eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.Ogłoszenie z dnia 2006-03-21

POZYCJA 14774

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Zielona Góra: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, do kontaktów: Hanna Kuliczkowska, ul. Bohaterów Westerplatte, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3255313 wew. 241, fax 068 3255313 wew. 241, 3253468, e-mail: przetargi@zielona-gora.gddkia.gov.pl, www.zielona-gora.gddkia.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel centralny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.23.20.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Wschpowa droga krajowa nr 12. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Wschpowa droga krajowa nr 12. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Słubice droga krajowa nr 29. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Słubice droga krajowa nr 29. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Międzyrzecz- II jezdnia droga krajowa nr 3. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Międzyrzecz- II jezdnia droga krajowa nr 3. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany )na obwodnicę m. Gorzów Wielkopolski- II jezdnia droga krajowa nr 3. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany )na obwodnicę m. Gorzów Wielkopolski- II jezdnia droga krajowa nr 3. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej (koncepcja programowa, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe)na budowę drogi krajowej nr 12 Żary - Żagań. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie dokumentacji technicznej (koncepcja programowa, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe)na budowę drogi krajowej nr 12 Żary - Żagań. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na budowę drogi krajowej nr 22 odcinek Strzelce Krajeńskie - granica województwa lubuskiego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na budowę drogi krajowej nr 22 odcinek Strzelce Krajeńskie - granica województwa lubuskiego. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i decyzja o środowiskowych uwarunkowanich)na przebudowę drogi krajowej nr 12 odcinek Łęknica - A-18. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i decyzja o środowiskowych uwarunkowanich)na przebudowę drogi krajowej nr 12 odcinek Łęknica - A-18. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę A-18 odcinek długosci 70,1 km. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę A-18 odcinek długosci 70,1 km. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy) na przebudowę drogi krajowej nr 27 odcinek Świdnica-Nowogród Bobrzański. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy) na przebudowę drogi krajowej nr 27 odcinek Świdnica-Nowogród Bobrzański. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy) na przebudowę drogi krajowej nr 27 odcinek Nowogród Bobrzański-Żary. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy) na przebudowę drogi krajowej nr 27 odcinek Nowogród Bobrzański-Żary. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej (decyzja o ustaleniu lokalizacji i decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach) na przebudowę drogi krajowej nr 3 odcinek Sulechów - Nowa Sól. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opracowanie dokumentacji technicznej (decyzja o ustaleniu lokalizacji i decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach) na przebudowę drogi krajowej nr 3 odcinek Sulechów - Nowa Sól. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: Nr GDDKiA - O/ZG-15-0311/12/2006.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 15.03.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.