eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - wykonanie dokumentacji projektowej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2008-08-22

Tychy: Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - wykonanie dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 196762 - 2008; data zamieszczenia: 22.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 158467 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tychy, Al. Niepodległości, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. (032) 7763333, fax (032) 7763344.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - wykonanie dokumentacji projektowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej Modernizacji Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka. Dokumentacja projektowa będzie obejmować 2 części: 1. Modernizację obiektu, 2. Termomodernizację obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.22.20.00 - Usługi projektowania architektonicznego Kod CPV wg słownika 2008: 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego Oryginalny kod CPV: 74.22.23.00 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych Kod CPV wg słownika 2008: 71.22.30.00 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych Oryginalny kod CPV: 74.80.00.00 - Różne usługi branżowe i podobne Kod CPV wg słownika 2008: 79.90.00.00 - Różne usługi branżowe i podobne Oryginalny kod CPV: 74.23.20.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 154900 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 154900.00
  • Oferta z najniższą ceną: 154900.00 / oferta z najwyższą ceną: 154900.00
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.