 1) Impel System Sp. z o. o., ul. A.
 • 2022-07-11 WYROK Sygn. akt KIO 1640/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 7 lipca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 czerwca 2022 r. przez: wykonawcę AG- Complex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 • 2022-07-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1612/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania w Warszawie w dniu 5 lipca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 czerwca 2022 r. przez wykonawców wspólnie
 • 2022-07-07 WYROK Sygn. akt KIO 1602/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 5 lipca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 czerwca 2022 r. przez: wykonawców wspól- nie ubiegających się o udzielenie zamówienia Thales Polska spółka
 • 2022-07-06 WYROK Sygn. akt KIO 1581/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 czerwca 2022 roku przez wykonawcę FBSerwis Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
 • 2022-06-28 WYROK Sygn. akt KIO 1566/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 28 czerwca 2022 r. odwołania wniesione- go do Prezesa Krajowej Izby Od woławczej w dniu 13 czerwca 2022 r. przez: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Impel Cleaning
 • 2022-06-28 WYROK Sygn. akt KIO 1520/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 27 czerwca 2022 r. odwołania wniesione- go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 czerwca 2022 r. przez: wykonawcę Simplicity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2022-06-24 WYROK Sygn. akt KIO 1507/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 czerwca 2022 r. przez wykonawcę PYSENSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu
 • 2022-06-23 WYROK Sygn. akt KIO 1555/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 23 czerwca 2022 r. odwołania wniesione- go do Prezesa Krajowej Izby Od woławczej w dniu 10 czerwca 2022 r. przez: wykonawcę Fundacja Rozwoju Kinematografii z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska
 • 2022-06-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1535/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika postępowania w Warszawie w dniu 21 czerwca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 czerwca 2022 r. przez: wykonawców wspólnie
 • 2022-06-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1523/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego, w dniu 21 czerwca 2022 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 czerwca 2022 r. przez wykonawcę
 • 2022-06-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1486/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału Stron i Uczestników postępowania w dniu 21 czerwca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 czerwca 2022 roku przez wykonawcę MAXTO Spółka z
 • 2022-06-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1459/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 21 czerw- ca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 maja 2022 r. przez: wykonawcę Impel spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 • 2022-06-15 WYROK Sygn. akt KIO 1473/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 15 czerwca 2022 r. odwołania wniesione- go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 czerwca 2022 r. przez: EkoEnergia Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, ul. Karola Olszewskiego
 • 2022-06-13 WYROK Sygn. akt KIO 1352/22, KIO 1384/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania: A. wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 maja 2022 r. przez Wy konawcę ZBM S.A. z siedzibą w Warszawie – w sprawie oznaczonej sygnaturą akt KIO
 • 2022-06-07 WYROK Sygn. akt KIO 1624/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 6 czerwca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 czerwca 2022 r. przez: wykonawcę E. G.- Ż. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PW E. G.-Ż.
 • 2022-06-07 WYROK Sygn. akt KIO 1367/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 6 czerwca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 maja 2022 r. przez: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Back 2 Function Spółka
 • 2022-06-06 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1421/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 6 czerwca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 maja 2022 r. przez: wykonawcę Polsuper spółka z ograniczoną
 • 2022-06-02 WYROK Sygn. akt KIO 1341/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2022 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 maja 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia EKSAMETR Spółka
 • 2022-05-31 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1316/22
  po rozpoznaniu na p osiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania w Warszawie w dniu 31 maja 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwo- ławczej w dniu 16 maja 2022 r. przez: K. C. prowadzącego działalność
 • 2022-05-31 WYROK Sygn. akt KIO 1288/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 27 maja 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 maja 2022 r. przez: wykonawców wspól- nie ubiegających się o zamówienie Torpol Oil&Gas spółka
 • 2022-05-30 WYROK Sygn. akt KIO 1238/22
  ona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron w dniu 26 maja 2022 r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 maja 2022 r. przez wykonawc ę: PreZero Dolny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą we
 • 2022-05-27 WYROK Sygn. akt KIO 1266/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 26 maja 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 maja 2022 r. przez: wykonawcę SUNTAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul.
 • 2022-05-25 WYROK Sygn. akt KIO 1185/22, KIO 1198/22
  po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie: przez odwołujących: 1. w dniu 29 kwietnia 2022r. Databout sp. z o.o. 02-366 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 44

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie