eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wyszczególnionych placówek oświatowychZadanie nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 10; Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 25; Zadanie nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 18; Zadanie nr 4 -Gimnazjum nr 9; Zadanie nr 5 -

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2008-10-16

Dąbrowa Górnicza: Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wyszczególnionych placówek oświatowych: Zadanie nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 10; Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 25; Zadanie nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 18; Zadanie nr 4 -Gimnazjum nr 9; Zadanie nr 5 - Zespół Szkół Plastycznych; Zadanie nr 6 - Szkoła Podstawowa nr 30, w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja placówek oświatowych.
Numer ogłoszenia: 268519 - 2008; data zamieszczenia: 16.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 198711 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2956700, fax 032 2625032, 2956700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wyszczególnionych placówek oświatowych: Zadanie nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 10; Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 25; Zadanie nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 18; Zadanie nr 4 -Gimnazjum nr 9; Zadanie nr 5 - Zespół Szkół Plastycznych; Zadanie nr 6 - Szkoła Podstawowa nr 30, w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja placówek oświatowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla placówki oświatowej: Zadanie nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 10, w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja placówek oświatowych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00 - 74.22.20.00 .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 53000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 53000.00
  • Oferta z najniższą ceną: 53000.00 oferta z najwyższą ceną: 53000.00
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.