eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Katarzyna Prowadzisz


Liczba znalezionych orzeczeń: 963


 • 2023-11-30 WYROK Sygn. akt KIO 3441/23
  po rozpoznaniu, w Warszawie, w dniu 30 listopada 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwo ławczej w dniu 17 listopada 2023 roku oraz uzupełnienia odwołania w dniu 20 listopada 2023 roku przez wykonawcę B Company S. B.
 • 2023-11-20 WYROK Sygn. akt KIO 3283/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 16 listopada 2023 roku odwołania wniesionego w dniu 3 listopada 2023 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2023-08-31 WYROK Sygn. akt KIO 2447/23
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 31 sierpnia 2023 roku odw ołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 sierpnia 2023 roku przez wykonawcę ZPUE spółka akcyjna z siedzibą we Włoszczowej w pos tępowaniu
 • 2023-07-06 WYROK Sygn. akt KIO 1790/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 czerwca 2023 r. przez wykonawcę Mobilis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 • 2023-04-26 WYROK Sygn. akt KIO 1004/22, KIO 1008/22
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 24 kwietnia 2023 roku odwołań wniesionych do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej - w dniu 11 kwietnia 2023 roku przez wykonawcę BM Recykling spółka z ograniczon ą odpowiedzialnością
 • 2023-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 3061/22
  po posiedzeniach w dniach 2 i 28 grudnia 2022 oraz 1 marca i 18 kwietnia 2023 roku, oraz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 listopada 2022
 • 2023-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 3059/22
  po posiedzeniach w dniach 2 i 28 grudnia 2022 oraz 1 marca i 18 kwietnia 2023 roku, oraz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 listopada 2022
 • 2023-04-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 985/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron, w dniu 19 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2023 roku przez wykona wców wspólnie ubiegających się
 • 2023-04-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 905/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron, w Warszawie, w dniu 12 kwietnia 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 marca 2023 roku pr zez wykonawcę LOHMANN & RAUSCHER POLSKA spółka z
 • 2023-04-12 WYROK Sygn. akt KIO 873/23
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 12 kwietnia 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2023 roku przez wykonawcę LK Inwest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
 • 2023-04-06 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 843/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron, w dniu 6 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 roku przez wy konawcę AODC spółka z ograniczoną
 • 2023-04-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 817/23
  po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2023 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 marca 2023 r. przez wykonawcę H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp.
 • 2023-04-03 WYROK Sygn. akt KIO 780/23
  m Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 3 kwietnia 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 roku przez wykonawcę ECO EXPERT spółka jawna K.M. A. z siedzibą w Gorzowie
 • 2023-03-29 WYROK Sygn. akt KIO 752/23
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 29 marca 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 marca 2023 roku przez odwołującego wykonawcę KOMBIT Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
 • 2023-03-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 724/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udzia łu stron, w Warszawie, w dniu 29 marca 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 marca 2023 roku przez wykonawcę S. K. prowadzącą działalność
 • 2023-03-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 690/23
  po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2023 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym z udziałem Stron i Uczestników postępowania odwoławczego, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 marca 2023 roku przez
 • 2023-03-21 WYROK Sygn. akt KIO 658/23
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 21 marca 2023 roku odwo łania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2023 roku przez wykonawcę POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka akcyjna z siedziba w
 • 2023-03-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 617/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron, w Warszawie, w dniu 17 marca 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2023 roku przez wykonawcę Supply24 spółka z ograniczoną
 • 2023-03-17 WYROK Sygn. akt KIO 582/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 marca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia S&T Services Polska Sp.
 • 2023-03-14 WYROK Sygn. akt KIO 515/23
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 10 marca 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 roku przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o zamówienie MS-EKO spółka
 • 2023-03-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 509/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udzia łu Stron, w Warszawie, w dniu 8 marca 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2023 roku wykonawc ę H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych
 • 2023-02-02 WYROK Sygn. akt KIO 161/23
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 31 stycznia 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2023 roku przez w ykonawcę Z. W. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Usługi
 • 2023-01-31 WYROK Sygn. akt KIO 138/23
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 27 stycznia 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2023 roku przez O dwołującego Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
 • 2023-01-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 117/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w Warszawie w dniu 25 stycznia 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 stycznia 2023 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2023-01-25 WYROK Sygn. akt KIO 94/23
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 25 stycznia 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2023 roku przez odwołującego VIK-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2023-01-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 71/23, KIO 72/23, KIO 73/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w Warszawie w dniu 23 stycznia 2023 r. trzech odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2023 r. przez o dwołującego – Polski Związek Pracodawców
 • 2023-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 22/23
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 16 stycznia 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2023 roku przez wykonawcę FlexiPower Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2023-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 3534/22
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 13 stycznia 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2022 roku przez wykonawcę Fortex Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2023-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 3503/22
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 11 stycznia 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2022 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Społeczne
 • 2023-01-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3471/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udzi ałem stron, w Warszawie, w dniu 9 stycznia 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2022 roku przez wykonawcę „IZAN +” spółka z ograniczoną

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 33

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie