eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607Ogłoszenie z dnia 2006-03-07

POZYCJA 12148

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - roboty budowlane Gdańsk: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, do kontaktów: Elżbieta Hajduk - tel. 0-48 58 / 51-12-440, ul. Subisława, 80-354 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5112400, fax 058 5112405, e-mail: oddzial@gdansk.gddkia.gov.pl, www.gdansk.gddkia.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel centralny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607 W M. RZECZENICA. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.52. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: przebudowa drogi. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 20 W MIEJSCOWOŚCI MIŁOCICE, KM OD 147+780 DO 175+350. 2) Miejsce wykonywania: woj.pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.22. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: budowa chodnika. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 20 W MIEJSCOWOŚCI KRAMARZYNY, KM OD 202+213 DO 202+619. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.22. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: budowa chodnika. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 6 W MIEJSCOWOŚCI DARŻYNO, KM OD 239+982 DO 240+340 STRONA LEWA. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.22. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: budowa chodnika. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 21 W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYNA, KM OD 42+250 DO 42+900 STRONA PRAWA. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.22. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: budowa chodnika. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MONTAŻ STACJI OSTRZEGANIA PRZED GOŁOLEDZIĄ. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.94. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: montaż stacji. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT WIADUKTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 55 NAD LINIA PKP W M. KWIDZYN. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.22.20.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: remont wiaduktu. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT WIADUKTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 55 PRZEZ RZEKĘ LIWĘ W M. KWIDZYN. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.22.20.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: remont wiaduktu. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA PRZEPUSTU POD DROGĄ KRAJOWĄ NR 22 W MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWO MALBORSKIE. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.22.20.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: przebudowa przepustu. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA I WZMOCNIENIE DROGI KRAJOWEJ NR 22 W M. STAROGARD GDAŃSKI DŁUGOŚCI 5,32 KM WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM PRZYLEGŁEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.52. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: przebudowa i wzmocnienie drogi. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA I WZMOCNIENIE DROGI KRAJOWEJ NR 20 GDYNIA -ŻUKOWO ODCINEK W KM 297+820 - 312+400 (DŁUGOŚĆ 14,6 KM). 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: przebudowa i wzmocnienie. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA OBWODNICY MIASTA CHOJNIC WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I ETAP. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.20, 45.23.31.22. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: budowa obwodnicy. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA I WZMOCNIENIE DROGI KRAJOWEJ NR 1 ODCINEK PRUSZCZ GDAŃSKI - PSZCZÓŁKI OD KM 19+650 DO KM 30+750. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.20. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: przebudowa i wzmocnienie drogi. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 6 NA ODCINKU OBWODNICY TRÓJMIASTA ORAZ SEPARATORÓW ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON GDAŃSK. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.24.10. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: konserwacja kanalizacji. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT WIADUKTU NAD DROGĄ KRAJOWĄ NR S6 - OBWODNICA TRÓJMIASTA W M. WYSOKA. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.22.11.21. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: remont wiaduktu. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 55 PRZEZ KANAŁ ŚWIERKOWSKI W M. CHLEBÓWKO. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.22.11.11. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: remont mostu. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ZE WZMOCNIENIEM DROGI KRAJOWEJ NR 6 ODCINEK WEJHEROWO - REDA O DŁUGOŚCI 5,29 KM. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.20. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: remont ze wzmocnieniem drogi. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ZE WZMOCNIENIEM DROGI KRAJOWEJ NR 20 ODCINEK BABI DÓŁ - ŻUKOWO DŁUGOŚCI 6,165 KM. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.20. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: remont ze wzmocnieniem drogi. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 6 ODCINEK SYCEWICE - REBLINKO O DŁUGOŚCI 7,184 KM. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.20. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: odnowa nawierzchni drogi. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 20 ODCINEK MIASTKO - BYTÓW DŁUGOŚCI 10,075 KM. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.20. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: remont drogi. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA I WZMOCNIENIE DROGI KRAJOWEJ NR 55 ODCINEK MALBORK- SZTUM DŁUGOŚCI 9,632 KM. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.20. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: przebudowa i wzmocnienie drogi. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT I WZMOCNIENIE DROGI KRAJOWEJ NR 6 NA ODCINKU RĘBOWO - RUMOWO DŁUGOŚCI 12,472 KM. 2) Miejsce wykonywania: woj. pomorskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.20. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: remont ze wzmocnieniem drogi. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: GDDKiA Gd -417/31/2006.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 28.02.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.