eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › "KOSZT-BUD" DARIUSZ MAJER

Dane wykonawcy:

"KOSZT-BUD" DARIUSZ MAJER
Dworcowa 10/3
44-190 Knurów
woj. śląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie "KOSZT-BUD" DARIUSZ MAJER opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2022Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

11

Łączna wartość
wygranych przetargów

2 087 755 zł

Liczba zamawiających

9

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma "KOSZT-BUD" DARIUSZ MAJER, najczęściej zlokalizowane były w województwie śląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie "KOSZT-BUD" DARIUSZ MAJER zamówień to 2 087 755,00 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2008 (3 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Urząd Miejski.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 768 750,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem było PRACE PROJEKTOWE W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH W POZNANIU, PRZY ULICY DROGA DĘBIŃSKA 12 - PONOWIENIE.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 21 455,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Projekt budowy boiska przy Zespole Edukacyjnym Nr 2 w Zielonej Górze przy ul. Leopolda Staffa 10 wraz z nadzorem autorskim. Przetarg ogłoszony był przez Urząd Miasta.


Liczba udzielonych firmie "KOSZT-BUD" DARIUSZ MAJER zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy "KOSZT-BUD" DARIUSZ MAJER w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2022 3 670 350,00 PLN 3
2021 1 768 750,00 PLN 1
2011 1 221 400,00 PLN 1
2009 1 98 500,00 PLN 1
2008 3 269 400,00 PLN 2
2007 2 59 355,00 PLN 2
RAZEM: 11 2 087 755,00 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (11 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 2 087 755,00 zł). Przetargi, w których wygrywa firma "KOSZT-BUD" DARIUSZ MAJER najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi projektowania architektonicznego, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Nadzór nad projektem i dokumentacją, Różne usługi branżowe i podobnePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma "KOSZT-BUD" DARIUSZ MAJER wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Dąbrowa Górnicza (3 przetargi na łączną kwotę 213 000,00 zł). Kraków (2 przetargi na łączną kwotę 500 610,00 zł). Boronów (1 przetarg na łączną kwotę 37 900,00 zł). Zielona Góra (1 przetarg na łączną kwotę 21 455,00 zł). Tychy (1 przetarg na łączną kwotę 154 900,00 zł).

Lista przetargów, w których firma "KOSZT-BUD" DARIUSZ MAJER najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-21 Złotów

Gmina Miasto Złotów
Usługi

OPRACOWANIE DOK. PROJEKTOWO-TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE BADAŃ GEOLOGICZNYCH W RAMACH ZADANIA PN. "PARK WILHELMA - MIEJSCE SPOTKAŃ - WYKONANIE EKSPERTYZY GEOLOGICZNEJ ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI"
169 740,00 PLN
2022-07-08 Kraków

Areszt Śledczy w Krakowie
Usługi

wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych w OZ w Krakowie - Nowej Hucie AŚ w Krakowie" oraz realizacji funkcji nadzoru autorskiego
478 470,00 PLN
2022-02-07 Kraków

Gmina Miejska Kraków
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową nowego budynku DPS przy ul. Praskiej 25 w Krakowie
22 140,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "KOSZT-BUD" DARIUSZ MAJER najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 670 350,00 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-11-30 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Usługi

PRACE PROJEKTOWE W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH W POZNANIU, PRZY ULICY DROGA DĘBIŃSKA 12 - PONOWIENIE
768 750,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "KOSZT-BUD" DARIUSZ MAJER najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 768 750,00 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-02-01 Chorzów

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwątermomodernizacja obiektu przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie
221 400,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "KOSZT-BUD" DARIUSZ MAJER najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 221 400,00 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-10-01 Dąbrowa Górnicza

Urząd Miejski
Usługi

Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadaniaTermomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 3 - Zespół Szkół Muzycznych
98 500,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "KOSZT-BUD" DARIUSZ MAJER najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 98 500,00 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-10-01 Dąbrowa Górnicza

Urząd Miejski
Usługi

Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wyszczególnionych placówek oświatowychZadanie nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 10; Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 25; Zadanie nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 18; Zadanie nr 4 -Gimnazjum nr 9; Zadanie nr 5 -
61 500,00 PLN
2008-10-01 Dąbrowa Górnicza

Urząd Miejski
Usługi

Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wyszczególnionych placówek oświatowychZadanie nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 10; Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 25; Zadanie nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 18; Zadanie nr 4 -Gimnazjum nr 9; Zadanie nr 5 -
53 000,00 PLN
2008-08-11 Tychy

Prezydent Miasta Tychy
Usługi

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - wykonanie dokumentacji projektowej
154 900,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "KOSZT-BUD" DARIUSZ MAJER najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 269 400,00 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-12-11 Boronów

Gmina Boronów
Usługi

Wykonanie kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy Gminnego Obiektu Sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie
37 900,00 PLN
2007-09-17 Zielona Góra

Urząd Miasta
Usługi

Projekt budowy boiska przy Zespole Edukacyjnym Nr 2 w Zielonej Górze przy ul. Leopolda Staffa 10 wraz z nadzorem autorskim.
21 455,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "KOSZT-BUD" DARIUSZ MAJER najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 59 355,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.