eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Usługi elektryczne.Ogłoszenie z dnia 2006-04-21

POZYCJA 20921

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Lublin: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział, do kontaktów: mgr inż.Jerzy Budzyński, ul. Ogrodowa, 20-075 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5349242, fax 081 5349239, e-mail: zam_publ@lublin.gddkia.gov.pl, www.gddkia.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel centralny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi elektryczne. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.14.10. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi elektryczne (Rejon Lubartów). 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Regulacja stanów prawnych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.15.30. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Regulacja stanów prawnych - dla dróg Nr 17, 19, 12/17, 19/74, 63, 64. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi nadzoru budowlanego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.15.40. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi nadzoru budowlanego: 1) nadzór odwodnienia placu bazy materiałowej w Rudce, 2) niwelacja kontrolna mostu w Annopolu, 3) nadzór nad przebudową drogi krajowej: a) Nr 63, b) Nr 48, c) Nr 12, 4) nadzór inwestorski nad robotami przy: a) budowie mostu przez rz. Łopę, b) remoncie mostu przez rz. Wieprz, c) przebudowie mostu przez cbn w m. Chrząchówek, 5) inne nadzory w RD Lubartów i RD Puławy. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi biegłych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.19.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi biegłych (wycena drzew, szacunek do planu wyrębu drzew). 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nabywanie nieruchomości (szacunki i nabycie). 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.19.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Nabywanie nieruchomości (szacunki i nabycie): Obwodnica m. Lublina - odc: węzeł Dąbrowica - gr. gm. Konopnica. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nabywanie nieruchomości (szacunki i nabycie). 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.19.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Nabywanie nieruchomości (szacunki i nabycie): Obwodnica m. Lublina - odc: gr. gm. Konopnica - gr. gm. Jastków. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nabywanie nieruchomości (szacunki i nabycie). 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.19.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Nabywanie nieruchomości (szacunki i nabycie): Obwodnica m. Lublinia - odc. DK węzeł Lubartów - gr. m. Lublina. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nabywanie nieruchomości (szacunki i nabycie). 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.19.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Nabywanie nieruchomości (szacunki i nabycie): Obwodnica m. Lublina - odc. węzeł Dąbrowica - węzeł Lubartów. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nabywanie nieruchomości (szacunki i nabycie). 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.19.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Nabywanie nieruchomości (szacunki i nabycie): Obwodnica m. Lublina - odc: węzeł Lubartów - węzeł Witosa. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nabywanie nieruchomości (szacunki i nabycie). 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.19.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Nabywanie nieruchomości (szacunki i nabycie): DK-48 Moszczanka-Kock, DK-2 Obwodnica Białej Podlaskiej, DK-12 II etap obw. m. Puławy, DK-12 Lublin-Piaski, DK-17 Moszczanka-Kośmin, DK-17 Piaski-Łopiennik, DK-82 przejście przez Łęczną. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi projektowe. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi projektowe - projekt przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z dr. woj. Nr 839 w m. Marynin, projekt przebudowy skrzyżowania w km 99+672 dr. krajowej nr 17, dr. wojewódzkiej nr 823 i dr. powiatowej nr 22143 w m. Żyrzyn. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi projektowe. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi projektowe różne: opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej na odnowę nawierzchni dr. krajowej Nr 74 odc. Stara Wieś - Smoryń, projekt: zatok autobusowych i chodników, wykonanie przełącza do stanowisk pomiaru ruchu w Woli Skromowskiej. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.23.22.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.20.00 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wykonanie dokumentacji projektowej na: remont mostu przez rz. Wieprz w ciągu dr. kr. nr 19 m. Wola Skromowska. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie orzewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wykonanie dokumentacji projektowej: na koncepcję programową obwodnicy miasta Chełma i aneksu do koncepcji programowej drogi ekspreswej nr S17 na odc. węzeł Dąbrowica - początek obwodnicy m. Piaski. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie map projektów podziałów nieruchomości. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wykonanie map projektów podziałów nieruchomości dla: odcinka drogi ekspresowej nr S12 węzeł Siedlce - węzeł Bogucin i dla odcinka drogi ekspresowej nr S19 Lubartów (koniec I etapu obwodnicy) - węzeł Lubartów. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie studium techniczno-ekonomicznego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wykonanie studium techniczno-ekonomicznego drogi ekspresowej nr S19 na odc. koniec obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego - granica województwa lubelskiego i podkarpackiego (z wyłączeniami odcinka na obw. m. Lublina i obwodnic m. Kraśnika i m. Janowa Lubelskiego). 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla odc. drogi ekspresoej S19 węzeł Dąbrowica - węzeł Konopnica. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektów na wykonanie ekranów akustycznych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wykonanie projektów na wykonanie ekranów akustycznych na obwodnicy m. Piaski w ciągu dr. kraj. Nr 12 oraz na skrzyżowaniu typu rondo dr. kraj. Nr 19 z łącznikiem do obwodnicy w m. Łucka. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego przebudowy drogi krajowej Nr 17 na odc: Krasnystaw-Izbica od km 145+100 dp pl 153+500 i Bełżec-Lubycza Królewska-Hrebenne od km 223+300 do km 233+435. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego przebudowy dr. kr. Nr 19 na odcinku Elizówka - Lublin od km 304+594 do km 306+059. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji na odnowę drogi. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie dokumentacji na odnowę drogi krajowej nr 12 odc. Puławy-Końskowola-Kur ów i na odc. Barak-Jastków. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej w stadium projektu wykonawczego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie dokumentacji technicznej w stadium projektu wykonawczego na wykonanie remontu budynku warstatowego baza Zamość (docieplenie, tynki, elewacja, posadzki). 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana słupków prowadzących U-1. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.30.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wymiana słupków prowadzących U-1 na dr. kr. Nr 19 Konopnica-Łążek (nowe) i na dr. kr. Nr 74 Annopol-Gorajec (z odzysku). 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeglądy techniczne budynków, dozór techniczny. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.36.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Przeglądy techniczne budynków, dozór techniczny. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi geodezyjne (wyznaczanie pasa drogowego, inwentaryzacja geodezyjna). 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.26.10.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi geodezyjne (wyznaczanie pasa drogowego, inwentaryzacja geodezyjna). 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi sporządzania map. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.27.40.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi sporządzania map. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi kontroli technicznej samochodów, przeglądy okresowe. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.31.31.20. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi kontroli technicznej samochodów, przeglądy okresowe. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt wykonawczy przebudowy drogi krajowej Nr 17. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Projekt wykonawczy przebudowy drogi krajowej nr 19 na odcinku Konopnica-Wilkołaz od km 319+423 do km 345+075. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy drogi krajowej Nr 48. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy drogi krajowej Nr 48 na odc. Moszczanka-Kock od km 190+000 do km 199+131. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostu w m. Liśnik Duży. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Białą Ładę ciągu dr. kr. Nr 74 w m. Wola Radziecka. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez KWK w ciągu dr. kr. Nr 82 w m. Wesołówka. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę mostu przez rz. Krznę w ciągu dr. kr. Nr 2 w m. Woskrzenice. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wykonanie dokumentacji technicznej w stadium projektu wykonawczego na remont mostu i kładki w ciągu pieszym przez rów bez nazwy w m. Hostynne w ciągu dr. kr. Nr 74 km 306+959. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wykonanie dokumentacji technicznej w stadium projektu wykonawczego na remont mostu przez rów bez nazwy w miejscowości Wólka Łabuńska w ciągu dr. kr. Nr 17 km 188+651. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wykonanie dokumentacji technicznej w stadium projektu wykonawczego na remont przepustu ramowego 1,5 x 1,0 w m. Jarosławiec w ciągu dr. kr. Nr 74 w km 281+075. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Wykonanie dokumentacji technicznej w stadium projektu wykonawczego na przebudowę mostu przez rów bez nazwy w m. Zawałów na przepust zgodnie z opracowaną 2003 r. rekoncepcją programową w ciągu dr. kr. Nr 74 w km 293+556. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi projektowe. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi projektowe - projekt odwodnienia bazy materiałowej w Rudce. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi projektowe. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi projektowe w zakresie opracowania SST i kosztorysu inwestorskiego na budowę magazynu soli w Łukowie. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi projektowe. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi projektowe w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich na remont sygnalizacji w Łukowie, dr. Nr 63. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 13.04.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.