eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boronów › Wykonanie kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy Gminnego Obiektu Sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2007-12-12

Boronów: Wykonanie kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy Gminnego Obiektu Sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie
Numer ogłoszenia: 248444 - 2007; data zamieszczenia: 12.12.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 230649 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boronów, ul. Dolna, 42-283 Boronów, woj. śląskie, tel. 034 3539100, fax 034 3669814.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy Gminnego Obiektu Sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie: - boiska do piłki nożnej z murawą naturalną o wymiarach 105x70 m wraz z odwodnieniem i nawodnieniem, nowymi bramkami, wiatami dla zawodników goście i gospodarze, elektroniczną tablicą wyników - wielofunkcyjnego do piłki siatkowej, piłki koszykowej i piłki ręcznej o sztucznej nawierzchni np. poliuretanowej, wraz z ogrodzeniem - ogrodzeniu obiektu płotem o wysokości min. 4 m; na długości ok. 450 m i wysokości min. 2 m, na długości ok. 130 m - trybuny na ok. 400 miejsc

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.23.20.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 50145 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 37900.00
  • Oferta z najniższą ceną: 37900.00 / oferta z najwyższą ceną: 190000.00
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.