eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.Ogłoszenie z dnia 2006-03-20

POZYCJA 14546

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - roboty budowlane Zielona Góra: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, do kontaktów: Hanna Kuliczkowska, ul. Bohaterów Westerplatte, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3255313 wew. 241, fax 068 3255313 wew. 241, 3253468, e-mail: przetargi@zielona-gora.gddkia.gov.pl, www.zielona-gora.gddkia.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel centralny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910. 2) Miejsce wykonywania: droga krajowa nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.20. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika na odcinku m. Gorzów - Deszczno droga krajowa nr 3. 2) Miejsce wykonywania: m. Gorzów - Deszczno droga krajowa nr 3. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.22. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Budowa chodnika na odcinku m. Gorzów - deszczno droga krajowa nr 3. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa powierzchni betonowej mostu zaprawami PCC oraz wykonanie nawierzchni chodników mostu żywicami syntetycznymi, most w ciągu drogi krajowej nr 29 w m. Krosno Odrzańskie. 2) Miejsce wykonywania: most w ciągu drogi krajowej nr 29 w m. Krosno Odrzańskie. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.22.11.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Naprawa powierzchni betonowej mostu zaprawami PCC oraz wykonanie nawierzchni chodników mostu żywicami syntetycznymi, most w ciągu drogi krajowej nr 29 w m. Krosno Odrzańskie. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni chodników mostu żywicami syntetycznymi nr 1/1 w km 0+000 w m. Gubinek w ciągu drogi krajowej nr 32. 2) Miejsce wykonywania: w km 0+000 w m. Gubinek w ciągu drogi krajowej nr 32. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.22.11.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Wykonanie nawierzchni chodników mostu żywicami syntetycznymi nr 1/1 w km 0+000 w m. Gubinek w ciągu drogi krajowej nr 32. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika na odcinku Gorzów - Nierzym w km 64+778 - 72+800 (ścieżka rowerowa). 2) Miejsce wykonywania: odcinek drogi krajowej nr 22 Gorzów - Nierzym w km 64+778 - 72+800. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.62. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Budowa chodnika na odcinku Gorzów - Nierzym w km 64+778 - 72+800 (ścieżka rowerowa). 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w m. Sieniawa Żarska w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 31+350 - 32+010. 2) Miejsce wykonywania: m. Sieniawa Żarska w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 31+350 - 32+010. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.22. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Budowa chodnika w m. Sieniawa Żarska w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 31+350 - 32+010. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa skrzyżowania w m. Dąbie droga krajowa nr 32 w km 36+560 - 36+900. 2) Miejsce wykonywania: m. Dąbie droga krajowa nr 32 w km 36+560 - 36+900. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.20. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Przebudowa skrzyżowania w m. Dąbie droga krajowa nr 32 w km 36+560 - 36+900. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa skrzyżowania w m. Słubice w ciągu drogi krajowej nr 29 w km 2+327 - 2+526. 2) Miejsce wykonywania: m. Słubice w ciągu drogi krajowej nr 29 w km 2+327 - 2+526. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.20. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Przebudowa skrzyżowania w m. Słubice w ciągu drogi krajowej nr 29 w km 2+327 - 2+526. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przejścia podziemnego w m. Długie pod drogą krajową nr 22 w km 96+132. 2) Miejsce wykonywania: m. Długie pod drogą krajową nr 22 w km 96+132. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.22.12.11. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Budowa przejścia podziemnego w m. Długie pod drogą krajową nr 22 w km 96+132. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa skrzyżowania w m. Nowogród Bobrzański w ciągu drogi krajowej nr 27 w km 41+421. 2) Miejsce wykonywania: m. Nowogród Bobrzański w ciągu drogi krajowej nr 27 w km 41+421. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.20. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Przebudowa skrzyżowania w m. Nowogród Bobrzański w ciągu drogi krajowej nr 27 w km 41+421. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ronda w m. Świebodzin droga krajowa nr 2 i nr 3. 2) Miejsce wykonywania: m. Świebodzin droga krajowa nr 2 i nr 3. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.28. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Budowa ronda w m. Świebodzin droga krajowa nr 2 i nr 3. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Brzozowiec - Trzebiszewo. 2) Miejsce wykonywania: droga krajowa nr 3 na odcinku Brzozowiec - Trzebiszewo. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.20. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Brzozowiec - Trzebiszewo. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku m. Trzebiszewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 24. 2) Miejsce wykonywania: droga krajowa nr 3 na odcinku m. Trzebiszewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 24. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.20. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku m. Trzebiszewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 24. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wiaduktu drogowego nad koleją i drogą wojewódzką w ciągu drogi krajowej nr 3 w m. Sulechów. 2) Miejsce wykonywania: w ciągu drogi krajowej nr 3 w m. Sulechów. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.22.11.21. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Remont wiaduktu drogowego nad koleją i drogą wojewódzką w ciągu drogi krajowej nr 3 w m. Sulechów. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont mostu granicznego przez rzekę Odra w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 0+000 w m. Kostrzyn. 2) Miejsce wykonywania: most graniczny przez rzekę Odra w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 0+000 w m. Kostrzyn. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.22.11.11. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Remont mostu granicznego przez rzekę Odra w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 0+000 w m. Kostrzyn. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowych na obiektach w ciągu drogi krajowej nr 3 węzeł Racula: WA-1 w km 290+553, WA-2 w km 290+367, WD-1 w km 290+555. 2) Miejsce wykonywania: obiekty w ciągu drogi krajowej nr 3 węzeł Racula: WA-1 w km 290+553, WA-2 w km 290+367, WD-1 w km 290+555. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.22.11.21. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Wykonanie robót remontowych na obiektach w ciągu drogi krajowej nr 3 węzeł Racula: WA-1 w km 290+553, WA-2 w km 290+367, WD-1 w km 290+555. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa magazynu soli w m. Koryta pojemność 600t. 2) Miejsce wykonywania: m. Koryta w ciągu drogi krajowej nr 2. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.21.32.20 - Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.32.20 - Roboty budowlane w zakresie magazynów 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Budowa magazynu soli w m. Koryta pojemność 600t. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa magazynu soli w m. Strzelce Krajeńskie o pojemności 600t. 2) Miejsce wykonywania: m. Strzelce Krajeńskie w ciągu drogi krajowej nr 22. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.32.20. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Budowa magazynu soli w m. Strzelce Krajeńskie o pojemności 600t. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: Nr GDDKiA-O/ZG-15-0311/12/2006.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 14.03.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.