eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.Ogłoszenie z dnia 2006-02-22

POZYCJA 9793

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Olsztyn: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, do kontaktów: inż. Iwona Bujak, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (089) 5212800, fax (089) 5273536, e-mail: oddzial@olsztyn.gddkia.gov.pl, www.gddkia.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel centralny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.23.20.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 30.01.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. Projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy obwodnicy Ostródy - droga krajowa nr 7. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1700000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2009. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. Projekt budowlany i projekt wykonawczy rozbudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Nidzica - granica województwa. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 3100000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2009. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. Projekt budowlany i projekt wykonawczy rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Samborowo - Wirwidajdy. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 700000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2009. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. Projekt budowlany i projekt wykonawczy rozbudowa drogi krajowej nr 16 w miejscowości Wirwidajdy. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 600000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2008. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. Projekt budowlany i projekt wykonawczy rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1600000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2009. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo-Mikołajki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1000000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2008. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi krajowej nr 16 na odcinku Mikołajki - Orzysz. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1000000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2008. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa obwodnicy Ełku - droga krajowa nr 16 i 65 etap III i IV. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 300000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. Projekt budowlany i projekt wykonawczy rozbudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Dobre Miasto - Barcikowo. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 600000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2009. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. Projekt budowlany i projekt wykonawczy rozbudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Tomaszkowo-Stawiguda. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1200000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. Projekt budowlany i projekt wykonawczy rozbudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Miodówko-Olsztynek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1300000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2009. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. Projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy obwodnicy Olecka. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1000000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2008. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga krajowa nr 16. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 300000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga krajowa nr 7. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 300000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga krajowa nr 51. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 100000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. Koncepcja programowa nowego przebiegu drogi krajowej 63 w miejscowości Pisz III wariant. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 50000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. Projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy drogi krajowej nr 63 w miejscowości Jeglin (nawierzchnia, chodnik, odwodnienie). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 250000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2008. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie. Projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 51 (ul. Grunwaldzka) z drogą wojewódzką 593 do Jezioran oraz skrzyżowania drogi krajowej nr 51( ul. Wojska Polskiego) z drogą wojewódzką 593 do Miłakowa w Dobrym Mieście plus sygnalizacja świetlna. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 150000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2008. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 16 z ulicami Borek i Grunwaldzka w Lubawie. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 100000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2008. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie Projekt budowlanych i wykonawczych przebudowy skrzyżowania dróg krajowych nr 53 i 59 z drogą powiatową w Rozogach. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 100000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2008. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie Projekt wykonawczy przebudowy dróg krajowych nr 59, 63, 65. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 250000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie Projekt wykonawczy przebudowy dróg krajowych nr 57, 58, 15. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 250000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie Projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy drogi krajowej w miejscowości Galiny (nawierzchnia, chodnik, zatoka autobusowa, odwodnienie, oświetlenie). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 250000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie Przejście podziemne w Wójtowie. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 250000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie Przejście dla zwierząt w Gietrzwałdzie. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 250000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie Projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy chodnika ze ścieżką rowerową i zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 58 Narty-Warchały. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 100000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 11.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie Projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 51 Kosyń-Dobre Miasto. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 40000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 11.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie Projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 57 w Biskupcu. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 30000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 11.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie Projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy zatok autobusowych i chodnika w ciągu drogi krajowej nr 16 w Kalinowie. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 30000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 11.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie Projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy zatok autobusowych na odcinku Babrosty-Kocioł Duży ciągu drogi krajowej nr 58. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 50000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 11.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie Opracowanie ekspertyzy na temat stanu technicznego mostu przez Kanał Jegliński w Jeglinie w ciągu drogi krajowej nr 63, km 88+113. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 80000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 08.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie Opracowanie ekspertyzy na temat stanu technicznego wiaduktu nad linią PKP w Nidzicy w ciągu drogi krajowej nr 7. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 80000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 08.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.