eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.Ogłoszenie z dnia 2006-03-13

POZYCJA 13189

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Gdańsk: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, do kontaktów: Elżbieta Hajduk - tel. 0-48 58 / 51-12-440, ul. Subisława, 80-354 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5112400, fax 058 5112405, e-mail: oddzial@gdansk.gddkia.gov.pl, www.gdansk.gddkia.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel centralny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 93.90.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 130 tys. euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktualizacja projektu na Budowę mostu przez rz. Wisłę wraz z dojazdami w okolicach KWIDZYNA. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.30. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 130 tys. euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy Przebudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 20 Gdynia -Żukowo odc.w km 297+820 -- 312+400 (dł. 14,6 km). 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.26.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 60 tys. Euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy Budowie Obwodnicy m. Chojnice wraz z infrastrukturą I etap. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.26.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 130 tys. Euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy Przebudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 22 w m. Starogard Gdański od km 316+900 do km 322+220 wraz z uporządkowaniem przyległego układu komunikacyjnego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.26.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 130 tys. Euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy Przebudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 1 odcinek Pruszcz Gdański -Pszczółki od km 19+650 do km 30+750. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.26.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 60 tys. Euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE Budowy drogi ekspresowej S-6 (Trasa Kaszubska Lębork-Bożepole-Bojano-Gdańsk), odc. Lębork -Gdańsk. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.23.22.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.20.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powzyej 130 tys. Euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt Budowlany i Wykonawczy Rozbudowy węzła Karczemki na Obwodnicy Trójmiasta (skrzyżowanie drogi ekspresowej S-6 i drogi krajowej nr 7). 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 130 tys. euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE Budowy drogi ekspresowej S-7 Gdańsk-Warszawa-Chyżne (gr. państwa), odc. Koszwały - Jazowa (druga jezdnia). 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 130 tys. euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt Budowlany i Wykonawczy Budowy Obwodnicy Południowej miasta Gdańska -drogi krajowej S-7, odc.1: A-1 - węzeł Przejazdowo, odc. 2: węzeł Przejazdowo - Koszwały, dł. ok.19 km. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 130 tys. euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE Budowy Obwodnicy m. KOŚCIERZYNA w ciągu drogi krajowej nr 20. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 130 tys. euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE Budowy Obwodnicy Południowej m. MALBORK w ciągu drogi krajowej nr 22. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 130 tys. euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt Wykonawczy Remontu ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 1, odc. Tczew - Gręblin od km 40+100 ÷ 41+700, km 42+110 ÷ 46+160, km 46+340 ÷ 49+084, km 49+900 ÷ 50+600, km 52+300 ÷ 55+200, długości około 12 km. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 130 tys. euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt Wykonawczy Remontu ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 20 , odc. Piotrowo -Egiertowo od km 273+650 ÷ 281+400, długości około 7,75 km. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 130 tys. euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt Wykonawczy Remontu ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 20 , odc. Piaszczyna - Kramarzyny od km 193+270 ÷ 203+270, długości około 10 km. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 130 tys. euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt Wykonawczy Remontu ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 20 , odc. Miastko -Bytów, długości około 10 km. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 130 tys. euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt Budowlany i Wykonawczy Przebudowy drogi krajowej nr 22 odc. Chojnice - Rytel, km 251+850÷278+900 długości około 25 km. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 130 tys. euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt Wykonawczy Remontu ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 22 odc. m. Starogard Gd. - Szpęgawsk km 322+256 ÷ 325+300, odc. Zabagno-Waćmierek km 331+000 ÷ 335+500,odc. Czarlin-Knybawa km 339+775,36 ÷ 343+338, długości około 11,1 km. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 130 tys. euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: GDDKiA Gd -417/33/2006.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 06.03.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.